Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

VIRUS ALERT!

4 antwoorden
  • Beste, ik heb VIRUS ALERT! rechtsonder bij mijn klok staan. Mijn uitvoeren, zoeken,... bij het menu start is allemaal weg evenals mijn C en D schijf. De permissies zijn allemaal geblokkeerd door de systeembeheerder maar dat ben ik :s Systeemherstel ging niet aangezien hij alle vorige herstelpunten heeft verwijderd en ik niet meer een maand terug kan gaan. Hier is mijn HJT this: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:43: VIRUS ALERT!, on 9/08/2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\AvAgent.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\StacSV.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswWebSv.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\aswDisp.exe C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgui.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgscanx.exe C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {0DB4C62B-B01F-40FE-B3B3-B00506E4B738} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {0dbea2bd-091f-4287-9360-a2f08e305227} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {1163CEEB-7C80-4F41-BD2B-A8653949421F} - (no file) O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: (no name) - {68CF5AEE-A0C8-471A-8F23-23DCD971E272} - (no file) O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: QXK Olive - {AF78793A-C6D3-4282-B395-CBA1D0599AB6} - C:\WINDOWS\wnlmdakqanr.dll O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: bgrqfetx - {968232F5-0910-483D-B059-4C6AB5C785DC} - C:\WINDOWS\bgrqfetx.dll O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe nvHotkey.dll,Start O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\aswDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ? O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe (file missing) O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: http://www.google.be O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab O16 - DPF: {54BE6B6F-3056-470B-97E1-BB92E051B6C4} (DeviceEnum Class) - http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsxp2k.cab O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game14.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - https://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL (file missing) O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O20 - Winlogon Notify: jkkKddcb - jkkKddcb.dll (file missing) O21 - SSODL: tfnslopk - {53D07076-4EFF-4FD5-A3FF-F081E1FC237F} - C:\WINDOWS\tfnslopk.dll O21 - SSODL: xokvrpwg - {B7C54ED6-00AF-46C6-8D33-BA129FEFDFA6} - C:\WINDOWS\xokvrpwg.dll O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswMaiSv.exe O23 - Service: avast! NetAgent - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\AvAgent.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswWebSv.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: WPC Dumper (pwservice) - Unknown owner - D:\\pwservice.exe (file missing) O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\StacSV.exe O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-ufad.exe O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe -- End of file - 12635 bytes
  • Moet ik bijkomende informatie posten? Kan iemand mij helpen? Ik kan helemaal niks meer doen op mijn laptop en ik heb deze nodig voor mijn herexamen. Help please !
  • moet eerst computer opnieuw opstarten en gelijk op F8 or F5 blijven drukken (om pc in safe mode te starten),dan kies voor <safe mode>,dan krijg je een briertje om te kiezen voor voor ja of nee ,moet kiezen voor <nee> om een herstelpunt te maken,klik op volgende en kies voor een week bijvoordeeld en ga gewoon verder . :lol: een oplossing van een marokkaan.succes
  • Als het je nog lukt, mag je dit uitvoeren. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd: [b:6bdc3c36dd]O2 - BHO: (no name) - {0DB4C62B-B01F-40FE-B3B3-B00506E4B738} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {0dbea2bd-091f-4287-9360-a2f08e305227} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {1163CEEB-7C80-4F41-BD2B-A8653949421F} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {68CF5AEE-A0C8-471A-8F23-23DCD971E272} - (no file) O2 - BHO: QXK Olive - {AF78793A-C6D3-4282-B395-CBA1D0599AB6} - C:\WINDOWS\wnlmdakqanr.dll O3 - Toolbar: bgrqfetx - {968232F5-0910-483D-B059-4C6AB5C785DC} - C:\WINDOWS\bgrqfetx.dll O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1 O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe (file missing) O20 - Winlogon Notify: jkkKddcb - jkkKddcb.dll (file missing) O21 - SSODL: tfnslopk - {53D07076-4EFF-4FD5-A3FF-F081E1FC237F} - C:\WINDOWS\tfnslopk.dll O21 - SSODL: xokvrpwg - {B7C54ED6-00AF-46C6-8D33-BA129FEFDFA6} - C:\WINDOWS\xokvrpwg.dll[/b:6bdc3c36dd] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) hier : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren. Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden. Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan. Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde. Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder) De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM. Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart. Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.