Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

You have a security problem!

4 antwoorden
  • Hoi allemaal, Sinds een paar dagen heb ik constant bovenstaande melding. Het is begonnen met een melding dat ik spyware op de computer had staan. Ik weet niet zo goed hoe ik van deze (irritante) melding afkom. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Hieronder het HijackThis logje: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:03:50, on 21-8-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20861) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\DOCUME~1\EVNT\LOCALS~1\Temp\22.tmp.exe C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe C:\DOCUME~1\EVNT\LOCALS~1\Temp\2A.tmp C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe O4 - HKCU\..\Run: [Somefox] C:\DOCUME~1\EVNT\LOCALS~1\Temp\22.tmp.exe O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user') O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe -- End of file - 5532 bytes
  • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd [b:cc9fc98813]O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll O4 - HKCU\..\Run: [Somefox] C:\DOCUME~1\EVNT\LOCALS~1\Temp\22.tmp.exe O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user')[/b:cc9fc98813] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [b:cc9fc98813]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:cc9fc98813] hier : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren. Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden. Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan. Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde. Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder) De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM. Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart. Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log. En laat meteen eens weten of je van de melding verlost bent ?
  • De melding is verdwenen! Hartelijk dank hiervoor! Hieronder de gebraagde logjes: Malwarebytes' Anti-Malware 1.25 Database versie: 1075 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 15:54:37 21-8-2008 mbam-log-08-21-2008 (15-54-37).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 55417 Verstreken tijd: 5 minute(s), 18 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 1 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 4 Registerwaarden geïnfecteerd: 4 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 9 Geheugenprocessen geïnfecteerd: C:\Documents and Settings\EVNT\Local Settings\Temp\2A.tmp (Rogue.Installer) -> Unloaded process successfully. Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{9233c3c0-1472-4091-a505-5580a23bb4ac} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Software Notifier (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\wallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\originalwallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\convertedwallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\scrnsave.exe (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully. Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispBackgroundPage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispScrSavPage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: C:\Documents and Settings\EVNT\Local Settings\Temp\2A.tmp (Rogue.Installer) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Edwin & Viola\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\M4GDM683\kb456456[2] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Edwin & Viola\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\M4GDM683\kb671231[1] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Edwin & Viola\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZDR9553A\kb767887[1] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\blphc397j0e79n.scr (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\EVNT\Local Settings\Temp\.tt1.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\EVNT\Local Settings\Temp\.tt3.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\EVNT\Local Settings\Temp\.ttA.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\EVNT\Local Settings\Temp\.ttE.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully. En hier het nieuwe HijackThis log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:04:24, on 21-8-2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20861) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe -- End of file - 4926 bytes
  • Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : , een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten. Download CCleaner hier : http://www.majorgeeks.com/download4191.html Let tijdens de installatie van CCleaner op dat je het vinkje weghaalt bij de Yahoo Toolbar. Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af. Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen. That’s it !

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.