Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

virusscanner 2008

10 antwoorden
  • telkens ik internet opstart komen er pop ups van sites en ook van " virusscanner 2008" kheb al opgezocht en ik weet dus al dat dit het virus is. Ik heb al verscheidene keren geprobeerd om virusscan uit te voeren met mac affee maar dit heeft dus geen effect op dit virus. Hoe krijg ik dit wel weg? m.v.g.
  • Probeer eens in de veilige modus te scannen misschie dat je het dan kan veranderen. :o
  • Anders ook een scan van Trend Micro via Internet proberen. (housecall)
  • Download HiJackThis hier : http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis Dubbelklik op HJTInstall.exe Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snel koppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht. NB. Ben je een gebruiker van Windows Vista dan moet je eerst rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".
  • [quote:a19c05c268="KAPE"]Download HiJackThis hier : http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis Dubbelklik op HJTInstall.exe Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snel koppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht. NB. Ben je een gebruiker van Windows Vista dan moet je eerst rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".[/quote:a19c05c268] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 13:44:46, on 15/09/2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe C:\Common Framework\UdaterUI.exe C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe C:\Common Framework\McTray.exe C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\THLENCOU\HiJackThis[1].exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005 O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O2 - BHO: UltimateEnhancer - {42F64121-5B8C-E553-E3E3-31CB9B3ABD9D} - C:\Program Files\UltimateEnhancer\UltimateEnhancer-1.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [DLBUCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLBUtime.dll,_RunDLLEntry@16 O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\OFFICE~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1135814891918 O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1135824320497 O21 - SSODL: bestreak - {874443fe-aa33-4ebf-a6ac-73208787e62d} - (no file) O22 - SharedTaskScheduler: {874443fe-aa33-4ebf-a6ac-73208787e62d} - bestreak - (no file) O23 - Service: dlbu_device - - C:\WINDOWS\system32\dlbucoms.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe O23 - Service: NI-488.2 Enumeration Service (ni488enumsvc) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\nipalsm.exe O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe O23 - Service: National Instruments RIO Server (NiRioRpc) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\NiRioRpc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: OpcEnum - OPC Foundation - C:\WINDOWS\system32\OpcEnum.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE -- End of file - 7660 bytes Dit krijg ik :s maar ik snap niet wat ik hiermee zou moeten doen :s
  • n
  • Wil je eerst het programma HiJackThis in een eigen map zetten bvb. C:\Trendmicro\HiJackThis\..... En dan mag je dit uitvoeren : Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd: [b:4fd73aa423]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O2 - BHO: UltimateEnhancer - {42F64121-5B8C-E553-E3E3-31CB9B3ABD9D} - C:\Program Files\UltimateEnhancer\UltimateEnhancer-1.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) – O21 - SSODL: bestreak - {874443fe-aa33-4ebf-a6ac-73208787e62d} - (no file) O22 - SharedTaskScheduler: {874443fe-aa33-4ebf-a6ac-73208787e62d} - bestreak - (no file)[/b:4fd73aa423] Verwijder volgende vetgedrukte mappen met Windows Verkenner : C:\Program Files\[b:4fd73aa423]ShoppingReport[/b:4fd73aa423] C:\Program Files\[b:4fd73aa423]UltimateEnhancer[/b:4fd73aa423] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [b:4fd73aa423]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:4fd73aa423] hier : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren. Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden. Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan. Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde. Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder) De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM. Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart. Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
  • Malwarebytes' Anti-Malware 1.28 Database version: 1155 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 15/09/2008 15:35:13 mbam-log-2008-09-15 (15-35-13).txt Scan type: Quick Scan Objects scanned: 71915 Time elapsed: 24 minute(s), 14 second(s) Memory Processes Infected: 0 Memory Modules Infected: 0 Registry Keys Infected: 31 Registry Values Infected: 1 Registry Data Items Infected: 2 Folders Infected: 10 Files Infected: 34 Memory Processes Infected: (No malicious items detected) Memory Modules Infected: (No malicious items detected) Registry Keys Infected: HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbax (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbax.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbinfoband (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbinfoband.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebutton (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebutton.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebuttona (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebuttona.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.rprtctrl (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.rprtctrl.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{8ad9ad05-36be-4e40-ba62-5422eb0d02fb} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{aebf09e2-0c15-43c8-99bf-928c645d98a0} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{d8560ac2-21b5-4c1a-bdd4-bd12bc83b082} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c9ccbb35-d123-4a31-affc-9b2933132116} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a7cddcdc-beeb-4685-a062-978f5e07ceee} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a16ad1e9-f69a-45af-9462-b1c286708842} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20ea9658-6bc3-4599-a87d-6371fe9295fc} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{cdca70d8-c6a6-49ee-9bed-7429d6c477a2} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{d136987f-e1c4-4ccc-a220-893df03ec5df} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{e343edfc-1e6c-4cb5-aa29-e9c922641c80} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{a7cddcdc-beeb-4685-a062-978f5e07ceee} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b2} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b3} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\playmp3 (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MediaHoldings (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Mirar (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\PlayMP3 (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\FBrowsingAdvisor (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\fbrowsingadvisor_is1 (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. Registry Values Infected: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\BootStera (Rogue.WinAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully. Registry Data Items Infected: HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command\ (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: ("%1" /S) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command\ (Broken.OpenCommand) -> Bad: (NOTEPAD.EXE %1) Good: (regedit.exe "%1") -> Quarantined and deleted successfully. Folders Infected: C:\Program Files\FBrowsingAdvisor (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\FBrowserAdvisor (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\PlayMP3z (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\db (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\dwld (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\report (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\res1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Start Menu\Programs\PlayMP3z (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully. Files Infected: C:\regxpcom.exe (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem50.tmp.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem54.tmp.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem5A.tmp.exe (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem63.tmp.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem67.tmp.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem6D.tmp.exe (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem6F.tmp.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem73.tmp.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem79.tmp.exe (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem1E.tmp.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem22.tmp.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\tem28.tmp.exe (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\install\Setup.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Local Settings\Temp\install1\Setup.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\IXPCOMEvents.xpt (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\Logo.png (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\main.db (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\unins000.dat (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\unins000.exe (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\XPCOMEvents.dll (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\PlayMP3z\uninstall.exe (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\Config.xml (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\db\Aliases.dbs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\db\Sites.dbs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\dwld\WhiteList.xip (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\report\aggr_storage.xml (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\report\send_storage.xml (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Application Data\ShoppingReport\cs\res1\WhiteList.dbs (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Astrid\Start Menu\Programs\PlayMP3z\Run PlayMP3z.lnk (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Fonts\acrsecB.fon (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Fonts\acrsecI.fon (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\stera.job (Rogue.WinAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\explorer.ini (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully. hijack log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:39:50, on 15/09/2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Common Framework\FrameworkService.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe C:\Common Framework\UdaterUI.exe C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe C:\Common Framework\McTray.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Trend Micro\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005 O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [DLBUCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLBUtime.dll,_RunDLLEntry@16 O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\OFFICE~1\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1135814891918 O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1135824320497 O23 - Service: dlbu_device - - C:\WINDOWS\system32\dlbucoms.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\Mcshield.exe O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\VsTskMgr.exe O23 - Service: NI-488.2 Enumeration Service (ni488enumsvc) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\nipalsm.exe O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe O23 - Service: National Instruments RIO Server (NiRioRpc) - National Instruments Corporation - C:\WINDOWS\system32\NiRioRpc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: OpcEnum - OPC Foundation - C:\WINDOWS\system32\OpcEnum.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE -- End of file - 6669 bytes
  • MBAM heeft flink wat werk gehad en je logje van HJT ziet er prima uit. Betekent dit ook dat je problemen opgelost zijn ?
  • ja alles is weer oké, geen pop ups meer, alles is weer eve snel :d dankjewel!

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.