Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Google,links naar sites fout

1 antwoord
  • Goede dag, Als ik een site van Google aanklik, krijg ik de bekende pagina "site niet gevonden"of een reklamepagina bijv, http://www.blinkx.com/category/entertainment?adid=02-107-226-300-404-x-541&p=1 of http://www.d2-mobile.com/nl/ads/win1/?p=142&pi=exo. of http://5keuzes.nl/search44.php?keyword=$(originalterms)$ Heb HitmanPro enz. allemaal gebruikt. maar zonder resultaat. Ook een link vanuit een mail gaat meestal niet. Meestal lukt het wel, om de adresregel via kopieren en plakken te gebruiken. Wie kan mij hier mee helpen, b.v.d. Hieronder de logfile van HijackThis : Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 11:04:08 , on 7-10-2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\sched.exe C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe C:\Program Files\Weather Pulse\weatherpulse.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Palm\Hotsync.exe C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avguard.exe C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avesvc.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avmailc.exe C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\AVWEBGRD.EXE C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboForm.dll O3 - Toolbar: Babylon - {965B54B0-71E0-4611-8DE7-F73FA0B20E26} - C:\Program Files\Babylon\Babylon Toolbar\BabylonIEToolBar.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: (no name) - {68A5923E-76A7-44CE-9B04-1F6C33F2DEBC} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {F661BA6B-FAF4-4165-A701-F65A7585AC91} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] "C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] "C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe" -AutoStart O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avgnt.exe" /min O4 - HKLM\..\Run: [FinePrint Dispatcher v5] "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe" /source=HKLM O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] c:\progra~1\common~1\instal~1\update~1\isuspm.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKCU\..\Run: [Weather Pulse] "C:\Program Files\Weather Pulse\weatherpulse.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Office Outlook] "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\OUTLOOK.EXE" /recycle O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: HOTSYNCSHORTCUTNAME.lnk = C:\Program Files\Palm\Hotsync.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Formulieren opslaan - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Invul Formulieren - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Menu aanpassen - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm O8 - Extra context menu item: Wachtwoord Generator - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComPasswordGenerator.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/v2/system/upload/ImageUploader4.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O20 - Winlogon Notify: urQJcApm - urQJcApm.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: yayYsSIc - yayYsSIc.dll (file missing) O23 - Service: Avira Premium Security Suite Firewall (AntiVirFirewallService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avfwsvc.exe O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avmailc.exe O23 - Service: Avira Premium Security Suite Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\sched.exe O23 - Service: Avira Premium Security Suite Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avguard.exe O23 - Service: Avira Premium Security Suite WebGuard (antivirwebservice) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\AVWEBGRD.EXE O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avesvc.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - Unknown owner - D:\Utils\Common\Database\bin\fbserver.exe (file missing) O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - (no file) -- End of file - 10554 bytes

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.