Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[Probleem]: Switchen naar andere venster + Reclame-pop ups

9 antwoorden
  • Hallo mensen , Ik had deze probleem gisteren opeens nadat ik iets gedownload had, Ik heb er een gloednieuwe windows xp pro op gedaan en wou even checken of alles in orde was nu. Oowja even iets heel belangrijks.. toen ik die xp pro had geinstalleerd was de beeld al gewoon aangepast zoals het moest.. normaal gesproken als je het geformateerd hebt en je gaat op internet en je wil scrollen ofzo iets dan gaat die beeld stotteren maar na je de videokaart driver hebt geinstalleerd gebeurt dat niet meer.. mijn vraag is: moet ik mijn videokaart nog installeren of is dat niet nodig? ------------------------------- Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 10:17:59 PM, on 10/26/2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\HiJackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user') O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O20 - AppInit_DLLs: prio.dll -- End of file - 2781 bytes
  • Je logje analyseren zal niet echt lukken ... want blijkbaar ontbreekt er nog een belangrijk deel van. Zou je aub eens een nieuw en volledig log kunnen posten.
  • [quote:0bd01713ec="KAPE"]Je logje analyseren zal niet echt lukken ... want blijkbaar ontbreekt er nog een belangrijk deel van. Zou je aub eens een nieuw en volledig log kunnen posten.[/quote:0bd01713ec] Dit is mijn HijackThis-logfile .. ------------------------------------------ Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 10:49:55 PM, on 10/26/2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\LimeWire_Pro_4.18.8_FULL_Win.exe C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\HiJackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\RunOnce: [wextract_cleanup0] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [svchost] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\svchost.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user') O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-03.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jdk/6u10/jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab?e=1225010701788&h=87188e232a3ae239ac3d44eef4b43160/&filename=jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab O20 - AppInit_DLLs: prio.dll O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe -- End of file - 4153 bytes -------------------------------- Is volgens mij gewoon het zelfde weer, maar ik heb mijn windows geformateerd gisteren avond en xp pro erop gezet even voor alle duidelijkheid..
  • [quote:21d66824f3="w91"]Is volgens mij gewoon het zelfde weer, maar ik heb mijn windows geformateerd gisteren avond en xp pro erop gezet even voor alle duidelijkheid..[/quote:21d66824f3] Niet helemaal hetzelfde, want je services (023-lijnen) ontbraken in het vorige log ... en die kunnen soms wel één en ander vertellen. Maar goed ... ofwel heb je bij de nieuwe installatie een Trojan mee overgezet, ofwel heb je die daarna binnengehaald. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd: [b:21d66824f3]O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O4 - HKLM\..\RunOnce: [wextract_cleanup0] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\" O4 - HKCU\..\Run: [svchost] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\svchost.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present[/b:21d66824f3] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [b:21d66824f3]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:21d66824f3] hier : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren. Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden. Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan. Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde. Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder) De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM. Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart. Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
  • dubbel post sorry.
  • [quote:e17e9c858b="KAPE"]Je logje analyseren zal niet echt lukken ... want blijkbaar ontbreekt er nog een belangrijk deel van. Zou je aub eens een nieuw en volledig log kunnen posten.[/quote:e17e9c858b] Ik ben nu bezig met je instructies.. maar ik moest even alle vensters sluiten voor fix checked en als ik nu IE opstart en ik wil deze topic terug bekijken zie ik mijn dubbelpost of jou instructies niet meer staan.. alleen als ik weer een bericht plaatst zoals ik nu doe.. :?
  • Hier Mijn nieuwe HijackThis-logje + die van MBAM Ik kon trouwens 1 bestand niet meer vinden, dus ik weet niet hoe jij die hebt gezien? Het gaat om deze: O4 - HKLM\..\RunOnce: [wextract_cleanup0] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\" ----------------------------------------------------------------- Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 10:59:39 PM, on 10/26/2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\HiJackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user') O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-03.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jdk/6u10/jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab?e=1225010701788&h=87188e232a3ae239ac3d44eef4b43160/&filename=jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab O20 - AppInit_DLLs: prio.dll O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe -- End of file - 4022 bytes ----------------------------------------------------- & MBAM ----------------------------------------------------- Malwarebytes' Anti-Malware 1.30 Database versie: 1321 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 10/26/2008 10:55:48 PM mbam-log-2008-10-26 (22-55-48).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 41741 Verstreken tijd: 3 minute(s), 1 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowSearch (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\StartMenuLogOff (Hijack.StartMenu) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden)
  • Logjes zien er goed uit. Komt nu de cruciale vraag ... zijn hiermee ook je pop-ups e.d. opgelost ?
  • [quote:2ef1f8aa50="KAPE"]Logjes zien er goed uit. Komt nu de cruciale vraag ... zijn hiermee ook je pop-ups e.d. opgelost ?[/quote:2ef1f8aa50] Ja haha.. dankje wel weer.. ik wil geen vast last zijn hier voor de site :P .. aangezien jij er kennis van hebt kan jij mij virusscanner/spyware programmas aanraden die ik binnekort wil gaan aanschaffen.. ik ben namelijk niet de enigste achter deze pc.. en ik weet niet wat die anderen uitvreten hier op het net ,haha.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.