Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

explorer.exe blijft contant herstarten en ik krijg een error

2 antwoorden
  • Ik heb onlangs een programma geïnstalleerd om video's mee te herstellen,nu heb ik dat vroegtijdig afgebroken en kreeg ik een error message van kan niet /idlist 3436 :(willekeurige nummer) C:\ (ook willekeurige ) en daarna begint mijn explorer.exe om de 5 seconden opnieuw starten: ik heb systeem herstel geprobeerd maar ik kan niet verder terug dan 1 punt herkent iemand dit probleem want ik ben erg in paniek want ik heb het snel nodig. het gaat om een vaio Sony met Micosoft Windows XP media Center Edition 2005 ik heb met hijackthis een logfile gemaakt zoals ik overal ongeveer las Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 22:25:13, on 11/11/2008 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\TuneUp Utilities 2008\ProcessManager.exe C:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe C:\Documents and Settings\Rashidi2\Bureaublad\HiJackThis.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.club-vaio.com/en/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = \blank.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://maplestory.nexon.net/WZ.ASPX?PART=/News/Event&mode=view&uid=185&bbsidx=1388 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [SonyPowerCfg] C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe" O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html O8 - Extra context menu item: Add RSS Support Site to VAIO Information FLOW - C:\Program Files\Sony\VAIO Information FLOW\aiesc.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.com/en/ O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=67633 O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {25365FF3-2746-4230-9DA7-163CCA318309} (Automatic Driver Installation Control) - http://inst.c-wss.com/n028p/EN/install/gtdownlr.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1221209316171 O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp05.photoprintit.de/microsite/8/defaults/activex/ImageUploader3.cab O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BEAC5CC2-38B6-4311-9065-6B9F1FCA876B}: NameServer = 200.1.157.11,200.1.156.11 O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - C:\xampp\apache\bin\apache.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe (file missing) O23 - Service: COM Host (comHost) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe (file missing) O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Media Center Extender Service (McrdSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe (file missing) O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe O23 - Service: mysql - Unknown owner - C:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing) O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - Unknown owner - C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\StacSV.exe (file missing) O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\VMISrv.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated Server\Platform\VmGateway.exe O23 - Service: VAIO Cooporated Initialisation (VCI) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Cooperated Initialisation\VCI_SVC.exe O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe (file missing) -- End of file - 10570 bytes
  • Als je een goed antwoord wilt krijgen moet je deze op het forum beveiliging & privacy zetten. Ik zie nl. in jouw Hijacklog diverse meldingen van file missing, zoals O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing) O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe (file missing) O23 - Service: COM Host (comHost) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe (file missing) O23 - Service: Media Center Extender Service (McrdSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe (file missing) O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing) O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe (file missing) O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe (file missing) Die kun je alvast fixen met Hijackthis. Verder lijkt het erop dat je vroeger Norton gebruikte die niet volledig verwijderd is, gebruik hiervoor de Norton verwijder tool. Je hebt ook het stiekeme programma van Adobe, Bonjour ergens op je systeem staan, zij het niet volledig. Dit programma monitort jouw surfgedrag en moet je volledig verwijderen, zie deze link http://frankieloscavio.blogspot.com/2007/06/how-to-remove-adobe-bonjour-service.html Succes

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.