Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

log van mijn traag opstartende XP-pc

3 antwoorden
  • Hallo. Mijn XP-pc start nogal traag op, ook na het verwijderen van AVG. Zijn er misschien aanwijzingen hiervoor te vinden in het onderstaande log? Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 18:23:15, on 14-11-2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Ad-Aware\aawservice.exe C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Avast\ashServ.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\PROGRA~1\KEMailKb\KEMailKb.EXE C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe C:\Program Files\Creative\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe C:\Program Files\MWSnap\MWSnap.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\ZoneAlarm\zonealarm.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe C:\Program Files\KPN Mobile Connect\Modem.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Downloads\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file) O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file) O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [KEMailKb] C:\PROGRA~1\KEMailKb\KEMailKb.EXE O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe O4 - HKCU\..\Run: [MWSnap] "C:\Program Files\MWSnap\MWSnap.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\ZoneAlarm\zonealarm.exe O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O15 - Trusted Zone: http://asia.msi.com.tw O15 - Trusted Zone: http://global.msi.com.tw O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw O16 - DPF: {05317530-B882-449D-9421-18D94FA3ED34} (OSInfo Control) - http://www.sis.com/ocis/OSInfo.cab O16 - DPF: {16095503-786F-4097-AED6-5D567A26D760} (SiS_OCX Control) - http://www.sis.com/ocis/SiSAutodetectNT.cab O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1222878300343 O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15106/CTPID.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EDAE6B92-F533-4FC2-ADF3-CABD99DEB685}: NameServer = 62.133.126.28 62.133.126.29 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -- End of file - 7388 bytes Wacht met belangstelling op event. resultaat.
  • Jawel, ik zie deze [b:029a61e704]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file) O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) [/b:029a61e704] Vlgs mij mag je die Fixen, maar laat mijn mening graag aan een ander over die het beter weet?!
  • Nog eentje toevoegen aan het lijstje van Edouard om te fixen met HJT (de rest mag je inderdaad zeker opruimen): [b:3b2dd61d14]O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present[/b:3b2dd61d14] En laat dan ook Combofix even runnen. Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:3b2dd61d14][color=blue:3b2dd61d14]Combofix[/color:3b2dd61d14][/b:3b2dd61d14][/url] naar je Bureaublad. OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:3b2dd61d14]download Combofix opnieuw[/b:3b2dd61d14]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:3b2dd61d14] Dubbelklik op [b:3b2dd61d14]Combofix.exe[/b:3b2dd61d14] om het te starten. Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate. Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op [b:3b2dd61d14]Ja[/b:3b2dd61d14] te klikken. Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op [b:3b2dd61d14]JA[/b:3b2dd61d14] te klikken in het "Query - Recovery Console" venster. Klik op [b:3b2dd61d14]OK[/b:3b2dd61d14] en [b:3b2dd61d14]Ja[/b:3b2dd61d14] om automatisch de Recovery Console te laten installeren. Klik na afloop terug op [b:3b2dd61d14]Ja[/b:3b2dd61d14] om het scannen op malware te starten. Tijdens het runnen van de fix, [b:3b2dd61d14]NIET[/b:3b2dd61d14] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:3b2dd61d14] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:3b2dd61d14]Combofix.txt[/b:3b2dd61d14] openen. Post dit logje in je volgende antwoord.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.