Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Help! Spyware!

11 antwoorden
 • Ik heb spyware op mijn computer elke keer as ik internet opstart krijg ik advertenties van poker , love en dat soort dingen. Zou iemand me kunnen helpen? Alvast bedankt.
 • Installeer eens de volgende proggies. Ccleaner http://www.ccleaner.com/ Spybot http://www.spybot.com/nl/index.html Hijack this http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis plaats van hijack this dan de log hier.
 • Ga naar www.lavasoft.com en installeer Adaware,het is freeware en doe een systeemscan. Succes. :lol:
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 13:44:43, on 16-11-2008 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser.exe C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: D - {AE5619CA-D637-3A0E-B048-83627B096D00} - C:\Windows\system32\xwr97477.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [UVS12 Preload] C:\Program Files\Corel\Corel VideoStudio 12\uvPL.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD44/JSCDL/jdk/6u7/jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1222792719_b802468528888994245584c92da46200&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&FilePath=/ESD44/JSCDL/jdk/6u7/jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100 O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe O23 - Service: TeamViewer 3 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer3\TeamViewer_Service.exe -- End of file - 8564 bytes
 • Deze moet je fixen met Hijackthis, let op dat je de backup in het programma hebt ingeschakeld. Draai system scan only en fix deze [b:09cf8e928c]O13 - Gopher Prefix: O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe [/b:09cf8e928c] Start hierna opnieuw op en plaats een log Hierna cleanen met Ccleaner, niet het register Ook verdient het aanbeveling systeem herstel te schonen. Verder zou ik wachten op verder kommentaar van KAPE.
 • Herstel [b:634528b3bc]O13 - Gopher Prefix: [/b:634528b3bc] Deze niet fixen
 • Hallo, Negeer voorgaande instructies, en voer enkel dit uit: Sluit alle open vensters, zeker deze van internet explorer. Rechtsklik op C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe en kies voor "Als Administrator uitvoeren. Bevestig de melding die je krijgt van Gebruikersaccountbeheer, door op "Toestaan" te klikken. Klik daarna op knop "Scan". Plaats een vinkje bij de volgende items: [b:9270bade72]O2 - BHO: D - {AE5619CA-D637-3A0E-B048-83627B096D00} - C:\Windows\system32\xwr97477.dll[/b:9270bade72] Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af. Herstart de computer. Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) [url=http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe][b:9270bade72]hier[/b:9270bade72][/url] of [url=http://www.majorgeeks.com/Malwarebytes_Anti-Malware_d5756.html][b:9270bade72]hier[/b:9270bade72][/url]. [list:9270bade72]Dubbelklik op [b:9270bade72]mbam-setup.exe[/b:9270bade72] om het programma te installeren.[list:9270bade72] [*:9270bade72]Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor [b:9270bade72]Update Malwarebytes' Anti-Malware[/b:9270bade72] en [b:9270bade72]Start Malwarebytes' Anti-Malware[/b:9270bade72], Klik daarna op "Voltooien". [*:9270bade72]Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden. [*:9270bade72]Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad [b:9270bade72]Scanner[/b:9270bade72] : "[b:9270bade72]Snelle Scan[/b:9270bade72]", daarna klik op [b:9270bade72]Scan[/b:9270bade72]. [*:9270bade72]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:9270bade72]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:9270bade72]OK[/b:9270bade72], daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien. [*:9270bade72]Zorg ervoor dat daar [b:9270bade72]alles aangevinkt is[/b:9270bade72], daarna klik op: [b:9270bade72]Verwijder geselecteerde[/b:9270bade72]. [*:9270bade72]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder) [*:9270bade72]De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM. [*:9270bade72]Kopieer en plak de inhoud van het logje in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThis log. [/list:u:9270bade72] [b:9270bade72]Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.[/b:9270bade72][/list:u:9270bade72]
 • @ Edouard Beide services zijn niet malware gerelateerd. De BHO is de boosdoener. Random CLSID, random bestandsnaam.
 • Solly, Sahib
 • Malwarebytes' Anti-Malware 1.30 Database versie: 1402 Windows 6.0.6001 Service Pack 1 16-11-2008 17:11:49 mbam-log-2008-11-16 (17-11-49).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 57885 Verstreken tijd: 6 minute(s), 11 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) hijackthis: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:14:17, on 16-11-2008 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [UVS12 Preload] C:\Program Files\Corel\Corel VideoStudio 12\uvPL.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD44/JSCDL/jdk/6u7/jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1222792719_b802468528888994245584c92da46200&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&FilePath=/ESD44/JSCDL/jdk/6u7/jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100 O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe O23 - Service: TeamViewer 3 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer3\TeamViewer_Service.exe -- End of file - 8427 bytes
 • Ziet er goed uit. Zijn er nog problemen?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.