Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Help

14 antwoorden
 • Hallo, wil iemand mij helpen mijn systeem weer schoon te krijgen? Bij voorbaat heel erg dank. Hier de logfile Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 10:29:45, on 25-11-2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\TEMP\tempo-5CB.tmp C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfuser.exe H:\software\ad aware\hijackthis\HiJackThis.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://eu.ixquick.com/ned/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [SetCacheMode] Rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Opware12] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{579D13F5-6DC4-4A2A-8CEE-65F6A40B211A}: NameServer = 85.255.112.132;85.255.112.12 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C17F52E8-0B2A-45D4-A22F-613BCAFA2693}: NameServer = 85.255.112.132;85.255.112.12 O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Personal Firewall Service (NPFSvc32) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe O23 - Service: Norman's Very Own supplY of resources (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: xControlCOM - Siemens - C:\Program Files\Gigaset\talk&surf 5.1\xControlCOM.exe -- End of file - 7064 bytes
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd: [b:d9dcef7e77]O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{579D13F5-6DC4-4A2A-8CEE-65F6A40B211A}: NameServer = 85.255.112.132;85.255.112.12 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C17F52E8-0B2A-45D4-A22F-613BCAFA2693}: NameServer = 85.255.112.132;85.255.112.12[/b:d9dcef7e77] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [b:d9dcef7e77]MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware)[/b:d9dcef7e77] hier : http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren. Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden. Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan. Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde. Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder) De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM. Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart. Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.
 • Hallo Kape, bedankt voor je reactie! Hierbij: Malwarebytes' Anti-Malware 1.30 Database versie: 1422 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 25-11-2008 13:37:40 mbam-log-2008-11-25 (13-37-40).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 45630 Verstreken tijd: 3 minute(s), 52 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 1 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 1 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 11 Mappen geïnfecteerd: 4 Bestanden geïnfecteerd: 11 Geheugenprocessen geïnfecteerd: C:\WINDOWS\Temp\tempo-5A5.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Failed to unload process. Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CLASSES_ROOT\homeview (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\System (Rootkit.DNSChanger.H) -> Data: kdvcr.exe -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{579d13f5-6dc4-4a2a-8cee-65f6a40b211a}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.132;85.255.112.12 -> Delete on reboot. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{579d13f5-6dc4-4a2a-8cee-65f6a40b211a}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.132;85.255.112.12 -> Delete on reboot. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.132;85.255.112.12 -> Delete on reboot. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.132;85.255.112.12 -> Delete on reboot. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{579d13f5-6dc4-4a2a-8cee-65f6a40b211a}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.132;85.255.112.12 -> Delete on reboot. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{579d13f5-6dc4-4a2a-8cee-65f6a40b211a}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.132;85.255.112.12 -> Delete on reboot. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.132;85.255.112.12 -> Delete on reboot. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.132;85.255.112.12 -> Delete on reboot. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{579d13f5-6dc4-4a2a-8cee-65f6a40b211a}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.132;85.255.112.12 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.132;85.255.112.12 -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: C:\resycled (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system\sounds (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system\logs (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system\download (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. Bestanden geïnfecteerd: C:\WINDOWS\system32\kdvcr.exe (Rootkit.DNSChanger.H) -> Delete on reboot. C:\resycled\boot.com (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\hosts (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\toolbar.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Temp\tempo-5A5.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Delete on reboot. C:\WINDOWS\Temp\tempo-5CB.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Temp\tempo-64F.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Temp\tempo-C5F.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Temp\tempo-D21.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Temp\tempo-E6D.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Temp\tempo-F0F.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. ------------------------------------------------------------------------ Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 13:42:56, on 25-11-2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe H:\software\ad aware\hijackthis\HiJackThis.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\TEMP\tempo-9ED.tmp C:\WINDOWS\System32\alg.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://eu.ixquick.com/ned/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [SetCacheMode] Rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Opware12] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\Run: [C:\WINDOWS\system32\kdvcr.exe] C:\WINDOWS\system32\kdvcr.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Personal Firewall Service (NPFSvc32) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe O23 - Service: Norman's Very Own supplY of resources (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: xControlCOM - Siemens - C:\Program Files\Gigaset\talk&surf 5.1\xControlCOM.exe -- End of file - 6917 bytes
 • MBAM heeft behoorlijk werk geleverd, maar we zijn er nog niet helemaal. Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd: [b:49613ea217]O4 - HKLM\..\Run: [C:\WINDOWS\system32\kdvcr.exe] C:\WINDOWS\system32\kdvcr.exe[/b:49613ea217] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:49613ea217][color=blue:49613ea217]Combofix[/color:49613ea217][/b:49613ea217][/url] naar je Bureaublad. OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:49613ea217]download Combofix opnieuw[/b:49613ea217]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:49613ea217] Dubbelklik op [b:49613ea217]Combofix.exe[/b:49613ea217] om het te starten. Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate. Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op [b:49613ea217]Ja[/b:49613ea217] te klikken. Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op [b:49613ea217]JA[/b:49613ea217] te klikken in het "Query - Recovery Console" venster. Klik op [b:49613ea217]OK[/b:49613ea217] en [b:49613ea217]Ja[/b:49613ea217] om automatisch de Recovery Console te laten installeren. Klik na afloop terug op [b:49613ea217]Ja[/b:49613ea217] om het scannen op malware te starten. Tijdens het runnen van de fix, [b:49613ea217]NIET[/b:49613ea217] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:49613ea217] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:49613ea217]Combofix.txt[/b:49613ea217] openen. Post dit logje in je volgende antwoord, samen met een nieuw log van HJT.
 • Toen ik bovenstaande gedaan had en gepost heb ik nogmaals MBAM laten draaien en deze vond opnieuw veel geinfecteerde bestanden. Ik wilde toen ook Hijackthis opnieuw draaien maar kreeg geen toegang tot mijn schijven. De melding was/is resycled\boot.com is geen geldige win32 toepassing (dit is de melding bij de overige schijven bij de C schijf krijg ik de melding: windows kan het bestand resycled\boot.com niet vinden Ik heb toen MBAM opnieuw laten draaien in de veilige modus en alles opnieuw gewist. Daarna leek alles schoon, zie post hieronder maar ik krijg nu geen toegang tot mijn schijven, weliswaar wel via uitvoeren..... Malwarebytes' Anti-Malware 1.30 Database versie: 1422 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 25-11-2008 14:11:15 mbam-log-2008-11-25 (14-11-15).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 44522 Verstreken tijd: 2 minute(s), 34 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 1 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 12 Mappen geïnfecteerd: 1 Bestanden geïnfecteerd: 5 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CLASSES_ROOT\homeview (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\System (Rootkit.DNSChanger.H) -> Data: kdhrh.exe -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{579d13f5-6dc4-4a2a-8cee-65f6a40b211a}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{579d13f5-6dc4-4a2a-8cee-65f6a40b211a}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{579d13f5-6dc4-4a2a-8cee-65f6a40b211a}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{579d13f5-6dc4-4a2a-8cee-65f6a40b211a}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{579d13f5-6dc4-4a2a-8cee-65f6a40b211a}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{c17f52e8-0b2a-45d4-a22f-613bcafa2693}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.102;85.255.112.168 -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: C:\resycled (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. Bestanden geïnfecteerd: C:\WINDOWS\system32\kdhrh.exe (Rootkit.DNSChanger.H) -> Delete on reboot. C:\resycled\boot.com (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Temp\tempo-679.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Temp\tempo-9ED.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\Temp\tempo-C97.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. --------------------- Dit is de laatse na een compleet nieuwe start Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 14:27:47, on 25-11-2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe H:\software\ad aware\hijackthis\HiJackThis.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://eu.ixquick.com/ned/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [SetCacheMode] Rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Opware12] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Personal Firewall Service (NPFSvc32) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe O23 - Service: Norman's Very Own supplY of resources (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: xControlCOM - Siemens - C:\Program Files\Gigaset\talk&surf 5.1\xControlCOM.exe -- End of file - 6772 bytes
 • voorgaande was niet de reactie die daarna weer gepost was.... maar mijn eigen reactie daarvoor ik was te ongeduldig..... :oops: sorry ik wacht nu af
 • [quote:f830e67919="Grafcom"]ik wacht nu af[/quote:f830e67919] Beter van nu toch die Combofix uit te voeren. Dat zou (mogelijk) een oplossing voor al die resycled-problemen moeten bieden. Hang dat logje maar in een volgende bericht.
 • Hierbij ComboFix 08-11-24.03 - Computer 2008-11-25 15:37:26.1 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.229 [GMT 1:00] Gestart vanuit: h:\1aaaaaaa\spam verwijderen\ComboFix.exe * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt * Resident AV is active . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . C:\Autorun.inf c:\windows\secure32.html c:\windows\system32\open.ico c:\windows\system32\paytime.exe D:\Autorun.inf D:\resycled d:\resycled\boot.com E:\Autorun.inf E:\resycled e:\resycled\boot.com H:\Autorun.inf H:\resycled h:\resycled\boot.com . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . -------\Legacy_NSESVC -------\Service_nsesvc (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-10-25 to 2008-11-25 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-11-25 14:25 . 2008-11-25 14:50 <DIR> dr-h----- c:\documents and settings\Siroen\Onlangs geopend 2008-11-25 11:32 . 2008-11-25 11:32 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Siroen\Application Data\Malwarebytes 2008-11-25 11:32 . 2008-11-25 11:32 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes 2008-11-25 11:32 . 2008-10-22 16:10 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2008-11-25 11:32 . 2008-10-22 16:10 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2008-11-24 19:16 . 2008-11-24 19:16 27,904 --a------ c:\windows\system32\drivers\ndisprot.sys 2008-11-19 16:42 . 2008-05-16 10:28 212,024 --a------ c:\windows\system32\nscrnsav.scr 2008-11-19 16:42 . 2008-02-07 12:12 79,752 --a------ c:\windows\system32\drivers\ndis_rd.sys 2008-11-19 16:42 . 2008-02-07 12:12 74,624 --a------ c:\windows\system32\drivers\tdi_rd.sys 2008-11-19 16:42 . 2008-09-02 11:48 19,512 --a------ c:\windows\system32\drivers\nvcw32mf.sys 2008-11-19 14:32 . 2008-11-19 14:32 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Siroen\Application Data\XLAB ISL Plugins 2008-11-18 12:29 . 2008-11-18 12:29 <DIR> d--hs---- c:\documents and settings\LocalService\UserData 2008-11-16 22:26 . 2008-04-16 11:57 42,552 --a------ c:\windows\system32\drivers\ale_nf.sys 2008-11-16 19:01 . 2008-11-16 19:01 <DIR> d-------- c:\program files\CCleaner 2008-11-16 18:57 . 2008-11-16 18:57 <DIR> d-------- c:\program files\ClearProg 2008-11-16 17:05 . 2008-09-04 18:17 1,106,944 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\msxml3.dll 2008-11-16 17:05 . 2008-10-24 12:21 455,296 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys 2008-11-07 15:39 . 2008-10-15 17:37 337,408 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\netapi32.dll 2008-11-07 15:38 . 2008-08-14 14:27 2,193,536 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe 2008-11-07 15:38 . 2008-08-14 14:27 2,149,888 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe 2008-11-07 15:38 . 2008-08-14 14:27 2,070,400 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe 2008-11-07 15:38 . 2008-08-14 14:27 2,028,544 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe 2008-11-07 15:38 . 2008-09-08 11:41 333,824 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\srv.sys 2008-11-07 15:37 . 2008-09-15 16:28 1,846,528 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\win32k.sys 2008-11-06 21:37 . 2008-11-25 15:41 <DIR> d-------- c:\program files\Norman 2008-11-06 21:36 . 2008-11-06 21:36 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmpF8777.FOT 2008-11-06 21:36 . 2008-11-06 21:36 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmpB8577.FOT 2008-11-06 21:36 . 2008-11-06 21:36 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmp9E577.FOT 2008-11-06 21:36 . 2008-11-06 21:36 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmp58677.FOT 2008-11-06 21:36 . 2008-11-06 21:36 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmp3E677.FOT 2008-11-06 21:36 . 2008-11-06 21:36 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmp14777.FOT 2008-11-06 21:21 . 2008-11-06 21:21 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmpEB146.FOT 2008-11-06 21:21 . 2008-11-06 21:21 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmpDF146.FOT 2008-11-06 21:21 . 2008-11-06 21:21 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmp68046.FOT 2008-11-06 21:21 . 2008-11-06 21:21 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmp4C046.FOT 2008-11-06 21:21 . 2008-11-06 21:21 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmp14146.FOT 2008-11-06 21:21 . 2008-11-06 21:21 1,409 --a------ c:\windows\system32\tmp08146.FOT . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-11-16 21:28 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information 2008-11-16 21:28 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\NPF 2008-11-16 21:21 5 ----a-w C:\NPF_USER.DAT 2008-11-16 18:48 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\QuickTime 2008-11-16 13:43 --------- d---a-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP 2008-11-16 13:43 --------- d-----w c:\program files\SpywareBlaster 2008-11-12 10:48 --------- d-----w c:\documents and settings\Siroen\Application Data\AdobeUM 2008-10-24 11:21 455,296 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys 2008-09-24 12:08 18,536 ----a-w c:\documents and settings\Siroen\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "NvCplDaemon"="c:\windows\System32\NvCpl.dll" [2003-05-02 4640768] "NeroCheck"="c:\windows\System32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648] "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2003-06-05 77824] "Opware12"="c:\program files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe" [2002-08-01 49152] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 144784] "Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe" [2008-06-21 2468200] "Norman ZANDA"="c:\program files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" [2008-06-02 277616] "SetCacheMode"="ptipbmf.dll" [2003-01-18 c:\windows\system32\ptipbmf.dll] "nwiz"="nwiz.exe" [2003-05-02 c:\windows\system32\nwiz.exe] "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2002-10-16 c:\windows\SOUNDMAN.EXE] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\ Acrobat Assistant.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe [2003-10-24 217194] Adobe Gamma Loader.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2003-06-05 110592] [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= R0 NDIS_RD;Norman Firewall NDIS driver;c:\windows\system32\drivers\NDIS_RD.sys [2008-11-19 79752] R1 NPROSEC;Norman Security driver;\??\c:\program files\Norman\Ngs\Bin\nprosec.sys [2008-11-19 53816] R1 TDI_RD;Norman Firewall TDI driver;\??\c:\windows\system32\drivers\TDI_RD.SYS [2008-11-19 74624] R2 Ndiskio;Ndiskio;\??\c:\program files\Norman\Nse\Bin\NDISKIO.SYS [2008-11-19 20448] R2 NPFSvc32;Norman Personal Firewall Service;"c:\program files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe" [2008-11-19 597104] R2 NPROSECSVC;Norman Security service;"c:\program files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe" [2008-11-19 121912] R2 NVOY;Norman's Very Own supplY of resources;"c:\program files\Norman\npm\bin\nvoy.exe" [2008-11-19 121912] R3 Gigusb;Dect USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\Gigusb.sys [2003-06-04 59070] R3 HRCMPA;ISDN Wan driver (Ver. 1.10.0021);c:\windows\system32\DRIVERS\hrcmpa.sys [2003-06-04 253648] R3 IUAPIWDM;ISDN USB Interface (Ver. 1.10.0021);c:\windows\system32\DRIVERS\IUAPIWDM.sys [2003-06-04 49344] R3 NvcMFlt;NvcMFlt;c:\windows\system32\DRIVERS\nvcw32mf.sys [2008-11-19 19512] R3 nvcoas;Norman Virus Control on-access component;"c:\program files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe" [2008-11-19 191544] R3 NVCScheduler;Norman Virus Control Scheduler;"c:\program files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe" [2008-11-19 154680] R3 siellif;siellif;c:\windows\system32\Drivers\siellif.sys [2003-06-04 115856] S1 smnstrns;smnstrns;\SystemRoot\System\smnstrns.sys [] S3 FCUSB;Freecom Cable II USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\FCUSB.sys [2001-11-29 13104] S3 Ndisprot;ArcNet NDIS Protocol Driver;\??\c:\windows\system32\drivers\Ndisprot.sys [2008-11-24 27904] S3 PfsTape;1Vision Tape Drive;c:\windows\system32\DRIVERS\PfsTape.sys [] S3 sc2k;sc2k;c:\windows\system32\DRIVERS\sc2k.sys [2004-02-08 21536] S3 scsiscan;Stuurprogramma voor SCSI-scanner;c:\windows\system32\DRIVERS\scsiscan.sys [2003-06-05 11520] S3 xControlCOM;xControlCOM;c:\program files\Gigaset\talk&surf 5.1\xControlCOM.exe [2003-01-24 339968] [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\C] \Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL resycled\boot.com c: \Shell\Open\command - resycled\boot.com c: [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\D] \Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL resycled\boot.com d: \Shell\Open\command - d:\resycled\boot.com d: [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\E] \Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL resycled\boot.com e: \Shell\Open\command - e:\resycled\boot.com e: [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\H] \Shell\AutoRun\command - c:\windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL resycled\boot.com h: \Shell\Open\command - h:\resycled\boot.com h: . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://eu.ixquick.com/ned/ IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 TCP: {C17F52E8-0B2A-45D4-A22F-613BCAFA2693} = 192.168.1.1 O16 -: DirectAnimation Java Classes - c:\windows\Downloaded Program Files\DirectAnimation Java Classes.osd O16 -: Microsoft XML Parser for Java - c:\windows\Downloaded Program Files\Microsoft XML Parser for Java.osd . ************************************************************************** catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2008-11-25 15:41:37 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . ------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------ . c:\program files\Norman\Npm\Bin\elogsvc.exe c:\program files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe c:\program files\Norman\Npf\Bin\npfuser.exe c:\windows\system32\nvsvc32.exe c:\program files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe c:\program files\UPHClean\uphclean.exe c:\program files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe c:\program files\Norman\nvc\bin\Nip.exe c:\program files\Norman\nvc\bin\CClaw.exe . ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2008-11-25 15:48:00 - machine werd herstart ComboFix-quarantined-files.txt 2008-11-25 14:47:54 Pre-Run: 35.728.576.512 bytes beschikbaar Post-Run: 35,493,572,608 bytes beschikbaar WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe [boot loader] timeout=2 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn 184 --- E O F --- 2008-06-21 17:41:40
 • hier nog een nieuwe versie Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:54:06, on 25-11-2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfuser.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe H:\software\ad aware\hijackthis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://eu.ixquick.com/ned/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [SetCacheMode] Rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Opware12] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [b:4e214b702c]O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll[/b:4e214b702c] O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C17F52E8-0B2A-45D4-A22F-613BCAFA2693}: NameServer = 192.168.1.1 O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Personal Firewall Service (NPFSvc32) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe O23 - Service: Norman's Very Own supplY of resources (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: xControlCOM - Siemens - C:\Program Files\Gigaset\talk&surf 5.1\xControlCOM.exe -- End of file - 6574 bytes
 • Open een kladblokbestand. Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst. [b:c479c7d793]File:: c:\windows\system32\tmpF8777.FOT c:\windows\system32\tmpB8577.FOT c:\windows\system32\tmp9E577.FOT c:\windows\system32\tmp58677.FOT c:\windows\system32\tmp3E677.FOT c:\windows\system32\tmp14777.FOT c:\windows\system32\tmpEB146.FOT c:\windows\system32\tmpDF146.FOT c:\windows\system32\tmp68046.FOT c:\windows\system32\tmp4C046.FOT c:\windows\system32\tmp14146.FOT c:\windows\system32\tmp08146.FOT Registry:: [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\C] [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\D] [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\E] [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\H][/b:c479c7d793] Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt. Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt. Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis. En laat dan ook eens weten of je (eventueel) nog problemen hebt ?
 • De harde schijven zijn weer te benaderen en de Voorkeurs-DNS-server wordt ook niet meer overschreven...... Regel 10 in de HJT file begrijp ik echter niet ---------------------------- ComboFix 08-11-24.03 - Computer 2008-11-25 16:21:13.2 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.132 [GMT 1:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Siroen\Bureaublad\ComboFix.exe gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Siroen\Bureaublad\CFScript.txt * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt FILE :: c:\windows\system32\tmp08146.FOT c:\windows\system32\tmp14146.FOT c:\windows\system32\tmp14777.FOT c:\windows\system32\tmp3E677.FOT c:\windows\system32\tmp4C046.FOT c:\windows\system32\tmp58677.FOT c:\windows\system32\tmp68046.FOT c:\windows\system32\tmp9E577.FOT c:\windows\system32\tmpB8577.FOT c:\windows\system32\tmpDF146.FOT c:\windows\system32\tmpEB146.FOT c:\windows\system32\tmpF8777.FOT . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . c:\windows\system32\tmp08146.FOT c:\windows\system32\tmp14146.FOT c:\windows\system32\tmp14777.FOT c:\windows\system32\tmp3E677.FOT c:\windows\system32\tmp4C046.FOT c:\windows\system32\tmp58677.FOT c:\windows\system32\tmp68046.FOT c:\windows\system32\tmp9E577.FOT c:\windows\system32\tmpB8577.FOT c:\windows\system32\tmpDF146.FOT c:\windows\system32\tmpEB146.FOT c:\windows\system32\tmpF8777.FOT . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-10-25 to 2008-11-25 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-11-25 16:05 . 2008-11-25 16:19 <DIR> dr-h----- c:\documents and settings\Siroen\Onlangs geopend 2008-11-24 19:16 . 2008-11-24 19:16 27,904 --a------ c:\windows\system32\drivers\ndisprot.sys 2008-11-19 16:42 . 2008-05-16 10:28 212,024 --a------ c:\windows\system32\nscrnsav.scr 2008-11-19 16:42 . 2008-02-07 12:12 79,752 --a------ c:\windows\system32\drivers\ndis_rd.sys 2008-11-19 16:42 . 2008-02-07 12:12 74,624 --a------ c:\windows\system32\drivers\tdi_rd.sys 2008-11-19 16:42 . 2008-09-02 11:48 19,512 --a------ c:\windows\system32\drivers\nvcw32mf.sys 2008-11-19 14:32 . 2008-11-19 14:32 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Siroen\Application Data\XLAB ISL Plugins 2008-11-18 12:29 . 2008-11-18 12:29 <DIR> d--hs---- c:\documents and settings\LocalService\UserData 2008-11-16 22:26 . 2008-04-16 11:57 42,552 --a------ c:\windows\system32\drivers\ale_nf.sys 2008-11-16 19:01 . 2008-11-16 19:01 <DIR> d-------- c:\program files\CCleaner 2008-11-16 18:57 . 2008-11-16 18:57 <DIR> d-------- c:\program files\ClearProg 2008-11-16 17:05 . 2008-09-04 18:17 1,106,944 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\msxml3.dll 2008-11-16 17:05 . 2008-10-24 12:21 455,296 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys 2008-11-07 15:39 . 2008-10-15 17:37 337,408 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\netapi32.dll 2008-11-07 15:38 . 2008-08-14 14:27 2,193,536 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe 2008-11-07 15:38 . 2008-08-14 14:27 2,149,888 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe 2008-11-07 15:38 . 2008-08-14 14:27 2,070,400 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe 2008-11-07 15:38 . 2008-08-14 14:27 2,028,544 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe 2008-11-07 15:38 . 2008-09-08 11:41 333,824 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\srv.sys 2008-11-07 15:37 . 2008-09-15 16:28 1,846,528 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\win32k.sys 2008-11-06 21:37 . 2008-11-25 15:41 <DIR> d-------- c:\program files\Norman . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2008-11-16 21:28 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information 2008-11-16 21:28 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\NPF 2008-11-16 21:21 5 ----a-w C:\NPF_USER.DAT 2008-11-16 18:48 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\QuickTime 2008-11-16 13:43 --------- d---a-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP 2008-11-16 13:43 --------- d-----w c:\program files\SpywareBlaster 2008-11-12 10:48 --------- d-----w c:\documents and settings\Siroen\Application Data\AdobeUM 2008-10-24 11:21 455,296 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys 2008-09-24 12:08 18,536 ----a-w c:\documents and settings\Siroen\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT 2008-09-15 15:28 1,846,528 ----a-w c:\windows\system32\win32k.sys 2008-09-10 01:16 1,307,648 ----a-w c:\windows\system32\msxml6.dll 2008-09-04 17:17 1,106,944 ----a-w c:\windows\system32\msxml3.dll 2008-08-26 08:27 826,368 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "NvCplDaemon"="c:\windows\System32\NvCpl.dll" [2003-05-02 4640768] "NeroCheck"="c:\windows\System32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648] "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2003-06-05 77824] "Opware12"="c:\program files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe" [2002-08-01 49152] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 144784] "Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe" [2008-06-21 2468200] "Norman ZANDA"="c:\program files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" [2008-06-02 277616] "SetCacheMode"="ptipbmf.dll" [2003-01-18 c:\windows\system32\ptipbmf.dll] "nwiz"="nwiz.exe" [2003-05-02 c:\windows\system32\nwiz.exe] "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2002-10-16 c:\windows\SOUNDMAN.EXE] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\ Acrobat Assistant.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe [2003-10-24 217194] Adobe Gamma Loader.lnk - c:\program files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2003-06-05 110592] [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= R0 NDIS_RD;Norman Firewall NDIS driver;c:\windows\system32\drivers\NDIS_RD.sys [2008-11-19 79752] R1 NPROSEC;Norman Security driver;\??\c:\program files\Norman\Ngs\Bin\nprosec.sys [2008-11-19 53816] R1 TDI_RD;Norman Firewall TDI driver;\??\c:\windows\system32\drivers\TDI_RD.SYS [2008-11-19 74624] R2 Ndiskio;Ndiskio;\??\c:\program files\Norman\Nse\Bin\NDISKIO.SYS [2008-11-19 20448] R2 NPFSvc32;Norman Personal Firewall Service;"c:\program files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe" [2008-11-19 597104] R2 NPROSECSVC;Norman Security service;"c:\program files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe" [2008-11-19 121912] R2 NVOY;Norman's Very Own supplY of resources;"c:\program files\Norman\npm\bin\nvoy.exe" [2008-11-19 121912] R3 Gigusb;Dect USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\Gigusb.sys [2003-06-04 59070] R3 HRCMPA;ISDN Wan driver (Ver. 1.10.0021);c:\windows\system32\DRIVERS\hrcmpa.sys [2003-06-04 253648] R3 IUAPIWDM;ISDN USB Interface (Ver. 1.10.0021);c:\windows\system32\DRIVERS\IUAPIWDM.sys [2003-06-04 49344] R3 NvcMFlt;NvcMFlt;c:\windows\system32\DRIVERS\nvcw32mf.sys [2008-11-19 19512] R3 nvcoas;Norman Virus Control on-access component;"c:\program files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe" [2008-11-19 191544] R3 NVCScheduler;Norman Virus Control Scheduler;"c:\program files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe" [2008-11-19 154680] R3 siellif;siellif;c:\windows\system32\Drivers\siellif.sys [2003-06-04 115856] S1 smnstrns;smnstrns;\SystemRoot\System\smnstrns.sys [] S3 FCUSB;Freecom Cable II USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\FCUSB.sys [2001-11-29 13104] S3 Ndisprot;ArcNet NDIS Protocol Driver;\??\c:\windows\system32\drivers\Ndisprot.sys [2008-11-24 27904] S3 PfsTape;1Vision Tape Drive;c:\windows\system32\DRIVERS\PfsTape.sys [] S3 sc2k;sc2k;c:\windows\system32\DRIVERS\sc2k.sys [2004-02-08 21536] S3 scsiscan;Stuurprogramma voor SCSI-scanner;c:\windows\system32\DRIVERS\scsiscan.sys [2003-06-05 11520] S3 xControlCOM;xControlCOM;c:\program files\Gigaset\talk&surf 5.1\xControlCOM.exe [2003-01-24 339968] . ************************************************************************** catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2008-11-25 16:23:24 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2008-11-25 16:24:27 ComboFix-quarantined-files.txt 2008-11-25 15:24:23 Pre-Run: 35.615.916.032 bytes beschikbaar Post-Run: 35,604,422,656 bytes beschikbaar 137 --- E O F --- 2008-06-21 17:41:40 --------------------------------- Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:28:36, on 25-11-2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfuser.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe H:\software\ad aware\hijackthis\HiJackThis.exe C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://eu.ixquick.com/ned/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [SetCacheMode] Rundll32.exe ptipbmf.dll,SetWriteCacheMode O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [Opware12] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPagePro12.0\Opware12.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [b:77ffef504b]O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll[/b:77ffef504b] O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C17F52E8-0B2A-45D4-A22F-613BCAFA2693}: NameServer = 192.168.1.1 O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Personal Firewall Service (NPFSvc32) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe O23 - Service: Norman's Very Own supplY of resources (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: xControlCOM - Siemens - C:\Program Files\Gigaset\talk&surf 5.1\xControlCOM.exe -- End of file - 6582 bytes
 • Goed nieuws, dan zijn we bijna aan het einde van het verhaal. Die 010-lijn is een volkomen legitieme lijn. Wil je er meer over weten, kan je hier http://www.pchell.com/support/nwprovau_dll_file.shtml eens kijken. Nu je problemen van de baan zijn, rest alleen nog een grote opruiming: verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten. En je JAVA kan een update gebruiken. Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt. Download CCleaner hier : http://www.majorgeeks.com/download4191.html Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af. Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen. [b:f88ed12e47]Je Java software is verouderd.[/b:f88ed12e47] Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem. Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren: Download [url=http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp][b:f88ed12e47]Java Runtime Environment (JRE) 6u10 [/b:f88ed12e47][/url]. [*]Scroll omlaag naar : "[i:f88ed12e47]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 10[/i:f88ed12e47]". [*]Klik op de "[b:f88ed12e47]Download[/b:f88ed12e47]" knop aan de rechterkant. [*]Vink aan: "[b:f88ed12e47][i:f88ed12e47]Accept[/b:f88ed12e47] License Agreement[/i:f88ed12e47]". [*]De pagina zal herladen. [*]Klik op de link om [i:f88ed12e47]Windows [b:f88ed12e47]Offline[/b:f88ed12e47] Installation[/i:f88ed12e47] te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad. [*]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser! [*]Ga dan naar [b:f88ed12e47]Start[/b:f88ed12e47] > [b:f88ed12e47]Configuratiescherm[/b:f88ed12e47] > [b:f88ed12e47]Software[/b:f88ed12e47] en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. [*]Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE of Java™ 6 update 1 t.e.m.7) in de naam. [*]Klik dan op [b:f88ed12e47]Verwijderen[/b:f88ed12e47] of op de [b:f88ed12e47]Wijzig/Verwijder[/b:f88ed12e47] knop. [*]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn. [*]Na het verwijderen van alle oudere versies, [b:f88ed12e47]herstart[/b:f88ed12e47] je pc. [*]Dubbelklik vervolgens op [b:f88ed12e47]jre-6u10-windows-i586-p.exe[/b:f88ed12e47] op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren. That’s it !
 • Hallo Kape, alles inmiddels gedaan. HEEL, HEEL VEEL DANK VOOR JE HULP!!! :D Wat ik me afvraag is het "nut" van de Ad-Watch Real Time protection als dit toch allemaal kan plaatsvinden. Moet ik dit nog meer uitbreiden? Ik heb ook nog SpywareBlaster en probeer alles up-to-date te houden.
 • [quote:fda473b665="Grafcom"]Moet ik dit nog meer uitbreiden? Ik heb ook nog SpywareBlaster en probeer alles up-to-date te houden.[/quote:fda473b665]Ach ... ik zou daar niet te diep over nadenken. Ik zie iets te veel logjes van PC's die - in theorie - meer dan degelijk beveiligd zijn en toch nog in de problemen komen. Je moet het natuurlijk niet echt zelf gaan zoeken door alle beveiliging overboord te kieperen ... maar je kan ook gewoon "pech" hebben (nét niet de aangepaste update terwijl een "deugniet" je PC aanvalt). En er is dus geen enkel product perfect, laat dat duidelijk zijn. Een combinatie van een goede firewall, een goede virusscanner en een goede antispyware (met real-time-bescherming) moet volstaan om de boel clean te houden. Maar ook dan kan het nog wel eens tegenvallen. That's life :?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.