Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Traag I.E. + askbardis + Vundo

18 antwoorden
 • Hallo, Na begin dit jaar windows opnieuw te hebben geinstalleerd heb ik last van het virtumonde virus. Na het openen van I.E. vraagt zonealarm ook steeds of askservice toegang mag krijgen. Geef ik deze toestemming niet dan is I.E. zeer traag. Ik heb al van alles uitgevogeld, o.a. anti malware gedraaid maar het gaat nog niet van harte. Hieronder alvast een logfile van HJT geplaatst, is er misschien iemand die mij hiermee wil helpen dit op te lossen? Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 14:33:17, on 10-1-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20861) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {1955965E-53BB-4ABD-B261-690792CD1C0E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {19FD8C3A-B75E-4FB4-A734-17B2909AE3B0} - (no file) O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {59DAA659-627C-4F9A-9F64-E86E4B7ECBB5} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {87914D54-3A02-46D9-9D5A-33535568FA03} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {91ee37fe-724d-4c4d-9f77-32ecaab54d4b} - (no file) O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll O2 - BHO: (no name) - {D0115063-AAED-4AC4-8A36-00090FD61A11} - (no file) O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced WindowsCare] "C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" /startup O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: &Block This Image (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html O8 - Extra context menu item: &Blokkeer dit figuur (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O20 - AppInit_DLLs: ekxhwu.dll cfeoby.dll isyuxm.dll nyclnc.dll O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -- End of file - 7997 bytes Alvast bedankt, Jan.
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:b3163388f5]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: (no name) - {1955965E-53BB-4ABD-B261-690792CD1C0E} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {19FD8C3A-B75E-4FB4-A734-17B2909AE3B0} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {59DAA659-627C-4F9A-9F64-E86E4B7ECBB5} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {87914D54-3A02-46D9-9D5A-33535568FA03} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {91ee37fe-724d-4c4d-9f77-32ecaab54d4b} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {D0115063-AAED-4AC4-8A36-00090FD61A11} - (no file) O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O20 - AppInit_DLLs: ekxhwu.dll cfeoby.dll isyuxm.dll nyclnc.dll O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe[/b:b3163388f5] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Open een kladblokbestand. Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand. [b:b3163388f5]@ECHO OFF IF EXIST log.txt DEL log.txt ECHO Deleting files>>log.txt taskkill /f /im AskService.exe FOR %%g in ( C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe) DO ( IF EXIST %%g ( ATTRIB -r -s -h %%g DEL %%g IF EXIST %%g ( ECHO %%g not deleted>>log.txt ) ELSE ( ECHO %%g deleted>>log.txt) ) ELSE ( ECHO %%g not found>>log.txt)) START NOTEPAD.EXE log.txt[/b:b3163388f5] Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent. Download [url=http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe][b:b3163388f5][color=red:b3163388f5]MalwareBytes' Anti-Malware[/color:b3163388f5][/b:b3163388f5][/url] en sla het op je bureaublad op. Dubbelklik op [b:b3163388f5]mbam-setup.exe[/b:b3163388f5] om het programma te installeren. Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:b3163388f5] [*:b3163388f5]Update MalwareBytes' Anti-Malware [*:b3163388f5]Start MalwareBytes' Anti-Malware [/list:u:b3163388f5]Klik daarna op "[b:b3163388f5]Voltooien[/b:b3163388f5]". Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:b3163388f5] [*:b3163388f5]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:b3163388f5]Instellingen[/b:b3163388f5]". [*:b3163388f5]Vink hier aan: "[b:b3163388f5]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:b3163388f5]". [*:b3163388f5]Ga daarna naar het tabblad "[b:b3163388f5]Scanner[/b:b3163388f5]", kies hier voor "[b:b3163388f5]Snelle Scan[/b:b3163388f5]". [*:b3163388f5]Druk vervolgens op "[b:b3163388f5]Scannen[/b:b3163388f5]" om de scan te starten. [*:b3163388f5]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:b3163388f5]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:b3163388f5]OK[/b:b3163388f5], daarna "[b:b3163388f5]Bekijk Resultaten[/b:b3163388f5]" om de resultaten te zien. [*:b3163388f5]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:b3163388f5]Verwijder geselecteerde[/b:b3163388f5]". [*:b3163388f5]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [/list:u:b3163388f5]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:b3163388f5]Logs[/b:b3163388f5]" tab te klikken in het programma. Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis
 • Hier de log van Malware: Malwarebytes' Anti-Malware 1.32 Database versie: 1638 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 10-1-2009 20:38:32 mbam-log-2009-01-10 (20-38-32).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 64507 Verstreken tijd: 5 minute(s), 39 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Hier de log van HJT: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 20:44:02, on 10-1-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20861) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced WindowsCare] "C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" /startup O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: &Block This Image (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html O8 - Extra context menu item: &Blokkeer dit figuur (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -- End of file - 7009 bytes Hij lijkt nu al een stuk beter te reageren en Malware kon ook niks meer vinden. Wat moet ik met het kladblokbestandje doen, dat is mij niet geheel duidelijk? Gr. Jan.
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:88b1279900]O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user')[/b:88b1279900] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Ik heb de instructies van wat je met kladblok moest doen wat duidelijker gemaakt, zie mijn vorige bericht :wink: . Download combofix.exe van deze site: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe ComboFix zal wanneer de Recovery Console niet geïnstalleerd is, voorstellen om deze te downloaden en te installeren. Sta dit toe. Wanneer de Recovery Console geïnstalleerd is, laat je ComboFix de computer scannen. Wanneer ComboFix klaar is, dit kan eventueel na een reboot zijn, opent er een logfile (combofix.txt). Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.
 • We moesten vanmiddag er even tussenuit vandaar dat het even heeft geduurd maar hier is het HJT log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:53:32, on 11-1-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20861) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced WindowsCare] "C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" /startup O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: &Block This Image (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html O8 - Extra context menu item: &Blokkeer dit figuur (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -- End of file - 6701 bytes [u:1cd6d2bb72][b:1cd6d2bb72][i:1cd6d2bb72]Hier het log van Combofix:[/[/i:1cd6d2bb72][/b:1cd6d2bb72]u] ComboFix 09-01-10.03 - jan xxxxx 2009-01-11 10:35:35.1 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1023.594 [GMT 1:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Mijn documenten\ComboFix.exe * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt * Resident AV is active . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . c:\documents and settings\Application Data\inst.exe c:\documents and settings\Application Data\rbap550.dll c:\windows\system32\gvxgdhsp.ini c:\windows\system32\iurqwkws.ini c:\windows\system32\tyrlpktb.ini . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-11 to 2009-01-11 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-01-10 20:59 . 2009-01-10 20:59 <DIR> dr-h----- c:\documents and settings\Onlangs geopend 2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 <DIR> d-------- c:\program files\CCleaner 2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 3,165,824 --a------ c:\program files\ccsetup215.exe 2009-01-10 19:23 . 1998-10-22 05:01 1,888,744 --a------ c:\windows\system32\vcl40.bpl 2009-01-10 19:23 . 1998-08-05 00:00 122,128 --a------ c:\windows\system32\VB6IT.DLL 2009-01-10 19:23 . 1999-06-03 00:00 101,888 --a------ c:\windows\system32\VB6STKIT.DLL 2009-01-10 19:23 . 1998-06-17 05:00 18,944 --a------ c:\windows\system32\borlndmm.dll 2009-01-10 19:22 . 2009-01-10 19:22 <DIR> d-------- c:\documents and settings\WINDOWS 2009-01-10 19:22 . 1997-08-26 12:06 315,904 --a------ c:\windows\IsUninst.exe 2009-01-10 13:51 . 2009-01-10 13:54 <DIR> d-------- c:\program files\Enigma Software Group 2009-01-10 12:25 . 2009-01-10 12:35 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Nero 2009-01-10 12:05 . 2009-01-10 12:05 4,757 --a------ c:\windows\Irremote.ini 2009-01-10 12:03 . 2009-01-10 12:03 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Sidebar 2009-01-10 11:46 . 2009-01-10 12:21 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Nero 2009-01-07 19:11 . 2006-08-13 13:51 11,134 --a------ c:\windows\system32\msvcr20.dll 2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:22 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes 2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Malwarebytes 2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2009-01-04 18:07 . 2009-01-10 10:30 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Google Updater 2009-01-04 14:23 . 2009-01-04 14:23 <DIR> d-------- c:\program files\Trend Micro 2009-01-04 13:01 . 2009-01-04 13:01 151 --a------ c:\windows\PhotoSnapViewer.INI 2009-01-03 15:03 . 2009-01-03 15:03 0 --a------ c:\windows\nsreg.dat 2009-01-03 14:49 . 2009-01-03 14:49 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Webroot 2009-01-03 11:18 . 2009-01-03 11:18 <DIR> d-------- C:\NVIDIA 2009-01-02 19:03 . 2009-01-02 19:03 196,608 --a------ c:\windows\system32\avisynth.dll 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 --a------ c:\windows\system32\DivXc32f.dll 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 --a------ c:\windows\system32\DivXc32.dll 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 291,408 --a------ c:\windows\system32\DivXa32.acm 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 240,400 --a------ c:\windows\system32\DivX_c32.ax 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 33,280 --a------ c:\windows\system32\HUFFYUV.DLL 2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d-------- c:\program files\Adblock Pro 2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Adblock Pro 2009-01-01 14:01 . 2009-01-10 14:18 <DIR> d-------- c:\program files\AskBarDis 2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 <DIR> d-------- c:\program files\Zone Labs 2009-01-01 14:00 . 2008-11-13 15:18 1,221,008 --a------ c:\windows\system32\zpeng25.dll 2009-01-01 14:00 . 2009-01-11 10:40 348,371 --a------ c:\windows\system32\vsconfig.xml 2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 4,212 --ah----- c:\windows\system32\zllictbl.dat 2008-12-31 18:57 . 2008-12-31 18:57 95 --a------ c:\windows\wininit.ini 2008-12-31 18:19 . 2008-12-31 18:19 <DIR> d-------- C:\NV25002720.TMP 2008-12-31 18:19 . 2008-12-31 18:19 <DIR> d-------- C:\NV19121840.TMP 2008-12-31 18:18 . 2008-12-31 18:18 <DIR> d-------- C:\NV38322812.TMP 2008-12-31 18:18 . 2008-12-31 18:18 <DIR> d-------- C:\NV15402232.TMP 2008-12-31 15:49 . 2008-12-31 15:49 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Lavasoft 2008-12-31 14:48 . 2009-01-05 22:10 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy 2008-12-31 14:30 . 2006-10-26 19:56 32,592 --a------ c:\windows\system32\msonpmon.dll 2008-12-31 14:29 . 2008-12-31 14:29 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft Works 2008-12-31 14:27 . 2008-12-31 14:27 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft.NET 2008-12-31 14:26 . 2008-12-31 14:26 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft Visual Studio 8 2008-12-31 14:24 . 2009-01-10 13:03 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft Help 2008-12-30 15:29 . 2008-12-30 15:30 <DIR> d-------- c:\program files\aida32pe_393 2008-12-30 15:20 . 2009-01-01 14:46 <DIR> d-------- c:\program files\A1Click Ultra PC Cleaner 2008-12-30 14:46 . 2008-12-30 14:56 2,516 --ahs---- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\KGyGaAvL.sys 2008-12-30 14:46 . 2008-12-30 14:46 8 -r-hs---- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\D6A83A6613.sys 2008-12-30 14:42 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Protexis 2008-12-30 14:42 . 2008-12-30 14:45 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Corel 2008-12-30 14:39 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d-------- c:\program files\Corel 2008-12-30 14:38 . 2008-12-30 14:38 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\InstallShield 2008-12-30 12:44 . 2008-12-26 14:30 86 --a------ c:\documents and settings\DelBFE.bat 2008-12-29 14:20 . 2008-12-30 11:18 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\NOS 2008-12-29 14:19 . 2008-12-29 14:19 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM 2008-12-29 14:02 . 2009-01-08 19:52 69 --a------ c:\windows\NeroDigital.ini 2008-12-29 13:50 . 2009-01-10 12:25 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Ahead 2008-12-29 13:49 . 2008-12-29 13:49 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Ahead 2008-12-29 13:43 . 2009-01-10 12:04 <DIR> d-------- c:\program files\Nero 2008-12-29 13:43 . 2009-01-10 11:57 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Nero 2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 512,096 --a------ c:\windows\system32\drivers\amon.sys 2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 298,104 --a------ c:\windows\system32\imon.dll 2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 15,424 --a------ c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys 2008-12-29 11:48 . 2005-10-11 15:21 1,077,344 --a------ c:\windows\system32\mscomctl.ocx 2008-12-28 16:10 . 2008-12-28 16:10 2,188,566 --a------ c:\program files\GrabIt172b3.exe 2008-12-28 13:23 . 2009-01-10 21:20 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\GrabIt 2008-12-28 13:18 . 2008-12-28 13:18 <DIR> d-------- C:\NV1961080.TMP 2008-12-28 13:18 . 2008-12-28 13:18 <DIR> d-------- C:\NV1220640.TMP 2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 294,400 --a------ c:\windows\system32\idecoi.dll 2008-12-28 13:14 . 2004-05-20 03:11 172,032 -ra------ c:\windows\system32\nvuide.exe 2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 79,360 -ra------ c:\windows\system32\drivers\nvatabus.sys 2008-12-28 13:14 . 2004-03-20 19:30 464 -ra------ c:\windows\system32\nvide.nvu 2008-12-28 11:52 . 2008-12-28 11:52 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\VanDale 2008-12-27 17:54 . 2000-03-29 07:17 5,824 --a------ c:\windows\system32\drivers\ASUSHWIO.SYS 2008-12-27 17:54 . 2008-12-31 18:14 4,839 --a------ c:\windows\Ascd_tmp.ini 2008-12-27 15:20 . 2008-12-30 14:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Corel 2008-12-27 13:50 . 2006-01-04 09:12 77,824 -ra------ c:\windows\system32\HPZIDS01.dll 2008-12-27 13:50 . 2006-04-10 14:03 38,400 --a------ c:\windows\system32\hpz3l054.dll 2008-12-27 10:47 . 2008-12-27 10:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\JA~1VOL\LOCALS~1 2008-12-27 10:47 . 2008-12-27 10:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\JA~1VOL 2008-12-27 10:29 . 2008-12-27 10:29 <DIR> d-------- c:\program files\support.com 2008-12-27 10:29 . 2008-12-27 10:29 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Support.com 2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:15 172,416 --a------ c:\windows\system32\drivers\kmixer.sys 2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 21:09 142,592 --a------ c:\windows\system32\drivers\aec.sys 2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:47 83,072 --a------ c:\windows\system32\drivers\wdmaud.sys 2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:45 60,800 --a------ c:\windows\system32\drivers\sysaudio.sys 2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:15 56,576 --a------ c:\windows\system32\drivers\swmidi.sys 2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:15 52,864 --a------ c:\windows\system32\drivers\DMusic.sys 2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:09 7,552 --a------ c:\windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys 2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:15 6,272 --a------ c:\windows\system32\drivers\splitter.sys 2008-12-26 15:18 . 2008-04-13 23:09 5,376 --a------ c:\windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys 2008-12-26 15:17 . 2008-04-14 21:32 21,504 --a------ c:\windows\system32\hidserv.dll 2008-12-26 15:17 . 2008-04-13 23:09 4,992 --a------ c:\windows\system32\drivers\MSPQM.sys 2008-12-26 15:17 . 2001-08-17 20:59 3,072 --a------ c:\windows\system32\drivers\audstub.sys 2008-12-26 15:17 . 2008-04-13 23:15 2,944 --a------ c:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys 2008-12-26 15:16 . 2008-04-13 23:17 25,856 --a------ c:\windows\system32\drivers\usbprint.sys 2008-12-26 15:15 . 2008-03-21 12:35 146,048 --a------ c:\windows\system32\drivers\portcls.sys 2008-12-26 15:15 . 2008-04-14 21:33 129,536 --a------ c:\windows\system32\ksproxy.ax 2008-12-26 15:15 . 2008-04-13 23:15 60,160 --a------ c:\windows\system32\drivers\drmk.sys 2008-12-26 15:15 . 2008-04-14 21:04 58,112 --a------ c:\windows\system32\drivers\redbook.sys 2008-12-26 15:15 . 2008-04-13 23:15 10,624 --a------ c:\windows\system32\drivers\gameenum.sys 2008-12-26 15:15 . 2008-04-14 21:32 4,096 --a------ c:\windows\system32\ksuser.dll 2008-12-26 15:15 . 2001-08-17 21:00 2,944 --a------ c:\windows\system32\drivers\msmpu401.sys 2008-12-26 15:14 . 2008-04-14 21:32 4,274,816 --a------ c:\windows\system32\nv4_disp.dll 2008-12-26 15:14 . 2008-04-13 21:04 1,897,408 --a------ c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys 2008-12-26 15:13 . 2008-04-14 21:32 76,288 --a------ c:\windows\system32\usbui.dll 2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 14:21 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Sjablonen 2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Onlangs geopend 2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Netwerkprinteromgeving 2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Mijn documenten 2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> dr------- c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Menu Start 2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Favorieten 2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Default User.WINDOWS\Bureaublad 2008-12-26 15:10 . 2009-01-11 10:33 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\Default User.WINDOWS 2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d--h----- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Sjablonen 2008-12-26 15:10 . 2009-01-10 13:54 <DIR> dr------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Menu Start 2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 15:10 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Favorieten 2008-12-26 15:10 . 2008-12-26 14:23 <DIR> dr------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Documenten . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-01-04 23:11 --------- d-----w c:\program files\Hitman Pro 2009-01-04 19:35 --------- d-----w c:\program files\Eset 2009-01-04 17:09 --------- d-----w c:\program files\Google 2009-01-02 17:55 --------- d-----w c:\program files\Windows Media Connect 2 2009-01-01 13:46 --------- d-----w c:\program files\PowerISO 2008-12-31 13:55 --------- d-----w c:\program files\Spybot - Search & Destroy 2008-12-31 13:28 --------- d-----w c:\program files\MSBuild 2008-12-30 14:23 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard 2008-12-30 13:43 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Corel 2008-12-29 13:23 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe 2008-12-29 12:48 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Ahead 2008-12-28 15:11 --------- d-----w c:\program files\GrabIt 2008-12-27 17:14 --------- d-----r c:\program files\Volvo 2008-12-27 09:47 --------- d-----w c:\program files\Browser Mouse 2008-12-22 09:15 --------- d-----w c:\documents and settings\Application Data\GrabIt 2008-12-21 12:44 --------- d-----w c:\program files\MagicISO 2008-11-29 17:02 --------- d-----w c:\program files\Spyware Doctor 2008-11-22 16:39 --------- d-----w c:\program files\world atlas 2008-11-21 19:20 --------- d-----w c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes 2008-11-21 17:57 --------- d-----w c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM 2008-11-16 21:16 --------- d-----w c:\program files\AltBinz 2008-11-16 21:15 --------- d-----w c:\program files\Belastingdienst 2008-11-12 18:54 --------- d-----w c:\documents and settings\Application Data\Web Page Maker 2008-11-12 18:50 --------- d-----w c:\program files\Web Page Maker 2008-06-28 11:13 47,360 -c--a-w c:\documents and settings\Application Data\pcouffin.sys 2007-06-25 18:38 3,105,517 -c--a-w c:\program files\SABnzbd-0.2.5-w32.exe 2006-04-18 18:50 2,216 -c--a-w c:\documents and settings\Application Data\ViewerApp.dat 2005-11-30 19:20 2,990,512 -c--a-w c:\program files\hitmanpro231.exe 2005-11-12 14:40 3,200,856 -c--a-w c:\program files\hitmanpro221.exe 2005-11-09 19:16 13,975,118 -c--a-w c:\program files\VSP80EN.exe 2005-11-07 21:01 4,632,749 -c--a-w c:\program files\DeepsightExtractorInstaller44.zip 2005-11-07 20:54 4,229,261 -c--a-w c:\program files\aawseplus.exe 2005-10-30 10:56 11,121,192 -c--a-w c:\program files\DivXPlay.exe 2005-10-01 18:16 13,697,817 -c--a-w c:\program files\klcodec254f.exe 2005-09-25 12:55 680,571 -c--a-w c:\program files\xace26.exe 2005-03-31 06:16 2,884,878 -c--a-w c:\program files\CdCoverCreator-Setup-2.4.exe 2000-09-24 11:03 388 -c--a-w c:\program files\file_id.diz 2000-09-23 23:27 33,554,896 -c--a-w c:\program files\fo-psp7.exe 2007-12-23 20:34 61,038 -c--a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll 2007-12-23 20:34 49,256 -c--a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll 2007-12-23 20:34 166,000 -c--a-w c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232] "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-06-27 152872] "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-15 15360] "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-09-16 1833296] "SpySweeper"="c:\program files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" [2005-12-14 3404800] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "FLMOFFICE4DMOUSE"="c:\program files\Browser MOUSE\mouse32a.exe" [2008-12-27 360448] "nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2008-12-29 949376] "NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136] "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672] "Corel File Shell Monitor"="c:\program files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe" [2008-08-18 16712] "ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2008-11-13 981904] "Advanced WindowsCare"="c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" [2006-08-22 887808] "Corel Photo Downloader"="c:\program files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" [2008-08-18 532808] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32] "VIDC.HFYU"= huffyuv.dll "vidc.DIV3"= DivXc32.dll "vidc.DIV4"= DivXc32f.dll "msacm.divxa32"= DivXa32.acm [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 nwprovau [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "c:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"= "c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"= [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List] "9768:TCP"= 9768:TCP:BitComet 9768 TCP "9768:UDP"= 9768:UDP:BitComet 9768 UDP R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-12-29 15424] S4 ASKService;ASKService;c:\program files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe [2009-01-01 464264] [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e2b24d3b-d1d2-11dd-9bc7-806d6172696f}] \Shell\AutoRun\command - e:\bin\Assetup.exe . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map 2009-01-10 c:\windows\Tasks\Advanced WindowsCare.job - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoCare.exe [2006-08-04 14:32] 2009-01-10 c:\windows\Tasks\AwcUpdate.job - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoUpdate.exe [2006-08-22 00:16] 2009-01-11 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job - c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-01-04 18:07] . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/ IE: &Block This Image (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html IE: &Blokkeer dit figuur (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 IE: {{E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - {7685B225-8229-4321-BA13-A24485B0A760} - c:\program files\Adblock Pro\AdblockPro.dll LSP: c:\windows\system32\imon.dll . ************************************************************************** catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2009-01-11 10:40:10 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(712) c:\windows\system32\cscui.dll - - - - - - - > 'lsass.exe'(768) c:\windows\system32\imon.dll c:\program files\Eset\pr_imon.dll . ------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------ . c:\windows\system32\ZoneLabs\vsmon.exe c:\program files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe c:\program files\Eset\nod32krn.exe c:\program files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe . ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2009-01-11 10:42:36 - machine werd herstart ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-11 09:42:33 Pre-Run: 28.082.044.928 bytes beschikbaar Post-Run: 29,999,046,656 bytes beschikbaar WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe [boot loader] timeout=2 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect 289 [i:1cd6d2bb72][b][u]En nog een copietje van het kladblokbestandje:[/[/u:1cd6d2bb72]b][/i:1cd6d2bb72] Deleting files C:\Program not found Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe not found Askbar had ik al verwijderd uit de program files. Wat denk je ervan, kan het er weer mee door? Ik wil je wel alvast bedanken voor de energie die je er ingestoken hebt, zoiets is voor mij nooit uit te vinden wat je allemaal moet verwijderen. Groeten Jan.
 • Graag gedaan Jan, ik ga het voor je analyseren moet eerst dit weten: Heb je bewust je accountnaam WINDOWS genoemd? Ben je er van op de hoogte dar een een account op jouw computer is die WINDOWS heet?
 • Ik heb nou ook weer niet zo heel veel verstand van computers, ik gebruik hem meer om wat te internetten en downloaden enz. Als ik dus een account heb met de naam windows dan is dat zeker niet bewust gedaan en ik begrijp uit je vraag dat dat niet een handige zet is geweest? Waar zie je die account staan trouwens, ik denk dat eea ontstaan is met het opnieuw installeren. Ik ben toen wel wat aan het klooien geweest, was voor mij de eerste keer dat ik windows opnieuw erop heb gezet en was al blij dat ik het spul weer aan de praat kreeg.... Groet Jan.
 • Sorry Jan dat het wat langer duurde dan normaal, maar ik moest even iets navragen over jouw log. Ga naar Virustotal.com Upload het volgende bestand door het volgende te kopiëren/plakken (dus niet via "Bladeren..." opzoeken!): [b:45a0f72255]c:\documents and settings\DelBFE.bat[/b:45a0f72255] Wacht totdat het resultaat verschijnt. Post dit mee in je volgende reactie Open een kladblokbestand. Kopieer de onderstaande code, en plak deze in het kladblokbestand. [color=blue:45a0f72255][b:45a0f72255]File:: C:\NV25002720.TMP C:\NV19121840.TMP C:\NV38322812.TMP C:\NV15402232.TMP C:\NV1961080.TMP C:\NV1220640.TMP c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\D6A83A6613.sys Registry:: [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e2b24d3b-d1d2-11dd-9bc7-806d6172696f}] Driver:: ASKService[/b:45a0f72255][/color:45a0f72255] Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe, zoals hier onder: [img:45a0f72255]http://i266.photobucket.com/albums/ii277/sUBs_/CFScript.gif[/img:45a0f72255] ComboFix zal opnieuw starten. Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile. Post de inhoud van de logfile. [/b]
 • Dit zegt virustotal: 0 bytes size received / Se ha recibido un archivo vacio Het log van Combofix: ComboFix 09-01-17.01 - 2009-01-17 17:50:12.3 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1023.584 [GMT 1:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Bureaublad\ComboFix.exe gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Bureaublad\CFScript.txt AV: ESET NOD32 antivirus systeem 2.70 *On-access scanning disabled* (Outdated) FW: ZoneAlarm Firewall *disabled* * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt * Resident AV is active FILE :: c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\D6A83A6613.sys C:\NV1220640.TMP C:\NV15402232.TMP C:\NV19121840.TMP C:\NV1961080.TMP C:\NV25002720.TMP C:\NV38322812.TMP . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\D6A83A6613.sys . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . -------\Legacy_ASKSERVICE -------\Service_ASKService (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-17 to 2009-01-17 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-01-16 18:50 . 2009-01-17 17:14 <DIR> d-------- c:\program files\NOS 2009-01-14 22:30 . 2009-01-16 18:48 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Google Updater 2009-01-13 22:37 . 2009-01-13 22:37 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 2009-01-13 22:36 . 2009-01-13 22:36 <DIR> d-------- c:\program files\MSXML 4.0 2009-01-13 22:36 . 2009-01-13 22:40 1,374 --a------ c:\windows\imsins.BAK 2009-01-13 22:34 . 2009-01-17 17:52 <DIR> dr-h----- c:\documents and settings\Onlangs geopend 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 6,068,224 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll 2009-01-13 20:04 . 2007-04-17 10:32 2,455,488 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieapfltr.dat 2009-01-13 20:04 . 2007-03-08 06:11 1,032,192 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll.mui 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 459,264 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 380,928 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieapfltr.dll 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 267,776 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 63,488 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\icardie.dll 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 52,224 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 13:46 13,824 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieudinit.exe 2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,193,536 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe 2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,149,888 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe 2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,070,400 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe 2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,028,544 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe 2009-01-13 19:56 . 2008-10-24 12:41 455,936 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys 2009-01-12 21:34 . 2009-01-12 21:34 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Web Page Maker 2009-01-12 21:34 . 2009-01-12 21:46 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Web Page Maker 2009-01-12 21:12 . 2009-01-12 21:12 146,650 --a------ c:\windows\system32\BuzzingBee.wav 2009-01-12 21:12 . 2009-01-12 21:12 125,690 --a------ c:\windows\system32\LoopyMusic.wav 2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:32 15,684,608 -ra------ c:\windows\system32\ALSNDMGR.CPL 2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:15 7,506,432 -ra------ c:\windows\system32\RTLCPL.EXE 2009-01-12 21:06 . 2002-11-21 08:07 765,952 -ra------ c:\windows\system\crlds3d.dll 2009-01-12 21:06 . 2004-06-21 09:53 626,204 -ra------ c:\windows\system32\drivers\ALCXWDM.SYS 2009-01-12 21:06 . 2004-02-24 04:08 400,384 -ra------ c:\windows\system32\drivers\ALCXSENS.SYS 2009-01-12 21:06 . 2004-02-09 08:18 155,648 -ra------ c:\windows\system32\RTLCPAPI.dll 2009-01-12 21:06 . 2002-02-05 06:54 141,016 -ra------ c:\windows\system32\ALSNDMGR.WAV 2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:31 67,584 -ra------ c:\windows\SOUNDMAN.EXE 2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 --a--c--- c:\windows\system32\dllcache\a3d.dll 2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 -ra------ c:\windows\system32\Audio3D.dll 2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 -ra------ c:\windows\system32\a3d.dll 2009-01-12 07:59 . 2009-01-12 07:59 <DIR> d-------- c:\program files\GetData 2009-01-12 07:58 . 2009-01-12 08:03 <DIR> d-a------ c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TEMP 2009-01-11 20:35 . 2009-01-12 20:27 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Uniblue 2009-01-11 20:35 . 2009-01-12 20:27 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DriverScanner 2009-01-11 20:18 . 2009-01-11 20:18 <DIR> d-------- c:\program files\iXi Tools 2009-01-11 10:31 . 2009-01-11 10:32 2,915,194 -ra------ c:\documents and settings\ComboFix.exe 2009-01-10 21:02 . 2009-01-10 21:02 45,820 --a------ c:\documents and settings\cc_20090110_210222.reg 2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 <DIR> d-------- c:\program files\CCleaner 2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 3,165,824 --a------ c:\program files\ccsetup215.exe 2009-01-10 19:23 . 1998-10-22 05:01 1,888,744 --a------ c:\windows\system32\vcl40.bpl 2009-01-10 19:23 . 1998-08-05 00:00 122,128 --a------ c:\windows\system32\VB6IT.DLL 2009-01-10 19:23 . 1999-06-03 00:00 101,888 --a------ c:\windows\system32\VB6STKIT.DLL 2009-01-10 19:23 . 1998-06-17 05:00 18,944 --a------ c:\windows\system32\borlndmm.dll 2009-01-10 19:22 . 1997-08-26 12:06 315,904 --a------ c:\windows\IsUninst.exe 2009-01-10 13:51 . 2009-01-10 13:54 <DIR> d-------- c:\program files\Enigma Software Group 2009-01-10 12:25 . 2009-01-12 21:33 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Nero 2009-01-10 12:05 . 2009-01-10 12:05 4,757 --a------ c:\windows\Irremote.ini 2009-01-10 12:03 . 2009-01-10 12:03 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Sidebar 2009-01-10 11:46 . 2009-01-10 12:21 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Nero 2009-01-07 19:11 . 2006-08-13 13:51 11,134 --a------ c:\windows\system32\msvcr20.dll 2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:22 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes 2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2009-01-04 14:23 . 2009-01-04 14:23 <DIR> d-------- c:\program files\Trend Micro 2009-01-04 13:01 . 2009-01-04 13:01 151 --a------ c:\windows\PhotoSnapViewer.INI 2009-01-03 15:03 . 2009-01-03 15:03 0 --a------ c:\windows\nsreg.dat 2009-01-03 14:49 . 2009-01-03 14:49 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Webroot 2009-01-03 11:18 . 2009-01-03 11:18 <DIR> d-------- C:\NVIDIA 2009-01-02 19:03 . 2009-01-02 19:03 196,608 --a------ c:\windows\system32\avisynth.dll 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 --a------ c:\windows\system32\DivXc32f.dll 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 --a------ c:\windows\system32\DivXc32.dll 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 291,408 --a------ c:\windows\system32\DivXa32.acm 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 240,400 --a------ c:\windows\system32\DivX_c32.ax 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 33,280 --a------ c:\windows\system32\HUFFYUV.DLL 2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d-------- c:\program files\Adblock Pro 2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Adblock Pro 2009-01-01 14:01 . 2009-01-10 14:18 <DIR> d-------- c:\program files\AskBarDis 2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 <DIR> d-------- c:\program files\Zone Labs 2009-01-01 14:00 . 2008-11-13 15:18 1,221,008 --a------ c:\windows\system32\zpeng25.dll 2009-01-01 14:00 . 2009-01-17 17:54 348,371 --a------ c:\windows\system32\vsconfig.xml 2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 4,212 --ah----- c:\windows\system32\zllictbl.dat 2008-12-31 18:57 . 2008-12-31 18:57 95 --a------ c:\windows\wininit.ini 2008-12-31 18:19 . 2008-12-31 18:19 <DIR> d-------- C:\NV25002720.TMP 2008-12-31 18:19 . 2008-12-31 18:19 <DIR> d-------- C:\NV19121840.TMP 2008-12-31 18:18 . 2008-12-31 18:18 <DIR> d-------- C:\NV38322812.TMP 2008-12-31 18:18 . 2008-12-31 18:18 <DIR> d-------- C:\NV15402232.TMP 2008-12-31 15:49 . 2008-12-31 15:49 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Lavasoft 2008-12-31 14:48 . 2009-01-05 22:10 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy 2008-12-31 14:30 . 2006-10-26 19:56 32,592 --a------ c:\windows\system32\msonpmon.dll 2008-12-31 14:29 . 2008-12-31 14:29 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft Works 2008-12-31 14:27 . 2008-12-31 14:27 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft.NET 2008-12-31 14:26 . 2008-12-31 14:26 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft Visual Studio 8 2008-12-31 14:24 . 2009-01-16 20:11 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft Help 2008-12-30 15:29 . 2008-12-30 15:30 <DIR> d-------- c:\program files\aida32pe_393 2008-12-30 15:20 . 2009-01-01 14:46 <DIR> d-------- c:\program files\A1Click Ultra PC Cleaner 2008-12-30 14:56 . 2008-12-30 14:56 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Mijn Corel-presentaties 2008-12-30 14:46 . 2008-12-30 14:56 2,516 --ahs---- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\KGyGaAvL.sys 2008-12-30 14:42 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Protexis 2008-12-30 14:39 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d-------- c:\program files\Corel 2008-12-30 14:38 . 2008-12-30 14:38 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\InstallShield 2008-12-30 12:44 . 2008-12-26 14:30 86 --a------ c:\documents and settings\DelBFE.bat 2008-12-29 14:20 . 2009-01-17 17:14 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\NOS 2008-12-29 14:19 . 2008-12-29 14:19 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM 2008-12-29 14:02 . 2009-01-12 08:19 69 --a------ c:\windows\NeroDigital.ini 2008-12-29 13:50 . 2009-01-10 12:25 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Ahead 2008-12-29 13:43 . 2009-01-10 12:04 <DIR> d-------- c:\program files\Nero 2008-12-29 13:43 . 2009-01-16 19:31 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Nero 2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 512,096 --a------ c:\windows\system32\drivers\amon.sys 2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 298,104 --a------ c:\windows\system32\imon.dll 2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 15,424 --a------ c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys 2008-12-29 11:48 . 2005-10-11 15:21 1,077,344 --a------ c:\windows\system32\mscomctl.ocx 2008-12-28 16:10 . 2008-12-28 16:10 2,188,566 --a------ c:\program files\GrabIt172b3.exe 2008-12-28 13:23 . 2009-01-16 22:01 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\GrabIt 2008-12-28 13:18 . 2008-12-28 13:18 <DIR> d-------- C:\NV1961080.TMP 2008-12-28 13:18 . 2008-12-28 13:18 <DIR> d-------- C:\NV1220640.TMP 2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 294,400 --a------ c:\windows\system32\idecoi.dll 2008-12-28 13:14 . 2004-05-20 03:11 172,032 -ra------ c:\windows\system32\nvuide.exe 2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 79,360 -ra------ c:\windows\system32\drivers\nvatabus.sys 2008-12-28 13:14 . 2004-03-20 19:30 464 -ra------ c:\windows\system32\nvide.nvu 2008-12-28 11:52 . 2008-12-28 11:52 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\VanDale 2008-12-27 17:54 . 2000-03-29 07:17 5,824 --a------ c:\windows\system32\drivers\ASUSHWIO.SYS 2008-12-27 17:54 . 2008-12-31 18:14 4,839 --a------ c:\windows\Ascd_tmp.ini 2008-12-27 17:07 . 2009-01-16 22:08 <DIR> d-------- c:\documents and settings\GrabIt Downloads 2008-12-27 15:20 . 2008-12-30 14:56 <DIR> d-------- c:\documents and settings\My PSP Files 2008-12-27 15:20 . 2008-12-30 14:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Corel 2008-12-27 13:50 . 2006-01-04 09:12 77,824 -ra------ c:\windows\system32\HPZIDS01.dll 2008-12-27 13:50 . 2006-04-10 14:03 38,400 --a------ c:\windows\system32\hpz3l054.dll 2008-12-27 11:19 . 2008-12-27 11:19 <DIR> dr------- c:\documents and settings\Mijn video's 2008-12-27 10:47 . 2008-12-27 10:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\~1VOL\LOCALS~1 . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-01-16 17:58 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe 2009-01-04 23:11 --------- d-----w c:\program files\Hitman Pro 2009-01-04 19:35 --------- d-----w c:\program files\Eset 2009-01-04 17:09 --------- d-----w c:\program files\Google 2009-01-02 17:55 --------- d-----w c:\program files\Windows Media Connect 2 2009-01-01 13:46 --------- d-----w c:\program files\PowerISO 2008-12-31 13:55 --------- d-----w c:\program files\Spybot - Search & Destroy 2008-12-31 13:28 --------- d-----w c:\program files\MSBuild 2008-12-30 14:23 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard 2008-12-30 13:43 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Corel 2008-12-29 12:48 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Ahead 2008-12-28 15:11 --------- d-----w c:\program files\GrabIt 2008-12-27 17:14 --------- d-----r c:\program files\Volvo 2008-12-27 09:47 --------- d-----w c:\program files\Browser Mouse 2008-12-22 09:15 --------- d-----w c:\documents and settings\Application Data\GrabIt 2008-12-21 12:44 --------- d-----w c:\program files\MagicISO 2008-12-11 10:57 333,952 ----a-w c:\windows\system32\drivers\srv.sys 2008-11-29 17:02 --------- d-----w c:\program files\Spyware Doctor 2008-11-22 16:39 --------- d-----w c:\program files\world atlas 2008-11-21 19:20 --------- d-----w c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes 2008-11-21 17:57 --------- d-----w c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM 2008-06-28 11:13 47,360 -c--a-w c:\documents and settings\Application Data\pcouffin.sys 2007-06-25 18:38 3,105,517 -c--a-w c:\program files\SABnzbd-0.2.5-w32.exe 2006-04-18 18:50 2,216 -c--a-w c:\documents and settings\Application Data\ViewerApp.dat 2005-11-30 19:20 2,990,512 -c--a-w c:\program files\hitmanpro231.exe 2005-11-12 14:40 3,200,856 -c--a-w c:\program files\hitmanpro221.exe 2005-11-09 19:16 13,975,118 -c--a-w c:\program files\VSP80EN.exe 2005-11-07 21:01 4,632,749 -c--a-w c:\program files\DeepsightExtractorInstaller44.zip 2005-11-07 20:54 4,229,261 -c--a-w c:\program files\aawseplus.exe 2005-10-30 10:56 11,121,192 -c--a-w c:\program files\DivXPlay.exe 2005-10-01 18:16 13,697,817 -c--a-w c:\program files\klcodec254f.exe 2005-09-25 12:55 680,571 -c--a-w c:\program files\xace26.exe 2005-03-31 06:16 2,884,878 -c--a-w c:\program files\CdCoverCreator-Setup-2.4.exe 2000-09-24 11:03 388 -c--a-w c:\program files\file_id.diz 2000-09-23 23:27 33,554,896 -c--a-w c:\program files\fo-psp7.exe 2007-12-23 20:34 61,038 -c--a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll 2007-12-23 20:34 49,256 -c--a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll 2007-12-23 20:34 166,000 -c--a-w c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232] "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-06-27 152872] "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-15 15360] "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-09-16 1833296] "SpySweeper"="c:\program files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" [2005-12-14 3404800] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "FLMOFFICE4DMOUSE"="c:\program files\Browser MOUSE\mouse32a.exe" [2008-12-27 360448] "nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2008-12-29 949376] "NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136] "Corel File Shell Monitor"="c:\program files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe" [2008-08-18 16712] "ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2008-11-13 981904] "Advanced WindowsCare"="c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" [2006-08-22 887808] "Corel Photo Downloader"="c:\program files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" [2008-08-18 532808] "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672] "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-06-18 c:\windows\SOUNDMAN.EXE] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32] "VIDC.HFYU"= huffyuv.dll "vidc.DIV3"= DivXc32.dll "vidc.DIV4"= DivXc32f.dll "msacm.divxa32"= DivXa32.acm [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 nwprovau [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "c:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"= "c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"= [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List] "9768:TCP"= 9768:TCP:BitComet 9768 TCP "9768:UDP"= 9768:UDP:BitComet 9768 UDP R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-12-29 15424] . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map 2009-01-12 c:\windows\Tasks\Advanced WindowsCare.job - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoCare.exe [2006-08-04 14:32] 2009-01-16 c:\windows\Tasks\AwcUpdate.job - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoUpdate.exe [2006-08-22 00:16] 2009-01-17 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job - c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-01-04 18:07] . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/ IE: &Block This Image (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html IE: &Blokkeer dit figuur (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 IE: {{E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - {7685B225-8229-4321-BA13-A24485B0A760} - c:\program files\Adblock Pro\AdblockPro.dll LSP: c:\windows\system32\imon.dll . ************************************************************************** catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2009-01-17 17:54:36 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(716) c:\windows\system32\cscui.dll - - - - - - - > 'lsass.exe'(772) c:\windows\system32\imon.dll c:\program files\Eset\pr_imon.dll . ------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------ . c:\windows\system32\ZoneLabs\vsmon.exe c:\program files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe c:\program files\Eset\nod32krn.exe c:\program files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe . ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2009-01-17 17:57:25 - machine werd herstart ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-17 16:57:21 ComboFix2.txt 2009-01-17 16:39:23 ComboFix3.txt 2009-01-11 09:42:38 Pre-Run: 27.307.671.552 bytes beschikbaar Post-Run: 27,292,475,392 bytes beschikbaar 290 --- E O F --- 2009-01-16 17:48:13 Ben benieuwd. Gr. Jan.
 • Download [url=http://users.skynet.be/gv_soft/Programmas/GV_Killer.exe]GV Killer.exe[/url]. Zet het in een eigen map bijvoorbeeld in de map C:\Program Files\GV Killer en maak vervolgens een snelkoppeling van C:\Program Files\GV Killer\GV Killer.exe naar je bureaublad. Start GV Killer en gebruik Kopiëren en Plakken om de namen van onderstaande bestanden en mappen in het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt te zetten. [b:7166ca2d36]C:\NV1220640.TMP C:\NV15402232.TMP C:\NV19121840.TMP C:\NV1961080.TMP C:\NV25002720.TMP C:\NV38322812.TMP[/b:7166ca2d36] Sluit het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt en druk op de toets Start Killing om het programma te starten. Plaats de inhoud van het bestand C:\GV Killer.txt in je volgende bericht.
 • Logfile gv_killer_01.txt v7.0.9 - Copyright © GV_Soft Guido Vaesen Rapport datum: 17-1-2009 19:57:25 log van , Beheerder van deze computer Platform: Windows XP Prof SP3 NLD Normale modus BEGIN Geplande taken----------------------------------------------------------------- C:\WINDOWS\tasks\Advanced WindowsCare.job C:\WINDOWS\tasks\AwcUpdate.job C:\WINDOWS\tasks\Google Software Updater.job EINDE Geplande taken----------------------------------------------------------------- Lijst Notify keys-------------------------------------------------------------------- HKLM\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify dimsntfy %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll WgaLogon WgaLogon.dll Settings Einde Notify keys-------------------------------------------------------------------- Verklaring Errorcodes---------------------------------------------------------------- code 00 : Bestand is verwijderd. code 53 : Bestand of map werd niet gevonden op uw PC. code 70 : Bestand was in gebruik. code 75 : Services zijn nog geladen of bestand in gebruik. code M0 : Map is verwijderd. code ML : Map is volledig leeg gemaakt. code MN : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet leeg gemaakt. code MV : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet verwijderd. code K0 : Register key is verwijderd. Einde Errorcodes-------------------------------------------------------------------- BEGIN Inhoud van Input.txt----------------------------------------------------------- C:\NV1220640.TMP C:\NV15402232.TMP C:\NV19121840.TMP C:\NV1961080.TMP C:\NV25002720.TMP C:\NV38322812.TMP EINDE Inhoud van Input.txt----------------------------------------------------------- M0 C:\NV1220640.TMP M0 C:\NV15402232.TMP M0 C:\NV19121840.TMP M0 C:\NV1961080.TMP M0 C:\NV25002720.TMP M0 C:\NV38322812.TMP EINDE Inhoud van Input.txt----------------------------------------------------------- ;2576396-640-0343632-23304=L595XN1H57 ;EINDE GV_Killer ---------------------------------------------------------------------
 • Plaats een nieuwe log van HijackThis en ComboFix.
 • HJT LOG: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 21:22:45, on 17-1-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20935) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Corel File Shell Monitor] C:\Program Files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Advanced WindowsCare] "C:\Program Files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" /startup O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: &Block This Image (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html O8 - Extra context menu item: &Blokkeer dit figuur (ABP) - C:\Program Files\Adblock Pro\blockimg.html O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Adblock Pro Preferences - {E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - C:\Program Files\Adblock Pro\AdblockPro.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O15 - ESC Trusted Zone: http://*.update.microsoft.com O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} - O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -- End of file - 7138 bytes COMBOFIX LOG: ComboFix 09-01-17.02 - 2009-01-17 21:11:56.4 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1023.573 [GMT 1:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Bureaublad\ComboFix.exe AV: ESET NOD32 antivirus systeem 2.70 *On-access scanning disabled* (Outdated) FW: ZoneAlarm Firewall *disabled* * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt * Resident AV is active . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-17 to 2009-01-17 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-01-17 19:55 . 2009-01-17 19:55 <DIR> d-------- c:\program files\GV_Killer 2009-01-17 19:55 . 2004-03-08 23:00 152,848 --a------ c:\windows\system32\COMDLG32.OCX 2009-01-17 19:55 . 2001-09-07 11:00 59,904 --a------ c:\windows\system32\wbemdisp.tlb 2009-01-17 19:35 . 2009-01-17 19:35 <DIR> d-------- c:\program files\Osirius 2009-01-16 18:50 . 2009-01-17 17:14 <DIR> d-------- c:\program files\NOS 2009-01-14 22:30 . 2009-01-17 19:51 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Google Updater 2009-01-13 22:37 . 2009-01-13 22:37 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 2009-01-13 22:36 . 2009-01-13 22:36 <DIR> d-------- c:\program files\MSXML 4.0 2009-01-13 22:36 . 2009-01-13 22:40 1,374 --a------ c:\windows\imsins.BAK 2009-01-13 22:34 . 2009-01-17 21:15 <DIR> dr-h----- c:\documents and settings\Onlangs geopend 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 6,068,224 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll 2009-01-13 20:04 . 2007-04-17 10:32 2,455,488 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieapfltr.dat 2009-01-13 20:04 . 2007-03-08 06:11 1,032,192 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll.mui 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 459,264 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 380,928 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieapfltr.dll 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 267,776 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 63,488 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\icardie.dll 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 20:50 52,224 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll 2009-01-13 20:04 . 2008-10-16 13:46 13,824 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ieudinit.exe 2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,193,536 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe 2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,149,888 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe 2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,070,400 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe 2009-01-13 19:59 . 2008-08-14 14:27 2,028,544 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe 2009-01-13 19:56 . 2008-10-24 12:41 455,936 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys 2009-01-12 21:34 . 2009-01-12 21:34 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Web Page Maker 2009-01-12 21:34 . 2009-01-12 21:46 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Web Page Maker 2009-01-12 21:12 . 2009-01-12 21:12 146,650 --a------ c:\windows\system32\BuzzingBee.wav 2009-01-12 21:12 . 2009-01-12 21:12 125,690 --a------ c:\windows\system32\LoopyMusic.wav 2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:32 15,684,608 -ra------ c:\windows\system32\ALSNDMGR.CPL 2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:15 7,506,432 -ra------ c:\windows\system32\RTLCPL.EXE 2009-01-12 21:06 . 2002-11-21 08:07 765,952 -ra------ c:\windows\system\crlds3d.dll 2009-01-12 21:06 . 2004-06-21 09:53 626,204 -ra------ c:\windows\system32\drivers\ALCXWDM.SYS 2009-01-12 21:06 . 2004-02-24 04:08 400,384 -ra------ c:\windows\system32\drivers\ALCXSENS.SYS 2009-01-12 21:06 . 2004-02-09 08:18 155,648 -ra------ c:\windows\system32\RTLCPAPI.dll 2009-01-12 21:06 . 2002-02-05 06:54 141,016 -ra------ c:\windows\system32\ALSNDMGR.WAV 2009-01-12 21:06 . 2004-06-18 09:31 67,584 -ra------ c:\windows\SOUNDMAN.EXE 2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 --a--c--- c:\windows\system32\dllcache\a3d.dll 2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 -ra------ c:\windows\system32\Audio3D.dll 2009-01-12 21:06 . 2003-08-19 12:36 65,536 -ra------ c:\windows\system32\a3d.dll 2009-01-12 07:59 . 2009-01-12 07:59 <DIR> d-------- c:\program files\GetData 2009-01-12 07:58 . 2009-01-12 08:03 <DIR> d-a------ c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\TEMP 2009-01-11 20:35 . 2009-01-12 20:27 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Uniblue 2009-01-11 20:35 . 2009-01-12 20:27 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\DriverScanner 2009-01-11 20:18 . 2009-01-11 20:18 <DIR> d-------- c:\program files\iXi Tools 2009-01-11 10:31 . 2009-01-11 10:32 2,915,194 -ra------ c:\documents and settings\ComboFix.exe 2009-01-10 21:02 . 2009-01-10 21:02 45,820 --a------ c:\documents and settings\cc_20090110_210222.reg 2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 <DIR> d-------- c:\program files\CCleaner 2009-01-10 20:57 . 2009-01-10 20:57 3,165,824 --a------ c:\program files\ccsetup215.exe 2009-01-10 19:23 . 1998-10-22 05:01 1,888,744 --a------ c:\windows\system32\vcl40.bpl 2009-01-10 19:23 . 1998-08-05 00:00 122,128 --a------ c:\windows\system32\VB6IT.DLL 2009-01-10 19:23 . 1999-06-03 00:00 101,888 --a------ c:\windows\system32\VB6STKIT.DLL 2009-01-10 19:23 . 1998-06-17 05:00 18,944 --a------ c:\windows\system32\borlndmm.dll 2009-01-10 19:22 . 1997-08-26 12:06 315,904 --a------ c:\windows\IsUninst.exe 2009-01-10 13:51 . 2009-01-10 13:54 <DIR> d-------- c:\program files\Enigma Software Group 2009-01-10 12:25 . 2009-01-12 21:33 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Nero 2009-01-10 12:05 . 2009-01-10 12:05 4,757 --a------ c:\windows\Irremote.ini 2009-01-10 12:03 . 2009-01-10 12:03 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Sidebar 2009-01-10 11:46 . 2009-01-10 12:21 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Nero 2009-01-07 19:11 . 2006-08-13 13:51 11,134 --a------ c:\windows\system32\msvcr20.dll 2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:22 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-01-05 22:21 . 2009-01-05 22:21 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes 2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2009-01-05 22:21 . 2009-01-04 18:38 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2009-01-04 14:23 . 2009-01-04 14:23 <DIR> d-------- c:\program files\Trend Micro 2009-01-04 13:01 . 2009-01-04 13:01 151 --a------ c:\windows\PhotoSnapViewer.INI 2009-01-03 15:03 . 2009-01-03 15:03 0 --a------ c:\windows\nsreg.dat 2009-01-03 14:49 . 2009-01-03 14:49 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Webroot 2009-01-03 11:18 . 2009-01-03 11:18 <DIR> d-------- C:\NVIDIA 2009-01-02 19:03 . 2009-01-02 19:03 196,608 --a------ c:\windows\system32\avisynth.dll 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 --a------ c:\windows\system32\DivXc32f.dll 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 414,272 --a------ c:\windows\system32\DivXc32.dll 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 291,408 --a------ c:\windows\system32\DivXa32.acm 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 240,400 --a------ c:\windows\system32\DivX_c32.ax 2009-01-02 19:02 . 2009-01-02 19:02 33,280 --a------ c:\windows\system32\HUFFYUV.DLL 2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d-------- c:\program files\Adblock Pro 2009-01-01 15:23 . 2009-01-01 15:23 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Adblock Pro 2009-01-01 14:01 . 2009-01-10 14:18 <DIR> d-------- c:\program files\AskBarDis 2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 <DIR> d-------- c:\program files\Zone Labs 2009-01-01 14:00 . 2008-11-13 15:18 1,221,008 --a------ c:\windows\system32\zpeng25.dll 2009-01-01 14:00 . 2009-01-17 21:17 348,371 --a------ c:\windows\system32\vsconfig.xml 2009-01-01 14:00 . 2009-01-01 14:00 4,212 --ah----- c:\windows\system32\zllictbl.dat 2008-12-31 18:57 . 2008-12-31 18:57 95 --a------ c:\windows\wininit.ini 2008-12-31 15:49 . 2008-12-31 15:49 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Lavasoft 2008-12-31 14:48 . 2009-01-05 22:10 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Spybot - Search & Destroy 2008-12-31 14:30 . 2006-10-26 19:56 32,592 --a------ c:\windows\system32\msonpmon.dll 2008-12-31 14:29 . 2008-12-31 14:29 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft Works 2008-12-31 14:27 . 2008-12-31 14:27 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft.NET 2008-12-31 14:26 . 2008-12-31 14:26 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft Visual Studio 8 2008-12-31 14:24 . 2009-01-16 20:11 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft Help 2008-12-30 15:29 . 2008-12-30 15:30 <DIR> d-------- c:\program files\aida32pe_393 2008-12-30 15:20 . 2009-01-01 14:46 <DIR> d-------- c:\program files\A1Click Ultra PC Cleaner 2008-12-30 14:56 . 2008-12-30 14:56 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Mijn Corel-presentaties 2008-12-30 14:46 . 2008-12-30 14:56 2,516 --ahs---- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\KGyGaAvL.sys 2008-12-30 14:42 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Protexis 2008-12-30 14:39 . 2008-12-30 14:42 <DIR> d-------- c:\program files\Corel 2008-12-30 14:38 . 2008-12-30 14:38 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\InstallShield 2008-12-30 12:44 . 2008-12-26 14:30 86 --a------ c:\documents and settings\DelBFE.bat 2008-12-29 14:20 . 2009-01-17 17:14 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\NOS 2008-12-29 14:19 . 2008-12-29 14:19 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM 2008-12-29 14:02 . 2009-01-17 19:43 69 --a------ c:\windows\NeroDigital.ini 2008-12-29 13:50 . 2009-01-10 12:25 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Ahead 2008-12-29 13:43 . 2009-01-10 12:04 <DIR> d-------- c:\program files\Nero 2008-12-29 13:43 . 2009-01-16 19:31 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Nero 2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 512,096 --a------ c:\windows\system32\drivers\amon.sys 2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 298,104 --a------ c:\windows\system32\imon.dll 2008-12-29 11:53 . 2008-12-29 11:52 15,424 --a------ c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys 2008-12-29 11:48 . 2005-10-11 15:21 1,077,344 --a------ c:\windows\system32\mscomctl.ocx 2008-12-28 16:10 . 2008-12-28 16:10 2,188,566 --a------ c:\program files\GrabIt172b3.exe 2008-12-28 13:23 . 2009-01-16 22:01 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\GrabIt 2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 294,400 --a------ c:\windows\system32\idecoi.dll 2008-12-28 13:14 . 2004-05-20 03:11 172,032 -ra------ c:\windows\system32\nvuide.exe 2008-12-28 13:14 . 2004-06-03 03:40 79,360 -ra------ c:\windows\system32\drivers\nvatabus.sys 2008-12-28 13:14 . 2004-03-20 19:30 464 -ra------ c:\windows\system32\nvide.nvu 2008-12-28 11:52 . 2008-12-28 11:52 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\VanDale 2008-12-27 17:54 . 2000-03-29 07:17 5,824 --a------ c:\windows\system32\drivers\ASUSHWIO.SYS 2008-12-27 17:54 . 2008-12-31 18:14 4,839 --a------ c:\windows\Ascd_tmp.ini 2008-12-27 17:07 . 2009-01-17 19:32 <DIR> d-------- c:\documents and settings\GrabIt Downloads 2008-12-27 15:20 . 2008-12-30 14:56 <DIR> d-------- c:\documents and settings\My PSP Files 2008-12-27 15:20 . 2008-12-30 14:47<DIR> d-------- c:\documents and settings\Application Data\Corel 2008-12-27 13:50 . 2006-01-04 09:12 77,824 -ra------ c:\windows\system32\HPZIDS01.dll 2008-12-27 13:50 . 2006-04-10 14:03 38,400 --a------ c:\windows\system32\hpz3l054.dll 2008-12-27 11:19 . 2008-12-27 11:19 <DIR> dr------- c:\documents and settings\Mijn video's 2008-12-27 10:47 . 2008-12-27 10:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\~1VOL\LOCALS~1 2008-12-27 10:47 . 2008-12-27 10:47 <DIR> d-------- c:\documents and settings\~1VOL 2008-12-27 10:29 . 2008-12-27 10:29 <DIR> d-------- c:\program files\support.com . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-01-16 17:58 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe 2009-01-04 23:11 --------- d-----w c:\program files\Hitman Pro 2009-01-04 19:35 --------- d-----w c:\program files\Eset 2009-01-04 17:09 --------- d-----w c:\program files\Google 2009-01-02 17:55 --------- d-----w c:\program files\Windows Media Connect 2 2009-01-01 13:46 --------- d-----w c:\program files\PowerISO 2008-12-31 13:55 --------- d-----w c:\program files\Spybot - Search & Destroy 2008-12-31 13:28 --------- d-----w c:\program files\MSBuild 2008-12-30 14:23 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard 2008-12-30 13:43 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Corel 2008-12-29 12:48 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Ahead 2008-12-28 15:11 --------- d-----w c:\program files\GrabIt 2008-12-27 17:14 --------- d-----r c:\program files\Volvo 2008-12-27 09:47 --------- d-----w c:\program files\Browser Mouse 2008-12-22 09:15 --------- d-----w c:\documents and settings\Application Data\GrabIt 2008-12-21 12:44 --------- d-----w c:\program files\MagicISO 2008-12-11 10:57 333,952 ----a-w c:\windows\system32\drivers\srv.sys 2008-11-29 17:02 --------- d-----w c:\program files\Spyware Doctor 2008-11-22 16:39 --------- d-----w c:\program files\world atlas 2008-11-21 19:20 --------- d-----w c:\documents and settings\Application Data\Malwarebytes 2008-11-21 17:57 --------- d-----w c:\documents and settings\Application Data\AdobeUM 2008-06-28 11:13 47,360 -c--a-w c:\documents and settings\Application Data\pcouffin.sys 2007-06-25 18:38 3,105,517 -c--a-w c:\program files\SABnzbd-0.2.5-w32.exe 2006-04-18 18:50 2,216 -c--a-w c:\documents and settings\Application Data\ViewerApp.dat 2005-11-30 19:20 2,990,512 -c--a-w c:\program files\hitmanpro231.exe 2005-11-12 14:40 3,200,856 -c--a-w c:\program files\hitmanpro221.exe 2005-11-09 19:16 13,975,118 -c--a-w c:\program files\VSP80EN.exe 2005-11-07 21:01 4,632,749 -c--a-w c:\program files\DeepsightExtractorInstaller44.zip 2005-11-07 20:54 4,229,261 -c--a-w c:\program files\aawseplus.exe 2005-10-30 10:56 11,121,192 -c--a-w c:\program files\DivXPlay.exe 2005-10-01 18:16 13,697,817 -c--a-w c:\program files\klcodec254f.exe 2005-09-25 12:55 680,571 -c--a-w c:\program files\xace26.exe 2005-03-31 06:16 2,884,878 -c--a-w c:\program files\CdCoverCreator-Setup-2.4.exe 2000-09-24 11:03 388 -c--a-w c:\program files\file_id.diz 2000-09-23 23:27 33,554,896 -c--a-w c:\program files\fo-psp7.exe 2007-12-23 20:34 61,038 -c--a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll 2007-12-23 20:34 49,256 -c--a-w c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll 2007-12-23 20:34 166,000 -c--a-w c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232] "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-06-27 152872] "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-15 15360] "SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2008-09-16 1833296] "SpySweeper"="c:\program files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" [2005-12-14 3404800] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "FLMOFFICE4DMOUSE"="c:\program files\Browser MOUSE\mouse32a.exe" [2008-12-27 360448] "nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2008-12-29 949376] "NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136] "Corel File Shell Monitor"="c:\program files\Corel\Corel Paint Shop Pro Photo X2\CorelIOMonitor.exe" [2008-08-18 16712] "ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2008-11-13 981904] "Advanced WindowsCare"="c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\Awc.exe" [2006-08-22 887808] "Corel Photo Downloader"="c:\program files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" [2008-08-18 532808] "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672] "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-06-18 c:\windows\SOUNDMAN.EXE] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32] "VIDC.HFYU"= huffyuv.dll "vidc.DIV3"= DivXc32.dll "vidc.DIV4"= DivXc32f.dll "msacm.divxa32"= DivXa32.acm [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 nwprovau [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "c:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"= "c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"= [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List] "9768:TCP"= 9768:TCP:BitComet 9768 TCP "9768:UDP"= 9768:UDP:BitComet 9768 UDP R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-12-29 15424] . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map 2009-01-12 c:\windows\Tasks\Advanced WindowsCare.job - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoCare.exe [2006-08-04 14:32] 2009-01-17 c:\windows\Tasks\AwcUpdate.job - c:\program files\IObit\Advanced WindowsCare V2\AutoUpdate.exe [2006-08-22 00:16] 2009-01-17 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job - c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-01-04 18:07] . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.startpagina.nl/ IE: &Block This Image (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html IE: &Blokkeer dit figuur (ABP) - c:\program files\Adblock Pro\blockimg.html IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 IE: {{E7FD3540-AB30-40f1-91E7-101F733C1FD5} - {7685B225-8229-4321-BA13-A24485B0A760} - c:\program files\Adblock Pro\AdblockPro.dll LSP: c:\windows\system32\imon.dll . ************************************************************************** catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2009-01-17 21:17:23 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(716) c:\windows\system32\cscui.dll - - - - - - - > 'lsass.exe'(772) c:\windows\system32\imon.dll c:\program files\Eset\pr_imon.dll . ------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------ . c:\windows\system32\ZoneLabs\vsmon.exe c:\program files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe c:\program files\Eset\nod32krn.exe c:\program files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe . ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2009-01-17 21:20:15 - machine werd herstart ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-17 20:20:11 ComboFix2.txt 2009-01-17 16:57:27 ComboFix3.txt 2009-01-17 16:39:23 ComboFix4.txt 2009-01-11 09:42:38 Pre-Run: 26.814.808.064 bytes beschikbaar Post-Run: 26,805,284,864 bytes beschikbaar 274 --- E O F --- 2009-01-16 17:48:13
 • Zijn er nog problemen?
 • Er zijn geen problemen meer in de zin van vervelende pop-ups, ongevraagde webpagina's en een traag draaiende machine enz. Vraagje, wat doen (deden) de volgende regels en wat heeft GV killer eigenlijk hier vervolgens mee gedaan? C:\NV25002720.TMP C:\NV19121840.TMP C:\NV38322812.TMP C:\NV15402232.TMP C:\NV1961080.TMP C:\NV1220640.TMP En dat er een account op de comp. staat die Windows heet is schijnbaar geen probleem, hij draait er wel mee. Alvast mijn grote dank voor je hulp, hier was ik alleen nooit uitgekomen! Gr. Jan.
 • Graag gedaan, Dat zijn brute force mappen die gecreërd zijn door het virus wat je had. Doe nog even dit: Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1]ATF cleaner[/url] [url=http://www.majorgeeks.com/ATF_Cleaner_d4949.html](mirror)[/url](gemaakt door Atribune) Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken. Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten. Op het tabblad Main, plaats je een vinkje bij Select All. Klik op de knop Empty Selected. Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt: Klik op tabblad Firefox, plaats een vinkje bij Select All. Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No. (dit haalt het vinkje weer weg bij Firefox saved passwords) Klik op de knop Empty Selected. Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt: Klik op tabblad Opera, plaats een vinkje bij Select All. Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No. Klik op de knop Empty Selected. Ga naar het tabblad Main en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.[/list]3. Je mag alle gebruikte tools en aangemaakte mappen terug verwijderen. - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel. - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel". - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen". - Klik "Toepassen". - Windows vraagt of je dat zeker weet. - Klik "Ja". - Klik "OK". - Start de pc opnieuw op. - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel. - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?" - Klik "Ja". - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen". - Klik "Toepassen". - Klik "OK". - Start de pc opnieuw op - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt
 • Opdracht voltooid!! Ik wil je nogmaals bedanken voor de hulp en ik heb de computer inmiddels beter beveiligd tegen aanvallen van buitenaf. Ik heb destijds net een paar uur zonder beveiliging gedraaid na het opnieuw installeren van Windows. Kan je nagaan wat een hoop drukte je dan krijgt. Bedankt! Hoi.
 • Graag gedaan :)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.