Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Virus verwijderd?

19 antwoorden
 • Onlangs heb ik een virus op mijn computer binnen gekregen. Ik heb het vermoeden dat ik deze inmiddels heb kunnen verwijderen (o.a. door Windows beveiligingsupdate). Ik ben er echter niet geheel zeker van! Kan ik worden geholpen door iemand die dit in onderstaande Hijack-log voor me kan checken? Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:38:11, on 19-1-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20935) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\mom.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\PDFProFiltSrv.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe C:\Documents and Settings\Richard\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3H4K7B7M\HiJackThis[1].exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: (no name) - {6D794CB4-C7CD-4c6f-BFDC-9B77AFBDC02C} - C:\WINDOWS\system32\jkkKbCsS.dll (file missing) O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: ZeonIEEventHelper Class - {DA986D7D-CCAF-47B2-84FE-BFA1549BEBF9} - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: Nuance PDF - {E3286BF1-E654-42FF-B4A6-5E111731DF6B} - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [ecSetupX.exe] F:\Progjes\SA3DPlatinumV12\ecSetupX.exe F:\Progjes\SA3DPlatinumV12 4 O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user') O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Open with Nuance PDF Converter 5.0 - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\cnvres_eng.dll /100 O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O20 - Winlogon Notify: jkkKbCsS - jkkKbCsS.dll (file missing) O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: PDFProFiltSrv - Nuance Communications, Inc. - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\PDFProFiltSrv.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe -- End of file - 5670 bytes
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:b0ff29ac8c]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: (no name) - {6D794CB4-C7CD-4c6f-BFDC-9B77AFBDC02C} - C:\WINDOWS\system32\jkkKbCsS.dll (file missing) O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O4 - HKCU\..\Run: [ecSetupX.exe] F:\Progjes\SA3DPlatinumV12\ecSetupX.exe F:\Progjes\SA3DPlatinumV12 4 O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user') O20 - Winlogon Notify: jkkKbCsS - jkkKbCsS.dll (file missing)[/b:b0ff29ac8c] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Open een kladblokbestand. Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand. [b:b0ff29ac8c]@ECHO OFF IF EXIST log.txt DEL log.txt ECHO Deleting files>>log.txt FOR %%g in ( F:\Progjes\SA3DPlatinumV12\ecSetupX.exe) DO ( IF EXIST %%g ( ATTRIB -r -s -h %%g DEL %%g IF EXIST %%g ( ECHO %%g not deleted>>log.txt ) ELSE ( ECHO %%g deleted>>log.txt) ) ELSE ( ECHO %%g not found>>log.txt)) ECHO. ECHO Deleting folders>>log.txt FOR %%I in ( "F:\Progjes\SA3DPlatinumV12 4") DO ( IF EXIST %%I ( RD /S /Q %%I IF EXIST %%I ( ECHO %%I not deleted>>log.txt ) ELSE ( ECHO %%I deleted>>log.txt) ) ELSE ( ECHO %%I not found>>log.txt)) START NOTEPAD.EXE log.txt[/b:b0ff29ac8c] Ga naar Bestand - Opslaan als. Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*). Klik op de knop Opslaan. Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent. Download [url=http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe][b:b0ff29ac8c][color=red:b0ff29ac8c]MalwareBytes' Anti-Malware[/color:b0ff29ac8c][/b:b0ff29ac8c][/url] en sla het op je bureaublad op. Dubbelklik op [b:b0ff29ac8c]mbam-setup.exe[/b:b0ff29ac8c] om het programma te installeren. Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:b0ff29ac8c] [*:b0ff29ac8c]Update MalwareBytes' Anti-Malware [*:b0ff29ac8c]Start MalwareBytes' Anti-Malware [/list:u:b0ff29ac8c]Klik daarna op "[b:b0ff29ac8c]Voltooien[/b:b0ff29ac8c]". Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:b0ff29ac8c] [*:b0ff29ac8c]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:b0ff29ac8c]Instellingen[/b:b0ff29ac8c]". [*:b0ff29ac8c]Vink hier aan: "[b:b0ff29ac8c]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:b0ff29ac8c]". [*:b0ff29ac8c]Ga daarna naar het tabblad "[b:b0ff29ac8c]Scanner[/b:b0ff29ac8c]", kies hier voor "[b:b0ff29ac8c]Snelle Scan[/b:b0ff29ac8c]". [*:b0ff29ac8c]Druk vervolgens op "[b:b0ff29ac8c]Scannen[/b:b0ff29ac8c]" om de scan te starten. [*:b0ff29ac8c]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:b0ff29ac8c]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:b0ff29ac8c]OK[/b:b0ff29ac8c], daarna "[b:b0ff29ac8c]Bekijk Resultaten[/b:b0ff29ac8c]" om de resultaten te zien. [*:b0ff29ac8c]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:b0ff29ac8c]Verwijder geselecteerde[/b:b0ff29ac8c]". [*:b0ff29ac8c]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [/list:u:b0ff29ac8c]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:b0ff29ac8c]Logs[/b:b0ff29ac8c]" tab te klikken in het programma. Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis
 • Ik heb gedaan wat er stond in je antwoord. Zie hieronder het resultaat: [b:00ae3d6eca]Log na openen del.bat:[/b:00ae3d6eca] Deleting files F:\Progjes\SA3DPlatinumV12\ecSetupX.exe not found Deleting folders "F:\Progjes\SA3DPlatinumV12 4" not found [b:00ae3d6eca]Log van Malwarebytes:[/b:00ae3d6eca] Malwarebytes' Anti-Malware 1.33 Database versie: 1668 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 19-1-2009 18:57:34 mbam-log-2009-01-19 (18-57-34).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 52110 Verstreken tijd: 2 minute(s), 40 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 2 Registerwaarden geïnfecteerd: 1 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\instkey (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{6d794cb4-c7cd-4c6f-bfdc-9b77afbdc02c} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) [b:00ae3d6eca]Nieuwe Hijack-log:[/b:00ae3d6eca] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:01:37, on 19-1-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20935) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\mom.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\PDFProFiltSrv.exe C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\Avant Browser\avant.exe C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Documents and Settings\Richard\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\3H4K7B7M\HiJackThis[1].exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: ZeonIEEventHelper Class - {DA986D7D-CCAF-47B2-84FE-BFA1549BEBF9} - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: Nuance PDF - {E3286BF1-E654-42FF-B4A6-5E111731DF6B} - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\bin\ZeonIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Open with Nuance PDF Converter 5.0 - res://C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\cnvres_eng.dll /100 O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: PDFProFiltSrv - Nuance Communications, Inc. - C:\Program Files\Nuance\PDF Professional 5\PDFProFiltSrv.exe O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe -- End of file - 5053 bytes
 • Is de F schijf bij jou een data schijf of een verwisselbare schijf?
 • Dat is mijn data schijf
 • Download [url=http://users.skynet.be/gv_soft/Programmas/GV_Killer.exe]GV Killer.exe[/url]. Zet het in een eigen map bijvoorbeeld in de map C:\Program Files\GV Killer en maak vervolgens een snelkoppeling van C:\Program Files\GV Killer\GV Killer.exe naar je bureaublad. Start GV Killer en gebruik Kopiëren en Plakken om de namen van onderstaande bestanden en mappen in het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt te zetten. [b:e4c2270eb8]F:\Progjes\SA3DPlatinumV12\ecSetupX.exe F:\Progjes\SA3DPlatinumV12 4[/b:e4c2270eb8] Sluit het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt en druk op de toets Start Killing om het programma te starten. Plaats de inhoud van het bestand C:\GV Killer.txt in je volgende bericht.
 • [b:3780950dbb]Volgens mij moet dit het resultaat van GV_Killer zijn:[/b:3780950dbb] Logfile gv_killer_01.txt v7.0.9 - Copyright © GV_Soft Guido Vaesen Rapport datum: 20-1-2009 18:00:51 log van Richard , Beheerder van deze computer Platform: Windows XP Prof SP3 NLD Normale modus BEGIN Geplande taken----------------------------------------------------------------- EINDE Geplande taken----------------------------------------------------------------- Lijst Notify keys-------------------------------------------------------------------- HKLM\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify AtiExtEvent Ati2evxx.dll dimsntfy %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll WgaLogon WgaLogon.dll Settings Einde Notify keys-------------------------------------------------------------------- Verklaring Errorcodes---------------------------------------------------------------- code 00 : Bestand is verwijderd. code 53 : Bestand of map werd niet gevonden op uw PC. code 70 : Bestand was in gebruik. code 75 : Services zijn nog geladen of bestand in gebruik. code M0 : Map is verwijderd. code ML : Map is volledig leeg gemaakt. code MN : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet leeg gemaakt. code MV : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet verwijderd. code K0 : Register key is verwijderd. Einde Errorcodes-------------------------------------------------------------------- BEGIN Inhoud van Input.txt----------------------------------------------------------- F:\Progjes\SA3DPlatinumV12\ecSetupX.exe F:\Progjes\SA3DPlatinumV12 4 EINDE Inhoud van Input.txt----------------------------------------------------------- 53 F:\Progjes\SA3DPlatinumV12\ecSetupX.exe 53 F:\Progjes\SA3DPlatinumV12 4 EINDE Inhoud van Input.txt----------------------------------------------------------- ;5176396-640-0343632-23431=6RY9XBBM00 ;EINDE GV_Killer ---------------------------------------------------------------------
 • Dag Othuroyo, Ik was benieuwd of het probleem nu is opgelost? Of moet ik nog meer handelingen verichten? ik hoor graag van je. In ieder geval alvast bedankt natuurlijk! Gr. Richard
 • Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe]Combofix[/url] naar je Bureaublad. OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen! Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten. Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate. Klik op OK in het "NirCmd" venstertje. Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten. Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen. Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.
 • [b:0184f43d5b]Zie hier het resultaat van ComboFix. Neem aan dat de juiste log is. Het ging iets anders dan was omschreven en heeft een andere naam, maar ik ga er vanuit dat het zo goed is.[/b:0184f43d5b] ComboFix 09-01-21.04 - Richard 2009-01-23 17:12:59.1 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.894.518 [GMT 1:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Richard\Bureaublad\ComboFix.exe AV: ESET NOD32 antivirus systeem 2.70 *On-access scanning disabled* (Updated) . [i:0184f43d5b] ADS - system32: deleted 2304 bytes in 1 streams. [/i:0184f43d5b] (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-23 to 2009-01-23 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-01-20 17:59 . 2009-01-20 17:59 <DIR> d-------- c:\program files\GV_Killer 2009-01-20 17:59 . 2001-09-07 11:00 59,904 --a------ c:\windows\system32\wbemdisp.tlb 2009-01-19 18:50 . 2009-01-19 18:50 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-01-19 18:50 . 2009-01-19 18:50 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Richard\Application Data\Malwarebytes 2009-01-19 18:50 . 2009-01-19 18:50 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes 2009-01-19 18:50 . 2009-01-14 16:11 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2009-01-19 18:50 . 2009-01-14 16:11 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2009-01-14 21:15 . 2009-01-14 21:15 206 --a------ c:\windows\system32\MRT.INI 2009-01-11 13:43 . 2009-01-11 13:43 244 --ah----- C:\sqmnoopt10.sqm 2009-01-11 13:43 . 2009-01-11 13:43 232 --ah----- C:\sqmdata10.sqm 2009-01-11 13:41 . 2009-01-11 13:41 244 --ah----- C:\sqmnoopt09.sqm 2009-01-11 13:41 . 2009-01-11 13:41 232 --ah----- C:\sqmdata09.sqm 2009-01-04 18:56 . 2009-01-04 18:56 53,256 --a------ c:\documents and settings\Richard\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT 2008-12-28 15:56 . 2008-12-28 15:56 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Richard\Application Data\Sony Corporation 2008-12-28 15:05 . 2006-11-02 16:57 118,520 --a------ c:\windows\system32\PxInsI64.exe 2008-12-28 15:05 . 2006-10-18 19:43 115,960 --a------ c:\windows\system32\PxCpyI64.exe 2008-12-28 15:05 . 2006-11-02 16:57 36,624 --a------ c:\windows\system32\drivers\pxhelp20.sys 2008-12-28 15:05 . 2006-08-28 21:48 2,560 --a------ c:\windows\system32\drivers\cdralw2k.sys 2008-12-28 15:05 . 2006-08-28 21:48 2,432 --a------ c:\windows\system32\drivers\cdr4_xp.sys 2008-12-28 15:03 . 2008-12-28 15:05 <DIR> d-------- c:\program files\Sony . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-01-23 16:05 --------- d-----w c:\program files\ESET 2008-12-28 14:53 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information 2008-12-17 15:20 --------- d-----w c:\program files\Easy Computing 2008-12-16 19:50 --------- d-----w c:\program files\Nibud 2008-12-11 12:33 333,952 ----a-w c:\windows\system32\drivers\srv.sys 2008-12-09 17:15 --------- d-----w c:\documents and settings\Richard\Application Data\Autodesk 2008-12-09 17:15 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Autodesk 2008-12-07 13:25 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Autodesk Shared 2008-12-07 13:24 --------- d-----w c:\program files\AutoCAD 2009 2008-11-07 11:52 410,976 -c--a-w c:\windows\system32\deploytk.dll 2008-11-07 10:16 298,104 ----a-w c:\windows\system32\imon.dll 2008-11-07 08:17 315,392 -c--a-w c:\windows\HideWin.exe 2008-10-23 12:43 286,720 ----a-w c:\windows\system32\gdi32.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-15 15360] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe" [2008-11-07 2468200] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360] c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\ Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 83360] [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"= R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-11-07 15424] R4 PDFProFiltSrv;PDFProFiltSrv;c:\program files\Nuance\PDF Professional 5\PDFProFiltSrv.exe [2008-02-02 144672] S3 s1018bus;Sony Ericsson Device 1018 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1018bus.sys [2008-11-09 90408] S3 s1018mdfl;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s1018mdfl.sys [2008-11-09 15016] S3 s1018mdm;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s1018mdm.sys [2008-11-09 122024] S3 s1018mgmt;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1018mgmt.sys [2008-11-09 115368] S3 s1018nd5;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s1018nd5.sys [2008-11-09 25768] S3 s1018obex;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s1018obex.sys [2008-11-09 111784] S3 s1018unic;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1018unic.sys [2008-11-09 117544] --- Andere Services/Drivers In Geheugen --- *NewlyCreated* - AD-WATCH_REAL-TIME_SCANNER *NewlyCreated* - AD-WATCH_REGISTRY_FILTER [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\ccc-core-static] msiexec /fums {A75BF1D0-C7C3-CB55-EE17-3225387FD154} /qb . . ------- Bijkomende Scan ------- . IE: Append to existing PDF file IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 IE: Open with Nuance PDF Converter 5.0 - c:\program files\Nuance\PDF Professional 5\cnvres_eng.dll /100 LSP: c:\windows\system32\imon.dll . ************************************************************************** catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2009-01-23 17:13:45 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\vsdatant] "ImagePath"="" . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(744) c:\windows\system32\Ati2evxx.dll c:\windows\system32\cscui.dll - - - - - - - > 'lsass.exe'(800) c:\windows\system32\imon.dll c:\program files\Eset\pr_imon.dll . Voltooingstijd: 2009-01-23 17:14:29 ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-23 16:14:27 Pre-Run: 22,559,854,592 bytes beschikbaar Post-Run: 22,709,358,592 bytes beschikbaar WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe [boot loader] timeout=2 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect 118 --- E O F --- 2009-01-14 20:16:30
 • Open een kladblokbestand. Kopieer de onderstaande code, en plak deze in het kladblokbestand. [color=blue:198a41e211][b:198a41e211]File:: C:\sqmnoopt10.sqm C:\sqmdata10.sqm C:\sqmnoopt09.sqm C:\sqmdata09.sqm [/b:198a41e211][/color:198a41e211] Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe, zoals hier onder: [img:198a41e211]http://i266.photobucket.com/albums/ii277/sUBs_/CFScript.gif[/img:198a41e211] ComboFix zal opnieuw starten. Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile. Post de inhoud van de logfile.
 • ComboFix 09-01-21.04 - Richard 2009-01-24 11:41:14.2 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.894.486 [GMT 1:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Richard\Bureaublad\ComboFix.exe gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Richard\Bureaublad\CFScript.txt AV: ESET NOD32 antivirus systeem 2.70 *On-access scanning disabled* (Updated) * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt FILE :: C:\sqmdata09.sqm C:\sqmdata10.sqm C:\sqmnoopt09.sqm C:\sqmnoopt10.sqm . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . C:\sqmdata09.sqm C:\sqmdata10.sqm C:\sqmnoopt09.sqm C:\sqmnoopt10.sqm . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-24 to 2009-01-24 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-01-20 17:59 . 2009-01-20 17:59 <DIR> d-------- c:\program files\GV_Killer 2009-01-20 17:59 . 2001-09-07 11:00 59,904 --a------ c:\windows\system32\wbemdisp.tlb 2009-01-19 18:50 . 2009-01-19 18:50 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-01-19 18:50 . 2009-01-19 18:50 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Richard\Application Data\Malwarebytes 2009-01-19 18:50 . 2009-01-19 18:50 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes 2009-01-19 18:50 . 2009-01-14 16:11 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2009-01-19 18:50 . 2009-01-14 16:11 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2009-01-14 21:15 . 2009-01-14 21:15 206 --a------ c:\windows\system32\MRT.INI 2009-01-04 18:56 . 2009-01-04 18:56 53,256 --a------ c:\documents and settings\Richard\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT 2008-12-28 15:56 . 2008-12-28 15:56 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Richard\Application Data\Sony Corporation 2008-12-28 15:05 . 2006-11-02 16:57 118,520 --a------ c:\windows\system32\PxInsI64.exe 2008-12-28 15:05 . 2006-10-18 19:43 115,960 --a------ c:\windows\system32\PxCpyI64.exe 2008-12-28 15:05 . 2006-11-02 16:57 36,624 --a------ c:\windows\system32\drivers\pxhelp20.sys 2008-12-28 15:05 . 2006-08-28 21:48 2,560 --a------ c:\windows\system32\drivers\cdralw2k.sys 2008-12-28 15:05 . 2006-08-28 21:48 2,432 --a------ c:\windows\system32\drivers\cdr4_xp.sys 2008-12-28 15:03 . 2008-12-28 15:05 <DIR> d-------- c:\program files\Sony . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-01-23 16:05 --------- d-----w c:\program files\ESET 2008-12-28 14:53 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information 2008-12-17 15:20 --------- d-----w c:\program files\Easy Computing 2008-12-16 19:50 --------- d-----w c:\program files\Nibud 2008-12-11 12:33 333,952 ----a-w c:\windows\system32\drivers\srv.sys 2008-12-09 17:15 --------- d-----w c:\documents and settings\Richard\Application Data\Autodesk 2008-12-09 17:15 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Autodesk 2008-12-07 13:25 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Autodesk Shared 2008-12-07 13:24 --------- d-----w c:\program files\AutoCAD 2009 2008-11-07 11:52 410,976 -c--a-w c:\windows\system32\deploytk.dll 2008-11-07 10:16 298,104 ----a-w c:\windows\system32\imon.dll 2008-11-07 08:17 315,392 -c--a-w c:\windows\HideWin.exe . ((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2009-01-23_17.14.06.54 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . - 2009-01-23 15:57:31 13,403 -c--a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Manifest.Bin + 2009-01-24 10:33:55 13,403 -c--a-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Manifest.Bin + 2009-01-24 10:34:30 16,384 ----atw c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_7d0.dat . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-15 15360] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "Ad-Watch"="c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Watch.exe" [2008-11-07 2468200] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360] c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\ Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 83360] [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"= R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [2008-11-07 15424] R4 PDFProFiltSrv;PDFProFiltSrv;c:\program files\Nuance\PDF Professional 5\PDFProFiltSrv.exe [2008-02-02 144672] S3 s1018bus;Sony Ericsson Device 1018 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1018bus.sys [2008-11-09 90408] S3 s1018mdfl;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s1018mdfl.sys [2008-11-09 15016] S3 s1018mdm;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s1018mdm.sys [2008-11-09 122024] S3 s1018mgmt;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1018mgmt.sys [2008-11-09 115368] S3 s1018nd5;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s1018nd5.sys [2008-11-09 25768] S3 s1018obex;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s1018obex.sys [2008-11-09 111784] S3 s1018unic;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1018unic.sys [2008-11-09 117544] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\ccc-core-static] msiexec /fums {A75BF1D0-C7C3-CB55-EE17-3225387FD154} /qb . . ------- Bijkomende Scan ------- . IE: Append to existing PDF file IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 IE: Open with Nuance PDF Converter 5.0 - c:\program files\Nuance\PDF Professional 5\cnvres_eng.dll /100 LSP: c:\windows\system32\imon.dll . ************************************************************************** catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2009-01-24 11:41:55 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\vsdatant] "ImagePath"="" . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(744) c:\windows\system32\Ati2evxx.dll c:\windows\system32\cscui.dll - - - - - - - > 'lsass.exe'(800) c:\windows\system32\imon.dll c:\program files\Eset\pr_imon.dll . Voltooingstijd: 2009-01-24 11:42:40 ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-24 10:42:38 ComboFix2.txt 2009-01-23 16:14:30 Pre-Run: 22.696.878.080 bytes beschikbaar Post-Run: 22,695,145,472 bytes beschikbaar 123 --- E O F --- 2009-01-14 20:16:30
 • Hoe staat het met de problemen?
 • Ik merk er niets meer van volgens mij! Dus als het hiermee is opgelost, dan bij deze hartstikke bedankt voor je moeite!!! Top!!! Gr. Richard
 • Graag gedaan, Doe nog even dit: Download [url=http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1]ATF cleaner[/url] [url=http://www.majorgeeks.com/ATF_Cleaner_d4949.html](mirror)[/url](gemaakt door Atribune) Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken. Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten. Op het tabblad Main, plaats je een vinkje bij Select All. Klik op de knop Empty Selected. Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt: Klik op tabblad Firefox, plaats een vinkje bij Select All. Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No. (dit haalt het vinkje weer weg bij Firefox saved passwords) Klik op de knop Empty Selected. Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt: Klik op tabblad Opera, plaats een vinkje bij Select All. Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op No. Klik op de knop Empty Selected. Ga naar het tabblad Main en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.[/list]3. Je mag alle gebruikte tools en aangemaakte mappen terug verwijderen. - Ga naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel. - Klik in de linkerhelft van het venster op "Instellingen van systeemherstel". - Zet een vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen". - Klik "Toepassen". - Windows vraagt of je dat zeker weet. - Klik "Ja". - Klik "OK". - Start de pc opnieuw op. - Ga weer naar Start/Alle programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel. - Je krijgt de melding: "Systeemherstel is uitgeschakeld. Wilt u systeemherstel nu inschakelen?" - Klik "Ja". - Verwijder het vinkje voor "Systeemherstel uitschakelen". - Klik "Toepassen". - Klik "OK". - Start de pc opnieuw op - Er is nu een nieuw schoon herstel punt aangemaakt
 • Zojuist gedaan. Ik gebruik echter wel 'Avant Browser'. Maakt dat nog wat uit?
 • Ik weet weinig over Avant Browser maar het lijkt me wel veilig.
 • Dan bedank ik je bij deze nogmaals voor de moeite!!!
 • Graag gedaan :wink:

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.