Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

ik kan mijn configuratie scherm niet meer openen in windows

2 antwoorden
  • Weet iemand aan de hand van dit hijackthis logje!! Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 11:13:02, on 30/01/2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) R3 - URLSearchHook: Share Accelerator MM Toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbSha1.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Share Accelerator MM Toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbSha1.dll O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL O3 - Toolbar: Share Accelerator MM Toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbSha1.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [InCD] "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] "C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [eTrustPPAP] "C:\Program Files\CA\eTrust Internet Security Suite\eTrust PestPatrol Anti-Spyware\PPActiveDetection.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Scheduler\PCLEScheduler.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://express.foto.com/Newuploader/ImageUploader4.cab O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe -- End of file - 7965 bytes mvg, nico
  • Wat lukt er dan niet? Download [url=http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe][b:7c3df8c332][color=red:7c3df8c332]MalwareBytes' Anti-Malware[/color:7c3df8c332][/b:7c3df8c332][/url] en sla het op je bureaublad op. Dubbelklik op [b:7c3df8c332]mbam-setup.exe[/b:7c3df8c332] om het programma te installeren. Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:7c3df8c332] [*:7c3df8c332]Update MalwareBytes' Anti-Malware [*:7c3df8c332]Start MalwareBytes' Anti-Malware [/list:u:7c3df8c332]Klik daarna op "[b:7c3df8c332]Voltooien[/b:7c3df8c332]". Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:7c3df8c332] [*:7c3df8c332]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:7c3df8c332]Instellingen[/b:7c3df8c332]". [*:7c3df8c332]Vink hier aan: "[b:7c3df8c332]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:7c3df8c332]". [*:7c3df8c332]Ga daarna naar het tabblad "[b:7c3df8c332]Scanner[/b:7c3df8c332]", kies hier voor "[b:7c3df8c332]Snelle Scan[/b:7c3df8c332]". [*:7c3df8c332]Druk vervolgens op "[b:7c3df8c332]Scannen[/b:7c3df8c332]" om de scan te starten. [*:7c3df8c332]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:7c3df8c332]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:7c3df8c332]OK[/b:7c3df8c332], daarna "[b:7c3df8c332]Bekijk Resultaten[/b:7c3df8c332]" om de resultaten te zien. [*:7c3df8c332]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:7c3df8c332]Verwijder geselecteerde[/b:7c3df8c332]". [*:7c3df8c332]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [/list:u:7c3df8c332]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:7c3df8c332]Logs[/b:7c3df8c332]" tab te klikken in het programma. Open ComboFix.exe ComboFix zal wanneer de Recovery Console niet geïnstalleerd is, voorstellen om deze te downloaden en te installeren. Sta dit toe. Wanneer de Recovery Console geïnstalleerd is, laat je ComboFix de computer scannen. Wanneer ComboFix klaar is, dit kan eventueel na een reboot zijn, opent er een logfile (combofix.txt). Post de inhoud van dit bestandje

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.