Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

svchost.exe - hijackthis log

10 antwoorden
  • Ik heb een probleem. Windows Verkenner doet het namelijk niet goed. Als ik het open, dan kan ik me aanvankelijk nog door de mappen begeven, maar als ik even wacht dan lukt het niet meer en loopt het vast. Ik heb ook in mijn HiJackThis logje gekeken en heb het probleem gesignaleerd: O23 - Service: Window Net Dns (MyDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Outlook Express\svchost.exe (file missing) Nu alleen nog: hoe verwijder ik het? Want als ik op fix checked klik, blijft het... en malwarebytes en avg herkennen het niet als spyware/virus. Met vriendelijke groet, Jeroen
  • Het bestand is al verwijderd, kan dus verder geen kwaad. Ik haal dit soort meldingen weg, door die service in het register te verwijderen.
  • Maar de klachten houden aan, wat is dán het probleem dat het vastlopen van Windows Verkenner veroorzaakt? Ik was vergeten te melden dat rundll32.exe dan niet meer werkt en dat in de foutcode het bestandje lmpgspl.ax daar mee te maken heeft... Ik zal even een HiJackThislogje plaatsen. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:54:56, on 26-2-2009 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE C:\Program Files\Canon\ScanSoft\OpWareSE4.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_nl&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\Canon\ScanSoft\OpwareSE4.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe O4 - HKLM\..\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [TrayServer] C:\Program Files\MAGIX\Movie_Edit_Pro_14_PLUS_Download_version\TrayServer.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user') O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O13 - Gopher Prefix: O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Window Net Dns (MyDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Outlook Express\svchost.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 10427 bytes
  • Kan iemand me helpen?
  • Sorry, maar ik kom er zelf echt niet uit. Kan iemand mij helpen of is mijn vraag onduidelijk?
  • Misschien eens een systeemherstel naar een datum, voordat deze verschijnselen optraden. Doe dit in veilige modus.
  • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:cc6ac0e8a7]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = [/b:cc6ac0e8a7] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Ga nu naar Start -> Uitvoeren Typ hier dit commando in: [b:cc6ac0e8a7]sc stop "Window Net Dns"[/b:cc6ac0e8a7] en druk op OK. Herhaal dit met dit commando:[b:cc6ac0e8a7]sc delete "Window Net Dns" [/b:cc6ac0e8a7].
  • Dit lukt me niet eens. MalwareBytes en AVG geven allebei geen virussen aan, en toch kan ik helemaal niet meer in mappen bladeren zonder dat explorer vastloopt en dus kan ik ook niet meer documenten al mappen bladerend. Help alstublieft!
  • Heb je nu al een systeemherstel gedaan, zoals aanbevolen??
  • [quote:c9455f9899="jeroentjeoentje"]Dit lukt me niet eens. MalwareBytes en AVG geven allebei geen virussen aan, en toch kan ik helemaal niet meer in mappen bladeren zonder dat explorer vastloopt en dus kan ik ook niet meer documenten al mappen bladerend. Help alstublieft![/quote:c9455f9899] Heb je mij instructies al opgevolgd? En zoja, wil je dan een nieuw HijackThis logje plaatsen?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.