Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log: PC start zeer traag op!

1 antwoord
  • Goeie middag, Ik ben bezig met het onderhouden van de computer van mijn zwager. Deze pc is met name in de opstart ontiegelijk traag en ook het opstarten van programma's / internetpagina's duurt vaak erg lang. Eenmaal op het net dan gaat surfen op zich vrij normaal. Ik vermoed dat er spam op de pc zit, maar ik krijg het er niet vanaf. Na het gebruik van easycleaner, ccleaner, norton antivirus, alle updates te hebben binnen gehaald, programma opstartmenu opgeschoond via msconfig, heb ik het idee dat hij wel wat sneller is maar nog veeeel te langzaam. Kan iemand aub eens de log bekijken en me vertellen wat de boosdoener is van deze langzame pc? Alvast vriendelijk bedankt Quote Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 21:32:38, on 21-3-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\Documents and Settings\Sander Koenen\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\O02U0X86\HiJackThis[1].exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = [www.startpagina.nl] R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = [go.microsoft.com] R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = [go.microsoft.com] R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = [go.microsoft.com] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = [www.paradigit.nl] R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: TorrentReactor.Net Toolbar - {b23920f4-4c2f-412b-9450-1d7028d5454e} - C:\Program Files\TorrentReactor.Net\tbTorr.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll O2 - BHO: TorrentReactor.Net Toolbar - {b23920f4-4c2f-412b-9450-1d7028d5454e} - C:\Program Files\TorrentReactor.Net\tbTorr.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O3 - Toolbar: TorrentReactor.Net Toolbar - {b23920f4-4c2f-412b-9450-1d7028d5454e} - C:\Program Files\TorrentReactor.Net\tbTorr.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\WINDOWS\I386\DRV\VID\nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton AntiVirus\osCheck.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NSWosCheck] C:\Program Files\Norton SystemWorks\osCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Samsung\Samsung PC Studio 7\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Express Cleanup - {5E638779-1818-4754-A595-EF1C63B87A56} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Cleanup\WCQuick.lnk O9 - Extra 'Tools' menuitem: Express Cleanup - {5E638779-1818-4754-A595-EF1C63B87A56} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Cleanup\WCQuick.lnk O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/ O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - [go.microsoft.com] O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - [www-secure.symantec.com] O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} - [www-secure.symantec.com] O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - [www-secure.symantec.com] O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - [www-secure.symantec.com] O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - [update.microsoft.com] O16 - DPF: {A51DEDCD-20F7-11D4-98A5-00C0CA130748} - [exe.dialer.tintel.nl] O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - [as.photoprintit.de] O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - [messenger.msn.com] O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - [as.photoprintit.de] O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - [fpdownload2.macromedia.com] O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - [as.photoprintit.de] O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - [www2.incredimail.com] O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Wachtwoordvalidatie voor Symantec IS (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe O23 - Service: Norton UnErase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: Symantec RemoteAssist - Symantec, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Support Controls\ssrc.exe O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe -- End of file - 11854 bytes

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.