Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Kan niet updaten: AVG, windows update & defender, MSN

7 antwoorden
  • Hallo, Ik heb hetzelfde probleem als bij: [url]http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=196436[/url], bij mij willen de volgende programma's niet updaten: - windows update - windows defender - AVG Internet Security - MSN Misschien nog wel meer programma's, maar verder nog niks tegen gekomen. Zoals de vorige persoon hier ook al had gedaan, heb ik maar even hijack geinstalleerd en ook een scan uitgevoerd.. Alleen ik heb niet dezelfde programma's running, dus als iemand zou willen kijken hoe ik het aan moet pakken zou dat zeer fijn zijn. Hier mijn logfile: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 20:29:20, on 21-4-2009 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe C:\Program Files\Xfire\xfire.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe D:\Programmas\Hyjack this\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Windows Live OneCare Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Zango /fleok=1D8A83A5C4E018799FA9682A1FBB39BFE4976E26CAEDA120180A196D6093 - {E1BACF55-35E1-4E47-9247-2D48660E5545} - C:\Program Files\Zango\bin\10.1.181.0\HostIE.dll (file missing) O3 - Toolbar: Zango - {E1BACF55-35E1-4E47-9247-2D48660E5545} - C:\Program Files\Zango\bin\10.1.181.0\HostIE.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [BoldKnob] "C:\ProgramData\Close creative creative.856nrb1" O4 - HKCU\..\Run: [mpeg heck log link] "C:\ProgramData\bend mode bin.w9gd3e1" O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe O4 - Global Startup: Scanner Finder.lnk = C:\Program Files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5B890022-3D0A-45B2-8944-B5BEAD8583AB}: NameServer = 85.255.112.141;85.255.112.114 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{92ED7FFA-57ED-47EC-9F87-F8F44283A9B4}: NameServer = 85.255.112.141;85.255.112.114 O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Boonty Games - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe (file missing) O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c8e1f3115c8af4) (gupdate1c8e1f3115c8af4) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdieh.exe (file missing) -- End of file - 9273 bytes
  • je hebt een dns hijacker aan boord.
  • Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "Uitvoeren als Administrator" Kies voor 'Do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:714baefa27] R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O2 - BHO: Windows Live OneCare Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Zango /fleok=1D8A83A5C4E018799FA9682A1FBB39BFE4976E26CAEDA120180A196D6093 - {E1BACF55-35E1-4E47-9247-2D48660E5545} - C:\Program Files\Zango\bin\10.1.181.0\HostIE.dll (file missing) O3 - Toolbar: Zango - {E1BACF55-35E1-4E47-9247-2D48660E5545} - C:\Program Files\Zango\bin\10.1.181.0\HostIE.dll (file missing) O4 - HKCU\..\Run: [BoldKnob] "C:\ProgramData\Close creative creative.856nrb1" O4 - HKCU\..\Run: [mpeg heck log link] "C:\ProgramData\bend mode bin.w9gd3e1" O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - O23 - Service: Boonty Games - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe (file missing) O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c8e1f3115c8af4) (gupdate1c8e1f3115c8af4) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdieh.exe (file missing) [/b:714baefa27] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [url=http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe][b:714baefa27][color=red:714baefa27]MalwareBytes' Anti-Malware[/color:714baefa27][/b:714baefa27][/url] en sla het op je bureaublad op. Dubbelklik op [b:714baefa27]mbam-setup.exe[/b:714baefa27] om het programma te installeren. Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:[list:714baefa27] [*:714baefa27]Update MalwareBytes' Anti-Malware [*:714baefa27]Start MalwareBytes' Anti-Malware [/list:u:714baefa27]Klik daarna op "[b:714baefa27]Voltooien[/b:714baefa27]". Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.[list:714baefa27] [*:714baefa27]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:714baefa27]Instellingen[/b:714baefa27]". [*:714baefa27]Vink hier aan: "[b:714baefa27]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:714baefa27]". [*:714baefa27]Ga daarna naar het tabblad "[b:714baefa27]Scanner[/b:714baefa27]", kies hier voor "[b:714baefa27]Snelle Scan[/b:714baefa27]". [*:714baefa27]Druk vervolgens op "[b:714baefa27]Scannen[/b:714baefa27]" om de scan te starten. [*:714baefa27]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:714baefa27]Wanneer de scan voltooid is, klik op [b:714baefa27]OK[/b:714baefa27], daarna "[b:714baefa27]Bekijk Resultaten[/b:714baefa27]" om de resultaten te zien. [*:714baefa27]Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "[b:714baefa27]Verwijder geselecteerde[/b:714baefa27]". [*:714baefa27]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [/list:u:714baefa27]Het log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "[b:714baefa27]Logs[/b:714baefa27]" tab te klikken in het programma. Plaats dit logje samen met een nieuw logje van HijackThis.
  • [b:f86e2d4019]Malware scan[/b:f86e2d4019] Malwarebytes' Anti-Malware 1.36 Database versie: 1945 Windows 6.0.6001 Service Pack 1 22-4-2009 18:51:09 mbam-log-2009-04-22 (18-51-09).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 63452 Verstreken tijd: 4 minute(s), 39 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 44 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 6 Mappen geïnfecteerd: 7 Bestanden geïnfecteerd: 13 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CLASSES_ROOT\acm.acmfactory (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{df901432-1b9f-4f5b-9e56-301c553f9095} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{43382522-a846-46f4-ac57-1f71ae6e1086} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{572fb162-c0ba-4edf-8cff-e3846153b9b0} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{72a836d1-bc00-43c0-a941-17960e4fb842} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a9aae1ab-9688-42c5-86f5-c12f6b9015ad} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\acm.acmfactory.1 (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbax (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbax.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbinfoband (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbinfoband.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebutton (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebutton.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebuttona (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebuttona.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.rprtctrl (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.rprtctrl.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{8ad9ad05-36be-4e40-ba62-5422eb0d02fb} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{aebf09e2-0c15-43c8-99bf-928c645d98a0} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{d8560ac2-21b5-4c1a-bdd4-bd12bc83b082} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c9ccbb35-d123-4a31-affc-9b2933132116} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a7cddcdc-beeb-4685-a062-978f5e07ceee} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a16ad1e9-f69a-45af-9462-b1c286708842} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20ea9658-6bc3-4599-a87d-6371fe9295fc} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{cdca70d8-c6a6-49ee-9bed-7429d6c477a2} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{d136987f-e1c4-4ccc-a220-893df03ec5df} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{e343edfc-1e6c-4cb5-aa29-e9c922641c80} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{127df9b4-d75d-44a6-af78-8c3a8ceb03db} (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{e596df5f-4239-4d40-8367-ebadf0165917} (Rogue.Installer) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{100eb1fd-d03e-47fd-81f3-ee91287f9465} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b2} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b3} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{b64f4a7c-97c9-11da-8bde-f66bad1e3f3a} (Rogue.WinAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6fd31ed6-7c94-4bbc-8e95-f927f4d3a949} (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{a7cddcdc-beeb-4685-a062-978f5e07ceee} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b2} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b3} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Windows Tribute Service (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\sexvid (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WhenUSave (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\ACM.DLL (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\WUSN.1 (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5b890022-3d0a-45b2-8944-b5bead8583ab}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.141;85.255.112.114 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{92ed7ffa-57ed-47ec-9f87-f8f44283a9b4}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.141;85.255.112.114 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5b890022-3d0a-45b2-8944-b5bead8583ab}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.141;85.255.112.114 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{92ed7ffa-57ed-47ec-9f87-f8f44283a9b4}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.141;85.255.112.114 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5b890022-3d0a-45b2-8944-b5bead8583ab}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.141;85.255.112.114 -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{92ed7ffa-57ed-47ec-9f87-f8f44283a9b4}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.112.141;85.255.112.114 -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: C:\Program Files\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\ShoppingReport\Bin (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\Gerrits\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WhenU (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WhenU (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\Save (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\resycled (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully. Bestanden geïnfecteerd: C:\Program Files\Save\ACM.dll (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\Gerrits\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WhenU\Learn More About WhenU Save.url (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\Gerrits\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WhenU\Learn More About WhenU SaveNow.url (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Users\Gerrits\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WhenU\WhenU.com Website.url (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WhenU\Customer Support.lnk (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WhenU\Uninstall Instructions.lnk (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\Save\save.db (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\Save\save.htm (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\Save\store.db (Adware.WhenUSave) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Windows\Fonts\acrsecB.fon (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Windows\Fonts\acrsecI.fon (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Windows\smdat32a.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Windows\smdat32m.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. [b:f86e2d4019]HijackThis scan[/b:f86e2d4019] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 18:58:17, on 22-4-2009 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe C:\Program Files\Xfire\xfire.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Xfire\xfire.exe D:\Programmas\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe C:\Windows\explorer.exe D:\Programmas\Hyjack this\HijackThis.exe C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe O4 - Global Startup: Scanner Finder.lnk = C:\Program Files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O13 - Gopher Prefix: O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c8e1f3115c8af4) (gupdate1c8e1f3115c8af4) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe -- End of file - 7883 bytes
  • Ik kan trouwens AVG +Windows Update alweer doen ! zal later deze avond MSN ook even checken. Laat het wel weten als iets niet werkt. Bedankt he ! :D
  • Dit ziet er keurig uit alweer, voor de zekerheid. Update je mbam scanner en doe een uitgebreide scan ( het liefste in veilige modus) en verwijder alles wat het vind en start opnieuw op. Plaats een nieuw HJT logje en vertel even hoe het nu gaat.
  • Hoi hoi. De malware scan geeft niks aan, dus alle "fouten" e.d zijn verwijderd. Verder werkt het systeem weer prima ;) danke schön

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.