Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack log computer 2

2 antwoorden
  • [quote:ed825be309]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 4:26:19 AM, on 4/25/2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\VM305_STI.EXE C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe C:\WINDOWS\Integrator.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\everest.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 3] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe" /startup O4 - HKCU\..\Run: [SmartRAM] "C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe" /m O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user') O4 - Startup: AntiCrash.lnk = C:\Program Files\Dachshund Software\AntiCrash\AntiCrash.exe O4 - Startup: Battery Doubler.lnk = C:\Program Files\Dachshund Software\Battery Doubler\Battery Doubler.exe O4 - Startup: Hare.lnk = C:\Program Files\Dachshund Software\Hare\Hare.exe O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe O4 - Startup: Zoom.lnk = C:\Program Files\Dachshund Software\Zoom\Zoom.exe O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -- End of file - 8255 bytes [/quote:ed825be309] Deze pc lijkt mij redelijk schoon maar had wat problemen van de week, misschien dat iemand er een vakkundige blik op kan werpen
  • De volgende regel kan zeker verwijderd worden. [b:34f361a422]O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file) [/b:34f361a422] Verder ziet de LOG er netjes uit.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.