Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Geen internet door system security

2 antwoorden
  • Hallo, Gisteren werd ik verrast door System security. Met geen mogelijkheid kon ik het verwijderen, steeds kwam hij weer terug. Heb hem toen handmatig verwijderd. (niet goed?) Sinds gisteravond kan ik niet meer op internet, mijn Outlook werkt wel. In de veilige modus werkt internet explorer wel. Ik heb inmiddels M-bam, Ad Aware en Spybot erdoor gehaald. Allen uitgebreide scans. Vervolgens de gevonden problemen verwijderd. Ook met Panda een volledige scan gedaan. Helaas is het probleem nog niet opgelost. Hierbij de logjes van M-bam, AdAware en Hijack in de hoop dat jullie mij kunnen helpen. Malwarebytes' Anti-Malware 1.36 Database versie: 2155 Windows 6.0.6001 Service Pack 1 20-5-2009 14:45:44 mbam-log-2009-05-20 (14-45-44).txt Scan type: Volledige Scan (C:\|H:\|) Objecten gescand: 283616 Verstreken tijd: 32 minute(s), 37 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 1 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: C:\ProgramData\18681784\18681784.exe (Rogue.SystemSecurity2009) -> Quarantined and deleted successfully. Logfile created: 20-5-2009 14:52:58 Lavasoft Ad-Aware version: 8.0.4 Extended engine version: 8.1 User performing scan: Carl *********************** Definitions database information *********************** Lavasoft definition file: 144.0 Extended engine definition file: 8.1 ******************************** Scan results: ********************************* Scan profile name: Vol. scan (ID: full) Objects scanned: 237360 Objects detected: 12 Type Detected ========================== Processes.......: 0 Registry entries: 0 Hostfile entries: 0 Files...........: 0 Folders.........: 0 LSPs............: 0 Cookies.........: 12 Browser hijacks.: 0 MRU objects.....: 0 Removed items: Description: *doubleclick* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 408875 Family ID: 0 Description: *2o7* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 408943 Family ID: 0 Description: *estat* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 408873 Family ID: 0 Description: *stat.onestat* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 408967 Family ID: 0 Description: stat.onestat* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 409125 Family ID: 0 Description: *webads* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 408780 Family ID: 0 Description: *doubleclick* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 408875 Family ID: 0 Description: *2o7* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 408943 Family ID: 0 Description: *estat* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 408873 Family ID: 0 Description: *stat.onestat* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 408967 Family ID: 0 Description: stat.onestat* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 409125 Family ID: 0 Description: *webads* Family Name: Cookies Clean status: Success Item ID: 408780 Family ID: 0 Scan and cleaning complete: Finished correctly after 1996 seconds *********************************** Settings *********************************** Scan profile: ID: full, enabled:1, value: Vol. scan ID: scancriticalareas, enabled:1, value: true ID: scanrunningapps, enabled:1, value: true ID: scanregistry, enabled:1, value: true ID: scanlsp, enabled:1, value: true ID: scanads, enabled:1, value: true ID: scanhostsfile, enabled:1, value: true ID: scanmru, enabled:1, value: true ID: scanbrowserhijacks, enabled:1, value: true ID: scantrackingcookies, enabled:1, value: true ID: closebrowsers, enabled:1, value: false ID: folderstoscan, enabled:1, value: C:\,H:\ ID: scanrootkits, enabled:1, value: true ID: usespywareheuristics, enabled:1, value: true ID: extendedengine, enabled:0, value: true ID: useheuristics, enabled:0, value: true ID: heuristicslevel, enabled:0, value: mild, domain: medium,mild,strict ID: filescanningoptions, enabled:1 ID: archives, enabled:1, value: true ID: onlyexecutables, enabled:1, value: false ID: skiplargerthan, enabled:1, value: 20480 Scan global: ID: global, enabled:1 ID: addtocontextmenu, enabled:1, value: true ID: playsoundoninfection, enabled:1, value: false ID: soundfile, enabled:0, value: *to be filled in automatically*\alert.wav Scheduled scan settings: <Empty> Update settings: ID: updates, enabled:1 ID: launchthreatworksafterscan, enabled:1, value: normal, domain: normal,off,silently ID: displaystatus, enabled:1, value: false ID: deffiles, enabled:1, value: downloadandinstall, domain: dontcheck,downloadandinstall ID: autodetectproxy, enabled:1, value: false ID: useautoconfigscript, enabled:1, value: false ID: autoconfigurl, enabled:0, value: ID: useproxy, enabled:1, value: false ID: proxyserver, enabled:0, value: ID: softwareupdates, enabled:1, value: downloadandinstall, domain: dontcheck,downloadandinstall ID: licenseandinfo, enabled:1, value: downloadandinstall, domain: dontcheck,downloadandinstall ID: schedules, enabled:1, value: true ID: updatedaily, enabled:1, value: Daily ID: time, enabled:1, value: Tue May 19 21:20:00 2009 ID: frequency, enabled:1, value: daily, domain: daily,monthly,once,systemstart,weekly ID: weekdays, enabled:1 ID: monday, enabled:1, value: false ID: tuesday, enabled:1, value: false ID: wednesday, enabled:1, value: false ID: thursday, enabled:1, value: false ID: friday, enabled:1, value: false ID: saturday, enabled:1, value: false ID: sunday, enabled:1, value: false ID: monthly, enabled:1, value: 1, minvalue: 1, maxvalue: 31 ID: scanprofile, enabled:1, value: ID: auto_deal_with_infections, enabled:1, value: false ID: updateweekly, enabled:1, value: Weekly ID: time, enabled:1, value: Tue May 19 21:20:00 2009 ID: frequency, enabled:1, value: weekly, domain: daily,monthly,once,systemstart,weekly ID: weekdays, enabled:1 ID: monday, enabled:1, value: true ID: tuesday, enabled:1, value: true ID: wednesday, enabled:1, value: false ID: thursday, enabled:1, value: false ID: friday, enabled:1, value: false ID: saturday, enabled:1, value: false ID: sunday, enabled:1, value: false ID: monthly, enabled:1, value: 1, minvalue: 1, maxvalue: 31 ID: scanprofile, enabled:1, value: ID: auto_deal_with_infections, enabled:1, value: false Appearance settings: ID: appearance, enabled:1 ID: skin, enabled:1, value: default.egl, reglocation: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Lavasoft\Ad-Aware\Resource ID: showtrayicon, enabled:1, value: true ID: language, enabled:1, value: nl, reglocation: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Lavasoft\Ad-Aware\Language Realtime protection settings: ID: realtime, enabled:1 ID: processprotection, enabled:1, value: true ID: registryprotection, enabled:0, value: true ID: networkprotection, enabled:0, value: true ID: loadatstartup, enabled:1, value: true ID: usespywareheuristics, enabled:0, value: true ID: extendedengine, enabled:0, value: true ID: useheuristics, enabled:0, value: true ID: heuristicslevel, enabled:0, value: strict, domain: medium,mild,strict ID: infomessages, enabled:1, value: onlyimportant, domain: display,dontnotify,onlyimportant ****************************** System information ****************************** Computer name: PC_VAN_CARL Processor name: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz Processor identifier: x86 Family 6 Model 15 Stepping 11 Raw info: processorarchitecture 0, processortype 586, processorlevel 6, processor revision 3851, number of processors 4 Physical memory available: 2685202432 bytes Physical memory total: 3219468288 bytes Virtual memory available: 2042810368 bytes Virtual memory total: 2147352576 bytes Memory load: 16% Microsoft Windows Vista Home Premium Edition, 32-bit Service Pack 1 (build 6001) Windows startup mode: Running processes: PID: 352 name: C:\WINDOWS\System32\smss.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 420 name: C:\WINDOWS\System32\csrss.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 456 name: C:\WINDOWS\System32\csrss.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 464 name: C:\WINDOWS\System32\wininit.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 508 name: C:\WINDOWS\System32\winlogon.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 536 name: C:\WINDOWS\System32\services.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 552 name: C:\WINDOWS\System32\lsass.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 560 name: C:\WINDOWS\System32\lsm.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 712 name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 768 name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe owner: NETWORK SERVICE domain: NT AUTHORITY PID: 804 name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 888 name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe owner: NETWORK SERVICE domain: NT AUTHORITY PID: 920 name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe owner: LOCAL SERVICE domain: NT AUTHORITY PID: 944 name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 976 name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 1052 name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe owner: LOCAL SERVICE domain: NT AUTHORITY PID: 1220 name: C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 1276 name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe owner: LOCAL SERVICE domain: NT AUTHORITY PID: 1420 name: C:\WINDOWS\explorer.exe owner: Carl domain: PC_van_Carl PID: 1532 name: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe owner: NETWORK SERVICE domain: NT AUTHORITY PID: 1792 name: C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 1900 name: C:\WINDOWS\System32\wbem\WmiPrvSE.exe owner: SYSTEEM domain: NT AUTHORITY PID: 256 name: C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe owner: Carl domain: PC_van_Carl PID: 1284 name: C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe owner: Carl domain: PC_van_Carl PID: 860 name: C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\Ad-Aware.exe owner: Carl domain: PC_van_Carl Startup items: Name: Windows Defender imagepath: %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide Name: RtHDVCpl imagepath: C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe Name: GrooveMonitor imagepath: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" Name: APVXDWIN imagepath: "C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\APVXDWIN.EXE" /s Name: SCANINICIO imagepath: "C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\Inicio.exe" Name: NBKeyScan imagepath: "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" Name: SunJavaUpdateSched imagepath: "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" Name: NvCplDaemon imagepath: RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup Name: NvMediaCenter imagepath: RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit Name: Ad-Watch imagepath: C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe Name: WebCheck imagepath: {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} Name: {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} imagepath: Component Categories cache daemon Name: location: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Snelle start.lnk imagepath: C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe Name: location: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Reader Synchronizer.lnk imagepath: C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe Name: imagepath: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\desktop.ini Name: location: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinZip Quick Pick.lnk imagepath: C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE Bootexecute items: Name: imagepath: autocheck autochk * Name: imagepath: lsdelete Running services: Name: BFE displayname: Base Filtering Engine Name: CryptSvc displayname: Cryptographic Services Name: DcomLaunch displayname: DCOM Server Process Launcher Name: Dhcp displayname: DHCP Client Name: Dnscache displayname: DNS Client Name: EapHost displayname: Extensible Authentication Protocol Name: Eventlog displayname: Windows Event Log Name: IKEEXT displayname: IKE and AuthIP IPsec Keying Modules Name: KeyIso displayname: CNG Key Isolation Name: LanmanWorkstation displayname: Workstation Name: Lavasoft Ad-Aware Service displayname: Lavasoft Ad-Aware Service Name: lmhosts displayname: TCP/IP NetBIOS Helper Name: MpsSvc displayname: Windows Firewall Name: Netman displayname: Network Connections Name: netprofm displayname: Network List-service Name: NlaSvc displayname: Network Location Awareness Name: nsi displayname: Network Store Interface-service Name: PlugPlay displayname: Plug and Play Name: PolicyAgent displayname: IPsec Policy Agent Name: ProfSvc displayname: User Profile-service Name: RpcSs displayname: Remote Procedure Call (RPC) Name: WinDefend displayname: Windows Defender Name: Winmgmt displayname: Windows Management Instrumentation Name: Wlansvc displayname: WLAN Auto Config Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:12:02, on 20-5-2009 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Safe mode with network support Running processes: C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\APVXDWIN.EXE" /s O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\Inicio.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020 O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {6218F7B5-0D3A-48BA-AE4C-49DCFA63D400} (CSEQueryObject Object) - http://www.myheritage.nl/Genoogle/Components/ActiveX/SearchEngineQuery.dll O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-09.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk/6u13-b03/jinstall-6u13-windows-i586-jc.cab?e=1238697818858&h=df5a60f71e6d5d50c92fd01690efe4f2/&filename=jinstall-6u13-windows-i586-jc.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1c9b6e79ec08700) (gupdate1c9b6e79ec08700) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PsCtrls.exe O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PavFnSvr.exe O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Common Files\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe O23 - Service: Panda On-Access Anti-Malware Service (PAVSRV) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\pavsrvx86.exe O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Security S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PsImSvc.exe O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\PskSvc.exe O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus Pro 2009\TPSrv.exe -- End of file - 8629 bytes Bij voorbaat mijn hartelijke dank. Een in paniek zijnde Carl
  • Alvast dank aan diegene die mijn bericht bekeken heeft. Ik heb inmiddels het lek boven. Hij doet het weer. Mocht iemand toch nog een probleem in mijn logje zien hoor ik het graag. Carl

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.