Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

trojan.vundo

14 antwoorden
 • Hoi, ik heb sinds een aantal dagen last van een trojan.vundo.Mijn anti-virusprogramma heeft onderdeel "auto-protect" disabled, als ik op internet ga, wordt er vaak een automatisch internetadres opgestart met de melding dat ik een virus heb en dat ik gegevens moet downloaden. De Media-player heb ik opnieuw moeten installeren etc. etc. Ik ben dus dringend op zoek naar hulp. Ik heb het o.a. programma vundoFix gedraaid. Onderstaand het log-bestand: VundoFix V7.0.6 Scan started at 20:21:27 14-6-2009 Listing files found while scanning.... C:\Windows\system32\ktddlxis.ini C:\Windows\system32\sixlddtk.dll C:\Windows\system32\tlknuycf.dll Beginning removal... Attempting to delete C:\Windows\system32\ktddlxis.ini C:\Windows\system32\ktddlxis.ini Has been deleted! Attempting to delete C:\Windows\system32\sixlddtk.dll C:\Windows\system32\sixlddtk.dll Has been deleted! Attempting to delete C:\Windows\system32\tlknuycf.dll C:\Windows\system32\tlknuycf.dll Could not be deleted. Performing Repairs to the registry. Done! VundoFix V7.0.6 Scan started at 20:51:36 14-6-2009 Listing files found while scanning.... C:\Windows\system32\tlknuycf.dll Beginning removal... Attempting to delete C:\Windows\system32\tlknuycf.dll C:\Windows\system32\tlknuycf.dll Could not be deleted. Performing Repairs to the registry. Done! Beginning removal... Attempting to delete C:\Windows\system32\tlknuycf.dll C:\Windows\system32\tlknuycf.dll Could not be deleted. Performing Repairs to the registry. Done! VundoFix V7.0.6 Scan started at 21:52:15 14-6-2009 Listing files found while scanning.... C:\Windows\system32\tlknuycf.dll Beginning removal... Attempting to delete C:\Windows\system32\tlknuycf.dll C:\Windows\system32\tlknuycf.dll Could not be deleted. Performing Repairs to the registry. Done! Beginning removal... Attempting to delete C:\Windows\system32\tlknuycf.dll C:\Windows\system32\tlknuycf.dll Has been deleted! Performing Repairs to the registry. Done! Daarna stap 1 t/m 4 uit het stappenplan van Hijackthislog uitgevoerd. Resultaat: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 14:31:30, on 15-6-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe C:\Program Files\@home\bin\tgcmd.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMApp.exe C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ziggo.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {045FBE85-378D-498A-ACDD-8A80A92ECA41} - C:\WINDOWS\system32\tlknuycf.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: (no name) - {9DB64C21-2793-48A6-B598-0A6E3190AB97} - C:\WINDOWS\system32\efcccyx.dll (file missing) O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {E0D8DDB0-9120-4C53-B468-2C8E17E2E000} - c:\windows\system32\kwzyuef.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] - O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [hcenter] "C:\Program Files\@home\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/m/My3DRoom/My3DRoom_girlsgogames_nl.htm" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: santa.bat O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: GamesBar - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing) O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/ O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1162213379953 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1183487790968 O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DC8B04D7-DFBE-46B4-BAB6-61981E896C64} (Cebra Virtuocity Client) - http://www.virtuocity.eu/download/v223/virtuocity.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6D5F5F4B-C6A1-4B9E-9DD8-7E8D580514C6}: NameServer = 192.168.1.1,192.168.1.49 O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll O20 - Winlogon Notify: awvtq - C:\WINDOWS\system32\awvtq.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: efcccyx - efcccyx.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: gbfebeuj - C:\WINDOWS\SYSTEM32\kwzyuef.dll O20 - Winlogon Notify: winnkw32 - winnkw32.dll (file missing) O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Virtual NIC Service (PackethSvc) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe -- End of file - 13862 bytes Ook MalwareBytes Anti-malware programma gedraaid, dit is het resultaat: Malwarebytes' Anti-Malware 1.37 Database versie: 2282 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 15-6-2009 14:47:14 mbam-log-2009-06-15 (14-47-14).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 101566 Verstreken tijd: 5 minute(s), 7 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 1 Registersleutels geïnfecteerd: 26 Registerwaarden geïnfecteerd: 1 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 86 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: C:\WINDOWS\system32\tlknuycf.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot. Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9db64c21-2793-48a6-b598-0a6e3190ab97} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\efcccyx (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9db64c21-2793-48a6-b598-0a6e3190ab97} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{045fbe85-378d-498a-acdd-8a80a92eca41} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{045fbe85-378d-498a-acdd-8a80a92eca41} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{045fbe85-378d-498a-acdd-8a80a92eca41} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\oberontb.band (Adware.Gamesbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\oberontb.band.1 (Adware.Gamesbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6f282b65-56bf-4bd1-a8b2-a4449a05863d} (Adware.Gamesbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{e596df5f-4239-4d40-8367-ebadf0165917} (Rogue.Installer) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{09f1adac-76d8-4d0f-99a5-5c907dadb988} (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{b64f4a7c-97c9-11da-8bde-f66bad1e3f3a} (Rogue.WinAntiVirus) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1a93c934-025b-4c3a-b38e-9654a7003239} (Adware.Gamesbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6f282b65-56bf-4bd1-a8b2-a4449a05863d} (Adware.Gamesbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{1a93c934-025b-4c3a-b38e-9654a7003239} (Adware.Gamesbar) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\winnkw32 (Dialer) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\aldd (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\jkwslist (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Juan (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\aoprndtws (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PSRV (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\DomainService (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DomainService (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\CAC (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{6f282b65-56bf-4bd1-a8b2-a4449a05863d} (Adware.Gamesbar) -> Quarantined and deleted successfully. Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: C:\WINDOWS\system32\efcccyx.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\tlknuycf.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot. C:\WINDOWS\system32\winnkw32.dll (Dialer) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dhcpsapi32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\drmstor32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\autodisc32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\confmsp32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DHCPMON32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\cfgmgr3232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\cdm3232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dot3api32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dmstyle32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\ds16gt32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\batmeter32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\COMSNAP32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\cnvfat32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\BROWSELC32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\camocx32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\CATSRVUT32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\CLBCATEX32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\CLICONFG32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\CLICONFG3232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\CNBJMON32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\COMPATUI32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\corpol32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\crtdll32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\CRYPT3232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\cscui32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\D3D8THK32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\d3dim32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\D3DRAMP32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\danim32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DATACLEN32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dbgeng32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DBMSRPCN32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DCIMAN3232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DFRGRES32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DFRGRES3232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dfrgui32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DHCPCSVC32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dimap32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dinput32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DINPUT3232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dmdlgs32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dmocx32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dmusic32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dnsapi32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DOCPROP32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dpcdll32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DPNADDR32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DPNHPAST32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DPSERIAL32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dpvvox32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DPWSOCKX32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DSOUND3D32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DSPRPRES32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dssec32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\DivX32.dll (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\cryptui32.dll (Worm.P2P) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dxtrans32.dll (Worm.P2P) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\d3dxof32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\cdfview32.dll (Worm.P2P) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dsuiext32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dmdskres32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dsauth32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\csseqchk3232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dplayx32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\diskcopy32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dpnmodem32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dmintf32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\csseqchk32.dll (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\cmpbk3232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\cdosys32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dxdiagn32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\cmdial3232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\dxtmsft32.dll (Worm.P2P) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\deskadp32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\divx_xx0c32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\deskperf32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\comrepl32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\avmeter32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\bitsprx232.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\system32\ddraw32.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\svchost.txt (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully. Ik ben geen expert in deze problematiek en ben dringend op zoek naar hulp!
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:3fe427d8ab]O2 - BHO: (no name) - {045FBE85-378D-498A-ACDD-8A80A92ECA41} - C:\WINDOWS\system32\tlknuycf.dll O2 - BHO: (no name) - {9DB64C21-2793-48A6-B598-0A6E3190AB97} - C:\WINDOWS\system32\efcccyx.dll (file missing) O3 - Toolbar: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing) O4 - Startup: santa.bat O9 - Extra button: (no name) - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: GamesBar - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: awvtq - C:\WINDOWS\system32\awvtq.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: efcccyx - efcccyx.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: gbfebeuj - C:\WINDOWS\SYSTEM32\kwzyuef.dll O20 - Winlogon Notify: winnkw32 - winnkw32.dll (file missing) O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe [/b:3fe427d8ab] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Ga nu naar Start -> Uitvoeren Typ hier dit commando in: [b:3fe427d8ab]sc stop Boonty Games[/b:3fe427d8ab] en druk op OK. Herhaal dit met dit commando:[b:3fe427d8ab]sc delete Boonty Games[/b:3fe427d8ab]. [b:3fe427d8ab][u:3fe427d8ab] OTMoveIt[/b:3fe427d8ab][/u:3fe427d8ab] *Download [url]http://oldtimer.geekstogo.com/OTM.exe[/url] (by OldTimer) naar je Bureaublad. * Dubbelklik op OTMoveIt3.exe om de tool te starten. * Kopiëer (selecteren en druk Ctrl-C) alle onderstaande, vetgedrukte tekst : [b:3fe427d8ab] :Processes explorer.exe :Services :Reg :Files C:\WINDOWS\system32\tlknuycf.dll C:\WINDOWS\system32\efcccyx.dll C:\windows\system32\kwzyuef.dll C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll C:\WINDOWS\system32\awvtq.dll C:\WINDOWS\SYSTEM32\kwzyuef.dll C:\WINDOWS\SYSTEM32\winnkw32.dll C:\WINDOWS\SYSTEM32\efcccyx.dll :Commands [purity] [emptytemp] [start explorer] [Reboot] [/b:3fe427d8ab] * Plak de gekopiëerde tekst (druk Ctrl-V) in het [b:3fe427d8ab]"Paste List of Files/Folders to be moved"[/b:3fe427d8ab] venster * Klik op de rode [b:3fe427d8ab][color=red:3fe427d8ab]MoveIt![/b:3fe427d8ab][/color:3fe427d8ab] knop * [b:3fe427d8ab]Kopiëer en plak de inhoud van het rechter resultaat-venster in je volgende antwoord,[/b:3fe427d8ab] (of het logje dat je terugvindt als [b:3fe427d8ab]C:\_OTMoveIt\MovedFiles\mmddyyyy_hhmmss.log).[/b:3fe427d8ab] * Sluit [b:3fe427d8ab]OTMoveIt3[/b:3fe427d8ab] Indien een bestand of map niet onmiddellijk kan verplaatst worden, kun je gevraagd worden om de PC te herstarten teneinde het verplaatsen te beeïndigen. Klik dan op [b:3fe427d8ab]Ja/Yes.[/b:3fe427d8ab] Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:3fe427d8ab][color=blue:3fe427d8ab]Combofix[/color:3fe427d8ab][/b:3fe427d8ab][/url] naar je Bureaublad en gebruik het volgens [url=http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden]deze handleiding[/url]. [i:3fe427d8ab][color=Red:3fe427d8ab]OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:3fe427d8ab]download Combofix opnieuw[/b:3fe427d8ab]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![/color:3fe427d8ab][/i:3fe427d8ab][list:3fe427d8ab][*:3fe427d8ab]Dubbelklik op [b:3fe427d8ab]Combofix.exe[/b:3fe427d8ab] om het te starten. [*:3fe427d8ab][i:3fe427d8ab]Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.[/i:3fe427d8ab] [*:3fe427d8ab]Klik op [b:3fe427d8ab]OK[/b:3fe427d8ab] in het "NirCmd" venstertje. [*:3fe427d8ab]Klik na afloop terug op [b:3fe427d8ab]Ja[/b:3fe427d8ab] om het scannen op malware te starten. [*:3fe427d8ab]Tijdens het runnen van de fix, [b:3fe427d8ab]NIET[/b:3fe427d8ab] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen. [*:3fe427d8ab]Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:3fe427d8ab]Combofix.txt[/b:3fe427d8ab] openen.[/list:u:3fe427d8ab]Post dit logje in je volgende antwoord
 • Hoi, heb in programma hijackthis enkele onderdelen niet aangetroffen. Dit zijn: O2 - BHO: (no name) - {9DB64C21-2793-48A6-B598-0A6E3190AB97} - C:\WINDOWS\system32\efcccyx.dll (file missing) O3 - Toolbar: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing) O9 - Extra button: (no name) - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: GamesBar - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: efcccyx - efcccyx.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: winnkw32 - winnkw32.dll (file missing) De rest heb ik met 'Fix checked' verwijderd. Ik neem aan dat dit gevolgen heeft voor de rest van mijn acties. Kun je mij zeggen wat ik moet doen? Alvast bedankt!
 • De 2 stap doen en dan een hijackthis logje plaatsen. Nog niet beginnen met de 3e stap
 • Hier het logbestandje: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:05:15, on 15-6-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\@home\bin\tgcmd.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMApp.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe c:\program files\common files\mozilla shared\firefox.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ziggo.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {045FBE85-378D-498A-ACDD-8A80A92ECA41} - C:\WINDOWS\system32\tlknuycf.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: (no name) - {E0D8DDB0-9120-4C53-B468-2C8E17E2E000} - c:\windows\system32\kwzyuef.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] - O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [hcenter] "C:\Program Files\@home\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)" -"http://www8.agame.com/games/shockwave/m/My3DRoom/My3DRoom_girlsgogames_nl.htm" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/ O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1162213379953 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1183487790968 O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DC8B04D7-DFBE-46B4-BAB6-61981E896C64} (Cebra Virtuocity Client) - http://www.virtuocity.eu/download/v223/virtuocity.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6D5F5F4B-C6A1-4B9E-9DD8-7E8D580514C6}: NameServer = 192.168.1.1,192.168.1.49 O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll O20 - Winlogon Notify: gbfebeuj - C:\WINDOWS\SYSTEM32\kwzyuef.dll O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Virtual NIC Service (PackethSvc) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe -- End of file - 13045 bytes
 • Start hijackthis en kies voor 'do a system scan only' Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:85c584a43e]O2 - BHO: (no name) - {045FBE85-378D-498A-ACDD-8A80A92ECA41} - C:\WINDOWS\system32\tlknuycf.dll O2 - BHO: (no name) - {E0D8DDB0-9120-4C53-B468-2C8E17E2E000} - c:\windows\system32\kwzyuef.dll [/b:85c584a43e] Sluit alle vensters behalve Hijackthis Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:85c584a43e][color=blue:85c584a43e]Combofix[/color:85c584a43e][/b:85c584a43e][/url] naar je Bureaublad en gebruik het volgens [url=http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden]deze handleiding[/url]. [i:85c584a43e][color=Red:85c584a43e]OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:85c584a43e]download Combofix opnieuw[/b:85c584a43e]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![/color:85c584a43e][/i:85c584a43e][list:85c584a43e][*:85c584a43e]Dubbelklik op [b:85c584a43e]Combofix.exe[/b:85c584a43e] om het te starten. [*:85c584a43e][i:85c584a43e]Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.[/i:85c584a43e] [*:85c584a43e]Klik op [b:85c584a43e]OK[/b:85c584a43e] in het "NirCmd" venstertje. [*:85c584a43e]Klik na afloop terug op [b:85c584a43e]Ja[/b:85c584a43e] om het scannen op malware te starten. [*:85c584a43e]Tijdens het runnen van de fix, [b:85c584a43e]NIET[/b:85c584a43e] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen. [*:85c584a43e]Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:85c584a43e]Combofix.txt[/b:85c584a43e] openen.[/list:u:85c584a43e]Post dit logje in je volgende antwoord
 • Hierbij het log-bestand van combofix. Heb in de tussentijd veel problemen gehad met mijn internetverbinding. Ik kan de laatste week ook geen systeemherstel meer uitvoeren of teruggaan naar een eerder herstelpunt, ik neem aan dat dit ook met deze problematiek te maken heeft. Kan dit ook hersteld worden? ComboFix 09-06-14.02 - Yolanda en Huub 15-06-2009 18:59.1 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.659 [GMT 2:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Bureaublad\ComboFix.exe AV: Symantec AntiVirus Corporate Edition *On-access scanning disabled* (Updated) {FB06448E-52B8-493A-90F3-E43226D3305C} . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc c:\documents and settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\vparumlc c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Local Settings\Application Data\vparumlc c:\windows\system32\drivers\cjjcexsd.sys c:\windows\system32\drivers\nonjbitz.sys c:\windows\system32\drivers\SKYNETkyxyvdkm.sys c:\windows\system32\gjbvfop.dll c:\windows\system32\kwzyuef.dll c:\windows\system32\SKYNETargpvjky.dat c:\windows\system32\SKYNETberfdpws.dat c:\windows\system32\SKYNETwqqobwuo.dll c:\windows\system32\SKYNETxfvqpqjw.dll c:\windows\system32\tlknuycf.dll c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\profiles.ini c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\cert8.db c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\compatibility.ini c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\compreg.dat c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\cookies.sqlite c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\formhistory.sqlite c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\key3.db c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\localstore.rdf c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\parent.lock c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\permissions.sqlite c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\places.sqlite c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\places.sqlite-journal c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\places.sqlite-stmtjrnl c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\pluginreg.dat c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\prefs.js c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\secmod.db c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\webappsstore.sqlite c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\xpti.dat c:\documents and settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\urlclassifier3.sqlite c:\documents and settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\vparumlc\Profiles\3da0wnsb.default\XPC.mfl c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\profiles.ini c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\cert8.db c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\compatibility.ini c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\compreg.dat c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\cookies.sqlite c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\formhistory.sqlite c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\key3.db c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\localstore.rdf c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\permissions.sqlite c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\places.sqlite c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\pluginreg.dat c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\prefs.js c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\secmod.db c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\webappsstore.sqlite c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\xpti.dat c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Local Settings\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\urlclassifier3.sqlite c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Local Settings\Application Data\vparumlc\Profiles\opb69rf2.default\XPC.mfl c:\windows\kb913800.exe c:\windows\system32\abvcdbvf.ini c:\windows\system32\amrjmkgu.ini c:\windows\system32\atl32.dll c:\windows\system32\atmfd32.dll c:\windows\system32\atrace32.dll c:\windows\system32\audiosrv32.dll c:\windows\system32\avicap3232.dll c:\windows\system32\avwav32.dll c:\windows\system32\azroles32.dll c:\windows\system32\bcsprsrc32.dll c:\windows\system32\bitsprx432.dll c:\windows\system32\bqgbwdhb.ini c:\windows\system32\browseui32.dll c:\windows\system32\bthci32.dll c:\windows\system32\btmkowul.ini c:\windows\system32\btpanui32.dll c:\windows\system32\bunuhego.ini c:\windows\system32\capicom32.dll c:\windows\system32\catsrv32.dll c:\windows\system32\cdm32.dll c:\windows\system32\certmgr32.dll c:\windows\system32\cfgbkend32.dll c:\windows\system32\cfgmgr323232.dll c:\windows\system32\cic32.dll c:\windows\system32\clauth132.dll c:\windows\system32\clauth13232.dll c:\windows\system32\clb32.dll c:\windows\system32\clbcatex3232.dll c:\windows\system32\clcd1632.dll c:\windows\system32\clusapi32.dll c:\windows\system32\cmpbk323232.dll c:\windows\system32\cmsetacl32.dll c:\windows\system32\cmsetacl3232.dll c:\windows\system32\colbact32.dll c:\windows\system32\colbact3232.dll c:\windows\system32\comcat32.dll c:\windows\system32\comcat3232.dll c:\windows\system32\comdlg3232.dll c:\windows\system32\comsvcs32.dll c:\windows\system32\comsvcs3232.dll c:\windows\system32\corpol3232.dll c:\windows\system32\credssp32.dll c:\windows\system32\crypt323232.dll c:\windows\system32\cryptdll32.dll c:\windows\system32\cryptdll3232.dll c:\windows\system32\cryptnet32.dll c:\windows\system32\csddial32.dll c:\windows\system32\ctl3dv232.dll c:\windows\system32\cudmdsyu.ini c:\windows\system32\d3d8thk3232.dll c:\windows\system32\d3dim70032.dll c:\windows\system32\d3dim7003232.dll c:\windows\system32\d3dx9_2832.dll c:\windows\system32\d3dx9_283232.dll c:\windows\system32\datime3232.dll c:\windows\system32\dbqarehl.ini c:\windows\system32\deskperf3232.dll c:\windows\system32\devmgr32.dll c:\windows\system32\dfsshlex32.dll c:\windows\system32\dfsshlex3232.dll c:\windows\system32\dhcpmon3232.dll c:\windows\system32\dhcpsapi3232.dll c:\windows\system32\difxapi32.dll c:\windows\system32\dimsntfy32.dll c:\windows\system32\dimsntfy3232.dll c:\windows\system32\divxdec_041132.dll c:\windows\system32\DLLAV3232.dll c:\windows\system32\DLLCDF3232.dll c:\windows\system32\DLLDIR3232.dll c:\windows\system32\DLLIMG3232.dll c:\windows\system32\DLLISO3232.dll c:\windows\system32\DLLMSC3232.dll c:\windows\system32\DLLPRJ3232.dll c:\windows\system32\DLLRD3232.dll c:\windows\system32\DLLTPO3232.dll c:\windows\system32\dmcompos32.dll c:\windows\system32\dmconfig32.dll c:\windows\system32\dot3dlg32.dll c:\windows\system32\dot3msm32.dll c:\windows\system32\dpuGUI1032.dll c:\windows\system32\dpv1032.dll c:\windows\system32\drivers\SKYNETkyxyvdkm.sys c:\windows\system32\dsdmoprp32.dll c:\windows\system32\dskquoui32.dll c:\windows\system32\etpqaeep.ini c:\windows\system32\fddbdhbb.ini c:\windows\system32\ffmosalu.ini c:\windows\system32\fgwxprjd.ini c:\windows\system32\hginosrv.ini c:\windows\system32\hlvciidy.ini c:\windows\system32\hytklpfv.ini c:\windows\system32\icxrrqhn.ini c:\windows\system32\ioyxnibh.ini c:\windows\system32\iwrfekwy.ini c:\windows\system32\kiglsvds.ini c:\windows\system32\nqtwa.bak2 c:\windows\system32\nqtwa.tmp c:\windows\system32\nupolfio.ini c:\windows\system32\ppinosts.ini c:\windows\system32\pqflaxbr.ini c:\windows\system32\qtvwa.bak2 c:\windows\system32\qtvwa.ini2 c:\windows\system32\qtvwa.tmp c:\windows\system32\qxlfuasy.ini c:\windows\system32\rvtflmxl.ini c:\windows\system32\rwniqhcl.ini c:\windows\system32\sgljrnde.ini c:\windows\system32\sguppwne.ini c:\windows\system32\shtgiial.ini c:\windows\system32\SKYNETargpvjky.dat c:\windows\system32\SKYNETberfdpws.dat c:\windows\system32\SKYNETwqqobwuo.dll c:\windows\system32\SKYNETxfvqpqjw.dll c:\windows\system32\tjcmkgpr.ini c:\windows\system32\tyuwpyjc.ini c:\windows\system32\uaugyegr.ini c:\windows\system32\utqvwqgq.ini c:\windows\system32\uxloyyuy.ini c:\windows\system32\vqlatngj.ini c:\windows\system32\wrgotamw.ini c:\windows\system32\xmlbxage.ini c:\windows\system32\ylmmttgm.ini . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . -------\Service_SKYNETvmexroxm -------\Legacy_BOONTY_GAMES -------\Legacy_NONJBITZ -------\Legacy_NTMLSVC -------\Legacy_ZUHVALPP -------\Service_Boonty Games -------\Service_nonjbitz -------\Service_NtmlSvc -------\Service_zuhvalpp (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-05-15 to 2009-06-15 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-06-15 14:30 . 2009-06-15 14:30 -------- d-----w- c:\windows\Mozilla 2009-06-15 12:39 . 2009-06-15 12:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Malwarebytes 2009-06-15 12:39 . 2009-05-26 11:20 40160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2009-06-15 12:39 . 2009-06-15 12:39 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-06-15 12:39 . 2009-06-15 12:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes 2009-06-15 12:39 . 2009-05-26 11:19 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2009-06-15 12:31 . 2009-06-15 12:31 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro 2009-06-14 20:21 . 2009-06-14 20:21 24576 ----a-w- c:\windows\system32\VundoFixSVC.exe 2009-06-14 18:21 . 2009-06-14 20:21 -------- d-----w- C:\VundoFix Backups 2009-06-14 15:40 . 2009-06-14 15:40 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\IETldCache 2009-06-14 15:02 . 2009-06-14 15:02 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar 2009-06-13 19:32 . 2009-06-13 19:33 -------- d-----w- C:\7048bcc164b9504858 2009-06-12 21:38 . 2009-06-13 21:10 117760 ----a-w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\SUPERAntiSpyware.com\SUPERAntiSpyware\SDDLLS\UIREPAIR.DLL 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\SUPERAntiSpyware.com 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\program files\SUPERAntiSpyware 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\SUPERAntiSpyware.com 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard 2009-06-11 19:56 . 2009-06-11 20:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton 2009-06-11 19:56 . 2009-06-11 19:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NortonInstaller 2009-06-10 15:00 . 2009-04-30 21:18 12800 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll 2009-06-10 15:00 . 2009-04-30 21:17 246272 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll 2009-06-06 21:08 . 2009-06-06 21:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Uniblue 2009-06-06 21:08 . 2009-06-06 21:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DriverScanner 2009-06-06 20:32 . 2009-03-19 14:32 23400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys 2009-06-06 20:32 . 2008-04-17 10:12 107368 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi.dll 2009-06-06 20:32 . 2009-06-06 20:32 -------- d-----w- c:\program files\iPod 2009-06-06 20:32 . 2009-06-06 20:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906} 2009-06-06 20:32 . 2009-06-06 20:32 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour 2009-06-06 20:31 . 2009-06-06 20:31 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime 2009-06-06 20:30 . 2009-06-06 20:30 -------- d-----w- c:\program files\Apple Software Update 2009-06-06 20:28 . 2009-05-29 11:36 39424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbaapl.sys 2009-06-06 20:28 . 2009-05-29 11:36 2060288 ----a-w- c:\windows\system32\usbaaplrc.dll 2009-06-05 15:58 . 2009-06-05 15:58 10134 ----a-r- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Microsoft\Installer\{E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}\ARPPRODUCTICON.exe 2009-06-05 15:58 . 2009-06-05 15:58 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft WSE 2009-06-05 15:57 . 2006-09-28 14:05 2414360 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_31.dll 2009-06-05 15:57 . 2009-06-05 15:57 -------- d-----w- c:\windows\Logs 2009-06-05 15:39 . 2009-06-05 15:39 167174 ----a-w- c:\windows\tst.exe 2009-06-05 15:36 . 2009-06-05 15:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DAEMON Tools Lite 2009-06-05 15:30 . 2009-06-05 15:30 721904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys 2009-06-05 15:30 . 2009-06-05 15:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\DAEMON Tools Lite 2009-06-05 15:18 . 2009-06-05 15:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\B3A9 2009-06-04 14:34 . 2009-06-04 14:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\2E3E 2009-06-02 19:37 . 2009-06-02 19:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\F1F4 2009-05-30 10:50 . 2009-05-30 10:50 75048 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 8.2.0.23\SetupAdmin.exe 2009-05-24 11:00 . 2009-05-24 11:00 152576 ----a-w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_13\lzma.dll 2009-05-24 09:15 . 2009-05-24 09:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DB6 2009-05-23 12:30 . 2009-03-09 03:19 410984 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll 2009-05-23 12:30 . 2009-05-23 12:30 152576 ----a-w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_11\lzma.dll 2009-05-18 11:58 . 2009-05-18 11:58 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\IECompatCache 2009-05-18 11:54 . 2009-05-18 11:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\37251 . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-06-15 16:33 . 2007-04-10 14:54 -------- d-----w- c:\program files\Symantec AntiVirus 2009-06-14 15:18 . 2009-01-19 13:52 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nero 2009-06-14 15:04 . 2006-10-30 11:11 -------- d-----w- c:\program files\Nero 2009-06-14 14:49 . 2009-01-19 13:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Nero 2009-06-13 19:33 . 2006-09-28 10:01 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2 2009-06-13 19:03 . 2007-07-06 18:56 -------- d-----w- c:\program files\AVG Anti-Spyware 7.5(Ewido) 2009-06-13 18:59 . 2006-10-30 09:48 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information 2009-06-10 15:37 . 2006-10-30 11:57 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works 2009-06-08 13:13 . 2007-03-16 16:44 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP 2009-06-08 12:58 . 2007-03-27 18:33 -------- d-----w- c:\program files\Gamenext 2009-06-08 12:29 . 2006-12-11 14:11 -------- d-----w- c:\program files\Hitman Pro 2009-06-06 20:37 . 2008-04-23 12:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Apple Computer 2009-06-06 20:32 . 2008-04-23 12:19 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple 2009-06-06 20:31 . 2006-10-30 14:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer 2009-06-06 20:26 . 2006-12-11 14:10 -------- d-----w- c:\program files\Toepassingen 2009-06-06 18:16 . 2007-03-16 15:51 -------- d-----w- c:\program files\Spellen 2009-06-02 20:00 . 2009-01-19 21:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Azureus 2009-05-24 11:01 . 2006-10-30 10:32 -------- d-----w- c:\program files\Java 2009-05-23 13:24 . 2009-05-23 12:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\LimeWire 2009-05-13 05:06 . 2006-04-10 12:00 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2009-05-08 13:58 . 2009-05-08 13:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\37F 2009-05-07 15:34 . 2006-04-10 12:00 347136 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll 2009-05-06 16:36 . 2009-05-06 16:36 -------- d-----w- c:\program files\SystemRequirementsLab 2009-04-27 15:00 . 2009-04-27 15:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\1B37F 2009-04-27 14:59 . 2009-04-27 14:59 -------- d-----w- c:\program files\BearShare Applications 2009-04-27 14:58 . 2007-03-16 17:23 -------- d-----w- c:\program files\BearShare 2009-04-23 18:59 . 2006-04-10 12:00 89264 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat 2009-04-23 18:59 . 2006-04-10 12:00 505762 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat 2009-04-19 19:51 . 2006-04-10 12:00 1847296 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2009-04-15 14:55 . 2006-04-10 12:00 585216 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll 2009-03-27 06:14 . 2006-10-30 09:56 453152 ----a-w- c:\windows\system32\NVUNINST.EXE 2009-03-19 14:32 . 2009-03-19 14:32 23400 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906}\x86\x86\GEARAspiWDM.sys 2007-06-29 20:49 . 2007-06-29 20:49 774144 ----a-w- c:\program files\RngInterstitial.dll 2006-10-30 11:23 . 2006-10-30 11:23 8 --sh--r- c:\windows\system32\6B8972DCC0.sys 2006-10-30 11:23 . 2006-10-30 11:23 4704 --sha-w- c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "IncrediMail"="c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [2009-01-27 251264] "swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-01-14 39408] "LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2008-06-09 2363392] "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360] "WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 204288] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ccApp"="-" [X] "ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2005-09-29 67584] "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-03-27 13684736] "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792] "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-03-27 86016] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-03-09 148888] "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-05-26 413696] "iTunesHelper"="c:\program files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe" [2009-05-30 292136] "hcenter"="c:\program files\@home\bin\tgcmd.exe" [2005-02-05 1757184] "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2006-10-09 16236032] "nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2009-03-27 1657376] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks] "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon] 2008-12-22 10:05 356352 ----a-w- c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"= "c:\\Program Files\\NetMeeting\\Conf.exe"= "c:\\Program Files\\Toepassingen\\Incredimail\\IncrediMail\\incredimail_install 190307.exe"= "c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"= "c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"= "c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"= "c:\\WINDOWS\\pchealth\\helpctr\\binaries\\HelpCtr.exe"= "c:\\@Home\\Tools\\netdiag.exe"= "c:\\Program Files\\@home\\bin\\tgcmd.exe"= "c:\\Program Files\\Toepassingen\\Incredimail\\magentic_install.exe"= "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"= "c:\\Program Files\\CompuServe 6.0\\cs.exe"= "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"= "c:\\Program Files\\PhotoJoy\\Bin\\PjImp.exe"= "c:\\Program Files\\PhotoJoy\\Bin\\PjApp.exe"= "c:\\Program Files\\PhotoJoy\\Bin\\PhotoJoy.exe"= "c:\\Program Files\\BearShare Applications\\BearShare\\BearShare.exe"= "c:\\Program Files\\Vuze\\Azureus.exe"= "c:\\Program Files\\Toepassingen\\I-pod\\I-tunes\\iTunes.exe"= "c:\\Program Files\\SUPERAntiSpyware\\SUPERAntiSpyware.exe"= "c:\\Program Files\\SUPERAntiSpyware\\RUNSAS.EXE"= [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List] "2643:UDP"= 2643:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2642:UDP"= 2642:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2712:UDP"= 2712:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2713:UDP"= 2713:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2740:UDP"= 2740:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2741:UDP"= 2741:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2752:UDP"= 2752:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2753:UDP"= 2753:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2765:UDP"= 2765:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2764:UDP"= 2764:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2778:UDP"= 2778:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2779:UDP"= 2779:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2794:UDP"= 2794:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2795:UDP"= 2795:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) R0 xfilt;VIA SATA IDE Hot-plug Driver;c:\windows\system32\drivers\xfilt.sys [30-10-2006 11:48 17920] R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\sasdifsv.sys [26-5-2009 10:05 9968] R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS [26-5-2009 10:05 72944] R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [17-3-2009 18:19 55152] R2 PackethSvc;Virtual NIC Service;c:\windows\system32\PackethSvc.exe [30-10-2006 16:38 64512] R3 3xHybrid;Philips SAA713x PCI Card;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [30-10-2006 11:14 1105664] R3 X10Hid;X10 Hid Device;c:\windows\system32\drivers\x10hid.sys [30-10-2006 11:22 7040] S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\program files\Common\Database\bin\fbserver.exe [18-3-2007 15:47 1527900] S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6-2-2009 19:08 533360] S3 RTLWUSB;NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wg111v2.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\wg111v2.sys [?] S3 SASENUM;SASENUM;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASENUM.SYS [26-5-2009 10:05 7408] S3 SavRoam;SAVRoam;c:\program files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe [23-6-2005 19:27 124608] --- Andere Services/Drivers In Geheugen --- *NewlyCreated* - NONJBITZ *Deregistered* - nonjbitz [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}] "c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}] "c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe" . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map 2009-06-08 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34] . - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - - HKCU-RunOnce-Shockwave Updater - c:\windows\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103471 -Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET SafeBoot-AVG Anti-Spyware Driver SafeBoot-AVG Anti-Spyware Guard . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.ziggo.nl/ uInternet Settings,ProxyOverride = *.local IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 Trusted Zone: ziggo.nl\thuishelp TCP: {6D5F5F4B-C6A1-4B9E-9DD8-7E8D580514C6} = 192.168.1.1,192.168.1.49 DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} - hxxp://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} - hxxp://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab DPF: {DC8B04D7-DFBE-46B4-BAB6-61981E896C64} - hxxp://www.virtuocity.eu/download/v223/virtuocity.cab . ************************************************************************** catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2009-06-15 19:12 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\ccEvtMgr] "ImagePath"="-" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\SAVRT] "ImagePath"="-" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\SNDSrvc] "ImagePath"="-" [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Services\SYMTDI] "ImagePath"="-" . --------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS --------------------- [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\h–€|ÿÿÿÿ¤•€|ù•9~*] "3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL" . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(680) c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll - - - - - - - > 'explorer.exe'(3984) c:\program files\IncrediMail\bin\B4ImApp.dll c:\windows\system32\webcheck.dll c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll . ------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------ . c:\program files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe c:\program files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe c:\windows\ehome\ehrecvr.exe c:\windows\ehome\ehSched.exe c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe c:\program files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe c:\windows\system32\nvsvc32.exe c:\program files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe c:\progra~1\COMMON~1\X10\Common\X10nets.exe c:\windows\ehome\mcrdsvc.exe c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe c:\windows\system32\dllhost.exe c:\windows\system32\wscntfy.exe c:\windows\ehome\ehmsas.exe c:\windows\system32\rundll32.exe c:\program files\IncrediMail\bin\IMApp.exe c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe . ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2009-06-15 19:16 - machine werd herstart ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-15 17:16 Pre-Run: 180.309.655.552 bytes beschikbaar Post-Run: 180.161.273.856 bytes beschikbaar WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe [boot loader] timeout=2 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Media Center Edition" /noexecute=optin /fastdetect 468 --- E O F --- 2009-06-14 20:25
 • Ben je van plan Bearshare te houden? Open een kladblokbestand. Kopieer de onderstaande code, en plak deze in het kladblokbestand. [color=blue:5248bf99ee][b:5248bf99ee]File:: c:\windows\tst.exe [/b:5248bf99ee][/color:5248bf99ee] Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe, zoals hier onder: [img:5248bf99ee]http://i266.photobucket.com/albums/ii277/sUBs_/CFScript.gif[/img:5248bf99ee] ComboFix zal opnieuw starten. Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile. Post de inhoud van de logfile samen met een nieuw HijackThis log.
 • Ja ik wil BearShare houden, of heb je een beter/veiliger alternatief voor mij? Hier volgen de logbestandjes van combofix en hijack: ComboFix 09-06-16.05 - Yolanda en Huub 17-06-2009 21:53.2 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.458 [GMT 2:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Bureaublad\ComboFix.exe gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Bureaublad\CFScript.txt AV: Symantec AntiVirus Corporate Edition *On-access scanning disabled* (Updated) {FB06448E-52B8-493A-90F3-E43226D3305C} * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-05-17 to 2009-06-17 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-06-15 14:30 . 2009-06-15 14:30 -------- d-----w- c:\windows\Mozilla 2009-06-15 12:39 . 2009-06-15 12:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Malwarebytes 2009-06-15 12:39 . 2009-05-26 11:20 40160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2009-06-15 12:39 . 2009-06-15 12:39 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-06-15 12:39 . 2009-06-15 12:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes 2009-06-15 12:39 . 2009-05-26 11:19 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2009-06-15 12:31 . 2009-06-15 12:31 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro 2009-06-14 20:21 . 2009-06-14 20:21 24576 ----a-w- c:\windows\system32\VundoFixSVC.exe 2009-06-14 18:21 . 2009-06-14 20:21 -------- d-----w- C:\VundoFix Backups 2009-06-14 15:40 . 2009-06-14 15:40 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\IETldCache 2009-06-14 15:02 . 2009-06-14 15:02 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar 2009-06-13 19:32 . 2009-06-13 19:33 -------- d-----w- C:\7048bcc164b9504858 2009-06-12 21:38 . 2009-06-13 21:10 117760 ----a-w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\SUPERAntiSpyware.com\SUPERAntiSpyware\SDDLLS\UIREPAIR.DLL 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\SUPERAntiSpyware.com 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\program files\SUPERAntiSpyware 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\SUPERAntiSpyware.com 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard 2009-06-11 19:56 . 2009-06-11 20:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton 2009-06-11 19:56 . 2009-06-11 19:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NortonInstaller 2009-06-10 15:00 . 2009-04-30 21:18 12800 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll 2009-06-10 15:00 . 2009-04-30 21:17 246272 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll 2009-06-06 21:08 . 2009-06-06 21:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Uniblue 2009-06-06 21:08 . 2009-06-06 21:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DriverScanner 2009-06-06 20:32 . 2009-03-19 14:32 23400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys 2009-06-06 20:32 . 2008-04-17 10:12 107368 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi.dll 2009-06-06 20:32 . 2009-06-06 20:32 -------- d-----w- c:\program files\iPod 2009-06-06 20:32 . 2009-06-06 20:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906} 2009-06-06 20:32 . 2009-06-06 20:32 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour 2009-06-06 20:31 . 2009-06-06 20:31 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime 2009-06-06 20:30 . 2009-06-06 20:30 -------- d-----w- c:\program files\Apple Software Update 2009-06-06 20:28 . 2009-05-29 11:36 39424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbaapl.sys 2009-06-06 20:28 . 2009-05-29 11:36 2060288 ----a-w- c:\windows\system32\usbaaplrc.dll 2009-06-05 15:58 . 2009-06-05 15:58 10134 ----a-r- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Microsoft\Installer\{E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}\ARPPRODUCTICON.exe 2009-06-05 15:58 . 2009-06-05 15:58 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft WSE 2009-06-05 15:57 . 2006-09-28 14:05 2414360 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_31.dll 2009-06-05 15:57 . 2009-06-05 15:57 -------- d-----w- c:\windows\Logs 2009-06-05 15:39 . 2009-06-05 15:39 167174 ----a-w- c:\windows\tst.exe 2009-06-05 15:36 . 2009-06-05 15:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DAEMON Tools Lite 2009-06-05 15:30 . 2009-06-05 15:30 721904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys 2009-06-05 15:30 . 2009-06-05 15:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\DAEMON Tools Lite 2009-06-05 15:18 . 2009-06-05 15:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\B3A9 2009-06-04 14:34 . 2009-06-04 14:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\2E3E 2009-06-02 19:37 . 2009-06-02 19:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\F1F4 2009-05-30 10:50 . 2009-05-30 10:50 75048 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 8.2.0.23\SetupAdmin.exe 2009-05-24 11:00 . 2009-05-24 11:00 152576 ----a-w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_13\lzma.dll 2009-05-24 09:15 . 2009-05-24 09:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DB6 2009-05-23 12:30 . 2009-03-09 03:19 410984 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll 2009-05-23 12:30 . 2009-05-23 12:30 152576 ----a-w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_11\lzma.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-06-17 19:51 . 2007-04-10 14:54 -------- d-----w- c:\program files\Symantec AntiVirus 2009-06-14 15:18 . 2009-01-19 13:52 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nero 2009-06-14 15:04 . 2006-10-30 11:11 -------- d-----w- c:\program files\Nero 2009-06-14 14:49 . 2009-01-19 13:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Nero 2009-06-13 19:33 . 2006-09-28 10:01 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2 2009-06-13 19:03 . 2007-07-06 18:56 -------- d-----w- c:\program files\AVG Anti-Spyware 7.5(Ewido) 2009-06-13 18:59 . 2006-10-30 09:48 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information 2009-06-10 15:37 . 2006-10-30 11:57 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works 2009-06-08 13:13 . 2007-03-16 16:44 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP 2009-06-08 12:58 . 2007-03-27 18:33 -------- d-----w- c:\program files\Gamenext 2009-06-08 12:29 . 2006-12-11 14:11 -------- d-----w- c:\program files\Hitman Pro 2009-06-06 20:37 . 2008-04-23 12:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Apple Computer 2009-06-06 20:32 . 2008-04-23 12:19 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple 2009-06-06 20:31 . 2006-10-30 14:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer 2009-06-06 20:26 . 2006-12-11 14:10 -------- d-----w- c:\program files\Toepassingen 2009-06-06 18:16 . 2007-03-16 15:51 -------- d-----w- c:\program files\Spellen 2009-06-02 20:00 . 2009-01-19 21:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Azureus 2009-05-24 11:01 . 2006-10-30 10:32 -------- d-----w- c:\program files\Java 2009-05-23 13:24 . 2009-05-23 12:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\LimeWire 2009-05-18 11:54 . 2009-05-18 11:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\37251 2009-05-13 05:06 . 2006-04-10 12:00 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2009-05-08 13:58 . 2009-05-08 13:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\37F 2009-05-07 15:34 . 2006-04-10 12:00 347136 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll 2009-05-06 16:36 . 2009-05-06 16:36 -------- d-----w- c:\program files\SystemRequirementsLab 2009-04-27 15:00 . 2009-04-27 15:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\1B37F 2009-04-27 14:59 . 2009-04-27 14:59 -------- d-----w- c:\program files\BearShare Applications 2009-04-27 14:58 . 2007-03-16 17:23 -------- d-----w- c:\program files\BearShare 2009-04-23 18:59 . 2006-04-10 12:00 89264 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat 2009-04-23 18:59 . 2006-04-10 12:00 505762 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat 2009-04-19 19:51 . 2006-04-10 12:00 1847296 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2009-04-15 14:55 . 2006-04-10 12:00 585216 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll 2009-03-27 06:14 . 2006-10-30 09:56 453152 ----a-w- c:\windows\system32\NVUNINST.EXE 2007-06-29 20:49 . 2007-06-29 20:49 774144 ----a-w- c:\program files\RngInterstitial.dll 2006-10-30 11:23 . 2006-10-30 11:23 8 --sh--r- c:\windows\system32\6B8972DCC0.sys 2006-10-30 11:23 . 2006-10-30 11:23 4704 --sha-w- c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys . ((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-06-15_17.13.15 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . + 2009-06-17 18:48 . 2009-06-17 18:48 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_428.dat + 2007-04-10 14:56 . 2009-06-15 17:44 40960 c:\windows\Installer\{3248E093-5288-4CA9-B3AB-11A675FEA1F9}\NewShortcut1.ECFEE69D_DA66_4F00_ABE5_54E931059C01.exe - 2007-04-10 14:56 . 2009-06-15 15:18 40960 c:\windows\Installer\{3248E093-5288-4CA9-B3AB-11A675FEA1F9}\NewShortcut1.ECFEE69D_DA66_4F00_ABE5_54E931059C01.exe + 2007-04-10 14:56 . 2009-06-15 17:44 25214 c:\windows\Installer\{3248E093-5288-4CA9-B3AB-11A675FEA1F9}\ARPPRODUCTICON.exe - 2007-04-10 14:56 . 2009-06-15 15:18 25214 c:\windows\Installer\{3248E093-5288-4CA9-B3AB-11A675FEA1F9}\ARPPRODUCTICON.exe . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "IncrediMail"="c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [2009-01-27 251264] "swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-01-14 39408] "LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2008-06-09 2363392] "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360] "WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 204288] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2005-09-29 67584] "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-03-27 13684736] "ccApp"="c:\program files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2005-06-02 48752] "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792] "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-03-27 86016] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-03-09 148888] "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-05-26 413696] "iTunesHelper"="c:\program files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe" [2009-05-30 292136] "hcenter"="c:\program files\@home\bin\tgcmd.exe" [2005-02-05 1757184] "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2006-10-09 16236032] "nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2009-03-27 1657376] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks] "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon] 2008-12-22 10:05 356352 ----a-w- c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"= "c:\\Program Files\\NetMeeting\\Conf.exe"= "c:\\Program Files\\Toepassingen\\Incredimail\\IncrediMail\\incredimail_install 190307.exe"= "c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"= "c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"= "c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"= "c:\\WINDOWS\\pchealth\\helpctr\\binaries\\HelpCtr.exe"= "c:\\@Home\\Tools\\netdiag.exe"= "c:\\Program Files\\@home\\bin\\tgcmd.exe"= "c:\\Program Files\\Toepassingen\\Incredimail\\magentic_install.exe"= "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"= "c:\\Program Files\\CompuServe 6.0\\cs.exe"= "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"= "c:\\Program Files\\PhotoJoy\\Bin\\PjImp.exe"= "c:\\Program Files\\PhotoJoy\\Bin\\PjApp.exe"= "c:\\Program Files\\PhotoJoy\\Bin\\PhotoJoy.exe"= "c:\\Program Files\\BearShare Applications\\BearShare\\BearShare.exe"= "c:\\Program Files\\Vuze\\Azureus.exe"= "c:\\Program Files\\Toepassingen\\I-pod\\I-tunes\\iTunes.exe"= "c:\\Program Files\\SUPERAntiSpyware\\SUPERAntiSpyware.exe"= "c:\\Program Files\\SUPERAntiSpyware\\RUNSAS.EXE"= [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List] "2643:UDP"= 2643:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2642:UDP"= 2642:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2712:UDP"= 2712:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2713:UDP"= 2713:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2740:UDP"= 2740:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2741:UDP"= 2741:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2752:UDP"= 2752:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2753:UDP"= 2753:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2765:UDP"= 2765:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2764:UDP"= 2764:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2778:UDP"= 2778:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2779:UDP"= 2779:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2794:UDP"= 2794:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2795:UDP"= 2795:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) R0 xfilt;VIA SATA IDE Hot-plug Driver;c:\windows\system32\drivers\xfilt.sys [30-10-2006 11:48 17920] R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\sasdifsv.sys [26-5-2009 10:05 9968] R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS [26-5-2009 10:05 72944] R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [17-3-2009 18:19 55152] R2 PackethSvc;Virtual NIC Service;c:\windows\system32\PackethSvc.exe [30-10-2006 16:38 64512] R3 3xHybrid;Philips SAA713x PCI Card;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [30-10-2006 11:14 1105664] R3 X10Hid;X10 Hid Device;c:\windows\system32\drivers\x10hid.sys [30-10-2006 11:22 7040] S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\program files\Common\Database\bin\fbserver.exe [18-3-2007 15:47 1527900] S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6-2-2009 19:08 533360] S3 RTLWUSB;NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wg111v2.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\wg111v2.sys [?] S3 SASENUM;SASENUM;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASENUM.SYS [26-5-2009 10:05 7408] S3 SavRoam;SAVRoam;c:\program files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe [23-6-2005 19:27 124608] --- Andere Services/Drivers In Geheugen --- *Deregistered* - EraserUtilDrv10910 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}] "c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}] "c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe" . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map 2009-06-08 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34] . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.ziggo.nl/ uInternet Settings,ProxyOverride = *.local IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 Trusted Zone: ziggo.nl\thuishelp TCP: {6D5F5F4B-C6A1-4B9E-9DD8-7E8D580514C6} = 192.168.1.1,192.168.1.49 DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} - hxxp://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} - hxxp://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab DPF: {DC8B04D7-DFBE-46B4-BAB6-61981E896C64} - hxxp://www.virtuocity.eu/download/v223/virtuocity.cab . ************************************************************************** catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2009-06-17 21:59 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . --------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS --------------------- [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\h–€|ÿÿÿÿ¤•€|ù•9~*] "3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL" . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(672) c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll - - - - - - - > 'explorer.exe'(2304) c:\program files\IncrediMail\bin\B4ImApp.dll c:\windows\system32\webcheck.dll c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll . Voltooingstijd: 2009-06-17 22:01 ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-17 20:01 ComboFix2.txt 2009-06-15 17:16 Pre-Run: 180.097.654.784 bytes beschikbaar Post-Run: 180.073.218.048 bytes beschikbaar 242 --- E O F --- 2009-06-14 20:25 Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 22:06:38, on 17-6-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\@home\bin\tgcmd.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMApp.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\vptray.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ziggo.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [hcenter] "C:\Program Files\@home\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\\vptray.exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/ O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1162213379953 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1183487790968 O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DC8B04D7-DFBE-46B4-BAB6-61981E896C64} (Cebra Virtuocity Client) - http://www.virtuocity.eu/download/v223/virtuocity.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6D5F5F4B-C6A1-4B9E-9DD8-7E8D580514C6}: NameServer = 192.168.1.1,192.168.1.49 O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Virtual NIC Service (PackethSvc) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe -- End of file - 12309 bytes
 • Download [url=http://users.skynet.be/gv_soft/Programmas/GV_Killer.exe]GV Killer.exe[/url]. Zet het in een eigen map bijvoorbeeld in de map C:\Program Files\GV Killer en maak vervolgens een snelkoppeling van C:\Program Files\GV Killer\GV Killer.exe naar je bureaublad. Start GV Killer en gebruik Kopiëren en Plakken om de namen van onderstaande bestanden en mappen in het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt te zetten. [b:eeec70e85b]c:\windows\tst.exe[/b:eeec70e85b] Sluit het bestand C:\Program Files\GV Killer\input.txt en druk op de toets Start Killing om het programma te starten. Plaats de inhoud van het bestand C:\GV Killer.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van ComboFix.
 • Hieronder volgen de logbestandjes: Logfile gv_killer_01.txt v7.0.9 - Copyright © GV_Soft Guido Vaesen Rapport datum: 20-6-2009 13:27:17 log van Yolanda en Huub , Beheerder van deze computer Platform: Windows XP Prof SP3 NLD Normale modus BEGIN Geplande taken----------------------------------------------------------------- C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job EINDE Geplande taken----------------------------------------------------------------- Lijst Notify keys-------------------------------------------------------------------- HKLM\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify !SASWinLogon C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll dimsntfy %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll NavLogon C:\WINDOWS\system32\NavLogon.dll WgaLogon WgaLogon.dll Settings Einde Notify keys-------------------------------------------------------------------- Verklaring Errorcodes---------------------------------------------------------------- code 00 : Bestand is verwijderd. code 53 : Bestand of map werd niet gevonden op uw PC. code 70 : Bestand was in gebruik. code 75 : Services zijn nog geladen of bestand in gebruik. code M0 : Map is verwijderd. code ML : Map is volledig leeg gemaakt. code MN : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet leeg gemaakt. code MV : Map werd niet gevonden op uw PC, is niet verwijderd. code K0 : Register key is verwijderd. Einde Errorcodes-------------------------------------------------------------------- BEGIN Inhoud van Input.txt----------------------------------------------------------- c:\windows\tst.exe EINDE Inhoud van Input.txt----------------------------------------------------------- 00 c:\windows\tst.exe EINDE Inhoud van Input.txt----------------------------------------------------------- ;1776396-OEM-0011903-00846=3QF0SSHP27 ;EINDE GV_Killer --------------------------------------------------------------------- ComboFix 09-06-19.01 - Yolanda en Huub 20-06-2009 13:31.3 - NTFSx86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.514 [GMT 2:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Bureaublad\ComboFix.exe AV: Symantec AntiVirus Corporate Edition *On-access scanning disabled* (Updated) {FB06448E-52B8-493A-90F3-E43226D3305C} * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-05-20 to 2009-06-20 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-06-20 11:26 . 2009-06-20 11:26 -------- d-----w- c:\program files\GV_Killer 2009-06-20 11:25 . 2009-06-20 11:25 -------- d-----w- c:\program files\GV Killer 2009-06-19 16:22 . 2009-06-19 16:22 0 ----a-w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\FrostWire\.NetworkShare\Incomplete\T-4506256-LimeWireWin4.16.6.exe 2009-06-19 16:10 . 2009-06-19 16:42 -------- d-----w- C:\Incomplete 2009-06-19 16:08 . 2009-06-19 16:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\FrostWire 2009-06-19 16:08 . 2009-06-19 16:08 -------- d-----w- c:\program files\FrostWire 2009-06-19 13:30 . 2009-06-19 13:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\1E32C 2009-06-15 14:30 . 2009-06-15 14:30 -------- d-----w- c:\windows\Mozilla 2009-06-15 12:39 . 2009-06-15 12:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Malwarebytes 2009-06-15 12:39 . 2009-05-26 11:20 40160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2009-06-15 12:39 . 2009-06-15 12:39 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2009-06-15 12:39 . 2009-06-15 12:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes 2009-06-15 12:39 . 2009-05-26 11:19 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2009-06-15 12:31 . 2009-06-15 12:31 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro 2009-06-14 20:21 . 2009-06-14 20:21 24576 ----a-w- c:\windows\system32\VundoFixSVC.exe 2009-06-14 18:21 . 2009-06-17 20:24 -------- d-----w- C:\VundoFix Backups 2009-06-14 15:40 . 2009-06-14 15:40 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\IETldCache 2009-06-14 15:02 . 2009-06-14 15:02 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar 2009-06-13 19:32 . 2009-06-13 19:33 -------- d-----w- C:\7048bcc164b9504858 2009-06-12 21:38 . 2009-06-13 21:10 117760 ----a-w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\SUPERAntiSpyware.com\SUPERAntiSpyware\SDDLLS\UIREPAIR.DLL 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\SUPERAntiSpyware.com 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\program files\SUPERAntiSpyware 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\SUPERAntiSpyware.com 2009-06-12 21:36 . 2009-06-12 21:36 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard 2009-06-11 19:56 . 2009-06-11 20:20 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton 2009-06-11 19:56 . 2009-06-11 19:56 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\NortonInstaller 2009-06-10 15:00 . 2009-04-30 21:18 12800 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll 2009-06-10 15:00 . 2009-04-30 21:17 246272 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll 2009-06-06 21:08 . 2009-06-06 21:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Uniblue 2009-06-06 21:08 . 2009-06-06 21:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DriverScanner 2009-06-06 20:32 . 2009-03-19 14:32 23400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys 2009-06-06 20:32 . 2008-04-17 10:12 107368 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi.dll 2009-06-06 20:32 . 2009-06-06 20:32 -------- d-----w- c:\program files\iPod 2009-06-06 20:32 . 2009-06-06 20:32 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906} 2009-06-06 20:32 . 2009-06-18 19:04 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour 2009-06-06 20:31 . 2009-06-06 20:31 -------- d-----w- c:\program files\QuickTime 2009-06-06 20:30 . 2009-06-06 20:30 -------- d-----w- c:\program files\Apple Software Update 2009-06-06 20:28 . 2009-05-29 11:36 39424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbaapl.sys 2009-06-06 20:28 . 2009-05-29 11:36 2060288 ----a-w- c:\windows\system32\usbaaplrc.dll 2009-06-05 15:58 . 2009-06-05 15:58 10134 ----a-r- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Microsoft\Installer\{E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}\ARPPRODUCTICON.exe 2009-06-05 15:58 . 2009-06-05 15:58 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft WSE 2009-06-05 15:57 . 2006-09-28 14:05 2414360 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_31.dll 2009-06-05 15:57 . 2009-06-05 15:57 -------- d-----w- c:\windows\Logs 2009-06-05 15:36 . 2009-06-05 15:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DAEMON Tools Lite 2009-06-05 15:30 . 2009-06-05 15:30 721904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys 2009-06-05 15:30 . 2009-06-05 15:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\DAEMON Tools Lite 2009-06-05 15:18 . 2009-06-05 15:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\B3A9 2009-06-04 14:34 . 2009-06-04 14:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\2E3E 2009-06-02 19:37 . 2009-06-02 19:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\F1F4 2009-05-30 10:50 . 2009-05-30 10:50 75048 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer\Installer Cache\iTunes 8.2.0.23\SetupAdmin.exe 2009-05-24 11:00 . 2009-05-24 11:00 152576 ----a-w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_13\lzma.dll 2009-05-24 09:15 . 2009-05-24 09:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DB6 2009-05-23 12:30 . 2009-03-09 03:19 410984 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll 2009-05-23 12:30 . 2009-05-23 12:30 152576 ----a-w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_11\lzma.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2009-06-20 11:29 . 2007-04-10 14:54 -------- d-----w- c:\program files\Symantec AntiVirus 2009-06-18 19:16 . 2007-03-16 15:51 -------- d-----w- c:\program files\Spellen 2009-06-14 15:18 . 2009-01-19 13:52 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nero 2009-06-14 15:04 . 2006-10-30 11:11 -------- d-----w- c:\program files\Nero 2009-06-14 14:49 . 2009-01-19 13:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Nero 2009-06-13 19:33 . 2006-09-28 10:01 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2 2009-06-13 19:03 . 2007-07-06 18:56 -------- d-----w- c:\program files\AVG Anti-Spyware 7.5(Ewido) 2009-06-13 18:59 . 2006-10-30 09:48 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information 2009-06-10 15:37 . 2006-10-30 11:57 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works 2009-06-08 13:13 . 2007-03-16 16:44 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP 2009-06-08 12:58 . 2007-03-27 18:33 -------- d-----w- c:\program files\Gamenext 2009-06-08 12:29 . 2006-12-11 14:11 -------- d-----w- c:\program files\Hitman Pro 2009-06-06 20:37 . 2008-04-23 12:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Apple Computer 2009-06-06 20:32 . 2008-04-23 12:19 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple 2009-06-06 20:31 . 2006-10-30 14:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer 2009-06-06 20:26 . 2006-12-11 14:10 -------- d-----w- c:\program files\Toepassingen 2009-06-02 20:00 . 2009-01-19 21:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\Azureus 2009-05-24 11:01 . 2006-10-30 10:32 -------- d-----w- c:\program files\Java 2009-05-23 13:24 . 2009-05-23 12:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Yolanda en Huub\Application Data\LimeWire 2009-05-18 11:54 . 2009-05-18 11:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\37251 2009-05-13 05:06 . 2006-04-10 12:00 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2009-05-08 13:58 . 2009-05-08 13:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\37F 2009-05-07 15:34 . 2006-04-10 12:00 347136 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll 2009-05-06 16:36 . 2009-05-06 16:36 -------- d-----w- c:\program files\SystemRequirementsLab 2009-04-27 15:00 . 2009-04-27 15:00 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\1B37F 2009-04-27 14:59 . 2009-04-27 14:59 -------- d-----w- c:\program files\BearShare Applications 2009-04-27 14:58 . 2007-03-16 17:23 -------- d-----w- c:\program files\BearShare 2009-04-23 18:59 . 2006-04-10 12:00 89264 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat 2009-04-23 18:59 . 2006-04-10 12:00 505762 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat 2009-04-19 19:51 . 2006-04-10 12:00 1847296 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2009-04-15 14:55 . 2006-04-10 12:00 585216 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll 2009-03-27 06:14 . 2006-10-30 09:56 453152 ----a-w- c:\windows\system32\NVUNINST.EXE 2007-06-29 20:49 . 2007-06-29 20:49 774144 ----a-w- c:\program files\RngInterstitial.dll 2006-10-30 11:23 . 2006-10-30 11:23 8 --sh--r- c:\windows\system32\6B8972DCC0.sys 2006-10-30 11:23 . 2006-10-30 11:23 4704 --sha-w- c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys . ((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-06-15_17.13.15 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . + 2009-06-20 11:17 . 2009-06-20 11:17 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_dc.dat + 2007-04-10 14:56 . 2009-06-15 17:44 40960 c:\windows\Installer\{3248E093-5288-4CA9-B3AB-11A675FEA1F9}\NewShortcut1.ECFEE69D_DA66_4F00_ABE5_54E931059C01.exe - 2007-04-10 14:56 . 2009-06-15 15:18 40960 c:\windows\Installer\{3248E093-5288-4CA9-B3AB-11A675FEA1F9}\NewShortcut1.ECFEE69D_DA66_4F00_ABE5_54E931059C01.exe + 2007-04-10 14:56 . 2009-06-15 17:44 25214 c:\windows\Installer\{3248E093-5288-4CA9-B3AB-11A675FEA1F9}\ARPPRODUCTICON.exe - 2007-04-10 14:56 . 2009-06-15 15:18 25214 c:\windows\Installer\{3248E093-5288-4CA9-B3AB-11A675FEA1F9}\ARPPRODUCTICON.exe . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "IncrediMail"="c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [2009-01-27 251264] "swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-01-14 39408] "LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2008-06-09 2363392] "ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360] "WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 204288] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2005-09-29 67584] "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-03-27 13684736] "ccApp"="c:\program files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2005-06-02 48752] "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792] "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-03-27 86016] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-03-09 148888] "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-05-26 413696] "iTunesHelper"="c:\program files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe" [2009-05-30 292136] "hcenter"="c:\program files\@home\bin\tgcmd.exe" [2005-02-05 1757184] "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2006-10-09 16236032] "nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2009-03-27 1657376] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks] "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2008-05-13 77824] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon] 2008-12-22 10:05 356352 ----a-w- c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "c:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"= "c:\\Program Files\\NetMeeting\\Conf.exe"= "c:\\Program Files\\Toepassingen\\Incredimail\\IncrediMail\\incredimail_install 190307.exe"= "c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IMApp.exe"= "c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\IncMail.exe"= "c:\\Program Files\\IncrediMail\\bin\\ImpCnt.exe"= "c:\\WINDOWS\\pchealth\\helpctr\\binaries\\HelpCtr.exe"= "c:\\@Home\\Tools\\netdiag.exe"= "c:\\Program Files\\@home\\bin\\tgcmd.exe"= "c:\\Program Files\\Toepassingen\\Incredimail\\magentic_install.exe"= "c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"= "c:\\Program Files\\CompuServe 6.0\\cs.exe"= "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"= "c:\\Program Files\\PhotoJoy\\Bin\\PjImp.exe"= "c:\\Program Files\\PhotoJoy\\Bin\\PjApp.exe"= "c:\\Program Files\\PhotoJoy\\Bin\\PhotoJoy.exe"= "c:\\Program Files\\BearShare Applications\\BearShare\\BearShare.exe"= "c:\\Program Files\\Vuze\\Azureus.exe"= "c:\\Program Files\\Toepassingen\\I-pod\\I-tunes\\iTunes.exe"= "c:\\Program Files\\SUPERAntiSpyware\\SUPERAntiSpyware.exe"= "c:\\Program Files\\SUPERAntiSpyware\\RUNSAS.EXE"= [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List] "2643:UDP"= 2643:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2642:UDP"= 2642:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2712:UDP"= 2712:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2713:UDP"= 2713:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2740:UDP"= 2740:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2741:UDP"= 2741:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2752:UDP"= 2752:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2753:UDP"= 2753:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2765:UDP"= 2765:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2764:UDP"= 2764:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2778:UDP"= 2778:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2779:UDP"= 2779:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2794:UDP"= 2794:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) "2795:UDP"= 2795:UDP:Windows Media Format SDK (iexplore.exe) R0 xfilt;VIA SATA IDE Hot-plug Driver;c:\windows\system32\drivers\xfilt.sys [30-10-2006 11:48 17920] R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\sasdifsv.sys [26-5-2009 10:05 9968] R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS [26-5-2009 10:05 72944] R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [17-3-2009 18:19 55152] R2 PackethSvc;Virtual NIC Service;c:\windows\system32\PackethSvc.exe [30-10-2006 16:38 64512] R3 3xHybrid;Philips SAA713x PCI Card;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [30-10-2006 11:14 1105664] R3 X10Hid;X10 Hid Device;c:\windows\system32\drivers\x10hid.sys [30-10-2006 11:22 7040] S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\program files\Common\Database\bin\fbserver.exe [18-3-2007 15:47 1527900] S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6-2-2009 19:08 533360] S3 RTLWUSB;NETGEAR WG111v2 54Mbps Wireless USB 2.0 Adapter NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wg111v2.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\wg111v2.sys [?] S3 SASENUM;SASENUM;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASENUM.SYS [26-5-2009 10:05 7408] S3 SavRoam;SAVRoam;c:\program files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe [23-6-2005 19:27 124608] --- Andere Services/Drivers In Geheugen --- *Deregistered* - EraserUtilDrv10910 *Deregistered* - EraserUtilRebootDrv [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}] "c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}] "c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe" . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map 2009-06-08 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34] . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.ziggo.nl/ uInternet Settings,ProxyOverride = *.local IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 Trusted Zone: ziggo.nl\thuishelp TCP: {6D5F5F4B-C6A1-4B9E-9DD8-7E8D580514C6} = 192.168.1.1,192.168.1.49 DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} - hxxp://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} - hxxp://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab DPF: {DC8B04D7-DFBE-46B4-BAB6-61981E896C64} - hxxp://www.virtuocity.eu/download/v223/virtuocity.cab . ************************************************************************** catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2009-06-20 13:38 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . --------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS --------------------- [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\h–€|ÿÿÿÿ¤•€|ù•9~*] "3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL" . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(896) c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll - - - - - - - > 'explorer.exe'(1732) c:\program files\IncrediMail\bin\B4ImApp.dll c:\windows\system32\webcheck.dll c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll . Voltooingstijd: 2009-06-20 13:40 ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-20 11:40 ComboFix2.txt 2009-06-17 20:01 ComboFix3.txt 2009-06-15 17:16 Pre-Run: 179.870.416.896 bytes beschikbaar Post-Run: 179.854.114.816 bytes beschikbaar 249 --- E O F --- 2009-06-14 20:25 Ik wacht een vervolgopdracht weer af.
 • Zijn er nog problemen?
 • Hallo, ik heb even gewacht met reageren omdat ik zeker wilde zijn dat er geen problemen meer ontstonden. Ik kan momenteel weer een herstelpunt maken, en mijn brandprogramma doet het ook weer. Verder heb ik geen problemen meer ondervonden!!! Ik heb nog wel een vraag, in mijn anti-virusbestand staan nog twee geinfecteerde bestanden, kan ik deze nu verwijderen, of moet ik deze in quarantaine laten staan. Het betreft twee bestanden tlknuycf.dll (Trojan.Vundo). Ik stuur nog een laatste logfile van hijackthis mee zodat je e.e.a. nog kunt controleren. Heel hartelijk dank voor je hulp!!! Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 20:29:25, on 25-6-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\@home\bin\tgcmd.exe C:\PROGRA~1\SYMANT~1\vptray.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMApp.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe C:\Program Files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunes.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ziggo.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\Toepassingen\I-pod\I-tunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [hcenter] "C:\Program Files\@home\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\\vptray.exe O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com/ O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1162213379953 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1183487790968 O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DC8B04D7-DFBE-46B4-BAB6-61981E896C64} - http://www.virtuocity.eu/download/v223/virtuocity.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6D5F5F4B-C6A1-4B9E-9DD8-7E8D580514C6}: NameServer = 192.168.1.1,192.168.1.49 O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Virtual NIC Service (PackethSvc) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe -- End of file - 12129 bytes
 • Je logje is schoon, je kan de bestanden uit je av verwijderen hoor.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.