Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

traag erg traag en ik ben een leek wie helpt

2 antwoorden
  • Hoi, Word helemaal gek van mijn trage laptop. Ik heb allerlei schoonmaak programma's maar niets werkt. Hij start traag op en ook alle programa's zijn heel langzaam. Ik heb via dit forum gevonden hoe ik een hijack log moet maken en die voeg ik bij misschien dat iemand mij (leek) kan helpen. -------------------------- Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:53:02 PM, on 7/13/2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\Common\FSMA32.EXE C:\Program Files\veiligheidspakket\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\Common\FSMB32.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\BurnAware Professional\nmsaccessu.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\Common\FCH32.EXE C:\Program Files\veiligheidspakket\Common\FAMEH32.EXE C:\Program Files\veiligheidspakket\Anti-Virus\fsqh.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\FSPC\fspc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\veiligheidspakket\FSAUA\program\fsaua.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\WINDOWS\stsystra.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\Common\FSM32.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\FSAUA\program\fsus.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program Files\veiligheidspakket\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Hijack This\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\veiligheidspakket\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\veiligheidspakket\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200 O9 - Extra button: Ouderlijk... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\veiligheidspakket\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\veiligheidspakket\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ouderlijk... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\veiligheidspakket\FSPC\fspcmsie.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Web Snapshot - {954A224B-F501-4911-A8BF-6709A048FD77} - C:\Program Files\Gadwin Systems\WebSnapshot\WebSnapshot.dll (HKCU) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Web Snapshot - {954A224B-F501-4911-A8BF-6709A048FD77} - C:\Program Files\Gadwin Systems\WebSnapshot\WebSnapshot.dll (HKCU) O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase6662.cab O16 - DPF: {CB50428B-657F-47DF-9B32-671F82AA73F7} (Photodex Presenter AX control) - http://www.photodex.com/pxplay.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://94.209.82.106:9999/activex/AMC.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\veiligheidspakket\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\veiligheidspakket\FSAUA\program\fsaua.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\veiligheidspakket\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\veiligheidspakket\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\veiligheidspakket\ORSP Client\fsorsp.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9998ce3eeb374) (gupdate1c9998ce3eeb374) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\BurnAware Professional\nmsaccessu.exe O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe -- End of file - 8498 bytes
  • wat versta jij onder traag wat zijn je hardware specificaties van de laptop?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.