Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Besmet, log toegevoegd

7 antwoorden
  • Mijn pc is geïnfecteerd door een verkeerde .exe Ik heb geprobeerd ook een combofix log te plaatsen, echter krijg ik de melding dat ik een 'rootskin scan' moet uitvoeren alvorens combofix wil werken. Wie kan mij helpen? Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:16:32, on 21-7-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Unable to get Internet Explorer version! Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe F:\Razer Copperhead\razerhid.exe F:\ESET Smart Security\egui.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\fonts\services.exe C:\WINDOWS\TEMP\nnuslsggel.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\WINDOWS\TEMP\nnuslsggel.exe C:\WINDOWS\ATKKBService.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe F:\ESET Smart Security\ekrn.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe F:\Razer Copperhead\razertra.exe F:\Razer Copperhead\razerofa.exe C:\WINDOWS\system32\oodag.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe F:\Mozilla Firefox\firefox.exe F:\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\system32\msqcd.exe F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\system32\msezgooe.exe O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll" O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] F:\Razer Copperhead\razerhid.exe O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe O4 - HKLM\..\Run: [egui] "F:\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [exec] C:\WINDOWS\system32\mscbjp.exe O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15031/CTSUEng.cab O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O23 - Service: 6to4 6to4aawservice (6to4aawservice) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\nnuslsggel.exe O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe O23 - Service: Intelligente achtergrondsoverdrachtservice (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - F:\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - F:\ESET Smart Security\ekrn.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - F:\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe -- End of file - 5848 bytes
  • [quote:161697a019="Andre.R"] O23 - Service: 6to4 6to4aawservice (6to4aawservice) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\nnuslsggel.exe [/quote:161697a019] ik heb zo de indruk dat dit de boosdoener is installeer ccleaner, en start die. die schoont ook de TEMP-folders op verder heb ik geen verstand van zulk soort logjes ( edit ) nee dus,, blijkt een adware bestandje te zijn.
  • Van CCleaner maak ik regelmatig gebruik, mijn temp is 'schoon'. Mijn pc start normaal op, maar het duurt erg lang voordat Firefox wil opstarten evenals MSN. Er zit ergens dus iets niet goed :?
  • Ik heb Malwarebytes' Anti-Malware laten scannen. Dit kwam eruit. Het opstarten gaat nog steeds traag. Wie kan mij helpen met de volgende stap? Malwarebytes' Anti-Malware 1.39 Database versie: 2421 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 22-7-2009 10:47:29 mbam-log-2009-07-22 (10-47-29).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 91060 Verstreken tijd: 5 minute(s), 51 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 2 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 3 Registersleutels geïnfecteerd: 18 Registerwaarden geïnfecteerd: 15 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 9 Mappen geïnfecteerd: 2 Bestanden geïnfecteerd: 643 Geheugenprocessen geïnfecteerd: C:\WINDOWS\system32\sopidkc.exe (Backdoor.Bot) -> Unloaded process successfully. C:\WINDOWS\Fonts\services.exe (Worm.Archive) -> Unloaded process successfully. Geheugenmodulen geïnfecteerd: c:\WINDOWS\system32\6to4v32.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot. c:\WINDOWS\system32\msncache.dll (Backdoor.Bot) -> Delete on reboot. C:\WINDOWS\system32\MSWINSCK.OCX (Worm.Nyxem) -> Delete on reboot. Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\6to4 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\6to4 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\6to4 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\msncache (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\msncache (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msncache (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{40196867-19f8-7157-c097-ecaff653c9ad} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{248dd890-bb45-11cf-9abc-0080c7e7b78d} (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{248dd892-bb45-11cf-9abc-0080c7e7b78d} (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{248dd893-bb45-11cf-9abc-0080c7e7b78d} (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{248dd896-bb45-11cf-9abc-0080c7e7b78d} (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{248dd897-bb45-11cf-9abc-0080c7e7b78d} (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\sopidkc (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\sopidkc (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\sopidkc (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\pcmstub (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\exec (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\BuildW (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\FirstInstallFlag (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\guid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\i (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\mms (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\mso (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\udso (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\uid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\Ulrn (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\Update (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\UpdateNew (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\load (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\load (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\run (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SecurityProviders (Broken.SecurityProviders) -> Bad: (msapsspc.dllschannel.dlldigest.dllmsnsspc.dll) Good: (msapsspc.dll, schannel.dll, digest.dll, msnsspc.dll) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run (Spyware.Passwords) -> Data: c:\windows\system32\msotjpiu.exe -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run (Spyware.Passwords) -> Data: system32\msotjpiu.exe -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Load (Spyware.Passwords) -> Data: c:\windows\system32\msxrfk.exe -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Load (Spyware.Passwords) -> Data: system32\msxrfk.exe -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\.bat\(default) (Hijacked.BatFile) -> Bad: (csfile) Good: (batfile) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\.com\(default) (Hijacked.ComFile) -> Bad: (csfile) Good: (comfile) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\.exe\(default) (Hijacked.exeFile) -> Bad: (csfile) Good: (exefile) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\CheckedValue (Hijack.System.Hidden) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: C:\Program Files\%windir% (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. c:\program files\%windir%\system32 (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. Bestanden geïnfecteerd: c:\WINDOWS\system32\6to4v32.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot. c:\WINDOWS\system32\msncache.dll (Backdoor.Bot) -> Delete on reboot. C:\WINDOWS\system32\mscsnyx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\Fonts\cooecp.tlb (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\Fonts\logcde.dll (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\Fonts\windef.dll (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\Fonts\windef.Log (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\Fonts\winpaged.ocx (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msawwpm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mscdu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mscfdlle.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mscgkqvy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mschytph.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mscir.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mscjciy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msckg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msckytw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msclisw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msclyx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mscqabs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msctbdtn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mscttd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mscvyhf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mscwnsz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mscyxyt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdabgb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdalh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdbaouo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdcu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msddeke.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msddmbjr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdeayof.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdeb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdefl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdezb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdftyia.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdhc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdjyr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdkfxsc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdkjbmz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdmjlsm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdmpgfw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdmxsu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdner.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdogvv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdrgas.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdsd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdszja.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdtjfxb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdvm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdwb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdwet.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdxfzm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdxyx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msdztbs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseangcl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msecil.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msecn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msefhc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msefv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseglhkn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msehcxs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msehv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseid.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseiuks.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseizp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msejk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msejt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msekpe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseks.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msekstuo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msemdlz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msemg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msemqxiv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msenquc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msepk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseqnb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mserg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mserzeca.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msest.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msetzim.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseuck.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseuemqs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseujaq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseuzcyh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msevb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msewjl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msexiemo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msexul.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mseyi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msezcai.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msezgooe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfbabab.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfdazy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfekfn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfje.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfohk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfokv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfpkq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfqtxbb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfqw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfrjip.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfruna.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfrwngq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msftq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfuhpct.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfyawhl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfyeow.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfymjir.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msfzlasb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgafzs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgblxb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgdft.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgdsnwe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgebmc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgiaiiz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgivj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgjg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgjkd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgkcfe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msglo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msglw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgmat.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgnginh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgobty.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgovnm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgrh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgrqqqo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgrxprk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgtcaw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msguk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgurdju.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgurxe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgvg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgvknp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgvnwj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msgzd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshaurr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshbghy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshdm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshdzyry.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshebk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshexjzi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshgmfy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshhmmgg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshiwnho.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshjxrg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshlv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshmsn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshnb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshnqws.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshojr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshpme.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshpoehr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshswtu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshtdcls.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshtqiq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshud.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshutpgk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshwr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshwywnp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshxuqlb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshyrqp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshzy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshzyvtj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mshzzepd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msibdy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msibguj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msibklz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msibs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msibwdf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msiczoct.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msidt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msifcosr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msifq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msifrai.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msigchm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msikv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msilw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msilxea.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msilyrdg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msinlni.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msiogp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msiok.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msipgpr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msipw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msiqaism.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msiqooy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msira.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msirtdh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msirukn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msiwc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msiwhspp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msiyx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msizeam.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msizjszp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msizv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msizwfga.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msizx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjaw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjbxy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjdqlx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjfzno.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjgnfbt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjgyk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjip.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjjtim.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjkwnh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjlolse.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjnetfl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjnixa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjnt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjotiax.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjpanfe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjqx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjqzak.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjrcqn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjre.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjrxo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjsezuo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjso.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjsvxi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjsxew.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjtlqyq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjuq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjxb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjxrcy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjym.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msjzfj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskaln.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskbfjcu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskbsgur.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskey.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskeybl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskfhpf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskgdps.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskhj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskip.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskkidi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msklpmni.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskoacwz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskoq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskoqgnm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskpbc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskqsl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskrcsw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msksut.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msktobru.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msktqq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskuks.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskyh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskylf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskzbdu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mskzed.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslaehsa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslak.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslcaixx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslcatpv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslccp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msldtoyp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslexp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslfdt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslfg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msljpmzb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msllj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msllogid.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslodyf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslogxpt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslojddk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslova.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslvi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslxgdb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mslzsx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmcgol.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmcqrp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmeywrd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmgk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmhcun.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmhja.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmhw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmhyvau.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmhzjei.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmivkvp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmmxp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmnbe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmny.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmokrqr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmprbwq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmptax.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmpucd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmqekja.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmuim.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmxujx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmyc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msmycsh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnbk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnbrq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnfouzp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msngbxa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msngqinh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msngzm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnhh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnhs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnklb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnks.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnmbnue.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnpmzwl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnqbc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnqhm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnthwk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msntjgov.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msntmmm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msntrirl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msntrkia.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnvu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msnxpr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msoahk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msobakl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msoco.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msocpyxw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msodyunz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msohey.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msojhjou.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msolz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msooac.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msoosi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msopj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msosvan.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msotjpiu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msoukqxw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msovjlg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msovr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msowrqj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msoxaw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msoxi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msozjsu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msozzqhq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspawt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspbh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspbxx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspdu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspfi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msphmkby.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspiln.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msping.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspjfvgf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspjjudz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspkj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspmgf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspmor.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspng.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspnyn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspon.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspop.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspouv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspsdkgg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msptimuh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspxq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspxr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspxz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mspyek.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqbnlq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqbzpsy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqcd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqcke.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqdyyh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqgaktb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqgeya.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqgfqiq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqhfg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqizgol.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqjlh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqjv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqla.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqmcqr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqnqskr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqqe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqtamy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqufadm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqug.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqugkyj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqvnje.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqvqhnz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqvydx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msqxgr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrajdf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrbh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msret.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrgvya.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrgzbt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrizt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrjhcx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrjjqd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrjwsh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrjxg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrkanyz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrlwt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrnit.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrofptz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msroo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrrv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrtdyq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrtlir.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrty.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msruy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrvnrkr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrvye.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrwgiu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrwkw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrxe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrxwszy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrxypqa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msrysu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssaclpv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssbu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msscmeez.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssedtl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssfzn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssgm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssgp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssgs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssgtnnr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msshmuz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssig.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msskusq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssmjr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssnam.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssobdbw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssom.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msson.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msspv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssrhrp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssrii.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msssqhpq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msstp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssvi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msswnpz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mssxscov.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msszeaah.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msszfyns.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstbq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstclck.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstdurd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstet.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msteuxp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstfqnk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstfrfma.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstitzj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstmfao.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstpaopt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstrdr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstrnuq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstshs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstsnuv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msttdl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msttfh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstwrm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstwz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstztyv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mstzy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msudodld.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msuerafh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msuerhi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msuhh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msukd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msunf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msunn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msupa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msupdw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msupzznm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msureifi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msusg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msuudp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msuuufmx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msuwf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msuxsdzy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msuxxn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msuzhu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msuzz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvazqnx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvcmoq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvcusq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvfc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvhd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvhgjca.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvhwgja.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvjyh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvkq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvkr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvkrsk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvks.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvlsi.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvneoj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvpah.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvpmarb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvpwl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvpznzn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvqcdd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvqma.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvriig.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvtwr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvunq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvviwyv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvwaqpo.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvwnp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvxfk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvxypbp.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvxzn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvyaox.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msvzr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswbleb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswclktj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswdkb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswfhxu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswggna.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswhcb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswifftm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\MSWINSCK.OCX (Worm.Nyxem) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswjov.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswjyuio.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswjzxy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswkfhr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswlaowg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswlg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswljgl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswmes.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswnobn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswok.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswou.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswoxdoh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswpa.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswpar.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswseajm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswvvel.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswxifgf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswxoq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mswzchmx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxablu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxagqf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxbgju.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxbr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxbx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxeg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxenmmc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxepkt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxex.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxgwyd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxkacn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxki.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxkzwrj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxle.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxlpsrv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxml71.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxmmex.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxnjc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxobg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxox.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxpe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxpyx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxrfk.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxrjfri.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxrtr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxsc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxsjsmb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxtleer.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxuqe.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxvpjt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxwysod.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxycea.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxyr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxzqnb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msxzu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msycia.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msycsrz.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyece.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyfh.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyir.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msylg.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msymd.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msymx.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msynvy.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyow.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyozwv.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyphdt.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyrckw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyrm.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msysyf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyto.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msywike.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msywkl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msywmmc.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msywvnu.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyykiq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msyyl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszaehgs.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszanyw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszavrrw.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszbvl.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszcdb.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszcf.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszcjr.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszdjuj.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszfmn.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszfq.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszfro.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\mszhssph.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\msziwdot.exe (Spyware.Passwords) -> Quarantined and deleted successfully. c:\WINDOWS\system32\ms
  • Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: [b:157986c124]sc stop 6to4aawservice[/b:157986c124] Druk op Enter. Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: [b:157986c124]sc delete 6to4aawservice[/b:157986c124] Druk op Enter. Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd: [b:157986c124]F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\system32\msqcd.exe F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\system32\msezgooe.exe O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [exec] C:\WINDOWS\system32\mscbjp.exe[/b:157986c124] Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen. Download [b:157986c124][url=http://users.telenet.be/marcvn/tools/WUS_Fix.exe]WUSFIX[/url][/b:157986c124] en laat dit runnen. Dit zal de registerdata van automatische updates en BITS terug herstellen. Download [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:157986c124]Combofix[/b:157986c124][/url] naar je Bureaublad. Lees [b:157986c124][url=http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden]hier[/url][/b:157986c124] meer over correct gebruik van Combofix. OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en [b:157986c124]download Combofix opnieuw[/b:157986c124]. Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen![list:157986c124] Dubbelklik op [b:157986c124]Combofix.exe[/b:157986c124] om het te starten. Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate. Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op [b:157986c124]Ja[/b:157986c124] te klikken. Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op [b:157986c124]JA[/b:157986c124] te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA). Klik op [b:157986c124]OK[/b:157986c124] en [b:157986c124]Ja[/b:157986c124] om automatisch de Recovery Console te laten installeren. Klik na afloop terug op [b:157986c124]Ja[/b:157986c124] om het scannen op malware te starten. Tijdens het runnen van de fix, [b:157986c124]NIET[/b:157986c124] in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.[/list:u:157986c124] Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log [b:157986c124]Combofix.txt[/b:157986c124] openen. Post dit logje in je volgende antwoord, samen met een nieuw log van HiJackThis.
  • Bedankt voor je reactie KAPE. Ik kan alleen Combofix niet werkend krijgen. Ik heb het meerdere malen geprobeerd, één keer lukte het eindelijk maar bleef hij tijdens het installeren van de Recovery Console hangen. Ik krijg de melding: [i:aa141a2142]Het is niet veilig om verder te gaan. de inhoud van het Combofix pakket werd gewijzigd. Gelieve een nieuwe te downloaden. nota: jouw systeem is mogelijk besmet met het polymorfisch 'virut' virus[/i:aa141a2142] Ook het deïnstalleren (uitvoeren: combofix /u) mocht niet baten. Hier de nieuwe Hijackthis log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 18:27:46, on 28-7-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Unable to get Internet Explorer version! Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe F:\Razer Copperhead\razerhid.exe F:\ESET Smart Security\egui.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\WINDOWS\ATKKBService.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe F:\ESET Smart Security\ekrn.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\oodag.exe F:\Razer Copperhead\razertra.exe F:\Razer Copperhead\razerofa.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe F:\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe F:\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] F:\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll" O4 - HKLM\..\Run: [Copperhead] F:\Razer Copperhead\razerhid.exe O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] F:\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe O4 - HKLM\..\Run: [egui] "F:\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE O4 - HKLM\..\Run: [oodefragtray] C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [kernelfaultcheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15031/CTSUEng.cab O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - F:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe O23 - Service: Intelligente achtergrondsoverdrachtservice (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - F:\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - F:\ESET Smart Security\ekrn.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - F:\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB (pnkbstrb) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe -- End of file - 5826 bytes
  • Dit logje ziet er (bijna) goed uit. Download opnieuw Combofix, maar wijzig bij het downloaden de naam van combofix.exe naar scan.exe ... en probeer dan eens of scannen wel lukt !

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.