Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

msn stuurt zelf berichten met links naar contactpersonen

7 antwoorden
  • heej allemaal! sins een week stuurt msn zelf berichten naar de mensen in mijn contactpersonen, hier staat dan in een tekstje met een link onder, het is echt ambetant, heb al vanalles geprobeerd, heel msn gewist en terug opnieuw geïnstalleerd, maar natuurlijk heeft dit geen effect, mijn virusscanner (Norton) vind ook niets, kan iemand me misschien helpen?? Liesje
  • Ik denk dat je het best hier een hijackthis-log kan neerzetten, zie: [url]http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=765174#765174[/url]
  • ..
  • heej allemaal, bij de vorige lofgile was iets fouts gelopen, hierbij de nieuwe! kan er iemand mij bij helpen?? Liesje Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:11:14, on 2/09/2009 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.exe C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://be.msn.com/?lang=nl-be R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\coIEPlg.dll O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\BAE\BAE.dll (file missing) O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\CoIEPlg.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\Windows\system32\WLTRAY.exe O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] c:\dell\E-Center\EULALauncher.exe O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program Files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP UT\bin\hppusg.exe" "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP UT\" O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton 360\osCheck.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] sttray.exe O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = ? O4 - Global Startup: VPN Client.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://ips.poi.de/ips-opdata/layout/fnac/objects/jordan.cab O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://express.foto.com/ImageUploader5.cab O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {CAC677B6-4963-4305-9066-0BD135CD9233} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/layout/default01/activex/IPSUploader4.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe O23 - Service: lxbc_device - - C:\Windows\system32\lxbccoms.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 8773 bytes
  • ga eerst maar eens je wachtwoord van je msn-account veranderen in iets heel moeilijks heb je ooit ergens je msn account met bijbehorende wachtwoord achtergelaten? op een website ofzo,, gericht op msn gebruikers????? mijn neef had er ook last van ,, en na veranderen van zijn wachtwoord nooit meer last van gehad.
  • In je log zie ik zo snel niks staan. Verander inderdaad je wachtwoord maar eens. En dan NOOIT online op een website je wachtwoord invullen, behalve dan natuurlijk op de echte live sites. Maar niet op (bijvoorbeeld) die sites die zogenaamd kijken door wie je geblokt en/of verwijdert bent.
  • Hoi, Is het zo'n virus die berichten verstuurd zoals het voorbeeld hieronder? Sta jij op deze foto? http://www.xxx.com/contact.php?email=xxx Dan staan op deze site verschillende oplossingen die werken. Had het vroeger, 2 jaar geleden namelijk ook. [url=http://www.makiek.nl/nieuws.php]Klik![/url] Mvg, Wietse ter Haar

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.