Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

na vastloper erg lange opstarttijd

8 antwoorden
  • Na een maandenlange strijd vorig jaar tegen een Trojan Horse. schafte ik Kaspersky aan en sindsdien draait hij als een zonnetje..Maar... enkele dagen geleden liep de pc vast door onbekende oorzaak. Nu duurt het telkens ongeveer 10 minuten voordat XP weer volledig op mijn scherm staat. Alles nagelopen, niets gevonden: - geen dreigingen geconstateerd - msconfig gecheckt, geen extra spyware gevonden - C-schijf en 2e interne HD compleet gedefragmenteerd geen resultaat Als het uiteindelijk na zo'n 10 minuten gelukt is, dan draait hij wel weer goed. Met name het zwarte opstartscherm zien (met Druk op F1 of DEL...) blijft erg lang staan. Iemand een idee wat het kan zijn?
  • http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis Je kan beter even een Hijackthis-logje maken en posten dan kan een expert daarin je wel verder helpen.
  • Hier het log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 23:07:25, on 31-10-2009 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe C:\Program Files\M-Audio Uno\UnoInst.exe C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\SxgTkBar.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\My Shared Folder\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll O2 - BHO: Alive MP3 WAV Converter Toolbar Helper - {C12D2216-6A10-4c7d-A38F-D801D9CF9D03} - C:\Program Files\Alive MP3 WAV Converter Toolbar\v2.0.0.2\Alive_MP3_WAV_Converter_Toolbar.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll O3 - Toolbar: Alive MP3 WAV Converter Toolbar - {50D31413-8B14-4158-94A5-80BE78E23058} - C:\Program Files\Alive MP3 WAV Converter Toolbar\v2.0.0.2\Alive_MP3_WAV_Converter_Toolbar.dll O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O3 - Toolbar: FreeRIP.com Toolbar - {081230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\FreeRIP3\Toolband.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SxgTkBar] SxgTkBar.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe O8 - Extra context menu item: &FreeRIP Search - res://C:\Program Files\FreeRIP3\Toolband.dll/MENUSEARCH.HTM O8 - Extra context menu item: Add to AMV/AVI Video Converter... - C:\Program Files\Media Player Utilities 4.21\AMVConverter\grab.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html O8 - Extra context menu item: Ontvangst door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1215780666828 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.nl/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file) O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe O23 - Service: Virtual NIC Service (PackethSvc) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe O23 - Service: M-Audio Uno Installer (UnoInstallerService) - Unknown owner - C:\Program Files\M-Audio Uno\UnoInst.exe O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe -- End of file - 9990 bytes
  • Hallo theplayer1, gelezen je verhaal - waarom toen al niet een HJT gedaan? Overigens ook dit - waarom nog geen SP3 geïnstalleerd. Doe je dat niet, zal het steeds moeilijker worden je Windows te vrijwaren van ongein! Start HijackThis en kies voor [b:63946b659b]Scan only[/b:63946b659b], na een vinkje te hebben gezet voor de met de onderstaand corresponderende regel, klik je op de knop [b:63946b659b]Fix checked[/b:63946b659b]: O8 - Extra context menu item: &FreeRIP Search - res://C:\Program Files\FreeRIP3\Toolband.dll/MENUSEARCH.HTM [b:63946b659b]Java runtime dient net zoals de Adobe Flashplayer altijd actueel te zijn! Hou het altijd op één geïnstalleerde Java-runtime![/b:63946b659b] Download naar je bureaublad : [url=http://www.java.com/en/download/manual.jsp][i:63946b659b][b:63946b659b]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 update 16[/b:63946b659b][/i:63946b659b][/url] Nu ga je eerst naar [b:63946b659b]Configuratiescherm /Software[/b:63946b659b] en dan verwijder je [b:63946b659b]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 07 en alle overige aanwezige (nog oudere Java runtimes[/b:63946b659b]. Hierna de computer opnieuw starten! Daarna kan je de nieuwe versie van Java installeren! Download, installeer en blijf [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] gebruiken. Al meteen na de installatie wil [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] zijn database opwaarderen – toestaan dus. Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:63946b659b]Update[/b:63946b659b] aandoen! [url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][b:63946b659b]Download MBAM[/b:63946b659b][/url] Start [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] en kies voor [b:63946b659b]Snelle Scan[/b:63946b659b] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:63946b659b]OK[/b:63946b659b] , daarna op de knop [b:63946b659b]Bekijk Resultaten[/b:63946b659b] om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:63946b659b]Verwijder geselecteerde[/b:63946b659b] . Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. Het log wordt automatisch bewaard door [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:63946b659b]Logs[/b:63946b659b] te klikken in [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] . Indien [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:63946b659b]OK[/b:63946b659b] klikken! Daarna zal [b:63946b659b]MBAM[/b:63946b659b] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt. Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten; tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:63946b659b]Open the Misc Tools section[/b:63946b659b], dan op de knop [b:63946b659b]Open Uninstall Manager[/b:63946b659b] en als laatse op de knop [b:63946b659b]Save[/b:63946b659b]).
  • Hallo Abraham54 Dank voor je adviezen [quote:be2eafadf3]waarom nog geen SP3 geïnstalleerd[/quote:be2eafadf3] Hierover veel gelezen en daarbij kwamen nogal een aantal negatieve ervaringen naar boven. Dus niet geïnstalleerd. [quote:be2eafadf3]waarom toen al niet een HJT gedaan[/quote:be2eafadf3] Tja, te veel geconcentreerd geweest met het oplossen van het problemen op andere gebieden... [u:be2eafadf3]Hier het log van MBAM[u]: Malwarebytes' Anti-Malware 1.41 Database versie: 3075 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 1-11-2009 11:20:29 mbam-log-2009-11-01 (11-20-29).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 124360 Verstreken tijd: 9 minute(s), 0 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 1 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 3 Bestanden geïnfecteerd: 16 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{d08d9f98-1c78-4704-87e6-368b0023d831} (Adware.RelevantKnowledge) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: C:\Program Files\NetPumper (Adware.NetPumper) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\RelevantKnowledge (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\RelevantKnowledge (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully. Bestanden geïnfecteerd: C:\Program Files\WmrInstall_11.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlls.dll (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\RelevantKnowledge\rloci.bin (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlservice.exe (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\RelevantKnowledge\About RelevantKnowledge.lnk (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\RelevantKnowledge\Privacy Policy and User License Agreement.lnk (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\RelevantKnowledge\Support.lnk (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\RelevantKnowledge\Uninstall Instructions.lnk (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\qam.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\qksb.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\qmidifw.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\QMIDIFW16.DLL (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\qmidifw32.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\wmdfx.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Program Files\wmixd.dll (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully. [u]En hier een nieuw Hijackthis log[u]: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 11:36:37, on 1-11-2009 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe C:\Program Files\M-Audio Uno\UnoInst.exe C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\SxgTkBar.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\My Shared Folder\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll O2 - BHO: Alive MP3 WAV Converter Toolbar Helper - {C12D2216-6A10-4c7d-A38F-D801D9CF9D03} - C:\Program Files\Alive MP3 WAV Converter Toolbar\v2.0.0.2\Alive_MP3_WAV_Converter_Toolbar.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: Alive MP3 WAV Converter Toolbar - {50D31413-8B14-4158-94A5-80BE78E23058} - C:\Program Files\Alive MP3 WAV Converter Toolbar\v2.0.0.2\Alive_MP3_WAV_Converter_Toolbar.dll O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O3 - Toolbar: FreeRIP.com Toolbar - {081230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\FreeRIP3\Toolband.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SxgTkBar] SxgTkBar.exe O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe O8 - Extra context menu item: Add to AMV/AVI Video Converter... - C:\Program Files\Media Player Utilities 4.21\AMVConverter\grab.html O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Ontvang alle bestanden door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html O8 - Extra context menu item: Ontvangst door Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1215780666828 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.nl/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file) O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NDAS Service (ndassvc) - XIMETA, Inc. - C:\Program Files\NDAS\System\ndassvc.exe O23 - Service: Virtual NIC Service (PackethSvc) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe O23 - Service: M-Audio Uno Installer (UnoInstallerService) - Unknown owner - C:\Program Files\M-Audio Uno\UnoInst.exe O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe -- End of file - 10155 bytes [u]En als laatste de Uninstall-lijst[u]: 2Mega Camera Manager Aangifte inkomstenbelasting 2008 Across Lite Ad-Aware Ad-aware 6 Personal Adobe Acrobat 5.0 Adobe Bridge 1.0 Adobe Common File Installer Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Help Center 2.0 Adobe Premiere Pro 2.0 Adobe Reader 8.1.3 - Nederlands Adobe Stock Photos 1.0 Albumprinter Editor Albumprinter Pro Editor Alive MP3 WAV Converter 3.8.0.9 Alive MP3 WAV Converter Toolbar ALSong AMV Converter Studio V1.2.3 Anvil Studio Anvil Studio Apple Mobile Device Support Apple Software Update ASIO4ALL ATI - Software Uninstall Utility ATI Catalyst Control Center ATI Control Panel ATI Display Driver Auto Gordian Knot 2.40 AVI Joiner AVI/MPEG/RM/WMV Joiner 4.82 AVIedit 3.38 AviSynth 2.5 Azureus Vuze Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB911565) Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB917734) Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB936782) Beveiligingsupdate for Windows XP (KB923689) Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB928090) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB931768) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB933566) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB937143) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB939653) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB942615) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB944533) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB950759) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB953838) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB911564) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB954154) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 6.4 (KB925398) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB908519) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB908531) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911280) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911562) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911567) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB911927) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB912812) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB912919) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB913446) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB913580) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB914388) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB914389) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB916281) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917159) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917344) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917422) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB917953) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB918118) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB918439) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB918899) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB919007) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920213) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920214) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920670) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920683) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB920685) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB921398) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB921503) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB921883) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB922616) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB922760) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB922819) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923191) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923414) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923694) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923980) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924191) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924270) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924496) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB924667) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB925454) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB925486) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB925902) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB926247) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB926255) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB926436) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB927779) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB927802) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB928255) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB928843) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB929123) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB930178) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB931261) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB931784) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB932168) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB933729) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB935839) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB935840) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB936021) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938829) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941202) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941568) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941644) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941693) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB943055) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB943460) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB943485) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB944653) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB945553) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946026) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB948590) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB948881) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950749) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950760) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950762) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376-v2) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951698) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951748) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB953839) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956391) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957095) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958470) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960715) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961373) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB968537) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969898) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973346) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467) BitTorrent Fastest Tool Bonjour BS.Player ControlBar Canon iP4500 series Canon My Printer Canon Utilities Easy-PhotoPrint EX Canon Utilities Solution Menu Catalyst Control Center - Branding CCleaner (remove only) CDBurnerXP Pro CDBurnerXP Pro 3 CD-LabelPrint Celestia 1.4.1 CircleSurround II Plugin for Windows Media Player Citrix Presentation Server Client - Web Only Clickster CloneDVD2 CoCSoft Stream Down 3.2 Compatibility Pack for the 2007 Office system CompuServe 6.0 ConvertXtoDVD 3.1.2.34 Cool Edit Pro 2.0 Cucusoft MPEG to DVD Author 1.09 Dam 2.2 DC++ 0.750 digifietserDemo DIKO 0.77 DIKO 0.78B3 Upgrade DIKO Menu Image Creator 0.064 Directory Lister v0.7.2 DivX Codec DivX Converter DivX Player DivX Plus DirectShow Filters DivX Web Player DivxToDVD 0.5.2 DVD Shrink 3.2 DVD-lab PRO 1.00 Easy Uninstaller Easy Video Converter 4.2.9 EasyResize eBay Icon Echoes Hub eMule Essentiële update voor Windows Media Player 11 (KB959772) Eudora EVEREST Home Edition v2.20 Exact Audio Copy 0.95b3 FLAC Installer 1.1.2a (remove only) Flock (Photobucket Edition) 0.7 foobar2000 FormatFactory 2.00 Free eXPert PDF Reader Free Notes & Office Ink FreeRIP v3.2 Gebruikersregistratie voor Canon iP4500 series GoldWave v5.05 Google Earth Google Toolbar for Firefox Google Toolbar for Internet Explorer Google Toolbar for Internet Explorer Google Updater Group Shot GSpot Codec Information Appliance Handy Recovery 1.0 Harry's Filters 3.01 HijackThis 2.0.2 Hitman Pro Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) Hotfix for Windows XP (KB915865) Hotfix for Windows XP (KB926239) Hotfix voor Windows Internet Explorer 7 (KB947864) Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683) Hotfix voor Windows XP (KB914440) Hotfix voor Windows XP (KB952287) Hotfix voor Windows XP (KB961118) Hotfix voor Windows XP (KB970653-v3) HP USB Disk Storage Format Tool HydraVision InCD Informatie over uw PC InstantCopy Interlok driver setup x32 InterVideo DVDCopy IrfanView (remove only) Java(TM) 6 Update 16 Kaspersky Anti-Virus 2009 Kaspersky Anti-Virus 2009 Kaspersky Online Scanner KB923723: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training K-Lite Codec Pack 4.9.5 (Basic) Kruidvat - Fotoservice Line 6 Edit (remove only) Line 6 Monkey 1.16 (Remove Only) Lingo versie v7.21 Macromedia Shockwave Player MailWasher Free MainConcept MPEG Encoder Malwarebytes' Anti-Malware MapWinGIS ActiveX Control MasterPointer Medi@Show Media Player Utilities 4.21 Microsoft .NET Framework (Dutch) v1.0.3705 Microsoft .NET Framework 1.0 Hotfix (KB928367) Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Language Pack - NLD Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Language Pack - NLD Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack - nld Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft AutoRoute 2006 Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Data Access Components KB870669 Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Office 2003 Web Components Microsoft Office FrontPage 2003 Microsoft Office Professional Editie 2003 Microsoft Picture It! Photo 7.0 Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ Redist - ENU Microsoft Windows Journal Viewer Microsoft Works 2003 Setup starten MIDI-OX Midisport 1x1 1.0.1.0 mkw Audio Compression Toolkit Morpheus 4.9 (remove only) MOVAVI VideoSuite 3.4 Mozilla Firefox (3.0.15) MSXML 4.0 SP2 (KB927978) MSXML 4.0 SP2 (KB936181) MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459) MUSICMATCH Jukebox Naevius YouTube Converter 1.8 NDAS Software 3.20.1523 Nero - Burning Rom Nero Media Player Nero PhotoShow Express NeroMIX NeroVision Express 3 Nuria 3.2 OE-Mail Recovery 1.7.5.1 OpenOffice.org Installer 1.0 Package: YouRipper PC Inspector smart recovery PDFCreator PE Builder 3.1.10a PenOffice PG Music DirectX Plugins 1.3.3.1 Photo Toolkit 1.7 Pinnacle Hollywood FX 4.6 PIXMA Extended Survey Program PIXresizer 1.0.9 PowerCinema PowerCinema 2.0 PowerDirector Pro PowerDVD Quartz AudioMaster Freeware ratDVD 0.78.1444 Realtek AC'97 Audio RegVac - Trial Version Replay Media Catcher R-Mail for Outlook Demo 1.5 R-Mail for Outlook Express Demo 1.5 SafeCast Shared Components ScenalyzerLive (remove) Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for CAPICOM (KB931906) Shockwave SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter Driver SmartFTP Sony Picture Utility Sony USB Driver SPAMfighter SpywareBlaster v3.4 Sqirlz Lite Steinberg Cubase SX v2.0.2.31 Stomper Hyperion StreamDown StreamDown Version 5.8 Streaming Download Guide 2.0 Studio 8 Studio Content CD SubRip 1.17.1 (remove only) SubSync Subtitle Workshop 2.51 Switch Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 - NL Tablet TMPGEnc DVD Author 1.5 Trader's Little Helper 1.0.0 Beta 1 TubeClock Tunatic Tweak UI TweakNow RegCleaner Standard Ulead COOL 360 1.0 Unlocker 1.8.5 Uno Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB969497) Update voor Windows XP (KB900485) Update voor Windows XP (KB904942) Update voor Windows XP (KB916595) Update voor Windows XP (KB920872) Update voor Windows XP (KB922582) Update voor Windows XP (KB925720) Update voor Windows XP (KB927891) Update voor Windows XP (KB929338) Update voor Windows XP (KB930916) Update voor Windows XP (KB931836) Update voor Windows XP (KB932823-v3) Update voor Windows XP (KB933360) Update voor Windows XP (KB936357) Update voor Windows XP (KB938828) Update voor Windows XP (KB942763) Update voor Windows XP (KB951072-v2) Update voor Windows XP (KB955839) Update voor Windows XP (KB967715) Update voor Windows XP (KB968389) Update voor Windows XP (KB973815) User Profile Hive Cleanup Service UVI Workstation 1.0.10 vanBasco's Karaoke Player VC80CRTRedist - 8.0.50727.762 Versal FileDownload ActiveX Control Trial Version VideoLAN VLC media player 0.7.1 VideoLAN VLC media player 0.8.5 VideoLive Mail 4.0 Virtual Earth 3D (Beta) VobSub v2.23 (Remove Only) VSO CopyToDVD 3 WavePad Uninstall WinAVI VideoConverter Windows Back-up Windows Genuine Advantage v1.3.0254.0 Windows Imaging Component Windows Internet Explorer 8 Windows Live Messenger Windows Live Sign-in Assistant Windows Media ASF View 9 Series Windows Media Format 11 runtime Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 Windows Media Player 11 WinMX WinRAR WinRescue XP WinXMedia DVD MPEG/AVI/Audio Converter 2.1.35 Word Mojo Deluxe X10 Hardware(TM) XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0 XoftSpy XviD MPEG4 Video Codec (remove only) YAMAHA XG SoftSynthesizer S-YXG50 [/u:be2eafadf3]
  • Hoe lang is het nu al geleden, dat de huidige XP-Home werd geïnstalleerd. Want ik denk, dat je ook een aantal programma's in Windows hebt zitten, die je allang niet meer gebruikt! Wat betreft Service Pack 3 heb je waarschijnlijk veel negatieve berichten gelezen over de installatie daarvan in combinatie met AMD-processoren en HP PC's met AMD processor in het bijzonder. Verder heb je waarschijnlijk niet onderzocht of die problemenallemaal zijn opgelost. Want dat zijn ze! O.a. door HP zelf - want dat moesten ze ook! Ik adviseer je jouw PC helemaal in toestand van nieuwaankoop te brengen en dan direkt SP3 te installeren! Daarna de beveiliging enz. regelen en dan naar de Windows Update gaan, om jouw Windows helemaal up to date te krijgen. Het lijkt veel werk, maar je houdt er weer een snelle machine aan over, die weer volledig ondersteund wordt doorr Microsoft, een XP die de ballast van jaren kwijt is en ook daardoor sneller zal zijn!
  • [quote:3731840549]Ik adviseer je jouw PC helemaal in toestand van nieuwaankoop te brengen[/quote:3731840549] Dan ben ik 6 jaar werk en progs kwijt..Dank je! [quote:3731840549]Hoe lang is het nu al geleden, dat de huidige XP-Home werd geïnstalleerd. [/quote:3731840549] Dat was in 2003 bij aankoop! [quote:3731840549]...een XP die de ballast van jaren kwijt is en ook daardoor sneller zal zijn![/quote:3731840549] Dat was en is niet het probleem van nu!! Ik wilde gewoon geen 10 minuten hoeven te wachten voordat de pc helemaal opgestart is. Omdat daar nu alles voor overhoop te moeten gooien....nee! Daar moeten toch wel simpelere oplossingen voor zijn. De pc draait normaal prima. Er is alleen een probleem gekomen toen ik van een programma wilde omschakelen naar een ander en moest afsluiten.
  • Je schrijft dat je dan 6 jaar werk en programma's kwijt bent.........? Nog nooit van een back-up gehoord? Is sowieso aan te bevelen - geen enkele harde schijf heeft het ewige leven! En programma's - inderdaad - maar die kan je opnieuw installeren in die verse Windows!

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.