Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

ie 8 noodzakelijk?

5 antwoorden
  • Hello fooks, Is IE8 noodzakelijk?...gebruik firefox 3.5.xxx.....(vindt ik prettiger en veiliger)...maar nu start firefox iedere keer met msn messenger (installatie programma IE8).... Hoe kan je dat verwijderen of is dit weer een (spam) van microsoft?... Ook werkt de pc langzamer (vooral glary utilities)... Heb al gescand..(vond 2 trojans:..adware.agent - artemis)..verwijderd...maar nog twijfel inzake andere geinstalleerde start software.. Hier mijn logje....: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:29:03, on 11-11-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe F:\Utilities\bluetooth\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe F:\Anti-virus\Glary Utilities\memdefrag.exe F:\Utilities\bluetooth\BTTray.exe F:\UTILIT~1\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "F:\Anti-virus\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Glary Memory Optimizer] "F:\Anti-virus\Glary Utilities\memdefrag.exe" /autostart O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "l:\steam\steam.exe" -silent O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "F:\Alchohol120%\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: XS4ALL Softphone.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1224924831593 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{81FC59FC-A3E8-45E5-9D31-B4591A7197D9}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99 O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O20 - AppInit_DLLs: O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - F:\Utilities\bluetooth\bin\btwdins.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - F:\magix\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98b89ef8eb0fa) (gupdate1c98b89ef8eb0fa) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - F:\Anti-virus\Ad-Aware\AAWService.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ -- End of file - 8138 bytes thanx al lot...
  • Hallo Marty, IE8 is mijn inziens echt noodzakelijk om Windows op peil te houden. Maar waar heb jij IE 8 dan vandaan gehaald, omdat MSN er ook mee geïnstalleerd zou zijn! Download, installeer en blijf [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] gebruiken. Al meteen na de installatie wil [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] zijn database opwaarderen – toestaan dus. Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:9c1c831401]Update[/b:9c1c831401] aandoen! [url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][b:9c1c831401]Download MBAM[/b:9c1c831401][/url] Start [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] en kies voor [b:9c1c831401]Snelle Scan[/b:9c1c831401] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:9c1c831401]OK[/b:9c1c831401] , daarna op de knop [b:9c1c831401]Bekijk Resultaten[/b:9c1c831401] om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:9c1c831401]Verwijder geselecteerde[/b:9c1c831401] . Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. Het log wordt automatisch bewaard door [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:9c1c831401]Logs[/b:9c1c831401] te klikken in [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] . Indien [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:9c1c831401]OK[/b:9c1c831401] klikken! Daarna zal [b:9c1c831401]MBAM[/b:9c1c831401] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt. Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten; tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:9c1c831401]Open the Misc Tools section[/b:9c1c831401], dan op de knop [b:9c1c831401]Open Uninstall Manager[/b:9c1c831401] en als laatse op de knop [b:9c1c831401]Save[/b:9c1c831401]).
  • hier een nieuw hijackthis logje... Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:22:45, on 12-11-2009 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe F:\Anti-virus\a-squared Free\a2service.exe F:\Utilities\bluetooth\bin\btwdins.exe C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe F:\Anti-virus\Glary Utilities\memdefrag.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe F:\Utilities\bluetooth\BTTray.exe F:\UTILIT~1\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe F:\Mozilla\thunderbird.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "F:\Anti-virus\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [Glary Memory Optimizer] "F:\Anti-virus\Glary Utilities\memdefrag.exe" /autostart O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "l:\steam\steam.exe" -silent O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "F:\Alchohol120%\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O4 - Global Startup: XS4ALL Softphone.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - F:\Utilities\bluetooth\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1224924831593 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{81FC59FC-A3E8-45E5-9D31-B4591A7197D9}: NameServer = 194.109.6.66,194.109.9.99 O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O20 - AppInit_DLLs: O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - F:\Anti-virus\a-squared Free\a2service.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - F:\Utilities\bluetooth\bin\btwdins.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - F:\magix\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98b89ef8eb0fa) (gupdate1c98b89ef8eb0fa) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - F:\Anti-virus\Ad-Aware\AAWService.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ -- End of file - 8326 bytes mbam logje... Malwarebytes' Anti-Malware 1.41 Database versie: 3153 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 12-11-2009 12:16:40 mbam-log-2009-11-12 (12-16-40).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 122736 Verstreken tijd: 7 minute(s), 24 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden)
  • hier dit logje.. Aangifte inkomstenbelasting 2008 Ad-Aware Ad-Aware Adobe AIR Adobe AIR Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Media Player Adobe Media Player Adobe Photoshop CS Adobe Reader 9.2 - Nederlands Alt.Binz 0.25.0 ArmA Uninstall a-squared Free 4.5 ATI - Software-verwijderprogramma ATI Catalyst Control Center ATI Display Driver ATI Parental Control & Encoder Audacity 1.2.6 AutoUnpack 4.5.2 Battlefield 2(TM) Battlefield 2: Special Forces Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB969897) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB972260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB974455) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923789) Catalyst Control Center - Branding CCleaner (remove only) Choice Guard ConvertHelper 2.2 Creative MediaSource 5 Creative MediaSource DVD-Audio Player Creative WaveStudio 7 CrossLoop 2.44 DH Driver Cleaner Professional Edition DivX Codec DivX Converter DivX Converter Mobile DivX Player DivX Plus DirectShow Filters DivX Web Player DVDFab 6.1.2.5 (27/10/2009) Empire: Total War Empire: Total War - Special Forces Unit EVEREST Ultimate Edition v4.60 FairStars Audio Converter 1.79 Far Cry 2 ffdshow [rev 3097] [2009-10-08] Firebird SQL Server - MAGIX Edition (NL) Flight Deck 4 for FSX Free Mp3 Wma Converter V 1.8.0 FTD Watchdog 2.4 FW LiveUpdate Glary Utilities 2.17.0.776 Google Earth Google Earth Google Updater HijackThis 2.0.2 Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) HP Document Viewer 7.0 HP Driver Diagnostics HP Imaging Device Functions 7.0 HP Photosmart Premier Software 6.5 HP Photosmart, Officejet and Deskjet 7.0.A HP Software Update HP Solution Center 7.0 HWiNFO32 Version 2.36 Hyves Toolbar Java(TM) 6 Update 11 LameXP Last.fm 1.5.4.24567 LG PC Suite LG USB Modem driver Lock On: Modern Air Combat MAGIX Foto Manager 2006 (NL) MAGIX Goya burnR (NL) MAGIX Music Maker 2007 deluxe (NL) MAGIX Music Manager 2006 (NL) Malwarebytes' Anti-Malware McAfee SecurityCenter MediaCoder Audio Edition 0.7.0.4385 Medieval II Total War Medieval II Total War : Kingdoms : Americas Medieval II Total War : Kingdoms : Britannia Medieval II Total War : Kingdoms : Crusades Medieval II Total War : Kingdoms : Teutonic Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - NLD Microsoft .NET Framework 3.0 Dutch Language Pack Microsoft .NET Framework 3.0 Nederlands taalpakket Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - NLD Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Flight Simulator X Microsoft Flight Simulator X Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1 Microsoft Flight Simulator X Service Pack 2 Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Silverlight Microsoft Train Simulator Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1 mkv2vob Mozilla Firefox (3.5.5) Mozilla Thunderbird (2.0.0.22) Mozilla Thunderbird (2.0.0.23) MSTS Alle updates in één keer installeren MSVCRT MSXML 4.0 SP2 (KB936181) MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK MSXML 6.0 Parser (KB925673) Nero 7 Premium neroxml nzbval v 1.1 OCR Software by I.R.I.S 7.0 OpenAL OpenOffice.org 3.0 Pakket voor de provider van Microsoft Base-smartcardcryptografieservice PC Wizard 2008.1.86 ProjectWhois QuickTime Revo Uninstaller 1.83 Segoe UI SoundFont-bankbeheer Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9 Spybot - Search & Destroy Star Wars Battlefront II Steam Sudden Strike II System Requirements Lab Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL TeamViewer 4 Text-To-Speech-Runtime Tom Clancy's EndWar Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update voor Windows Internet Explorer 7 (KB976749) VC80CRTRedist - 8.0.50727.762 Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729) Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01 VLC media player 1.0.3 WIDCOMM Bluetooth Software Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden Windows Live aanmeldhulp Windows Live Call Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Essentials Windows Live Messenger Windows Presentation Foundation Windows Presentation Foundation Language Pack (NLD) Windows Search 4.0 Windows XP Service Pack 3 WinRAR XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0 XS4ALL Softphone
  • Hallo Marty, start HijackThis opnieuw en kies voor [b:4a0d8b2f83]Scan only[/b:4a0d8b2f83], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regel, klik je vervolgens op de knop [b:4a0d8b2f83]Fix checked[/b:4a0d8b2f83]: O20 - AppInit_DLLs: [b:4a0d8b2f83]Java runtime dient net zoals de Adobe Flashplayer altijd actueel te zijn! Hou het altijd op één geïnstalleerde Java-runtime![/b:4a0d8b2f83] Download naar je bureaublad : [url=http://www.java.com/en/download/manual.jsp][i:4a0d8b2f83][b:4a0d8b2f83]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 update 17[/b:4a0d8b2f83][/i:4a0d8b2f83][/url] Nu ga je eerst naar [b:4a0d8b2f83]Configuratiescherm /Software[/b:4a0d8b2f83] en dan verwijder je [b:4a0d8b2f83]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 11[/b:4a0d8b2f83]. Hierna de computer opnieuw starten! Daarna kan je de nieuwe versie van Java installeren! Ben je overigens geen gebruiker van MSN?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.