Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Trojan vundo waarschuwing van AVG?

15 antwoorden
 • Goedenavond, Zonet, toen ik CCleaner liet draaien om nog eens op te kuisen(was weer een tijdje geleden), kreeg ik plotseling 2 meldingen van AVG over trojan vundo, en ik kreeg ze niet verwijderd. Hieronder mijn HijackThis Log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 13:22:37, on 10/02/2009 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\System32\ico.exe C:\Windows\System32\Pmxmiced.exe C:\Windows\System32\nvraidservice.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Windows\System32\CTxfispi.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O4 - HKLM\..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\Windows\system32\nvraidservice.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\Windows\UpdReg.EXE O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" resetprofile O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 5630 bytes Ik heb reeds malwarebytes met de laatste nieuwe versie laten runnen, en die vond niets. Bij voorbaat dank voor controle!
 • Hallo Lt. Weasel, Vundo is een vies virus! Heb je mogelijk een programmage geïnstalleerd met een crack dan wel een keygen? Wat is de precieze lokatie, waar AVG die twee meldingen van gaf?
 • Ik koop alles legaal en ik ken helemaal niets van cracks of keygens, daar houd ik mij niet mee bezig. Daarom heb ik ook geen idee hoe dit komt. (eerste keer dat ik dit heb) De 2 gevonden infecties zijn: "Infectie ";"Trojaans paard Generic15.BSUX";"C:\Users\jasper\AppData\Local\Temp\service.exe";"";"1/12/2009, 21:29:16" "Infectie ";"Trojaans paard Vundo.IW";"C:\Users\jasper\AppData\Local\Temp\spool.exe";"";"1/12/2009, 21:29:16"
 • Edit: Omdat ik gisteren een rare melding kreeg van Hijackthis, en ik zogezegd Windows vista SP1 heb, terwijl ik SP2 reeds heb, vermoedde ik al dat ik iets verkeerd gedaan had. Ik had namelijk Hijackthis vergeten te openen met 'Als administrator uitvoeren'. Dit heb ik dus nu wel gedaan, en dit is daarbij ook de nieuwe HJT log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:14:54, on 2/12/2009 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Windows\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O4 - HKLM\..\Run: [Bluetooth HCI Monitor] RunDll32 HCIMNTR.DLL,RunCheckHCIMode O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" resetprofile O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://pccheckup.dellfix.com/sdccommon/download/tgctlcm.cab O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe -- End of file - 6551 bytes Excuses hiervoor!
 • Dat kan iedereen overkomen! Download, installeer en blijf [b:c95ab88aee]MBAM[/b:c95ab88aee] gebruiken. Al meteen na de installatie wil [b:c95ab88aee]MBAM[/b:c95ab88aee] zijn database opwaarderen – toestaan dus. Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:c95ab88aee]Update[/b:c95ab88aee] aandoen! [url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][b:c95ab88aee]Download MBAM[/b:c95ab88aee] (KLIK)[/url] Start [b:c95ab88aee]MBAM[/b:c95ab88aee] en kies voor [b:c95ab88aee]Snelle Scan[/b:c95ab88aee] [b:c95ab88aee]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:c95ab88aee] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:c95ab88aee]OK[/b:c95ab88aee] , daarna op de knop [b:c95ab88aee]Bekijk Resultaten[/b:c95ab88aee] om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:c95ab88aee]Verwijder geselecteerde[/b:c95ab88aee] . Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. Het log wordt automatisch bewaard door [b:c95ab88aee]MBAM[/b:c95ab88aee] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:c95ab88aee]Logs[/b:c95ab88aee] te klikken in [b:c95ab88aee]MBAM[/b:c95ab88aee] . Indien [b:c95ab88aee]MBAM[/b:c95ab88aee] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:c95ab88aee]OK[/b:c95ab88aee] klikken! Daarna zal [b:c95ab88aee]MBAM[/b:c95ab88aee] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt. Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten; tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:c95ab88aee]Open the Misc Tools section[/b:c95ab88aee], dan op de knop [b:c95ab88aee]Open Uninstall Manager[/b:c95ab88aee] en als laatse op de knop [b:c95ab88aee]Save[/b:c95ab88aee]).
 • Beste, dank voor je begrip. Ik had reeds eens MBAM gedaan, een snelle, maar die leverde toen niets op, ik heb nu een lange gedaan (met administrator uitvoeren) en dit zijn de resultaten: Malwarebytes' Anti-Malware 1.26 Database versie: 1106 Windows 6.0.6001 Service Pack 1 Malwarebytes' Anti-Malware 1.41 Database versie: 3285 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 3/12/2009 16:39:00 mbam-log-2009-12-03 (16-39-00).txt Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|H:\|I:\|) Objecten gescand: 249811 Verstreken tijd: 1 hour(s), 6 minute(s), 35 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Net sprong de AVG Resident Shield aan en vertelde me dat ik maar liefst 3 nieuwe trojaanse paarden had=/. "C:\Users\jasper\Documents\LimeWire\Saved\amy winehouse rehhab.mp3";"Trojaans paard Downloader.Wimad.F";"Verplaatst naar de quarantaine" "C:\Users\jasper\Documents\LimeWire\Saved\bubbly smile cobbie calliat c.mp3";"Trojaans paard Downloader.Wimad.F";"Verplaatst naar de quarantaine" "C:\Users\jasper\Documents\LimeWire\Saved\enrique iglesias sombodys me.mp3";"Trojaans paard Downloader.Wimad.F";"Verplaatst naar de quarantaine" Blijkbaar van limewire, dat mijn zus gebruikt. Ik post ook even een nieuwe HJT-log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:47:49, on 3/12/2009 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Windows\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O4 - HKLM\..\Run: [Bluetooth HCI Monitor] RunDll32 HCIMNTR.DLL,RunCheckHCIMode O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" resetprofile O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://pccheckup.dellfix.com/sdccommon/download/tgctlcm.cab O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe -- End of file - 6477 bytes En de 'Uninstall lijst': Aan de slag met Dell ACR38U PCSC Driver 1.1.6.0 Acrobat.com Acrobat.com Adobe AIR Adobe AIR Adobe Bridge 1.0 Adobe Common File Installer Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Help Center 1.0 Adobe Photoshop CS2 Adobe Reader 9.2 Adobe Stock Photos 1.0 Ashampoo WinOptimizer 2008 AVG Free 9.0 Belgium e-ID middleware 3.5.1 (build 5075) Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.1 Patch Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.2 Patch Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.4 Patch Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.5 Patch Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.6 Patch Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.7 Patch Call of Duty(R) 2 Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.6 Patch Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.7 Patch CCleaner Creative MediaSource 5 Crysis(R) Dell Support Center (Support Software) Foxit Reader Graphmatica Half-Life(R) 2 HijackThis 2.0.2 Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) IrfanView (remove only) Java(TM) 6 Update 6 Junk Mail filter update K-Lite Codec Pack 4.9.5 (Standard) LimeWire 4.18.3 Malwarebytes' Anti-Malware Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297) Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Choice Guard Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Home and Student 2007 Microsoft Office Home and Student 2007 Microsoft Office Live Add-in 1.4 Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007 Microsoft Search Enhancement Pack Microsoft Silverlight Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86) Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86) Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Mouse Suite for Desktop Computers Mozilla Firefox (3.5.5) MSVCRT NVIDIA Drivers NVIDIA Performance NVIDIA Performance NVIDIA PhysX NVIDIA Stereoscopic 3D Driver NVIDIA System Monitor NVIDIA System Monitor Oblivion OGA Notifier 2.0.0048.0 OpenAL Panda ActiveScan 2.0 Picasa 3 Picture Package Music Transfer PunkBuster Services Raptr Roxio Creator Audio Roxio Creator Copy Roxio Creator Data Roxio Creator DE Roxio Creator DE Roxio Creator Tools Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB973704) Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB973593) Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789) Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234) Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709) Sony Picture Utility Sound Blaster X-Fi Steam(TM) Stuurprogrammapakket voor Windows - ACS (ACSSCR) SmartCardReader (01/23/2009 1.1.6.0) System Requirements Lab Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL TeamSpeak 2 RC2 Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) User's Guides Ventrilo Client WIDCOMM Bluetooth Software 6.0.1.4300 Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden Windows Live Call Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Essentials Windows Live Family Safety Windows Live ID Sign-in Assistant Windows Live Mail Windows Live Messenger Windows Live Movie Maker Windows Live Photo Gallery Windows Live Sync Windows Live Toolbar Windows Live Writer Windows Media Player Firefox Plugin WinRAR archiver World of Warcraft Xfire (remove only) XP Codec Pack Bij voorbaat dank voor controle!
 • Hallo Lt. Weasel , Limewire is al tijden een bron voor het binnenkrijgen van Malware. Het is daarom zaak, dat je eerst na download de bestanden laat onderzoeken door je antivirus en/of MBAM en/of a-squared! De Java-runtime in jouw Windows is al oud - dus is dat een veiligheidsrisico! [b:a104a32495]Java runtime dient net zoals de Adobe Flashplayer altijd actueel te zijn! Hou het altijd op één geïnstalleerde Java-runtime![/b:a104a32495] Download naar je bureaublad : [url=http://www.java.com/en/download/manual.jsp][i:a104a32495][b:a104a32495]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 update 17[/b:a104a32495][/i:a104a32495][/url] Nu ga je eerst naar [b:a104a32495]Configuratiescherm /Programma’s en onderdelen[/b:a104a32495] en dan verwijder je [b:a104a32495]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 06[/b:a104a32495]. Hierna de computer opnieuw starten! Daarna kan je de nieuwe versie van Java installeren! Download, installeer en blijf [b:a104a32495]a-squared Free 4.5 [/b:a104a32495]gebruiken. Direkt na de installatie wil ook [b:a104a32495]a-squared Free 4.5[/b:a104a32495] updaten. Dat verhinder je. Start [b:a104a32495]a-squared Free 4.5[/b:a104a32495] en klik op [b:a104a32495]Configureer updates[/b:a104a32495] en [b:a104a32495]haal dan het vinkje weg bij Extra talen installeren[/b:a104a32495]! Hierna kan je [b:a104a32495]a-squared Free 4.5[/b:a104a32495] de nieuwste definities binnenhalen. [b:a104a32495]Nadat de update gedaan is kies je voor [B]Slimme Scan[/b:a104a32495].[/B] [url=http://www.emsisoft.nl/asquaredfree/index.htm][i:a104a32495][b:a104a32495]Download a-squared Free 4.5[/b:a104a32495][/i:a104a32495][/url] [b:a104a32495]VISTAGEBRUIKERS: klik de betreffende snelkoppeling met rechts aan en kies voor Eigenschappen. In het Eigenschappenvenster klik je dan op de knop Geavanceerd en zet je een vinkje bij Als administrator uitvoeren.[/b:a104a32495] Post het log van a-squared!
 • Beste, ik heb java naar update 17 gebracht, en ineens een diepe scan gedaan met A squared free! Dit is de log: a-squared Anti-Malware - Versie 4.5 Laatste Update: 4/12/2009 13:28:08 Scan instellingen: Scan type: N/A Objecten: Geheugen, Sporen, Cookies, C:\, D:\ Scan archieven: Aan Heuristieken: Uit ADS Scan: Aan Scan starten: 4/12/2009 13:29:07 Gescand Bestanden: 224600 Sporen: 586552 Cookies: 14 Processen: 58 Gevonden Bestanden: 0 Sporen: 0 Cookies: 0 Processen: 0 Registersleutels: 0 Scan einde: 4/12/2009 15:08:13 Scan tijd: 1:39:06 en een nieuwe HJT log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:29:25, on 4/12/2009 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\System32\smss.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\Windows\system32\services.exe C:\Windows\system32\lsass.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\winlogon.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\nvvsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\nvvsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe C:\Windows\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE C:\Program Files\Microsoft\Office Live\OfficeLiveSignIn.exe C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2start.exe C:\PROGRAM FILES\A-SQUARED ANTI-MALWARE\a2guard.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O4 - HKLM\..\Run: [Bluetooth HCI Monitor] RunDll32 HCIMNTR.DLL,RunCheckHCIMode O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\PROGRAM FILES\A-SQUARED ANTI-MALWARE\a2guard.exe" /d=60 O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" resetprofile O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://pccheckup.dellfix.com/sdccommon/download/tgctlcm.cab O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/VistaMSNPUpldnl-be.cab O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Performance Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe -- End of file - 8748 bytes
 • Hallo Lt. Weasel, je log ziet er op éé'n klein ding na mooi uit! Start HijackThis opnieuw en kies voor [b:d0670e7cc3]Scan only[/b:d0670e7cc3], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regel, klik je vervolgens op de knop [b:d0670e7cc3]Fix checked[/b:d0670e7cc3]: O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) Tip: MBAM en a-squared vullen elkaar aan. Beide scanners wekelijks gebruiken (wel eerst weer updaten)! Heb je nog problemen?
 • Hallo Abraham54, Ik ervaar geen problemen meer, alleen vind ik het wel raar dat nog MBAM of nog a-squared iets gevonden hebben. Ik neem aan dat het verwijdert is dan. :) Wel heb ik een vraagje over A-Squared, kan het zijn dat ie sommige zaken blokkeer ( zoals games?) Want ik startte daarjuist COD2 en COD4 op, en dit lukte eerst niet, ik moest eerst A-Squared afsluiten. Bedankt voor je hulp!
 • Die melding wat games betreft is nieuw voor mij, dus het zou kunnen!
 • Oké dan. :) Is er verder nog iets dat ik zou moeten doen? Is mijn computer nu 'virusvrij'? Ik zag net dat de gevonden virussen zich nu in quarantaine van AVG 9.0 Free bevinden.
 • Ja - jouw Windows is helemaal in orde. Blijf wekelijks MBAM en a-squared gebruiken.
 • Oké, heel erg bedankt voor jou hulp Abraham54!
 • Graag gedaan hoor.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.