Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Kan geen achtergrond instellen, alleen maar kleur

6 antwoorden
  • Ik heb een heel raar probleem, ik kan in Vista geen achtergrond meer op mijn desktop instellen, alleen nog een kleur. Als ik gewoon via de instellingen ga bladeren naar een achtergrond dan zie ik in de previewpane niets. Als ik met mijn muis dan vervolgens door de previewpane ga dan zie ik wel diverse afbeeldingen oplichten, dat wil zeggen, ik zie dat ze geselecteerd worden maar de afbeelding zelf verschijnt niet, alsof alle afbeeldingen transparant zijn. Vervolgens kies ik een afbeelding voor op de achtergrond en er gebeurt niets, de achtergrond blijft gewoon dezelfde kleur als voorheen. Via verkenner een plaatje als bureauachtergrond toewijzen lukt niet, maar als ik een plaatje via Firefox als bureaublad achtergrond kies, lukt het wel! Maar ik wil het als nog gefixt hebben... Ik heb al verschillende dingen geprobeerd: In het register gekeken volgens andere fora regsvr32 %windir%\system32\shimgvw.dll geprobeerd in uitvoeren Nog iets, mijn miniatuurweergave in verkenner werkt ook niet echt goed, dus misschien dat het ook daar aan ligt. Heeft iemand een oplossing voor mij?
  • Misschien dat dit logje helpt: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:05:57, on 11-12-2009 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\hp\support\hpsysdrv.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\MouseDrv.exe C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\regedit.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\hp\kbd\kbd.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Users\Victor\Desktop\shellexeview\shexview.exe C:\Windows\explorer.exe C:\Users\Victor\Desktop\spybotsd162.exe C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\is-EQTMQ.tmp\spybotsd162.tmp C:\Users\Victor\Desktop\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = socks= R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = plimus.com,www.plimus.com,regnow.com,www.regnow.com, R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\IPSBHO.DLL O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file) O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: AL2Spy Class - {DC200356-0864-4F66-8964-5D43A19300F5} - C:\PROGRA~1\Q2\al2dll.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O3 - Toolbar: FreshDownload Bar - {ED0E8CA5-42FB-4B18-997B-769E0408E79D} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdiebar.dll (file missing) O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\StartAutorun.exe MouseDrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Shuffle] C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [DisplayFusion] "C:\Program Files\DisplayFusion\DisplayFusion.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: AutoLogin - {D04AA3F7-DEE7-479B-A153-24E6C36300C0} - C:\PROGRA~1\Q2\al2dll.dll O9 - Extra button: FreshDownload - {E3092B55-39F1-4972-89C9-AB88DA38AA2A} - C:\Program Files\FreshDevices\FreshDownload\fd.exe (file missing) O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscctrl2.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B2BBA6ED-F572-4552-A351-15B9B2C079DB}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220 O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\KMWDSrv.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 9294 bytes
  • Hallo blueking, je hebt een vreemd probleem inderdaad. Vraag: wat geeft Norton aan wat betreft functioneren? Start HijackThis opnieuw en kies voor [b:914d1ef1e3]Scan only[/b:914d1ef1e3], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:914d1ef1e3]Fix checked[/b:914d1ef1e3]: O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file) O3 - Toolbar: FreshDownload Bar - {ED0E8CA5-42FB-4B18-997B-769E0408E79D} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdiebar.dll (file missing) O9 - Extra button: FreshDownload - {E3092B55-39F1-4972-89C9-AB88DA38AA2A} - C:\Program Files\FreshDevices\FreshDownload\fd.exe (file missing) Download, installeer en blijf [b:914d1ef1e3]a-squared Free 4.5 [/b:914d1ef1e3]gebruiken. Direkt na de installatie wil ook [b:914d1ef1e3]a-squared Free 4.5[/b:914d1ef1e3] updaten. Dat verhinder je. Start [b:914d1ef1e3]a-squared Free 4.5[/b:914d1ef1e3] en klik op [b:914d1ef1e3]Configureer updates[/b:914d1ef1e3] en [b:914d1ef1e3]haal dan het vinkje weg bij Extra talen installeren[/b:914d1ef1e3]! Hierna kan je [b:914d1ef1e3]a-squared Free 4.5[/b:914d1ef1e3] de nieuwste definities binnenhalen. [b:914d1ef1e3]Nadat de update gedaan is kies je voor [B]Grondige Scan[/b:914d1ef1e3].[/B] [url=http://www.emsisoft.nl/asquaredfree/index.htm][i:914d1ef1e3][b:914d1ef1e3]Download a-squared Free 4.5[/b:914d1ef1e3][/i:914d1ef1e3][/url] [b:914d1ef1e3]VISTAGEBRUIKERS: klik de betreffende snelkoppeling met rechts aan en kies voor Eigenschappen. In het Eigenschappenvenster klik je dan op de knop Geavanceerd en zet je een vinkje bij Als administrator uitvoeren.[/b:914d1ef1e3] Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van A-squared posten; tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:914d1ef1e3]Open the Misc Tools section[/b:914d1ef1e3], dan op de knop [b:914d1ef1e3]Open Uninstall Manager[/b:914d1ef1e3] en als laatse op de knop [b:914d1ef1e3]Save[/b:914d1ef1e3]).
  • Hey Abraham54, Bedankt voor je reactie, maar het is niet opgelost. Resultaat scan: a-squared Anti-Malware - Versie 4.5 Laatste Update: 13-12-2009 11:50:01 Scan instellingen: Scan type: N/A Objecten: Geheugen, Sporen, Cookies, C:\, D:\ Scan archieven: Aan Heuristieken: Uit ADS Scan: Aan Scan starten: 13-12-2009 11:50:52 c:\windows\eselleratecontrol365.dll Ontdekt: Trace.File.Borzoi!A2 Key: HKEY_CLASSES_ROOT\registrycontrol.regicon\clsid Ontdekt: Trace.Registry.BonziBuddy!A2 Key: HKEY_CLASSES_ROOT\registrycontrol.regicon Ontdekt: Trace.Registry.BonziBuddy!A2 Value: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C915F573-4C11-4968-9080-29E611FDBE9F}\InprocServer32 --> ThreadingModel Ontdekt: Trace.Registry.Borzoi!A2 Value: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C915F573-4C11-4968-9080-29E611FDBE9F}\InprocServer32 --> ThreadingModel Ontdekt: Trace.Registry.Borzoi!A2 C:\Users\Victor\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\victor@2o7[1].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.2o7!A2 C:\Users\Victor\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\victor@doubleclick[2].txt Ontdekt: Trace.TrackingCookie.doubleclick!A2 C:\Program Files\Cool MP3 Splitter\Help.chm Ontdekt: Trojan-Dropper.HTML.Small.g!IK C:\Program Files\PC-Doctor for Windows\pcdrcpu.p5x Ontdekt: Gen.AdWare!IK Gescand Bestanden: 500957 Sporen: 551307 Cookies: 51 Processen: 70 Gevonden Bestanden: 10 Sporen: 5 Cookies: 2 Processen: 0 Registersleutels: 0 Scan einde: 13-12-2009 15:36:04 Scan tijd: 3:45:12 Uninstall list: 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) AC3Filter 1.61b Acronis Disk Director Suite Adobe AIR Adobe AIR Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Reader 9.2 - Nederlands Apple Application Support Apple Mobile Device Support Apple Software Update a-squared Anti-Malware 4.5 ATI AVIVO Codecs Bonjour Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.6 Patch Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.7 Patch Catalyst Control Center - Branding CCleaner Cool MP3 Splitter 3.0 De Sims™ 3 Diagnostisch hulpprogramma voor hardware DivX Codec DivX Player DivX Plus DirectShow Filters DivX Web Player Dual-Core Optimizer EasyBCD 1.7.2 GearDrvs GIMP 2.6.7 GKLauncher Google Earth Google Update Helper Hard Disk Sentinel PRO HDD Regenerator HijackThis 2.0.2 Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB945282) Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB946040) Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB946308) Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB946344) Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB947540) Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB947789) Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB948127) Hotfix for Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB951708) Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB945282) Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB946040) Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB946308) Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB947540) Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB947789) Hotfix for Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU (KB948127) HP Advisor HP Customer Experience Enhancements HP Easy Setup - Core HP Easy Setup - Frontend HP Picasso Media Center Add-In HP SoftPaq Download Manager HP Update HydraVision ImgBurn iPhone-configuratieprogramma iTunes Java(TM) 6 Update 16 Junk Mail filter update LogMeIn Hamachi LogMeIn Hamachi Magic ISO Maker v5.5 (build 0276) MagicDisc 2.7.106 Malwarebytes' Anti-Malware MATLAB Component Runtime 7.6 McAfee SiteAdvisor Messenger Plus! Live Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Choice Guard Microsoft Easy Assist v2 Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Access MUI (English) 2007 Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Excel MUI (English) 2007 Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Groove MUI (English) 2007 Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007 Microsoft Office Language Pack 2007 - Dutch/Nederlands Microsoft Office Live Add-in 1.4 Microsoft Office O MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007 Microsoft Office Outlook Connector Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007 Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Dutch) Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007 Microsoft Office Proofing (English) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Shared MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office SharePoint Designer MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Word MUI (English) 2007 Microsoft Office X MUI (Dutch) 2007 Microsoft Rekenmachine Plus Microsoft Silverlight Microsoft SQL Server 2008 Management Objects Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 Design Tools English Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 English Microsoft Virtual PC 2007 SP1 Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition with SP1 - ENU Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - ENU Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729 Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 Headers and Libraries Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 SP1 Express Tools for .NET Framework - enu Microsoft Windows SDK for Visual Studio 2008 SP1 Express Tools for Win32 Microsoft Works Microsoft WSE 3.0 Runtime Mozilla Firefox (3.5.5) MSVCRT MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) Norton 360 Premier Edition Notepad++ NVIDIA Drivers NVIDIA ForceWare Network Access Manager NVIDIA ForceWare Network Access Manager NVIDIA PhysX ObjectDock Plus OcxSetup OGA Notifier 2.0.0048.0 Picasa 3 Python 2.4.3 QuickTime Realtek High Definition Audio Driver Roxio Creator Audio Roxio Creator Basic v9 Roxio Creator Copy Roxio Creator Data Roxio Creator EasyArchive Roxio Creator Tools Roxio Express Labeler 3 Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB973704) Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB973593) Security Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB972363) Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789) Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB969693) Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234) Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709) Sony USB Driver SpeedFan (remove only) Spybot - Search & Destroy SQL Server System CLR Types Stardock Central Steam System Requirements Lab Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL Taskbar Shuffle version 2.5 TeamSpeak 2 RC2 Tencent QQ2009 Trust R-series Mouse And Keyboard Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673) Update for Microsoft Office Access 2007 Help (KB963663) Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416) Update for Microsoft Office Infopath 2007 Help (KB963662) Update for Microsoft Office OneNote 2007 Help (KB963670) Update for Microsoft Office Outlook 2007 Help (KB963677) Update for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update for Microsoft Office Publisher 2007 Help (KB963667) Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671) Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb976884) Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) USBET VC80CRTRedist - 8.0.50727.4053 VDownloader 1.0 Verbeterde multimedia toetsenbordoplossing VistaGlazz 2.0 VobSub v2.23 (Remove Only) War Rock Windows 7 Upgrade Advisor Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden Windows Live Call Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Essentials Windows Live ID Sign-in Assistant Windows Live Mail Windows Live Messenger Windows Live OneCare safety scanner Windows Live OneCare safety scanner Windows Media Player Firefox Plugin WinRAR Xfire (remove only) Xvid 1.2.2 final uninstall Yahoo! Install Manager Yahoo! Widgets Your Uninstaller! 2008 Version 6.2 Logje: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 17:56:54, on 14-12-2009 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\hp\support\hpsysdrv.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\MouseDrv.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\hp\kbd\kbd.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Windows\notepad.exe C:\Users\Victor\Desktop\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = socks= R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = plimus.com,www.plimus.com,regnow.com,www.regnow.com, R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\IPSBHO.DLL O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: AL2Spy Class - {DC200356-0864-4F66-8964-5D43A19300F5} - C:\PROGRA~1\Q2\al2dll.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\StartAutorun.exe MouseDrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Shuffle] C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscctrl2.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B2BBA6ED-F572-4552-A351-15B9B2C079DB}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220 O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\KMWDSrv.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 8925 bytes
  • Hallo blueking, jouw Windows is geïnfecteerd door Smitfraud, een gemene spywarevorm! Gebruik de [b:7de0a3ca47]Generic Smitfraud remover 1.15[/b:7de0a3ca47]: http://download.chip.eu/nl/Generic-Smitfraud-remover-1.15_798949.html Post daarna een nieuw aangemaaky HJT-log!
  • Hallo Abraham54, Bedankt voor je reactie. Maar helaas weer niets opgeleverd. Ik heb dat progje geïnstalleerd en toen vroeg hij voor reboot. Dat heb ik gedaan, maar ik begreep niet helemaal wat verder moest gebeuren. Was die installatie al het verwijderen? Log na het installeren: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:40:30, on 16-12-2009 Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\MouseDrv.exe C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\hp\support\hpsysdrv.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\hp\kbd\kbd.exe C:\Windows\Explorer.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Users\Victor\Desktop\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = socks= R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = plimus.com,www.plimus.com,regnow.com,www.regnow.com, R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\IPSBHO.DLL O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: AL2Spy Class - {DC200356-0864-4F66-8964-5D43A19300F5} - C:\PROGRA~1\Q2\al2dll.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\StartAutorun.exe MouseDrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2guard.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Shuffle] C:\Program Files\Taskbar Shuffle\taskbarshuffle.exe O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscctrl2.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B2BBA6ED-F572-4552-A351-15B9B2C079DB}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220 O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Anti-Malware\a2service.exe O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Trust\Trust R-series Mouse And Keyboard\KMWDSrv.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360 Premier Edition\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe -- End of file - 8351 bytes [/img]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.