Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

slaapstand

11 antwoorden
 • Mijn pc kan ik niet meer in de slaapstand zetten. Als ik er op klik sluit hij wel af, maar start onmiddelijk weer op. Hij staat wel aangevinkt. Wat kan het zijn. Ook tussentijd sluit hij uit zichzelf af en start weer op. Vriendelijke groet, Jovanna. :lol:
 • http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis :roll: Misschien beter een HijackThis-logje maken en opnieuw posten. Heb je deze problemen al lang?
 • Hallo jovanna, indien je HijackThis al gedownload hebt, doe dan eerst het volgende: - download, installeer en blijf [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] gebruiken. Al meteen na de installatie wil [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] zijn database opwaarderen – toestaan dus. Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:1f4fccf391]Update[/b:1f4fccf391] aandoen! [url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][b:1f4fccf391]Download MBAM[/b:1f4fccf391] (KLIK)[/url] Start [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] en kies voor [b:1f4fccf391]Snelle Scan[/b:1f4fccf391] [b:1f4fccf391]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:1f4fccf391] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:1f4fccf391]OK[/b:1f4fccf391] , daarna op de knop [b:1f4fccf391]Bekijk Resultaten[/b:1f4fccf391] om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:1f4fccf391]Verwijder geselecteerde[/b:1f4fccf391] . Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. Het log wordt automatisch bewaard door [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:1f4fccf391]Logs[/b:1f4fccf391] te klikken in [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] . Indien [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:1f4fccf391]OK[/b:1f4fccf391] klikken! Daarna zal [b:1f4fccf391]MBAM[/b:1f4fccf391] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt. Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten; tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:1f4fccf391]Open the Misc Tools section[/b:1f4fccf391], dan op de knop [b:1f4fccf391]Open Uninstall Manager[/b:1f4fccf391] en als laatse op de knop [b:1f4fccf391]Save[/b:1f4fccf391].
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA) Scan saved at 16:40:46, on 3-1-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbService.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbInterface.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Ares\Ares.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hyves.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.missim.org/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Hyves R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll (file missing) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [AutoTBar] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\AUTOTBAR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60 O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 9 interface] "C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbInterface.exe" -service O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.nl/s/v/56.18/uploader2.cab O16 - DPF: {426784E5-24B2-4708-820D-117342FAD009} (Cimporter Object) - http://hyves.nl/cab/outlookaddressbook.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1183277530000 O16 - DPF: {6F750203-1362-4815-A476-88533DE61D0C} (Kodak Gallery Easy Upload Manager Class) - http://www.kodakgallery.nl/downloads/BUM/BUM_WIN_IE_2/axofupld.cab O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab O16 - DPF: {F9BF64A0-5A65-43E0-ACDB-B223E7F9DDD9} (WebWatch2 Control) - http://www.villaggiodeifiori.it/WEBWATCH2.cab O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe O23 - Service: Cobian Backup 9 service (CobianBackupAmanita) - Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbService.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.caedes.net/Zephir/custom/tmpl/default/images/overlay-little.gif -- End of file - 9637 bytes Aangifte inkomstenbelasting 2007 Adobe AIR Adobe AIR Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Media Player Adobe Reader 8.1.4 - Nederlands Agere Systems PCI Soft Modem ALTools Update Ares 2.1.2 avast! Antivirus Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB928090) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB931768) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB933566) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB937143) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB939653) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB942615) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB944533) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB950759) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB953838) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB954154) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 9 (KB911565) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 9 (KB917734) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950760) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950762) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376-v2) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951698) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951748) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB953839) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954459) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956391) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956744) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957095) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960715) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961371) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961373) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB968537) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969898) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969947) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970430) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971633) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973346) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973904) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974318) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974392) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467) Canon Camera Access Library Canon Camera Support Core Library Canon G.726 WMP-Decoder CANON iMAGE GATEWAY Task for ZoomBrowser EX Canon Internet Library for ZoomBrowser EX Canon MovieEdit Task for ZoomBrowser EX Canon MP Navigator 3.0 Canon MP510 Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX Canon Utilities CameraWindow Canon Utilities CameraWindow DC Canon Utilities CameraWindow DC_DV 5 for ZoomBrowser EX Canon Utilities CameraWindow DC_DV 6 for ZoomBrowser EX Canon Utilities EOS Utility Canon Utilities MyCamera Canon Utilities MyCamera DC Canon Utilities PhotoStitch Canon Utilities RemoteCapture Task for ZoomBrowser EX Canon Utilities ZoomBrowser EX Canon ZoomBrowser EX Memory Card Utility Cobian Backup 9 Easy Taalcursus Spaans EPSON Printer Software Essentiële update voor Windows Media Player 11 (KB959772) EVEREST Home Edition v2.20 Gebruikersregistratie voor Canon MP510 Google Toolbar for Internet Explorer Google Toolbar for Internet Explorer Google Updater Help and Support Additions High Definition Audio Driver Package - KB835221 HiJackThis Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) Hotfix voor Windows Internet Explorer 7 (KB947864) Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683) Hotfix voor Windows XP (KB952287) Hotfix voor Windows XP (KB961118) Hotfix voor Windows XP (KB970653-v3) Hotfix voor Windows XP (KB976098-v2) HP Deskjet Preloaded Printer Drivers HP Photosmart-camera's 4.0 HP Software Update Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver Japanese Fonts Support For Adobe Reader 8 Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_03 Java(TM) 6 Update 17 KB898458: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training KB923723: Beveiligingsupdate voor Step by Step Interactive Training K-Lite Codec Pack 4.3.1 (Full) KODAK Gallery Upload Software Kruidvat fotoservice Malwarebytes' Anti-Malware Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Choice Guard Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Office Live Add-in 1.3 Microsoft Office XP Professional met FrontPage Microsoft Search Enhancement Pack Microsoft Silverlight Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86) Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86) Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 Microsoft Windows XP Video Decoder Checkup Utility Movavi Flash Converter MSVCRT MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) Paint.NET v3.5.1 Picasa 3 Realtek High Definition Audio Driver Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for CAPICOM (KB931906) Segoe UI Sitecom Bluetooth Software SPAMfighter TeLL me More Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB971180) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976749) Update voor Windows XP (KB951072-v2) Update voor Windows XP (KB951978) Update voor Windows XP (KB955839) Update voor Windows XP (KB961503) Update voor Windows XP (KB967715) Update voor Windows XP (KB968389) Update voor Windows XP (KB971737) Update voor Windows XP (KB973687) Update voor Windows XP (KB973815) VLC media player 0.9.9 Windows Back-up Windows Defender Windows Internet Explorer 8 Windows Live Essentials Windows Live Essentials Windows Live Toolbar Windows Media Format 11 runtime Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 Windows Media Player 11 Windows XP Service Pack 3 Malwarebytes' Anti-Malware 1.43 Database versie: 3486 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 Internet Explorer 8.0.6001.18702 3-1-2010 13:31:10 mbam-log-2010-01-03 (13-31-10).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 111922 Verstreken tijd: 8 minute(s), 54 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 4 Registerwaarden geïnfecteerd: 1 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 1 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{497dddb6-6eee-4561-9621-b77dc82c1f84} (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{4e980492-027b-47f1-a7ab-ab086dacbb9e} (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{5ead8321-fcbb-4c3f-888c-ac373d366c3f} (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{31f3cf6e-a71a-4daa-852b-39ac230940b4} (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs\C:\WINDOWS\system32\SysRestore.dll (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully. Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: C:\WINDOWS\system32\SysRestore.dll (Rogue.Ascentive) -> Quarantined and deleted successfully. Hopelijk heb je zo genoeg gegevens. Moet ik nu avast verwijderen? Groetjes Jovanna.
 • Hallo jovanna, start HijackThis opnieuw en kies voor [b:9f6bc66135]Scan only[/b:9f6bc66135], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:9f6bc66135]Fix checked[/b:9f6bc66135]: R3 - URLSearchHook: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll (file missing) O3 - Toolbar: PHPNukeDU Toolbar - {46735dee-f862-49d1-876d-6382794dc625} - C:\Program Files\PHPNukeDU\tbPHP0.dll (file missing) Heb jij deze oude Java runtime echt nog nodig? Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_03: On October 30, 2008 J2SE 1.4.2 reached the end of its service life (http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html) Ken jij deze url: www.villaggiodeifiori.it Download, installeer en blijf [b:9f6bc66135]a-squared Free 4.5 [/b:9f6bc66135]gebruiken. Direkt na de installatie wil ook [b:9f6bc66135]a-squared Free 4.5[/b:9f6bc66135] updaten. Dat verhinder je. Start [b:9f6bc66135]a-squared Free 4.5[/b:9f6bc66135] en klik op [b:9f6bc66135]Configureer updates[/b:9f6bc66135] en [b:9f6bc66135]haal dan het vinkje weg bij Extra talen installeren[/b:9f6bc66135]! Hierna kan je [b:9f6bc66135]a-squared Free 4.5[/b:9f6bc66135] de nieuwste definities binnenhalen. [b:9f6bc66135]Nadat de update gedaan is kies je voor [B]Grondige Scan[/b:9f6bc66135].[/B] [url=http://www.emsisoft.nl/asquaredfree/index.htm][i:9f6bc66135][b:9f6bc66135]Download a-squared Free 4.5[/b:9f6bc66135][/i:9f6bc66135][/url] [b:9f6bc66135]VISTAGEBRUIKERS: klik de betreffende snelkoppeling met rechts aan en kies voor Eigenschappen. In het Eigenschappenvenster klik je dan op de knop Geavanceerd en zet je een vinkje bij Als administrator uitvoeren.[/b:9f6bc66135] Post het log van a-squared en een tevens een nieuw HJT-log!
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA) Scan saved at 22:28:35, on 3-1-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbService.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbInterface.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Ares\Ares.exe C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\a-squared Free\a2free.exe C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hyves.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=NL_NL&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.missim.org/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door Hyves R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.4.4525.1752\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [AutoTBar] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\AUTOTBAR.EXE O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60 O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 9 interface] "C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbInterface.exe" -service O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2009] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe /S O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.nl/s/v/56.18/uploader2.cab O16 - DPF: {426784E5-24B2-4708-820D-117342FAD009} (Cimporter Object) - http://hyves.nl/cab/outlookaddressbook.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1183277530000 O16 - DPF: {6F750203-1362-4815-A476-88533DE61D0C} (Kodak Gallery Easy Upload Manager Class) - http://www.kodakgallery.nl/downloads/BUM/BUM_WIN_IE_2/axofupld.cab O16 - DPF: {AE2B937E-EA7D-4A8D-888C-B68D7F72A3C4} (IPSUploader4 Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader4.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab O16 - DPF: {F9BF64A0-5A65-43E0-ACDB-B223E7F9DDD9} (WebWatch2 Control) - http://www.villaggiodeifiori.it/WEBWATCH2.cab O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe O23 - Service: Cobian Backup 9 service (CobianBackupAmanita) - Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbService.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.caedes.net/Zephir/custom/tmpl/default/images/overlay-little.gif -- End of file - 9581 bytes Er was van a-square een bestand in quarantaine, die heb ik verwijderd per ongeluk. Kan ik dus niet meer doorsturen. De url die je bedoelde ken ik. Groetjes Jovanna.
 • Hallo Jovanna, je log ziet er nu goed uit. Hoe gaat het nu met jouw Windows - kan je de slaapstand weer gebruiken?
 • Hallo Abraham. Hij gaat wel in de slaapstand, maar start meteen weer op. En dan weer slaapstand, weer opstarten. enz... Maar natuurlijk wel goed dat alles eens opgeschoond is. En ik heb er weer wat van geleerd. :lol: Want van logboeken had ik nog nooit gehoord. :roll: Wat moet ik nu doen? Dat runtime kan ik niet verwijderen. Groetjes Jovanna.
 • Hallo Jovanna, dan raad ik je aan ServicePack 3 voor XP opnieuw te installeren, daardoor worden systeemfouten ook weer gerepareerd! http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4&DisplayLang=nl Succes ermee.
 • Ik heb Service Pack 3 geinstalleerd en er is niets veranderd. Nog steeds hetzelfde probleem.
 • Vertel eens - hoe lang duurt het voordat jou PC afgesloten is?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.