Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Laptop met kuren

5 antwoorden
  • Laptop wil af en toe geen internetverbinding maken terwijl ik 5 min daarvoor gewoon op Inet kon.Bovendien wil ie niet afsluiten via de start>afsluiten optie Fsecure geeft niets, MBAM ook niet. Dus hJtlog waarbij ik zelf al een aaantal dingen zie maar nog niet ben gaan klooien Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:33:29, on 5-1-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18865) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\RegCure\RegCure.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Internetbeveiling\Common\FSM32.EXE C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\Kiwee Toolbar\3.1\kwtbaim.exe C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Users\ria\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: agihelper.AGUtils - {0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - mscoree.dll (file missing) O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: agihelper.AGUtils - {0bc6e3fa-78ef-4886-842c-5a1258c4455a} - mscoree.dll (file missing) O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\Internetbeveiling\NRS\iescript\baselitmus.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\Internetbeveiling\NRS\iescript\baselitmus.dll O3 - Toolbar: Kiwee Toolbar - {1c99b848-84cb-4ce4-8cd8-ed5719484d9f} - mscoree.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Internetbeveiling\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Internetbeveiling\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [KiweeHook] "C:\Program Files\Kiwee Toolbar\3.1\kwtbaim.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscctrl2.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O20 - AppInit_DLLs: eNetHook.dll O23 - Service: AG Core Services (AGCoreService) - AG Interactive - C:\Program Files\AGI\core\4.1\AGCoreService.exe O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing) O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Internetbeveiling\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Internetbeveiling\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Internetbeveiling\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Internetbeveiling\ORSP Client\fsorsp.exe O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 7409 bytes
  • Hallo Anjo, ik acht het mogelijk dat je in totaal drie firewalls actief hebt in jouw Vista! - de eigen firewall van Vista - de firewall van F-Secure - de OnlineArmor firewall Dat is een beetje erg te veel! Één firewall is meer dan genoeg! Kijk ook in het Netwerkcentrum: daar moet de instelling staan op Internet en lokaal!
  • Online Armor?? Nooit van gehoord.. Fsecure staat af en toe maar open,idem Vista ding Vertrouw einegnlijk voornamelijk op mijn Routertje met ingebouwde vuurmuur . Maare hoe zit t verder met t log??
  • Ben jij de enigste gebruiker van die PC of zijn er soms meer met beheersrechten! De OnlineArmorFirewall is echt ook actief! Bij nader inzien, Norton is ook nog deels aanwezig: download en laat het Norto verwijdertool zijn wek doen! http://service1.symantec.com/support/inter/tsgeninfointl.nsf/nl_docid/20050411155130924?OpenDocument&seg=hm&lg=nl&ct=nl
  • Gebruik eerst alleen ens de firewall van Vista, die is naar menig goed genoeg. Ik test het zelf regelamatig via grc.com/

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.