Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Opstartprobleem: zwart scherm

68 antwoorden
 • wellicht wordt een netwerkverbinding gezocht? al eens een grondige scan gedaan met een uptodate virusscanner, en daarna met malwarebytes http://download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html
 • Ik heb zelf Norman, maar ik zal het eens met de scan die je gaf doen. En, ik dacht zelf dat explorer.exe verkeerd is. Misschien moet ik dit proces verwijderen of weet ik veel.
 • norton: ook norton al eens gedeïnstalleerd en daarna gekeken hoe de start verloopt? (ik vermoed dat norton altijd actief is, ook al ontvink je het bij de opstarters in msconfig)
 • Ik heb niet norton, maar norman.
 • En dit is de uitslag: Malwarebytes' Anti-Malware 1.44 Database versie: 3671 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 Internet Explorer 8.0.6001.18882 2/1/2010 7:22:53 PM mbam-log-2010-02-01 (19-22-53).txt Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|H:\|I:\|) Objecten gescand: 392936 Verstreken tijd: 4 hour(s), 36 minute(s), 49 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden)
 • dan weet je weer iets waar het niet aan kan liggen. tuurlkijk had ik moeten schrijven norman.... :wink: maar dat foutje neemt niet weg dat het - in het kader van afstrepen van oorzaken - goed is mijn suggestie om even te deïnstalleren uit te voeren.
 • Kan ik dan nog wel dezelfde licentiecode uitvoeren? De licentie is namelijk van een neef van mij.
 • tja....... :cry: codes van neefjes doen we hier niet aan. maar je kan toch gewoon overstappen op free avg: minstens zo goed....
 • Ja, misschien kan ik anders ook kijken hoe de pc in veilige modus opstart. Dan wordt de virusscan niet opgestart.
 • nee, maar de rest aan programmas buiten de kale windows om, evenmin... en daar leer je dus niks van.
 • ok, is er geen andere manier om er achter te komen? Er is volgensmij niks verander door Norman, maar goed als je het zegt, je weet er natuurlijk meer van dan mij:D, maar AVG is dus net zo goed als Norman, want als het niet aan Norman ligt, dan moet ik die dus installeren?
 • yep!
 • Is de free edition van AVG ook goed? (of beter als Norman)?
 • yep, was overigens ook al gemeld..
 • Ik heb Norman verwijderd, maar het helpt niet. Ik heb nog steeds hetzelfde probleem...
 • Ik verplaats hem even naar Beveiliging. Daar kan je denk ik beter geholpen worden, klinkt namelijk toch wel als (resten) van een virus. Eens kijken of er wat dieper gekeken kan worden daarnaar.
 • Hallo Jordi, AVG en Norman zitten zo'n beetje op hetzelfde niveau. Zelfs Microsofts Security Essentials is beter. En de momentele nummer 1 onder de gratis antivirusprogramma's is Avast 5 met Turbo updates en een menu, waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen! Begin overigens met het posten van een HJT-log: Download HijackThis 2.o2 en klik nao pstarten met Administratorrechten op de knop [b:2b5fc0ba7a]Scan and save a logfile[/b:2b5fc0ba7a] http://go.trendmicro.com/free-tools/hijackthis/HijackThisInstaller.exe Post de inhoud van log in je volgende post.
 • Dit log is nog inclusief Norman: t Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 4:17:14 PM, on 2/12/2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\System32\smss.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\csrss.exe C:\Windows\system32\services.exe C:\Windows\system32\lsass.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\winlogon.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe C:\Windows\system32\nvvsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\SLsvc.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\nvvsvc.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe C:\Windows\system32\svchost.exe c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe C:\Windows\system32\svchost.exe c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Windows\System32\jureg.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Windows\system32\schtasks.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe C:\hp\support\hpsysdrv.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe C:\hp\kbd\kbd.exe C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.runescape.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=74&bd=Presario&pf=desktop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\System32\msconfig.exe" /auto O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = C:\server\bin\ApacheMonitor.exe O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9c359db5df5f7) (gupdate1c9c359db5df5f7) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.36\bin\mysqld.exe -- End of file - 11806 bytes
 • Hallo Jordy!, er zit maleware in jouw Windows. Start HijackThis opnieuw en kies voor [b:2742ec14ef]Scan only[/b:2742ec14ef], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:2742ec14ef]Fix checked[/b:2742ec14ef]: O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file) Hierna je PC opnieuw opstarten! Doe dan daarna het volgende: download, installeer en blijf [b:2742ec14ef]MBAM[/b:2742ec14ef] gebruiken. Al meteen na de installatie wil [b:2742ec14ef]MBAM[/b:2742ec14ef] zijn database opwaarderen – toestaan dus. Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:2742ec14ef]Update[/b:2742ec14ef] aandoen! [url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][b:2742ec14ef]Download MBAM[/b:2742ec14ef] (KLIK)[/url] Start [b:2742ec14ef]MBAM[/b:2742ec14ef] en kies voor [b:2742ec14ef]Snelle Scan[/b:2742ec14ef] [b:2742ec14ef]N.B.: Vista- en Windows 7 gebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:2742ec14ef] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:2742ec14ef]OK[/b:2742ec14ef] , daarna op de knop [b:2742ec14ef]Bekijk Resultaten[/b:2742ec14ef] om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:2742ec14ef]Verwijder geselecteerde[/b:2742ec14ef] . Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. Het log wordt automatisch bewaard door [b:2742ec14ef]MBAM[/b:2742ec14ef] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:2742ec14ef]Logs[/b:2742ec14ef] te klikken in [b:2742ec14ef]MBAM[/b:2742ec14ef] . Indien [b:2742ec14ef]MBAM[/b:2742ec14ef] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:2742ec14ef]OK[/b:2742ec14ef] klikken! Daarna zal [b:2742ec14ef]MBAM[/b:2742ec14ef] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt. Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten; tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:2742ec14ef]Open the Misc Tools section[/b:2742ec14ef], dan op de knop [b:2742ec14ef]Open Uninstall Manager[/b:2742ec14ef] en als laatse op de knop [b:2742ec14ef]Save[/b:2742ec14ef].
 • Sinds een behoorlijke tijd krijg ik een zwart scherm tijdens het aanmelden van mijn account na het opstarten van mijn pc (Windows Vista Home Premium 32-bit). Het scherm is dus helemaal zwart, je ziet alleen de cursor die je kunt bewegen. Het duurt ong een minuut voordat daarna mijn bureaublad tevoorschijn komt en de programma's worden geladen. Ik heb hier een oplossing op gevonden: Nadat ik op mijn account heb geklikt om aan te melden, klik ik meteen op CTR+ALT+DEL en open in taakbeheer. Ik sluit explorer.exe en open hem daarna weer opnieuw. Nu komt mijn bureaublad wel weer tevoorschijn. Omdat deze methode dus geen oplossing is, hoop ik dat iemand mij kan helpen. Ik heb zelf al een keer via msconfig alle services (op microsoft na dan) en alle opstartprogramma's uitgeschakeld. Dit hielp niet. Ik kan natuurlijk Windows opnieuw installeren maar daar wordt je ook niet vrolijk van. Kan iemand mij helpen? Dat zou ik echt fijn vinden. Met vriendelijke groet, Jordy

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.