Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Problemen met server certificate

26 antwoorden
 • Sinds kort kan ik in zowel Google Chrome als in Internet Explorer bepaalde sites niet meer laden, bijv. Hyves. Beide browsers blijven de bewuste sites laden zonder dat er iets op het scherm verschijnt. Ook geeft Gmail telkens de melding "Kan niet controleren of het servercertificaat is ingetrokken". Een oudere image terugzetten van voor de problemen helpt niet, blijkbaar wordt er iets gechecked op een datum. Ook het terugzetten van de computerdatum helpt niet. Vista is up-to-date. Kan iemand mij helpen?
 • Hallo Jack, post een aktueel HijackThis-log, zodat ik meer inzicht in jouw Windows kan krijgen! [url=http://www.hijackthis.de/downloads/HJTInstall.exe][b:2a41b7e5d1]HijackThis download[/b:2a41b7e5d1][/url] Start Hijack This (gebruik je Vista of Windows 7, dan opstarten met Administratorrechten) en klik op de knop [b:2a41b7e5d1] Do a system scan and save a logfile[/b:2a41b7e5d1]. Post de inhoud van het logfile in je volgende post.[/b]
 • Beste Abraham54, Allereerst bedankt voor je reactie! Ik hou me maar vast aan je slogan.... Hieronder de logfile. Succes en alvast hartelijk dank voor de moeite!!!! Groet, Jack Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 20:05:54, on 8-2-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882) Boot mode: Normal Running processes: c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosAVRC.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtProc.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy.online.nl:8080 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D- 784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: QT TabBar - {d2bf470e-ed1c-487f-a333-2bd8835eb6ce} - mscoree.dll (file missing) O3 - Toolbar: QT Tab Standard Buttons - {D2BF470E-ED1C-487F-A666-2BD8835EB6CE} - mscoree.dll (file missing) O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O4 - HKLM\..\Run: [SVPWUTIL] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe" SVPwUTIL O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] "C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [HSON] "C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] "C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] "C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] "C:\Windows\KHALMNPR.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0 \AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray O4 - HKCU\..\Run: [X4ALLNL] "C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" /min /sleep=20 O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ? O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/50.14/uploader2.cab O16 - DPF: {DC8B04D7-DFBE-46B4-BAB6-61981E896C64} (Cebra Virtuocity Client) - http://www.virtuocity.eu/download/v223/virtuocity.cab O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1 \mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: Acronis Nonstop Backup service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\LBTServ.exe O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1 \McAfee\MSC\mcmscsvc.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1 \COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1 \McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1 \COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1 \McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1 \McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe O23 - Service: @C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010 \TuneUpDefragService.exe O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe -- End of file - 11235 bytes
 • Hallo Jack, [quote:a2383e64d4]Ik hou me maar vast aan je slogan....[/quote:a2383e64d4] Dat mag hoor. Vertel eens: internet jij bewust via een proxyserver?
 • Nee, ik ben me van geen kwaad bewust!
 • Hallo Jack, want je internet momenteel via een proxyserver, dat kan dus een aantal van je probllemen met internet verklaren. Mogelijk dat die instelling via malware er is gekomen! Eerst doe je het volgende: de proxie-instellingen van Internet Explorer herstellen: • Ga via Start naar Configuratiescherm en klik op Internetopties; alternatief klik je inde menubalk van Internet Explorer op "Extra" in da kies je in het uitklapmenu voor Internetopties. • Klik vervolgens op de tab "Verbindingen" en klik daar op de knop "Lan-instellingen • Verwijder het vinkje bij "Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken" • Vervolgens zet je een vinkje bij "Instellingen automatisch detecteren" • Klik achtereenvolgens tweemaal op de knop "OK"; heb je deze instellingen via Internet Explorer veranderd, dan de browser afsluiten. Start HijackThis opnieuw en kies voor [b:16d9f74c98]Scan only[/b:16d9f74c98], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:16d9f74c98]Fix checked[/b:16d9f74c98]: R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy.online.nl:8080 Hierna je PC opnieuw opstarten. Daarna doe je het volgende: download, installeer en blijf [b:16d9f74c98]MBAM[/b:16d9f74c98] gebruiken. Al meteen na de installatie wil [b:16d9f74c98]MBAM[/b:16d9f74c98] zijn database opwaarderen – toestaan dus. Ook bij herhaald gebruik: eerst de tab [b:16d9f74c98]Update[/b:16d9f74c98] aandoen! [url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][b:16d9f74c98]Download MBAM[/b:16d9f74c98] (KLIK)[/url] Start [b:16d9f74c98]MBAM[/b:16d9f74c98] en kies voor [b:16d9f74c98]Snelle Scan[/b:16d9f74c98] [b:16d9f74c98]N.B.: Vista- en Windows 7 gebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:16d9f74c98] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Wanneer de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:16d9f74c98]OK[/b:16d9f74c98] , daarna op de knop [b:16d9f74c98]Bekijk Resultaten[/b:16d9f74c98] om de resultaten te zien. Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klikken op: [b:16d9f74c98]Verwijder geselecteerde[/b:16d9f74c98] . Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. Het log wordt automatisch bewaard door [b:16d9f74c98]MBAM[/b:16d9f74c98] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:16d9f74c98]Logs[/b:16d9f74c98] te klikken in [b:16d9f74c98]MBAM[/b:16d9f74c98] . Indien [b:16d9f74c98]MBAM[/b:16d9f74c98] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:16d9f74c98]OK[/b:16d9f74c98] klikken! Daarna zal [b:16d9f74c98]MBAM[/b:16d9f74c98] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt. Hierna een nieuw Hijack This Log aanmaken en het resultaat daarvan samen met het scanresultaat van MBAM posten; tevens een Uninstall-lijst posten (Start HijackThis, klik op de knop [b:16d9f74c98]Open the Misc Tools section[/b:16d9f74c98], dan op de knop [b:16d9f74c98]Open Uninstall Manager[/b:16d9f74c98] en als laatse op de knop [b:16d9f74c98]Save[/b:16d9f74c98].
 • Beste Abraham54, Ik heb alles keurig gedaan wat je gevraagd hebt. Geen problemen bij MBAM, dus computer niet opnieuw opgestart. Logfile staat hieronder, net als de andere logfiles. Wederom zeer hartelijk dank voor alle moeite!!!!!! Groet, Jack Malwarebytes' Anti-Malware 1.44 Database versie: 3709 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 Internet Explorer 8.0.6001.18882 8-2-2010 21:42:03 mbam-log-2010-02-08 (21-42-03).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 113271 Verstreken tijd: 7 minute(s), 23 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 21:45:03, on 8-2-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882) Boot mode: Normal Running processes: c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosAVRC.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtProc.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Users\Jack\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O3 - Toolbar: QT TabBar - {d2bf470e-ed1c-487f-a333-2bd8835eb6ce} - mscoree.dll (file missing) O3 - Toolbar: QT Tab Standard Buttons - {D2BF470E-ED1C-487F-A666-2BD8835EB6CE} - mscoree.dll (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [SVPWUTIL] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe" SVPwUTIL O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] "C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [HSON] "C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] "C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] "C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] "C:\Windows\KHALMNPR.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray O4 - HKCU\..\Run: [X4ALLNL] "C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" /min /sleep=20 O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ? O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/50.14/uploader2.cab O16 - DPF: {DC8B04D7-DFBE-46B4-BAB6-61981E896C64} (Cebra Virtuocity Client) - http://www.virtuocity.eu/download/v223/virtuocity.cab O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: Acronis Nonstop Backup service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\LBTServ.exe O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe O23 - Service: @C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe -- End of file - 11124 bytes µTorrent ACDSee Pro 3 Acronis Disk Director Suite 10 build 2160 Acronis Disk Director Suite Acronis True Image Home Adobe AIR Adobe AIR Adobe Anchor Service CS4 Adobe Bridge CS4 Adobe CMaps CS4 Adobe Color - Photoshop Specific CS4 Adobe Color EU Recommended Settings CS4 Adobe Color JA Extra Settings CS4 Adobe Color NA Extra Settings CS4 Adobe Color Video Profiles CS CS4 Adobe CSI CS4 Adobe Default Language CS4 Adobe Device Central CS4 Adobe Drive CS4 Adobe ExtendScript Toolkit CS4 Adobe Extension Manager CS4 Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Fonts All Adobe Linguistics CS4 Adobe Media Player Adobe Media Player Adobe Output Module Adobe PDF Library Files CS4 Adobe Photoshop CS4 Adobe Photoshop CS4 Adobe Photoshop CS4 Adobe Photoshop CS4 Support Adobe Photoshop Lightroom 2.5 Adobe Reader 8.2.0 - Nederlands Adobe Search for Help Adobe Service Manager Extension Adobe Setup Adobe Shockwave Player 11.5 Adobe Type Support CS4 Adobe Update Manager CS4 Adobe WinSoft Linguistics Plugin Adobe XMP Panels CS4 AdobeColorCommonSetCMYK AdobeColorCommonSetRGB Affixa Bluetooth Stack for Windows by Toshiba Camera Assistant Software for Toshiba Catalyst Control Center - Branding CDDRV_Installer CDDRV_Installer Connect CutePDF Writer 2.8 Dora danst te hulp DVD Decrypter (Remove Only) DVD Shrink 3.2 Easy Cover Print 2.3 Emdedded IR Driver Geluiddemper v. cd/dvd-station GoodSync Google Gmail Notifier Google Toolbar for Internet Explorer Google Toolbar for Internet Explorer GrabIt 1.7.2 Beta 4 (build 997) Helium Music Manager 7 (build 7856) HEMA Fotoservice HijackThis 2.0.2 Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) ImgBurn Intel Matrix Storage Manager Java(TM) 6 Update 17 Java(TM) SE Runtime Environment 6 Kea Coloring Book 3.6.0 KhalInstallWrapper KhalInstallWrapper KODAK Gallery Upload Software kuler Logitech SetPoint Malwarebytes' Anti-Malware McAfee SecurityCenter MediaMonkey 3.0 Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Professional Plus 2007 Microsoft Office Professional Plus 2007 Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007 Microsoft Silverlight Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable MSXML 4.0 SP2 (KB936181) MSXML 4.0 SP2 (KB941833) MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) MSXML 4.0 SP2 and SOAP Toolkit 3.0 Nero Lite 9.2.6.0 Build.2.2 Nero Micro 9.2.6.0 Build.2.0 neroxml OGA Notifier 2.0.0048.0 PDF Settings CS4 Photoshop Camera Raw QuickPar 0.9 QuickTime Realtek 8169 PCI, 8168 and 8101E PCIe Ethernet Network Card Driver for Windows Vista Realtek High Definition Audio Driver Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB973704) Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB973593) Security Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB972363) Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789) Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB969693) Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234) Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709) Security Update for Windows Media Encoder (KB954156) Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 8 Suite Shared Configuration CS4 Synaptics Pointing Device Driver Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL Texas Instruments PCIxx21/x515/xx12 drivers. TOSHIBA Assist TOSHIBA ConfigFree TOSHIBA DVD PLAYER TOSHIBA Extended Tiles for Windows Mobility Center TOSHIBA Hardware Setup Toshiba Online Product Information TOSHIBA SD Memory Utilities TOSHIBA Software Modem TOSHIBA Supervisorwachtwoord Toshiba TEMPRO TOSHIBA Value Added Package TuneUp Utilities Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416) Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb977839) Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729) Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01 Visual C++ 8.0 ATL (x86) WinSXS MSM Visual C++ 8.0 CRT (x86) WinSXS MSM Windows Media Encoder 9 Series Windows Media Encoder 9 Series WinMount V2.2.2 WinRAR WinRAR archiver XS4ALL-webdisk Version 5.00.06 2007.02.28
 • Hallo Jack, hoe gaat het nu met internetten? Start HijackThis opnieuw en kies voor [b:a2aa8c47bb]Scan only[/b:a2aa8c47bb], nadat je een vinkje hebt gezet voor de met de onderstaand corresponderende regels, klik je vervolgens op de knop [b:a2aa8c47bb]Fix checked[/b:a2aa8c47bb]: O3 - Toolbar: QT TabBar - {d2bf470e-ed1c-487f-a333-2bd8835eb6ce} - mscoree.dll (file missing) O3 - Toolbar: QT Tab Standard Buttons - {D2BF470E-ED1C-487F-A666-2BD8835EB6CE} - mscoree.dll (file missing) [b:a2aa8c47bb]Java runtime dient net zoals de Adobe Flashplayer altijd actueel te zijn! Hou het altijd op één geïnstalleerde Java-runtime![/b:a2aa8c47bb] Download naar je bureaublad : [url=https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u18-oth-JPR@CDS-CDS_Developer][i:a2aa8c47bb][b:a2aa8c47bb]Java SE Runtime Environment (JRE) 6 update 18[/b:a2aa8c47bb][/i:a2aa8c47bb][/url] Nu ga je eerst naar [b:a2aa8c47bb]Configuratiescherm /Programma’s en onderdelen[/b:a2aa8c47bb] en dan verwijder je [b:a2aa8c47bb] Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 17 Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 06 [/b:a2aa8c47bb]. Daarna kan je de nieuwe versie van Java installeren! Hierna de computer opnieuw starten! Dan nu een test, om te kijken hoe je huidige veiligheidssituatie is. Download naar je bureaublad [url=http://screen317.spywareinfoforum.org/SecurityCheck.exe][b:a2aa8c47bb]Security Check[/b:a2aa8c47bb][/url]. • Klik/dubbelklik op [b:a2aa8c47bb]SecurityCheck.exe[/b:a2aa8c47bb] en let op de instrukties in het zwarte vesnter. • Een Kladblok document genaamd [b:a2aa8c47bb]checkup.txt[/b:a2aa8c47bb] dient automatisch open te gaan; sluit dit document via opslaan op het bureaublad. Indien een van je veiligheidstools rapporteert, dat DIG.EXE het internet op wil, sta dit dan toe. Post de inhoud van [b:a2aa8c47bb]checkup.txt [/b:a2aa8c47bb]in je volgende post
 • Beste Abraham54, Helaas nog geen verbetering.......... Hieronder de resultaten uit checkup.txt. Java bleef op het eind bij het installeren hangen, maar is wel geïnstalleerd. Wederom enorm bedankt!!! Groet, Jack Results of screen317's Security Check version 0.99.1 Windows Vista Service Pack 2 (UAC is enabled) [b:29eb80aa08]`````````````````````````````` [u:29eb80aa08]Antivirus/Firewall Check:[/u:29eb80aa08][/b:29eb80aa08] McAfee SecurityCenter WMIC entry does not exist for antivirus; attempting automatic update. [b:29eb80aa08]`````````````````````````````` [u:29eb80aa08]Anti-malware/Other Utilities Check:[/u:29eb80aa08][/b:29eb80aa08] HijackThis 2.0.2 TuneUp Utilities TuneUp Utilities Language Pack (nl-NL) TuneUp Utilities Java(TM) 6 Update 18 [color=red:29eb80aa08][b:29eb80aa08]Out of date Java installed![/b:29eb80aa08][/color:29eb80aa08] Adobe Flash Player 10 Adobe Reader 8.2.0 - Nederlands [color=red:29eb80aa08][b:29eb80aa08]Out of date Adobe Reader installed![/b:29eb80aa08][/color:29eb80aa08] [b:29eb80aa08]`````````````````````````````` Process Check: [u:29eb80aa08]objlist.exe by Laurent[/u:29eb80aa08][/b:29eb80aa08] [b:29eb80aa08]`````````````````````````````` [u:29eb80aa08]DNS Vulnerability Check:[/u:29eb80aa08][/b:29eb80aa08] GREAT! (Not vulnerable to DNS cache poisoning) [b:29eb80aa08]`````````End of Log```````````[/b:29eb80aa08]
 • Hallo Jack - ik doe een gok: je hebt met Tune-up utillities je internet zogenaamd getweakt?
 • Goedemorgen Abraham54, Klopt, maar dat had ik van te voren al gedaan, en heeft altijd goed gewerkt. Kan het zijn dat er toch iets mis is gegaan? Met vriendelijke groet, Jack
 • Dat is nu het probleem met Tune-Up Utilities, de praktijk wijst uit dat dit mega tweaktool vrijwel meteen of iets later voor problemen in Windows zorgt! Overigens: heb je dat tool betaald of is het een torrent download met keygen/crack?
 • Zou wel jammer zijn, want het programma heeft wel een aantal handige tools. Zou het probleem over zijn als ik de tool deïnstalleerde? Het is trouwens een niet-legale versie, via usenet. Groet, Jack
 • Kijk, dat "Het is trouwens een niet-legale versie, via usenet." verwachtte ik al. Weet je dat het in NL verboden is illegale software te downloaden en gebruiken? Een probleem met dit soort bestanden is ook, dat ze geprepareerd kunnen zijn! Deïnstalleren is het advies. En dan download je van Ashampoo zelf WinOptimizer. Door je tijdens de installatie te registreren - kan je het tool veertig dagen gebruiken! Wil je het tool uiteindelijk aanschaffen - wacht dan rustig op de emailaanbiedingen van Ashampoo! Overigens: in Duitsland is WinOptimizer van Ashampoo beter bevonden dan Tune-Up Utilities en bovendien heeft WinOptimizer ook het voordeel, dat het lang niet zoveel resources gebruikt als Tune-Up.
 • Je hebt natuurlijk gelijk, maar soms is het weel heel aantrekkelijk om het net even af te struinen...... Ik vanavond (zit nu op mijn werk) je tip ter harte nemen en Winoptimiser installeren. Ik heb trouwens nog steeds het gevoel dat er ergens iets mis is met een of ander server certificaat. Ik hoop dat Winoptimiser dit oppakt. Ik hou je op de hoogte! Groet, Jack
 • Beste Abraham54, Helaas.... deïnstallatie van TuneUp en installatie (en optimalisatie) van WinOptimezer 6 hebben niet geholpen. Als je nog tips hebt hoor ik ze graag, maar in ieder geval ontzettend bedankt voor alle moeite die je al hebt genomen om mij te helpen. Echt geweldig! Groet, Jack
 • YES!!!!!! Na optimalisatie van internetinstellingen doet ie het weer!!!! Zou het inderdaad daar ingezeten hebben? GEWELDIG!!!!!! Ontzettend bedankt!!!!! Hartelijke groet, Jack
 • En heb je dus WinOptimizer gebruikt voor de optimalisatie van je internetinstellingen? Post voor de zekerheid een aktueel HJT-log, ook om te controleren of Tune-Up daadwerkelijk uit je systeem is!
 • Beste Abraham54, Ik heb inderdaad WinOptimzer gebruikt. Hieronder de logfile van HJT. Bedankt! Groet, Jack Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 9:37:37, on 10-2-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882) Boot mode: Normal Running processes: c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe C:\Users\Jack\AppData\Roaming\ChromePlus\chrome.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe C:\Users\Jack\AppData\Roaming\ChromePlus\chrome.exe C:\Users\Jack\AppData\Roaming\ChromePlus\chrome.exe C:\Users\Jack\AppData\Roaming\ChromePlus\chrome.exe C:\Users\Jack\AppData\Roaming\ChromePlus\chrome.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosAVRC.exe c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe C:\Program Files\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtProc.exe C:\Users\Jack\AppData\Roaming\ChromePlus\chrome.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.nl R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O4 - HKLM\..\Run: [SVPWUTIL] "C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe" SVPwUTIL O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] "C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [HSON] "C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] "C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] "C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] "C:\Windows\KHALMNPR.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPRO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray O4 - HKCU\..\Run: [X4ALLNL] "C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" /min /sleep=20 O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ? O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.com/s/v/50.14/uploader2.cab O16 - DPF: {DC8B04D7-DFBE-46B4-BAB6-61981E896C64} (Cebra Virtuocity Client) - http://www.virtuocity.eu/download/v223/virtuocity.cab O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe O23 - Service: Acronis Scheduler2Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: Acronis Nonstop Backup service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe O23 - Service: Defragmentation-Service (DfSdkS) - mst software GmbH, Germany - C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo WinOptimizer 6\Dfsdks.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\LBTServ.exe O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing) O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe -- End of file - 10519 bytes
 • Hallo Jack - Tune-Up is zo te zien volledig gedeïnstalleerd en je log ziet er op één ding na goed uit. Dan heb ik van een andere malware-expert de tip gekregen. dat je ven moet controleren of de Windows firewall daadwerkelijk is uitgeschakeld! Typ daarvoor in de zoekregel[b:c6422ec053] [color=darkblue:c6422ec053]services.msc[/color:c6422ec053][/b:c6422ec053] en geef Enter. Ga in het venster Services op zoek naar de[b:c6422ec053] [color=darkblue:c6422ec053]Windows-Firewall[/color:c6422ec053][/b:c6422ec053], indien deze op Uigeschakeld staat, is het goed. Staat er echter iets anders, dan dubbelklikken op die regel en dan zet je in het venster Eigenschappen het [b:c6422ec053]Opstarttype[/b:c6422ec053] op [b:c6422ec053]Uitgeschakeld[/b:c6422ec053]! Klik vervolgens op de knop "Stoppen", daarna op "Uitvoeren" en "OK". Daarna mag je het venster weer afsluiten. Door dit te doen, kan er geen conflict ontstaan tussen de Windows Firewall en de firewall van McAfee! Je hebt schijnbaar ooit Norton in jouw Windows gehad! Er loopt nog iets mee daarvan, dus gebruik het Norton removal tool, om jouw Windows van Norton te bevrijden! http://service1.symantec.com/support/inter/tsgeninfointl.nsf/nl_docid/20050411155130924?OpenDocument&seg=hm&lg=nl&ct=nl

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.