Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis Log

13 antwoorden
 • Hallo, Zou iemand misschien kunnen kijken naar deze log. Ik heb last van ontzettend traag internet. De virusscanner kan niets vinden en ik gebruik zo nu en dan CCleaner. Alvast bedankt! ___________________________________________________________ Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:55:58, on 6-3-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10e.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\Taskmgr.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=73&bd=Pavilion&pf=laptop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=73&bd=Pavilion&pf=laptop R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\System32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~2.EXE -Update -1103472 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)" -"http://www.funnygames.nl/gamefiles/4/2524/2524.html" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 8481 bytes
 • Hallo Marlijn, ik kan niks vinden in je log, waarom je internet zo traag is. Wel heb ik het vermoeden, dat je daarom waarschijn een aantal diensten in AVG hebt uitgeschakeld, want er lopen maar een paar diensten en dat is niet echt goed! [b:866a476d1a][url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][B]Download, installeer en blijf MBAM gebruiken[/b:866a476d1a] (KLIK)[/url][/B] • Al meteen na de installatie wil [b:866a476d1a]MBAM[/b:866a476d1a] zijn database opwaarderen – toestaan dus. • Ook bij herhaald gebruik: eerst MBAM updaten via de tab [b:866a476d1a]Update[/b:866a476d1a]! • Start [b:866a476d1a]MBAM[/b:866a476d1a] en kies voor [b:866a476d1a]Snelle Scan[/b:866a476d1a] • [b:866a476d1a]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:866a476d1a] • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. • Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:866a476d1a]OK[/b:866a476d1a] • Klik daarna op de knop [b:866a476d1a]Bekijk Resultaten[/b:866a476d1a] om de resultaten te zien. • Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is. • Vervolgens klik je op: [b:866a476d1a]Verwijder geselecteerde[/b:866a476d1a] . • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. • Het log wordt automatisch bewaard door [b:866a476d1a]MBAM[/b:866a476d1a] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:866a476d1a]Logs[/b:866a476d1a] te klikken in [b:866a476d1a]MBAM[/b:866a476d1a] . • Indien [b:866a476d1a]MBAM[/b:866a476d1a] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:866a476d1a]OK[/b:866a476d1a] klikken! • Daarna zal [b:866a476d1a]MBAM[/b:866a476d1a] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt. Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM ook vragen te herstarten. Doe dit dan ook. MBAM zal dan na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen. [b:866a476d1a]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:866a476d1a] • een nieuw Hijackthis-log • MBAM scanlog [b:866a476d1a]Tevens een Uninstall-lijst posten:[/b:866a476d1a] • start HijackThis, • klik op de knop [b:866a476d1a]Open the Misc Tools section[/b:866a476d1a], • klik op de knop [b:866a476d1a]Open Uninstall Manager[/b:866a476d1a] • Klik op de knop [b:866a476d1a]Save[/b:866a476d1a].
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:55:58, on 6-3-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10e.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\Taskmgr.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=73&bd=Pavilion&pf=laptop R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=73&bd=Pavilion&pf=laptop R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\System32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~2.EXE -Update -1103472 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)" -"http://www.funnygames.nl/gamefiles/4/2524/2524.html" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe -- End of file - 8481 bytes __________________________________________________________ Malwarebytes' Anti-Malware 1.44 Database versie: 3847 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 Internet Explorer 8.0.6001.18882 10-3-2010 17:22:50 mbam-log-2010-03-10 (17-22-49).txt Scan type: Snelle Scan Objecten gescand: 109621 Verstreken tijd: 12 minute(s), 29 second(s) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata bestanden geïnfecteerd: 1 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Registerdata bestanden geïnfecteerd: HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command\(default) (Broken.OpenCommand) -> Bad: ("C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe" %1) Good: ("%1" /S) -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige items gevonden) _________________________________________________________ Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Reader 9.3.1 - Nederlands Adobe Shockwave Player 11 Apple Application Support Apple Mobile Device Support Apple Software Update AVG Free 9.0 Bonjour CCleaner Conexant HD Audio ESU for Microsoft Vista getPlus(R) for Adobe HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP Hewlett-Packard Active Check Hewlett-Packard Asset Agent HijackThis 2.0.2 Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) HP Active Support Library HP Active Support Library 32 bit components HP Customer Experience Enhancements HP Doc Viewer HP Easy Setup - Frontend HP Quick Launch Buttons 6.20 B1 HP Update HP User Guides 0057 HP Wireless Assistant iTunes Java(TM) 6 Update 17 Malwarebytes' Anti-Malware Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Choice Guard Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Outlook Connector Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007 Microsoft Silverlight Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Works Microsoft WSE 3.0 Runtime MSCU for Microsoft Vista MSVCRT MSXML 4.0 SP2 (KB936181) MSXML 4.0 SP2 (KB941833) MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) NVIDIA Drivers OGA Notifier 2.0.0048.0 QuickTime Roxio Activation Module Roxio Creator Audio Roxio Creator Basic v9 Roxio Creator Copy Roxio Creator Data Roxio Creator EasyArchive Roxio Creator Tools Roxio Express Labeler 3 Roxio MyDVD Basic v9 Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB973704) Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB973593) Security Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB972363) Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789) Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB969693) Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234) Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709) SmartAudio Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9 Synaptics Pointing Device Driver Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416) Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561) Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb977719) Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden Windows Live aanmeldhulp Windows Live Call Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Essentials Windows Live Messenger WinRAR
 • Volgens mij kun je dat "ESU for Microsoft Vista" sowieso verwijderen. Dat is een stukje bloatware van HP dat je, bij mijn weten, helemaal niet nodig hebt en dat alleen maar ruimte inneemt. Maar of dat uiteindelijk de boosdoener is, is onzeker.
 • ESU niet de-installeren! Quote: - Adds the fix from Microsoft Knowledge Base Article 938660, "Performance for a WPF-based program that uses the layered windows feature may be less than expected in Windows Vista." - Adds the fix from Microsoft Knowledge Base Article 934374, "Error message when you connect a portable Windows Vista-based computer to a docking station: 'STOP: 0x000000fe'." - Adds the fix from Microsoft Knowledge Base Article 936003, "Cumulative update rollup for Windows Vista". - Adds the fix from Microsoft Knowledge Base Article 934237, "A high definition audio device may no longer work after you resume Windows Vista from hibernation or from sleep." - Adds the fix from Microsoft Knowledge Base Article 929685, "A high definition audio device may no longer work after you resume Windows Vista from sleep or from hibernation and restart the computer." - Adds the fix from Microsoft Knowledge Base Article 929577, "A Bluetooth device may no longer work correctly when you wake a Windows Vista-based computer from sleep." - Adds the fix from Microsoft Knowledge Base Article 929550, "When you connect a PCI ExpressCard device to a portable Windows Vista-based computer, the device may not work correctly." - Adds the fix from Microsoft Knowledge Base Article 931671, "Error message when you put a Windows Vista-based computer to sleep while a PPP connection is active: 'STOP 0x0000009F'." - Adds the fix from Microsoft Knowledge Base Article 925255, "Power consumption increases when you run a WPF-based program that runs an animation in Windows Vista." Hoe is het nu met je internetten na de MBAM scan?
 • Ik heb vandaag 10 minuten moeten wachten voordat men laptop volledig was opgestart en internet liep na kort gebruik meteen vast :? . Ik vind het echt heel vreemd,.. Hij is trouwens sinds een paar dagen ook niet alleen maar langzaam tijdens internet gebruiken, maar ook gewoon als ik een Word document wil openen of naar "Deze Computer" wil gaan, moet hij ontzettend lang laden. Zou er "van binnen" iets kapot/beschadigd kunnen zijn, iets technisch? Of is dat is zo'n geval niet mogelijk..?
 • ** Trouwens ik krijg na het aanmelden rechtsondering ook een melding over Geblokkeerde opstartprogramma's. En als ik kijk bij "Geblokkeerde opstartprogramma's uitvoeren" dan staat daar het programma "Malwarebytes Anti-Malware" Kan ik hier ook iets aan doen?
 • [quote:9a883d8bb8="Marlijn"]** Trouwens ik krijg na het aanmelden rechtsondering ook een melding over Geblokkeerde opstartprogramma's. En als ik kijk bij "Geblokkeerde opstartprogramma's uitvoeren" dan staat daar het programma "Malwarebytes Anti-Malware" Kan ik hier ook iets aan doen?[/quote:9a883d8bb8] Heb je soms de te betalen MBAM-versie gedownload i.p.v. de gratis versie? Wat betreft je trage internet, dit wordt deels door AVG veroorzaakt. Nog niet zo lang geleden heb ik dat zelf uitgetest. Met Avira Free had ik gewoon 20MB snelheid (Ziggo - Alles-in-1 Plus; is inmiddels 30MB), met AVG 9.0 bleef er net 14 MB snelheid over.
 • [quote:d2021dfb02="Marlijn"]** Trouwens ik krijg na het aanmelden rechtsondering ook een melding over Geblokkeerde opstartprogramma's. En als ik kijk bij "Geblokkeerde opstartprogramma's uitvoeren" dan staat daar het programma "Malwarebytes Anti-Malware" Kan ik hier ook iets aan doen? [/quote:d2021dfb02]VOlgens mij kan je er gewoon op klikken en voor toestaan kiezen. Is een windows feature en heeft niets met MB zelf te maken. Ik heb die melding ook, en vindt het prima dat hij niet altijd draait, maar dat is mijn eigen keuze.
 • [quote:f046f49ed3="arjant2"][quote:f046f49ed3="Marlijn"]** Trouwens ik krijg na het aanmelden rechtsondering ook een melding over Geblokkeerde opstartprogramma's. En als ik kijk bij "Geblokkeerde opstartprogramma's uitvoeren" dan staat daar het programma "Malwarebytes Anti-Malware" Kan ik hier ook iets aan doen? [/quote:f046f49ed3]VOlgens mij kan je er gewoon op klikken en voor toestaan kiezen. Is een windows feature en heeft niets met MB zelf te maken. Ik heb die melding ook, en vindt het prima dat hij niet altijd draait, maar dat is mijn eigen keuze.[/quote:f046f49ed3] [b:f046f49ed3]Indien de koopversie van MBAM in Windows Vista dan wel Windows 7 draait, deaktiveer dan Windows defender![/b:f046f49ed3]
 • [quote:f760f43226="Abraham54"][quote:f760f43226="Marlijn"]** Trouwens ik krijg na het aanmelden rechtsondering ook een melding over Geblokkeerde opstartprogramma's. En als ik kijk bij "Geblokkeerde opstartprogramma's uitvoeren" dan staat daar het programma "Malwarebytes Anti-Malware" Kan ik hier ook iets aan doen?[/quote:f760f43226] Heb je soms de te betalen MBAM-versie gedownload i.p.v. de gratis versie? Wat betreft je trage internet, dit wordt deels door AVG veroorzaakt. Nog niet zo lang geleden heb ik dat zelf uitgetest. Met Avira Free had ik gewoon 20MB snelheid (Ziggo - Alles-in-1 Plus; is inmiddels 30MB), met AVG 9.0 bleef er net 14 MB snelheid over.[/quote:f760f43226] - Nee, ik heb wel de gratis versie van MBAM gedownload. Zou dus met een andere virusbeschermer het probleem deels opgelost kunnen worden? Dus dat ik AVG verwijder en dan een andere erop zet?
 • Hallo Marlijn, ik kan je indien je wel een webcontrole wil hebben, maar zonder dat deze nauwelijks je snelheid op internet verlaagt, Avast 5 aanbevelen. http://www.avast.nl/avast_antivirus_producten/avast_Free_Antivirus Om AVG te de-installeren, heb je de AVG remover nodig! http://www.avg.com/nl-nl/download-tools Plaats na bovenstaande handelingen gedaan te hebben een nieuw HJT-log ter controle!
 • AVG moest toevallig vandaag weer een scan uitvoeren en daar kwam wel dit uit: [img][URL=http://img94.imageshack.us/i/avgj.jpg/][img:828d5c8c83]http://img94.imageshack.us/img94/6398/avgj.jpg[/img:828d5c8c83][/URL][/img] Er staat ook bij dat het object niet toegankelijk is. Kan dit verholpen worden? Of maakt dit alles niets uit?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.