Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Irritand pop-up virus (KeyGen)

5 antwoorden
  • Hallo, Ik heb een probleem met een key generator. Sinds ik deze heb gebruikt, springt elke keer een pop up van de key generator in beeld tijdens het aanmelden van windows. [URL=http://img27.imageshack.us/i/68144378.jpg/][img:d145ab0337]http://img27.imageshack.us/img27/55/68144378.th.jpg[/img:d145ab0337][/URL] Een ander topic die ik al heb gevolgd komt aardig overeen: http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=205761 Ik heb mijn computer gescand met avast en zoals op het andere topic staat geadviseerd MBAM. Beide vinden niks. Ik heb alvast een hijack run gedaan. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 15:46:15, on 14-4-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe C:\Program Files\Launch Manager\WisKeyState.exe C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Users\Public\Public Documents\Windows Movie Player\players.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.23\GoogleCrashHandler.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WisKeyState] "C:\Program Files\Launch Manager\WisKeyState.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LMgrVolOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [FSCRecovery] c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKCU\..\Run: [Windows] "C:\Users\Public\Public Documents\Windows Movie Player\players.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: Fujitsu Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Technology Solutions - C:\Program Files\Fujitsu\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe -- End of file - 6426 bytes Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt!
  • Dat heb je ervan, indien je gratis van te betalen software gebruik maakt. Het gebruik van cracks en keygens is tegenwoordig nog meer af te raden dan in het verleden, Dit, omdat internetcriminelen ondertussen deze tak in handen hebben. Je register heeft inmiddels geheime slleutels erbij gekregen en het is dan ook af te raden om met je computer nog te internetbankieren! Want de crimminlen willen wat terug hebben van jou! Een schone installatie is de enige ooplossing en hou je dan ver van illegale software, maar kies daarvoor gratis alternatieven. Zie ook: http://marcvn.blogspot.com/2008/07/niets-voor-niets.html
  • Ik heb nu het mijn systeem hersteld en tot mijn verbazing is het weg. Ik had niet verwacht dat het zou lukken. Wat bedoel je precies met die geheime register sleutels? Ik heb nogmaals een hijackscan gedaan. Zie je nu nog steeds geheime sleutels? En zien andere die toevallig ook? Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 19:31:36, on 14-4-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18904) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe C:\Program Files\Launch Manager\WisKeyState.exe C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe C:\Windows\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.23\GoogleCrashHandler.exe c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [WisKeyState] "C:\Program Files\Launch Manager\WisKeyState.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LMgrVolOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [FSCRecovery] c:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Fujitsu Siemens Computers Recovery\FSCRecoveryReminder.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Jaap\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O13 - Gopher Prefix: O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe O23 - Service: Fujitsu Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Technology Solutions - C:\Program Files\Fujitsu\SystemDiagnostics\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe -- End of file - 6064 bytes Bedankt voor zover!
  • In je eerste log was een malware instelling aktief, die is er in je tweede log niet meer. Die geheime sleutels vindt je niet in een HijackThis-log, maar zijn er waarschijnlijk nog steeds, maar nu inaktief, omdat je een eerder systeemherstelpunt hebt gekozen en dus de keygen niet meer aktief is! Doe het volgende: [b:78afd1b2ac]download [url=http://downloads.malwareremoval.com/CKScanner.exe]CKScanner by askey 127[/url] en sla het op je bueaublad op[/b:78afd1b2ac]. Vista en Win 7 gebruikers gebruiken dit tool via rechtsklik en kiezen voor Als Administrator uitvoeren. [list:78afd1b2ac]• Klik/dubbelklik op [b:78afd1b2ac]CKScanner by askey 127[/b:78afd1b2ac] om het tool te starten en klik op Search for Files. • Na een korte tijd, wanneer de zandloper verdwijnt, klik dan op Save List To File • Een berichtvenster zal bevestigen dat het dokument is opgelagen. • Klik/dubbelklik op de CKFiles.txt snelkoppeling op je bureaublad en kopiëer en plak de inhoud in je volgende post.[/list:u:78afd1b2ac]
  • Wederom bedankt voor je snelle reactie. Ik heb gedaan wat je zei, CKScanner op het bureaublad gezet en uitgevoerd. Dit is wat er uit kwam: CKScanner - Additional Security Risks - These are not necessarily bad scanner sequence 3.MN.11 ----- EOF -----

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.