Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Aantal programma's kunnen geen verbinding met internet maken

41 antwoorden
 • lijkt toch verdacht veel op een firewall; misschien in de router? je vraagt ons wel of je iets over het hoofd ziet, maar dat is natuurlijk verrekte lastig, hiervandaan en zonder lijst van wat er allemaal actief is op die pc van jou..... zet hier een hijackthislogje, dan krijgen we daar een beeld van.
 • Hierbij mijn Hijackthis logje. Alvast bedankt voor de moeite. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 17:01:35, on 4-8-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18928) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe D:\Programs\AVG\avgtray.exe D:\Programs\FireFox\firefox.exe D:\Programs\FireFox\plugin-container.exe C:\PROGRA~1\Java\jre6\bin\jp2launcher.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe C:\Users\MSI\Downloads\HijackThis.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.msi.com.tw R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.msi.com.tw R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - D:\Programs\AVG\avgssie.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MGSysCtrl] C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] D:\Programs\AVG\avgtray.exe O4 - HKCU\..\Run: [googletalk] "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" /autostart O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: Free YouTube to Mp3 Converter - C:\Users\MSI\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubetomp3.htm O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - D:\Programs\AVG\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Programs\AVG\avgwdsvc.exe O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe O23 - Service: Micro Star SCM - Unknown owner - C:\Program Files\System Control Manager\MSIService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe -- End of file - 5757 bytes
 • Aan het rijtje programma's die geen verbinding kunnen maken met internet kan ik nu ook Adobe Reader toevoegen. Ook de update voor Adobe mislukte. Ik kreeg de melding dat ik verbonden moest zijn met internet.
 • ik zie dat defender ook nog steeds actief is..... verder in het log een paar files missing, die kan je laten fixen. ik kirjg bij 023 amd external events een unheimisch gevoel, maar kom er niet exact achter wat het is. doe eens: start-uitvoeren-typ: msconfig - geef enter - ga tabblad opstarten. vink hier alles uit behalve avg. mocht je draadloos internetten dan ook die toepassing aangevinkt laten. sluit netjes af via toepassen en ok en herstart de pc. lukt het nu wel?
 • Ik heb via msconfig alles uitgevinkt, behalve AVG. Vervolgens heb ik mijn pc opnieuw opgestart en geprobeerd AVG te updaten. Dit lukt nog steeds niet. Ook probeerde ik nog even DivX te downloaden en ook dit lukt nog steeds niet.
 • zeker weten dat windows firewall is uitgeschakeld? al eens pc uitgeschakeld (geen slaapstand) en de router een minuutje stroomloos gemaakt, waarna je de router helemaal laat opstarten en dan pas de pc aanzet? liefst hieraanvoorafgaand: pak handleiding van je router en reset hem naar fabrieksinstellingen
 • Veilige mode opstarten met netwerkverbinding: dan wel? Wat staat er in jou hosts file ergens in een of andere windows map (bij mij alleen 127.0.0.1)
 • Hallo Derk, de AVG-antivirus in deze Windows is goed beschadigd! Ga het volgende doen: [color=#FF0000:04827b2080][b:04827b2080]Stap •1•[/b:04827b2080][/color:04827b2080] sluit alle openstaande vensters en start dan HijackThis en klik op de knop [b:04827b2080]Do a Scan only, R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)[/b:04827b2080] • zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen • vervolgens klik je daarna op de knop [b:04827b2080]Fix checked[/b:04827b2080] • Klik hierna HijackThis op uit.[/list] [color=#FF0000:04827b2080][b:04827b2080]Stap •2•[/b:04827b2080][/color:04827b2080] [b:04827b2080]controleer de Proxy instellingen van IE - Want deze zijn mogelijk gemanipuleerd door de malware[/b:04827b2080] [list:04827b2080][*:04827b2080] Open Internet Explorer > menu extra (tools) > Internet opties > tabje "verbindingen" > klik op LAN-instellingen. [*:04827b2080] Haal het vinkje weg voor "Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken " [*:04827b2080] Zet een vinkje bij "instellingen automatisch detecteren" [*:04827b2080] klik OK [*:04827b2080] sluit IE[/list:u:04827b2080] [color=#FF0000:04827b2080][b:04827b2080]Stap •3•[/b:04827b2080][/color:04827b2080] [b:04827b2080][url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/]Download, installeer en blijf MBAM gebruiken (KLIK)[/url][/b:04827b2080] • Al meteen na de installatie wil [b:04827b2080]MBAM[/b:04827b2080] zijn database opwaarderen – toestaan dus. • Ook bij herhaald gebruik: eerst MBAM updaten via de tab [b:04827b2080]Update[/b:04827b2080]! • Start [b:04827b2080]MBAM[/b:04827b2080] en kies voor [b:04827b2080]Snelle Scan[/b:04827b2080] • [b:04827b2080]N.B.: Vistagebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:04827b2080] • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. • Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:04827b2080]OK[/b:04827b2080] • Klik daarna op de knop [b:04827b2080]Bekijk Resultaten[/b:04827b2080] om de resultaten te zien. • Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is. • Vervolgens klik je op: [b:04827b2080]Verwijder geselecteerde[/b:04827b2080] . • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. • Het log wordt automatisch bewaard door [b:04827b2080]MBAM[/b:04827b2080] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:04827b2080]Logs[/b:04827b2080] te klikken in [b:04827b2080]MBAM[/b:04827b2080] . • Indien [b:04827b2080]MBAM[/b:04827b2080] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:04827b2080]OK[/b:04827b2080] klikken! • Daarna zal [b:04827b2080]MBAM[/b:04827b2080] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list] Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM ook vragen te herstarten. Doe dit dan ook. MBAM zal dan na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen. [b:04827b2080]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:04827b2080] • een nieuw Hijackthis-log • MBAM scanlog [b:04827b2080]Tevens een Uninstall-lijst posten:[/b:04827b2080] • start HijackThis, • klik op de knop [b:04827b2080]Open the Misc Tools section[/b:04827b2080], • klik op de knop [b:04827b2080]Open Uninstall Manager[/b:04827b2080] • Klik op de knop [b:04827b2080]Save[/b:04827b2080].[/list]
 • Hallo Abraham, Ik heb alle stappen die je zei volledig uitgevoerd, voor zover dat kon. Ook MBAM kan zich niet updaten. Het probleem waar ik dus bij veel programma's last van heb. Verder heb ik alles zo goed mogelijk uitgevoerd, het ging naar mijn mening probleemloos. Ik zal hieronder de gewenste logs plaatsen. [b:cc7e4c1bde]Nieuw hijackthis log[/b:cc7e4c1bde] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 12:12:58, on 11-8-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18943) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE D:\Programs\AVG\avgtray.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Windows\system32\conime.exe D:\Programs\FireFox\firefox.exe D:\Programs\FireFox\plugin-container.exe c:\Users\MSI\Downloads\HijackThis.exe C:\Windows\system32\DllHost.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.msi.com.tw R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.msi.com.tw R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - D:\Programs\AVG\avgssie.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] D:\Programs\AVG\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [MGSysCtrl] C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent O4 - HKCU\..\Run: [googletalk] "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" /autostart O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O8 - Extra context menu item: Free YouTube to Mp3 Converter - C:\Users\MSI\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubetomp3.htm O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - D:\Programs\AVG\avgpp.dll O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Programs\AVG\avgwdsvc.exe O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe O23 - Service: Micro Star SCM - Unknown owner - C:\Program Files\System Control Manager\MSIService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe -- End of file - 5147 bytes [b:cc7e4c1bde]MBAM scanlog[/b:cc7e4c1bde] Malwarebytes' Anti-Malware 1.46 www.malwarebytes.org Databaseversie: 4052 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 Internet Explorer 8.0.6001.18943 11-8-2010 12:11:22 mbam-log-2010-08-11 (12-11-22).txt Scantype: Snelle scan Objecten gescand: 115459 Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 37 seconde(n) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerdata geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) [b:cc7e4c1bde]Uninstall-lijst (hijackthis)[/b:cc7e4c1bde] Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Reader 8.1.2 Agere Systems HDA Modem AVG 9.0 Bluetooth Stack for Windows by Toshiba BurnRecovery Free YouTube to MP3 Converter version 3.7 Google Talk (remove only) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Intel PROSet Wireless Java(TM) 6 Update 20 JMicron JMB38X Flash Media Controller Last.fm 1.5.4.24567 Malwarebytes' Anti-Malware Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Choice Guard Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Suite Activation Assistant Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007 Microsoft Silverlight Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Works Mozilla Firefox (3.6.8) Mp3tag v2.46a MSI Software Install MSVCRT MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) NVIDIA Drivers OGA Notifier 2.0.0048.0 Realtek 8169 8168 8101E 8102E Ethernet Driver Realtek High Definition Audio Driver Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2277947) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB982312) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB982331) Security Update for Microsoft Office Access 2007 (KB979440) Security Update for Microsoft Office Access 2007 (KB979440) Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB982308) Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441) Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441) Security Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB980376) Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158) Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB982124) Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234) Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709) Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2251419) Software van Intel(R) PROSet/Wireless WiFi SymNet System Control Manager Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL Ulead Burn.Now 4.5 SE Uninstall 1.0.0.1 Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office OneNote 2007 (KB980729) Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb2279264) Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) USB 2.0 Camera Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729) Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01 VLC media player 1.1.2 Vuze Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden Windows Live aanmeldhulp Windows Live Call Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Essentials Windows Live Messenger Windows Live Writer WinRAR archiver Ik hoop dat jullie me hiermee verder kunnen helpen.
 • Hallo Derk, je hebt dus nog steeds een probleem met de internetverbinding. [b:fece871140]De proxie-instellingen van Internet Explorer herstellen:[/b:fece871140] [list:fece871140][*:fece871140] Ga via Start naar Configuratiescherm en klik op Internetopties; alternatief klik je inde menubalk van Internet Explorer op "Extra" in da kies je in het uitklapmenu voor Internetopties. [*:fece871140] Klik vervolgens op de tab "Verbindingen" en klik daar op de knop "Lan-instellingen [*:fece871140] Verwijder het vinkje bij "Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken" [*:fece871140] Vervolgens zet je een vinkje bij "Instellingen automatisch detecteren" [*:fece871140] Klik achtereenvolgens tweemaal op de knop "OK"; heb je deze instellingen via Internet Explorer veranderd, dan de browser afsluiten.[/list:u:fece871140] Laat je weten of het nu wel lukt?
 • Hallo, Dat had je bij je vorige post ook beschreven bij [b:25ee500ed3]stap 2[/b:25ee500ed3]. Dat had ik uitgevoerd en heeft blijkbaar ook niet geholpen, helaas.
 • Flush je de DNS Cache. Om dit te doen, in Vista typ je in het zoekvak [b:7f3ea91bc8]cmd.exe[/b:7f3ea91bc8] Bovenaan zal cmd.exe zien in de lijst. Rechtsklik daarop en kies om uit te voeren als administrator. Daarin typ je: [b:7f3ea91bc8]ipconfig /flushdns[/b:7f3ea91bc8] (denk aan de spatie na ipconfig!) klik enter. Herstart daarna je pc.
 • De DNS-omzettingscache is leeggemaakt. Het heeft aan mijn probleem niks geholpen. De eerder genoemde programma's kunnen geen verbinding maken met het internet.
 • Na dit gedaan te hebben werkt mijn internet explorer niet meer. Firefox werkt nog wel, vandaar dat ik dit bericht nog kan posten.
 • Heb je de PC wel opnieuw opgestart na het flushen? Doe het volgende: [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:bb433cf72b]Laat Combofix jouw Windows scannen[/b:bb433cf72b] (klik)[/url]. [b:bb433cf72b]N.B.: Firefox zal ComboFix downloaden naar de map downloads. Verplaats het bestand daarna naar je bureaublad![/b:bb433cf72b] [url=http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden][b:bb433cf72b]Hoe Combofix goed te gebruiken[/b:bb433cf72b] (klik)[/url] [b:bb433cf72b]Aanvulling: om Combofix te kunnen gebruiken geldt het volgende: [color=red:bb433cf72b]• er mogen geen webbrowsers openstaan • antivirus moet geheel gedeaktiveerd zijn • actieve mal- en spywarescanners moeten gedeaktiveerd zijn.[/b:bb433cf72b][/color:bb433cf72b] Niet in het actieve Combofixvnster klikken – dit zal Combofix doen bevriezen! Combofix sluit de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen! [b:bb433cf72b][color=darkblue:bb433cf72b]Post het log van Combofix![/color:bb433cf72b][/b:bb433cf72b]
 • ComboFix heeft zn werk gedaan. Ik plaats hieronder het log. Ik zag bovenaan staan Windows Defender enabled. Ik dacht toch echt dat ik de Defender uitgeschakeld had. Maar daar zal het probleem toch niet liggen? [b:52c51df597]Hieronder het (erg lange) ComboFix-logje:[/b:52c51df597] ComboFix 10-08-10.06 - MSI 11-08-2010 17:10:10.1.1 - x86 Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.3070.2242 [GMT 2:00] Gestart vanuit: c:\users\MSI\Desktop\ComboFix.exe SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46} . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-07-11 to 2010-08-11 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2099-10-24 13:52 . 2099-10-24 13:52 125 ----a-w- c:\windows\xUninstall.bat 2099-10-24 13:52 . 2008-08-07 09:01 97536 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\jmcr.sys 2099-10-24 13:52 . 2008-05-14 11:53 110080 ----a-r- c:\windows\system32\JmCrIcon.dll 2099-10-24 13:52 . 2099-10-24 13:52 -------- d-----w- c:\windows\JMCR_DIR 2099-10-24 13:51 . 2008-09-25 19:29 436224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netr28.sys 2099-10-24 13:51 . 2008-09-25 19:26 221184 ----a-w- c:\windows\system32\RaCoInst.dll 2099-10-24 13:51 . 2008-09-25 19:26 15312 ----a-w- c:\windows\system32\RaCoInst.dat 2099-10-24 13:50 . 2008-08-06 08:26 9728 ----a-w- c:\windows\system32\RtNicProp32.dll 2099-10-24 13:50 . 2008-08-06 08:26 124928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Rtlh86.sys 2099-10-24 13:47 . 2010-07-26 16:25 319456 ----a-w- c:\windows\DIFxAPI.dll 2099-10-24 13:47 . 2010-07-26 16:23 -------- d-----w- c:\program files\Realtek 2099-10-24 13:47 . 2010-08-02 16:42 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information 2099-10-24 13:47 . 2099-10-24 13:47 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield 2099-10-24 13:40 . 2099-10-24 13:40 -------- d-----w- c:\programdata\NVIDIA 2099-10-24 13:38 . 2008-07-19 19:53 768544 ----a-w- c:\windows\system32\nvcplui.exe 2099-10-24 13:38 . 2008-07-19 19:53 313888 ----a-w- c:\windows\system32\nvexpbar.dll 2099-10-24 13:38 . 2008-07-19 19:53 1079840 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpluir.dll 2099-10-24 13:37 . 2008-07-19 19:53 446464 ----a-w- c:\windows\system32\nvudisp.exe 2099-10-24 13:37 . 2010-07-23 23:56 -------- d-----w- c:\windows\Panther 2099-10-24 13:37 . 2010-08-02 16:03 -------- d-----w- C:\Boot 2099-10-24 12:47 . 2008-07-15 16:11 446464 ----a-w- c:\windows\system32\NVUNINST.EXE 2099-10-24 12:45 . 2010-08-02 14:13 -------- d-----w- c:\windows\Debug 2010-08-11 15:21 . 2010-08-11 15:22 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Local\temp 2010-08-11 15:21 . 2010-08-11 15:21 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp 2010-08-11 10:02 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2010-08-11 10:02 . 2010-08-11 10:02 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2010-08-11 10:02 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2010-08-11 09:59 . 2010-08-11 09:59 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes 2010-08-10 18:19 . 2010-06-21 13:37 2037760 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2010-08-10 18:19 . 2010-06-18 17:31 36864 ----a-w- c:\windows\system32\rtutils.dll 2010-08-10 18:19 . 2010-06-08 17:35 3600768 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe 2010-08-10 18:19 . 2010-06-08 17:35 3548040 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe 2010-08-10 18:19 . 2010-06-11 16:15 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll 2010-08-10 18:19 . 2010-06-18 15:04 302080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys 2010-08-10 18:19 . 2010-06-18 15:04 144896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys 2010-08-10 18:19 . 2010-06-16 16:04 905088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys 2010-08-04 13:31 . 2010-08-04 13:31 -------- d-----w- C:\$AVG 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 161672 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 356616 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 333192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 14:02 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\Avg 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 28424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 -------- d-----w- c:\programdata\avg9 2010-08-04 12:10 . 2010-08-04 12:10 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\GameRanger 2010-08-04 11:20 . 2010-08-04 11:21 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\vlc 2010-08-04 11:10 . 2010-08-04 11:10 -------- d-----w- c:\programdata\DivX 2010-08-03 15:06 . 2010-08-03 15:06 -------- d-----w- c:\program files\AVG 2010-08-03 14:38 . 2010-08-03 14:38 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\Malwarebytes 2010-08-03 11:03 . 2010-08-03 11:37 -------- dc----w- c:\windows\system32\DRVSTORE 2010-08-03 11:03 . 2010-08-03 11:37 -------- d-----w- c:\programdata\Lavasoft 2010-08-03 10:24 . 2003-03-18 20:20 1060864 ----a-w- c:\windows\system32\MFC71.dll 2010-08-03 00:13 . 2010-08-03 00:13 -------- d-----w- c:\windows\Sun 2010-08-02 17:55 . 2010-08-02 17:55 -------- d-----w- c:\programdata\Office Genuine Advantage 2010-08-02 17:47 . 2009-10-09 21:56 2048 ----a-w- c:\windows\system32\winrsmgr.dll 2010-08-02 17:11 . 2010-08-02 17:11 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\fr-FR 2010-08-02 17:11 . 2010-08-02 17:11 -------- d-----w- c:\program files\Windows Portable Devices 2010-08-02 17:08 . 2009-09-10 02:00 92672 ----a-w- c:\windows\system32\UIAnimation.dll 2010-08-02 17:08 . 2009-09-10 02:01 3023360 ----a-w- c:\windows\system32\UIRibbon.dll 2010-08-02 17:08 . 2009-09-10 02:00 1164800 ----a-w- c:\windows\system32\UIRibbonRes.dll 2010-08-02 17:07 . 2009-09-25 01:33 369664 ----a-w- c:\windows\system32\WMPhoto.dll 2010-08-02 17:07 . 2009-09-24 22:54 258048 ----a-w- c:\windows\system32\winspool.drv 2010-08-02 17:07 . 2009-09-25 01:27 37888 ----a-w- c:\windows\system32\cdd.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:02 30208 ----a-w- c:\windows\system32\WPDShextAutoplay.exe 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:02 31232 ----a-w- c:\windows\system32\BthMtpContextHandler.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 81920 ----a-w- c:\windows\system32\wpdbusenum.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 60928 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceConnectApi.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:02 2537472 ----a-w- c:\windows\system32\wpdshext.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:02 334848 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:02 87552 ----a-w- c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 546816 ----a-w- c:\windows\system32\wpd_ci.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 160256 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 350208 ----a-w- c:\windows\system32\WPDSp.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 196608 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceWMDRM.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 100864 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceClassExtension.dll 2010-08-02 17:04 . 2009-10-08 21:07 4096 ----a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll 2010-08-02 17:04 . 2009-10-08 21:08 555520 ----a-w- c:\windows\system32\UIAutomationCore.dll 2010-08-02 17:04 . 2009-10-08 21:08 234496 ----a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll 2010-08-02 16:59 . 2010-03-05 14:01 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll 2010-08-02 16:52 . 2010-08-02 16:52 -------- d-----w- c:\program files\MAGIX 2010-08-02 16:52 . 2010-08-02 16:52 -------- d-----w- c:\windows\system32\MAGIX 2010-08-02 16:52 . 2006-12-22 12:02 663552 ----a-w- c:\windows\system32\mgxoschk.dll 2010-08-02 16:39 . 2010-08-05 16:09 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\Azureus 2010-08-02 16:38 . 2010-08-02 16:38 -------- d-----w- c:\program files\Conduit 2010-08-02 15:51 . 2010-08-02 15:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\ca-ES 2010-08-02 15:51 . 2010-08-02 15:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\eu-ES 2010-08-02 15:51 . 2010-08-02 15:52 -------- d-----w- c:\windows\system32\vi-VN 2010-08-02 15:05 . 2010-08-02 15:05 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders 2010-08-02 10:49 . 2010-08-02 10:49 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\Ulead Systems 2010-08-02 10:40 . 2010-08-02 10:40 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft.NET 2010-08-02 10:31 . 2010-08-02 10:33 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\Mp3tag 2010-08-02 10:28 . 2010-08-02 10:28 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Local\Microsoft Help 2010-08-02 10:26 . 2010-08-02 10:26 -------- d-----r- C:\MSOCache 2010-08-02 10:19 . 2010-08-02 10:19 0 ----a-w- c:\windows\nsreg.dat 2010-08-02 10:19 . 2010-08-02 10:19 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Local\Mozilla 2010-08-02 10:08 . 2010-08-02 10:08 717296 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys 2010-08-02 10:07 . 2010-08-02 10:07 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\DAEMON Tools 2010-08-02 10:05 . 2010-08-02 10:05 54 ----a-w- c:\programdata\Last.fm\Client\uninst2.bat 2010-08-02 10:05 . 2010-08-02 10:05 -------- d-----w- c:\programdata\Last.fm 2010-08-02 10:05 . 2010-08-02 10:05 683801 ----a-w- c:\programdata\Last.fm\Client\UninstWMP\unins000.exe 2010-08-02 10:05 . 2010-08-11 14:57 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Local\Last.fm 2010-08-02 10:03 . 2010-08-02 10:03 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Local\Google 2010-08-02 10:03 . 2010-08-02 10:03 -------- d-----w- c:\program files\Google 2010-08-02 09:59 . 2010-08-02 09:59 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers 2010-08-02 09:59 . 2010-08-02 16:46 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\DVDVideoSoft 2010-08-02 09:53 . 2010-08-11 12:21 -------- d-----w- c:\users\MSI\Tracing 2010-08-02 09:51 . 2010-08-02 17:12 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight 2010-08-02 09:50 . 2010-08-02 09:50 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft 2010-08-02 09:49 . 2010-08-02 09:49 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive 2010-08-02 09:49 . 2010-08-02 09:51 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live 2010-08-02 09:49 . 2010-08-02 09:49 -------- d-----w- c:\windows\PCHEALTH 2010-08-02 09:46 . 2010-08-02 09:46 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\Reallusion 2010-08-02 09:43 . 2010-08-02 09:43 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Windows Live 2010-08-02 08:22 . 2010-08-02 08:22 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java 2010-08-02 08:22 . 2010-08-02 08:22 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll 2010-08-02 08:22 . 2010-08-02 08:22 -------- d-----w- c:\program files\Java 2010-07-31 15:18 . 2009-04-11 05:03 12240896 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0007.dll 2010-07-31 15:18 . 2009-04-11 06:28 1081344 ----a-w- c:\windows\system32\SLCExt.dll 2010-07-31 15:18 . 2009-04-11 06:27 3408896 ----a-w- c:\windows\system32\SLsvc.exe 2010-07-31 15:16 . 2009-04-11 06:28 758784 ----a-w- c:\windows\system32\qmgr.dll 2010-07-31 15:14 . 2009-04-11 06:28 67584 ----a-w- c:\windows\system32\regapi.dll 2010-07-31 15:13 . 2009-04-11 06:28 83968 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wmiutils.dll 2010-07-31 15:13 . 2009-04-11 06:28 744448 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wbemcore.dll 2010-07-31 15:13 . 2009-04-11 06:28 30208 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wbemprox.dll 2010-07-31 15:13 . 2009-04-11 06:28 265728 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\repdrvfs.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2010-08-10 18:48 . 2008-10-24 22:02 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help 2010-08-10 18:44 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail 2010-08-06 13:37 . 2008-07-17 18:54 667352 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat 2010-08-06 13:37 . 2008-07-17 18:54 126854 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat 2010-08-03 10:13 . 2008-10-24 20:43 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared 2010-08-03 10:11 . 2008-10-24 20:43 -------- d-----w- c:\programdata\Symantec 2010-08-03 10:03 . 2008-10-24 20:44 -------- d-----w- c:\program files\Symantec 2010-08-02 17:35 . 2008-10-24 22:40 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works 2010-08-02 17:10 . 2006-11-02 10:25 665600 ----a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat 2010-08-02 17:09 . 2010-08-02 17:09 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_07_00.Wdf 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Calendar 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Journal 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Collaboration 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Photo Gallery 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Defender 2010-08-02 07:36 . 2008-10-24 20:45 806 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.INF 2010-08-02 07:36 . 2008-10-24 20:45 124464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.SYS 2010-08-02 07:36 . 2008-10-24 20:45 10635 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.CAT 2010-07-24 15:40 . 2010-07-23 15:06 680 ----a-w- c:\users\MSI\AppData\Local\d3d9caps.dat 2010-07-24 00:40 . 2010-07-24 00:40 1119 ----a-w- c:\windows\bcdtmp.tmp 2010-07-23 23:55 . 2010-07-23 23:55 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_00_00.Wdf 2010-07-23 15:06 . 2010-07-23 15:06 6 ----a-w- c:\windows\silentOnce.tmp 2010-06-26 06:05 . 2010-08-10 18:20 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2010-06-26 06:02 . 2010-08-10 18:20 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll 2010-06-26 06:02 . 2010-08-10 18:20 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll 2010-06-26 04:25 . 2010-08-10 18:20 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe 2010-06-11 16:16 . 2010-08-10 18:20 274944 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 142848 ----a-w- c:\windows\system32\AERTACap.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 125952 ----a-w- c:\windows\system32\AERTARen.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 540672 ----a-w- c:\windows\RtlExUpd.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 965664 ----a-w- c:\windows\system32\RHDMIExt.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 40992 ----a-w- c:\windows\system32\RHCoInst.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 2510368 ----a-w- c:\windows\system32\RtkHDMI.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 155808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RtHDMIV.sys 2010-05-27 20:08 . 2010-08-10 18:20 81920 ----a-w- c:\windows\system32\iccvid.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "googletalk"="c:\program files\Google\Google Talk\googletalk.exe" [2007-11-21 3293184] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "AVG9_TRAY"="d:\programs\AVG\avgtray.exe" [2010-08-04 2007320] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-02-18 248040] "RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2010-06-02 7440928] "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-07-19 92704] "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-07-19 13543968] "MGSysCtrl"="c:\program files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe" [2008-08-27 708608] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "EnableLUA"= 0 (0x0) "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0) [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows] "AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\avgrsstx.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend] @="Service" [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth Manager.lnk] path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth Manager.lnk backup=c:\windows\pss\Bluetooth Manager.lnk.CommonStartup backupExtension=.CommonStartup [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher] 2008-01-12 05:16 39792 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite] 2008-08-08 12:11 490952 ----a-w- d:\programs\DAEMON Tools Lite\daemon.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ITSecMng] 2007-09-28 23:03 75136 ----a-w- c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Defender] 2008-01-21 02:23 1008184 ----a-w- c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc] "VistaSp2"=hex(b):50,97,30,35,5c,32,cb,01 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-4001456226-395614177-561971636-1000] "EnableNotificationsRef"=dword:00000003 R2 Micro Star SCM;Micro Star SCM;c:\program files\System Control Manager\MSIService.exe [2008-08-26 159744] R3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2008-08-07 97536] R3 netr28;Ralink 802.11n Wireless Driver for Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28.sys [2008-09-25 436224] R3 WPRO_40_1340;WinPcap Packet Driver (WPRO_40_1340);c:\windows\system32\drivers\WPRO_40_1340.sys [x] R4 sptd;sptd;c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys [2010-08-02 717296] S0 AvgRkx86;avgrkx86.sys;c:\windows\System32\Drivers\avgrkx86.sys [2010-08-04 161672] S1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\System32\Drivers\avgldx86.sys [2010-08-04 333192] S1 AvgTdiX;AVG Network Redirector;c:\windows\System32\Drivers\avgtdix.sys [2010-08-04 356616] S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-06-25 172032] S2 avg9wd;AVG WatchDog;d:\programs\AVG\avgwdsvc.exe [2010-08-04 285392] S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-06-25 5550592] S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-06-25 176128] S3 NETw5v32;Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw5v32.sys [2009-03-04 4232704] S3 SYMNDISV;SYMNDISV;c:\windows\System32\Drivers\SYMNDISV.SYS [2009-02-19 41008] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost] LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.google.nl/ IE: Free YouTube to Mp3 Converter - c:\users\MSI\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubetomp3.htm FF - ProfilePath - c:\users\MSI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4n8lthom.default\ FF - plugin: c:\program files\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\ ---- FIREFOX POLICIES ---- d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.lu", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nu", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nz", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--p1ai", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbayh7gpa", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.tel", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.proxy.type", 5); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.count", 24); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.size", 4096); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("dom.ipc.plugins.timeoutSecs", 45); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("accelerometer.enabled", true); d:\programs\FireFox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true); d:\programs\FireFox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", ""); d:\programs\FireFox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false); d:\programs\FireFox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties"); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties"); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll", true); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll", true); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll", true); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll", true); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false); . - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - - AddRemove-{26604C7E-A313-4D12-867F-7C6E7820BE4C} - c:\program files\InstallShield Installation Information\{26604C7E-A313-4D12-867F-7C6E7820BE4C}\setup.exe ************************************************************************** catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2010-08-11 17:22 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2010-08-11 17:27:15 ComboFix-quarantined-files.txt 2010-08-11 15:27 Pre-Run: 16.686.129.152 bytes beschikbaar Post-Run: 17.716.719.616 bytes beschikbaar - - End Of File - - 14F3F72CD37CA4D358684A44C98E94EA Ik hoop dat dit uitkomst kan bieden.
 • Hallo Derk, open een nieuw kladblok bestand. (Start>Alle programma’s>Bureau-accessoires>Kladblok), kopieer en plak de volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in een leeg venster. [b:114d697381][color=Darkblue:114d697381]Folder:: c:\$avg Driver:: fr-fr[/color:114d697381][/b:114d697381] Sla dit kladblokbestand op je bureaublad op als [b:114d697381]CFScript.txt[/b:114d697381]. [b:114d697381][COLOR="Red"]Nu eerst de antivirus deaktiveren![/COLOR][/b:114d697381] Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe [img:114d697381]http://home.kpn.nl/~stefsmeenk/CFScript.gif[/img:114d697381] Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt. Post het Combofix log dat na het opnieuw starten wordt getoond!
 • Orders opgevolgd! Hier komt het log(je): ComboFix 10-08-10.06 - MSI 12-08-2010 12:00:31.2.1 - x86 Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.3070.1974 [GMT 2:00] Gestart vanuit: c:\users\MSI\Desktop\ComboFix.exe gebruikte Opdracht switches :: c:\users\MSI\Desktop\CFScript.txt SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46} * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . c:\$avg c:\$avg\$CHJW\028266c0-0fba-4610-b3d0-99515e494448 c:\$avg\$CHJW\0b88088e-16a1-4c5a-b115-e3fc57bfcdc3 c:\$avg\$CHJW\6bb8037f-2266-4516-8ae8-ce875186dde8 c:\$avg\$CHJW\aa0c532d-c302-4207-8681-9cd6b9c92076 c:\$avg\$CHJW\avgcchff.dat c:\$avg\$CHJW\avgcchfi.dat c:\$avg\$CHJW\avgcchmf.dat c:\$avg\$CHJW\avgcchmi.dat c:\$avg\$CHJW\c2af2cd8-9784-4b1b-8f9b-ee8441fca318 c:\$avg\$CHJW\ca370028-1936-406e-af7d-5246013db288 c:\$avg\$CHJW\d0301872-a309-4797-8b07-39a1dd7f8eaf c:\$avg\$CHJW\ec05fb08-04d5-46bc-acd3-6d9efb48aa56 . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-07-12 to 2010-08-12 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2099-10-24 13:52 . 2099-10-24 13:52 125 ----a-w- c:\windows\xUninstall.bat 2099-10-24 13:52 . 2008-08-07 09:01 97536 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\jmcr.sys 2099-10-24 13:52 . 2008-05-14 11:53 110080 ----a-r- c:\windows\system32\JmCrIcon.dll 2099-10-24 13:52 . 2099-10-24 13:52 -------- d-----w- c:\windows\JMCR_DIR 2099-10-24 13:51 . 2008-09-25 19:29 436224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netr28.sys 2099-10-24 13:51 . 2008-09-25 19:26 221184 ----a-w- c:\windows\system32\RaCoInst.dll 2099-10-24 13:51 . 2008-09-25 19:26 15312 ----a-w- c:\windows\system32\RaCoInst.dat 2099-10-24 13:50 . 2008-08-06 08:26 9728 ----a-w- c:\windows\system32\RtNicProp32.dll 2099-10-24 13:50 . 2008-08-06 08:26 124928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Rtlh86.sys 2099-10-24 13:47 . 2010-07-26 16:25 319456 ----a-w- c:\windows\DIFxAPI.dll 2099-10-24 13:47 . 2010-07-26 16:23 -------- d-----w- c:\program files\Realtek 2099-10-24 13:47 . 2010-08-02 16:42 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information 2099-10-24 13:47 . 2099-10-24 13:47 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield 2099-10-24 13:40 . 2099-10-24 13:40 -------- d-----w- c:\programdata\NVIDIA 2099-10-24 13:38 . 2008-07-19 19:53 768544 ----a-w- c:\windows\system32\nvcplui.exe 2099-10-24 13:38 . 2008-07-19 19:53 313888 ----a-w- c:\windows\system32\nvexpbar.dll 2099-10-24 13:38 . 2008-07-19 19:53 1079840 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpluir.dll 2099-10-24 13:37 . 2008-07-19 19:53 446464 ----a-w- c:\windows\system32\nvudisp.exe 2099-10-24 13:37 . 2010-07-23 23:56 -------- d-----w- c:\windows\Panther 2099-10-24 13:37 . 2010-08-02 16:03 -------- d-----w- C:\Boot 2099-10-24 12:47 . 2008-07-15 16:11 446464 ----a-w- c:\windows\system32\NVUNINST.EXE 2099-10-24 12:45 . 2010-08-02 14:13 -------- d-----w- c:\windows\Debug 2010-08-12 10:09 . 2010-08-12 10:09 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp 2010-08-12 10:09 . 2010-08-12 10:09 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp 2010-08-11 15:27 . 2010-08-12 10:11 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Local\temp 2010-08-11 10:02 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2010-08-11 10:02 . 2010-08-11 10:02 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2010-08-11 10:02 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2010-08-11 09:59 . 2010-08-11 09:59 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes 2010-08-10 18:19 . 2010-06-21 13:37 2037760 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2010-08-10 18:19 . 2010-06-18 17:31 36864 ----a-w- c:\windows\system32\rtutils.dll 2010-08-10 18:19 . 2010-06-08 17:35 3600768 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe 2010-08-10 18:19 . 2010-06-08 17:35 3548040 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe 2010-08-10 18:19 . 2010-06-11 16:15 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll 2010-08-10 18:19 . 2010-06-18 15:04 302080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys 2010-08-10 18:19 . 2010-06-18 15:04 144896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys 2010-08-10 18:19 . 2010-06-16 16:04 905088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 161672 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 356616 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 333192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys 2010-08-04 13:30 . 2010-08-12 09:38 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\Avg 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 28424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys 2010-08-04 13:30 . 2010-08-04 13:30 -------- d-----w- c:\programdata\avg9 2010-08-04 12:10 . 2010-08-04 12:10 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\GameRanger 2010-08-04 11:20 . 2010-08-04 11:21 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\vlc 2010-08-04 11:10 . 2010-08-04 11:10 -------- d-----w- c:\programdata\DivX 2010-08-03 15:06 . 2010-08-03 15:06 -------- d-----w- c:\program files\AVG 2010-08-03 14:38 . 2010-08-03 14:38 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\Malwarebytes 2010-08-03 11:03 . 2010-08-03 11:37 -------- dc----w- c:\windows\system32\DRVSTORE 2010-08-03 11:03 . 2010-08-03 11:37 -------- d-----w- c:\programdata\Lavasoft 2010-08-03 10:24 . 2003-03-18 20:20 1060864 ----a-w- c:\windows\system32\MFC71.dll 2010-08-03 00:13 . 2010-08-03 00:13 -------- d-----w- c:\windows\Sun 2010-08-02 17:55 . 2010-08-02 17:55 -------- d-----w- c:\programdata\Office Genuine Advantage 2010-08-02 17:47 . 2009-10-09 21:56 2048 ----a-w- c:\windows\system32\winrsmgr.dll 2010-08-02 17:11 . 2010-08-02 17:11 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\fr-FR 2010-08-02 17:11 . 2010-08-02 17:11 -------- d-----w- c:\program files\Windows Portable Devices 2010-08-02 17:08 . 2009-09-10 02:00 92672 ----a-w- c:\windows\system32\UIAnimation.dll 2010-08-02 17:08 . 2009-09-10 02:01 3023360 ----a-w- c:\windows\system32\UIRibbon.dll 2010-08-02 17:08 . 2009-09-10 02:00 1164800 ----a-w- c:\windows\system32\UIRibbonRes.dll 2010-08-02 17:07 . 2009-09-25 01:33 369664 ----a-w- c:\windows\system32\WMPhoto.dll 2010-08-02 17:07 . 2009-09-24 22:54 258048 ----a-w- c:\windows\system32\winspool.drv 2010-08-02 17:07 . 2009-09-25 01:27 37888 ----a-w- c:\windows\system32\cdd.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:02 30208 ----a-w- c:\windows\system32\WPDShextAutoplay.exe 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:02 31232 ----a-w- c:\windows\system32\BthMtpContextHandler.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 81920 ----a-w- c:\windows\system32\wpdbusenum.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 60928 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceConnectApi.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:02 2537472 ----a-w- c:\windows\system32\wpdshext.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:02 334848 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:02 87552 ----a-w- c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 546816 ----a-w- c:\windows\system32\wpd_ci.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 160256 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 350208 ----a-w- c:\windows\system32\WPDSp.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 196608 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceWMDRM.dll 2010-08-02 17:05 . 2009-10-01 01:01 100864 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceClassExtension.dll 2010-08-02 17:04 . 2009-10-08 21:07 4096 ----a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll 2010-08-02 17:04 . 2009-10-08 21:08 555520 ----a-w- c:\windows\system32\UIAutomationCore.dll 2010-08-02 17:04 . 2009-10-08 21:08 234496 ----a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll 2010-08-02 16:59 . 2010-03-05 14:01 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll 2010-08-02 16:52 . 2010-08-02 16:52 -------- d-----w- c:\program files\MAGIX 2010-08-02 16:52 . 2010-08-02 16:52 -------- d-----w- c:\windows\system32\MAGIX 2010-08-02 16:52 . 2006-12-22 12:02 663552 ----a-w- c:\windows\system32\mgxoschk.dll 2010-08-02 16:39 . 2010-08-05 16:09 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\Azureus 2010-08-02 16:38 . 2010-08-02 16:38 -------- d-----w- c:\program files\Conduit 2010-08-02 15:51 . 2010-08-02 15:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\ca-ES 2010-08-02 15:51 . 2010-08-02 15:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\eu-ES 2010-08-02 15:51 . 2010-08-02 15:52 -------- d-----w- c:\windows\system32\vi-VN 2010-08-02 15:05 . 2010-08-02 15:05 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders 2010-08-02 10:49 . 2010-08-02 10:49 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\Ulead Systems 2010-08-02 10:40 . 2010-08-02 10:40 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft.NET 2010-08-02 10:31 . 2010-08-02 10:33 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\Mp3tag 2010-08-02 10:28 . 2010-08-02 10:28 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Local\Microsoft Help 2010-08-02 10:26 . 2010-08-02 10:26 -------- d-----r- C:\MSOCache 2010-08-02 10:19 . 2010-08-02 10:19 0 ----a-w- c:\windows\nsreg.dat 2010-08-02 10:19 . 2010-08-02 10:19 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Local\Mozilla 2010-08-02 10:08 . 2010-08-02 10:08 717296 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys 2010-08-02 10:07 . 2010-08-02 10:07 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\DAEMON Tools 2010-08-02 10:05 . 2010-08-02 10:05 -------- d-----w- c:\programdata\Last.fm 2010-08-02 10:05 . 2010-08-12 01:34 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Local\Last.fm 2010-08-02 10:03 . 2010-08-02 10:03 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Local\Google 2010-08-02 10:03 . 2010-08-02 10:03 -------- d-----w- c:\program files\Google 2010-08-02 09:59 . 2010-08-02 09:59 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers 2010-08-02 09:59 . 2010-08-02 16:46 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\DVDVideoSoft 2010-08-02 09:53 . 2010-08-11 21:41 -------- d-----w- c:\users\MSI\Tracing 2010-08-02 09:51 . 2010-08-02 17:12 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight 2010-08-02 09:50 . 2010-08-02 09:50 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft 2010-08-02 09:49 . 2010-08-02 09:49 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live SkyDrive 2010-08-02 09:49 . 2010-08-02 09:51 -------- d-----w- c:\program files\Windows Live 2010-08-02 09:49 . 2010-08-02 09:49 -------- d-----w- c:\windows\PCHEALTH 2010-08-02 09:46 . 2010-08-02 09:46 -------- d-----w- c:\users\MSI\AppData\Roaming\Reallusion 2010-08-02 09:43 . 2010-08-02 09:43 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Windows Live 2010-08-02 08:22 . 2010-08-02 08:22 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java 2010-08-02 08:22 . 2010-08-02 08:22 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll 2010-08-02 08:22 . 2010-08-02 08:22 -------- d-----w- c:\program files\Java 2010-07-31 15:18 . 2009-04-11 05:03 12240896 ----a-w- c:\windows\system32\NlsLexicons0007.dll 2010-07-31 15:18 . 2009-04-11 06:28 1081344 ----a-w- c:\windows\system32\SLCExt.dll 2010-07-31 15:18 . 2009-04-11 06:27 3408896 ----a-w- c:\windows\system32\SLsvc.exe 2010-07-31 15:16 . 2009-04-11 06:28 758784 ----a-w- c:\windows\system32\qmgr.dll 2010-07-31 15:14 . 2009-04-11 06:28 67584 ----a-w- c:\windows\system32\regapi.dll 2010-07-31 15:13 . 2009-04-11 06:28 83968 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wmiutils.dll 2010-07-31 15:13 . 2009-04-11 06:28 744448 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wbemcore.dll 2010-07-31 15:13 . 2009-04-11 06:28 30208 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\wbemprox.dll 2010-07-31 15:13 . 2009-04-11 06:28 265728 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\repdrvfs.dll 2010-07-31 15:13 . 2009-04-11 06:28 189440 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\mofd.dll 2010-07-31 15:13 . 2009-04-11 06:28 614912 ----a-w- c:\windows\system32\wbem\fastprox.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2010-08-10 18:48 . 2008-10-24 22:02 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help 2010-08-10 18:44 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail 2010-08-06 13:37 . 2008-07-17 18:54 667352 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat 2010-08-06 13:37 . 2008-07-17 18:54 126854 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat 2010-08-03 10:13 . 2008-10-24 20:43 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared 2010-08-03 10:11 . 2008-10-24 20:43 -------- d-----w- c:\programdata\Symantec 2010-08-03 10:03 . 2008-10-24 20:44 -------- d-----w- c:\program files\Symantec 2010-08-02 17:35 . 2008-10-24 22:40 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works 2010-08-02 17:10 . 2006-11-02 10:25 665600 ----a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat 2010-08-02 17:09 . 2010-08-02 17:09 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_07_00.Wdf 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Calendar 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Journal 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Collaboration 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Photo Gallery 2010-08-02 15:53 . 2006-11-02 12:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Defender 2010-08-02 10:05 . 2010-08-02 10:05 54 ----a-w- c:\programdata\Last.fm\Client\uninst2.bat 2010-08-02 10:05 . 2010-08-02 10:05 683801 ----a-w- c:\programdata\Last.fm\Client\UninstWMP\unins000.exe 2010-08-02 07:36 . 2008-10-24 20:45 806 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.INF 2010-08-02 07:36 . 2008-10-24 20:45 124464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.SYS 2010-08-02 07:36 . 2008-10-24 20:45 10635 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.CAT 2010-07-24 15:40 . 2010-07-23 15:06 680 ----a-w- c:\users\MSI\AppData\Local\d3d9caps.dat 2010-07-24 00:40 . 2010-07-24 00:40 1119 ----a-w- c:\windows\bcdtmp.tmp 2010-07-23 23:55 . 2010-07-23 23:55 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_00_00.Wdf 2010-07-23 15:06 . 2010-07-23 15:06 6 ----a-w- c:\windows\silentOnce.tmp 2010-06-26 06:05 . 2010-08-10 18:20 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2010-06-26 06:02 . 2010-08-10 18:20 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll 2010-06-26 06:02 . 2010-08-10 18:20 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll 2010-06-26 04:25 . 2010-08-10 18:20 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe 2010-06-11 16:16 . 2010-08-10 18:20 274944 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 142848 ----a-w- c:\windows\system32\AERTACap.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 125952 ----a-w- c:\windows\system32\AERTARen.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 540672 ----a-w- c:\windows\RtlExUpd.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 965664 ----a-w- c:\windows\system32\RHDMIExt.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 40992 ----a-w- c:\windows\system32\RHCoInst.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 2510368 ----a-w- c:\windows\system32\RtkHDMI.dll 2010-06-02 07:14 . 2010-07-26 16:23 155808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RtHDMIV.sys 2010-05-27 20:08 . 2010-08-10 18:20 81920 ----a-w- c:\windows\system32\iccvid.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "googletalk"="c:\program files\Google\Google Talk\googletalk.exe" [2007-11-21 3293184] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "AVG9_TRAY"="d:\programs\AVG\avgtray.exe" [2010-08-04 2007320] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-02-18 248040] "RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2010-06-02 7440928] "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-07-19 92704] "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-07-19 13543968] "MGSysCtrl"="c:\program files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe" [2008-08-27 708608] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "EnableLUA"= 0 (0x0) "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0) [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows] "AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\avgrsstx.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend] @="Service" [HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth Manager.lnk] path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth Manager.lnk backup=c:\windows\pss\Bluetooth Manager.lnk.CommonStartup backupExtension=.CommonStartup [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher] 2008-01-12 05:16 39792 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite] 2008-08-08 12:11 490952 ----a-w- d:\programs\DAEMON Tools Lite\daemon.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ITSecMng] 2007-09-28 23:03 75136 ----a-w- c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Windows Defender] 2008-01-21 02:23 1008184 ----a-w- c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc] "VistaSp2"=hex(b):50,97,30,35,5c,32,cb,01 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc\S-1-5-21-4001456226-395614177-561971636-1000] "EnableNotificationsRef"=dword:00000003 R3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2008-08-07 97536] R3 netr28;Ralink 802.11n Wireless Driver for Windows Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28.sys [2008-09-25 436224] R3 WPRO_40_1340;WinPcap Packet Driver (WPRO_40_1340);c:\windows\system32\drivers\WPRO_40_1340.sys [x] R4 sptd;sptd;c:\windows\system32\Drivers\sptd.sys [2010-08-02 717296] S0 AvgRkx86;avgrkx86.sys;c:\windows\System32\Drivers\avgrkx86.sys [2010-08-04 161672] S1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\System32\Drivers\avgldx86.sys [2010-08-04 333192] S1 AvgTdiX;AVG Network Redirector;c:\windows\System32\Drivers\avgtdix.sys [2010-08-04 356616] S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-06-25 172032] S2 avg9wd;AVG WatchDog;d:\programs\AVG\avgwdsvc.exe [2010-08-04 285392] S2 Micro Star SCM;Micro Star SCM;c:\program files\System Control Manager\MSIService.exe [2008-08-26 159744] S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-06-25 5550592] S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-06-25 176128] S3 NETw5v32;Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw5v32.sys [2009-03-04 4232704] S3 SYMNDISV;SYMNDISV;c:\windows\System32\Drivers\SYMNDISV.SYS [2009-02-19 41008] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost] LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.google.nl/ IE: Free YouTube to Mp3 Converter - c:\users\MSI\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\youtubetomp3.htm FF - ProfilePath - c:\users\MSI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4n8lthom.default\ FF - plugin: c:\program files\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\ ---- FIREFOX POLICIES ---- d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.lu", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nu", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nz", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--p1ai", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbayh7gpa", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.tel", true); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.proxy.type", 5); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.count", 24); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.size", 4096); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("dom.ipc.plugins.timeoutSecs", 45); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false); d:\programs\FireFox\greprefs\all.js - pref("accelerometer.enabled", true); d:\programs\FireFox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true); d:\programs\FireFox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", ""); d:\programs\FireFox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false); d:\programs\FireFox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties"); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties"); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll", true); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll", true); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll", true); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll", true); d:\programs\FireFox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false); . ************************************************************************** catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2010-08-12 12:11 Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . ------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------ . c:\windows\system32\atieclxx.exe c:\windows\system32\WLANExt.exe c:\program files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe c:\program files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe c:\windows\system32\WUDFHost.exe c:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe c:\windows\system32\conime.exe c:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe . ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2010-08-12 12:19:27 - machine werd herstart ComboFix-quarantined-files.txt 2010-08-12 10:19 ComboFix2.txt 2010-08-11 15:27 Pre-Run: 17.731.698.688 bytes beschikbaar Post-Run: 18.975.735.808 bytes beschikbaar - - End Of File - - 903AC4E6B80D12387A8796B76B9FBE40
 • Hoi Cockeledokes, hoe gaat het nu met je computer. Heb je nog problemen?
 • Allerlei programma's op mijn computer kunnen geen verbinding maken met internet. Bijvoorbeeld AVG en Avast antivirus (beide apart geprobeerd) kunnen niet updaten, en ook 'GameRanger' en DivX kunnen geen verbinding krijgen met internet waardoor deze programma's niet kunnen worden geïnstalleerd. Internet Explorer doet het wel prima, dus er is wel degelijk een internetverbinding. Ik heb geen aparte firewall geïnstalleerd en Windows Firewall heb ik uitgeschakeld. Ook Windows Defender heb ik uitgeschakeld. Is er een ander programma of een instelling die een verbinding onmogelijk kan maken, die ik over het hoofd zie? Op de laptop waar ik het over heb, staat een verse installatie van Windows Vista.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.