Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

PC wordt steeds trager

7 antwoorden
  • Ik hoop dat iemand hier me verder kan helpen... Sinds ruim een week wordt mijn PC met de dag trager en ik probeer uit te vinden wat de oorzaak zou kunnen zijn. Ik heb hem vandaag nog een keer extra schoongemaakt, omdat ik dacht dat stof het probleem was, maar het maakt weinig verschil. Het is ook niet alleen met internet, maar ook als ik iets wil openen of doen dat niets met internet te maken heeft... Ik heb Windows XP en gebruik IE8 als browser (ik heb Firefox er ook op staan en dat werkte een tijd beter, maar ik merk nu geen verschil). Ik heb net met enige moeite Hijack This weten te downloaden en dit komt uit de scan: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 17:16:42, on 15-8-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\IntelliAdmin\iadmin.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe C:\Program Files\KPN\bin\sprtsvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files\KPN\bin\sprtcmd.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.msn.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.msn.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O3 - Toolbar: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [KPN] "C:\Program Files\KPN\bin\sprtcmd.exe" /P KPN O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe /H O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-21-2517173891-2188009267-2862206417-500\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Administrator') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1187596451612 O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1281539379360 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing) O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: IntelliAdmin - IntelliAdmin Inc - C:\WINDOWS\IntelliAdmin\iadmin.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (KPN) (sprtsvc_KPN) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\KPN\bin\sprtsvc.exe -- End of file - 8986 bytes Is hieruit iets op te maken dat me verder kan helpen ? Bij voorbaat dank voor eventuele reacties... P.S. Dit is een tweedehands bedrijfs-PC die ik van een kennis heb gekregen, omdat mijn vorige PC er de brui aangaf, en deze heeft het pakweg 3 maanden goed gedaan. Ik heb geen alternatief en probeer deze dus aan de praat te houden, anders heb ik niets meer :(
  • Hallo Squinty, zo op het eerste gezicht ziet je log er goed uit; er zit alleen een vieze toolbar in jouw Windows! [color=#FF0000:7530a2a381][b:7530a2a381]Stap •1•[/b:7530a2a381][/color:7530a2a381] Sluit alle openstaande vensters (dus kopieer eerst deze pagina naar kladblok) en start dan HijackThis en klik op de knop [b:7530a2a381]Do a Scan only, R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll O2 - BHO: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll O3 - Toolbar: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll[/b:7530a2a381] [list:7530a2a381][*:7530a2a381] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen [*:7530a2a381] vervolgens klik je daarna op de knop [b:7530a2a381]Fix checked[/b:7530a2a381] [*:7530a2a381] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:7530a2a381] [color=#FF0000:7530a2a381][b:7530a2a381]Stap •2•[/b:7530a2a381][/color:7530a2a381] Ga naar [b:7530a2a381]Start\Configuratiescherm\Software[/b:7530a2a381] en verwijder daar: [b:7530a2a381]Zynga Toolbar[/b:7530a2a381] [color=#FF0000:7530a2a381][b:7530a2a381]Stap •3•[/b:7530a2a381][/color:7530a2a381] [b:7530a2a381][url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][B]Download, installeer en blijf MBAM gebruiken[/b:7530a2a381] (KLIK)[/url][/B] (klik op de blaue knop om de gratis versie te downloaden!) [list:7530a2a381][*:7530a2a381] Al meteen na de installatie wil [b:7530a2a381]MBAM[/b:7530a2a381] zijn database opwaarderen – toestaan dus. [*:7530a2a381] Ook bij herhaald gebruik: eerst MBAM updaten via de tab [b:7530a2a381]Update[/b:7530a2a381]! [*:7530a2a381] Start [b:7530a2a381]MBAM[/b:7530a2a381] en kies voor [b:7530a2a381]Snelle Scan[/b:7530a2a381] [*:7530a2a381] [b:7530a2a381]N.B.: Vista- en Windows 7 gebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:7530a2a381] [*:7530a2a381] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:7530a2a381] Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:7530a2a381]OK[/b:7530a2a381] [*:7530a2a381] Klik daarna op de knop [b:7530a2a381]Bekijk Resultaten[/b:7530a2a381] om de resultaten te zien. [*:7530a2a381] Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is. [*:7530a2a381] Vervolgens klik je op: [b:7530a2a381]Verwijder geselecteerde[/b:7530a2a381] . [*:7530a2a381] Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [*:7530a2a381] Het log wordt automatisch bewaard door [b:7530a2a381]MBAM[/b:7530a2a381] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:7530a2a381]Logs[/b:7530a2a381] te klikken in [b:7530a2a381]MBAM[/b:7530a2a381] . [*:7530a2a381] Indien [b:7530a2a381]MBAM[/b:7530a2a381] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:7530a2a381]OK[/b:7530a2a381] klikken! [*:7530a2a381] Daarna zal [b:7530a2a381]MBAM[/b:7530a2a381] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:7530a2a381] Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM ook vragen te herstarten. Doe dit dan ook. MBAM zal dan na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen. [b:7530a2a381]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:7530a2a381] [list:7530a2a381][*:7530a2a381] een nieuw Hijackthis-log [*:7530a2a381] MBAM scanlog[/list:u:7530a2a381] [list:7530a2a381][b:7530a2a381]Tevens een Uninstall-lijst posten:[/b:7530a2a381] [*:7530a2a381] start HijackThis, [*:7530a2a381] klik op de knop [b:7530a2a381]Open the Misc Tools section[/b:7530a2a381], [*:7530a2a381] klik op de knop [b:7530a2a381]Open Uninstall Manager[/b:7530a2a381] [*:7530a2a381] Klik op de knop [b:7530a2a381]Save[/b:7530a2a381].[/list:u:7530a2a381]
  • Bedankt voor de reactie en tips :) Ik had voor ik het antwoord gezien had zelf al de Zynga toolbar verwijderd, omdat ik merkte dat er veel meer cookies binnenkwamen. Onderstaand de gevraagde logs en lijst: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 14:09:44, on 19-8-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\WINDOWS\IntelliAdmin\iadmin.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe C:\Program Files\KPN\bin\sprtsvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files\KPN\bin\sprtcmd.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.msn.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.msn.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [KPN] "C:\Program Files\KPN\bin\sprtcmd.exe" /P KPN O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe /H O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-21-2517173891-2188009267-2862206417-500\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Administrator') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1187596451612 O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1281539379360 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing) O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: IntelliAdmin - IntelliAdmin Inc - C:\WINDOWS\IntelliAdmin\iadmin.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (KPN) (sprtsvc_KPN) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\KPN\bin\sprtsvc.exe -- End of file - 8540 bytes Malwarebytes' Anti-Malware 1.46 www.malwarebytes.org Databaseversie: 4447 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 Internet Explorer 8.0.6001.18702 19-8-2010 13:59:19 mbam-log-2010-08-19 (13-59-19).txt Scantype: Snelle scan Objecten gescand: 138070 Verstreken tijd: 19 minuut/minuten, 57 seconde(n) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata geïnfecteerd: 3 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerdata geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Shockwave Player 11.5 Ambrasoft Client Controls SP 0708 AVG Free 9.0 Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB937143) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB950759) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB953838) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB976325) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB978207) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2183461) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB981332) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB978695) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB954154) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2079403) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2115168) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2160329) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2229593) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2286198) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923789) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950760) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950762) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376-v2) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951698) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951748) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956744) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957095) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969947) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970430) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971468) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971633) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971961) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB972270) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973904) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974318) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974392) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975560) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975561) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975562) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975713) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977165-v2) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977816) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977914) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978037) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978251) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978262) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978338) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978542) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978601) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978706) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979309) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979482) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979559) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979683) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980195) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980218) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980232) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980436) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981349) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981852) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981997) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982214) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982665) Canon MP Toolbox 4.1.1.0.mp10 Canon MP-stuurprogramma's CCleaner Compatibility Pack for the 2007 Office system Foxit Reader Google Toolbar for Internet Explorer Google Toolbar for Internet Explorer HiJackThis Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.0 (KB932471) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) Hotfix voor Windows Internet Explorer 7 (KB947864) Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683) Hotfix voor Windows XP (KB952287) Hotfix voor Windows XP (KB961118) Hotfix voor Windows XP (KB976098-v2) Hotfix voor Windows XP (KB979306) Hotfix voor Windows XP (KB981793) HP Software Update IntelliAdmin 2.8 - Remove Agent InterBase Java(TM) 6 Update 20 KPN Mobile Connect Mail&Internet Assistent Malwarebytes' Anti-Malware Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906) Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - NLD Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Dutch Language Pack Microsoft .NET Framework 3.0 Nederlands taalpakket Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Office Professional Editie 2003 Microsoft Silverlight Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Mozilla Firefox (3.6.6) MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK MSXML 6 Service Pack 2 (KB973686) OGA Notifier 2.0.0048.0 PaperPort Image Printer Picasa 3 Registry Mechanic 9.0 ScanSoft PaperPort 11 Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update voor Windows Internet Explorer 7 (KB980182) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976662) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB980182) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB980302) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB982632) Update voor Windows XP (KB951978) Update voor Windows XP (KB955759) Update voor Windows XP (KB967715) Update voor Windows XP (KB968389) Update voor Windows XP (KB971737) Update voor Windows XP (KB973687) Update voor Windows XP (KB973815) Windows Feature Pack for Storage (32-bit) - IMAPI update for Blu-Ray Windows Imaging Component Windows Media Format 11 runtime Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 Windows Media Player 11 Windows Presentation Foundation Windows Presentation Foundation Language Pack (NLD) Windows Workflow Foundation NL Language Pack Windows XP Service Pack 3 XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0 Ik hoop dat je hier iets aan hebt... Ondanks dat ik Windows update altijd op automatisch heb staan, kreeg ik de afgelopen 2 dagen wel ineens 44 updatemeldingen (eerst 18 en een dag later 26) van Microsoft en deze hadden bijna allemaal met beveiliging te maken... Ik heb de PC ze netjes laten installeren. Waar ik nu nog steeds tegenaan loop is dat de PC er moeite mee heeft om 's morgens weer op te starten. Alles gaat heel traag en pas na een tijdje (dat varieert tussen de 1 en 2 uur) loopt het ineens wel weer sneller. Wat zou hier de oorzaak nog van kunnen zijn ?
  • Hoi Squinty, je gaat je Windows opruimen/opschonen, het register krijgt een defragmenteringsbeurt en Windows wordt geoptimailiseert door defragmenteren! 1) Systeemherstelpunten opruimen: ga naar Start/Bureau-accessoires/Systeemwerkset en klik daar op Schijfopruiming. C wordt geanalyseerd en daarna start het venster op; klik op de tab [b:4fb96628e1]Meer opties[/b:4fb96628e1] en vervolgens klik je op de onderste van drie [b:4fb96628e1]Opruimen-knoppen[/b:4fb96628e1] - waardoor de in de loop der tijd aangelegde systeemherstelpunten worden gewist, op het nieuwste herstelpunt na! Dus klik op Ja van het tusenvenster! Deze opruiming kan een tijdje duren! Hou daarom de HD-led in de gaten! 2) [url=http://oldtimer.geekstogo.com/TFC.exe][b:4fb96628e1][COLOR="Blue"]Download TFC naar je bureaublad (klick)[/COLOR] [/b:4fb96628e1][/url] N.B.: Gebruikers van Windows Vista en Windows 7 starten het tool middels rechtsklik en daarbij dan kiezend voor Als Administrator uitvoeren! [list:4fb96628e1][*:4fb96628e1] Klik/dubbelklik op [b:4fb96628e1]TFC.exe[/b:4fb96628e1] om het programma te starten. [*:4fb96628e1] Niet schrikken - het tool sluit alle lopende programma's - ergo: verzeker je dus ervan, dat je werk al is opgeslagen! [*:4fb96628e1] Vervolgens klik je op de knop [b:4fb96628e1]Start[/b:4fb96628e1] om de scan te starten. Deze scan kan kort of langer duren, wees geduldig en laat TFC zijn taak doen en wacht to TFC klaaar is. [*:4fb96628e1] Indien TFC klaar is, dan komt de melding dat de computer opnieuw opgestart wordt. [*:4fb96628e1] Gebeurt het afsluiten niet automatisch, start dan zelf de computer opnieuw op. [*:4fb96628e1] Noot: TFC vertoont geen log![/list:u:4fb96628e1] 3) Gebruik [url=http://www.derfisch.de/lars/ntregopt-setup.exe][b:4fb96628e1]NTREGOPT[/b:4fb96628e1] (KLIK)[/url] • veilige reiniging en defragmentatie van het Windows-register, zodat dit weer één geheel wordt. 4) Installeer [url=http://www.auslogics.com/disk-defrag][b:4fb96628e1]Auslogics Disk Defrag[/b:4fb96628e1][/url], deze gratis defragmenteerder werkt efficiënter dan het Windows tool.
  • Hartelijk dank voor de tips en adviezen weer :) Ik ga de stappen in de loop van dag allemaal even rustig (ik ben heel geduldig geworden in de loop der tijd) doorlopen. Mocht ik tegen problemen aanlopen dan meld ik dat weer even en anders post ik morgen of er verandering/verbetering is, oke ? Nog even een vraagje over het volgende: Deze opruiming kan een tijdje duren! [b:fdb99680fc]Hou daarom de HD-led in de gaten! [/b:fdb99680fc] Hoe kan ik dat zien en in de gaten houden ?
  • Heb je een notebook, dan is er ergens onder het scherm of achter het keyboard een HD-ledje te zien. Heb je een desktop, dan moet er een HD-LED aan de voorzijde van de PC-kast te zien zijn! Knippert die LED - dan is er dus HD-aktiviteit!
  • Aha...natuurlijk ;) Ik zal het in de gaten houden :)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.