Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wel pingen maar geen internet behalve één site?

20 antwoorden
 • Met de PC van mijn studerende dochter kan ik wel pingen maar in kan geen internetsites bereiken behalve één site: de site van de VU waaraan ze studeert. Zoals ik al aangeeft kan ik wel externe sites pingen. Maar Windows Defender kan geen updates ophalen, geldt ook voor de virusscanner AVG. Met ipconfig/all zie alles er ook normaal uit. Ook het uitschakelen van Windows Defender en de windows firewall helpt niet. Ik heb internet via de nieuwste Experiabox van KPN. Dit is allemaal ontstaan nadat ik haar harddisk had geschoond van virussen en trojaanse paarden m.b.v. een andere pc waaraan ik deze hardddisk via een USB-port had verbonden. Wie heeft een tip voor mij.
 • dan zal er toch nog wat zijn achtergebleven op die hd.... opschonen op een andere pc is ook maar een deeloplossing: ellende zit vaak verborgen in het register, en dat kan via de usb-oplossing niet benaderd worden. op zijn minst nu scannen met malwarebytes, en liefst ook een hijackthislogje plaatsen; zie hiervoor het instructie-item bovenin het subforum beveiliging en privacy.
 • [url=http://free.antivirus.com/hijackthis/][b:18390aa300]Download en installeer HijackThis Versie 2.04[/b:18390aa300] (klik)[/url] [list:18390aa300]• Installeer HijackThis op de aangegeven lokatie - alleen dan kan HijackThis back-ups maken! • N.B.: Gebruikers/sters van Windows Vista en Windows 7 gaan naar de installatielokatie van HijackThis, klikken hijackthis.exe met rechts aan, kiezen Eigenschappen, klikken op de tab Comptabiliteit en zetten dan een vinkje bij Als Administrator uitvoeren. • Sluit nu alle openstaande vensters en start vervolgens [b:18390aa300]HijackThis[/b:18390aa300] en kies voor [b:18390aa300]Do a system scan and save a logfile[/b:18390aa300] • Kopieer en plak de inhoud van de logfile in je aansluitende bericht.[/list:u:18390aa300]
 • Hoi, Bedankt voor de hulp! Hier is de logfile: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 16:44:49, on 27-8-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\vVX1000.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\U3\0B802B6010811890\LaunchPad.exe C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://webmail.vu.nl/OWA/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fwebmail.vu.nl%2fOWA%2f R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:6522 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O2 - BHO: Sky-Banners Browser Enhancer mmduch - {F0A45B47-76FC-4141-8404-40B4CA82FE3B} - (no file) O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\WINDOWS\vVX1000.exe O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe" O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [12CFG214-K641-12SF-N85P] C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243936033-3052116371-381863308-1811\vsbntlo.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813 O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1225281135636 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1225281194682 O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDEE95CF-B857-4632-94CE-917892CF503A}: NameServer = 192.168.2.254 O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\dimap32.dll O20 - Winlogon Notify: 44e6b61b517 - C:\WINDOWS\System32\dimap32.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing) O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c95c51cddc807a) (gupdate1c95c51cddc807a) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Wieske/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg -- End of file - 11654 bytes
 • Hallo Huibrecht. Er zit een een behoorlijke besmetting in je dochters PC. Het heeft er alle schijn van dat er een rogue scanner/antivirus zich heeft geïnstalleerd! Die rogue heeft ook de IE instellingen veranderd, waardoor normaal intermetten inderdaad niet mogelijk is. [color=#FF0000:6144c74a7b][b:6144c74a7b]Stap •1•[/b:6144c74a7b][/color:6144c74a7b] Sluit alle openstaande vensters (dus kopieer eerst deze pagina naar kladblok) en start dan HijackThis en klik op de knop [b:6144c74a7b]Do a Scan only, R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:6522 O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Sky-Banners Browser Enhancer mmduch - {F0A45B47-76FC-4141-8404-40B4CA82FE3B} - (no file) O4 - HKCU\..\Run: [12CFG214-K641-12SF-N85P] C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243936033-3052116371-381863308-1811\vsbntlo.exe O20 - Winlogon Notify: 44e6b61b517 - C:\WINDOWS\System32\dimap32.dll (file missing) O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Wieske/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/b:6144c74a7b] [list:6144c74a7b][*:6144c74a7b] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen [*:6144c74a7b] vervolgens klik je daarna op de knop [b:6144c74a7b]Fix checked[/b:6144c74a7b] [*:6144c74a7b] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:6144c74a7b] [b:6144c74a7b] Start de computer na de fix opnieuw op[/b:6144c74a7b] [color=#FF0000:6144c74a7b][b:6144c74a7b]Stap •2•[/b:6144c74a7b][/color:6144c74a7b] [b:6144c74a7b]De proxie-instellingen van Internet Explorer herstellen:[/b:6144c74a7b] [list:6144c74a7b][*:6144c74a7b] Ga via Start naar Configuratiescherm en klik op Internetopties; alternatief klik je inde menubalk van Internet Explorer op "Extra" in da kies je in het uitklapmenu voor Internetopties. [*:6144c74a7b] Klik vervolgens op de tab "Verbindingen" en klik daar op de knop "Lan-instellingen [*:6144c74a7b] Verwijder het vinkje bij "Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken" [*:6144c74a7b] Klik achtereenvolgens tweemaal op de knop "OK"; heb je deze instellingen via Internet Explorer veranderd, dan de browser afsluiten.[/list:u:6144c74a7b] [color=#FF0000:6144c74a7b][b:6144c74a7b]Stap •3•[/b:6144c74a7b][/color:6144c74a7b] Ga naar Start/Uitvoeren en typ in de opdrachtregel[b:6144c74a7b]mrt[/b:6144c74a7b]; klik op OK of druk de Entertoets. Bovenaan het startmenu klik je met rechts op de snelkoppeling van MRT en kies je voor Uitvoeren als administrator. MRT is het windows eigen Malicious Removal Tool. Laat de instelling op Snelle scan staan en kies scannen! [color=#FF0000:6144c74a7b][b:6144c74a7b]Stap •4•[/b:6144c74a7b][/color:6144c74a7b] [b:6144c74a7b][url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][B]Download, installeer en blijf MBAM gebruiken[/b:6144c74a7b] (KLIK)[/url][/B] (klik op de blaue knop om de gratis versie te downloaden!) [list:6144c74a7b][*:6144c74a7b] Al meteen na de installatie wil [b:6144c74a7b]MBAM[/b:6144c74a7b] zijn database opwaarderen – toestaan dus. [*:6144c74a7b] Ook bij herhaald gebruik: eerst MBAM updaten via de tab [b:6144c74a7b]Update[/b:6144c74a7b]! [*:6144c74a7b] Start [b:6144c74a7b]MBAM[/b:6144c74a7b] en kies voor [b:6144c74a7b]Snelle Scan[/b:6144c74a7b] [*:6144c74a7b] [b:6144c74a7b]N.B.: Vista- en Windows 7 gebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:6144c74a7b] [*:6144c74a7b] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:6144c74a7b] Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:6144c74a7b]OK[/b:6144c74a7b] [*:6144c74a7b] Klik daarna op de knop [b:6144c74a7b]Bekijk Resultaten[/b:6144c74a7b] om de resultaten te zien. [*:6144c74a7b] Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is. [*:6144c74a7b] Vervolgens klik je op: [b:6144c74a7b]Verwijder geselecteerde[/b:6144c74a7b] . [*:6144c74a7b] Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [*:6144c74a7b] Het log wordt automatisch bewaard door [b:6144c74a7b]MBAM[/b:6144c74a7b] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:6144c74a7b]Logs[/b:6144c74a7b] te klikken in [b:6144c74a7b]MBAM[/b:6144c74a7b] . [*:6144c74a7b] Indien [b:6144c74a7b]MBAM[/b:6144c74a7b] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:6144c74a7b]OK[/b:6144c74a7b] klikken! [*:6144c74a7b] Daarna zal [b:6144c74a7b]MBAM[/b:6144c74a7b] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:6144c74a7b] Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM ook vragen te herstarten. Doe dit dan ook. MBAM zal dan na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen. [color=blue:6144c74a7b][b:6144c74a7b]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:6144c74a7b] [list:6144c74a7b][*:6144c74a7b] een nieuw Hijackthis-log [*:6144c74a7b] MBAM scanlog[/list:u:6144c74a7b] [list:6144c74a7b][b:6144c74a7b]Tevens een Uninstall-lijst posten:[/b:6144c74a7b] [*:6144c74a7b] start HijackThis, [*:6144c74a7b] klik op de knop [b:6144c74a7b]Open the Misc Tools section[/b:6144c74a7b], [*:6144c74a7b] klik op de knop [b:6144c74a7b]Open Uninstall Manager[/b:6144c74a7b] [*:6144c74a7b] Klik op de knop [b:6144c74a7b]Save[/b:6144c74a7b].[/list:u:6144c74a7b][/color:6144c74a7b]
 • Hoi, Heel erg bedankt namens mijn dochter! Zondag gaat ze hem weer naar Amsterdam meenemen. Internetten werkt weer, ik werk nu op deze PC. Hier zijn de logfiles: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 19:05:50, on 27-8-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\vVX1000.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://webmail.vu.nl/OWA/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fwebmail.vu.nl%2fOWA%2f R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\WINDOWS\vVX1000.exe O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813 O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1225281135636 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1225281194682 O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDEE95CF-B857-4632-94CE-917892CF503A}: NameServer = 192.168.2.254 O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\dimap32.dll O20 - Winlogon Notify: 44e6b61b517 - C:\WINDOWS\System32\dimap32.dll (file missing) O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing) O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c95c51cddc807a) (gupdate1c95c51cddc807a) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Wieske/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg -- End of file - 11106 bytes Malwarebytes' Anti-Malware 1.46 www.malwarebytes.org Databaseversie: 4489 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 Internet Explorer 8.0.6001.18702 27-8-2010 18:58:38 mbam-log-2010-08-27 (18-58-38).txt Scantype: Snelle scan Objecten gescand: 131506 Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 40 seconde(n) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 6 Registerwaarden geïnfecteerd: 1 Registerdata geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 5 Bestanden geïnfecteerd: 2 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registersleutels geïnfecteerd: HKEY_CLASSES_ROOT\chkaqpyxhst.chkaqpyxhst (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\chkaqpyxhst.chkaqpyxhst.1.0 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{84c3c236-f588-4c93-84f4-147b2abbe67b} (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_CURRENT_USER\Software\Street-Ads (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\$NtUninstallMTF1011$ (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Street-Ads (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully. Registerwaarden geïnfecteerd: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\taskman (Worm.Palevo) -> Quarantined and deleted successfully. Registerdata geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Mappen geïnfecteerd: C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Sky-Banners (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Sky-Banners\skb (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Street-Ads (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully. C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Street-Ads\sta (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\$NtUninstallMTF1011$ (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully. Bestanden geïnfecteerd: C:\WINDOWS\$NtUninstallMTF1011$\apUninstall.exe (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully. C:\WINDOWS\$NtUninstallMTF1011$\zrpt.xml (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully.
 • http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=+%09R1+-+HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet+Settings%2CProxyServer+%3D+http%3D127.0.0.1%3A6522&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=7a5e5fab15a5f166 Ik krijg de link niet ok... dus handmatig copyen... Wat ik wilde schrijven was dat je met de fout in jouw systeem in Google best veel hits krijgt, komt veel voor die besmetting....
 • Hoi Huibrecht - ook al dat alles het weer - doe ook het volgende: [b:8babcc2a33][url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe]laat Combofix Windows scannen (klik)[/url][/b:8babcc2a33]. [b:8babcc2a33][url=http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden]Hoe Combofix goed te gebruiken (klik)[/url][/b:8babcc2a33] [list:8babcc2a33][*:8babcc2a33][b:8babcc2a33] Om Combofix te kunnen gebruiken geldt het volgende:[/b:8babcc2a33] [*:8babcc2a33] [color=#FF0000:8babcc2a33]Er mogen geen webbrowsers openstaan[/color:8babcc2a33] [*:8babcc2a33] [color=#FF0000:8babcc2a33]Antivirus moet geheel gedeaktiveerd zijn[/color:8babcc2a33] [*:8babcc2a33] [color=#FF0000:8babcc2a33]Actieve mal- en spywarescanners moeten gedeaktiveerd zijn[/color:8babcc2a33] [*:8babcc2a33] [color=#FF0000:8babcc2a33]Niet in het actieve Combofixvnster klikken – dit zal Combofix doen bevriezen![/color:8babcc2a33] [*:8babcc2a33] [color=#FF0000:8babcc2a33]ComboFix sluit de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen![/color:8babcc2a33] [*:8babcc2a33] [b:8babcc2a33]Hier vindt je gegevens hoe antivirus te deaktiveren[/b:8babcc2a33] [url]http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html[/url] [*:8babcc2a33] [b:8babcc2a33]Post aansluitend het Combofix log .[/b:8babcc2a33][/list:u:8babcc2a33] [b:8babcc2a33][color=#0000FF:8babcc2a33]Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, dan wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op 'JA' te klikken in het "Query - Recovery Console" venster. Klik daarom op 'OK' en 'Ja' om automatisch de Recovery Console te laten installeren. Klik na afloop hiervan wederom op 'Ja', om het scannen op malware te starten.[/color:8babcc2a33][/b:8babcc2a33]
 • Hoi, Hieronder de ComboFix logfile van vanmorgen. N.B. Ik had gisteren Avast geïnstalleerd i.p.v. AVG omdat ik dat zelf ook gebruik. Ben benieuw of we nu klaar zijn :D ComboFix 10-08-27.02 - Wieske 28-08-2010 8:26.1.1 - x86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1535.1067 [GMT 2:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\Wieske\Bureaublad\ComboFix.exe AV: avast! Antivirus *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D} . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . c:\documents and settings\Wieske\Application Data\0200000052a1eab1517C.manifest c:\documents and settings\Wieske\Application Data\0200000052a1eab1517O.manifest c:\documents and settings\Wieske\Application Data\0200000052a1eab1517P.manifest c:\documents and settings\Wieske\Application Data\0200000052a1eab1517S.manifest . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-07-28 to 2010-08-28 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2010-08-27 17:40 . 2010-08-27 18:02 -------- d--h--r- c:\documents and settings\Wieske\Onlangs geopend 2010-08-27 17:32 . 2010-06-28 20:32 17744 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys 2010-08-27 17:32 . 2010-06-28 20:37 165456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys 2010-08-27 17:32 . 2010-06-28 20:33 23376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys 2010-08-27 17:32 . 2010-06-28 20:37 46672 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys 2010-08-27 17:32 . 2010-06-28 20:32 100176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys 2010-08-27 17:32 . 2010-06-28 20:32 94544 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys 2010-08-27 17:32 . 2010-06-28 20:32 28880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys 2010-08-27 17:31 . 2010-06-28 20:57 38848 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr 2010-08-27 17:31 . 2010-06-28 20:57 165032 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe 2010-08-27 17:31 . 2010-08-27 17:31 -------- d-----w- c:\program files\Alwil Software 2010-08-27 17:31 . 2010-08-27 17:31 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Alwil Software 2010-08-27 16:18 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2010-08-27 16:18 . 2010-08-27 16:18 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2010-08-27 16:18 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2010-08-27 14:41 . 2010-08-27 14:41 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe 2010-08-27 14:41 . 2010-08-27 14:41 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro 2010-08-27 13:48 . 2010-08-27 13:48 -------- d-----w- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\Malwarebytes 2010-08-27 13:48 . 2010-08-27 13:48 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes 2010-08-22 18:00 . 2010-08-23 18:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Wieske\Local Settings\Application Data\vimtmpndw 2010-08-22 18:00 . 2010-08-23 18:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Wieske\Local Settings\Application Data\xvqumxblj 2010-08-22 18:00 . 2010-08-23 18:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Wieske\Local Settings\Application Data\aivumhntv 2010-08-22 17:59 . 2010-08-22 18:51 -------- d-----w- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\AA64DAAC3F005FB0584A5231B3DC51D9 2010-08-15 12:48 . 2010-08-15 12:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Temp . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2010-08-28 06:19 . 2010-01-19 21:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\Skype 2010-08-28 06:07 . 2010-05-30 14:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\Dropbox 2010-08-27 17:35 . 2008-11-13 15:55 -------- d-----w- c:\program files\Google 2010-08-27 16:13 . 2008-10-29 12:57 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner 2010-08-27 14:45 . 2008-10-29 15:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\U3 2010-08-27 09:59 . 2002-09-11 14:00 90586 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat 2010-08-27 09:59 . 2002-09-11 14:00 508910 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat 2010-08-22 13:15 . 2008-11-14 15:03 2828 --sha-w- c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys 2010-07-12 15:30 . 2010-01-19 21:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\skypePM 2010-06-30 12:33 . 2002-09-11 14:00 149504 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll 2010-06-24 12:27 . 2002-09-11 14:00 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2010-06-24 09:02 . 2002-09-11 14:00 1852032 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2010-06-21 15:27 . 2002-09-11 14:00 354304 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys 2010-06-17 14:03 . 2002-09-11 14:00 80384 ----a-w- c:\windows\system32\iccvid.dll 2010-06-14 14:31 . 2008-10-29 11:42 744448 ----a-w- c:\windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries\helpsvc.exe 2010-06-14 07:43 . 2002-09-11 14:00 1172480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll 2010-05-30 14:27 . 2010-05-30 14:27 89831 ----a-w- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\Uninstall.exe . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1] @="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}] 2009-12-09 01:19 94208 ----a-w- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2] @="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}] 2009-12-09 01:19 94208 ----a-w- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3] @="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}] 2009-12-09 01:19 94208 ----a-w- c:\documents and settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2009-07-26 3883856] "swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-11-21 68856] "Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2010-03-09 26100520] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-10-22 7700480] "nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 1622016] "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-10-22 86016] "Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-11-03 866584] "NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648] "DXM6Patch_981116"="c:\windows\p_981116.exe" [1998-11-30 497376] "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2006-11-17 577536] "ISUSPM Startup"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" [2005-08-11 249856] "ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-08-11 81920] "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-11-18 413696] "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-10-11 149280] "VX1000"="c:\windows\vVX1000.exe" [2008-08-04 721936] "LifeCam"="c:\program files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe" [2008-08-04 160800] "avast5"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe" [2010-06-28 2837864] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] c:\documents and settings\Wieske\Menu Start\Programma's\Opstarten\ Dropbox.lnk - c:\documents and settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2010-2-26 21979992] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend] @="Service" [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"= "c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"= "c:\\Documents and Settings\\Wieske\\Application Data\\Dropbox\\bin\\Dropbox.exe"= R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [27-8-2010 19:32 165456] R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [27-8-2010 19:32 17744] R2 WinDefend;Windows Defender;c:\program files\Windows Defender\MsMpEng.exe [3-11-2006 20:19 13592] S0 rlogptei;rlogptei; [x] S2 gupdate1c95c51cddc807a;Google Update Service (gupdate1c95c51cddc807a);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [12-12-2008 14:04 133104] . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map 2010-08-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2008-12-12 07:54] 2010-08-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2008-12-12 07:54] 2010-08-28 c:\windows\Tasks\MP Scheduled Scan.job - c:\program files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [2006-11-03 18:20] 2010-08-28 c:\windows\Tasks\OGALogon.job - c:\windows\system32\OGAEXEC.exe [2009-08-03 13:07] . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = https://webmail.vu.nl/OWA/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fwebmail.vu.nl%2fOWA%2f uInternet Settings,ProxyOverride = <local> IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html TCP: {BDEE95CF-B857-4632-94CE-917892CF503A} = 192.168.2.254 DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\Java\classes\dajava.cab DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab . - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - - WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file) Notify-44e6b61b517 - c:\windows\System32\dimap32.dll ************************************************************************** catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2010-08-28 08:30 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** . --------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS --------------------- [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="FlashBroker" "LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe,-101" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation] "Enabled"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32] @="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10i_ActiveX.exe" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="IFlashBroker4" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32] @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" "Version"="1.0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\h–¤|ÿÿÿÿ¤•¤|ù•9~*] "3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL" . Voltooingstijd: 2010-08-28 08:33:13 ComboFix-quarantined-files.txt 2010-08-28 06:33 Pre-Run: 23.770.923.008 bytes beschikbaar Post-Run: 23.815.135.232 bytes beschikbaar WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe [boot loader] timeout=2 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn - - End Of File - - A9F202FE73BC011D5E6A90D9121559CA
 • Hallo Huibrecht, het ziet er alweer goed uit! Combofix mag nu verwijderd worden: [list:d34492d1c5][*:d34492d1c5] ga daarvoor naar Start - Uitvoeren [*:d34492d1c5] kopieer en plak hierin het volgende: [color=blue:d34492d1c5][b:d34492d1c5]Combofix /Uninstall[/b:d34492d1c5][/color:d34492d1c5] [*:d34492d1c5] klik daarna op [b:d34492d1c5]OK[/b:d34492d1c5]. [*:d34492d1c5] indien het goed is, krijg je vervolgens een melding, dat Combofix verwijderd werd.[/list:u:d34492d1c5] Voorbeeld: [img:d34492d1c5]http://home.kpn.nl/stefsmeenk/CFUninstall.PNG[/img:d34492d1c5] En vervolgens wil ik graag, dat jet volgende doet: een test, om te kijken hoe de huidige veiligheidssituatie is. Download naar je bureaublad [url=http://screen317.spywareinfoforum.org/SecurityCheck.exe][b:d34492d1c5][COLOR="Navy"]Security Check[/COLOR][/b:d34492d1c5][/url]. [list:d34492d1c5][*:d34492d1c5] Klik/dubbelklik op [b:d34492d1c5]SecurityCheck.exe[/b:d34492d1c5] en let op de instrukties in het zwarte vesnter. [*:d34492d1c5] Een Kladblok document genaamd [b:d34492d1c5]checkup.txt[/b:d34492d1c5] dient automatisch open te gaan; sluit dit document via opslaan op het bureaublad. [*:d34492d1c5] Indien een van je veiligheidstools rapporteert, dat DIG.EXE het internet op wil, sta dit dan toe.[/list:u:d34492d1c5] [color=blue:d34492d1c5]Post de inhoud van [b:d34492d1c5]checkup.txt [/b:d34492d1c5]in je volgende post.[/color:d34492d1c5]
 • Hoi, Je bent er alweer vroeg bij. Vraagje: waarme kan mijn dochter haar PC nu het best beveiligen?('arme' student :D ) Results of screen317's Security Check version 0.99.5 Windows XP Service Pack 3 Internet Explorer 8 [b:644e789cf8]`````````````````````````````` [u:644e789cf8]Antivirus/Firewall Check:[/u:644e789cf8][/b:644e789cf8] avast! Free Antivirus Antivirus up to date! [b:644e789cf8]``````````````````````````````` [u:644e789cf8]Anti-malware/Other Utilities Check:[/u:644e789cf8][/b:644e789cf8] Malwarebytes' Anti-Malware CCleaner Java(TM) 6 Update 17 [color=red:644e789cf8][b:644e789cf8]Out of date Java installed![/b:644e789cf8][/color:644e789cf8] Adobe Flash Player Adobe Reader 9.1.3 - Nederlands [color=red:644e789cf8][b:644e789cf8]Out of date Adobe Reader installed![/b:644e789cf8][/color:644e789cf8] [b:644e789cf8]```````````````````````````````` Process Check: [u:644e789cf8]objlist.exe by Laurent[/u:644e789cf8][/b:644e789cf8] Windows Defender MSMpEng.exe Windows Defender MSASCui.exe Windows Defender MsMpEng.exe Windows Defender MSASCui.exe Alwil Software Avast5 AvastSvc.exe ALWILS~1 Avast5 avastUI.exe [b:644e789cf8]```````````````````````````````` [u:644e789cf8]DNS Vulnerability Check:[/u:644e789cf8][/b:644e789cf8] GREAT! (Not vulnerable to DNS cache poisoning) [b:644e789cf8]``````````End of Log````````````[/b:644e789cf8]
 • Hoi Huibrecht, ik neem aan dat je dochter een notebook heeft? Ik vroeg erbij? Jij bent toch ook alweer op! Ter zake: nu eerst de Java situatie repareren (ook interessant voor jouw computer!)! Want voor Java geldt simpel dat je altijd enkel de meest aktuele versie daarvan in je Windows hebt! Malwaremakers weten dat Windows-gebruikers(sters) heel slordig zijn. En oudere Java runtimes bevatten veiligheidslekken waarin malware zich kan hoeken! Downloadlink voor de nieuwste versie Java voor Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 en server 2003 en 2008: [url]http://www.java.com/nl/download/manual.jsp[/url] Download de zogeheten [b:3e428cd3fb]Offline bestanden[/b:3e428cd3fb] naar het bureaublad! Ga daarna eerst naar [b:3e428cd3fb]Start\Configuratiescherm\Software[/b:3e428cd3fb] / [b:3e428cd3fb]Start\Configuratiescherm\Programma’s en onderdelen[/b:3e428cd3fb] en verwijder daar alle versies van Java uit de Softwarelijst. Ter verduidelijking: verwijder dus alles met Java Runtime Environment ([b:3e428cd3fb]JRE of J2SE[/b:3e428cd3fb]) in de naam. Herstart hierna je PC opnieuw en installeer dan de nieuwste Java. De [b:3e428cd3fb]Adobe Reader[/b:3e428cd3fb] daarentegen, moet dringend geupdated worden! Dat doe je door de Reader op te starten, in de menubalk op de knop Help te klikken en in het uitklapmenu vervolgens op Controleren op updates... te klikken. De updater zal dan aktief worden, ga akkoord en wacht verdere meldingen in de systray af. De Reader moet hierdoor versienummer 9.3.4 krijgen Na de update nog het volgende doen met de Reader: een gemanipuleerd PDF-document kan ook dan een virus de PC laten binnendringen, wanneer het gebruikte PDF-programma geen veiligheidslek heeft! Oorzaak: een tot nu toe onverdachte PDF-specifikatie maakt het namelijk mogelijk om programma's te starten. En dat kunnen dus ook virussen zijn, die in het PDF-dokument verstopt zitten. De Adobe Reader, het meest gebruikte programma om PDF-dokumenten te openen, geeft voor het starten van zo'n verstopt programma een waarschuwing, maar die is door malware te manipuleren. [b:3e428cd3fb]Zo wordt Adobe Reader veilig:[/b:3e428cd3fb] na starten van de reader klik je in de menubalk op [b:3e428cd3fb]Bewerken[/b:3e428cd3fb] en verolgens in het uitklapmenu op [b:3e428cd3fb]Voorkeuren...[/b:3e428cd3fb] Klik in het venster Voorkeuren op [b:3e428cd3fb]Betrouwbaarheidsbeheer[/b:3e428cd3fb] en dan onder [b:3e428cd3fb]PDF-bestandsbijlagen[/b:3e428cd3fb] het vinkje weghalen voor [b:3e428cd3fb]Het openen van niet PDF-bijlagen in externe toepassingen toestaan.[/b:3e428cd3fb]; klik vervolgens op [b:3e428cd3fb]OK[/b:3e428cd3fb] en mag de reader gesloten worden. Post hierna een nieuwe securitycheck! En doe ook het volgende: [b:3e428cd3fb]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:3e428cd3fb] [list:3e428cd3fb][*:3e428cd3fb] een nieuw Hijackthis-log[/list:u:3e428cd3fb] [list:3e428cd3fb][b:3e428cd3fb]en tevens een Uninstall-lijst posten:[/b:3e428cd3fb] [*:3e428cd3fb] start HijackThis, [*:3e428cd3fb] klik op de knop [b:3e428cd3fb]Open the Misc Tools section[/b:3e428cd3fb], [*:3e428cd3fb] klik op de knop [b:3e428cd3fb]Open Uninstall Manager[/b:3e428cd3fb] [*:3e428cd3fb] Klik op de knop [b:3e428cd3fb]Save[/b:3e428cd3fb].[/list:u:3e428cd3fb]
 • Hoi, Nee ze heft geen notebook, ze mag morgen haar systeemkast van zo'n 14Kg in een Ikeatas weer meenemen met het OV naar A'dam. :cry: Results of screen317's Security Check version 0.99.5 Windows XP Service Pack 3 Internet Explorer 8 [b:200e491d5f]`````````````````````````````` [u:200e491d5f]Antivirus/Firewall Check:[/u:200e491d5f][/b:200e491d5f] avast! Free Antivirus Antivirus up to date! [b:200e491d5f]``````````````````````````````` [u:200e491d5f]Anti-malware/Other Utilities Check:[/u:200e491d5f][/b:200e491d5f] Malwarebytes' Anti-Malware CCleaner Java(TM) 6 Update 21 Adobe Flash Player Adobe Reader 9.3.4 - Nederlands [b:200e491d5f]```````````````````````````````` Process Check: [u:200e491d5f]objlist.exe by Laurent[/u:200e491d5f][/b:200e491d5f] Windows Defender MSMpEng.exe Windows Defender MSASCui.exe Windows Defender MsMpEng.exe Windows Defender MSASCui.exe Alwil Software Avast5 AvastSvc.exe ALWILS~1 Avast5 avastUI.exe [b:200e491d5f]```````````````````````````````` [u:200e491d5f]DNS Vulnerability Check:[/u:200e491d5f][/b:200e491d5f] GREAT! (Not vulnerable to DNS cache poisoning) [b:200e491d5f]``````````End of Log````````````[/b:200e491d5f] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 10:30:26, on 28-8-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\WINDOWS\vVX1000.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames2.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://webmail.vu.nl/OWA/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fwebmail.vu.nl%2fOWA%2f R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\WINDOWS\vVX1000.exe O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813 O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1225281135636 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1225281194682 O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDEE95CF-B857-4632-94CE-917892CF503A}: NameServer = 192.168.2.254 O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c95c51cddc807a) (gupdate1c95c51cddc807a) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Wieske/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg -- End of file - 10749 bytes Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Reader 9.3.4 - Nederlands albelli photo book creator Extra avast! Free Antivirus Beveiligingsupdate for Windows Media Player 10 (KB936782) Beveiligingsupdate for Windows XP (KB941569) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB956390) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB960714) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB969897) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2183461) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB969897) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB972260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB978207) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB981332) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB978695) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB936782) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 11 (KB954154) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player 9 (KB911565) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2079403) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2115168) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2160329) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2229593) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2286198) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB913433) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464-v2) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950762) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951376-v2) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951698) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951748) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954459) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956390) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956391) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956744) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957095) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960715) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961371) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961373) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB968537) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969898) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969947) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970430) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971468) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971633) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB972270) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973346) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973904) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974318) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974392) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975560) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975561) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975562) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975713) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977165) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977816) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977914) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978037) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978251) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978262) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978338) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978542) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978601) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978706) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979309) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979482) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979559) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979683) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980195) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980218) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980232) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980436) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981852) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981997) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982214) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982665) CCleaner Compatibility Pack for the 2007 Office system CorelDRAW Graphics Suite X3 CutePDF Writer 2.7 DivX Codec DivX Converter DivX Player DivX Web Player EN Essentiële update voor Windows Media Player 11 (KB959772) FontNav Google Earth Google Toolbar for Internet Explorer Google Toolbar for Internet Explorer Google Update Helper Grapher 4 HiJackThis Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) Hotfix voor Windows Media Player 11 (KB939683) Hotfix voor Windows XP (KB952287) Hotfix voor Windows XP (KB961118) Hotfix voor Windows XP (KB970653-v3) Hotfix voor Windows XP (KB976098-v2) Hotfix voor Windows XP (KB979306) Hotfix voor Windows XP (KB981793) Java(TM) 6 Update 21 Junk Mail filter update Malwarebytes' Anti-Malware Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Language Pack - NLD Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Language Pack - NLD Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Choice Guard Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Corporation Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft LifeCam Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Office Professional Editie 2003 Microsoft Search Enhancement Pack Microsoft Silverlight Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86) Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86) Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 MSVCRT MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) Nero Suite NVIDIA Drivers OGA Notifier 2.0.0048.0 oggcodecs 0.71.0946 Pakket voor de provider van Microsoft Base-smartcardcryptografieservice Pastry Passion - Zylom QuickTime Realtek AC'97 Audio Segoe UI SIW version 2008-10-28 Skype Toolbars Skype™ 4.2 Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9 Total Commander (Remove or Repair) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update Manager Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB972636) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976662) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976749) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB980182) Update voor Windows XP (KB951072-v2) Update voor Windows XP (KB951978) Update voor Windows XP (KB955759) Update voor Windows XP (KB955839) Update voor Windows XP (KB961503) Update voor Windows XP (KB967715) Update voor Windows XP (KB968389) Update voor Windows XP (KB971737) Update voor Windows XP (KB973687) Update voor Windows XP (KB973815) VBA Windows Defender Windows Internet Explorer 8 Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden Windows Live aanmeldhulp Windows Live Call Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Essentials Windows Live Mail Windows Live Messenger Windows Live Photo Gallery Windows Live Sync Windows Live Toolbar Windows Live Writer Windows Media Format 11 runtime Windows Media Format 11 runtime Windows Media Format SDK Hotfix - KB891122 Windows Media Player 11 Windows Media Player 11 Windows XP Service Pack 3
 • Hoi Huibrecht - dat wordt inderdaad slepen! Je mag Windows Defender helemaal verwijderen! Waarom? Windows Defender is vergeleken bij de aktieve spywarescanner van Avast nog steeds een rudimentair tool! Hou MBAM wel aan boord voor een wekelijkse scan! Omdat het XP betreft en XP toch inmiddels op leeftijd is en niet zo veilig is als Vista dan wel Windows 7, acht ik het noodzakelijk dat je de Windows Firewall deaktiveert en overgaat op de Zone AlarmFree firewall! Handleiding: http://www.schoonepc.nl/optim/firewall.html Download: http://www.chip.de/downloads/ZoneAlarm_12999416.html Let wel: onder het mom van een speciale securirity toolbar wil ZoneAlarm tevens, dat je de Ask-toolbar installeert - haar hier de vinkjes weg - die toolbar wil je niet in je systeem hebben!
 • Hoi, Ga ik doen en bedankt, mede namens mijn dochter voor al jouw inspanningen! :D
 • Post daarna een nieuw HJT-log ter controle. En: graag gedaan hoor.
 • Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 11:56:56, on 28-8-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\WINDOWS\vVX1000.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames2.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://webmail.vu.nl/OWA/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fwebmail.vu.nl%2fOWA%2f R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\WINDOWS\vVX1000.exe O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Documents and Settings\Wieske\Application Data\Dropbox\bin\Dropbox.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813 O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1225281135636 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1225281194682 O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BDEE95CF-B857-4632-94CE-917892CF503A}: NameServer = 192.168.2.254 O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c95c51cddc807a) (gupdate1c95c51cddc807a) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Wieske/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg -- End of file - 10910 bytes [i:c1bbbb3c94][/i:c1bbbb3c94]
 • Hallo Huibrecht, vraag aan je dochter of zij volgende regel herkent: O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Wieske/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg Heeft zij namelijk op die wijze een afbeelding als bureaublad-achtergrond gezet?
 • Dat zal ze niet weten, ze heeft wel een mooie foto die ze zelf gemaakt heeft als bureaublad.
 • Doe dan het volgende: fix die regel dan met HijackThis! En doe daarna dit: [url=http://oldtimer.geekstogo.com/TFC.exe][b:f699d543c4][COLOR="Blue"]download TFC naar je bureaublad (klick)[/COLOR] [/b:f699d543c4][/url] N.B.: Gebruikers van Windows Vista en Windows 7 starten het tool middels rechtsklik en daarbij dan kiezend voor Als Administrator uitvoeren! [list:f699d543c4][*:f699d543c4] Klik/dubbelklik op [b:f699d543c4]TFC.exe[/b:f699d543c4] om het programma te starten. [*:f699d543c4] Niet schrikken - het tool sluit alle lopende programma's - ergo: verzeker je dus ervan, dat je werk al is opgeslagen! [*:f699d543c4] Vervolgens klik je op de knop [b:f699d543c4]Start[/b:f699d543c4] om de scan te starten. Deze scan kan kort of langer duren, wees geduldig en laat TFC zijn taak doen en wacht to TFC klaaar is. [*:f699d543c4] Indien TFC klaar is, dan komt de melding dat de computer opnieuw opgestart wordt. [*:f699d543c4] Gebeurt het afsluiten niet automatisch, start dan zelf de computer opnieuw op. [*:f699d543c4] Noot: TFC vertoont geen log![/list:u:f699d543c4]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.