Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

laptop start traag op, ook Mozilla start traag

8 antwoorden
  • Hallo allemaal, ik ben al een tijdje bezig om deze laptop sneller te laten draaien, maar zonder veel succes. Heb hier gelezen dat in een HijackThislog soms wel dingen staan ddie niet goed zijn. Heb deze nu gemaakt. Zou iemand daar naar kunnen kijken? Alvast bedankt. Hier de log: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 17:16:01, on 26-9-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17080) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2567693 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1216793228881 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1216793625912 O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing) O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe -- End of file - 8084 bytes
  • Hoi Steefie, doe het onderstaande in de aangegeven volgorde. [color=#FF0000:7227bb8661][b:7227bb8661]Stap •1•[/b:7227bb8661][/color:7227bb8661] sluit alle openstaande vensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:7227bb8661]Fix checked[/b:7227bb8661] klikt! Start nu HijackThis en klik op de knop [b:7227bb8661]Do a Scan only, R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2567693 O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)[/b:7227bb8661] [list:7227bb8661][*:7227bb8661] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen [*:7227bb8661] vervolgens klik je daarna op de knop [b:7227bb8661]Fix checked[/b:7227bb8661] [*:7227bb8661] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:7227bb8661] [color=#FF0000:7227bb8661][b:7227bb8661]Stap •2•[/b:7227bb8661][/color:7227bb8661] Ga naar Start/Uitvoeren en typ in de opdrachtregel[b:7227bb8661]mrt[/b:7227bb8661]; klik op OK of druk de Entertoets. Bovenaan het startmenu klik je met rechts op de snelkoppeling van MRT en kies je voor Uitvoeren als administrator. MRT is het windows eigen Malicious Removal Tool. Laat de instelling op Snelle scan staan en kies scannen! [color=#FF0000:7227bb8661][b:7227bb8661]Stap •3•[/b:7227bb8661][/color:7227bb8661] [b:7227bb8661][url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][B]Download, installeer en blijf MBAM gebruiken[/b:7227bb8661] (KLIK)[/url][/B] (klik op de blaue knop om de gratis versie te downloaden!) [list:7227bb8661][*:7227bb8661] Al meteen na de installatie wil [b:7227bb8661]MBAM[/b:7227bb8661] zijn database opwaarderen – toestaan dus. [*:7227bb8661] Ook bij herhaald gebruik: eerst MBAM updaten via de tab [b:7227bb8661]Update[/b:7227bb8661]! [*:7227bb8661] Start [b:7227bb8661]MBAM[/b:7227bb8661] en kies voor [b:7227bb8661]Snelle Scan[/b:7227bb8661] [*:7227bb8661] [b:7227bb8661]N.B.: Vista- en Windows 7 gebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:7227bb8661] [*:7227bb8661] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:7227bb8661] Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:7227bb8661]OK[/b:7227bb8661] [*:7227bb8661] Klik daarna op de knop [b:7227bb8661]Bekijk Resultaten[/b:7227bb8661] om de resultaten te zien. [*:7227bb8661] Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is. [*:7227bb8661] Vervolgens klik je op: [b:7227bb8661]Verwijder geselecteerde[/b:7227bb8661] . [*:7227bb8661] Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [*:7227bb8661] Het log wordt automatisch bewaard door [b:7227bb8661]MBAM[/b:7227bb8661] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:7227bb8661]Logs[/b:7227bb8661] te klikken in [b:7227bb8661]MBAM[/b:7227bb8661] . [*:7227bb8661] Indien [b:7227bb8661]MBAM[/b:7227bb8661] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:7227bb8661]OK[/b:7227bb8661] klikken! [*:7227bb8661] Daarna zal [b:7227bb8661]MBAM[/b:7227bb8661] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:7227bb8661] [b:7227bb8661]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:7227bb8661] [list:7227bb8661][*:7227bb8661] een nieuw Hijackthis-log [*:7227bb8661] MBAM scanlog[/list:u:7227bb8661] [list:7227bb8661][b:7227bb8661]Tevens een Uninstall-lijst posten:[/b:7227bb8661] [*:7227bb8661] start HijackThis, [*:7227bb8661] klik op de knop [b:7227bb8661]Open the Misc Tools section[/b:7227bb8661], [*:7227bb8661] klik op de knop [b:7227bb8661]Open Uninstall Manager[/b:7227bb8661] [*:7227bb8661] Klik op de knop [b:7227bb8661]Save[/b:7227bb8661].[/list:u:7227bb8661]
  • Hoi Abraham64, ik zal er van het weekend naar kijken. Ben nu onderweg, daarom. Alvast bedankt en dan zie je mijn reactie wel weer.
  • Hoi allemaal. Heb alle stappen gedaan die hierboven vermeld staan. Bij deze de logs: Hijackthis: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 19:59:29, on 3-10-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17080) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ? O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1216793228881 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1216793625912 O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing) O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe -- End of file - 7907 bytes MBAM log: Malwarebytes' Anti-Malware 1.46 www.malwarebytes.org Databaseversie: 4736 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 Internet Explorer 7.0.5730.13 3-10-2010 20:12:19 mbam-log-2010-10-03 (20-12-19).txt Scantype: Snelle scan Objecten gescand: 132083 Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 46 seconde(n) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerdata geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Hijackthis uninstal-lijst: Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Flash Player 9 ActiveX Adobe Reader 8.1.3 - Nederlands Agere Systems AC'97 Modem ATI - Software-verwijderprogramma ATI Control Panel ATI Display Driver AVG Free 9.0 Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB2183461) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB961260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB963027) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB969897) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB972260) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB974455) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB976325) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB978207) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 7 (KB982381) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB952069) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB954155) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB968816) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB973540) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB975558) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB978695) Beveiligingsupdate voor Windows Media Player (KB979402) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2079403) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2115168) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2121546) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2160329) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2229593) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2259922) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2286198) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB2347290) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923561) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB938464) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB946648) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB950974) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB951066) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952004) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB952954) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954211) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954459) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB954600) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB955069) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956572) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956744) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956802) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956803) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956841) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB956844) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB957097) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958644) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958687) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958690) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB958869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB959426) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960225) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960715) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960803) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB960859) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961371) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961373) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB961501) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB968537) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969059) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969898) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB969947) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970238) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB970430) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971468) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971486) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971557) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971633) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971657) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB971961) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB972270) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973346) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973354) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973507) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973525) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973869) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB973904) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974112) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974318) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974392) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB974571) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975025) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975467) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975560) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975561) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975562) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB975713) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977165) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977816) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB977914) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978037) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978251) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978262) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978338) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978542) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978601) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB978706) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979309) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979482) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979559) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB979683) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980195) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980218) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980232) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB980436) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981322) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981349) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981852) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB981997) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982214) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982665) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB982802) Bluetooth by hp Broadcom NetXtreme Ethernet Controller Compatibiliteitspakket voor het 2007 Microsoft Office system HiJackThis Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix voor Windows XP (KB952287) Hotfix voor Windows XP (KB961118) Hotfix voor Windows XP (KB970653-v3) Hotfix voor Windows XP (KB976098-v2) Hotfix voor Windows XP (KB979306) Hotfix voor Windows XP (KB981793) IncrediMail Java(TM) 6 Update 21 Java(TM) 6 Update 4 Java(TM) 6 Update 5 Malwarebytes' Anti-Malware MeMo Leerlingen-cd-rom 241059 Messenger Plus! Live Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Choice Guard Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Office Live Add-in 1.3 Microsoft Office Outlook Connector Microsoft Office Standard Editie 2003 Microsoft Search Enhancement Pack Microsoft Silverlight Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Mozilla Firefox (3.6.10) MSVCRT Network Stumbler 0.4.0 (remove only) O2Micro MemoryCardBus Windows Driver OGA Notifier 2.0.0048.0 Quick Launch Buttons 5.10 B5 QuickTime Segoe UI SoundMAX Synaptics Pointing Device Driver Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update voor Windows Internet Explorer 7 (KB976749) Update voor Windows Internet Explorer 7 (KB980182) Update voor Windows XP (KB2141007) Update voor Windows XP (KB898461) Update voor Windows XP (KB951978) Update voor Windows XP (KB955759) Update voor Windows XP (KB955839) Update voor Windows XP (KB961503) Update voor Windows XP (KB967715) Update voor Windows XP (KB968389) Update voor Windows XP (KB971737) Update voor Windows XP (KB973687) Update voor Windows XP (KB973815) Windows Live Call Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Essentials Windows Live Messenger Windows Live Sync Windows XP Service Pack 3 Zal als er weer dingen gedaan moeten worden volgend weekend weer naar kijken. Ben voor mijn werk heel de week weg, groetjes Steefie.
  • Hoi Steefie, je log ziet er nu prima uit! Nu ga je eerst wat doen, waardoor de veiligheid in jouw Windows toeneemt: Je gaat naar [i:0c37f86e44]Start\Configuratiescherm\Software[/i:0c37f86e44] en in de lijst ga je op zoek naar de volgende twee meldingen: [b:0c37f86e44]Java(TM) 6 Update 4 Java(TM) 6 Update 5 [/b:0c37f86e44] Verwijder beide runtimes! En hou het in het vervolg op één geïnstalleerde Java runtime en altijd de aktuele! Dit om te voorkomen dat malware zich kan hoeken in oudere versies! Windows kan je tevens sneller maken door van AV te gaan wisselen. Avast 5 Free leunt niet zo zwaar op Windows als AVG en je zal merken dat alles gewoon sneller gaat werken. Ook je internet zal sneller zijn! * AVG Remover: [url]http://www.avg.com/nl-nl/download-tools[/url] * Avast 5 Free: [url]http://download.cnet.com/Avast-Free-Antivirus/3000-2239_4-10019223.html?part=dl-85737&subj=dl&tag=button[/url] Installeer Avast met alle opties! En vergeet niet Avast eerst te registreren en daarna te updaten - hiervoor klik je in het menu op [b:0c37f86e44]Onderhoud[/b:0c37f86e44] Post hierna een nieuw HJT-log.
  • Hoi Abraham, sorry voor mijn late reactie, maar de laptop staat bij mijn kinderen. En die wonen bij mijn ex. Nu is het opeens niet meer nodig. Ze hebben een andere gekocht. Ik wilde je wel bedanken voor de hulp die je geboden hebt. Groetjes Steefie.
  • 8)
  • ps: Abraham, waarom niet Microsoft Security Essentials? Dat is ook gratis en je kan ervan opaan dat het naadloos integreert met XP/windows7,toch?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.