Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

pc slaat vast bij inleggen cd en/of branden

17 antwoorden
 • Beetje vreemde titel maar toch... Ik heb een aantal weken geleden een vraag gesteld in een andere afdeling van dit forum betreffende het vreemde gedrag van mijn schoonzoon z'n pc. Na het inleggen van een cd/dvd slaat de pc spontaan muurvast. Met muurvast bedoel ik dat er geen enkele beweging meer in is te krijgen. Met het gebruikte brandprogramma heeft het niets van doen omdat het euvel ook al optreedt als je er alleen een cd of dvd inlegt en dus het brandprogramma nog niet eens hebt opgestart. De pc was tijdens de eerdere vraagstelling 125 km uit de buurt maar nu staat hij hier dus kan ik wat gemakkelijker testen. Ik heb alles zo ongeveer geprobeerd wat er oever op internet is te vinden maar helaas zat de juiste tip er niet tussen. het lijkt mij onwaarschijnlijk maar ik heb toch even Hijackthis gedraaid en plaats hierbij de log. Wil er iemand zo vriendelijk zijn om even te kijken of er vreemde zaken te zien zijn? De pc is een aantal maanden 'vers' geïnstalleerd dus het lijkt me vreemd als er iets fout zou zijn maar je weet het natuurlijk nooit. Alvast mijn dank voor d genomen moeite. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 12:01:57, on 17-10-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe D:\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Totalcmd\TOTALCMD.EXE C:\WINDOWS\regedit.exe i:\Tools\HijackThis 2.0.4.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Mediacontrole PMB.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Cleaner - {CCF00E14-7C5E-4420-9BF3-AA4809CFAA13} - C:\Utilities\ClickClean\ClickClean.exe O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra button: MyCom - {44852064-1E31-479C-AB22-A66E3FAC0D61} - http://www.mycom.nl (file missing) (HKCU) O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://my.garmin.com/static/m/cab/2.8.3/GarminAxControl.CAB O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1257500612781 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1257516806437 O16 - DPF: {B8E73359-3422-4384-8D27-4EA1B4C01232} (CISCO Portforwarder Control) - https://vpn.interseco.nl/+CSCOL+/cscopf.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe -- End of file - 7630 bytes
 • Hoi Gerard, heb je inmiddels gecontroleerd, of de aansluitingen nog goed vastzitten? Overigens: hoe oud is die Pc inmiddels? [color=#FF0000:12a36e62fb][b:12a36e62fb]Stap •1•[/b:12a36e62fb][/color:12a36e62fb] sluit alle openstaande vensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:12a36e62fb]Fix checked[/b:12a36e62fb] klikt! Start nu HijackThis en klik op de knop [b:12a36e62fb]Do a Scan only, O9 - Extra button: MyCom - {44852064-1E31-479C-AB22-A66E3FAC0D61} - http://www.mycom.nl (file missing) (HKCU)[/b:12a36e62fb] [list:12a36e62fb][*:12a36e62fb] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen [*:12a36e62fb] vervolgens klik je daarna op de knop [b:12a36e62fb]Fix checked[/b:12a36e62fb] [*:12a36e62fb] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:12a36e62fb] [color=#FF0000:12a36e62fb][b:12a36e62fb]Stap •2•[/b:12a36e62fb][/color:12a36e62fb] Ga naar Start/Uitvoeren en typ in de opdrachtregel[b:12a36e62fb]mrt[/b:12a36e62fb]; klik op OK of druk de Entertoets. Bovenaan het startmenu klik je met rechts op de snelkoppeling van MRT en kies je voor Uitvoeren als administrator. MRT is het windows eigen Malicious Removal Tool. Laat de instelling op Snelle scan staan en kies scannen! [color=#FF0000:12a36e62fb][b:12a36e62fb]Stap •3•[/b:12a36e62fb][/color:12a36e62fb] [b:12a36e62fb][url=http://www.idealsoftware.nl/MBAM/][B]Download, installeer en blijf MBAM gebruiken[/b:12a36e62fb] (KLIK)[/url][/B] (klik op de blaue knop om de gratis versie te downloaden!) [list:12a36e62fb][*:12a36e62fb] Al meteen na de installatie wil [b:12a36e62fb]MBAM[/b:12a36e62fb] zijn database opwaarderen – toestaan dus. [*:12a36e62fb] Ook bij herhaald gebruik: eerst MBAM updaten via de tab [b:12a36e62fb]Update[/b:12a36e62fb]! [*:12a36e62fb] Start [b:12a36e62fb]MBAM[/b:12a36e62fb] en kies voor [b:12a36e62fb]Snelle Scan[/b:12a36e62fb] [*:12a36e62fb] [b:12a36e62fb]N.B.: Vista- en Windows 7 gebruik(st)ers starten MBAM middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:12a36e62fb] [*:12a36e62fb] Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. [*:12a36e62fb] Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop [b:12a36e62fb]OK[/b:12a36e62fb] [*:12a36e62fb] Klik daarna op de knop [b:12a36e62fb]Bekijk Resultaten[/b:12a36e62fb] om de resultaten te zien. [*:12a36e62fb] Zorg ervoor, dat alles aangevinkt is. [*:12a36e62fb] Vervolgens klik je op: [b:12a36e62fb]Verwijder geselecteerde[/b:12a36e62fb] . [*:12a36e62fb] Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [*:12a36e62fb] Het log wordt automatisch bewaard door [b:12a36e62fb]MBAM[/b:12a36e62fb] en dat kan je terugvinden door op de tab [b:12a36e62fb]Logs[/b:12a36e62fb] te klikken in [b:12a36e62fb]MBAM[/b:12a36e62fb] . [*:12a36e62fb] Indien [b:12a36e62fb]MBAM[/b:12a36e62fb] moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op [b:12a36e62fb]OK[/b:12a36e62fb] klikken! [*:12a36e62fb] Daarna zal [b:12a36e62fb]MBAM[/b:12a36e62fb] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:12a36e62fb] Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM ook vragen te herstarten. Doe dit dan ook. MBAM zal dan na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen. [b:12a36e62fb]Hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:12a36e62fb] [list:12a36e62fb][*:12a36e62fb] een nieuw Hijackthis-log [*:12a36e62fb] MBAM scanlog[/list:u:12a36e62fb] [list:12a36e62fb][b:12a36e62fb]Tevens een Uninstall-lijst posten:[/b:12a36e62fb] [*:12a36e62fb] start HijackThis, [*:12a36e62fb] klik op de knop [b:12a36e62fb]Open the Misc Tools section[/b:12a36e62fb], [*:12a36e62fb] klik op de knop [b:12a36e62fb]Open Uninstall Manager[/b:12a36e62fb] [*:12a36e62fb] Klik op de knop [b:12a36e62fb]Save[/b:12a36e62fb].[/list:u:12a36e62fb]
 • Abraham, geweldig dat je weer zo snel reageert! Dit is al de tweede keer deze week. Uiteraard zitten de kabels vast, ook heb ik de bestaande configuratie enigszins aangepast door de HD als Master te zetten en de DVD-speler als Master en de brander daarachter als Slave. Vervolgens is het een standaard gegeven dat iedereen die bij mij om raad en/of daad komt verplicht wekelijks Malwarebytes en Ccleaner draait! Dus vond MB niets. Verder zal ik snel een opsomming geven van de dingen die ik al gedaan heb: IDE kabels vervangen door nieuwe, Memtest een aantal keren gedraaid, Eset Online Scanner gedraaid en CHKDSK emt de opties: /r en /f gedraaid, alles met een positief resultaat. Ik begrijp dat deze psomming eigenlijk op een ander plek hoort maar ik wil enkel aangeven dat ik zelf al de nodige stappen heb ondernomen om een oorzaak te vinden. dan nu de gevraagde logs: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 19:50:47, on 12-10-2010 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe C:\Program Files\Wireless\Client Manager\CMags.EXE C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe J:\Total Commander\totalcmd.exe J:\Tools\HijackThis 2.0.4.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:27811 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Wireless Client Manager.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://GLOBAL.ACER.COM/ O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106745005520 O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8528CEA-27D9-48AD-B3CE-CB0D92A99636}: NameServer = 10.0.0.138 O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.909.30391 (GoogleDesktopManager-093009-130223) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe (file missing) O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9ba9f18ecac60) (gupdate1c9ba9f18ecac60) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe -- End of file - 7782 bytes Aangifte inkomstenbelasting 2009 Acronis True Image Home Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Shockwave Player 11.5 Apple Application Support Apple Mobile Device Support Apple Software Update ATI - Software-verwijderprogramma ATI AVIVO Codecs ATI Catalyst Control Center ATI Display Driver ATI HYDRAVISION ATI Parental Control & Encoder ATI Problem Report Wizard avast! Free Antivirus Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2183461) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2360131) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB978207) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB981332) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923789) Bonjour CCleaner Click&Clean 3.0.0.0 Compatibility Pack for the 2007 Office system Davi-Adres 7 DeLuxe DVD Shrink 3.2 Foxit Reader Garmin c320 City Navigator Europe NT+ v8.02 Google Earth Google Toolbar for Internet Explorer Google Update Helper Hema Album Software Advanced Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) HP Document Viewer 7.0 HP Imaging Device Functions 7.0 HP Photosmart, Officejet and Deskjet 7.0.A HP Software Update HP Solution Center 7.0 ImgBurn IncrediMail IncrediMail 2.0 iTunes Java(TM) 6 Update 22 Malwarebytes' Anti-Malware Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447) Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Office Professional Editie 2003 Microsoft Silverlight Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 MobileMe Control Panel MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) Music Transfer MyCom Achtergronden (Alleen Verwijderen) MyCom handleidingen (Alleen Verwijderen) NewsLeecher v3.9 Final NTREGOPT 1.1j PhotoMail Maker PhotoMail Maker Picasa 3 PokerStars QPang QuickPar 0.9 QuickTime Revo Uninstaller 1.89 Safari Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473) Sony Picture Utility SoundMAX Total Commander (Remove or Repair) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB975364) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976662) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976749) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB980182) VoiceOver Kit WinAVI Video Converter 9.0 Windows Internet Explorer 8 Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 Windows-stuurprogrammapakket - Realtek Semiconductor Corp. (RTL8192su) Net (05/08/2009 5.1079.0508.2009) WinRAR WinRescue XP
 • Abraham, geweldig dat je weer zo snel reageert! Dit is al de tweede keer deze week. Uiteraard zitten de kabels vast, ook heb ik de bestaande configuratie enigszins aangepast door de HD als Master te zetten en de DVD-speler als Master en de brander daarachter als Slave. Vervolgens is het een standaard gegeven dat iedereen die bij mij om raad en/of daad komt verplicht wekelijks Malwarebytes en Ccleaner draait! Dus vond MB niets. Verder zal ik snel een opsomming geven van de dingen die ik al gedaan heb: IDE kabels vervangen door nieuwe, Memtest een aantal keren gedraaid, Eset Online Scanner gedraaid en CHKDSK emt de opties: /r en /f gedraaid, alles met een positief resultaat. Ik begrijp dat deze psomming eigenlijk op een ander plek hoort maar ik wil enkel aangeven dat ik zelf al de nodige stappen heb ondernomen om een oorzaak te vinden. dan nu de gevraagde logs: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 19:50:47, on 12-10-2010 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe C:\Program Files\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe C:\Program Files\Wireless\Client Manager\CMags.EXE C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe J:\Total Commander\totalcmd.exe J:\Tools\HijackThis 2.0.4.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:27811 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - (no file) O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: Wireless Client Manager.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://GLOBAL.ACER.COM/ O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1106745005520 O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100 O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8528CEA-27D9-48AD-B3CE-CB0D92A99636}: NameServer = 10.0.0.138 O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.909.30391 (GoogleDesktopManager-093009-130223) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe (file missing) O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9ba9f18ecac60) (gupdate1c9ba9f18ecac60) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe -- End of file - 7782 bytes Aangifte inkomstenbelasting 2009 Acronis True Image Home Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Shockwave Player 11.5 Apple Application Support Apple Mobile Device Support Apple Software Update ATI - Software-verwijderprogramma ATI AVIVO Codecs ATI Catalyst Control Center ATI Display Driver ATI HYDRAVISION ATI Parental Control & Encoder ATI Problem Report Wizard avast! Free Antivirus Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2183461) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB2360131) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB971961) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB974455) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB976325) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB978207) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB981332) Beveiligingsupdate voor Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB923789) Bonjour CCleaner Click&Clean 3.0.0.0 Compatibility Pack for the 2007 Office system Davi-Adres 7 DeLuxe DVD Shrink 3.2 Foxit Reader Garmin c320 City Navigator Europe NT+ v8.02 Google Earth Google Toolbar for Internet Explorer Google Update Helper Hema Album Software Advanced Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) HP Document Viewer 7.0 HP Imaging Device Functions 7.0 HP Photosmart, Officejet and Deskjet 7.0.A HP Software Update HP Solution Center 7.0 ImgBurn IncrediMail IncrediMail 2.0 iTunes Java(TM) 6 Update 22 Malwarebytes' Anti-Malware Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447) Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Office Professional Editie 2003 Microsoft Silverlight Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 MobileMe Control Panel MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) Music Transfer MyCom Achtergronden (Alleen Verwijderen) MyCom handleidingen (Alleen Verwijderen) NewsLeecher v3.9 Final NTREGOPT 1.1j PhotoMail Maker PhotoMail Maker Picasa 3 PokerStars QPang QuickPar 0.9 QuickTime Revo Uninstaller 1.89 Safari Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473) Sony Picture Utility SoundMAX Total Commander (Remove or Repair) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB975364) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976662) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB976749) Update voor Windows Internet Explorer 8 (KB980182) VoiceOver Kit WinAVI Video Converter 9.0 Windows Internet Explorer 8 Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 Windows-stuurprogrammapakket - Realtek Semiconductor Corp. (RTL8192su) Net (05/08/2009 5.1079.0508.2009) WinRAR WinRescue XP Vergeten te melden dat de pc ongeveer 5 jaar oud is.
 • Hoi Gerard, begin er mee, om ServicePack 3 te gaan installeren! Dat is een syteemupdate die allang had moeten plaatsvinden! Wie weet is daarmee ook het probleem opgelost? http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4&DisplayLang=nl
 • Abraham, Ik denk dat ik het verkeerde logje heb geplaatst. SP3 is allang geïnstalleerd! Ik vermoed dat het komt omdat ik de logjes verwisseld heb met die van afgelopen week. Deze waren nl. opgeslagen als Rob en Ron.txt dus waarschijnlijk de verkeerde gepakt. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 12:01:57, on 17-10-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe D:\iTunesHelper.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Program Files\Totalcmd\TOTALCMD.EXE C:\WINDOWS\regedit.exe i:\Tools\HijackThis 2.0.4.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\iTunesHelper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Mediacontrole PMB.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Cleaner - {CCF00E14-7C5E-4420-9BF3-AA4809CFAA13} - C:\Utilities\ClickClean\ClickClean.exe O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra button: MyCom - {44852064-1E31-479C-AB22-A66E3FAC0D61} - http://www.mycom.nl (file missing) (HKCU) O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://my.garmin.com/static/m/cab/2.8.3/GarminAxControl.CAB O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1257500612781 O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1257516806437 O16 - DPF: {B8E73359-3422-4384-8D27-4EA1B4C01232} (CISCO Portforwarder Control) - https://vpn.interseco.nl/+CSCOL+/cscopf.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe -- End of file - 7630 bytes
 • Installeer SP3 toch maar opnieuw. Hiermee worden belangrijlke systeembestanden opnieuw geïnstalleerd!
 • Heb SP3 inmiddels gedownload. Ga er gelijk mee aan de gang. Moet ik hierna nog weer een logje plaatsen?
 • Probeer eerst of het probleem dan nog aanwezig is!
 • SP3 opnieuw geïnstalleerd. Dacht dat het euvel over was maar na een aantal keren een cd/dvd te hebben gebrand en gewist liep de zaak toch weer vast. Heb overigens Nero 7 ook opnieuw geïnstalleerd. Zie je nog een mogelijkheid?
 • Ga naar Services en schakel de dienst [b:5569300757]Comservice voor IMAPI cd/branders[/b:5569300757] uit! Open kladblok en kopieer plak onderstaande tekst in dat nieuwe document± [code:1:5569300757]Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 "ClearRecentDocsOnExit"=hex:00,00,00,00 "NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001 "NoWinKeys"=hex:01,00,00,00 "NoRecentDocsHistory"=hex:01,00,00,00 "NoRecentDocsNetHood"=hex:01,00,00,00 "NoComputersNearMe"=hex:01,00,00,00 "NoCDBurning"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun][/code:1:5569300757] Bij het opslaan van dit dokument kies bij Bestand voor Alle bestanden+ Bij naam voor je dit in: [b:5569300757]NoCDBurning.reg[/b:5569300757] Dubbelklik nu op op het regbestand, ga akkoord met de Windowsmelding. Herstart hierna de Pc. Wat doet bovenstaande nu: hiermee wordt de Roxiobrander in Windows Media Player geheel gedeaktiveerd![b:5569300757][/b:5569300757]
 • Abraham, Ik was vergeten te melden dat ik deze service al had uitgeschakeld. De registerwijziging inmiddels doorgevoerd. Moest overigens de bovenste regel: Windows Registry Editor Version 5.00 ook mee-gekopieerd worden?
 • Jazeker!
 • Ik heb eens even met regedit gekeken maar het vreemde is dat de laatste regel NoWinkeys is terwijl er in het bestand nog 4 regels volgen. Enig idee?
 • Dit is de volledige tekst voor de regfile: [b:8f79b6d1a5]Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091 "ClearRecentDocsOnExit"=hex:00,00,00,00 "NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001 "NoWinKeys"=hex:01,00,00,00 "NoRecentDocsHistory"=hex:01,00,00,00 "NoRecentDocsNetHood"=hex:01,00,00,00 "NoComputersNearMe"=hex:01,00,00,00 "NoCDBurning"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun][/b:8f79b6d1a5]
 • Hoi Gerard, heeft een en ander het gewenste resultaat gehad? Zoniet, is het dan mogelijk de beide optische drives in een andere PC te testen?
 • Abraham, Nog niet veel tijd gehad vandaag. Ben vanmiddag weer begonnen met testen, DVD branden, CD branden, wissen enz. Het probleem is dat het euvel niet altijd optreedt. Een beetje het idee van een auto naar de garage brengen en zeggen dat hij alleen op woensdagmorgen niet wil starten en de rest van de week wel! Dan is het altijd moeilijk zoeken naar een oorzaak. Wat betreft het proberen van de drives in een andere pc: met de dvd speler zijn geen problemen, alleen met de brander. Naar aanleiding van het probleem heb ik de brander reeds vervangen door een nieuwe en twee branders met het zelfde euvel lijkt mij een beetje veel van het goede. PS. Wat betreft de register aanpassing:was wel correct uitgevoerd, alleen de volgorde was anders; kwestie van 'hoe is de sorteervolgorde'.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.