Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

voortdurende pakketverzendingen via internetverbinding

22 antwoorden
 • Wie weet raad: Ik heb heel veel virus - malware scanners mijn systeem laten scannen, tot nu toe geen succes. Na veel berichten hier op comp. totaal gelezen te hebben heb ik Mbam en combofix gebruikt, deze hebben wel wat gevonden, maar het probleem van het onbekende verzenden van pakketten gaat steeds maar door en is niet op gelost. De snelheid gaat van 54 Mbps terug naar 1 Mbps. Graag raad bijvoorbaat mijn dank
 • Zijn er meerdere mensen die gebruik maken van je draadloze netwerk? Hier zijn overigens nog wat tooltjes te vinden om te kijken naar de processen en het netwerk verkeer. http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx Of je kan kijken naar Netstumbler
 • [url=http://free.antivirus.com/hijackthis/][b:fa4a41d95f]download en installeer HijackThis Versie 2.04[/b:fa4a41d95f] (klik)[/url] [list:fa4a41d95f]• Installeer HijackThis op de aangegeven lokatie - alleen dan kan HijackThis back-ups maken! • N.B.: Gebruikers/sters van Windows Vista en Windows 7 gaan naar de installatielokatie van HijackThis, klikken hijackthis.exe met rechts aan, kiezen Eigenschappen, klikken op de tab Comptabiliteit en zetten dan een vinkje bij Als Administrator uitvoeren. • Sluit nu alle openstaande vensters en start vervolgens [b:fa4a41d95f]HijackThis[/b:fa4a41d95f] en kies voor [b:fa4a41d95f]Do a system scan and save a logfile[/b:fa4a41d95f] • Kopieer en plak de inhoud van de logfile in je aansluitende bericht.[/list:u:fa4a41d95f]
 • Hallo Abraham54 hier de logfile Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 14:55:02, on 22-10-2010 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Maxtor\Schedule2\schedul2.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe C:\Program Files\KPN\bin\sprtsvc.exe C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe C:\Program Files\Maxtor\MaxBlast\MaxBlastMonitor.exe C:\Program Files\Maxtor\MaxBlast\TimounterMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Maxtor\Schedule2\schedhlp.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Cobian Backup 9\Cobian.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe C:\Program Files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe C:\Program Files\KPN\bin\sprtcmd.exe C:\Program Files\KPN\KPN Update\KPNAssistentUpdater.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe C:\Program Files\Cobian Backup 9\cbInterface.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R3 - URLSearchHook: (no name) - *{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5612.1312\swg.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [MaxBlastMonitor.exe] C:\Program Files\Maxtor\MaxBlast\MaxBlastMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Maxtor\MaxBlast\TimounterMonitor.exe O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Maxtor\Schedule2\schedhlp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 9] "C:\Program Files\Cobian Backup 9\Cobian.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [OSSelectorReinstall] C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall.exe O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMouse ] C:\Program Files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe O4 - HKLM\..\Run: [KPN] "C:\Program Files\KPN\bin\sprtcmd.exe" /P KPN O4 - HKLM\..\Run: [KPNAssistentUpdater] C:\Program Files\KPN\KPN Update\KPNAssistentUpdater.exe O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [MSSE] "C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide -runkey O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Startup: Nikon Monitor.lnk = C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1202218963312 O16 - DPF: {A42BE519-4C98-480F-ADCB-346C635F51B0} (ABABSecureClient6.ctlSecureClient) - https://mijn.abab.nl/download/ABABSecureClient6.CAB O16 - DPF: {A9F8D9EC-3D0A-4A60-BD82-FBD64BAD370D} (DDRevision Class) - http://h20264.www2.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsxp2k.cab O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E7DAA261-8195-4606-8342-B949E1D1B2E3} (ABABSecureClient.ctlSecureClient) - https://mijn.abab.nl/download/ABABSecureClient5.CAB O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing) O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Maxtor\Schedule2\schedul2.exe O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: getPlus(R) Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98601afa32044) (gupdate1c98601afa32044) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: Media Jukebox 14 Service - J. River, Inc. - C:\Program Files\J River\Media Jukebox 14\JRService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies, Inc. - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (KPN) (sprtsvc_KPN) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\KPN\bin\sprtsvc.exe O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -- End of file - 11136 bytes
 • Hallo Tomvdlee, Er zijn meerdere gebrukers van het systeem na mij nog 1. Ik heb weinig kennis van alle tool programm's. Wat ik nog wel gedaan heb. De computer opgestart in veilige Modus. Mbam en AVG gedraaid ook hier werd niets gevonden. Ben vervolgens over het net gaan surfen wat dingetjes gevonden. De belangrijkste vond ik wel, dat er programmatje op je systeem gezet worden die zich gedragen als een normaal werkend programma. Ook werd daarbij vermeld dat het een hoop geld en tijd kost om dit soort programma's op vinden. Conclusie ik ga alles er maar opnieuw opzetten. Dank voor je informatie
 • Hallo platox, je log ziet er gewoon goed uit! Maar doe het volgende: Download ComboFix van één van deze locaties: [url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:fad1bbcfc9]Bleepingcomputer[/b:fad1bbcfc9][/url] [url=http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe][b:fad1bbcfc9]ForoSpyware[/b:fad1bbcfc9][/url] [color=#8000FF:fad1bbcfc9][b:fad1bbcfc9]* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op *[/b:fad1bbcfc9][/color:fad1bbcfc9] [list:fad1bbcfc9][*:fad1bbcfc9] Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: [url=http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html][b:fad1bbcfc9]Klik hier[/b:fad1bbcfc9][/url] [*:fad1bbcfc9] Indien het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.[*:fad1bbcfc9]Dubbeklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.[*:fad1bbcfc9] ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. [color=#0000FF:fad1bbcfc9][b:fad1bbcfc9]**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.[/b:fad1bbcfc9][/color:fad1bbcfc9] [*:fad1bbcfc9]Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.[/list:u:fad1bbcfc9] [img:fad1bbcfc9]http://www.bleepstatic.com/combofix/nl/cf-rc-auto.jpg[/img:fad1bbcfc9] Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd: [img:fad1bbcfc9]http://www.bleepstatic.com/combofix/nl/rc-auto-done.jpg[/img:fad1bbcfc9] [b:fad1bbcfc9]Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.[/b:fad1bbcfc9] Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als [b:fad1bbcfc9]C:\ComboFix.txt[/b:fad1bbcfc9]) in je volgende bericht.
 • Hallo Abraham54 Alles gedaan wat je beschreven heb (nog even een nieuwe update van Combofix gedaan) situatie is nog steeds het zelfde. Wat ik zo op internet gelezen heb zijn dit programmatjes die zich dus danig gedragen dat ze op gewone programma's lijken vandaar dat ik denk dat het er niet met een of ander programma er af te halen is. Dus ik denk maar dat ik alles er opnieuw op ga zetten. Hier nog de logfile van Combofix ComboFix 10-10-22.05 - P. Tax 23-10-2010 11:18:48.2.1 - x86 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.449 [GMT 2:00] Gestart vanuit: c:\documents and settings\P. Tax\Bureaublad\ComboFix.exe AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF} AV: Microsoft Security Essentials *On-access scanning disabled* (Updated) {BCF43643-A118-4432-AEDE-D861FCBCFCDF} FW: COMODO Firewall Pro *disabled* {043803A3-4F86-4ef6-AFC5-F6E02A79969B} FW: ZoneAlarm Pro Firewall *disabled* {829BDA32-94B3-44F4-8446-F8FCFF809F8B} . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . c:\program files\QUAD Utilities . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-09-23 to 2010-10-23 )))))))))))))))))))))))))))))) . 2010-10-23 07:51 . 2010-10-07 23:21 6146896 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{A5E1437C-F151-4912-B0B1-0C46C9C951B2}\mpengine.dll 2010-10-22 08:00 . 2010-10-22 14:31 -------- d--h--r- c:\documents and settings\P. Tax\Onlangs geopend 2010-10-18 17:53 . 2010-10-18 17:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\P. Tax\Application Data\Wireshark 2010-10-18 17:27 . 2010-10-18 17:27 -------- d-----w- c:\program files\WinPcap 2010-10-18 17:26 . 2010-10-18 17:27 -------- d-----w- c:\program files\Wireshark 2010-10-18 11:38 . 2010-10-07 23:21 6146896 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll 2010-10-18 10:47 . 2010-10-18 10:47 388096 ----a-r- c:\documents and settings\P. Tax\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe 2010-10-18 07:01 . 2010-10-18 07:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\P. Tax\Application Data\Malwarebytes 2010-10-18 07:01 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys 2010-10-18 07:01 . 2010-10-18 07:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes 2010-10-18 07:01 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2010-10-18 07:01 . 2010-10-18 07:01 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2010-10-18 05:56 . 2010-10-18 05:56 22457344 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\LocalCopy\{FAF128B6-9443-E6A0-09D8-1557C384C1D7}-6910c6.msp 2010-10-17 10:51 . 2010-10-19 20:51 222080 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe 2010-10-17 10:35 . 2010-10-17 10:36 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Security Essentials 2010-10-15 17:07 . 2010-10-15 17:07 -------- d-----w- c:\program files\Enigma Software Group 2010-10-15 09:03 . 2010-09-18 06:53 953856 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\mfc40u.dll 2010-10-15 09:03 . 2010-09-18 06:53 974848 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\mfc42.dll 2010-10-15 08:54 . 2010-08-23 16:13 617472 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\comctl32.dll 2010-10-15 08:53 . 2010-10-15 08:53 -------- d--h--w- c:\windows\PIF 2010-10-15 08:22 . 2010-10-15 08:22 -------- d-----w- c:\program files\Sophos 2010-10-01 14:22 . 2010-10-01 14:22 -------- d-----w- c:\windows\system32\sda 2010-10-01 14:22 . 2010-03-04 08:30 313888 ----a-r- c:\windows\system32\RtsUStor.dll 2010-10-01 14:22 . 2009-08-03 08:45 249856 ----a-r- c:\windows\system32\RtsUCcid.dll 2010-10-01 14:21 . 2010-03-04 08:30 9112096 ------r- c:\windows\system32\RTSUSTORicon.dll 2010-10-01 14:21 . 2010-03-12 03:23 189984 ------r- c:\windows\system32\drivers\RtsUStor.sys 2010-10-01 14:21 . 2009-08-10 04:45 44032 ------r- c:\windows\system32\drivers\RtsUCcid.sys 2010-10-01 14:21 . 2009-03-04 08:45 17536 ------r- c:\windows\system32\drivers\RtsUIr.sys 2010-10-01 14:21 . 2010-10-01 14:21 -------- d-----w- c:\program files\Realtek 2010-09-25 19:05 . 2010-09-25 19:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Application Data\J River 2010-09-25 19:03 . 2010-07-15 21:28 621056 ------w- c:\windows\system32\MJ14.exe 2010-09-25 19:03 . 2008-07-12 06:18 3851784 ----a-w- c:\windows\system32\D3DX9_39.dll . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2010-10-13 10:56 . 2010-03-19 14:16 16968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys 2010-09-18 10:23 . 2006-03-02 12:00 974848 ----a-w- c:\windows\system32\mfc42u.dll 2010-09-18 06:53 . 2006-03-02 12:00 974848 ----a-w- c:\windows\system32\mfc42.dll 2010-09-18 06:53 . 2006-03-02 12:00 954368 ----a-w- c:\windows\system32\mfc40.dll 2010-09-18 06:53 . 2006-03-02 12:00 953856 ----a-w- c:\windows\system32\mfc40u.dll 2010-09-10 05:52 . 2006-03-02 12:00 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2010-09-10 05:52 . 2006-03-02 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll 2010-09-10 05:52 . 2006-03-02 12:00 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl 2010-09-01 11:52 . 2006-03-02 12:00 285824 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll 2010-09-01 07:57 . 2006-03-02 12:00 1852928 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2010-08-28 14:35 . 2010-08-28 14:35 3527680 ----a-w- c:\windows\system32\M2LU_Server.exe 2010-08-28 14:34 . 2010-08-28 14:34 1120768 ----a-w- c:\windows\system32\M2ElevatedCalls.dll 2010-08-27 08:03 . 2006-03-02 12:00 119808 ----a-w- c:\windows\system32\t2embed.dll 2010-08-27 05:55 . 2006-03-02 12:00 99840 ----a-w- c:\windows\system32\srvsvc.dll 2010-08-27 01:43 . 2008-05-05 05:25 5632 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll 2010-08-26 13:39 . 2006-03-02 12:00 357248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys 2010-08-23 16:13 . 2006-03-02 12:00 617472 ----a-w- c:\windows\system32\comctl32.dll 2010-08-17 13:17 . 2006-03-02 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe 2010-08-16 08:45 . 2006-03-02 12:00 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll . ((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2010-10-18_08.34.20 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . + 2010-10-23 08:59 . 2010-10-23 08:59 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_7f0.dat + 2010-06-25 17:03 . 2010-06-25 17:03 53299 c:\windows\system32\pthreadVC.dll + 2010-06-25 17:07 . 2010-06-25 17:07 35088 c:\windows\system32\drivers\npf.sys + 2008-07-13 09:37 . 2010-10-23 07:56 4212 c:\windows\system32\zllictbl.dat - 2008-07-13 09:37 . 2010-10-18 08:04 4212 c:\windows\system32\zllictbl.dat + 2010-06-25 17:07 . 2010-06-25 17:07 281104 c:\windows\system32\wpcap.dll + 2010-06-25 17:07 . 2010-06-25 17:07 100880 c:\windows\system32\Packet.dll + 2010-10-18 10:47 . 2010-10-18 10:47 1094656 c:\windows\Installer\712048.msi . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-02-23 68856] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2009-01-15 13680640] "nwiz"="nwiz.exe" [2009-01-15 1657376] "MaxBlastMonitor.exe"="c:\program files\Maxtor\MaxBlast\MaxBlastMonitor.exe" [2007-09-03 1191752] "AcronisTimounterMonitor"="c:\program files\Maxtor\MaxBlast\TimounterMonitor.exe" [2007-09-03 1966800] "Acronis Scheduler2 Service"="c:\program files\Common Files\Maxtor\Schedule2\schedhlp.exe" [2007-08-30 148760] "HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 54840] "Cobian Backup 9"="c:\program files\Cobian Backup 9\Cobian.exe" [2008-07-03 579584] "NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2009-01-15 86016] "OSSelectorReinstall"="c:\program files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall.exe" [2007-02-22 2209224] "ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2009-09-23 1011080] "AVG9_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG9\avgtray.exe" [2010-10-05 2067808] "CreativeMouse "="c:\program files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe" [2003-06-27 503808] "KPN"="c:\program files\KPN\bin\sprtcmd.exe" [2008-06-06 198184] "KPNAssistentUpdater"="c:\program files\KPN\KPN Update\KPNAssistentUpdater.exe" [2010-08-28 1964928] "NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552] "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-23 35760] "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288] "MSSE"="c:\program files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" [2010-09-15 1094224] [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] c:\documents and settings\P. Tax\Menu Start\Programma's\Opstarten\ Nikon Monitor.lnk - c:\program files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe [2007-10-18 479232] c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\ HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2006-2-19 288472] [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter] 2010-07-17 08:37 12536 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LMIinit] 2008-10-16 19:35 87352 ----a-w- c:\windows\system32\LMIinit.dll [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc] @="Service" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall] "DisableMonitoring"=dword:00000001 [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"= "c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"= "c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"= "c:\\Program Files\\FrostWire\\FrostWire.exe"= "c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgupd.exe"= "c:\\Program Files\\AVG\\AVG9\\avgnsx.exe"= "c:\\Program Files\\KPN\\agent\\bin\\bcont.exe"= [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List] "4662:TCP"= 4662:TCP:emule "4672:TCP"= 4672:TCP:emule [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\IcmpSettings] "AllowInboundEchoRequest"= 1 (0x1) R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [13-7-2008 12:03 216400] R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [20-3-2009 12:43 243024] R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [17-7-2010 10:37 308136] R2 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [25-6-2010 19:07 35088] R2 SBKUPNT;SBKUPNT;c:\windows\system32\drivers\SBKUPNT.SYS [14-1-2009 11:13 14976] R2 sprtsvc_KPN;SupportSoft Sprocket Service (KPN);c:\program files\KPN\bin\sprtsvc.exe [6-6-2008 16:08 202016] R3 RTL8187B;TG123g USB Wireless Adapter;c:\windows\system32\drivers\RTL8187B.sys [28-7-2010 14:44 264576] S2 AKEProtect;AKEProtect;\??\c:\program files\Anti Keylogger Elite\AKEProtect.sys --> c:\program files\Anti Keylogger Elite\AKEProtect.sys [?] S2 gupdate1c98601afa32044;Google Update Service (gupdate1c98601afa32044);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [3-2-2009 15:16 133104] S2 LMIInfo;LogMeIn Kernel Information Provider;\??\c:\program files\LogMeIn\x86\RaInfo.sys --> c:\program files\LogMeIn\x86\RaInfo.sys [?] S3 esgiguard;esgiguard;\??\c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys --> c:\program files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [?] S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\program files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe [10-10-2009 15:37 1527900] S3 Media Jukebox 14 Service;Media Jukebox 14 Service;c:\program files\J River\Media Jukebox 14\JRService.exe [25-9-2010 21:03 379400] S3 MEMSWEEP2;MEMSWEEP2;\??\c:\windows\system32\29.tmp --> c:\windows\system32\29.tmp [?] S3 PciCon;PciCon;\??\d:\pcicon.sys --> d:\PciCon.sys [?] S3 RSUSBCCID;Realtek Smartcard Reader Driver;c:\windows\system32\drivers\RtsUCcid.sys [1-10-2010 16:21 44032] S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\drivers\RtsUStor.sys [1-10-2010 16:21 189984] S3 RtsUIr;Realtek IR Driver;c:\windows\system32\drivers\RtsUIr.sys [1-10-2010 16:21 17536] S3 UPnPService;UPnPService;c:\program files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe [10-10-2009 15:43 544768] S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [28-3-2009 16:24 721904] . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map 2010-08-10 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job - c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34] 2010-10-23 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job - c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-02-13 10:36] 2010-10-23 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-03 13:16] 2010-10-23 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-02-03 13:16] . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = about:blank IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 DPF: {A42BE519-4C98-480F-ADCB-346C635F51B0} - hxxps://mijn.abab.nl/download/ABABSecureClient6.CAB DPF: {E7DAA261-8195-4606-8342-B949E1D1B2E3} - hxxps://mijn.abab.nl/download/ABABSecureClient5.CAB FF - ProfilePath - c:\documents and settings\P. Tax\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wqm55bgi.default\ FF - component: c:\program files\AVG\AVG9\Firefox\components\avgssff.dll FF - plugin: c:\documents and settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\npzylomgamesplayer.dll FF - plugin: c:\program files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll FF - plugin: c:\program files\Google\Google Updater\2.4.1536.6592\npCIDetect13.dll FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll FF - plugin: c:\program files\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\ ---- FIREFOX POLICIES ---- c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true); c:\program files\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true); c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false); . ************************************************************************** catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2010-10-23 11:24 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS scannen van verborgen processen ... scannen van verborgen autostart items ... scannen van verborgen bestanden ... Scan succesvol afgerond verborgen bestanden: 0 ************************************************************************** [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MEMSWEEP2] "ImagePath"="\??\c:\windows\system32\29.tmp" . --------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS --------------------- [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="FlashBroker" "LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe,-101" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation] "Enabled"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32] @="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="IFlashBroker4" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32] @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" "Version"="1.0" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø•¤|ÿÿÿÿ•¤|ù•9~*] "3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL" [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\System*] "OOPM02.00.00.01PRO"="FC06600D3442AF8730B25D9EC7BB1EC32524323CB6A505460798F058CFB6D500AC9D4F3F5912476BDC303677FEF9C32DEEFE1DAB108DB2C9ACA53622989689E58E0AEEC8B8E6B499C0BF34D3D8C8C5D281FE1861A87D00CAC1ACB7387449A2FEA3ED7B91409618D042D2A172B81E641EC5089B97772BE6F953203A6E90E6F8673F6CA823F139C7B417DDBE3597B28DD9FA7F94280A12976BC6FAF538ADCB189989B01CABE32D4ACA4D5D3D24FEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CFEBC9E127BECC74CA6A0AC4980AC79335D575E7D6A3B98088EDD5E5BE2F6E667A9C6AECB7A5D140745BB28B7F7646570CB0E2A552507CDD68F67AB38FCC7D192A3DD718E0CBDF8B184A76D4E999D7EEC30B8E0C371E0E1881E74D63B7DFA42B87A6A65AB28A2092337A2407E9CA267E1710221E0CB4A24249BB27B26435A34D581277CB8D80DADD997A2E49E213400541DDF2D8AB7D4FC0A89B97601D9663FC151EA5208CD144C46F15E53E7999597EFD48978830E954DBA00E1DA381F276EF6175235CB0A4D3BFDA752B677CF1076004FFE2CF17DA6E8DEAA4AED99C427C21691BC271FE354CAB8AE3FEE4FDD71D577587E24E084A4144048542758CE74B063974BDFFC05C9BAD40F290FD33408636DCB8E70BDF8320CCEABA7B68D1A221FC78E674AC4EDD1BE51E7575E4F952B421A9DF756DA0374FE1CBD2C7CB3D148EA4D743A82BCF01281D5E857D7EF1CB087DCD3C8CEEEA016116077128F2A797EE32559345D8CB4B71F29D7F72D45B1F7BC3688518595A144D776E94BB73365654EA1E008DFC0B4F12A390E4E40469760E14D6AA6DACAAAAFDE5CB70DF278BF9F61BC442D4649BE74261679B1284A5FCDE66A3A22E4F3358F26B59752F20408534A914FDEFDFAF4760C75993F3291F1A9B27DCF616A540E9B1EC8D6581EC68DAB285FE19B298DCFB4C92F8657DC3A0CE19E17944468195593310152A10D12F6570F89F0A71E9E196E3F41E61C5B4DBBE47AED08F190CE8037B7EC7E748D9DBE08071A8488E8ADEF6642CBF8F616B1E629875B3B5246E7D7CD023FE2DB2185B1740DBBB98A472046E59C140D94A6B5C3A57ADC5412A13CF79FD2D09A24FCC9F258103EBEBC2BBCE4B68A840B65DF89DD58FE158FA26F85527BE099D3E18A4C7672F49659F13CB164A93CA6691D42449542B1C9B8BA3161AB33D73AD2E768D4870493DA6142D38DB412D7ADB7B1075E1F66A5E433D09A539B9A56F5EE53671043D437C7C38781C698C7F5EE95E219B581CDE0F4F42595C0108D6FB193818C0D1CAE9FBD01E087B3A6272461B7AE988C1906DC2A09B6BCF4C9E72AFA4014913DD56182C02BB2DB92C80E6224E9595706159F88DA0D4A619E5D8C02FE8771E4F98DBF0777ECA3A9033FE027F6886CDFAC" . --------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen --------------------- - - - - - - - > 'winlogon.exe'(836) c:\windows\system32\LMIinit.dll c:\windows\system32\LMIRfsClientNP.dll - - - - - - - > 'lsass.exe'(896) c:\windows\system32\relog_ap.dll - - - - - - - > 'explorer.exe'(2596) c:\windows\system32\webcheck.dll c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll c:\windows\system32\LMIRfsClientNP.dll . Voltooingstijd: 2010-10-23 11:30:20 ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-23 09:30 ComboFix2.txt 2010-10-18 08:38 Pre-Run: 53.333.970.944 bytes beschikbaar Post-Run: 53.329.260.544 bytes beschikbaar WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe [boot loader] timeout=2 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons UnsupportedDebug="do not select this" /debug multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect - - End Of File - - 8BF17489CABFBD7A7DE89FA2C10E640E
 • Vertel eens wat meer over die pakketten die volgens jou verzonden worden. En ook hoe je dat constateert. Ga NetSpeedMonitor gebruiken! http://www.floriangilles.com/software/netspeedmonitor[b:e5572b63df][/b:e5572b63df]
 • Pakketten die verzonden worden: De computer is traag en heeft ontzettend lang nodig om een site te openen of E-mail ter verzenden of te ontvangen. Bij status van Draadloze Netwerkverbinding zie je duitdelijk de snelheid terug lopen naar 1Mbps. Bij verzenden van E-mail wordt aangeven dat er drie taken worden uitgevoerd dit klopt zo wie zo niet want dit behoren er twee te zijn. Wat jee ook ziet bij verzenden en ontvangen is dat de balk die mee loopt eerst naar rechts gaat daarna weer een stuk terug loopt dan weer verder gaat naar rechts maar dat het allemaal heel erg lang duurt. Al deze reacties van Internet en E-mail heb ik daar voor niet gehad. Vooral Bij surfen over het Internet is de Computer traag, zo ook bij het verzenden en ontvangen van Mail. Ik heb draadloos netwerk via de Glasvezel kabel. Onderstaande link om te downloaden lukt mij niet. http://www.floriangilles.com/software/netspeedmonitor
 • Over jouw mail gesproken: gebruik je daarvoor een programma in Windows of gebruik jij webmail? En doe ook dit: [b:64921a54e2][url=http://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.zip]Download tdsskiller naar je bureaublad (klik)[/url][/b:64921a54e2] [list:64921a54e2][*:64921a54e2] pak het bestand uit en klik\dubbelkik erop om het op te starten [*:64921a54e2] Vista en Win 7 gebruikers gebruiken dit tool via rechtsklik en kiezen voor Als Administrator uitvoeren. [*:64921a54e2] indien de scan klaar is, vindt je het log in de C:\ partitie [*:64921a54e2] Post de inhoud van dat log[/list:u:64921a54e2]
 • Ik gebruik Outlook. En de browser maakt niet uit welke dat ik gebruik of dat nu IE, safari of Firefox is. 2010/10/24 10:11:07.0843 TDSS rootkit removing tool 2.4.4.0 Oct 4 2010 09:06:59 2010/10/24 10:11:07.0843 ================================================================================ 2010/10/24 10:11:07.0843 SystemInfo: 2010/10/24 10:11:07.0843 2010/10/24 10:11:07.0843 OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 3.0 2010/10/24 10:11:07.0843 Product type: Workstation 2010/10/24 10:11:07.0843 ComputerName: P 2010/10/24 10:11:07.0843 UserName: P. Tax 2010/10/24 10:11:07.0843 Windows directory: C:\WINDOWS 2010/10/24 10:11:07.0843 System windows directory: C:\WINDOWS 2010/10/24 10:11:07.0843 Processor architecture: Intel x86 2010/10/24 10:11:07.0843 Number of processors: 1 2010/10/24 10:11:07.0843 Page size: 0x1000 2010/10/24 10:11:07.0843 Boot type: Normal boot 2010/10/24 10:11:07.0843 ================================================================================ 2010/10/24 10:11:08.0703 Initialize success 2010/10/24 10:11:19.0843 ================================================================================ 2010/10/24 10:11:19.0843 Scan started 2010/10/24 10:11:19.0843 Mode: Manual; 2010/10/24 10:11:19.0843 ================================================================================ 2010/10/24 10:11:21.0500 ACPI (02273a448ba21a7d447daeb47810d40c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys 2010/10/24 10:11:21.0953 ACPIEC (63f517b1a87dabf3f5acb8a7952fc1d1) C:\WINDOWS\system32\drivers\ACPIEC.sys 2010/10/24 10:11:22.0703 aec (8bed39e3c35d6a489438b8141717a557) C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys 2010/10/24 10:11:23.0187 AFD (7e775010ef291da96ad17ca4b17137d7) C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys 2010/10/24 10:11:24.0625 AmdK7 (5e8eb512f516247e8c1b96a9dcab6c9c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdk7.sys 2010/10/24 10:11:24.0953 Arp1394 (b5b8a80875c1dededa8b02765642c32f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys 2010/10/24 10:11:25.0562 AsyncMac (b153affac761e7f5fcfa822b9c4e97bc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asyncmac.sys 2010/10/24 10:11:25.0765 atapi (9f3a2f5aa6875c72bf062c712cfa2674) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys 2010/10/24 10:11:26.0093 Atmarpc (9916c1225104ba14794209cfa8012159) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atmarpc.sys 2010/10/24 10:11:26.0296 audstub (d9f724aa26c010a217c97606b160ed68) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\audstub.sys 2010/10/24 10:11:26.0500 AvgLdx86 (b8c187439d27aba430dd69fdcf1fa657) C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgldx86.sys 2010/10/24 10:11:26.0703 AvgMfx86 (53b3f979930a786a614d29cafe99f645) C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgmfx86.sys 2010/10/24 10:11:26.0921 AvgTdiX (22e3b793c3e61720f03d3a22351af410) C:\WINDOWS\System32\Drivers\avgtdix.sys 2010/10/24 10:11:27.0140 Beep (da1f27d85e0d1525f6621372e7b685e9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Beep.sys 2010/10/24 10:11:27.0625 cbidf2k (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\drivers\cbidf2k.sys 2010/10/24 10:11:27.0968 Cdaudio (c1b486a7658353d33a10cc15211a873b) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdaudio.sys 2010/10/24 10:11:28.0140 Cdfs (c885b02847f5d2fd45a24e219ed93b32) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdfs.sys 2010/10/24 10:11:28.0312 Cdrom (1f4260cc5b42272d71f79e570a27a4fe) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys 2010/10/24 10:11:28.0968 ctljystk (71007bd2e1e26927fe3e4eb00c0beedf) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ctljystk.sys 2010/10/24 10:11:29.0500 Disk (044452051f3e02e7963599fc8f4f3e25) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys 2010/10/24 10:11:29.0718 dmboot (dec123e0c75971d0cc7a6c6a75e28429) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmboot.sys 2010/10/24 10:11:29.0937 dmio (7268e66259722f6228c730685b201092) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmio.sys 2010/10/24 10:11:30.0187 dmload (e9317282a63ca4d188c0df5e09c6ac5f) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmload.sys 2010/10/24 10:11:30.0375 DMusic (8a208dfcf89792a484e76c40e5f50b45) C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys 2010/10/24 10:11:30.0703 drmkaud (8f5fcff8e8848afac920905fbd9d33c8) C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys 2010/10/24 10:11:30.0921 emu10k (01f83e1b5dce05f5cb7d99113ca9e890) C:\WINDOWS\system32\drivers\emu10k1m.sys 2010/10/24 10:11:31.0093 emu10k1 (7ffa171cce6a8bfc774862a578ba39a2) C:\WINDOWS\system32\drivers\ctlfacem.sys 2010/10/24 10:11:31.0500 Fastfat (38d332a6d56af32635675f132548343e) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fastfat.sys 2010/10/24 10:11:31.0703 Fdc (92cdd60b6730b9f50f6a1a0c1f8cdc81) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fdc.sys 2010/10/24 10:11:31.0890 Fips (8bfffb5ac954e19dfdb96d56512aa518) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fips.sys 2010/10/24 10:11:32.0109 Flpydisk (9d27e7b80bfcdf1cdd9b555862d5e7f0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\flpydisk.sys 2010/10/24 10:11:32.0312 FltMgr (b2cf4b0786f8212cb92ed2b50c6db6b0) C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys 2010/10/24 10:11:32.0515 Fs_Rec (3e1e2bd4f39b0e2b7dc4f4d2bcc2779a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fs_Rec.sys 2010/10/24 10:11:32.0687 Ftdisk (fa8ca22e70245c81ff29c36af56292fc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftdisk.sys 2010/10/24 10:11:32.0890 gameenum (065639773d8b03f33577f6cdaea21063) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gameenum.sys 2010/10/24 10:11:33.0062 GEARAspiWDM (ab8a6a87d9d7255c3884d5b9541a6e80) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys 2010/10/24 10:11:33.0265 Gpc (0a02c63c8b144bd8c86b103dee7c86a2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msgpc.sys 2010/10/24 10:11:33.0515 hidusb (ccf82c5ec8a7326c3066de870c06daf1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys 2010/10/24 10:11:33.0906 HPZid412 (30ca91e657cede2f95359d6ef186f650) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys 2010/10/24 10:11:34.0062 HPZipr12 (efd31afa752aa7c7bbb57bcbe2b01c78) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys 2010/10/24 10:11:34.0265 HPZius12 (7ac43c38ca8fd7ed0b0a4466f753e06e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys 2010/10/24 10:11:34.0437 HTTP (f80a415ef82cd06ffaf0d971528ead38) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HTTP.sys 2010/10/24 10:11:34.0906 i8042prt (c43372d0682f8e32e4ec21117e089ec0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys 2010/10/24 10:11:35.0140 Imapi (083a052659f5310dd8b6a6cb05edcf8e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys 2010/10/24 10:11:35.0312 InCDRec (2a4da98596f90224a78012103b02712b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\InCDRec.sys 2010/10/24 10:11:35.0781 Ip6Fw (3bb22519a194418d5fec05d800a19ad0) C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys 2010/10/24 10:11:35.0937 IpFilterDriver (731f22ba402ee4b62748adaf6363c182) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys 2010/10/24 10:11:36.0218 IpInIp (b87ab476dcf76e72010632b5550955f5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipinip.sys 2010/10/24 10:11:36.0515 IpNat (cc748ea12c6effde940ee98098bf96bb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipnat.sys 2010/10/24 10:11:36.0671 IPSec (23c74d75e36e7158768dd63d92789a91) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys 2010/10/24 10:11:36.0875 IRENUM (c93c9ff7b04d772627a3646d89f7bf89) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irenum.sys 2010/10/24 10:11:37.0093 isapnp (0b78e1a31340e1fb1e389d5633f7c3a0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys 2010/10/24 10:11:37.0281 Kbdclass (380397621e94b32c744e7b2cc1330390) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys 2010/10/24 10:11:37.0437 kbdhid (b833b70fe639f01fb36cedabe57ef031) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys 2010/10/24 10:11:37.0656 kmixer (692bcf44383d056aed41b045a323d378) C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys 2010/10/24 10:11:37.0828 KSecDD (b467646c54cc746128904e1654c750c1) C:\WINDOWS\system32\drivers\KSecDD.sys 2010/10/24 10:11:38.0312 lmimirr (4477689e2d8ae6b78ba34c9af4cc1ed1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lmimirr.sys 2010/10/24 10:11:38.0640 LMIRfsDriver (3faa563ddf853320f90259d455a01d79) C:\WINDOWS\system32\drivers\LMIRfsDriver.sys 2010/10/24 10:11:38.0968 mnmdd (4ae068242760a1fb6e1a44bf4e16afa6) C:\WINDOWS\system32\drivers\mnmdd.sys 2010/10/24 10:11:39.0203 Modem (8114eeac353f549331ab73e9af4219ed) C:\WINDOWS\system32\drivers\Modem.sys 2010/10/24 10:11:39.0375 Mouclass (1a4e2214dd63e4a876463d3427ee8261) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys 2010/10/24 10:11:39.0546 mouhid (18017899254e01371e1a39754d6bf98c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys 2010/10/24 10:11:39.0750 MountMgr (a80b9a0bad1b73637dbcbba7df72d3fd) C:\WINDOWS\system32\drivers\MountMgr.sys 2010/10/24 10:11:39.0937 MpFilter (c98301ad8173a2235a9ab828955c32bb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MpFilter.sys 2010/10/24 10:11:40.0312 MRxDAV (11d42bb6206f33fbb3ba0288d3ef81bd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxdav.sys 2010/10/24 10:11:40.0468 MRxSmb (f3aefb11abc521122b67095044169e98) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys 2010/10/24 10:11:40.0687 Msfs (c941ea2454ba8350021d774daf0f1027) C:\WINDOWS\system32\drivers\Msfs.sys 2010/10/24 10:11:40.0875 MSKSSRV (d1575e71568f4d9e14ca56b7b0453bf1) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys 2010/10/24 10:11:41.0046 MSPCLOCK (325bb26842fc7ccc1fcce2c457317f3e) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys 2010/10/24 10:11:41.0218 MSPQM (bad59648ba099da4a17680b39730cb3d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys 2010/10/24 10:11:41.0406 mssmbios (af5f4f3f14a8ea2c26de30f7a1e17136) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mssmbios.sys 2010/10/24 10:11:41.0593 Mup (2f625d11385b1a94360bfc70aaefdee1) C:\WINDOWS\system32\drivers\Mup.sys 2010/10/24 10:11:41.0812 NDIS (1df7f42665c94b825322fae71721130d) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDIS.sys 2010/10/24 10:11:42.0000 NdisTapi (1ab3d00c991ab086e69db84b6c0ed78f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys 2010/10/24 10:11:42.0187 Ndisuio (f927a4434c5028758a842943ef1a3849) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys 2010/10/24 10:11:42.0343 NdisWan (edc1531a49c80614b2cfda43ca8659ab) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys 2010/10/24 10:11:42.0515 NDProxy (6215023940cfd3702b46abc304e1d45a) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDProxy.sys 2010/10/24 10:11:42.0703 NetBIOS (5d81cf9a2f1a3a756b66cf684911cdf0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys 2010/10/24 10:11:42.0890 NetBT (74b2b2f5bea5e9a3dc021d685551bd3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys 2010/10/24 10:11:43.0312 NIC1394 (e9e47cfb2d461fa0fc75b7a74c6383ea) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys 2010/10/24 10:11:43.0546 NPF (b48dc6abcd3aeff8618350ccbdc6b09a) C:\WINDOWS\system32\drivers\npf.sys 2010/10/24 10:11:43.0703 Npfs (3182d64ae053d6fb034f44b6def8034a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Npfs.sys 2010/10/24 10:11:43.0921 Ntfs (78a08dd6a8d65e697c18e1db01c5cdca) C:\WINDOWS\system32\drivers\Ntfs.sys 2010/10/24 10:11:44.0171 Null (73c1e1f395918bc2c6dd67af7591a3ad) C:\WINDOWS\system32\drivers\Null.sys 2010/10/24 10:11:44.0687 nv (9e143fb3ef13b7ec1c1dd06529debadd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys 2010/10/24 10:11:45.0234 NwlnkFlt (b305f3fad35083837ef46a0bbce2fc57) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys 2010/10/24 10:11:45.0437 NwlnkFwd (c99b3415198d1aab7227f2c88fd664b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys 2010/10/24 10:11:45.0656 ohci1394 (ca33832df41afb202ee7aeb05145922f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys 2010/10/24 10:11:45.0875 Parport (e3934ccc20a4d24f1924e13d36d2a5bd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\parport.sys 2010/10/24 10:11:46.0062 PartMgr (beb3ba25197665d82ec7065b724171c6) C:\WINDOWS\system32\drivers\PartMgr.sys 2010/10/24 10:11:46.0234 ParVdm (1eade28746a64c21e0a808bb12a63326) C:\WINDOWS\system32\drivers\ParVdm.sys 2010/10/24 10:11:46.0421 PCI (3b166f9f753c21aedaa9a6bd76b49655) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys 2010/10/24 10:11:46.0906 Pcmcia (2137ffd65f8e609a3a5acd487c56cce0) C:\WINDOWS\system32\drivers\Pcmcia.sys 2010/10/24 10:11:48.0593 PptpMiniport (efeec01b1d3cf84f16ddd24d9d9d8f99) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspptp.sys 2010/10/24 10:11:48.0812 PSched (09298ec810b07e5d582cb3a3f9255424) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys 2010/10/24 10:11:49.0015 Ptilink (80d317bd1c3dbc5d4fe7b1678c60cadd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ptilink.sys 2010/10/24 10:11:49.0171 PxHelp20 (d86b4a68565e444d76457f14172c875a) C:\WINDOWS\system32\Drivers\PxHelp20.sys 2010/10/24 10:11:50.0203 RasAcd (fe0d99d6f31e4fad8159f690d68ded9c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys 2010/10/24 10:11:50.0390 Rasl2tp (11b4a627bc9614b885c4969bfa5ff8a6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys 2010/10/24 10:11:50.0625 RasPppoe (5bc962f2654137c9909c3d4603587dee) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspppoe.sys 2010/10/24 10:11:50.0828 Raspti (fdbb1d60066fcfbb7452fd8f9829b242) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspti.sys 2010/10/24 10:11:51.0046 Rdbss (7ad224ad1a1437fe28d89cf22b17780a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys 2010/10/24 10:11:51.0218 RDPCDD (4912d5b403614ce99c28420f75353332) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys 2010/10/24 10:11:51.0421 RDPWD (6728e45b66f93c08f11de2e316fc70dd) C:\WINDOWS\system32\drivers\RDPWD.sys 2010/10/24 10:11:51.0640 redbook (4173bc66e485fd77a03c4819f60bd0da) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sys 2010/10/24 10:11:51.0890 RSUSBCCID (aea02865b8fecd6fcab10910a950d39a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtsUCcid.sys 2010/10/24 10:11:52.0109 RSUSBSTOR (5bef0fd9b6e57bbc6f7920e3118ae108) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUStor.sys 2010/10/24 10:11:52.0390 rtl8139 (d507c1400284176573224903819ffda3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS 2010/10/24 10:11:52.0593 RTL8187B (fe999b16e967c84790be6dc1b4e78f2d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8187B.sys 2010/10/24 10:11:52.0781 RtsUIr (bd396a6c54ef003c5df52812ba61ba1b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RtsUIr.sys 2010/10/24 10:11:53.0156 SBKUPNT (729248b54aff21e740054acebfdbcb1c) C:\WINDOWS\system32\Drivers\SBKUPNT.SYS 2010/10/24 10:11:53.0406 Secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\secdrv.sys 2010/10/24 10:11:53.0640 serenum (0f29512ccd6bead730039fb4bd2c85ce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serenum.sys 2010/10/24 10:11:53.0843 Serial (92c21762653bb2ce51147eb8a9aa654f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serial.sys 2010/10/24 10:11:54.0109 Sfloppy (8e6b8c671615d126fdc553d1e2de5562) C:\WINDOWS\system32\drivers\Sfloppy.sys 2010/10/24 10:11:54.0296 sfman (0b1a5e9cacb5cdd54a2815107bd7c772) C:\WINDOWS\system32\drivers\sfmanm.sys 2010/10/24 10:11:54.0828 snapman (b6aa9bbff890ffea333ffe81d0b888ff) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\snapman.sys 2010/10/24 10:11:55.0515 splitter (ab8b92451ecb048a4d1de7c3ffcb4a9f) C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys 2010/10/24 10:11:56.0109 sptd (d15da1ba189770d93eea2d7e18f95af9) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sptd.sys 2010/10/24 10:11:56.0734 sr (64d2a7640e0767ecd3bcb38d3200e7ce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys 2010/10/24 10:11:57.0328 Srv (0f6aefad3641a657e18081f52d0c15af) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srv.sys 2010/10/24 10:11:58.0312 swenum (3941d127aef12e93addf6fe6ee027e0f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\swenum.sys 2010/10/24 10:11:58.0671 swmidi (8ce882bcc6cf8a62f2b2323d95cb3d01) C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys 2010/10/24 10:11:59.0375 symsnap (c9273531eac75ee225e3170fb6107fa3) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\symsnap.sys 2010/10/24 10:11:59.0843 sysaudio (8b83f3ed0f1688b4958f77cd6d2bf290) C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys 2010/10/24 10:12:00.0078 Tcpip (9aefa14bd6b182d61e3119fa5f436d3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys 2010/10/24 10:12:00.0265 TDPIPE (6471a66807f5e104e4885f5b67349397) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDPIPE.sys 2010/10/24 10:12:00.0437 TDTCP (c56b6d0402371cf3700eb322ef3aaf61) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDTCP.sys 2010/10/24 10:12:00.0625 TermDD (88155247177638048422893737429d9e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\termdd.sys 2010/10/24 10:12:00.0875 tifsfilter (b84b82c0cbeb1b0d7eb7a946bade5830) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tifsfilt.sys 2010/10/24 10:12:01.0125 timounter (68b3daa08ea06737022832fccffb9b75) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\timntr.sys 2010/10/24 10:12:01.0515 Udfs (5787b80c2e3c5e2f56c2a233d91fa2c9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Udfs.sys 2010/10/24 10:12:01.0812 Update (402ddc88356b1bac0ee3dd1580c76a31) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys 2010/10/24 10:12:02.0062 usbccgp (173f317ce0db8e21322e71b7e60a27e8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys 2010/10/24 10:12:02.0250 usbhub (1ab3cdde553b6e064d2e754efe20285c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys 2010/10/24 10:12:02.0453 usbprint (a717c8721046828520c9edf31288fc00) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys 2010/10/24 10:12:02.0609 usbscan (a0b8cf9deb1184fbdd20784a58fa75d4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys 2010/10/24 10:12:02.0765 USBSTOR (a32426d9b14a089eaa1d922e0c5801a9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS 2010/10/24 10:12:02.0953 usbuhci (26496f9dee2d787fc3e61ad54821ffe6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys 2010/10/24 10:12:03.0171 v2imount (b4d63048d6358e7c6ab61b98b8cff263) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\v2imount.sys 2010/10/24 10:12:03.0359 VgaSave (0d3a8fafceacd8b7625cd549757a7df1) C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys 2010/10/24 10:12:03.0531 viaagp (754292ce5848b3738281b4f3607eaef4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp.sys 2010/10/24 10:12:03.0718 ViaIde (3b3efcda263b8ac14fdf9cbdd0791b2e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaide.sys 2010/10/24 10:12:03.0906 VolSnap (8ab662b3c4691e6ddf61c96bb5b7d103) C:\WINDOWS\system32\drivers\VolSnap.sys 2010/10/24 10:12:04.0093 vsdatant (847be2a5d1c0d32833475db9ace5cf53) C:\WINDOWS\system32\vsdatant.sys 2010/10/24 10:12:04.0421 Wanarp (e20b95baedb550f32dd489265c1da1f6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanarp.sys 2010/10/24 10:12:04.0734 wdmaud (6768acf64b18196494413695f0c3a00f) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys 2010/10/24 10:12:05.0109 WS2IFSL (6abe6e225adb5a751622a9cc3bc19ce8) C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys 2010/10/24 10:12:05.0312 WudfPf (f15feafffbb3644ccc80c5da584e6311) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys 2010/10/24 10:12:05.0593 WudfRd (28b524262bce6de1f7ef9f510ba3985b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys 2010/10/24 10:12:06.0000 ================================================================================ 2010/10/24 10:12:06.0000 Scan finished 2010/10/24 10:12:06.0000 ================================================================================
 • Mooi. Geen TDSS-rootkit aanwezig. Indien je Taakbeheer opstart, wat wordt dan vermeld op de onderste regel in het venster met betrekking tot het aantal processen en CPU-gebruik?
 • Processen 56 CPU tussen de nul en 100% meer hoger als laag
 • [url=http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe][b:d3d8d7642e]Download OTL naar je bureaublad.[/b:d3d8d7642e][/url] [list:d3d8d7642e][*:d3d8d7642e] Dubbelklik nu op [b:d3d8d7642e]OTL.exe[/b:d3d8d7642e] ([b:d3d8d7642e]N.B.: Vista- en Windows 7 gebruik(st)ers starten het hier vermede tool middels rechtsklikken en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/b:d3d8d7642e]) [*:d3d8d7642e] Vink het hokje aan bij [b:d3d8d7642e]Scan All Users[/b:d3d8d7642e] [*:d3d8d7642e] Plak vervolgens in het [b:d3d8d7642e]Customs Scans/Fixes[/b:d3d8d7642e]venster de volgende tekst:[/list:u:d3d8d7642e] [code:1:d3d8d7642e][B]msconfig safebootminimal activex drivers32 netsvcs %SYSTEMDRIVE%\*.exe /md5start eventlog.dll scecli.dll netlogon.dll cngaudit.dll sceclt.dll ntelogon.dll logevent.dll iaStor.sys nvstor.sys atapi.sys IdeChnDr.sys viasraid.sys AGP440.sys vaxscsi.sys nvatabus.sys viamraid.sys nvata.sys nvgts.sys iastorv.sys ViPrt.sys eNetHook.dll ahcix86.sys KR10N.sys nvstor32.sys ahcix86s.sys nvrd32.sys symmpi.sys adp3132.sys mv61xx.sys nvraid.sys /md5stop %systemroot%\*. /mp /s %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles %systemroot%\System32\config\*.sav %systemroot%\system32\drivers\*.sys /90[/B][/code:1:d3d8d7642e] [list:d3d8d7642e][*:d3d8d7642e] Vink ook de opies [b:d3d8d7642e]Lop Check[/b:d3d8d7642e] en [b:d3d8d7642e]Purity Check[/b:d3d8d7642e] aan. [*:d3d8d7642e] Klik vervolgens op de knop [b:d3d8d7642e]Run Scan[/b:d3d8d7642e]. [*:d3d8d7642e] Er zullen twee logs geproduceert worden: [*:d3d8d7642e] [b:d3d8d7642e]OTL.txt[/b:d3d8d7642e] <-- zal zich openen [*:d3d8d7642e] [b:d3d8d7642e]Extra.txt[/b:d3d8d7642e]<--zal geminimaliseerd zijn.[/list:u:d3d8d7642e] Post in je volgende bericht beide logs; zeer waarschijnlijk heb je meerdere posts nodig om de logs te plaatsen!
 • Hallo, OTL werkt helaas niet. Ik krijg de foutmelding dat er een fout is opgetreden in OTL
 • Dan denk ik ondertussen, dat het maar het beste is, dat je een schone installatie van XP gaat uitvoeren. Dus inclusief formattering van de besturingspartitie!
 • Hoi Abraham54, Nog bedankt voor je medewerking. Het lijkt mij ook veel verstandiger om opnieuw te installeren. Want hier gaat ontzettend veel tijd in zitten. bedankt
 • Hallo platox, maak dus een schone installatie. Zorg er voor, dat je Pc enkel stroom heeft, monitor, toetsenbord en muis zijn aangesloten en de rest moet afgekoppeld zijn - ook de internetverbinding! Het beste kan je voor het formatteren de besturingspartitie eerst verwijderen, dan opnieuw aanmaken en formatteren. Een mogelijke aanwezige bootsectorvirus wordt hierdoor ook onschadelijk gemaakt!
 • Hoi Abraham54, Bedankt voor je reactie. Wat ik ga doen om de schijf geheel opnieuw in te richten is het volgende. Allereerst ga ik de schijf met [b:7b8d33cee0]Maxtor een lowlevel format [/b:7b8d33cee0]geven, dan formateren en partitie maken met de Windows installatie CD. Hierna eerst een firewall en Virus scanner installeren, vervolgens mijn Internet verbinding werkbaar maken. Windows updaten. Hierna Windows Office installeren en Outlook aan de praat brengen(kan ik tevens zien of het probleem bij Verzenden en Ontvangen ook opgelost is). {Nu wordt inplaats van 2 taken uitvoeren, aangeven dat er 3 taken worden uitgevoerd, klopt volgens mij niet}. Als alles weer naar behoren werkt ga ik de rest van de programma's installeren. Ps misschien heeft het wel iets te maken met de Botnek waar momenteel zoveel over te doen is. Als het allemaal weer werkt zoals het hoort dan bericht ik je dit even.
 • Waarom een low level format? Dat is helemaal niet nodig. Ter info: [i:00291068f4][b:00291068f4]Indeling op harddisk[/b:00291068f4] Een harde schijf is in de fabriek geformatteerd (het z.g. low-level format) en is verdeeld in cilinders of tracks en sectoren. De gebruikersgegevens worden opgeslagen als een lange rij bits. De mappenstructuur van de schijf wordt bepaald door het bestandssysteem dat de conversie tussen mappen en bestanden enerzijds en bits anderzijds verzorgt. De formattering op laag niveau verdeelt de schijf in sectoren, de kleinste eenheid die in één bewerking door een lees/schrijfkop kan verwerkt worden. Elke sector krijgt een uniek nummer zodat de diskcontroller (het stuurorgaan van de harde schijf) straks weet hoe de koppen moeten worden gepositioneerd. Recentere schijven hebben echter een complexe structuur, waarbij de buitenste sporen meer sectoren hebben dan de binnenste sporen. Bij deze schijven kan de low-level formattering uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd. De low-level formattering wordt gewoonlijk door de producent gedaan met formatteringsroutines die specifiek voor de betrokken harde schijf geschreven zijn. Indien je andere routines gebruikt, bijvoorbeeld Calibrate of Spinrite die op BIOS-niveau werken, kan de schijf hierdoor definitief onbruikbaar worden! Het kan zijn dat er tijdens het formatteren slechte plekken op de schijf of diskette worden gevonden, die beschadigde sectoren (bad blocks of bad sectors) worden genoemd. Veel moderne harddisks constateren de slechte blokken automatisch, en proberen ze door een speciaal gereserveerd, goed blok te herstellen. Voor het besturingssysteem is dit niet zichtbaar.[/i:00291068f4]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.