Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

vervelende Trojan + HiJack log

5 antwoorden
  • Dag allemaal, Vorige week heb ik met wat downloads een vervelend Trojaans Paardje op mijn PC gekregen. Vreemd genoeg sloeg McAfee wel direct alarm en zou alles in orde zijn - maar dat is het dus niet. Om de 10 minuten wordt bij de IE verbindingen Proxy Server aangevinkt en wordt er wat spam verstuurd. Ik moet dus steeds handmatig dit vinkje uitzetten...irritant en niet goed! Ik heb al diverse virusscanners laten zoeken maar die zeggen dat alles schoon is - maar dat kan zeker niet kloppen. McAfee zegt wel dat er een file contact zoekt met internet (maar dat niet krijgt): dwm.exe (staat in applicationdata/roaming) Ik kan dit bestand echter niet zo maar verwijderen in Windows7 omdat het altijd actief is (lijkt me logisch voor een virusje) Weet iemand hie ik dit bestand toch kan deleten en helpt dat dan afdoende? Ik heb met HiJackThis een log gemaakt en die copy ik hieronder. Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat nu te doen want ik wil hier graag vanaf... alvast bij voorbaat bedankt voor uw hulp Erik Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 21:06:11, on 3-4-2011 Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504) MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\COMPONENTS\SCHEDULER\STSERVICE.EXE C:\Users\Erik\AppData\Roaming\dwm.exe C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Microsoft\conhost.exe C:\Users\Erik\AppData\Local\Temp\csrss.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpd.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Toaster.exe C:\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files (x86)\Logitech\Vid HD\Vid.exe C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe C:\Program Files (x86)\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files (x86)\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\MMDiag.exe C:\Program Files (x86)\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mim.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe C:\Program Files (x86)\Squeezebox\SqueezeTray.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\Playlist.exe C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\SQUEEZ~3.EXE C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\Roxio Burn.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10m_ActiveX.exe C:\Program Files (x86)\Ipswitch\WS_FTP 12\WsftpCOMHelper.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:58646 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Erik\AppData\Local\Temp\csrss.exe F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20101107124448.dll O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing) O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [Dell DataSafe Online] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe" /m O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "c:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe" O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey O4 - HKLM\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter O4 - HKLM\..\Run: [MimBoot] C:\Program Files (x86)\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mimboot.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files (x86)\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ANT Agent] C:\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe O4 - HKLM\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\System\EngUtil.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxAssistant] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\Upgrade\RoxAssist.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files (x86)\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioAudioCentral] "C:\Program Files (x86)\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe" /hide O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\RunOnce: ["C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe" O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\Launcher.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ANT Agent] C:\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Logitech Vid] "C:\Program Files (x86)\Logitech\Vid HD\Vid.exe" -bootmode O4 - HKCU\..\Run: [conhost] C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Microsoft\conhost.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE') O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user') O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Systeempictogram van Squeezebox Server.lnk = C:\Program Files (x86)\Squeezebox\SqueezeTray.exe O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM) O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v1120/Navigram.cab O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://juniper.net/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing) O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: Print Spooler (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing) O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe O23 - Service: SqueezeMySQL - Unknown owner - C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWIN3~1\mysqld.exe O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing) O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 17027 bytes
  • [quote:46cc1efe49="erikvanh"]Dag allemaal, Vorige week heb ik met wat downloads een vervelend Trojaans Paardje op mijn PC gekregen. Vreemd genoeg sloeg McAfee wel direct alarm en zou alles in orde zijn - maar dat is het dus niet. Om de 10 minuten wordt bij de IE verbindingen Proxy Server aangevinkt en wordt er wat spam verstuurd. Ik moet dus steeds handmatig dit vinkje uitzetten...irritant en niet goed! Ik heb al diverse virusscanners laten zoeken maar die zeggen dat alles schoon is - maar dat kan zeker niet kloppen. McAfee zegt wel dat er een file contact zoekt met internet (maar dat niet krijgt): dwm.exe (staat in applicationdata/roaming) Ik kan dit bestand echter niet zo maar verwijderen in Windows7 omdat het altijd actief is (lijkt me logisch voor een virusje) Weet iemand hie ik dit bestand toch kan deleten en helpt dat dan afdoende? Ik heb met HiJackThis een log gemaakt en die copy ik hieronder. Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat nu te doen want ik wil hier graag vanaf... alvast bij voorbaat bedankt voor uw hulp Erik Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 21:06:11, on 3-4-2011 Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504) MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\COMPONENTS\SCHEDULER\STSERVICE.EXE C:\Users\Erik\AppData\Roaming\dwm.exe C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Microsoft\conhost.exe C:\Users\Erik\AppData\Local\Temp\csrss.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpd.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Toaster.exe C:\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\Program Files (x86)\Logitech\Vid HD\Vid.exe C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe C:\Program Files (x86)\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files (x86)\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\MMDiag.exe C:\Program Files (x86)\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mim.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe C:\Program Files (x86)\Squeezebox\SqueezeTray.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\Playlist.exe C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\SQUEEZ~3.EXE C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\Roxio Burn.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10m_ActiveX.exe C:\Program Files (x86)\Ipswitch\WS_FTP 12\WsftpCOMHelper.exe C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:58646 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F3 - REG:win.ini: load=C:\Users\Erik\AppData\Local\Temp\csrss.exe F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20101107124448.dll O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing) O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing) O4 - HKLM\..\Run: [Dell DataSafe Online] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Online\DataSafeOnline.exe" /m O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "c:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe" O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey O4 - HKLM\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter O4 - HKLM\..\Run: [MimBoot] C:\Program Files (x86)\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mimboot.exe O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files (x86)\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ANT Agent] C:\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe O4 - HKLM\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\System\EngUtil.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxAssistant] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\Upgrade\RoxAssist.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files (x86)\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioAudioCentral] "C:\Program Files (x86)\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe" O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe" /hide O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\RunOnce: ["C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe" O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\Launcher.exe O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ANT Agent] C:\Garmin\ANT Agent\ANT Agent.exe O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" O4 - HKCU\..\Run: [Logitech Vid] "C:\Program Files (x86)\Logitech\Vid HD\Vid.exe" -bootmode O4 - HKCU\..\Run: [conhost] C:\Users\Erik\AppData\Roaming\Microsoft\conhost.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE') O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user') O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ? O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Systeempictogram van Squeezebox Server.lnk = C:\Program Files (x86)\Squeezebox\SqueezeTray.exe O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM) O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v1120/Navigram.cab O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://juniper.net/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing) O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: Print Spooler (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing) O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (DellSupportCenter) (sprtsvc_DellSupportCenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe O23 - Service: SqueezeMySQL - Unknown owner - C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWIN3~1\mysqld.exe O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing) O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 17027 bytes[/quote:46cc1efe49] Download hitman pro, dat werkt altijd en ook bij mij! :wink:
  • hey Maarten, Dat was een toppertje - dat Hitman Pro. Binnen een kwartiertje het paardje verwijderd (was inderdaad die dwm.exe) plus nog wat malware en spyware ook. Super. Bedankt. Erik
  • [quote:4f8cf8a148="erikvanh"]hey Maarten, Dat was een toppertje - dat Hitman Pro. Binnen een kwartiertje het paardje verwijderd (was inderdaad die dwm.exe) plus nog wat malware en spyware ook. Super. Bedankt. Erik[/quote:4f8cf8a148] Met alle respect ik zou toch maar een nieuw HijackThis log posten. Een expert kan dan naar het log kijken ! ...is wel zo verstandig! :o
  • Hey Dragon, Is een goed idee - ik doe dat vanavond. Ciao, Erik

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.