Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Virus op laptop

7 antwoorden
  • Hey, ik zit met een vraagje: Ik heb sinds gisteren een virus op mijn laptop en vroeg me af of het voldoende (en verstandig) was om MBAM te laten scannen ( snelle of volledige scan?), en vervolgens ESAT online Antivirus Scanner. Als ik dan geen nieuwe meldingen zou krijgen, is het virus dan volledig verwijderd of is hier dan nog geen zekerheid over? PS: een totaal ander vraagje, maar ik vond het nog al dom om hiervoor speciaal een nieuw topic te starten: Hoe goed zijn de gratis Virus Removal Tools die Kaspersky aanbiedt? ( [url]http://www.kaspersky.com/virus-removal-tools[/url]) Groetjes, Dries
  • Van mij mag je gaan hobbyen hoor. Maar op vragen daarover hou ik weiselijk mijn "mond"! Want waarom al die vragen in plaats van een eerste Hijack This log te posten met daarbij omschrijving van jou problemen? [b:07600d3768]Welk programma[/b:07600d3768]: Trend Micro [b:07600d3768]Hijack This Versie 2.0.4[/b:07600d3768] [b:07600d3768]Waarvoor/waarom[/b:07600d3768]: maakt een duidelijk overzicht van Windows door middel van een scan. [b:07600d3768]Moeilijkheidsgraad[/b:07600d3768]: geen, enkel Vista- en Win 7 gebruikers dienen even extra aandacht te geven. [b:07600d3768]Download[/b:07600d3768] de [url=http://www.trendmicro.com/ftp/products/hijackthis/HiJackThis.msi][b:07600d3768]HijackThis Installer[/b:07600d3768][/url] [b:07600d3768]Installatie[/b:07600d3768]: [list:07600d3768][*:07600d3768]Installeer HijackThis op de aangegeven lokatie - daarmee wordt voorkomen dat eventuele back-ups niet terugvindbaar zijn![/list:u:07600d3768] Gebruikers van [b:07600d3768]Windows Vista[/b:07600d3768] en [b:07600d3768]Windows 7[/b:07600d3768] gaan daarna naar de installatielokatie van HijackThis. [list:07600d3768][*:07600d3768]Vervolgens met rechts hijackthis.exe aanklikken en dan Eigenschappen kiezen. [*:07600d3768]Klik nu op de tab Comptabiliteit en zet dan een vinkje bij Als Administrator uitvoeren. [*:07600d3768]Als laatste wordt dan nog op [b:07600d3768]Toepassen[/b:07600d3768] en [b:07600d3768]OK[/b:07600d3768] geklikt[/list:u:07600d3768] [b:07600d3768]Hijack This gebruiken[/b:07600d3768]: [list:07600d3768][*:07600d3768]Sluit eerst alle openstaande programma's en de webbrowsers. [*:07600d3768]Start nu 'Hijack This' en klik vervolgens op de knop 'Do a system scan and save a logfile' [*:07600d3768]Sluit nu alle openstaande vensters en start vervolgens 'HijackThis' en kies voor 'Do a system scan and save a logfile'. [*:07600d3768]Kopieer en plak inhoud van het Hijack This-logfile in je aansluitende bericht. [*:07600d3768]Hierna mag je Hijack This weer sluiten[/list:u:07600d3768]
  • Hobbyen? :-) Wel, ik heb mijn laptop hier momenteel niet bij me. Ik heb hem pas morgen terug en wou graag al wat informatie inwinnen over wat ik zou kunnen doen, zodat ik morgen meteen van start kan gaan.
  • Aha. Begin dan met het aanmaken van een HijackThis-log en post dat! Malware kan voor de beste scanners onzichtbaar zijn, als er rootkits alktief zijn!
  • Hier de HijackThis log: ( Ik heb vrijdag het programmatje Freecoder gedownload, zou het kunnen dat het virus hiermee is meegekomen? Sinds vrijdag doet de laptop af en toe nog al raar...) Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 8:33:41, on 16/05/2011 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19048) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe C:\Windows\system32\conime.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Users\nathalie\Desktop\HijackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT1060933 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_be&c=83&bd=Pavilion&pf=cnnb R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll R3 - URLSearchHook: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFre0.dll O2 - BHO: Freecorder - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFre0.dll O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110313161919.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O3 - Toolbar: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFre0.dll O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\2.0" O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IJNetworkScanUtility] C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start http://www.avg.com/nl.special-uninstallation-feedback-appf?lic=OQBBAFYARgBSAEUARQAtAFYASwBQAEMAQgAtADYAQgBXAEYATQAtAFQAUgBMAFEAUgAtAEIAUgBVAEgAUAAtAEMAUAA4ADYARwA"&"inst=NwA3AC0ANAA1ADUAMQA2ADUAMwAxADAALQBGAEwAKwA5AC0AWABPADMANgArADEA"&"prod=90"&"ver=9.0.872 O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O8 - Extra context menu item: &AOL-werkbalk Zoeken - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\nl-BE\local\search.html O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GoogleDesktopNetwork3.dll O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_a7e996cd\aestsrv.exe O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Corporation - C:\Windows\system32\Hpservice.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Windows\system32\mfevtps.exe O23 - Service: NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool (NitroReaderDriverReadSpool) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Windows\SMINST\BLService.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_a7e996cd\STacSV.exe O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe -- End of file - 14268 bytes Alvast bedankt!
  • Hoi Driest, dat tool heeft inderdaad wel het een en ander veranderd. Maar dat is ook inherent aan de tools van DVD-soft. Veelal aangeprezen, maar je krijgt er gratis alles van de Conduitengine bij, inclusief gerelateerde toolbars! Zo te zien zit er ook een bij antieke Java in jouw Windows. Maar eerst het volgende: sluit alle openstaande webvensters - behalve dit venster, dat je sluit voor het moment, dat je op de knop [b:018e052ee1]Fix checked[/b:018e052ee1] klikt! Start nu HijackThis middels rechtsklik met Administratorrechten (lukt dat niet ga dan naar de installatielokatie van HijackThis en start "hijackthis.exe" vervolgens met administratorrechten.)en klik op de knop [b:018e052ee1]Do a Scan only, R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT1060933 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_be&c=83&bd=Pavilion &pf=cnnb R3 - URLSearchHook: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFre0.dll O2 - BHO: Freecorder - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFre0.dll O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll O3 - Toolbar: Freecorder Toolbar - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFre0.dll O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll O4 - HKLM\..\RunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start http://www.avg.com/nl.special-uninstallation-feedback-appf?lic=OQBBAFYARgBSAEUAR QAtAFYASwBQAEMAQgAtADYAQgBXAEYATQAtAFQAUgBMAFEAUgAtAEIAUgBVAEgAUAAtAEMAUAA4ADYAR wA"&"inst=NwA3AC0ANAA1ADUAMQA2ADUAMwAxADAALQBGAEwAKwA5AC0AWABPADMANgArADEA"&"pro d=90"&"ver=9.0.872 O8 - Extra context menu item: &AOL-werkbalk Zoeken - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\nl-BE\local\search.html[/b:018e052ee1] [list:018e052ee1][*:018e052ee1] zet een vinkje voor die regel(s) welke met de bovenstaande regels corresponderen [*:018e052ee1] Sluit nu de webbrowser en vervolgens klik je daarna op de knop [b:018e052ee1]Fix checked[/b:018e052ee1] [*:018e052ee1] Klik hierna HijackThis op uit.[/list:u:018e052ee1] [b:018e052ee1] Start de computer na de fix opnieuw op[/b:018e052ee1] [b:018e052ee1]Welk programma[/b:018e052ee1]: Malwarebytes MBAM [b:018e052ee1]Waarvoor/waarom[/b:018e052ee1]: specialistische scanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware. [b:018e052ee1]Moeilijkheidsgraad[/b:018e052ee1]: geen. [b:018e052ee1]Download Malwarebytes MBAM via één van deze locaties[/b:018e052ee1]: [list:018e052ee1] [*:018e052ee1][url=http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html?][b:018e052ee1]Download.com[/b:018e052ee1][/url] [*:018e052ee1][url=http://www.softpedia.com/result.php?sid=&pid=1-423&r=Z2V0L0FudGl2aXJ1cy9NYWx3YXJlYnl0ZXMtQW50aS1NYWx3YXJlLnNodG1s][b:018e052ee1]Softpedia.com[/b:018e052ee1][/url][*:018e052ee1][url=http://www.majorgeeks.com/Malwarebytes_Anti-Malware_d5756.html][b:018e052ee1]Majorgeeks.com[/b:018e052ee1][/url][/list:u:018e052ee1] [b:018e052ee1]Allereerst[/b:018e052ee1]:[list:018e052ee1][*:018e052ee1] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus. [*:018e052ee1] Ook bij herhaald gebruik: eerst 'MBAM' updaten via de tab 'Update'![/list:u:018e052ee1] [b:018e052ee1]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:018e052ee1]: Windows 2000 en Windows XP: start MBAM middels dubbelklik op de snelkoppeling. Windows Vista en Windows 7: start MBAM middels rechtsklik op de snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren. [b:018e052ee1]Scannen[/b:018e052ee1]: [list:018e052ee1][*:018e052ee1] Bij het starten van 'MBAM' kies je voor 'Snelle Scan'. [*:018e052ee1]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'. [*:018e052ee1]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:018e052ee1] [b:018e052ee1]Infecties gevonden[/b:018e052ee1]: [list:018e052ee1][*:018e052ee1]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken [*:018e052ee1]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten. [*:018e052ee1]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde. [*:018e052ee1]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [*:018e052ee1]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken! [*:018e052ee1]Daarna zal 'MBAM' vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:018e052ee1] [b:018e052ee1]MBAM-Log[/b:018e052ee1]: [list:018e052ee1][*:018e052ee1] Het log wordt automatisch bewaard door 'MBAM en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van MBAM op de tab 'Logbestanden' te klikken'.[/list:u:018e052ee1] [b:018e052ee1]Post aansluitend in je volgende bericht de inhoud van het MBAM-log.[/b:018e052ee1] [b:018e052ee1]Samenvattend: hierna post je de inhoud van de volgende logs:[/b:018e052ee1] [list:018e052ee1][*:018e052ee1] een nieuw Hijackthis-log [*:018e052ee1] MBAM scanlog[/list:u:018e052ee1] Tevens een Uninstall-lijst posten: [list:018e052ee1][*:018e052ee1] start HijackThis, [*:018e052ee1] klik op de knop Open the Misc Tools section, [*:018e052ee1] klik op de knop Open Uninstall Manager, [*:018e052ee1] Klik op de knop Save.[/list:u:018e052ee1]
  • Bedankt voor de snelle reactie. Aangezien mijn laptop nog al redelijk traag is, duurde het even voor ik alles had, maar hier is het: [b:a6b9531d2f]MBAM log:[/b:a6b9531d2f] Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100 www.malwarebytes.org Databaseversie: 6587 Windows 6.0.6001 Service Pack 1 Internet Explorer 8.0.6001.19048 16/05/2011 9:31:08 mbam-log-2011-05-16 (09-31-08).txt Scantype: Snelle scan Objecten gescand: 156234 Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 11 seconde(n) Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0 Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0 Registersleutels geïnfecteerd: 0 Registerwaarden geïnfecteerd: 0 Registerdata geïnfecteerd: 0 Mappen geïnfecteerd: 0 Bestanden geïnfecteerd: 0 Geheugenprocessen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Geheugenmodulen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registersleutels geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerwaarden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerdata geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Mappen geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Bestanden geïnfecteerd: (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) [b:a6b9531d2f]Hijackthis log:[/b:a6b9531d2f] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 9:33:00, on 16/05/2011 Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19048) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe C:\Windows\system32\wuauclt.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Users\nathalie\Desktop\HijackThis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=nl_be&c=83&bd=Pavilion&pf=cnnb R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20110313161919.dll O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\2.0" O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\udaterui.exe" /StartedFromRunKey O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [IJNetworkScanUtility] C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab O18 - Protocol: dssrequest - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GoogleDesktopNetwork3.dll O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_e2247046\aestsrv.exe O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Corporation - C:\Windows\system32\Hpservice.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Windows\system32\mfevtps.exe O23 - Service: NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool (NitroReaderDriverReadSpool) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Reader\NitroPDFReaderDriverService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Windows\SMINST\BLService.exe O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_e2247046\STacSV.exe O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe -- End of file - 12827 bytes [b:a6b9531d2f]Uninstall list:[/b:a6b9531d2f] Update for Microsoft Office 2007 (KB2508958) Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Reader 9.1 - Nederlands Adobe Shockwave Player AOL Toolbar 5.0 Broadcom 802.11 WLAN-adapter Canon IJ Network Scan Utility Canon IJ Network Tool Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program Canon MP Navigator EX 3.0 Canon MP640 series MP Drivers CDBurnerXP Compatibiliteitspakket voor het 2007 Microsoft Office system Conduit Engine CyberLink DVD Suite CyberLink YouCam CyberLink YouCam ESET Online Scanner v3 ESU for Microsoft Vista Freecorder 4 Freecorder Toolbar Gebruikersregistratie voor Canon MP640 series Google Desktop Google Earth Google Toolbar for Firefox Google Toolbar for Internet Explorer Google Update Helper Google Updater Graboid Video 1.65 Hewlett-Packard Active Check for Health Check Hewlett-Packard Asset Agent for Health Check HiJackThis Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) HP Active Support Library HP Customer Experience Enhancements HP Doc Viewer HP Easy Setup - Frontend HP Help and Support HP Quick Launch Buttons 6.40 D1 HP QuickPlay 3.7 HP QuickTouch 1.00 D2 HP Update HP User Guides 0103 HP Wireless Assistant HPNetworkAssistant IDT Audio Java(TM) 6 Update 6 JMicron JMB38X Flash Media Controller Junk Mail filter update LabelPrint LightScribe System Software 1.12.33.2 Malwarebytes' Anti-Malware McAfee Agent McAfee AntiVirus Plus McAfee Virtual Technician Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - nld Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Microsoft .NET Framework 4 Client Profile NLD Language Pack Microsoft Choice Guard Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Home and Student 2007 Microsoft Office Home and Student 2007 Microsoft Office Live Add-in 1.3 Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Dutch) Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007 Microsoft Search Enhancement Pack Microsoft Silverlight Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86) Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86) Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - KB2467175 Microsoft Works Mozilla Firefox (3.5.9) MSVCRT MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) Musicnotes Player V1.23.2 and Viewer My HP Games Nitro PDF Reader NVIDIA Drivers Picasa 3 Power2Go PowerDirector ProtectSmart Hard Drive Protection PVSonyDll QuickPlay SlingPlayer 0.4.6 Realtek 8169 8168 8101E 8102E Ethernet Driver SAMSUNG Mobile Modem Driver Set Samsung Mobile phone USB driver Software SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Software SAMSUNG Mobile USB Modem Software Samsung PC Studio 3 Samsung PC Studio 3 USB Driver Installer Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288621) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288931) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2345043) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2466156) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2509488) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559) Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2446708) Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2464583) Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441) Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2535818) Security Update for Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (KB2464623) Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581) Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234) Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709) Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2344993) Synaptics Pointing Device Driver Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD TomTom HOME 2.6.2.1586 TomTom HOME Visual Studio Merge Modules Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office OneNote 2007 (KB980729) Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) Van Dale pocketwoordenboeken VideoLAN VLC media player 0.8.6d Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden Windows Live aanmeldhulp Windows Live Call Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Essentials Windows Live Family Safety Windows Live Mail Windows Live Messenger Windows Live Movie Maker Windows Live Photo Gallery Windows Live Sync Windows Live Toolbar Windows Live Writer

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.