Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Verse install nodig??

17 antwoorden
 • Vrienden. Mijn lappie - Aspire 5315 met 3 Gb intern en 500 Gb HDD wordt steeds trager.Mn FF laden en multitasken vindt ie niet zo leuk meer. ik heb alle legitieme software, maar mss geeft HJT beter inzicht. MBAM en Eset online zijn schoon Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 12:34:53, on 7-8-2011 Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505) MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Internetbeveiliging\Common\FSM32.EXE C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\hkcmd.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEMN.EXE C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Program Files\Allway Sync\Bin\syncappw.exe C:\ProgramData\Badoo\Badoo Desktop\1.6.30.1023\Badoo.Desktop.exe C:\Program Files\Google\Google Calendar Sync\GoogleCalendarSync.exe C:\Program Files\Folding@home\Folding@home-x86\Folding@home.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE C:\Users\mobile\AppData\Roaming\Folding@home-x86\FahCore_a4.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Windows\System32\mobsync.exe C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Program Files\Innovative Solutions\DriverMax\devices.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Users\mobile\Downloads\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://badoo.com/startpage/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: (no name) - {f999a48b-1950-4d81-9971-79018f807b4b} - (no file) O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files\Internetbeveiliging\NRS\iescript\baselitmus.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files\Internetbeveiliging\NRS\iescript\baselitmus.dll O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Internetbeveiliging\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Internetbeveiliging\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript O4 - HKLM\..\Run: [BCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE" O4 - HKCU\..\Run: [GrooveMonitor] C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEMN.EXE O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun O4 - HKCU\..\Run: [Allway Sync] "C:\Program Files\Allway Sync\Bin\syncappw.exe" -m O4 - HKCU\..\Run: [DriverMax] "C:\Program Files\Innovative Solutions\DriverMax\devices.exe" -agent O4 - HKCU\..\Run: [DriverMax_RESTART] "C:\Program Files\Innovative Solutions\DriverMax\devices.exe" -RESTART O4 - HKCU\..\Run: [Badoo Desktop] C:\ProgramData\Badoo\Badoo Desktop\1.6.30.1023\Badoo.Desktop.exe O4 - Startup: Folding@home.lnk = ? O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE O4 - Global Startup: Google Calendar Sync.lnk = C:\Program Files\Google\Google Calendar Sync\GoogleCalendarSync.exe O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105 O8 - Extra context menu item: >> Download This Youtube Video - UnlockForUs - C:\Users\mobile\AppData\Local\Temp\Rar$EX01.518\YoutubeFileHack\lawrence.htm O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Instellingen voor Gears - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.5.36.0\gears.dll O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files\Internetbeveiliging\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Internetbeveiliging\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Internetbeveiliging\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Internetbeveiliging\ORSP Client\fsorsp.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe -- End of file - 9425 bytes
 • Hoi Anjo, indien jij Taakbeheer oproept, wat wordt dan aangegeven over het aantal processen en CPU-gebruik? Je log ziet er goed uit, ik denk dat F-Secure in combinatie met een aantal andere standaard lopende processen de snelheid drukken. Drivermax in een notebook: niet nodig! Kan je zonder meer verwijderen! Het enigste wat je kan doen is af en toe Acer support bezoeken.
 • Rond de 77 processen.gebruik ong 57 % processorkracht.Wordt Mn veroorzaakt door FAH, wat 40% processorcapaciteit mág gebruiken. Drivermax staat er alleen op om online de door mij beheerde configs direct bij de hand te hebben
 • Weet niet wat je aan onderhoud doet op je pc? Mijn advies zou zijn, installeer Soluto en kijk eens wat er automatisch opstart met Windows en je brower(s). Veel programma's starten allemaal onnodige services die je niet gebruikt, maar wel resources zoals cpu en geheugen nodig hebben. Soluto geeft tips over wat je kan uitschakelen, kan uitstellen, etc. Scheelt ten eerste een berg in je opstart tijd van windows(kan rustig 1 - 3 minuten schelen) en in de opstart tijd van je browser. Soluto laat gelijk zien wat je winst is. Ten tweede en belangrijker, het leverd dit een lager gebruik op van resources, dus meer resources beschikbaar voor datgene wat je wel gebruikt. [url]http://www.soluto.com/[/url] Andere tip zou zijn om iets als ccleaner te installeren om alle overbodige ouwe meuk te verwijderen. Deinstalleer ook gelijk programma's die je niet nodig hebt. Schakel verder alles uit wat je niet nodig hebt (zoals FAH) en kijk dan eens of het beter werkt. Schakel dan vervolgens weer bepaalde zaken in, 1 voor 1 en kijk wanneer het mis gaat.
 • Je schrijft "Drivermax staat er alleen op om online de door mij beheerde configs direct bij de hand te hebben". Hoe vaak doe je dat per dag/week/maand? Want is het dan nodig dat Drivermax automatisch opstart?
 • @ Naibaf Ccleaner loopt 1 maal per weeek. Soluto geeft geen meerwaarde , getest en afgekeurd- al een jaar terug trouwens. @ abraham Drivermax stond niet automatisch, was gedisabled in Msconfig, maar bij laatste update heeft die doerak zich weer in auto-opstart genesteld. Staat nu weer uit. Systeem is gewoon gevoelsmatig wat trager en instabieler alhoewel mn outlook minder vaak crashed sinds jouw laatste interventie maar ik weet t niet. Je kent t vast wel, zo van , vreemd, waarom doet ie dat nou?? OFF Topic Dat systeem van Sprokkie, ik heb jou en dit forum aangeraden. Ik zag dat startscherm en riep Rootkit en HJT. Maar dat er zoveel ellende inzat, had ik ook niet bevroed...
 • Doe dan maar het volgende: [[b:1294d3f161]Welk programma[/b:1294d3f161]: Kaspersky [b:1294d3f161]TDSSKiller[/b:1294d3f161] [b:1294d3f161]Waarvoor/waarom[/b:1294d3f161]: Rootkitscanner [b:1294d3f161]Moeilijkheidsgraad[/b:1294d3f161]: geen [b:1294d3f161]Downloadlokatie[/b:1294d3f161]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden of anders daar naar toe verplaatsen! [b:1294d3f161]Download[/b:1294d3f161] [b:1294d3f161]TDSSKiller[/b:1294d3f161] [url=http://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.zip][b:1294d3f161]hier[/b:1294d3f161][/url]. [b:1294d3f161]Installatie[/b:1294d3f161]: [list:1294d3f161][*:1294d3f161] pak het bestand uit op je bureaublad.[/list:u:1294d3f161] [b:1294d3f161]TDSSKiller gebruiken[/b:1294d3f161]: [list:1294d3f161][*:1294d3f161]Windows 2000 en Windows XP: start "TDSSKiller" middels dubbelklik op TDSSKiller.exe. [*:1294d3f161]Windows Vista en Windows 7: start "TDSSKiller" middels rechtsklik op TDSSKiller.exe en dan kiezen voor [b:1294d3f161]Als Administrator uitvoeren[/b:1294d3f161]. [*:1294d3f161]Idien TDSSKiller met een bericht komt over een beschikbare update, dan voer je deze eerst uit.[/list:u:1294d3f161] [img:1294d3f161]http://www.imgdumper.nl/uploads4/4dc1d6438f791/4dc1d6438d897-TDSSKiller_2011-05-05_00-26-21.jpg[/img:1294d3f161] [list:1294d3f161][*:1294d3f161]Klik vervolgens op de knop [b:1294d3f161]"Start Scan"[/b:1294d3f161] en volg de instructies. [*:1294d3f161] Nadat de scan klaar is klik je op de knop [b:1294d3f161]"Report"[/b:1294d3f161]. [*:1294d3f161]Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit bestand. [list:1294d3f161][*:1294d3f161][b:1294d3f161]Herstart de pc indien TDSSKiller die optie aangeeft (Reboot now).[/b:1294d3f161] [*:1294d3f161]Wanneer het opnieuw opstarten noodzakelijk is, vind je de logfile in [b:1294d3f161]C:\TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt[/b:1294d3f161][/list:u:1294d3f161][/list:u:1294d3f161]
 • 2011/08/07 19:20:26.0140 0684 TDSS rootkit removing tool 2.5.14.0 Aug 5 2011 16:09:29 2011/08/07 19:20:26.0668 0684 ================================================================================ 2011/08/07 19:20:26.0668 0684 SystemInfo: 2011/08/07 19:20:26.0668 0684 2011/08/07 19:20:26.0668 0684 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0 2011/08/07 19:20:26.0668 0684 Product type: Workstation 2011/08/07 19:20:26.0669 0684 ComputerName: MOBILE-PC 2011/08/07 19:20:26.0707 0684 UserName: mobile 2011/08/07 19:20:26.0707 0684 Windows directory: C:\Windows 2011/08/07 19:20:26.0707 0684 System windows directory: C:\Windows 2011/08/07 19:20:26.0707 0684 Processor architecture: Intel x86 2011/08/07 19:20:26.0707 0684 Number of processors: 1 2011/08/07 19:20:26.0707 0684 Page size: 0x1000 2011/08/07 19:20:26.0707 0684 Boot type: Normal boot 2011/08/07 19:20:26.0707 0684 ================================================================================ 2011/08/07 19:20:28.0320 0684 Initialize success 2011/08/07 19:20:34.0947 5404 ================================================================================ 2011/08/07 19:20:34.0947 5404 Scan started 2011/08/07 19:20:34.0947 5404 Mode: Manual; 2011/08/07 19:20:34.0947 5404 ================================================================================ 2011/08/07 19:20:35.0821 5404 1394ohci (1b133875b8aa8ac48969bd3458afe9f5) C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys 2011/08/07 19:20:35.0901 5404 ACPI (cea80c80bed809aa0da6febc04733349) C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys 2011/08/07 19:20:35.0970 5404 AcpiPmi (1efbc664abff416d1d07db115dcb264f) C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys 2011/08/07 19:20:36.0065 5404 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys 2011/08/07 19:20:36.0140 5404 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys 2011/08/07 19:20:36.0217 5404 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys 2011/08/07 19:20:36.0350 5404 AFD (9ebbba55060f786f0fcaa3893bfa2806) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys 2011/08/07 19:20:36.0422 5404 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys 2011/08/07 19:20:36.0503 5404 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys 2011/08/07 19:20:36.0589 5404 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys 2011/08/07 19:20:36.0636 5404 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys 2011/08/07 19:20:36.0690 5404 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys 2011/08/07 19:20:36.0752 5404 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys 2011/08/07 19:20:36.0807 5404 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys 2011/08/07 19:20:36.0898 5404 amdsata (d320bf87125326f996d4904fe24300fc) C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys 2011/08/07 19:20:36.0952 5404 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys 2011/08/07 19:20:37.0007 5404 amdxata (46387fb17b086d16dea267d5be23a2f2) C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys 2011/08/07 19:20:37.0087 5404 AppID (aea177f783e20150ace5383ee368da19) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys 2011/08/07 19:20:37.0221 5404 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys 2011/08/07 19:20:37.0276 5404 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys 2011/08/07 19:20:37.0382 5404 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys 2011/08/07 19:20:37.0457 5404 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys 2011/08/07 19:20:37.0562 5404 athr (3dd5636164ba137089af39e55f00fd2e) C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys 2011/08/07 19:20:37.0831 5404 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys 2011/08/07 19:20:37.0926 5404 b57nd60x (6f41a4c5745bb99f89406f57164f099e) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys 2011/08/07 19:20:38.0021 5404 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys 2011/08/07 19:20:38.0101 5404 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys 2011/08/07 19:20:38.0179 5404 bowser (8f2da3028d5fcbd1a060a3de64cd6506) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys 2011/08/07 19:20:38.0226 5404 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys 2011/08/07 19:20:38.0277 5404 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys 2011/08/07 19:20:38.0343 5404 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys 2011/08/07 19:20:38.0399 5404 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys 2011/08/07 19:20:38.0465 5404 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys 2011/08/07 19:20:38.0512 5404 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys 2011/08/07 19:20:38.0596 5404 Btcsrusb (22eb06b1955fa33e2aeed3175585b90b) C:\Windows\system32\Drivers\btcusb.sys 2011/08/07 19:20:38.0685 5404 BthEnum (2865a5c8e98c70c605f417908cebb3a4) C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys 2011/08/07 19:20:38.0746 5404 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys 2011/08/07 19:20:38.0806 5404 BthPan (ad1872e5829e8a2c3b5b4b641c3eab0e) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys 2011/08/07 19:20:38.0890 5404 BTHPORT (c2fbf6d271d9a94d839c416bf186ead9) C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys 2011/08/07 19:20:38.0984 5404 BTHUSB (c81e9413a25a439f436b1d4b6a0cf9e9) C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys 2011/08/07 19:20:39.0154 5404 btwaudio (f064be7316889ec0a63f8a91856047a1) C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys 2011/08/07 19:20:39.0223 5404 btwavdt (bf9256ff01b093a5d90bb7a35ec90410) C:\Windows\system32\drivers\btwavdt.sys 2011/08/07 19:20:39.0290 5404 btwrchid (0ab8c1ac177afb27309e1072faf34a37) C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys 2011/08/07 19:20:39.0845 5404 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys 2011/08/07 19:20:39.0941 5404 cdrom (be167ed0fdb9c1fa1133953c18d5a6c9) C:\Windows\system32\drivers\cdrom.sys 2011/08/07 19:20:40.0023 5404 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys 2011/08/07 19:20:40.0102 5404 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:\Windows\system32\CLFS.sys 2011/08/07 19:20:40.0216 5404 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys 2011/08/07 19:20:40.0287 5404 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys 2011/08/07 19:20:40.0356 5404 CNG (1b675691ed940766149c93e8f4488d68) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys 2011/08/07 19:20:40.0410 5404 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys 2011/08/07 19:20:40.0478 5404 CompositeBus (cbe8c58a8579cfe5fccf809e6f114e89) C:\Windows\system32\drivers\CompositeBus.sys 2011/08/07 19:20:40.0550 5404 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys 2011/08/07 19:20:40.0663 5404 CSC (3c2177a897b4ca2788c6fb0c3fd81d4b) C:\Windows\system32\drivers\csc.sys 2011/08/07 19:20:40.0793 5404 DfsC (f024449c97ec1e464aaffda18593db88) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys 2011/08/07 19:20:40.0855 5404 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys 2011/08/07 19:20:40.0936 5404 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys 2011/08/07 19:20:41.0048 5404 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys 2011/08/07 19:20:41.0131 5404 DXGKrnl (23f5d28378a160352ba8f817bd8c71cb) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys 2011/08/07 19:20:41.0211 5404 e.dentifier2 (5d41bfb57fe676fb513f84d23e40e939) C:\Windows\system32\DRIVERS\aabed2.sys 2011/08/07 19:20:41.0359 5404 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys 2011/08/07 19:20:41.0619 5404 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys 2011/08/07 19:20:41.0711 5404 epmntdrv (539ca34fbc74ec366a0d751028c32a08) C:\Windows\system32\epmntdrv.sys 2011/08/07 19:20:41.0783 5404 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys 2011/08/07 19:20:41.0884 5404 EuGdiDrv (1f2f4ab15ce03ecc257feb2f6dc5a013) C:\Windows\system32\EuGdiDrv.sys 2011/08/07 19:20:41.0978 5404 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys 2011/08/07 19:20:42.0145 5404 F-Secure Filter (d4980588ed87f8bb16be43ddd0fbd5fe) C:\Program Files\Internetbeveiliging\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys 2011/08/07 19:20:42.0213 5404 F-Secure Gatekeeper (b944feed1e1720da72f82695b0afb078) C:\Program Files\Internetbeveiliging\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys 2011/08/07 19:20:42.0315 5404 F-Secure HIPS (f5aca65237c7511d5803cdc5e7003d75) C:\Program Files\Internetbeveiliging\HIPS\drivers\fshs.sys 2011/08/07 19:20:42.0373 5404 F-Secure Recognizer (6ce1195511533c9359f91a9e63792f5e) C:\Program Files\Internetbeveiliging\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys 2011/08/07 19:20:42.0523 5404 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys 2011/08/07 19:20:42.0596 5404 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys 2011/08/07 19:20:42.0689 5404 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys 2011/08/07 19:20:42.0739 5404 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys 2011/08/07 19:20:42.0792 5404 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys 2011/08/07 19:20:42.0935 5404 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys 2011/08/07 19:20:43.0044 5404 fsbts (0e3e5d0486c4e2128b9f0e1c2fd410c4) C:\Windows\system32\Drivers\fsbts.sys 2011/08/07 19:20:43.0118 5404 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys 2011/08/07 19:20:43.0204 5404 FSES (c5e2c835074cf73655fcdd3273a3bbf5) C:\Windows\system32\drivers\fses.sys 2011/08/07 19:20:43.0293 5404 FSFW (7c54f491c35e74cb0a81ba7ec5af7b2f) C:\Windows\system32\drivers\fsdfw.sys 2011/08/07 19:20:43.0451 5404 fsvista (f4a1769bd7a3f073c492663e6a7decd1) C:\Program Files\Internetbeveiliging\Anti-Virus\minifilter\fsvista.sys 2011/08/07 19:20:43.0526 5404 Fs_Rec (a574b4360e438977038aae4bf60d79a2) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys 2011/08/07 19:20:43.0601 5404 fvevol (8a73e79089b282100b9393b644cb853b) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys 2011/08/07 19:20:43.0668 5404 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys 2011/08/07 19:20:43.0802 5404 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys 2011/08/07 19:20:43.0878 5404 HdAudAddService (a5ef29d5315111c80a5c1abad14c8972) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys 2011/08/07 19:20:43.0935 5404 HDAudBus (9036377b8a6c15dc2eec53e489d159b5) C:\Windows\system32\drivers\HDAudBus.sys 2011/08/07 19:20:43.0992 5404 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys 2011/08/07 19:20:44.0057 5404 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys 2011/08/07 19:20:44.0121 5404 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys 2011/08/07 19:20:44.0205 5404 HidUsb (10c19f8290891af023eaec0832e1eb4d) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys 2011/08/07 19:20:44.0326 5404 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys 2011/08/07 19:20:44.0443 5404 HSF_DPV (a437b370f97b160c66f0847ed5099e3b) C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_DPV.sys 2011/08/07 19:20:44.0512 5404 HSXHWAZL (f20b9be5f3ae257b6358597da323260e) C:\Windows\system32\DRIVERS\HSXHWAZL.sys 2011/08/07 19:20:44.0611 5404 HTTP (871917b07a141bff43d76d8844d48106) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys 2011/08/07 19:20:44.0709 5404 hwdatacard (19e6885a061011d8dabe8f64498423fa) C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys 2011/08/07 19:20:44.0764 5404 hwpolicy (0c4e035c7f105f1299258c90886c64c5) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys 2011/08/07 19:20:44.0873 5404 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:\Windows\system32\drivers\i8042prt.sys 2011/08/07 19:20:45.0018 5404 iaStor (f989555f1662581032cce1578a8ff28e) C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys 2011/08/07 19:20:45.0117 5404 iaStorV (5cd5f9a5444e6cdcb0ac89bd62d8b76e) C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys 2011/08/07 19:20:45.0332 5404 igfx (9467514ea189475a6e7fdc5d7bde9d3f) C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys 2011/08/07 19:20:45.0588 5404 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys 2011/08/07 19:20:45.0825 5404 IntcAzAudAddService (7e9fee5f83c74be2fd48d163952e3caa) C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys 2011/08/07 19:20:45.0994 5404 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys 2011/08/07 19:20:46.0086 5404 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys 2011/08/07 19:20:46.0165 5404 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys 2011/08/07 19:20:46.0251 5404 IPMIDRV (4bd7134618c1d2a27466a099062547bf) C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys 2011/08/07 19:20:46.0305 5404 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys 2011/08/07 19:20:46.0379 5404 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys 2011/08/07 19:20:46.0453 5404 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys 2011/08/07 19:20:46.0505 5404 iScsiPrt (cb7a9abb12b8415bce5d74994c7ba3ae) C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys 2011/08/07 19:20:46.0584 5404 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:\Windows\system32\drivers\kbdclass.sys 2011/08/07 19:20:46.0662 5404 kbdhid (9e3ced91863e6ee98c24794d05e27a71) C:\Windows\system32\drivers\kbdhid.sys 2011/08/07 19:20:46.0812 5404 KSecDD (412cea1aa78cc02a447f5c9e62b32ff1) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys 2011/08/07 19:20:46.0899 5404 KSecPkg (26c046977e85b95036453d7b88ba1820) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys 2011/08/07 19:20:47.0030 5404 LHidFilt (318b3d608fbec44b7e0c23bf759dced5) C:\Windows\system32\DRIVERS\LHidFilt.Sys 2011/08/07 19:20:47.0101 5404 lltdio (f7611ec07349979da9b0ae1f18ccc7a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys 2011/08/07 19:20:47.0193 5404 LMouFilt (84af069d219df3c43dc6792b2bbd7bed) C:\Windows\system32\DRIVERS\LMouFilt.Sys 2011/08/07 19:20:47.0277 5404 LSI_FC (eb119a53ccf2acc000ac71b065b78fef) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys 2011/08/07 19:20:47.0351 5404 LSI_SAS (8ade1c877256a22e49b75d1cc9161f9c) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys 2011/08/07 19:20:47.0406 5404 LSI_SAS2 (dc9dc3d3daa0e276fd2ec262e38b11e9) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys 2011/08/07 19:20:47.0459 5404 LSI_SCSI (0a036c7d7cab643a7f07135ac47e0524) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys 2011/08/07 19:20:47.0530 5404 luafv (6703e366cc18d3b6e534f5cf7df39cee) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys 2011/08/07 19:20:47.0625 5404 LUsbFilt (95dab70d56bbac7ddb7e6d0017d71369) C:\Windows\system32\Drivers\LUsbFilt.Sys 2011/08/07 19:20:47.0733 5404 LVPr2Mon (1a7db7a00a4b0d8da24cd691a4547291) C:\Windows\system32\DRIVERS\LVPr2Mon.sys 2011/08/07 19:20:47.0852 5404 LVRS (37072ec9299e825f4335cc554b6fac6a) C:\Windows\system32\DRIVERS\lvrs.sys 2011/08/07 19:20:48.0088 5404 LVUVC (a240e42a7402e927a71b6e8aa4629b13) C:\Windows\system32\DRIVERS\lvuvc.sys 2011/08/07 19:20:48.0449 5404 mdmxsdk (0a6a9a9407626bdd89a7cfe87a973a87) C:\Windows\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys 2011/08/07 19:20:48.0508 5404 megasas (0fff5b045293002ab38eb1fd1fc2fb74) C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys 2011/08/07 19:20:48.0573 5404 MegaSR (dcbab2920c75f390caf1d29f675d03d6) C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys 2011/08/07 19:20:48.0664 5404 Modem (f001861e5700ee84e2d4e52c712f4964) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys 2011/08/07 19:20:48.0729 5404 monitor (79d10964de86b292320e9dfe02282a23) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys 2011/08/07 19:20:48.0803 5404 mouclass (fb18cc1d4c2e716b6b903b0ac0cc0609) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys 2011/08/07 19:20:48.0862 5404 mouhid (2c388d2cd01c9042596cf3c8f3c7b24d) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys 2011/08/07 19:20:48.0935 5404 mountmgr (fc8771f45ecccfd89684e38842539b9b) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys 2011/08/07 19:20:49.0004 5404 mpio (2d699fb6e89ce0d8da14ecc03b3edfe0) C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys 2011/08/07 19:20:49.0063 5404 mpsdrv (ad2723a7b53dd1aacae6ad8c0bfbf4d0) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys 2011/08/07 19:20:49.0124 5404 MRxDAV (ceb46ab7c01c9f825f8cc6babc18166a) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys 2011/08/07 19:20:49.0196 5404 mrxsmb (5d16c921e3671636c0eba3bbaac5fd25) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys 2011/08/07 19:20:49.0302 5404 mrxsmb10 (a70c828a93cce4c11617f6249f4d87fc) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys 2011/08/07 19:20:49.0368 5404 mrxsmb20 (b81f204d146000be76651a50670a5e9e) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys 2011/08/07 19:20:49.0441 5404 msahci (012c5f4e9349e711e11e0f19a8589f0a) C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys 2011/08/07 19:20:49.0520 5404 msdsm (55055f8ad8be27a64c831322a780a228) C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys 2011/08/07 19:20:49.0626 5404 Msfs (daefb28e3af5a76abcc2c3078c07327f) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys 2011/08/07 19:20:49.0677 5404 mshidkmdf (3e1e5767043c5af9367f0056295e9f84) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys 2011/08/07 19:20:49.0721 5404 msisadrv (0a4e5757ae09fa9622e3158cc1aef114) C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys 2011/08/07 19:20:49.0818 5404 MSKSSRV (8c0860d6366aaffb6c5bb9df9448e631) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys 2011/08/07 19:20:49.0875 5404 MSPCLOCK (3ea8b949f963562cedbb549eac0c11ce) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys 2011/08/07 19:20:49.0938 5404 MSPQM (f456e973590d663b1073e9c463b40932) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys 2011/08/07 19:20:49.0996 5404 MsRPC (0e008fc4819d238c51d7c93e7b41e560) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys 2011/08/07 19:20:50.0083 5404 mssmbios (fc6b9ff600cc585ea38b12589bd4e246) C:\Windows\system32\drivers\mssmbios.sys 2011/08/07 19:20:50.0135 5404 MSTEE (b42c6b921f61a6e55159b8be6cd54a36) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys 2011/08/07 19:20:50.0186 5404 MTConfig (33599130f44e1f34631cea241de8ac84) C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys 2011/08/07 19:20:50.0419 5404 Mup (159fad02f64e6381758c990f753bcc80) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys 2011/08/07 19:20:50.0540 5404 NativeWifiP (26384429fcd85d83746f63e798ab1480) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys 2011/08/07 19:20:50.0630 5404 NDIS (e7c54812a2aaf43316eb6930c1ffa108) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys 2011/08/07 19:20:50.0691 5404 NdisCap (0e1787aa6c9191d3d319e8bafe86f80c) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys 2011/08/07 19:20:50.0752 5404 NdisTapi (e4a8aec125a2e43a9e32afeea7c9c888) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys 2011/08/07 19:20:50.0815 5404 Ndisuio (d8a65dafb3eb41cbb622745676fcd072) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys 2011/08/07 19:20:50.0886 5404 NdisWan (38fbe267e7e6983311179230facb1017) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys 2011/08/07 19:20:50.0936 5404 NDProxy (a4bdc541e69674fbff1a8ff00be913f2) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys 2011/08/07 19:20:51.0010 5404 NetBIOS (80b275b1ce3b0e79909db7b39af74d51) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys 2011/08/07 19:20:51.0088 5404 NetBT (280122ddcf04b378edd1ad54d71c1e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys 2011/08/07 19:20:51.0236 5404 nfrd960 (1d85c4b390b0ee09c7a46b91efb2c097) C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys 2011/08/07 19:20:51.0460 5404 Npfs (1db262a9f8c087e8153d89bef3d2235f) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys 2011/08/07 19:20:51.0547 5404 nsiproxy (e9a0a4d07e53d8fea2bb8387a3293c58) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys 2011/08/07 19:20:51.0670 5404 Ntfs (81189c3d7763838e55c397759d49007a) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys 2011/08/07 19:20:51.0732 5404 Null (f9756a98d69098dca8945d62858a812c) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys 2011/08/07 19:20:51.0803 5404 nvraid (b3e25ee28883877076e0e1ff877d02e0) C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys 2011/08/07 19:20:51.0857 5404 nvstor (4380e59a170d88c4f1022eff6719a8a4) C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys 2011/08/07 19:20:51.0936 5404 nv_agp (5a0983915f02bae73267cc2a041f717d) C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys 2011/08/07 19:20:52.0010 5404 ohci1394 (08a70a1f2cdde9bb49b885cb817a66eb) C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys 2011/08/07 19:20:52.0168 5404 Parport (2ea877ed5dd9713c5ac74e8ea7348d14) C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys 2011/08/07 19:20:52.0232 5404 partmgr (bf8f6af06da75b336f07e23aef97d93b) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys 2011/08/07 19:20:52.0293 5404 Parvdm (eb0a59f29c19b86479d36b35983daadc) C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys 2011/08/07 19:20:52.0412 5404 pci (673e55c3498eb970088e812ea820aa8f) C:\Windows\system32\drivers\pci.sys 2011/08/07 19:20:52.0460 5404 pciide (afe86f419014db4e5593f69ffe26ce0a) C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys 2011/08/07 19:20:52.0518 5404 pcmcia (f396431b31693e71e8a80687ef523506) C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys 2011/08/07 19:20:52.0581 5404 pcw (250f6b43d2b613172035c6747aeeb19f) C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys 2011/08/07 19:20:52.0657 5404 PEAUTH (9e0104ba49f4e6973749a02bf41344ed) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys 2011/08/07 19:20:52.0871 5404 PptpMiniport (631e3e205ad6d86f2aed6a4a8e69f2db) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys 2011/08/07 19:20:52.0938 5404 Processor (85b1e3a0c7585bc4aae6899ec6fcf011) C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys 2011/08/07 19:20:53.0060 5404 Psched (6270ccae2a86de6d146529fe55b3246a) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys 2011/08/07 19:20:53.0164 5404 ql2300 (ab95ecf1f6659a60ddc166d8315b0751) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys 2011/08/07 19:20:53.0236 5404 ql40xx (b4dd51dd25182244b86737dc51af2270) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys 2011/08/07 19:20:53.0305 5404 QWAVEdrv (584078ca1b95ca72df2a27c336f9719d) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys 2011/08/07 19:20:53.0392 5404 RasAcd (30a81b53c766d0133bb86d234e5556ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys 2011/08/07 19:20:53.0461 5404 RasAgileVpn (57ec4aef73660166074d8f7f31c0d4fd) C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys 2011/08/07 19:20:53.0519 5404 Rasl2tp (d9f91eafec2815365cbe6d167e4e332a) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys 2011/08/07 19:20:53.0585 5404 RasPppoe (0fe8b15916307a6ac12bfb6a63e45507) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys 2011/08/07 19:20:53.0675 5404 RasSstp (44101f495a83ea6401d886e7fd70096b) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys 2011/08/07 19:20:53.0739 5404 rdbss (d528bc58a489409ba40334ebf96a311b) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys 2011/08/07 19:20:53.0792 5404 rdpbus (0d8f05481cb76e70e1da06ee9f0da9df) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys 2011/08/07 19:20:53.0841 5404 RDPCDD (23dae03f29d253ae74c44f99e515f9a1) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys 2011/08/07 19:20:53.0892 5404 RDPDR (b973fcfc50dc1434e1970a146f7e3885) C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys 2011/08/07 19:20:53.0951 5404 RDPENCDD (5a53ca1598dd4156d44196d200c94b8a) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys 2011/08/07 19:20:54.0008 5404 RDPREFMP (44b0a53cd4f27d50ed461dae0c0b4e1f) C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys 2011/08/07 19:20:54.0102 5404 RdpVideoMiniport (68a0387f58e226deee23d9715955572a) C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys 2011/08/07 19:20:54.0152 5404 RDPWD (288b06960d78428ff89e811632684e20) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys 2011/08/07 19:20:54.0218 5404 rdyboost (518395321dc96fe2c9f0e96ac743b656) C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys 2011/08/07 19:20:54.0342 5404 Revoflt (b9bb8e2093c1615ad6ea55ad96214354) C:\Windows\system32\DRIVERS\revoflt.sys 2011/08/07 19:20:54.0400 5404 RFCOMM (cb928d9e6daf51879dd6ba8d02f01321) C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys 2011/08/07 19:20:54.0479 5404 rspndr (032b0d36ad92b582d869879f5af5b928) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys 2011/08/07 19:20:54.0540 5404 RTL8187 (325590e7e9587459643ba24d2cf73bf2) C:\Windows\system32\DRIVERS\rtl8187.sys 2011/08/07 19:20:54.0592 5404 s3cap (7fa7f2e249a5dcbb7970630e15e1f482) C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys 2011/08/07 19:20:54.0677 5404 SBKUPNT (729248b54aff21e740054acebfdbcb1c) C:\Windows\system32\Drivers\SBKUPNT.SYS 2011/08/07 19:20:54.0720 5404 sbp2port (05d860da1040f111503ac416ccef2bca) C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys 2011/08/07 19:20:54.0782 5404 scfilter (0693b5ec673e34dc147e195779a4dcf6) C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys 2011/08/07 19:20:54.0899 5404 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys 2011/08/07 19:20:54.0999 5404 Ser2pl (ebd062f4ca949f9e4d6102d64f81952c) C:\Windows\system32\DRIVERS\ser2pl.sys 2011/08/07 19:20:55.0033 5404 Serenum (9ad8b8b515e3df6acd4212ef465de2d1) C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys 2011/08/07 19:20:55.0070 5404 Serial (5fb7fcea0490d821f26f39cc5ea3d1e2) C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys 2011/08/07 19:20:55.0140 5404 sermouse (79bffb520327ff916a582dfea17aa813) C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys 2011/08/07 19:20:55.0227 5404 sffdisk (9f976e1eb233df46fce808d9dea3eb9c) C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys 2011/08/07 19:20:55.0267 5404 sffp_mmc (932a68ee27833cfd57c1639d375f2731) C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys 2011/08/07 19:20:55.0305 5404 sffp_sd (6d4ccaedc018f1cf52866bbbaa235982) C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys 2011/08/07 19:20:55.0358 5404 sfloppy (db96666cc8312ebc45032f30b007a547) C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys 2011/08/07 19:20:55.0426 5404 sisagp (2565cac0dc9fe0371bdce60832582b2e) C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys 2011/08/07 19:20:55.0470 5404 SiSRaid2 (a9f0486851becb6dda1d89d381e71055) C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys 2011/08/07 19:20:55.0521 5404 SiSRaid4 (3727097b55738e2f554972c3be5bc1aa) C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys 2011/08/07 19:20:55.0570 5404 Smb (3e21c083b8a01cb70ba1f09303010fce) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys 2011/08/07 19:20:55.0647 5404 spldr (95cf1ae7527fb70f7816563cbc09d942) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys 2011/08/07 19:20:55.0753 5404 srv (e4c2764065d66ea1d2d3ebc28fe99c46) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys 2011/08/07 19:20:55.0801 5404 srv2 (03f0545bd8d4c77fa0ae1ceedfcc71ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys 2011/08/07 19:20:55.0888 5404 SrvHsfHDA (e00fdfaff025e94f9821153750c35a6d) C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS 2011/08/07 19:20:56.0105 5404 SrvHsfV92 (ceb4e3b6890e1e42dca6694d9e59e1a0) C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV3.SYS 2011/08/07 19:20:56.0180 5404 SrvHsfWinac (bc0c7ea89194c299f051c24119000e17) C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT3.SYS 2011/08/07 19:20:56.0261 5404 srvnet (be6bd660caa6f291ae06a718a4fa8abc) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys 2011/08/07 19:20:56.0378 5404 stexstor (db32d325c192b801df274bfd12a7e72b) C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys 2011/08/07 19:20:56.0472 5404 storflt (472af0311073dceceaa8fa18ba2bdf89) C:\Windows\system32\drivers\vmstorfl.sys 2011/08/07 19:20:56.0528 5404 storvsc (dcaffd62259e0bdb433dd67b5bb37619) C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys 2011/08/07 19:20:56.0587 5404 swenum (e58c78a848add9610a4db6d214af5224) C:\Windows\system32\drivers\swenum.sys 2011/08/07 19:20:56.0801 5404 Tcpip (24326784df8f3d5f5bbb9f878ce33c14) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys 2011/08/07 19:20:56.0886 5404 TCPIP6 (24326784df8f3d5f5bbb9f878ce33c14) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys 2011/08/07 19:20:56.0983 5404 tcpipreg (cca24162e055c3714ce5a88b100c64ed) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys 2011/08/07 19:20:57.0070 5404 TDPIPE (1cb91b2bd8f6dd367dfc2ef26fd751b2) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys 2011/08/07 19:20:57.0117 5404 TDTCP (2c10395baa4847f83042813c515cc289) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys 2011/08/07 19:20:57.0228 5404 tdx (b459575348c20e8121d6039da063c704) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys 2011/08/07 19:20:57.0343 5404 teamviewervpn (9101fffcfccd1a30e870a5b8a9091b10) C:\Windows\system32\DRIVERS\teamviewervpn.sys 2011/08/07 19:20:57.0410 5404 TermDD (04dbf4b01ea4bf25a9a3e84affac9b20) C:\Windows\system32\drivers\termdd.sys 2011/08/07 19:20:57.0605 5404 tssecsrv (254bb140eee3c59d6114c1a86b636877) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys 2011/08/07 19:20:57.0695 5404 TsUsbFlt (fd1d6c73e6333be727cbcc6054247654) C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys 2011/08/07 19:20:57.0801 5404 tunnel (b2fa25d9b17a68bb93d58b0556e8c90d) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys 2011/08/07 19:20:57.0879 5404 uagp35 (750fbcb269f4d7dd2e420c56b795db6d) C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys 2011/08/07 19:20:57.0942 5404 udfs (ee43346c7e4b5e63e54f927babbb32ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys 2011/08/07 19:20:58.0046 5404 uliagpkx (44e8048ace47befbfdc2e9be4cbc8880) C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys 2011/08/07 19:20:58.0115 5404 umbus (d295bed4b898f0fd999fcfa9b32b071b) C:\Windows\system32\drivers\umbus.sys 2011/08/07 19:20:58.0173 5404 UmPass (7550ad0c6998ba1cb4843e920ee0feac) C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys 2011/08/07 19:20:58.0278 5404 usbaudio (1d9f2bd026e8e2d45033a4df3f16b78c) C:\Windows\system32\drivers\usbaudio.sys 2011/08/07 19:20:58.0337 5404 usbccgp (bd9c55d7023c5de374507acc7a14e2ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys 2011/08/07 19:20:58.0405 5404 usbcir (04ec7cec62ec3b6d9354eee93327fc82) C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys 2011/08/07 19:20:58.0453 5404 usbehci (f92de757e4b7ce9c07c5e65423f3ae3b) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys 2011/08/07 19:20:58.0520 5404 usbhub (8dc94aec6a7e644a06135ae7506dc2e9) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys 2011/08/07 19:20:58.0595 5404 usbohci (e185d44fac515a18d9deddc23c2cdf44) C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys 2011/08/07 19:20:58.0679 5404 usbprint (797d862fe0875e75c7cc4c1ad7b30252) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys 2011/08/07 19:20:58.0735 5404 usbscan (576096ccbc07e7c4ea4f5e6686d6888f) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys 2011/08/07 19:20:58.0807 5404 USBSTOR (f991ab9cc6b908db552166768176896a) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS 2011/08/07 19:20:58.0872 5404 usbuhci (68df884cf41cdada664beb01daf67e3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys 2011/08/07 19:20:58.0954 5404 usb_rndisx (d82f43d15fdaa666856c0190cb73e7c9) C:\Windows\system32\DRIVERS\usb8023x.sys 2011/08/07 19:20:59.0055 5404 vdrvroot (a059c4c3edb09e07d21a8e5c0aabd3cb) C:\Windows\system32\drivers\vdrvroot.sys 2011/08/07 19:20:59.0150 5404 vga (17c408214ea61696cec9c66e388b14f3) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys 2011/08/07 19:20:59.0217 5404 VgaSave (8e38096ad5c8570a6f1570a61e251561) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys 2011/08/07 19:20:59.0335 5404 vhdmp (5461686cca2fda57b024547733ab42e3) C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys 2011/08/07 19:20:59.0399 5404 viaagp (c829317a37b4bea8f39735d4b076e923) C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys 2011/08/07 19:20:59.0458 5404 ViaC7 (e02f079a6aa107f06b16549c6e5c7b74) C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys 2011/08/07 19:20:59.0534 5404 viaide (e43574f6a56a0ee11809b48c09e4fd3c) C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys 2011/08/07 19:20:59.0629 5404 vmbus (c2f2911156fdc7817c52829c86da494e) C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys 2011/08/07 19:20:59.0680 5404 VMBusHID (d4d77455211e204f370d08f4963063ce) C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys 2011/08/07 19:20:59.0740 5404 volmgr (4c63e00f2f4b5f86ab48a58cd990f212) C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys 2011/08/07 19:20:59.0815 5404 volmgrx (b5bb72067ddddbbfb04b2f89ff8c3c87) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys 2011/08/07 19:20:59.0909 5404 volsnap (f497f67932c6fa693d7de2780631cfe7) C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys 2011/08/07 19:20:59.0992 5404 vsmraid (9dfa0cc2f8855a04816729651175b631) C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys 2011/08/07 19:21:00.0073 5404 vwifibus (90567b1e658001e79d7c8bbd3dde5aa6) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys 2011/08/07 19:21:00.0134 5404 vwififlt (7090d3436eeb4e7da3373090a23448f7) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys 2011/08/07 19:21:00.0210 5404 vwifimp (a3f04cbea6c2a10e6cb01f8b47611882) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys 2011/08/07 19:21:00.0293 5404 WacomPen (de3721e89c653aa281428c8a69745d90) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys 2011/08/07 19:21:00.0382 5404 WANARP (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys 2011/08/07 19:21:00.0417 5404 Wanarpv6 (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys 2011/08/07 19:21:00.0592 5404 Wd (1112a9badacb47b7c0bb0392e3158dff) C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys 2011/08/07 19:21:00.0656 5404 Wdf01000 (9950e3d0f08141c7e89e64456ae7dc73) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys 2011/08/07 19:21:00.0798 5404 WfpLwf (8b9a943f3b53861f2bfaf6c186168f79) C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys 2011/08/07 19:21:00.0854 5404 WIMMount (5cf95b35e59e2a38023836fff31be64c) C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys 2011/08/07 19:21:00.0930 5404 winachsf (383c6394d018d5012de356f71db15284) C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_CNXT.sys 2011/08/07 19:21:01.0132 5404 WinUsb (a67e5f9a400f3bd1be3d80613b45f708) C:\Windows\system32\drivers\WinUSB.SYS 2011/08/07 19:21:01.0232 5404 WmiAcpi (0217679b8fca58714c3bf2726d2ca84e) C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys 2011/08/07 19:21:01.0380 5404 ws2ifsl (6db3276587b853bf886b69528fdb048c) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys 2011/08/07 19:21:01.0501 5404 WudfPf (e714a1c0354636837e20ccbf00888ee7) C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys 2011/08/07 19:21:01.0573 5404 WUDFRd (1023ee888c9b47178c5293ed5336ab69) C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys 2011/08/07 19:21:01.0680 5404 XAudio (0d287628ab896448597b9701fd5603d2) C:\Windows\system32\DRIVERS\XAudio32.sys 2011/08/07 19:21:01.0789 5404 ZD1211BU(ZyDAS) (478b4415dfb3a45b6fe61ec781e07d7b) C:\Windows\system32\DRIVERS\zd1211Bu.sys 2011/08/07 19:21:02.0081 5404 MBR (0x1B8) (3051207086651214e435112e51817dc5) \Device\Harddisk0\DR0 2011/08/07 19:21:02.0258 5404 Boot (0x1200) (885388bd3f7b540d9eeddc95cfad312e) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 2011/08/07 19:21:02.0300 5404 Boot (0x1200) (ae1b489908e39bf991ef9fa23c68bbf0) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 2011/08/07 19:21:02.0342 5404 Boot (0x1200) (12e0f0fa7ee4f0cb238edf4309dca1a6) \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 2011/08/07 19:21:02.0364 5404 ================================================================================ 2011/08/07 19:21:02.0364 5404 Scan finished 2011/08/07 19:21:02.0364 5404 ================================================================================ 2011/08/07 19:21:02.0399 2280 Detected object count: 0 2011/08/07 19:21:02.0399 2280 Actual detected object count: 0 Zal al met al toch gewoon een niet kloppend gevoel zijn van mijzelf...
 • Wees blij. [b:c60b07057b]Welk programma[/b:c60b07057b]: "aswMBR.exe' [b:c60b07057b]Waarvoor/waarom[/b:c60b07057b]: MBR-Rootkitscanner [b:c60b07057b]Moeilijkheidsgraad[/b:c60b07057b]: geen [b:c60b07057b]Downloadlokatie[/b:c60b07057b]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden of anders daar naar toe verplaatsen! [b:c60b07057b]Download[/b:c60b07057b] [b:c60b07057b]aswMBR.exe[/b:c60b07057b] [url=http://public.avast.com/~gmerek/aswMBR.exe][b:c60b07057b]hier[/b:c60b07057b][/url]. [b:c60b07057b]aswMBR.exe gebruiken[/b:c60b07057b]: [list:c60b07057b][*:c60b07057b]Windows 2000 en Windows XP: start "aswMBR.exe" middels dubbelklik op "aswMBR.exe". [*:c60b07057b]Windows Vista en Windows 7: start "aswMBR.exe" middels rechtsklik op "aswMBR.exe" en kies jij voor [b:c60b07057b]Als Administrator uitvoeren[/b:c60b07057b].[/list:u:c60b07057b] [img:c60b07057b]http://www.imgdumper.nl/uploads4/4db3f87694fe9/4db3f87693886-aswmbrscan.gif[/img:c60b07057b] [list:c60b07057b][*:c60b07057b] Klik nu in het zwarte scherm op de knop [b:c60b07057b]Scan[/b:c60b07057b] [*:c60b07057b] Als de melding "Scan finished successfully" komt, klik dan vervolgens op de knop [b:c60b07057b]Save log[/b:c60b07057b][/list:u:c60b07057b] [img:c60b07057b]http://www.imgdumper.nl/uploads4/4db3f8e71343a/4db3f8e71288d-aswmbrsavelog.gif[/img:c60b07057b] [list:c60b07057b][*:c60b07057b] Het makkelijkst is het, als opslaglokatie voor het log gewoon het bureaublad te kiezen. [*:c60b07057b] Tevens vindt je nu op het bureaublad ook het bestand [b:c60b07057b]MBR.dat[/b:c60b07057b]! [*:c60b07057b] [b:c60b07057b]MBR.dat[/b:c60b07057b] is een backupbestand, bewaar dat dus voorlopig. [*:c60b07057b] Ook op het bureaublad staat een kladbloktekst-document genaamd [b:c60b07057b]aswMBR.txt[/b:c60b07057b] [*:c60b07057b] Post de inhoud van [b:c60b07057b]aswMBR.txt[/b:c60b07057b] in jouw volgende bericht.[/list:u:c60b07057b]
 • aswMBR version 0.9.8.978 Copyright(c) 2011 AVAST Software Run date: 2011-08-07 20:55:05 ----------------------------- 20:55:05.454 OS Version: Windows 6.1.7601 Service Pack 1 20:55:05.454 Number of processors: 1 586 0x1601 20:55:05.470 ComputerName: MOBILE-PC UserName: mobile 20:55:28.352 Initialize success 20:56:13.204 AVAST engine defs: 11080700 20:56:25.067 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP2T0L0-2 20:56:25.071 Disk 0 Vendor: SAMSUNG_HM500JI 2AC101C4 Size: 476940MB BusType: 3 20:56:27.099 Disk 0 MBR read successfully 20:56:27.104 Disk 0 MBR scan 20:56:27.112 Disk 0 Windows XP default MBR code 20:56:27.119 Disk 0 scanning sectors +976768221 20:56:27.198 Disk 0 scanning C:\Windows\system32\drivers 20:56:40.957 Service scanning 20:56:42.450 Modules scanning 20:56:53.282 Disk 0 trace - called modules: 20:56:53.306 ntkrnlpa.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys halmacpi.dll ataport.SYS intelide.sys PCIIDEX.SYS atapi.sys 20:56:53.316 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0x867741f0] 20:56:53.328 3 CLASSPNP.SYS[8bbba59e] -> nt!IofCallDriver -> [0x86294918] 20:56:53.336 5 ACPI.sys[8b4963d4] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IdeDeviceP2T0L0-2[0x8667c908] 20:56:54.013 AVAST engine scan C:\Windows 20:56:55.690 AVAST engine scan C:\Windows\system32 20:59:04.936 AVAST engine scan C:\Windows\system32\drivers 20:59:20.934 AVAST engine scan C:\Users\mobile 21:02:17.915 AVAST engine scan C:\ProgramData 21:03:26.866 Scan finished successfully 21:05:20.543 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Users\mobile\Documents\MBR.dat" 21:05:20.554 The log file has been saved successfully to "C:\Users\mobile\Documents\aswMBR.txt"
 • Heel raar, je hebt Windows 7 en de MBR is van Windows XP! Heb je mogelijk een dualboot in je notebook?
 • Die hád ik. Ik liep in win7 tegen problemen aan met mijn navigatieprogramma's omdat een RS232>USB kabeltje elke keer een nieuwe compoort aanmaakte en die progsels vervolgens niet meer communiceerden met de compoorten. Dus een dualboot gemaakt met EasyBoot?. Dat ging uiteindelijk ook niet want ook in XP werden steeds nieuwe compoorten aangemaakt. Oplossing was uiteindelijk een 3e hands lappie met ingebouwde compoort waar ik nu mee navigeer en met GPS communiceer. Heb gister dus dat bootprog verteld dat die XP er niet meer is en t verwijdert. Rare is dat nu bij opstarten ik nog wel - een deel- van een bootmenu te zien krijg.Verder blijven er- mocht ik persé de win7 laten praten met mn GPS er weer 16 actieve compoorten aangegeven en kan ik poort 1, 2 en 3 niet gebruiken omdat die "door een ander applicatie in gebruik zijn" Nonsens , want ik kan maar 1 prog tegelijk laten praten met GPS. Ik had daar al eens een draadje voor gestart, maar geen zinnige oplossingen voor gekregen. Ook dit gezeur speelt op de achtergrond mee om een nieuwe herinstallatie te overwegen :oops:
 • FF nieuwe scan gedraaid voor je : aswMBR version 0.9.8.978 Copyright(c) 2011 AVAST Software Run date: 2011-08-08 09:46:47 ----------------------------- 09:46:47.094 OS Version: Windows 6.1.7601 Service Pack 1 09:46:47.094 Number of processors: 1 586 0x1601 09:46:47.094 ComputerName: MOBILE-PC UserName: mobile 09:46:47.677 Initialize success 09:46:52.571 AVAST engine defs: 11080700 09:46:54.837 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP2T0L0-2 09:46:54.841 Disk 0 Vendor: SAMSUNG_HM500JI 2AC101C4 Size: 476940MB BusType: 3 09:46:56.876 Disk 0 MBR read successfully 09:46:56.880 Disk 0 MBR scan 09:46:56.888 Disk 0 Windows XP default MBR code 09:46:56.900 Disk 0 scanning sectors +976768221 09:46:56.982 Disk 0 scanning C:\Windows\system32\drivers 09:47:11.293 Service scanning 09:47:13.806 Modules scanning 09:47:25.270 Disk 0 trace - called modules: 09:47:25.295 ntkrnlpa.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys halmacpi.dll ataport.SYS intelide.sys PCIIDEX.SYS atapi.sys dxgkrnl.sys igdkmd32.sys dxgmms1.sys 09:47:25.302 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0x86773690] 09:47:25.312 3 CLASSPNP.SYS[8bb8659e] -> nt!IofCallDriver -> [0x86282918] 09:47:25.320 5 ACPI.sys[8b4903d4] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IdeDeviceP2T0L0-2[0x866ad908] 09:47:26.191 AVAST engine scan C:\Windows 09:47:27.951 AVAST engine scan C:\Windows\system32 09:50:02.047 AVAST engine scan C:\Windows\system32\drivers 09:50:32.965 AVAST engine scan C:\Users\mobile 09:53:49.093 AVAST engine scan C:\ProgramData 09:54:56.474 Scan finished successfully 09:55:19.838 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Users\mobile\Desktop\MBR.dat" 09:55:19.852 The log file has been saved successfully to "C:\Users\mobile\Desktop\aswMBR.txt"
 • Heb jij Windows 7 zelf geïnstalleerd in die Acer van jou, ergo, heb jij mogelijk een Windows 7 installatie-DVD?
 • 1????Nee 3 . Al mijn PC's lopen op een keurig aangeschafte Update versie van win7. :lol: Daarom neig ik -ondanks alle zéér vakkundige hulp - toch naar een compleet nieuwe versie van ultimate op dit machientje te knallen. Ben ik meteen een hoop resten kwijt die vlgs mij toch ergens zitten.Dan ben ik ws ook van die verborgen compoortrommel af en verder staan de progs die ik gebruik allemaal keurig op cd/backup media mét de licenties
 • Dan doe je inderdaad maar een recovery!
 • Zoals al eerder vermeld, Ik ben gruwelijk blij voor alle tijd en adviezen die oa jij en M@rc erin stoppen om ons bij te staan. Ik ga mn DVD's opsnorren en er werk van maken. DANK :D :D

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.