Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Kan iemand mijn Hijacklog bekijken s.v.p.?

19 antwoorden
 • Hallo, Mijn computer is de laatste dagen erg traag. Voor de zekerheid even een HijackThis gedraaid. Hieronder het log. Kan iemand, geen leek als ik, s.v.p. even kijken of alles in orde is? Hartelijk dank en groet. Ruurd Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 18:41:14, on 22-10-2012 Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505) MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450) Boot mode: Normal Running processes: C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\ccSvcHst.exe C:\Program Files (x86)\avmwlanstick\WLanGUI.exe C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe C:\Users\Ruurd\Downloads\HijackThis.exe C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://startpage.com/do/mypage.pl?prf=b632e9ac9ee9ab4ba4801a3d128aadfd R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = fritz.box;*.local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe, O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\coIEPlg.dll O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\IPS\IPSBHO.DLL O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\coIEPlg.dll O4 - HKLM\..\Run: [AVMWlanClient] C:\Program Files (x86)\avmwlanstick\wlangui.exe O4 - HKCU\..\Run: [Spotify Web Helper] "C:\Users\Ruurd\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe" O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE') O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Emsisoft Anti-Malware 6.6 - Service (a2AntiMalware) - Emsisoft GmbH - C:\Program Files (x86)\Emsisoft Anti-Malware\a2service.exe O23 - Service: Adobe Active File Monitor V11 (AdobeActiveFileMonitor11.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 11 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing) O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: AVM WLAN Connection Service - AVM Berlin - C:\Program Files (x86)\avmwlanstick\WlanNetService.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\ccSvcHst.exe O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: Realtek11nSU - Realtek - C:\Program Files (x86)\REALTEK\Wireless LAN Utility\RtlService.exe O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing) O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesService64.exe O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing) O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing) O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing) O23 - Service: WDDMService - WDC - C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing) O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing) -- End of file - 8081 bytes
 • Je gebruikt Norton. En aktief zijn ook Emisoft antimalware (= ook antivirus) en Malwarebytes MBAM (Spywarescanner en webbeveiliging) Norton verzorgt ook al datgene wat die twee andere tools doen. Dus zullen er conflicten zijn en het feit dat daardoor de beoogde beveiliging juist in mindere mate aanwezig is! Dus deaktiveer in beide tools de aktieve onderdelen! [color=#FF0000:024fcb6db1][b:024fcb6db1]Stap •1•[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1] [b:024fcb6db1]Welk programma[/b:024fcb6db1]: [color=#008000:024fcb6db1][b:024fcb6db1]AdwCleaner[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1] [b:024fcb6db1]Waarvoor/waarom[/b:024fcb6db1]: Scanner om Windows op te schonen en te ontdoen van malafide toolbars. [b:024fcb6db1]Moeilijkheidsgraad[/b:024fcb6db1]: Geen. [b:024fcb6db1]Downloadlokatie[/b:024fcb6db1]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden dan wel daar naar toe verplaatsen! [b:024fcb6db1]Download[/b:024fcb6db1]: [url=http://general-changelog-team.fr/en/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner]AdwCleaner by Xplode[/url]. [b:024fcb6db1]Opmerkingen[/b:024fcb6db1]: [list:024fcb6db1][*:024fcb6db1][color=#FF0000:024fcb6db1][b:024fcb6db1] Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1]. [*:024fcb6db1]Dat na opstarten van [color=#008000:024fcb6db1][b:024fcb6db1]AdwCleaner[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1] de snelkoppelingen verdwijnen van bureaublad, is normaal.[/list:u:024fcb6db1] [b:024fcb6db1][color=#008000:024fcb6db1]AdwCleaner[/color:024fcb6db1] opstarten[/b:024fcb6db1]: [list:024fcb6db1][*:024fcb6db1][b:024fcb6db1][color=#0000FF:024fcb6db1]Windows 2000[/color:024fcb6db1][/b:024fcb6db1] en [color=#0000FF:024fcb6db1][b:024fcb6db1]Windows XP[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1]: dubbelklik op adwcleaner.exe. [*:024fcb6db1][color=#0000FF:024fcb6db1][b:024fcb6db1]Windows Vista[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1] en [color=#0000FF:024fcb6db1][b:024fcb6db1]Windows 7[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1]: via rechtsklik op adwcleaner.exe en kies voor "Als Administrator uitvoeren".[/list:u:024fcb6db1] [b:024fcb6db1][color=#008000:024fcb6db1]AdwCleaner[/color:024fcb6db1] is opgestart[/b:024fcb6db1]: [list:024fcb6db1][*:024fcb6db1]Klik op de knop [color=#0000FF:024fcb6db1][b:024fcb6db1]Verwijderen[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1] [*:024fcb6db1]Klik bij [color=#0000FF:024fcb6db1][b:024fcb6db1]AdwCleaner – Afsluiting van de programma's[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1] op [b:024fcb6db1]OK[/b:024fcb6db1] [*:024fcb6db1]Klik bij [color=#0000FF:024fcb6db1][b:024fcb6db1]AdwCleaner – Herstarten noodzakelijk[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1] op [b:024fcb6db1]OK[/b:024fcb6db1][/list:u:024fcb6db1] [b:024fcb6db1][color=#008000:024fcb6db1]AdwCleaner[/color:024fcb6db1] logbestand[/b:024fcb6db1]: [list:024fcb6db1][*:024fcb6db1]Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. [*:024fcb6db1]Post vervolgens de inhoud van dit log in je volgende bericht.[/list:u:024fcb6db1] [color=#FF0000:024fcb6db1][b:024fcb6db1]Stap •2•[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1] [b:024fcb6db1]Welk programma[/b:024fcb6db1]: [color=#008000:024fcb6db1][b:024fcb6db1]HitmanPro 3.6[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1] [b:024fcb6db1]Waarvoor/waarom[/b:024fcb6db1]: Specialistische ondemandscanner om Windows diepgaand te onderzoeken en op te schonen. [b:024fcb6db1]Moeilijkheidsgraad[/b:024fcb6db1]: Geen, maar lees alles eerst goed. [b:024fcb6db1]Downloadlokatie[/b:024fcb6db1]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden! [b:024fcb6db1]Download [color=#008000:024fcb6db1]HitmanPro 3.6[/color:024fcb6db1] als 32- of als 64-bit versie[/b:024fcb6db1]: [list:024fcb6db1][*:024fcb6db1][url=http://dl.surfright.nl/HitmanPro36.exe][b:024fcb6db1]HimanPro 3,6 32-bit-versie[/b:024fcb6db1][/url] [*:024fcb6db1][url=http://dl.surfright.nl/HitmanPro36_x64.exe][b:024fcb6db1]HimanPro 3,6 64-bit-versie[/b:024fcb6db1][/url][/list:u:024fcb6db1] [b:024fcb6db1]HitmanPro 3.6 opstarten[/b:024fcb6db1] [list:024fcb6db1][*:024fcb6db1] [b:024fcb6db1][color=#FF0000:024fcb6db1]Sluit nu eerst alle nog openstaande programmavensters![/color:024fcb6db1][/b:024fcb6db1] [*:024fcb6db1][b:024fcb6db1][color=#0000FF:024fcb6db1]Windows 2000[/color:024fcb6db1][/b:024fcb6db1] en [color=#0000FF:024fcb6db1][b:024fcb6db1]Windows XP[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1]: dubbelklik op HitmanPro 3.6. [*:024fcb6db1][color=#0000FF:024fcb6db1][b:024fcb6db1]Windows Vista[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1] en [color=#0000FF:024fcb6db1][b:024fcb6db1]Windows 7[/b:024fcb6db1][/color:024fcb6db1]: rechtsklik op HitmanPro 3.6 en kies voor "Als Administrator uitvoeren".[/list:u:024fcb6db1] [b:024fcb6db1]HitmanPro 3.6 is opgestart[/b:024fcb6db1]: [list:024fcb6db1][*:024fcb6db1] Vink de optie "[b:024fcb6db1]Ik accepteer de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst aan[/b:024fcb6db1]" en klik op "[b:024fcb6db1]Volgende[/b:024fcb6db1]" [*:024fcb6db1] Selecteer de optie "[b:024fcb6db1]Nee, ik wil deze computer slechts eenmalig controleren[/b:024fcb6db1]" en klik op "[b:024fcb6db1]Volgende[/b:024fcb6db1]" [*:024fcb6db1] De scan zal nu gestart worden, doe verder niets op de computer totdat de scan gereed is. [*:024fcb6db1] Als de scan gereed is klik dan op "[b:024fcb6db1]Activeer gratis licentie[/b:024fcb6db1]" nu komt de melding "[b:024fcb6db1]Het product is succesvol geactiveerd[/b:024fcb6db1]" [*:024fcb6db1] klik nu op "[b:024fcb6db1]Ok[/b:024fcb6db1]" en daarna op "[b:024fcb6db1]Volgende[/b:024fcb6db1]" [*:024fcb6db1] Klik onderin het scherm op "[b:024fcb6db1]Save log[/b:024fcb6db1]" en sla deze op bijvoorbeeld het bureaublad op. [img:024fcb6db1]http://www.imgdumper.nl/uploads5/500bf1a109315/500bf1a10837f-hmp.png[/img:024fcb6db1][/list:u:024fcb6db1] [b:024fcb6db1]HitmanPro 3.6 scanlog postent[/b:024fcb6db1]: [list:024fcb6db1][*:024fcb6db1] Plaats aansluitend de inhoud van het scan-log in het volgende bericht.[/list:u:024fcb6db1]
 • Hallo Abraham54, Hartelijk dank voor je uitvoerige antwoord/hulp. Ik gebruikte Emisoft vroeger altijd alleen om af en toe eens een scan te doen. Van de week een update en die heeft er direct een actieve beveiliger van gemaakt. Ik heb alles direct uitgezet. Voor wat betreft Malware Antybites, die gebruikte ik vroeger ook alleen om af en toe te scannen maar ik kreeg hem gratis en had die inderdaad altijd actief op de achtergrond. Ik had geen idee dat dit Norton in de weg kon zitten. Ook die heb ik nu niet meer actief en gebruik ik af en toe voor een scan. Verder heb ik alles gedaan wat je voorstelde. Ik kreeg alleen bij je link voor AdwCleaner een popup van Microsoft die mij niet toestond het te downloaden. Toen maar even op Google gezocht en gedownload. Ook bij dit prog kreeg ik een log: AdwCleaner v2.005 - Verslag gemaakt op 23/10/2012 om 19:37:06 # Geactualiseerd op 14/10/2012 door Xplode # Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits) # Gebruiker : Ruurd - RUURD-PC # Opstarten Modus : Normale modus # Gelanceerd vanaf : C:\Users\Ruurd\Desktop\AdwCleaner.exe # Optie [Verwijderen] ***** [Diensten] ***** ***** [Files / Mappen] ***** Map Verwijdert : C:\Program Files (x86)\Smartdl ***** [Register] ***** Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Softonic Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} ***** [Browsers] ***** -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421 [OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer. ************************* AdwCleaner[S1].txt - [1039 octets] - [23/10/2012 19:37:06] ########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [1099 octets] ########## Toen, zoals je voorstelde HitmanPro gedraaid. Die vond alleen cookies. Zie log: code] HitmanPro 3.6.2.171 www.hitmanpro.com Computer name . . . . : RUURD-PC Windows . . . . . . . : 6.1.1.7601.X64/2 User name . . . . . . : Ruurd-PC\Ruurd UAC . . . . . . . . . : Disabled License . . . . . . . : Free Scan date . . . . . . : 2012-10-23 19:42:51 Scan mode . . . . . . : Normal Scan duration . . . . : 3m 45s Disk access mode . . : Direct disk access (SRB) Cloud . . . . . . . . : Internet Reboot . . . . . . . : No Threats . . . . . . . : 0 Traces . . . . . . . : 6 Objects scanned . . . : 1.957.053 Files scanned . . . . : 30.791 Remnants scanned . . : 723.755 files / 1.202.507 keys Cookies _____________________________________________________________________ C:\Users\Ruurd\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\4SM0QOP1.txt C:\Users\Ruurd\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\CY233Q6X.txt C:\Users\Ruurd\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\DJCUBDKE.txt C:\Users\Ruurd\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\MJJFFZ5F.txt C:\Users\Ruurd\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\SP5F7633.txt C:\Users\Ruurd\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\U9KO2600.txt [/code] Het ziet er dus naar uit dat de actieve Emisoft en Malware Antybites de boosdoeners waren. Ik ga vanavond eens goed bekijken of alles nu wat sneller is. Nogmaals heel hartelijk dank voor je antwoord en hulp! Groet Ruurd
 • Hoi Ruurd, je mag het volgende gaan doen: [b:d8fc865414]Welk programma[/b:d8fc865414]: [color=#008000:d8fc865414][b:d8fc865414]ComboFix[/b:d8fc865414][/color:d8fc865414] [b:d8fc865414]Waarvoor/waarom[/b:d8fc865414]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken en op te schonen. [b:d8fc865414]Moeilijkheidsgraad[/b:d8fc865414]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed. [b:d8fc865414]Downloadlokatie[/b:d8fc865414]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden! [b:d8fc865414]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:d8fc865414]: [list:d8fc865414][*:d8fc865414][url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:d8fc865414]Bleepingcomputer[/b:d8fc865414][/url] [*:d8fc865414][url=http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe][b:d8fc865414]ForoSpyware[/b:d8fc865414][/url] [*:d8fc865414][url=http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe][b:d8fc865414]Geekstogo[/b:d8fc865414][/url][/list:u:d8fc865414] [url=http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden][b:d8fc865414][color=#0000FF:d8fc865414]Hier[/color:d8fc865414][/b:d8fc865414][/url] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken. Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor je ComboFix start gedeaktiveert zijn! [url=http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?f=86&t=32608][b:d8fc865414][color=#0000FF:d8fc865414]Hier[/color:d8fc865414][/b:d8fc865414][/url] en [url=http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?f=86&t=32607][b:d8fc865414][color=#0000FF:d8fc865414]hier[/color:d8fc865414][/b:d8fc865414][/url] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren. [b:d8fc865414]Opmerkingen[/b:d8fc865414]: [list:d8fc865414][*:d8fc865414] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist). [*:d8fc865414]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn. [*:d8fc865414]Indien ComboFix een melding geeft over Zero-acces, meld dat vervolgens erbij in je nieuwe bericht.[/list:u:d8fc865414] [b:d8fc865414]ComboFix opstarten[/b:d8fc865414]: [list:d8fc865414][*:d8fc865414][b:d8fc865414][color=#0000FF:d8fc865414]Windows 2000[/color:d8fc865414][/b:d8fc865414] en [color=#0000FF:d8fc865414][b:d8fc865414]Windows XP[/b:d8fc865414][/color:d8fc865414]: dubbelklik op ComboFix.exe. [*:d8fc865414][color=#0000FF:d8fc865414][b:d8fc865414]Windows Vista[/b:d8fc865414][/color:d8fc865414] en [color=#0000FF:d8fc865414][b:d8fc865414]Windows 7[/b:d8fc865414][/color:d8fc865414]: via rechtsklik op ComboFix.exe en kies voor "Als Administrator uitvoeren".[/list:u:d8fc865414] [b:d8fc865414]ComboFix is opgestart[/b:d8fc865414]: [list:d8fc865414][*:d8fc865414]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"! [*:d8fc865414]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen! [*:d8fc865414]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal. [*:d8fc865414]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken. [*:d8fc865414]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht. [*:d8fc865414]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:d8fc865414] [b:d8fc865414]Belangrijke opmerking[/b:d8fc865414]: [list:d8fc865414][*:d8fc865414][b:d8fc865414][color=#0000FF:d8fc865414]Indien na de scan bij het opstarten van programma's er een error wordt getoond met de melding:[/color:d8fc865414][/b:d8fc865414] [*:d8fc865414][b:d8fc865414][color=#FF0000:d8fc865414]Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.[/color:d8fc865414][/b:d8fc865414] [*:d8fc865414][b:d8fc865414][color=#008000:d8fc865414]Start dan de computer opnieuw op.[/color:d8fc865414][/b:d8fc865414][/list:u:d8fc865414]
 • Beste Abraham54, Gedaan wat je gezegd hebt. Hier het log van Combifix: ComboFix 12-10-24.02 - Ruurd 24-10-2012 17:52:25.1.2 - x64 Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.2047.945 [GMT 2:00] Gestart vanuit: c:\users\Ruurd\Desktop\ComboFix.exe AV: Norton Internet Security *Disabled/Updated* {63DF5164-9100-186D-2187-8DC619EFD8BF} FW: Norton Internet Security *Enabled* {5BE4D041-DB6F-1935-0AD8-24F3E73C9FC4} SP: Norton Internet Security *Enabled/Updated* {D8BEB080-B73A-17E3-1B37-B6B462689202} SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:\users\Ruurd\AppData\Roaming\Ruurdlog.dat c:\windows\IsUn0413.exe c:\windows\SysWow64\FlashPlayerInstaller.exe c:\windows\SysWow64\install c:\windows\SysWow64\win32 c:\windows\TEMP\logishrd\LVPrcInj01.dll . . . . konden niet verwijderd worden c:\windows\TEMP\logishrd\LVPrcInj02.dll . . . . konden niet verwijderd worden . Besmet exemplaar van c:\windows\SysWow64\kernel32.dll werd aangetroffen en gedesinfecteerd Hersteld exemplaar van - c:\windows\winsxs\wow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17932_none_fc20fc2ea15dceba\kernel32.dll . . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-09-24 to 2012-10-24 )))))))))))))))))))))))))))))) . . 2012-10-23 18:46 . 2012-10-08 12:28 34656 ----a-w- c:\windows\system32\TURegOpt.exe 2012-10-23 18:46 . 2012-10-08 12:28 25952 ----a-w- c:\windows\system32\authuitu.dll 2012-10-23 18:46 . 2012-10-08 12:28 21344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\authuitu.dll 2012-10-23 18:45 . 2012-10-23 18:46 -------- d-----w- c:\program files (x86)\TuneUp Utilities 2013 2012-10-23 18:43 . 2012-10-23 18:49 -------- d-sh--w- c:\programdata\{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F} 2012-10-22 17:32 . 2012-10-22 17:32 -------- d-----w- c:\program files (x86)\OpenOffice.org 3 2012-10-22 17:11 . 2012-10-22 17:11 -------- d-----w- c:\users\Ruurd\AppData\Roaming\OpenOffice.org 2012-10-22 16:00 . 2012-10-22 16:00 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Steam 2012-10-22 15:47 . 2012-10-22 15:55 -------- d-----w- c:\program files (x86)\stinger 2012-10-17 19:11 . 2012-10-17 19:11 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Daedalic Entertainment 2012-10-17 15:40 . 2012-10-17 15:40 -------- d-----w- c:\users\Ruurd\AppData\Roaming\Auslogics 2012-10-17 15:40 . 2012-10-17 15:40 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Auslogics 2012-10-15 15:22 . 2012-10-15 15:22 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe 2012-10-15 15:19 . 2012-08-10 01:01 56336 ------w- c:\windows\system32\drivers\PxHlpa64.sys 2012-10-15 15:18 . 2012-10-15 15:18 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Sonic Shared 2012-10-13 14:14 . 2012-10-13 14:14 -------- d-----w- c:\users\Ruurd\AppData\Roaming\Specialbit 2012-10-13 12:31 . 2012-10-13 12:31 -------- d-----w- c:\users\Ruurd\AppData\Local\Electronic Arts 2012-10-13 11:04 . 2012-10-13 11:04 -------- d-----w- c:\users\Ruurd\AppData\Roaming\Frogwares 2012-10-13 11:00 . 2012-10-13 11:00 -------- d-----w- c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation 2012-10-12 19:17 . 2012-10-12 19:45 -------- d-----w- c:\users\Ruurd\AppData\Local\Postbox 2012-10-12 19:17 . 2012-10-12 19:17 -------- d-----w- c:\users\Ruurd\AppData\Roaming\Postbox 2012-10-12 19:17 . 2012-10-13 11:21 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Postbox 2012-10-12 16:50 . 2012-10-12 16:50 -------- d-----w- c:\users\Ruurd\AppData\Roaming\KLS Soft 2012-10-12 15:49 . 2012-10-12 18:15 -------- d-----w- c:\programdata\firebird 2012-10-12 15:34 . 2012-10-12 15:34 -------- d-----w- c:\users\Ruurd\AppData\Roaming\Thunderbird 2012-10-11 14:34 . 2005-11-23 18:55 385024 ----a-w- c:\windows\SysWow64\XPControls.ocx 2012-10-11 14:34 . 2004-03-09 10:30 152848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\COMDLG32.OCX 2012-10-11 14:34 . 2004-03-09 10:30 132880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSINET.OCX 2012-10-11 14:34 . 2000-07-15 10:30 101888 ----a-w- c:\windows\SysWow64\VB6STKIT.DLL 2012-10-11 14:33 . 2012-08-31 18:19 1659760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys 2012-10-11 14:33 . 2012-08-30 18:03 5559664 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe 2012-10-11 14:33 . 2012-08-30 17:12 3968880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe 2012-10-11 14:33 . 2012-08-30 17:12 3914096 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe 2012-10-09 17:20 . 2012-10-09 17:20 -------- d-----w- c:\users\Ruurd\AppData\Roaming\Sirrix AG 2012-10-09 17:18 . 2012-10-09 17:18 -------- d-----w- c:\programdata\Sirrix AG 2012-10-09 17:14 . 2011-12-21 11:15 219440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxDrv.sys 2012-10-09 17:14 . 2011-12-21 11:15 44848 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\VBoxUSBMon.sys 2012-10-06 09:46 . 2012-10-16 15:12 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\NISx64\1309000.009 2012-10-06 09:30 . 2012-08-21 21:01 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe . . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2012-10-22 15:47 . 2012-02-14 17:27 16200 ----a-w- c:\windows\stinger.sys 2012-10-14 08:30 . 2012-02-15 16:49 696760 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe 2012-10-14 08:30 . 2011-05-16 16:32 73656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-10-11 14:37 . 2011-04-23 17:18 65309168 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe 2012-09-29 17:54 . 2011-09-26 17:04 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2012-09-12 14:07 . 2012-09-12 14:07 58368 ----a-w- c:\windows\SysWow64\sirenacm.dll 2012-08-22 18:12 . 2012-09-12 11:23 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys 2012-08-22 18:12 . 2012-09-12 11:23 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys 2012-08-22 18:12 . 2012-09-12 11:23 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys 2012-08-22 18:12 . 2012-09-12 11:23 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS 2012-08-21 11:01 . 2012-09-14 15:34 33240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys 2012-08-21 11:01 . 2012-09-14 15:30 125872 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi64.dll 2012-08-21 11:01 . 2012-09-14 15:30 106928 ----a-w- c:\windows\SysWow64\GEARAspi.dll 2012-08-20 19:06 . 2012-08-20 19:06 388096 ----a-r- c:\users\Ruurd\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe 2012-08-20 17:38 . 2012-10-11 14:32 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll 2012-08-15 16:40 . 2011-04-25 16:02 18960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\LNonPnP.sys 2012-08-09 18:13 . 2012-08-09 18:13 175736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT64x86.SYS 2012-08-02 17:58 . 2012-09-12 11:23 574464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll 2012-08-02 16:57 . 2012-09-12 11:23 490496 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll 2012-07-26 17:08 . 2012-07-26 17:08 862664 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msvcr110.dll 2012-07-26 17:08 . 2012-07-26 17:08 534480 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msvcp110.dll 2012-07-26 17:08 . 2012-07-26 17:08 251864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vccorlib110.dll 2012-07-26 17:08 . 2012-07-26 17:08 153536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atl110.dll 2012-07-26 17:08 . 2012-07-26 17:08 115656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vcomp110.dll . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "AVMWlanClient"="c:\program files (x86)\avmwlanstick\wlangui.exe" [2010-10-22 2105344] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0) "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3) "EnableLUA"= 0 (0x0) "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0) "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0) . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows] "LoadAppInit_DLLs"=0 (0x0) . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32] "aux1"=wdmaud.drv . [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36] @="" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys] @="" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\run-disabled] "IAStorIcon"=c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60 "HP Software Update"=c:\program files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe . R1 ArcSec;archlp;c:\windows\system32\drivers\ArcSec.sys [x] R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576] R3 avmeject;AVM Eject;c:\windows\system32\drivers\avmeject.sys [2010-10-22 14120] R3 CT20XUT;CT20XUT;c:\windows\system32\drivers\CT20XUT.SYS [2010-05-05 202840] R3 CTEXFIFX;CTEXFIFX;c:\windows\system32\drivers\CTEXFIFX.SYS [2010-05-05 1417304] R3 CTHWIUT;CTHWIUT;c:\windows\system32\drivers\CTHWIUT.SYS [2010-05-05 94808] R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2012-02-15 99384] R3 HTCAND64;HTC Device Driver;c:\windows\system32\Drivers\ANDROIDUSB.sys [2009-11-01 33736] R3 htcnprot;HTC NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys [2010-06-25 36928] R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-09-29 25928] R3 PSI;PSI;c:\windows\system32\DRIVERS\psi_mf.sys [2011-12-16 17976] R3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2012-02-15 203320] R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392] R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv;c:\program files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2012-09-19 11880] R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-07-09 52736] R3 VBoxNetFlt;VBoxNetFlt Service;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [x] R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-04-23 1255736] R3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB;c:\windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 23040] R4 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-10-14 250808] R4 Creative Audio Engine Licensing Service;Creative Audio Engine Licensing Service;c:\program files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe [2011-04-23 79360] R4 Freemake Improver;Freemake Improver;c:\programdata\Freemake\FreemakeUtilsService\FreemakeUtilsService.exe [2012-04-02 96768] R4 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2012-09-29 399432] R4 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-09-29 676936] R4 PassThru Service;Internet Pass-Through Service;c:\program files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [2011-09-15 88576] R4 Secunia PSI Agent;Secunia PSI Agent;c:\program files (x86)\Secunia\PSI\PSIA.exe [2012-05-29 1301088] R4 Secunia Update Agent;Secunia Update Agent;c:\program files (x86)\Secunia\PSI\sua.exe [2012-05-29 681056] R4 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-06-07 160944] R4 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service;c:\program files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe [2012-10-08 2365792] R4 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam64.sys [2011-02-16 14464] R4 WDFME;WD File Management Engine;c:\program files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDFME\WDFME.exe [2011-03-09 1066896] R4 WDSC;WD File Management Shadow Engine;c:\program files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSC.exe [2011-03-09 491920] S0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2012-08-10 56336] S0 SymDS;Symantec Data Store;c:\windows\system32\drivers\NISx64\1309000.009\SYMDS64.SYS [2011-08-15 451192] S0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\NISx64\1309000.009\SYMEFA64.SYS [2012-05-22 1129120] S1 BHDrvx64;BHDrvx64;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.5.0.145\Definitions\BASHDefs\20120928.001\BHDrvx64.sys [2012-08-31 1385120] S1 ccSet_NIS;Norton Internet Security Settings Manager;c:\windows\system32\drivers\NISx64\1309000.009\ccSetx64.sys [2012-06-07 167072] S1 ElRawDisk;ElRawDisk;c:\windows\system32\drivers\ElRawDsk.sys [2012-04-11 31432] S1 IDSVia64;IDSVia64;c:\programdata\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.5.0.145\Definitions\IPSDefs\20121023.002\IDSvia64.sys [2012-10-05 513184] S1 SymIRON;Symantec Iron Driver;c:\windows\system32\drivers\NISx64\1309000.009\Ironx64.SYS [2012-04-18 190072] S1 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver;c:\windows\System32\Drivers\NISx64\1309000.009\SYMNETS.SYS [2012-04-18 405624] S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904] S2 AdobeActiveFileMonitor11.0;Adobe Active File Monitor V11;c:\program files (x86)\Adobe\Elements 11 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2012-09-23 171600] S2 IAStorDataMgrSvc;Intel(R) Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-02-01 13592] S2 LVPrcS64;Process Monitor;c:\program files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe [2009-10-06 191000] S2 NIS;Norton Internet Security;c:\program files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\ccSvcHst.exe [2012-06-16 138272] S2 Realtek11nSU;Realtek11nSU;c:\program files (x86)\REALTEK\Wireless LAN Utility\RtlService.exe [2010-04-16 36864] S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-08-31 2754984] S2 WDDMService;WDDMService;c:\program files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe [2011-03-09 288768] S3 CT20XUT.SYS;CT20XUT.SYS;c:\windows\System32\drivers\CT20XUT.SYS [2010-05-05 202840] S3 CTEXFIFX.SYS;CTEXFIFX.SYS;c:\windows\System32\drivers\CTEXFIFX.SYS [2010-05-05 1417304] S3 CTHWIUT.SYS;CTHWIUT.SYS;c:\windows\System32\drivers\CTHWIUT.SYS [2010-05-05 94808] S3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2012-08-09 138912] S3 fwlanusbn;FRITZ!WLAN N;c:\windows\system32\DRIVERS\fwlanusbn.sys [2010-10-22 714368] S3 lvpopf64;Logitech POP Suppression Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\lvpopf64.sys [2009-10-07 271640] S3 LVPr2M64;Logitech LVPr2M64 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\LVPr2M64.sys [2009-10-06 30232] S3 LVRS64;Logitech RightSound Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\lvrs64.sys [2009-10-07 327704] S3 LVUVC64;Logitech QuickCam Fusion(UVC);c:\windows\system32\DRIVERS\lvuvc64.sys [2009-10-07 6379288] S3 RTL8187;Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\rtl8187.sys [2010-01-07 448512] S3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys [2011-09-14 398112] . . --- Andere Services/Drivers In Geheugen --- . *NewlyCreated* - WS2IFSL . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map . 2012-10-14 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job - c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-02-15 08:30] . 2012-09-15 c:\windows\Tasks\GlaryInitialize.job - c:\program files (x86)\Glary Utilities\initialize.exe [2012-05-09 21:13] . 2012-06-09 c:\windows\Tasks\GlaryUpdate.job - c:\program files (x86)\Glary Utilities\webupdate.exe [2012-05-09 21:16] . . --------- X64 Entries ----------- . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = https://startpage.com/do/mypage.pl?prf=b632e9ac9ee9ab4ba4801a3d128aadfd uInternet Settings,ProxyOverride = fritz.box;*.local TCP: DhcpNameServer = 192.168.178.1 . . ------- Bestandsassociaties ------- . JSEFile=NOTEPAD.EXE %1 . - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - - . Toolbar-Locked - (no file) AddRemove-{4567EA14-6BCA-3EF9-859B-92CE48B1D704}.KB2478663 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\ClientLP\setup.exe AddRemove-{4567EA14-6BCA-3EF9-859B-92CE48B1D704}.KB2518870 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\ClientLP\setup.exe AddRemove-{8E34682C-8118-31F1-BC4C-98CD9675E1C2}.KB2468871 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Extended\setup.exe AddRemove-{8E34682C-8118-31F1-BC4C-98CD9675E1C2}.KB2487367 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Extended\setup.exe AddRemove-{8E34682C-8118-31F1-BC4C-98CD9675E1C2}.KB2533523 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Extended\setup.exe AddRemove-{8E34682C-8118-31F1-BC4C-98CD9675E1C2}.KB2600217 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Extended\setup.exe AddRemove-{8E34682C-8118-31F1-BC4C-98CD9675E1C2}.KB2656351 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Extended\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2446708 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2468871 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2478663 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2518870 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2533523 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2539636 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2572078 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2600217 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2604121 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2633870 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2656351 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2656368 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2656368v2 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2656405 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe AddRemove-{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}.KB2686827 - c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SetupCache\Client\setup.exe . . . [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\NIS] "ImagePath"="\"c:\program files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\ccSvcHst.exe\" /s \"NIS\" /m \"c:\program files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.0.9\diMaster.dll\" /prefetch:1" . --------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS --------------------- . [HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Approved Extensions] @Denied: (2) (LocalSystem) "{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,8d,ec,f8, 7b,2b,25,27,06,e7,c4,bc,f0,98,15,0d,de "{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,60,d8,39, 64,cd,04,79,07,f5,b7,d6,9a,c1,81,e0,1c "{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,ea,ef,40, 69,9c,24,e9,02,d1,f8,b7,22,8a,5f,45,18 "{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,0a,d7,23, 94,30,02,d1,0f,f1,da,12,24,73,56,27,d2 "{DBC80044-A445-435B-BC74-9C25C1C588A9}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,2a,03,db, df,77,ea,35,06,c3,62,df,65,c4,9b,cc,bd "{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,5f,9d,16, fb,68,82,40,0b,c0,2d,d5,a9,2c,88,11,17 "{BDEADE7F-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,11,dd,f9, b9,57,8c,be,54,c3,fb,43,e0,cc,54,f1,1b . [HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\ApprovedExtensionsMigration] @Denied: (2) (LocalSystem) "Timestamp"=hex:a3,64,9e,30,2f,6b,cc,01 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="FlashBroker" "LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_287_ActiveX.exe,-101" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation] "Enabled"=dword:00000001 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32] @="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_287_ActiveX.exe" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="IFlashBroker5" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32] @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" "Version"="1.0" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="FlashBroker" "LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exe,-101" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation] "Enabled"=dword:00000001 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32] @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exe" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="Shockwave Flash Object" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32] @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_287.ocx" "ThreadingModel"="Apartment" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus] @="0" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID] @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32] @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_287.ocx, 1" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib] @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version] @="1.0" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID] @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="Macromedia Flash Factory Object" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32] @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_287.ocx" "ThreadingModel"="Apartment" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID] @="FlashFactory.FlashFactory.1" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32] @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_287.ocx, 1" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib] @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version] @="1.0" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID] @="FlashFactory.FlashFactory" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="IFlashBroker5" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32] @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" "Version"="1.0" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security] @Denied: (Full) (Everyone) . ------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------ . c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe c:\program files (x86)\avmwlanstick\WlanNetService.exe c:\program files (x86)\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrS64H.exe c:\program files (x86)\REALTEK\Wireless LAN Utility\RtWlan.exe . ************************************************************************** . Voltooingstijd: 2012-10-24 18:07:12 - machine werd herstart ComboFix-quarantined-files.txt 2012-10-24 16:07 . Pre-Run: 237.287.014.400 bytes beschikbaar Post-Run: 236.906.950.656 bytes beschikbaar . - - End Of File - - 3636D12676EBC0C9E1063F3114B51F0F
 • Download [url=http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKiller.exe][b:a36158b5d8]RogueKiller[/b:a36158b5d8][/url] naar je bureaublad. Sluit alle overige programma's. Start het programma. [b:a36158b5d8][color=blue:a36158b5d8]Vista en windows 7 gebruikers -> rechtsklik uitvoeren als administrator[/b:a36158b5d8][/color:a36158b5d8] Wacht tot de 'Prescan' klaar is. Klik op [b:a36158b5d8]scan[/b:a36158b5d8] [img:a36158b5d8]http://i1224.photobucket.com/albums/ee362/Essexboy3/RogueKiller/RGKRScan.png[/img:a36158b5d8] Wacht tot het einde van de scan. Een log wordt aangemaakt en geplaatst op het bureaublad. [b:a36158b5d8][color=#008000:a36158b5d8]Doe verder nog niks maar plaats eerst de inhoud van dat log in jouw volgende bericht.[/color:a36158b5d8][/b:a36158b5d8]
 • Hallo, Helaas lukt het mij niet Roguekiller te downloaden. Norton geeft direct aan dat het programma niet safe is. Ik heb geprobeerd dit te omzeilen maar als ik het programma opstart, komt Norton weer in beeld en verwijdert het. Weet je misschien een andere oplossing? Groet en dank Ruurd
 • Na heel veel gepruts het prog tóch langs Norton gekregen en laten draaien. Ik bleef maar een melding krijgen dat het niet veilig was. Ik ben maar even afgegaan op de deskundigheid van de mensen hier. Hier de inhoud van het log: RogueKiller V8.2.0 [10/22/2012] by Tigzy mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com Feedback: http://www.geekstogo.com/forum/files/file/413-roguekiller/ Website: http://tigzy.geekstogo.com/roguekiller.php Blog: http://tigzyrk.blogspot.com Operating System: Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version Started in : Normal mode User : Ruurd [Admin rights] Mode : Scan -- Date : 10/25/2012 19:02:20 ¤¤¤ Bad processes : 0 ¤¤¤ ¤¤¤ Registry Entries : 14 ¤¤¤ [TASK][SUSP PATH] {32E36785-EF10-43BC-A59E-F9287BD5380F} : C:\Windows\system32\pcalua.exe -a "C:\Users\Ruurd\Desktop\Art of Murder The Secret Files NL (basp)\MystSetupVideo.exe" -d "C:\Users\Ruurd\Desktop\Art of Murder The Secret Files NL (basp)" -> FOUND [TASK][SUSP PATH] {F2D1198D-8681-4832-B406-0990B5AFDF15} : C:\Windows\system32\pcalua.exe -a C:\Users\Ruurd\Desktop\backup\mp610swin64101ea24.exe -d C:\Users\Ruurd\Desktop\backup -> FOUND [HJPOL] HKLM\[...]\System : DisableRegistryTools (0) -> FOUND [HJ] HKLM\[...]\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> FOUND [HJPOL] HKLM\[...]\Wow6432Node\System : DisableRegistryTools (0) -> FOUND [HJ] HKLM\[...]\Wow6432Node\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> FOUND [HJ] HKLM\[...]\System : EnableLUA (0) -> FOUND [HJ] HKLM\[...]\Wow6432Node\System : EnableLUA (0) -> FOUND [HJ SMENU] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowVideos (0) -> FOUND [HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND [HJ DESK] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND [HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND ¤¤¤ Particular Files / Folders: ¤¤¤ ¤¤¤ Driver : [NOT LOADED] ¤¤¤ ¤¤¤ HOSTS File: ¤¤¤ --> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 localhost ¤¤¤ MBR Check: ¤¤¤ +++++ PhysicalDrive0: Volume0 +++++ --- User --- [MBR] d17be1e12a2e477a5566b298b57d3c88 [BSP] 3987b2db95c3072c72c6bc3375c1bd2a : Windows 7 MBR Code Partition table: 0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 276634 Mo 1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 566548480 | Size: 150000 Mo 2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 873748480 | Size: 52104 Mo User = LL1 ... OK! Error reading LL2 MBR! Finished : << RKreport[1].txt >> RKreport[1].txt
 • Heb jij via een registerhack de UAC - gebruikersaccountbeheer uitgeschakeld?
 • Niet via een 'registerhack'. Die heb ik zelf bij installatie van Windows 7 zelf uitgezet. Ik werd n.l. helemaal gek van al die popups die om toestemming vroegen.
 • Als je die UAC op de middenstand hebt staan, zal je zelden toestemming moeten geven en wat is daar verkeerd aan? Want nu door het uitschakelen van de UAC is Windows net iets veiliger dan het inmiddels antieke Windows XP, met ingeschakelde UAC: 16 x veiliger!
 • Ok, ik zal daar naar kijken. Maar even terug naar de laatste log van Roguekiller. Is alles in orde nu? Groet Ruurd
 • [b:ede50b70d4][url=http://www.eset.com/home/products/online-scanner/]Doe de ESET online scan (Klik).[/url][/b:ede50b70d4] [list:ede50b70d4] [*:ede50b70d4]Klik op de knop [b:ede50b70d4]ESET Online Scanner[/b:ede50b70d4] [*:ede50b70d4]Zet een vinkje bij [b:ede50b70d4]YES, I accept the Terms of Use[/b:ede50b70d4] [*:ede50b70d4]Klik op [b:ede50b70d4]Start[/b:ede50b70d4] [*:ede50b70d4]Sta het ActiveX control toe om te installeren. [*:ede50b70d4]Zet een vinkje bij de volgende opties: [list:ede50b70d4][*:ede50b70d4][b:ede50b70d4]Remove found threats[/b:ede50b70d4] [*:ede50b70d4][b:ede50b70d4]Scan archives[/b:ede50b70d4][/list:u:ede50b70d4] [*:ede50b70d4]Klik vervolgens op [b:ede50b70d4][color=#0000FF:ede50b70d4]"Advanced Settings"[/color:ede50b70d4][/b:ede50b70d4] [list:ede50b70d4][*:ede50b70d4][b:ede50b70d4]Scan for potentially unwanted applications[/b:ede50b70d4] [*:ede50b70d4][b:ede50b70d4]Scan for potentially unsafe applications[/b:ede50b70d4] [*:ede50b70d4][b:ede50b70d4]Enable Anti-Stealth technology [/b:ede50b70d4][/list:u:ede50b70d4] [*:ede50b70d4]Klik op [b:ede50b70d4]Start[/b:ede50b70d4] [*:ede50b70d4]De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld. [*:ede50b70d4]is de scan klaar, daarna mag jij het venster sluiten omdat de scan klaar is. [*:ede50b70d4]Ga vervolgens naar C:\Program Files\ESET\ESET Online Scanner en klik daar op log.txt [*:ede50b70d4]Selekteer, kopieer en plak dan de inhoud van dit log in je volgende bericht.[/list:u:ede50b70d4] [color=#0000FF:ede50b70d4][b:ede50b70d4]N.B.: deaktiveer tijdelijk je eigen antivirus tijdens de scan, dan is de onlinescan sneller![/b:ede50b70d4][/color:ede50b70d4]
 • Hallo, Ook hier weer een irritant probleem. Eerst kon ik de scan opstarten maar kreeg de melding dat een proxy de updates tegen zou houden. Ik werk dus niet met een proxy! CCleaner gedraaid de pc opnieuw opgestart en weer terug naar de site. Als ik nu klik op 'akkoord' dan gaat het vinkje automatisch weer weg en gebeurt er niets. Is er een mooi alternatief voor Eset? Groet Ruurd
 • Doe nu eerst maar het volgende: download [url=http://download.bleepingcomputer.com/farbar/MiniToolBox.exe]MiniToolBox[/url] en plaats dit tool op jouw bureaublad. [b:8767f15659]"Farbar MiniToolBox" gebruiken[/b:8767f15659]: [list:8767f15659][*:8767f15659] [b:8767f15659][color=#0000FF:8767f15659]Sluit nu eerst alle nog openstaande programmavensters![/color:8767f15659][/b:8767f15659] [list:8767f15659][*:8767f15659][b:8767f15659][color=#0000FF:8767f15659]Windows 2000[/color:8767f15659][/b:8767f15659] en [color=#0000FF:8767f15659][b:8767f15659]Windows XP[/b:8767f15659][/color:8767f15659]: start "MiniToolBox.exe" via dubbelklikken. [*:8767f15659][color=#0000FF:8767f15659][b:8767f15659]Windows Vista[/b:8767f15659][/color:8767f15659] en [color=#0000FF:8767f15659][b:8767f15659]Windows 7[/b:8767f15659][/color:8767f15659]: start "MiniToolBox.exe" via rechtsklik [b:8767f15659]Als Administrator uitvoeren[/b:8767f15659].[/list:u:8767f15659][/list:u:8767f15659] Vink de volgende onderdelen aan: [list:8767f15659] [*:8767f15659]Flush DNS [*:8767f15659]Report IE Proxy Settings [*:8767f15659]Reset IE Proxy Settings [*:8767f15659]Report FF Proxy Settings [*:8767f15659]Reset FF Proxy Settings [*:8767f15659]List content of Hosts [*:8767f15659]List IP configuration [*:8767f15659]List Winsock Entries [*:8767f15659]List last 10 Event Viewer log [list:8767f15659][*:8767f15659]Klik nu op de knop "Go". [*:8767f15659]Aansluitend wordt een log aangemaakt (Result.txt) in de zelfde map waar "MiniToolBox.exe" in zit. [*:8767f15659]Kopieer en plak de inhoud van het log in jouw volgende bericht.[/list:u:8767f15659][/list:u:8767f15659] [color=#008000:8767f15659][b:8767f15659]Notabene:[/b:8767f15659][/color:8767f15659] indien "Reset FF Proxy Settings" gekozen is, dient Firefox afgesloten te zijn!
 • Na heel veel proberen is het toch gelukt. Een scan van iets meer dan een uur. Eset heeft niets gevonden. Ik kreeg geen log! Groet Ruurd
 • Oké, ook de Mini Toolbox gedaan. Met het volgende log als resultaat: MiniToolBox by Farbar Version: 23-07-2012 Ran by Ruurd (administrator) on 26-10-2012 at 18:36:42 Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Boot Mode: Normal *************************************************************************** ========================= Flush DNS: =================================== Windows IP-configuratie De DNS-omzettingscache is leeggemaakt. ========================= IE Proxy Settings: ============================== Proxy is not enabled. No Proxy Server is set. "Reset IE Proxy Settings": IE Proxy Settings were reset. ========================= FF Proxy Settings: ============================== "Reset FF Proxy Settings": Firefox Proxy settings were reset. ========================= Hosts content: ================================= 127.0.0.1 localhost ========================= IP Configuration: ================================ FRITZ!WLAN USB Stick N = Draadloze netwerkverbinding 2 (Connected) Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller = LAN-verbinding (Media disconnected) Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller = LAN-verbinding 2 (Media disconnected) Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter = Draadloze netwerkverbinding (Media disconnected) # ---------------------------------- # IPv4-configuratie # ---------------------------------- pushd interface ipv4 reset set global set interface interface="LAN-verbinding" forwarding=disabled advertise=disabled mtu=1500 metric=0 siteprefixlength=0 nud=disabled routerdiscovery=disabled managedaddress=disabled otherstateful=disabled weakhostsend=disabled weakhostreceive=disabled ignoredefaultroutes=disabled advertisedrouterlifetime=0 advertisedefaultroute=disabled currenthoplimit=0 forcearpndwolpattern=disabled enabledirectedmacwolpattern=disabled set interface interface="LAN-verbinding 2" forwarding=disabled advertise=disabled mtu=1500 metric=0 siteprefixlength=0 nud=disabled routerdiscovery=disabled managedaddress=disabled otherstateful=disabled weakhostsend=disabled weakhostreceive=disabled ignoredefaultroutes=disabled advertisedrouterlifetime=0 advertisedefaultroute=disabled currenthoplimit=0 forcearpndwolpattern=disabled enabledirectedmacwolpattern=disabled set interface interface="Draadloze netwerkverbinding" forwarding=disabled advertise=disabled mtu=1500 metric=0 siteprefixlength=0 nud=disabled routerdiscovery=disabled managedaddress=disabled otherstateful=disabled weakhostsend=disabled weakhostreceive=disabled ignoredefaultroutes=disabled advertisedrouterlifetime=0 advertisedefaultroute=disabled currenthoplimit=0 forcearpndwolpattern=disabled enabledirectedmacwolpattern=disabled set interface interface="Draadloze netwerkverbinding 2" forwarding=disabled advertise=disabled mtu=1500 metric=0 siteprefixlength=0 nud=disabled routerdiscovery=disabled managedaddress=disabled otherstateful=disabled weakhostsend=disabled weakhostreceive=disabled ignoredefaultroutes=disabled advertisedrouterlifetime=0 advertisedefaultroute=disabled currenthoplimit=0 forcearpndwolpattern=disabled enabledirectedmacwolpattern=disabled popd # Einde van IPv4-configuratie Windows IP-configuratie Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Ruurd-PC Primair DNS-achtervoegsel . . . . : Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride IP-routering ingeschakeld . . . . : nee WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : fritz.box Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding 2: Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: fritz.box Beschrijving. . . . . . . . . . . : FRITZ!WLAN USB Stick N Fysiek adres. . . . . . . . . . . : BC-05-43-06-8E-69 DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja Autom. configuratie ingeschakeld : ja IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:980:63a0:1:2014:e7f3:bea7:b431(voorkeur) Tijdelijk IPv6-adres. . . . . . . : 2001:980:63a0:1:7df7:e130:96b2:31ff(voorkeur) Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::2014:e7f3:bea7:b431%15(voorkeur) IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.25(voorkeur) Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 26 oktober 2012 17:22:07 Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 5 november 2012 17:22:07 Standaardgateway. . . . . . . . . : fe80::be05:43ff:fef2:8ba0%15 192.168.178.1 DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 498861379 DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-44-AC-5A-00-18-F3-D0-04-36 DNS-servers . . . . . . . . . . . : fd00::be05:43ff:fef2:8ba0 192.168.178.1 NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding: Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-15-AF-0B-8F-1D DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja Autom. configuratie ingeschakeld : ja Ethernet-adapter voor LAN-verbinding 2: Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: Beschrijving. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-18-F3-D0-0A-7C DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja Autom. configuratie ingeschakeld : ja Ethernet-adapter voor LAN-verbinding: Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: Beschrijving. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-18-F3-D0-04-36 DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja Autom. configuratie ingeschakeld : ja Tunnel-adapter voor isatap.fritz.box: Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: fritz.box Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee Autom. configuratie ingeschakeld : ja Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee Autom. configuratie ingeschakeld : ja IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:18d6:1d27:3f57:4de6(voorkeur) Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::18d6:1d27:3f57:4de6%13(voorkeur) Standaardgateway. . . . . . . . . : NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld Server: fritz.box Address: fd00::be05:43ff:fef2:8ba0 Naam: google.com Addresses: 2a00:1450:400c:c03::66 74.125.132.138 74.125.132.100 74.125.132.101 74.125.132.139 74.125.132.102 74.125.132.113 Pingen naar google.com [2a00:1450:400c:c03::66] met 32 bytes aan gegevens: Antwoord van 2a00:1450:400c:c03::66: tijd=23 ms Antwoord van 2a00:1450:400c:c03::66: tijd=23 ms Ping-statistieken voor 2a00:1450:400c:c03::66: Pakketten: verzonden = 2, ontvangen = 2, verloren = 0 (0% verlies). De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van ‚‚n bewerking in milliseconden: Minimum = 23ms, Maximum = 23ms, Gemiddelde = 23ms Server: fritz.box Address: fd00::be05:43ff:fef2:8ba0 Naam: yahoo.com Addresses: 98.139.183.24 72.30.38.140 98.138.253.109 Pingen naar yahoo.com [98.139.183.24] met 32 bytes aan gegevens: Antwoord van 98.139.183.24: bytes=32 tijd=655 ms TTL=50 Antwoord van 98.139.183.24: bytes=32 tijd=559 ms TTL=50 Ping-statistieken voor 98.139.183.24: Pakketten: verzonden = 2, ontvangen = 2, verloren = 0 (0% verlies). De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van ‚‚n bewerking in milliseconden: Minimum = 559ms, Maximum = 655ms, Gemiddelde = 607ms Server: fritz.box Address: fd00::be05:43ff:fef2:8ba0 Naam: bleepingcomputer.com Address: 208.43.87.2 Pingen naar bleepingcomputer.com [208.43.87.2] met 32 bytes aan gegevens: Antwoord van 208.43.87.2: De doelhost is niet bereikbaar. Antwoord van 208.43.87.2: De doelhost is niet bereikbaar. Ping-statistieken voor 208.43.87.2: Pakketten: verzonden = 2, ontvangen = 2, verloren = 0 (0% verlies). Pingen naar 127.0.0.1 met 32 bytes aan gegevens: Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128 Antwoord van 127.0.0.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128 Ping-statistieken voor 127.0.0.1: Pakketten: verzonden = 2, ontvangen = 2, verloren = 0 (0% verlies). De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van ‚‚n bewerking in milliseconden: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms =========================================================================== Interfacelijst 15...bc 05 43 06 8e 69 ......FRITZ!WLAN USB Stick N 12...00 15 af 0b 8f 1d ......Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter 11...00 18 f3 d0 0a 7c ......Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller 10...00 18 f3 d0 04 36 ......Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller 1...........................Software Loopback Interface 1 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface =========================================================================== IPv4 routetabel =========================================================================== Actieve routes: Netwerkadres Netmasker Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.25 25 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 192.168.178.0 255.255.255.0 On-link 192.168.178.25 281 192.168.178.25 255.255.255.255 On-link 192.168.178.25 281 192.168.178.255 255.255.255.255 On-link 192.168.178.25 281 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.178.25 281 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.178.25 281 =========================================================================== Permanente routes: Geen IPv6 routetabel =========================================================================== Actieve routes: Indien metrische netwerkbestemming Gateway 15 41 ::/0 fe80::be05:43ff:fef2:8ba0 1 306 ::1/128 On-link 13 58 2001::/32 On-link 13 306 2001:0:5ef5:79fb:18d6:1d27:3f57:4de6/128 On-link 15 33 2001:980:63a0:1::/64 On-link 15 281 2001:980:63a0:1:2014:e7f3:bea7:b431/128 On-link 15 281 2001:980:63a0:1:7df7:e130:96b2:31ff/128 On-link 15 281 fe80::/64 On-link 13 306 fe80::/64 On-link 13 306 fe80::18d6:1d27:3f57:4de6/128 On-link 15 281 fe80::2014:e7f3:bea7:b431/128 On-link 1 306 ff00::/8 On-link 13 306 ff00::/8 On-link 15 281 ff00::/8 On-link =========================================================================== Permanente routes: Geen ========================= Winsock entries ===================================== Catalog5 01 C:\Windows\SysWOW64\NLAapi.dll [52224] (Microsoft Corporation) Catalog5 02 C:\Windows\SysWOW64\napinsp.dll [52224] (Microsoft Corporation) Catalog5 03 C:\Windows\SysWOW64\pnrpnsp.dll [65024] (Microsoft Corporation) Catalog5 04 C:\Windows\SysWOW64\pnrpnsp.dll [65024] (Microsoft Corporation) Catalog5 05 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) Catalog5 06 C:\Windows\SysWOW64\winrnr.dll [20992] (Microsoft Corporation) Catalog5 07 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll [121704] (Apple Inc.) Catalog5 08 C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL [145648] (Microsoft Corp.) Catalog5 09 C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL [145648] (Microsoft Corp.) Catalog9 01 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) Catalog9 02 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) Catalog9 03 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) Catalog9 04 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) Catalog9 05 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) Catalog9 06 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) Catalog9 07 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) Catalog9 08 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) Catalog9 09 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) Catalog9 10 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [232448] (Microsoft Corporation) x64-Catalog5 01 C:\Windows\System32\NLAapi.dll [70656] (Microsoft Corporation) x64-Catalog5 02 C:\Windows\System32\napinsp.dll [68096] (Microsoft Corporation) x64-Catalog5 03 C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll [86016] (Microsoft Corporation) x64-Catalog5 04 C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll [86016] (Microsoft Corporation) x64-Catalog5 05 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) x64-Catalog5 06 C:\Windows\System32\winrnr.dll [28672] (Microsoft Corporation) x64-Catalog5 07 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll [132968] (Apple Inc.) x64-Catalog5 08 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL [171760] (Microsoft Corp.) x64-Catalog5 09 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL [171760] (Microsoft Corp.) x64-Catalog9 01 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) x64-Catalog9 02 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) x64-Catalog9 03 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) x64-Catalog9 04 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) x64-Catalog9 05 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) x64-Catalog9 06 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) x64-Catalog9 07 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) x64-Catalog9 08 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) x64-Catalog9 09 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) x64-Catalog9 10 C:\Windows\System32\mswsock.dll [326144] (Microsoft Corporation) ========================= Event log errors: =============================== Application errors: ================== Error: (10/23/2012 07:39:44 PM) (Source: Application Error) (User: ) Description: Naam van toepassing met fout: TuneUpUtilitiesApp64.exe, versie: 12.0.3600.83, tijdstempel: 0x4fc4eaf5 Naam van module met fout: unknown, versie: 0.0.0.0, tijdstempel: 0x00000000 Uitzonderingscode: 0xc0000005 Foutoffset: 0x0000000001d8f180
 • Verwijder TuneUp Utilities maar. Genoeg Windows computers die door dat tool in de problemen zijn gekomen. Het gratis Glary Utilities is een fijn alternatief! Krijg je overigens als je weer naar Eset gaat nog die verbindingsproblemen?
 • Dank, dank. Nee, het lukt nu wel verbinding te krijgen bij Eset. Alles is nu dus in orde. Ik heb Glary Utities ook nog op mijn pc staan. Was ik vergeten. Ik zal TuneUp er af halen. Een goed weekend verder en groet Ruurd

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.