Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack Log

30 antwoorden
 • Mijn vrouw heeft op haar PC nog Windows XP. Binnenkort wil ik deze herbouwen of van een moderne stuurprogramma voorzien. Maar voordat ik dit doe wil ik haar persoonlijke gegevens opladen op een Externe schijf. Dit lukt niet en ik krijg het volgende bericht. "Help en Ondersteuning kan niet worden geopend omdat een systeemservice niet is gestart. Start de service met de naam Help en Support om dit probleem op te lossen" Wat ik ook doe ik kan dit probleem niet oplossen, doordat ik de Service.msc wegens een "http-fout 500 Interne servicefout"niet" niet kan vinden. Ook blijkt Windows en Microsoft update en andere ondersteuningsfuncties niet meer te werken. Ik heb een HiJack van mijn vrouws PC gemaakt. Door een vraag hierover op Breekpunt ben ik voor de plaatsing cq beoordeling naar deze site verwezen. Mijn VRAAG is: Waar kan ik de HiJacklog plaatsen en zijn er nog andere gegevens nodig. Bijvoorbaat mijn dank Piet.
 • Hallo Piet, gewoon de data kopiëren naar de externe lokatie!
 • Hallo Moderator Sorry dat ik het vergeten ben het te vermelden, maar de externe schijf (die wel werkt op andere PC's) is op de PC van mijn vrouw ook niet meer te vinden. In feite vind ik dit het grootste probleem. Daarom heb ik een Hijack gemaakt. Groetend Piet.
 • Sluit de HD via USB aan. Ga vervolgens naar Apparaatbeheer en klik daar de USB open. Klik nu met rechts op elke USB-controller en kies voor "Installatie ongedaan maken". Zijn alle USB-controllers op die wijze dan verdwenen - dan start je de PC opnieuw op. Nadat de desktop weer toont en alles is opgestart, wordt de USB-sectie opnieuw geïnstalleerd. Zeer waarschijnlijk, dat de HD dan ook weer vindbaar is en werkt.
 • Hallo Moderator Ik heb het voorgestelde gedaan maar zonder resultaat. Ook heb ik ontdekt, dat WindowsXP op de PC van mijn vrouw ook geen updates ontvangt. Mijn eerste vraag is nu "Is het zinvol een Hijacklog ter beoordeling toe te zenden. Zo ja waar moet deze geplaatst worden? Groetend Piet Sorry voor het late antwoord.
 • Doe het volgende: [b:92e7d2550f]Welk programma[/b:92e7d2550f]: [img:92e7d2550f]http://www.imgdumper.nl/uploads7/51e81da73ab8c/51e81da73a79e-51a5f5d096dae-icon_RSIT_Canned.png[/img:92e7d2550f][color=#008000:92e7d2550f][b:92e7d2550f] RSIT[/b:92e7d2550f][/color:92e7d2550f] [b:92e7d2550f]Waarvoor/waarom[/b:92e7d2550f]: geeft een zeer uitgebreid overzicht van Windows [b:92e7d2550f]Moeilijkheidsgraad[/b:92e7d2550f]: geen [b:92e7d2550f]Downloadlokatie[/b:92e7d2550f]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden dan wel daar naar toe verplaatsen! [list:92e7d2550f] [*:92e7d2550f] [b:92e7d2550f][url=http://www.malwareremoval.com/images/random/RSIT.exe][color=#0000FF:92e7d2550f]RSIT 32 bit[/color:92e7d2550f][/url][/b:92e7d2550f] (RSIT.exe) [*:92e7d2550f] [b:92e7d2550f][url=http://www.malwareremoval.com/images/random/RSITx64.exe][color=#0000FF:92e7d2550f]RSIT 64 bit[/color:92e7d2550f][/url][/b:92e7d2550f] (RSITx64.exe)[/list:u:92e7d2550f] Dubbelklik op [b:92e7d2550f]RSIT.exe[/b:92e7d2550f] om de tool te starten. [list:92e7d2550f] [*:92e7d2550f] Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor [i:92e7d2550f][b:92e7d2550f]Als Administrator uitvoeren[/b:92e7d2550f][/i:92e7d2550f]. [*:92e7d2550f] Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "[b:92e7d2550f]Continue[/b:92e7d2550f]" [*:92e7d2550f] Wanneer het tool gereed is, wordt er een kladblok bestand - genaamd "[b:92e7d2550f]Log[/b:92e7d2550f]" - geopend. [*:92e7d2550f] Post de inhoud van dit log in jouw volgende bericht.[/list:u:92e7d2550f]
 • Wil het lukken?
 • Hallo Moderator Het heeft even geduurd om de log te kunnen plaatsen. Maar uiteindelijk volgt de log uitgevoerd met RSIT 32 bt nu Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random) Run by GLADyS bimmel at 2013-07-26 16:13:55 WIN_XP Service Pack 3 System drive C: has 51 GB (65%) free of 79 GB Total RAM: 2015 MB (63% free) Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4 Scan saved at 16:15:02, on 26-7-2013 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\hp print screen utility\PrnSys.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe C:\WINDOWS\System32\snmp.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\12PSS81V\RSIT[1].exe C:\Program Files\trend micro\GLADyS bimmel.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.wanadoo.nl/pigla/vorigjaa.htm R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe, O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - (no file) O2 - BHO: FileConverter 1.4 - {296aa17d-c89e-4242-a5a4-44bfe76914a2} - C:\Program Files\FileConverter_1.4\prxtbFil0.dll O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - (no file) O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll O3 - Toolbar: FileConverter 1.4 Toolbar - {296aa17d-c89e-4242-a5a4-44bfe76914a2} - C:\Program Files\FileConverter_1.4\prxtbFil0.dll O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll O4 - HKLM\..\Run: [TrayServer] C:\Program Files\MAGIX\Film_op_DVD_7\TrayServer.exe O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe" O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] \HPOTDD01.EXE O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" O4 - HKLM\..\Run: [PrnSys Executable] C:\Program Files\Hewlett-Packard\hp print screen utility\PrnSys.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe -update activex O4 - HKUS\S-1-5-21-1177238915-562591055-725345543-1005\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-21-1177238915-562591055-725345543-1005\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-21-1177238915-562591055-725345543-1005\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe -update activex (User '?') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: http://*.mcafee.com O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1359370247609 O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/1,0,0,26/mcgdmgr.cab O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\GLADYS~1\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing) O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe (file missing) O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe -- End of file - 7859 bytes ======Scheduled tasks folder====== C:\WINDOWS\tasks\1-Click PC Care Reminder.job C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job ======Registry dump====== [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB}] McAfee Phishing Filter [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{296aa17d-c89e-4242-a5a4-44bfe76914a2}] FileConverter 1.4 Toolbar - C:\Program Files\FileConverter_1.4\prxtbFil0.dll [2013-07-09 226592] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}] Norton Identity Protection - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-31 509776] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}] Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL [2013-04-09 387040] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}] Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-02-12 461216] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231}] scriptproxy [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}] Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-02-12 170912] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar] {296aa17d-c89e-4242-a5a4-44bfe76914a2} - FileConverter 1.4 Toolbar - C:\Program Files\FileConverter_1.4\prxtbFil0.dll [2013-07-09 226592] {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-31 509776] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "TrayServer"=C:\Program Files\MAGIX\Film_op_DVD_7\TrayServer.exe [2008-01-30 90112] "HP Software Update"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe [2003-06-25 49152] "HP Component Manager"=C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe [2004-05-12 241664] "DeviceDiscovery"=\HPOTDD01.EXE [] "SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-07-03 252848] "NBKeyScan"=C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe [] "PrnSys Executable"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\hp print screen utility\PrnSys.exe [2002-08-01 36864] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360] "WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2006-11-02 204288] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce] "FlashPlayerUpdate"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe [2013-06-12 814472] C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten InterVideo WinCinema Manager.lnk - C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon] C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2007-02-22 236928] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad] WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS] [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "dontdisplaylastusername"=0 "legalnoticecaption"= "legalnoticetext"= "shutdownwithoutlogon"=1 "undockwithoutlogon"=1 "DisableTaskMgr"=0 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer] "NoDriveTypeAutoRun"=323 "NoDriveAutoRun"=67108863 "NoDrives"=0 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer] "HonorAutoRunSetting"=1 "NoDriveAutoRun"=67108863 "NoDriveTypeAutoRun"=323 "NoDrives"=0 "NoRun"=0 [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list] [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32] "midimapper"=midimap.dll "msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm "msacm.msadpcm"=msadp32.acm "msacm.msg711"=msg711.acm "msacm.msgsm610"=msgsm32.acm "msacm.trspch"=tssoft32.acm "vidc.cvid"=iccvid.dll "vidc.iv31"=ir32_32.dll "vidc.iv32"=ir32_32.dll "vidc.iv41"=ir41_32.ax "VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll "vidc.mrle"=msrle32.dll "vidc.msvc"=msvidc32.dll "VIDC.UYVY"=msyuv.dll "VIDC.YUY2"=msyuv.dll "VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll "VIDC.YVYU"=msyuv.dll "wavemapper"=msacm32.drv "msacm.msg723"=msg723.acm "vidc.M263"=msh263.drv "vidc.M261"=msh261.drv "msacm.msaudio1"=msaud32.acm "msacm.sl_anet"=sl_anet.acm "msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax "vidc.iv50"=ir50_32.dll "msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm "wave"=wdmaud.drv "midi"=wdmaud.drv "mixer"=wdmaud.drv "VIDC.PIXL"=pclepixl.dll "VIDC.NTN1"=NUVision.ax "MSVideo8"=VfWWDM32.dll "wave1"=wdmaud.drv "mixer1"=wdmaud.drv "VIDC.MPG4"=mpg4c32.dll "VIDC.MP42"=mpg4c32.dll "wave2"=wdmaud.drv "midi1"=wdmaud.drv "mixer2"=wdmaud.drv "aux"=wdmaud.drv "wave3"=wdmaud.drv "midi2"=wdmaud.drv "mixer3"=wdmaud.drv "aux1"=wdmaud.drv ======List of files/folders created in the last 1 month====== 2013-07-26 16:13:55 ----D---- C:\rsit 2013-07-17 19:05:25 ----SHD---- C:\Config.Msi 2013-07-08 23:08:15 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro ======List of files/folders modified in the last 1 month====== 2013-07-26 16:14:39 ----D---- C:\WINDOWS\Temp 2013-07-26 16:14:10 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch 2013-07-26 16:12:43 ----D---- C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Application Data\PriceGong 2013-07-26 15:52:48 ----SHD---- C:\System Volume Information 2013-07-26 00:09:56 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt 2013-07-22 16:20:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2 2013-07-17 19:18:25 ----D---- C:\Program Files\FileConverter_1.4 2013-07-17 19:09:47 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\MsiExec.exe.log 2013-07-17 19:09:37 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer 2013-07-17 19:07:50 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Nero 2013-07-17 19:07:48 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero 2013-07-17 19:07:43 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers 2013-07-17 19:07:43 ----D---- C:\WINDOWS\system32 2013-07-17 19:07:42 ----D---- C:\WINDOWS 2013-07-08 23:08:15 ----RD---- C:\Program Files 2013-07-08 21:01:30 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI 2013-07-08 20:59:31 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK ======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)====== R0 SymDS;Symantec Data Store; C:\WINDOWS\system32\drivers\NIS\1404000.028\SYMDS.SYS [2013-05-21 367704] R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\WINDOWS\system32\drivers\NIS\1404000.028\SYMEFA.SYS [2013-05-23 934488] R0 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp.sys [2008-04-13 42240] R1 AFS2K;AFS2k; C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.sys [2005-03-10 82380] R1 BHDrvx86;BHDrvx86; \??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.2.0.19\Definitions\BASHDefs\20130715.001\BHDrvx86.sys [] R1 ccSet_NIS;Norton Internet Security Settings Manager; C:\WINDOWS\system32\drivers\NIS\1404000.028\ccSetx86.sys [2013-04-16 134744] R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys [] R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448] R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL); C:\WINDOWS\system32\drivers\NIS\1404000.028\SRTSPX.SYS [2013-03-05 32344] R1 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\NIS\1404000.028\Ironx86.SYS [2013-03-05 175264] R1 SYMTDI;Symantec Network Dispatch Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\NIS\1404000.028\SYMTDI.SYS [2013-04-25 396760] R1 WS2IFSL;Windows Socket 2.0 Non-IFS-omgeving voor serviceproviderondersteuning; C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [2004-08-04 12032] R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [] R3 FETND5BV;VIA Rhine-Family Fast Ethernet Adapter Driver Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5bv.sys [2006-06-13 43008] R3 HidUsb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368] R3 IDSxpx86;IDSxpx86; \??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.2.0.19\Definitions\IPSDefs\20130724.001\IDSxpx86.sys [] R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-09-06 12288] R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.2.0.19\Definitions\VirusDefs\20130725.023\NAVENG.SYS [] R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.2.0.19\Definitions\VirusDefs\20130725.023\NAVEX15.SYS [] R3 S3SavageNB;S3SavageNB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\s3gnbm.sys [2004-08-04 166912] R3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection; C:\WINDOWS\System32\Drivers\NIS\1404000.028\SRTSP.SYS [2013-05-16 603224] R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS [] R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608] R3 VIAudio;Vinyl AC'97 Audio Controller (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\viaudios.sys [2004-04-23 120960] S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\GLADYS~1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys [] S3 CCDECODE;Closed Caption-decoder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-13 17024] S3 FETNDIS;VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet-adapter - NT-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5.sys [2001-08-17 27165] S3 mferkdk;McAfee Inc. mferkdk; C:\WINDOWS\system32\drivers\mferkdk.sys [2009-09-16 34248] S3 mfesmfk;McAfee Inc. mfesmfk; C:\WINDOWS\system32\drivers\mfesmfk.sys [2009-09-16 40552] S3 MPE;BDA MPE-filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MPE.sys [2008-04-13 15232] S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-13 5504] S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-13 85248] S3 NdisIP;Microsoft TV/Video-verbinding; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-13 10880] S3 nuvaud2;Pinnacle DVC 80 Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nuvaud2.sys [2001-12-03 26560] S3 NUVision;Pinnacle DVC 80 Video; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nuvvid2.sys [2001-12-03 155264] S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-13 11136] S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-13 15232] S3 USB28xxBGA;easycap video adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emBDA.sys [2007-01-16 378880] S3 USB28xxOEM;USB 28xx OEM Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emOEM.sys [2007-02-06 28288] S3 usbaudio;Stuurprogramma voor USB-audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2008-04-13 60032] S3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128] S3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856] S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104] S3 USBSTOR;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368] S3 WLAN_USB; Wireless LAN USB Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wlanUSB.sys [] S3 WSTCODEC;World Standard Teletext-codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-13 19200] S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568] S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944] ======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)====== R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [2013-02-12 170912] R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE [2003-06-20 322120] R2 NIS;Norton Internet Security; C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe [2013-05-21 144368] R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe [2005-08-08 167936] R2 SNMP;SNMP-service; C:\WINDOWS\System32\snmp.exe [2008-04-14 33280] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384] S2 hpdj;hpdj; C:\DOCUME~1\GLADYS~1\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe -servicerunning=true -uninstall=hp deskjet 3600 series -product= [] S2 PLFlash DeviceIoControl Service;PLFlash DeviceIoControl Service; C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe [] S2 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing-service; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-11-02 917504] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-06-12 256904] S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312] S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632] S3 Fax;Fax; C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe [2008-04-14 268288] S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance; C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe [2005-11-17 1527900] S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104] S3 idsvc;Windows CardSpace; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664] S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696] S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184] S3 SNMPTRAP;SNMP Trap-service; C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe [2008-04-14 8704] S3 UPnPService;UPnPService; C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe [2006-12-14 544768] S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504] S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336] S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096] -----------------EOF----------------- Hopende dat het Goed is. Groeten Piet[/img][/list][/b][/url]
 • Graag de drie logs in één keer posten. [color=#008000:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Stap •1•[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Welk programma[/b:a79d84c3ba]: [img:a79d84c3ba]http://www.imgdumper.nl/uploads7/51e27edfbcfc0/51e27edfbcbdc-AdwCleaner_icon_Canned_1349013334.jpg[/img:a79d84c3ba][color=#008000:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba] AdwCleaner[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Waarvoor/waarom[/b:a79d84c3ba]: Scanner om Windows op te schonen en te ontdoen van malafide toolbars. [b:a79d84c3ba]Moeilijkheidsgraad[/b:a79d84c3ba]: Geen. [b:a79d84c3ba]Downloadlokatie[/b:a79d84c3ba]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden dan wel daar naar toe verplaatsen! [b:a79d84c3ba]Download[/b:a79d84c3ba]: [url=http://general-changelog-team.fr/en/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner][color=#FF0000:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]AdwCleaner by Xplode[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba][/url]. [b:a79d84c3ba]Opmerkingen[/b:a79d84c3ba]: [list:a79d84c3ba]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn. [*:a79d84c3ba]Dat na opstarten van [b:a79d84c3ba]AdwCleaner[/b:a79d84c3ba] de snelkoppelingen verdwijnen van bureaublad, is normaal.[/list:u:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]AdwCleaner opstarten[/b:a79d84c3ba]: [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba][color=#0000FF:a79d84c3ba]Windows 2000[/color:a79d84c3ba][/b:a79d84c3ba] en [color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows XP[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba]: dubbelklik op adwcleaner.exe. [*:a79d84c3ba][color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows Vista[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba], [color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows 7[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba] en [color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows 8[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba]: via rechtsklik op adwcleaner.exe en kies voor "Als Administrator uitvoeren".[/list:u:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]AdwCleaner is opgestart[/b:a79d84c3ba]: [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba]Klik op de knop [b:a79d84c3ba]Verwijderen[/b:a79d84c3ba] [*:a79d84c3ba]Klik bij [b:a79d84c3ba]AdwCleaner – Afsluiting van de programma's[/b:a79d84c3ba] op [b:a79d84c3ba]OK[/b:a79d84c3ba] [*:a79d84c3ba]Klik bij [b:a79d84c3ba]AdwCleaner – Herstarten noodzakelijk[/b:a79d84c3ba] op [b:a79d84c3ba]OK[/b:a79d84c3ba][/list:u:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]AdwCleaner logbestand[/b:a79d84c3ba]: [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba]Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. [*:a79d84c3ba]Post vervolgens de inhoud van dit log in je volgende bericht.[/list:u:a79d84c3ba] [color=#008000:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Stap •2•[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Welk programma[/b:a79d84c3ba]: [img:a79d84c3ba]http://www.imgdumper.nl/uploads7/51e281a62c587/51e281a62c183-Junkware_Removal_Tool_icon_Canned_1351185104.png.jpg[/img:a79d84c3ba][color=#008000:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba] Junkware Removal Tool by Thisisu[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Waarvoor/waarom[/b:a79d84c3ba]: Scanner om Windows o.a. te ontdoen van malafide toolbars. [b:a79d84c3ba]Moeilijkheidsgraad[/b:a79d84c3ba]: Geen. [b:a79d84c3ba]Downloadlokatie[/b:a79d84c3ba]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden dan wel daar naar toe verplaatsen! [b:a79d84c3ba]Download[/b:a79d84c3ba]: [url=http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe][color=#FF0000:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]JRT.exe[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba] [/url]. [b:a79d84c3ba]Opmerkingen[/b:a79d84c3ba]: [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn. [*:a79d84c3ba]Het is raadzaam de actieve beveiligingssoftware te de-activeren, zodat mogelijke conflicten met JRT.exe uitgsloten worden.: [*:a79d84c3ba][url=http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?f=86&t=32608][b:a79d84c3ba][color=#0000FF:a79d84c3ba]Hier[/color:a79d84c3ba][/b:a79d84c3ba][/url] en [url=http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?f=86&t=32607][b:a79d84c3ba][color=#0000FF:a79d84c3ba]hier[/color:a79d84c3ba][/b:a79d84c3ba][/url] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren. [*:a79d84c3ba]Dat tijdens de scan van [b:a79d84c3ba]JRT.exe[/b:a79d84c3ba] tijdelijk de snelkoppelingen verdwijnen van het bureaublad, is normaal.[/list:u:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Junkware Removal Tool by Thisisu opstarten[/b:a79d84c3ba]: [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba][color=#0000FF:a79d84c3ba]Windows 2000[/color:a79d84c3ba][/b:a79d84c3ba] en [color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows XP[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba]: dubbelklik op [b:a79d84c3ba]JRT.exe[/b:a79d84c3ba]. [*:a79d84c3ba][color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows Vista[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba], [color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows 7[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba] en [color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows 8[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba]: via rechtsklik op [b:a79d84c3ba]JRT.exe[/b:a79d84c3ba] en kies voor "Als Administrator uitvoeren". [*:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]JRT.exe[/b:a79d84c3ba] zal daarna Windows gaan scannen. [*:a79d84c3ba]Deze scan kan afhankelijk van de systeemspecificaties soms vrij lang duren, wees dus geduldig. [*:a79d84c3ba]Indien de scan voltooid is, zal een logje ([b:a79d84c3ba]JRT.txt[/b:a79d84c3ba]) op het bureaublad opgeslagen worden en automatisch openen. [*:a79d84c3ba]Post de inhoud van dit log in je volgende bericht.[/list:u:a79d84c3ba] [color=#008000:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Stap •3•[/b:a79d84c3ba] [/color:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Welk programma[/b:a79d84c3ba]: [img:a79d84c3ba]http://www.imgdumper.nl/uploads6/51c58e5decb73/51c58e5dea07b-Mbam_resized.png[/img:a79d84c3ba][color=#008000:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba] Malwarebytes MBAM[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Waarvoor/waarom[/b:a79d84c3ba]: gratis specialistische ondemandscanner om Windows snel te onderzoeken op- en te ontdoen van spy- & malware. [b:a79d84c3ba]Moeilijkheidsgraad[/b:a79d84c3ba]: geen. [b:a79d84c3ba]Download: [url=http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe][color=#FF0000:a79d84c3ba]Malwarebytes MBAM[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba][/url] [b:a79d84c3ba]Allereerst[/b:a79d84c3ba]:[list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba] Al meteen na de installatie wil 'MBAM' zijn database opwaarderen – toestaan dus. [*:a79d84c3ba] Ook bij herhaald gebruik: eerst [b:a79d84c3ba]Malwarebytes MBAM[/b:a79d84c3ba] updaten via de tab 'Update'![/list:u:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Malwarebytes MBAM opstarten[/b:a79d84c3ba]: [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba]Sluit nu eerst alle nog openstaande programmavensters! [*:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba][color=#0000FF:a79d84c3ba]Windows 2000[/color:a79d84c3ba][/b:a79d84c3ba] en [color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows XP[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba]: dubbelklik op de MBAM -snelkoppeling. [*:a79d84c3ba][color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows Vista[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba], [color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows 7[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba] en [color=#0000FF:a79d84c3ba][b:a79d84c3ba]Windows 8[/b:a79d84c3ba][/color:a79d84c3ba]: rechtsklik op de MBAM-snelkoppeling en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/list:u:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Let op:[/b:a79d84c3ba] [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba]Malwarebytes MBAM verstrekt nu de volledige versie van MBAM. [*:a79d84c3ba]Bij de eerste start kijg je de mogelijkheid de gratis probeerversie van Malwarebytes AntiMalware tijdelijk te gebruiken. [*:a79d84c3ba]Onafhankelijk van welke antivirusprogramma in jouw Windows adviseer ik dan voor de gratis versie te gaan en dus het vinkje bij de probeerversie te verwijderen. [*:a79d84c3ba]Zodoende zal Malwarebytes MBAM als gratis versie verder te gebruiken zijn[/list:u:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Doe ook nog het volgende:[/b:a79d84c3ba] [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba]Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "[b:a79d84c3ba]Instellingen[/b:a79d84c3ba]". [*:a79d84c3ba]Vink hier aan: "[b:a79d84c3ba]Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware[/b:a79d84c3ba]".[/list:u:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Scannen[/b:a79d84c3ba]: [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba] Bij het starten [b:a79d84c3ba]Malwarebytes MBAM[/b:a79d84c3ba] kies je voor 'Snelle Scan'. [*:a79d84c3ba]Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig. Indien de scan voltooid is, klik dan op de knop 'OK'. [*:a79d84c3ba]Klik daarna op de knop 'Bekijk Resultaten' om de resultaten te zien.[/list:u:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]Infecties gevonden[/b:a79d84c3ba]: [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba]Klik nu eerst op OK om de melding weg te klikken [*:a79d84c3ba]Klik vervolgens rechtsonder op de knop Bekijk resultaten. [*:a79d84c3ba]Zorg er nu voor dat alle gevonden infecties aangevinkt zijn, en klik linksonder op Verwijder geselecteerde. [*:a79d84c3ba]Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. [*:a79d84c3ba]Indien 'MBAM' moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven – dan telkens op 'OK' klikken! [*:a79d84c3ba]Daarna zal [b:a79d84c3ba]Malwarebytes MBAM[/b:a79d84c3ba] vragen om de Computer opnieuw op te starten - dus sta toe dat de computer opnieuw opgestart wordt.[/list:u:a79d84c3ba] [b:a79d84c3ba]MBAM-Log[/b:a79d84c3ba]: [list:a79d84c3ba][*:a79d84c3ba] Het log wordt automatisch bewaard door [b:a79d84c3ba]Malwarebytes MBAM[/b:a79d84c3ba] en dat kan je terugvinden door in het hoofdmenu van [b:a79d84c3ba]Malwarebytes MBAM[/b:a79d84c3ba] op de tab 'Logbestanden' te klikken.[/list:u:a79d84c3ba] Post aansluitend in je volgende bericht de inhoud van het MBAM-log.
 • Ik heb de drie stappen uitgevoevoerd. Bij stap 1 AdwCleaner was de log: # AdwCleaner v2.306 - Verslag gemaakt op 28/07/2013 om 18:15:29 # Geactualiseerd op 19/07/2013 door Xplode # Besturingssysteem : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits) # Gebruiker : GLADyS bimmel - ANGELDESK # Opstarten Modus : Normale modus # Gelanceerd vanaf : C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Bureaublad\adwcleaner.exe # Optie [Verwijderen] ***** [Diensten] ***** ***** [Files / Mappen] ***** Map Verwijderd : C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Application Data\PriceGong Map Verwijderd : C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Local Settings\Application Data\Conduit Map Verwijderd : C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Local Settings\Application Data\FileConverter_1.4 Map Verwijderd : C:\Program Files\Conduit Map Verwijderd : C:\Program Files\FileConverter_1.4 Map Verwijderd : C:\Program Files\Wondershare ***** [Register] ***** Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Conduit Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\ConduitSearchScopes Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\FileConverter_1.4 Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFBCB7E0-F91A-4951-9F31-58FEE57A25C4} Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B} Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{296AA17D-C89E-4242-A5A4-44BFE76914A2} Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{296AA17D-C89E-4242-A5A4-44BFE76914A2} Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{988ABD7F-C363-4605-A81F-5751A690548E} Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\PriceGong Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\SmartBar Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar Sleutel Verwijderd : HKCU\Toolbar Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{296AA17D-C89E-4242-A5A4-44BFE76914A2} Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1} Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{988ABD7F-C363-4605-A81F-5751A690548E} Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3241951 Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\Conduit Sleutel Verwijderd : HKLM\Software\FileConverter_1.4 Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0A5DDFDC-7228-4C5E-9AA0-D230A63CBD8E} Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{AD933DD1-66A2-4A3B-ACC0-CF56CC04AAC0} Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\FileConverter_1.4 Toolbar Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{296AA17D-C89E-4242-A5A4-44BFE76914A2} Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{988ABD7F-C363-4605-A81F-5751A690548E} Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FileConverter_1.4 Toolbar Waarde Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{296AA17D-C89E-4242-A5A4-44BFE76914A2}] Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{296AA17D-C89E-4242-A5A4-44BFE76914A2}] ***** [Browsers] ***** -\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702 [OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer. ************************* AdwCleaner[S1].txt - [3385 octets] - [28/07/2013 18:15:29] ########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [3445 octets] ########## Bij Stap 2 Junkware Removal Tool kreeg ik geen resultaat. Wit op zwart stond er de tekst Creating registry backup' Checking Startup. Fout: Systeem kan opgegeven registersleutel niet vinden. Checking Processen Checking Services Checking Files Checking folders Checking Registry Hierna bleef het streepje flikkeren en een afdruk was niet mogelijk. Bij het draaien hiervan was mijn Antivirus uitgeschakeld. Bij Stap 3 Malwarebytes MBAM vond ik de volgende log: Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.75.0.1300 www.malwarebytes.org Databaseversie: v2013.04.04.07 Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS Internet Explorer 8.0.6001.18702 GLADyS bimmel :: ANGELDESK [administrator] Bescherming: Uitgeschakeld 28-7-2013 18:40:18 mbam-log-2013-07-28 (18-40-18).txt Scan type: Snelle scan Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM Uitgeschakelde scan opties: P2P Objecten gescand: 221685 Verstreken tijd: 12 minuut/minuten, 6 seconde(n) Geheugenprocessen gedetecteerd: 0 (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Geheugenmodulen gedetecteerd: 0 (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registersleutels gedetecteerd: 0 (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerwaarden gedetecteerd: 0 (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Registerdata gedetecteerd: 0 (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Mappen gedetecteerd: 0 (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) Bestanden gedetecteerd: 0 (Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd) (einde) Hopende dat mijn antwoord in orde is. Bovendien ging het opstarten na een onderberbreking van de PC niet van een leien dakje. Groetend piet
 • Gaat het opstarten nog steeds een beetje vreemd? Ik mis het JRT-log. Maar we graven verder: [b:ebf42c8569]Welk programma[/b:ebf42c8569]: [img:ebf42c8569]http://www.imgdumper.nl/uploads6/51c590ce3cf4a/51c590ce361e7-ComboFix_resized_2.png[/img:ebf42c8569][color=#008000:ebf42c8569][b:ebf42c8569] ComboFix[/b:ebf42c8569][/color:ebf42c8569] [b:ebf42c8569]Waarvoor/waarom[/b:ebf42c8569]: Zeer specialistische scanner om Windows diepgaand te onderzoeken en op te schonen. [b:ebf42c8569]Moeilijkheidsgraad[/b:ebf42c8569]: Min of meer lastige voorbereidingsfase, dus lees alles eerst goed. [b:ebf42c8569]Downloadlokatie[/b:ebf42c8569]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden! [b:ebf42c8569]Download ComboFix via één van deze locaties[/b:ebf42c8569]: [list:ebf42c8569][*:ebf42c8569][url=http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe][b:ebf42c8569]Bleepingcomputer[/b:ebf42c8569][/url] [*:ebf42c8569][url=http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe][b:ebf42c8569]ForoSpyware[/b:ebf42c8569][/url] [*:ebf42c8569][url=http://subs.geekstogo.com/ComboFix.exe][b:ebf42c8569]Geekstogo[/b:ebf42c8569][/url][/list:u:ebf42c8569] [url=http://www.bleepingcomputer.com/combofix/nl/hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden][b:ebf42c8569][color=#0000FF:ebf42c8569]Hier[/color:ebf42c8569][/b:ebf42c8569][/url] zie je hoe je ComboFix moet gebruiken. Antivirusprogramma en actieve malwarescanners dienen al voor je ComboFix start gedeaktiveert zijn! [url=http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?f=86&t=32608][b:ebf42c8569][color=#0000FF:ebf42c8569]Hier[/color:ebf42c8569][/b:ebf42c8569][/url] en [url=http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopic.php?f=86&t=32607][b:ebf42c8569][color=#0000FF:ebf42c8569]hier[/color:ebf42c8569][/b:ebf42c8569][/url] vindt je gegevens hoe antivirusprogramma's en spywarescanners te deaktiveren. [b:ebf42c8569]Opmerkingen[/b:ebf42c8569]: [list:ebf42c8569][*:ebf42c8569] Bij gebruik van Windows XP zal er mogelijk gevraagd worden, om de "Recovery Console" te installeren! Sta dit dan toe (hiervoor is een actieve internet verbinding vereist). [*:ebf42c8569]Alle openstaande programma's en webpagina's dienen afgesloten te zijn.[/list:u:ebf42c8569] [b:ebf42c8569]ComboFix opstarten[/b:ebf42c8569]: [list:ebf42c8569][*:ebf42c8569][b:ebf42c8569][color=#0000FF:ebf42c8569]Windows 2000[/color:ebf42c8569][/b:ebf42c8569] en [color=#0000FF:ebf42c8569][b:ebf42c8569]Windows XP[/b:ebf42c8569][/color:ebf42c8569]: dubbelklik op ComboFix.exe. [*:ebf42c8569][color=#0000FF:ebf42c8569][b:ebf42c8569]Windows Vista[/b:ebf42c8569][/color:ebf42c8569], [color=#0000FF:ebf42c8569][b:ebf42c8569]Windows 7[/b:ebf42c8569][/color:ebf42c8569] en [color=#0000FF:ebf42c8569][b:ebf42c8569]Windows 8[/b:ebf42c8569][/color:ebf42c8569]: via rechtsklik op [b:ebf42c8569]ComboFix.exe[/b:ebf42c8569] en kies voor "Als Administrator uitvoeren".[/list:u:ebf42c8569] [b:ebf42c8569]ComboFix is opgestart[/b:ebf42c8569]: [list:ebf42c8569][*:ebf42c8569]Niet in het zwarte venster klikken, hierdoor kan ComboFix of zelfs Windows geheel "bevriezen"! [*:ebf42c8569]Combofix sluit tijdens de scan de internet verbinding – probeer deze tussentijds niet te herstellen! [*:ebf42c8569]Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw opgestart moet worden, dit is normaal. [*:ebf42c8569]Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand voor je maken. [*:ebf42c8569]Post de inhoud van dit logbestand in je volgende bericht. [*:ebf42c8569]Indien het log niet opstart, is dit terug tevinden in C:\ComboFix.txt[/list:u:ebf42c8569] [b:ebf42c8569]Belangrijke opmerking[/b:ebf42c8569]: [list:ebf42c8569][*:ebf42c8569][b:ebf42c8569][color=#0000FF:ebf42c8569]Indien na de scan bij het opstarten van programma's er een error wordt getoond met de melding:[/color:ebf42c8569][/b:ebf42c8569] [*:ebf42c8569][b:ebf42c8569][color=#FF0000:ebf42c8569]Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.[/color:ebf42c8569][/b:ebf42c8569] [*:ebf42c8569][b:ebf42c8569][color=#008000:ebf42c8569]Start dan de computer opnieuw op.[/color:ebf42c8569][/b:ebf42c8569][/list:u:ebf42c8569]
 • Hallo Abraham Alvorens ik de log van Combofix plaats enkele opmerkingen. Voor het laden hiervan heb ik de site Bleepingcomputer gebruikt. Tijden het scannen het maken van een herstelpunt vrij lang geduurd en omdat Systeemherstel niet bereikbaar was vreesde ik dat Combofix zou eindigen. Systeemherstel was iets wat namelijk niet meer mogelijk was. Bij een controle hierna bleek, dat dit hersteld was. Ook werden tijdens het sluiten van de PC 67 updates voor WindowsXP geïnstaleerd. Hoewel ik niet alle fouten heb gecontroleerd heb ik het idee dat er verbeteringen zijn. Alleen is Help en Ondersteuening nog niet bereikbaar. Moet ik ook noog een scan met JRT doen? Misschien lukt deze nu wel. NU PROBEER IK DE COMBO FIX LOG TE PLAATSEN. ComboFix 13-07-27.01 - GLADyS bimmel 29-07-2013 21:28:42.2.1 - x86 Gestart vanuit: c:\documents and settings\GLADyS bimmel\Bureaublad\ComboFix.exe * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt . . (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP c:\documents and settings\GLADyS bimmel\WINDOWS c:\windows\IsUn0413.exe c:\windows\unin0413.exe . . (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-06-28 to 2013-07-29 )))))))))))))))))))))))))))))) . . 2013-07-28 17:35 . 2013-07-28 17:35 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java 2013-07-28 17:34 . 2013-07-28 17:34 144896 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl 2013-07-28 17:34 . 2013-07-28 17:34 94632 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll 2013-07-28 16:30 . 2013-07-28 16:56 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2013-07-28 16:30 . 2013-04-04 12:50 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2013-07-28 16:20 . 2013-07-28 16:20 -------- d-----w- c:\windows\ERUNT 2013-07-26 14:13 . 2013-07-26 14:15 -------- d-----w- C:\rsit 2013-07-08 21:08 . 2013-07-26 14:15 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro 2013-07-08 21:08 . 2013-07-08 21:08 388096 ----a-r- c:\documents and settings\GLADyS bimmel\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe . . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2013-07-28 17:34 . 2013-02-12 16:59 867240 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll 2013-07-28 17:34 . 2010-06-15 08:27 789416 -c--a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll 2013-06-19 05:05 . 2013-01-25 10:02 142496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT.SYS 2013-06-12 18:48 . 2012-03-29 16:25 692104 -c--a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe 2013-06-12 18:48 . 2011-11-21 17:29 71048 -c--a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-06-12 18:48 . 2013-06-12 18:48 8610696 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerInstaller.exe 2013-05-23 05:25 . 2013-06-13 19:32 934488 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\symefa.sys 2013-05-21 05:02 . 2013-06-13 19:32 367704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\symds.sys 2013-05-16 05:02 . 2013-06-13 19:32 603224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\srtsp.sys . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond REGEDIT4 . [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 204288] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "TrayServer"="c:\program files\MAGIX\Film_op_DVD_7\TrayServer.exe" [2008-01-30 90112] "HP Software Update"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe" [2003-06-25 49152] "HP Component Manager"="c:\program files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe" [2004-05-12 241664] "PrnSys Executable"="c:\program files\Hewlett-Packard\hp print screen utility\PrnSys.exe" [2002-08-01 36864] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2013-03-12 253816] . [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] . c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\ InterVideo WinCinema Manager.lnk - c:\program files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe [2005-2-23 98304] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS] @="" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiVirus] "DisableMonitoring"=dword:00000001 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeFirewall] "DisableMonitoring"=dword:00000001 . [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) . R3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\program files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe [2005-11-17 1527900] R3 NUVision;Pinnacle DVC 80 Video;c:\windows\system32\DRIVERS\nuvvid2.sys [2001-12-03 155264] R3 UPnPService;UPnPService;c:\program files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe [2006-12-14 544768] S0 SymDS;Symantec Data Store;c:\windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\SYMDS.SYS [2013-05-21 367704] S0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\SYMEFA.SYS [2013-05-23 934488] S1 BHDrvx86;BHDrvx86;c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.2.0.19\Definitions\BASHDefs\20130715.001\BHDrvx86.sys [2013-05-31 1002072] S1 ccSet_NIS;Norton Internet Security Settings Manager;c:\windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\ccSetx86.sys [2013-04-16 134744] S1 SymIRON;Symantec Iron Driver;c:\windows\system32\drivers\NIS\1404000.028\Ironx86.SYS [2013-03-05 175264] S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376] S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512] S2 NIS;Norton Internet Security;c:\program files\Norton Internet Security\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe [2013-05-21 144368] S3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2013-01-25 106656] S3 IDSxpx86;IDSxpx86;c:\documents and settings\All Users\Application Data\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.2.0.19\Definitions\IPSDefs\20130726.001\IDSxpx86.sys [2013-01-24 373728] S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 22856] . . Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map . 2013-07-28 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job - c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-29 18:48] . . ------- Bijkomende Scan ------- . uStart Page = hxxp://home.wanadoo.nl/pigla/vorigjaa.htm IE: E&xporteren naar Microsoft Excel Trusted Zone: internet Trusted Zone: mcafee.com TCP: DhcpNameServer = 10.0.0.1 . - - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - - . HKLM-Run-DeviceDiscovery - \HPOTDD01.EXE
 • Doe nu het volgende: [b:ad897f4983]Welk programma[/b:ad897f4983]: [img:ad897f4983]http://www.imgdumper.nl/uploads7/51e3a68dbbece/51e3a68db6cb8-SecurityCheck_icon_Canned_m1348768721.jpg[/img:ad897f4983][color=#008000:ad897f4983][b:ad897f4983] SecurityCheck[/b:ad897f4983][/color:ad897f4983] [b:ad897f4983]Waarvoor/waarom[/b:ad897f4983]: Scann om Windows te controleren op veiligheid. [b:ad897f4983]Moeilijkheidsgraad[/b:ad897f4983]: Geen. [b:ad897f4983]Downloadlokatie[/b:ad897f4983]: Dit programma absoluut naar het bureaublad downloaden dan wel daar naar toe verplaatsen! [b:ad897f4983]Download[/b:ad897f4983]: [url=http://screen317.spywareinfoforum.org/SecurityCheck.exe][b:ad897f4983][color=#0000FF:ad897f4983]Security Check[/color:ad897f4983][/b:ad897f4983][/url] [list:ad897f4983][*:ad897f4983] Klik/dubbelklik op [b:ad897f4983]SecurityCheck.exe[/b:ad897f4983] en let op de instrukties in het zwarte venster. [*:ad897f4983] Een Kladblok document genaamd [b:ad897f4983]checkup.txt[/b:ad897f4983] dient automatisch open te gaan; sluit dit document via opslaan op het bureaublad. [*:ad897f4983] Indien een van je veiligheidstools rapporteert, dat DIG.EXE het internet op wil, sta dit dan toe.[/list:u:ad897f4983] Post de inhoud van [b:ad897f4983]checkup.txt [/b:ad897f4983]in je volgende post.
 • Hier komt de uitslag van de Security check. Results of screen317's Security Check version 0.99.71 Windows XP Service Pack 3 x86 Internet Explorer 8 [b:3e182e3fd5][u:3e182e3fd5]``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````[/b:3e182e3fd5][/u:3e182e3fd5] Norton Internet Security McAfee Shredder [b:3e182e3fd5][u:3e182e3fd5]`````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````[/b:3e182e3fd5][/u:3e182e3fd5] Spybot - Search & Destroy CCleaner (remove only) TweakNow RegCleaner Standard TweakNow RegCleaner Java 7 Update 25 [b:3e182e3fd5][u:3e182e3fd5]````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````[/b:3e182e3fd5][/u:3e182e3fd5] Norton ccSvcHst.exe Malwarebytes Anti-Malware mbamservice.exe Malwarebytes Anti-Malware mbamgui.exe Malwarebytes' Anti-Malware mbamscheduler.exe [b:3e182e3fd5][u:3e182e3fd5]`````````````````System Health check`````````````````[/b:3e182e3fd5][/u:3e182e3fd5] Total Fragmentation on Drive C:: [b:3e182e3fd5][u:3e182e3fd5]````````````````````End of Log``````````````````````[/b:3e182e3fd5][/u:3e182e3fd5]
 • Dat ziet er op zich up-to-date uit. Ook het geven dat je Malwarebytes MBAM hebt, is prima. Gebruik je deze ondemandscanner elke week na updaten met de snelle scan? En dan Spybot: waardeloos, te geringe virusherkenning. En Spybot 2, de opvolger is wat dat betreft hetzelfde. Wil je een ondemandscanner die ook cookies analyseert, verwijder dan Spybot en installeer dan daarvoor SuperAntispyware. Deaktiveer vervolgens alle aktieve processen. Dat scheelt een aantal processen in Windows, daarna gebruik je het tool op dezelfde wijze als MBAM. Dus handmatig updaten en dan scannen. En doe ook het volgende: [b:4de3efae2d]Welk programma[/b:4de3efae2d]: [img:4de3efae2d]http://www.imgdumper.nl/uploads7/51ee66972cd38/51ee66972b5a8-RogueKiller_icon_Nieuw.jpg[/img:4de3efae2d][color=#008000:4de3efae2d][b:4de3efae2d] RogueKiller[/b:4de3efae2d][/color:4de3efae2d] [b:4de3efae2d]Waarvoor/waarom[/b:4de3efae2d]: gratis specialistische scanner om lopende processen te scannen en om malware processen te kunnen uitschakelen. [b:4de3efae2d]Moeilijkheidsgraad[/b:4de3efae2d]: geen. [b:4de3efae2d]Download: [url=http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKiller.exe][color=#FF0000:4de3efae2d]RogueKiller 32 bit (x86)[/color:4de3efae2d][/url] of [url=http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/RogueKillerX64.exe][color=#FF0000:4de3efae2d]RogueKiller 64 bit (x64)[/color:4de3efae2d][/url][/b:4de3efae2d] [b:4de3efae2d]RogueKiller opstarten[/b:4de3efae2d]: [list:4de3efae2d][*:4de3efae2d]Sluit nu eerst alle nog openstaande programmavensters! [*:4de3efae2d][b:4de3efae2d][color=#0000FF:4de3efae2d]Windows 2000[/color:4de3efae2d][/b:4de3efae2d] en [color=#0000FF:4de3efae2d][b:4de3efae2d]Windows XP[/b:4de3efae2d][/color:4de3efae2d]: dubbelklik op RogueKiller.exe. [*:4de3efae2d][color=#0000FF:4de3efae2d][b:4de3efae2d]Windows Vista[/b:4de3efae2d][/color:4de3efae2d], [color=#0000FF:4de3efae2d][b:4de3efae2d]Windows 7[/b:4de3efae2d][/color:4de3efae2d] en [color=#0000FF:4de3efae2d][b:4de3efae2d]Windows 8[/b:4de3efae2d][/color:4de3efae2d]: rechtsklik op RogueKiller.exe en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/list:u:4de3efae2d] [b:4de3efae2d]Scannen[/b:4de3efae2d]: [list:4de3efae2d][*:4de3efae2d][b:4de3efae2d]Sluit voordat RogueKiller gaat scannen, eerst alle andere openstaande vensters![/b:4de3efae2d] [*:4de3efae2d]Na opstarten begint RogueKiller meteen een pre-scan, dus wacht tot de scan klaar is. [*:4de3efae2d]Let op - activeer de volgende opties in RogueKiller: [list:4de3efae2d] [*:4de3efae2d] MBR Scan [*:4de3efae2d] Check Faked [*:4de3efae2d] Anti-Rootkit[/list:u:4de3efae2d] [*:4de3efae2d]Klik vervolgens op de knop [b:4de3efae2d]Scan[/b:4de3efae2d] [*:4de3efae2d]Wacht tot het einde van de scan. [*:4de3efae2d]Een log wordt aangemaakt en geplaatst op het bureaublad.[/list:u:4de3efae2d] [b:4de3efae2d]Hoe nu verder[/b:4de3efae2d]: [list:4de3efae2d][*:4de3efae2d][b:4de3efae2d][color=#008000:4de3efae2d]Doe verder nog niks maar plaats eerst de inhoud van dat log in jouw volgende berichten en sluit RogueKiller.[/color:4de3efae2d][/b:4de3efae2d][/list:u:4de3efae2d]
 • Hallo Moderator Allereereerst antwoord op de vraag. Malewarebytes MBAM gebruik ik praktisch niet. Wel draai ik ongeveer eens per maand op de PC van mijn vrouw. Spybot S&D, CCleaner, Cleanup, DesktopManager en TweakNowRegCleanerStd. Van de laatste gebruik ikniet de laatste versie, omdat hier niet duidelijk is wat ik veilig kan verwijderen. Op uw advies zal ik Spybot op alle PC,s vervanvangen door SuperAntispyware. Voordat ik de RogueKiller plaats even een opmerking ipv CheckFaked stond er hier Verificeer Drivers. RogueKiller V8.6.4 [Jul 29 2013] by Tigzy mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com Feedback : http://www.adlice.com/forum/ Website : http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/ Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/ besturingssysteem : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version Gestart vanuit : Normale modus Gebruiker : GLADyS bimmel [Administrator rechten] Modus : Scan -- Datum : 07/31/2013 16:19:52 | ARK || FAK || MBR | ¤¤¤ Kwaadaardige processen : 0 ¤¤¤ ¤¤¤ Register verwijzingen : 6 ¤¤¤ [HJ POL] HKLM\[...]\System : DisableRegistryTools (0) -> gevonden [HJ SMENU] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowRecentDocs (0) -> gevonden [HJ SMENU] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowPrinters (0) -> gevonden [HJ DESK] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> gevonden [HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> gevonden [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> gevonden ¤¤¤ geplande taken : 0 ¤¤¤ ¤¤¤ Startup Entries : 0 ¤¤¤ ¤¤¤ webbrowsers : 0 ¤¤¤ ¤¤¤ Speciale Files / Folders: ¤¤¤ [ZeroAccess][map] U : C:\WINDOWS\Installer\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\U [-] --> gevonden [ZeroAccess][map] U : C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Local Settings\Application Data\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\U [-] --> gevonden [ZeroAccess][map] L : C:\WINDOWS\Installer\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\L [-] --> gevonden [ZeroAccess][map] L : C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Local Settings\Application Data\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\L [-] --> gevonden ¤¤¤ Driver : [Geladen] ¤¤¤ [Address] SSDT[12] : NtAlertResumeThread @ 0x80630108 -> HOOKED (Unknown @ 0x89897CE0) [Address] SSDT[13] : NtAlertThread @ 0x80577310 -> HOOKED (Unknown @ 0x89897ED0) [Address] SSDT[17] : NtAllocateVirtualMemory @ 0x80569302 -> HOOKED (Unknown @ 0x8989A9F8) [Address] SSDT[19] : NtAssignProcessToJobObject @ 0x805A1387 -> HOOKED (Unknown @ 0x89898C20) [Address] SSDT[31] : NtConnectPort @ 0x8058CB11 -> HOOKED (Unknown @ 0x89788BE0) [Address] SSDT[43] : NtCreateMutant @ 0x805776E0 -> HOOKED (Unknown @ 0x89A73598) [Address] SSDT[52] : NtCreateSymbolicLinkObject @ 0x8059E796 -> HOOKED (Unknown @ 0x89AABFC0) [Address] SSDT[53] : NtCreateThread @ 0x80578925 -> HOOKED (Unknown @ 0x896A0708) [Address] SSDT[57] : NtDebugActiveProcess @ 0x8065C259 -> HOOKED (Unknown @ 0x89898D00) [Address] SSDT[68] : NtDuplicateObject @ 0x805749DA -> HOOKED (Unknown @ 0x896C8270) [Address] SSDT[83] : NtFreeVirtualMemory @ 0x80569C2D -> HOOKED (Unknown @ 0x89782A58) [Address] SSDT[89] : NtImpersonateAnonymousToken @ 0x805DC216 -> HOOKED (Unknown @ 0x89A404A0) [Address] SSDT[91] : NtImpersonateThread @ 0x805817C1 -> HOOKED (Unknown @ 0x89897C00) [Address] SSDT[97] : NtLoadDriver @ 0x805A29BD -> HOOKED (Unknown @ 0x8975B888) [Address] SSDT[108] : unknown @ 0x8057CB31 -> HOOKED (Unknown @ 0x897026F8) [Address] SSDT[114] : NtOpenEvent @ 0x80581B30 -> HOOKED (Unknown @ 0x89A734B8) [Address] SSDT[122] : NtOpenProcess @ 0x80574BC1 -> HOOKED (Unknown @ 0x89866AC8) [Address] SSDT[123] : NtOpenProcessToken @ 0x80571121 -> HOOKED (Unknown @ 0x8989AAC8) [Address] SSDT[125] : NtOpenSection @ 0x8056E583 -> HOOKED (Unknown @ 0x89898EB0) [Address] SSDT[128] : NtOpenThread @ 0x80590CFC -> HOOKED (Unknown @ 0x89868CB8) [Address] SSDT[137] : NtProtectVirtualMemory @ 0x80574F70 -> HOOKED (Unknown @ 0x89898788) [Address] SSDT[206] : NtResumeThread @ 0x80578F98 -> HOOKED (Unknown @ 0x89897F90) [Address] SSDT[213] : NtSetContextThread @ 0x8062E937 -> HOOKED (Unknown @ 0x89891F48) [Address] SSDT[228] : NtSetInformationProcess @ 0x80570E2D -> HOOKED (Unknown @ 0x897321F0) [Address] SSDT[240] : NtSetSystemInformation @ 0x805A6AA9 -> HOOKED (Unknown @ 0x898989C0) [Address] SSDT[253] : NtSuspendProcess @ 0x8063004D -> HOOKED (Unknown @ 0x89898F90) [Address] SSDT[254] : NtSuspendThread @ 0x805E05BE -> HOOKED (Unknown @ 0x898969F0) [Address] SSDT[257] : NtTerminateProcess @ 0x80585851 -> HOOKED (Unknown @ 0x897001E0) [Address] SSDT[258] : unknown @ 0x80578037 -> HOOKED (Unknown @ 0x89896AB0) [Address] SSDT[267] : NtUnmapViewOfSection @ 0x8057C6B6 -> HOOKED (Unknown @ 0x897322E0) [Address] SSDT[277] : NtWriteVirtualMemory @ 0x805815AA -> HOOKED (Unknown @ 0x89782B28) [Address] Shadow SSDT[307] : NtUserAttachThreadInput -> HOOKED (Unknown @ 0x89903170) [Address] Shadow SSDT[383] : NtUserGetAsyncKeyState -> HOOKED (Unknown @ 0x899020B0) [Address] Shadow SSDT[414] : NtUserGetKeyboardState -> HOOKED (Unknown @ 0x898F38C8) [Address] Shadow SSDT[416] : NtUserGetKeyState -> HOOKED (Unknown @ 0x89901DC8) [Address] Shadow SSDT[428] : NtUserGetRawInputData -> HOOKED (Unknown @ 0x899533F8) [Address] Shadow SSDT[460] : NtUserMessageCall -> HOOKED (Unknown @ 0x89A9A690) [Address] Shadow SSDT[475] : NtUserPostMessage -> HOOKED (Unknown @ 0x89A3D5E8) [Address] Shadow SSDT[476] : NtUserPostThreadMessage -> HOOKED (Unknown @ 0x89A48550) [Address] Shadow SSDT[549] : NtUserSetWindowsHookEx -> HOOKED (Unknown @ 0x8995E140) [Address] Shadow SSDT[552] : NtUserSetWinEventHook -> HOOKED (Unknown @ 0x899CA990) ¤¤¤ Externe Hives: ¤¤¤ ¤¤¤ Infectie : ZeroAccess ¤¤¤ ¤¤¤ HOSTS Bestand: ¤¤¤ --> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 localhost ¤¤¤ MBR Controle: ¤¤¤ +++++ PhysicalDrive0: HDS728080PLAT20 +++++ --- User --- [MBR] acba3ecea3b54ffccf0037334b92b75b [BSP] f435501b94b969da7f5b742dc8a22360 : Windows XP MBR Code Partition table: 0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 78520 Mo User = LL1 ... OK! User = LL2 ... OK! Gereed : << RKreport[0]_S_07312013_161952.txt >>
 • Ik had al een vermoeden dat Zero-Acces in het spel was. [img:dc098b3d83]http://www.imgdumper.nl/uploads7/51f8d0367469c/51f8d03670fd5-RogueKiller_icon_Canned_def.jpg[/img:dc098b3d83][b:dc098b3d83] RogueKiller opstarten[/b:dc098b3d83]: [list:dc098b3d83][*:dc098b3d83]Sluit nu eerst alle nog openstaande programmavensters! [*:dc098b3d83][b:dc098b3d83][color=#0000FF:dc098b3d83]Windows 2000[/color:dc098b3d83][/b:dc098b3d83] en [color=#0000FF:dc098b3d83][b:dc098b3d83]Windows XP[/b:dc098b3d83][/color:dc098b3d83]: dubbelklik op RogueKiller.exe. [*:dc098b3d83][color=#0000FF:dc098b3d83][b:dc098b3d83]Windows Vista[/b:dc098b3d83][/color:dc098b3d83], [color=#0000FF:dc098b3d83][b:dc098b3d83]Windows 7[/b:dc098b3d83][/color:dc098b3d83] en [color=#0000FF:dc098b3d83][b:dc098b3d83]Windows 8[/b:dc098b3d83][/color:dc098b3d83]: rechtsklik op RogueKiller.exe en dan kiezen voor Als Administrator uitvoeren.[/list:u:dc098b3d83] [b:dc098b3d83]Scannen[/b:dc098b3d83]: [list:dc098b3d83][*:dc098b3d83][b:dc098b3d83]Sluit voordat RogueKiller gaat scannen, eerst alle andere openstaande vensters![/b:dc098b3d83] [*:dc098b3d83]Na opstarten begint RogueKiller meteen een pre-scan, dus wacht tot de scan klaar is. [*:dc098b3d83]Let op - activeer de volgende opties in RogueKiller: [list:dc098b3d83] [*:dc098b3d83]MBR Scan [*:dc098b3d83]Check Faked [*:dc098b3d83]Anti-Rootkit[/list:u:dc098b3d83] [*:dc098b3d83]Klik vervolgens op de knop [b:dc098b3d83]Scan[/b:dc098b3d83] [*:dc098b3d83]Wacht tot het einde van de scan. [*:dc098b3d83]Zorg nu ervoor dat bij enkel bij de onderstaand vermelde regels het vinkje blijft staan. [code:1:dc098b3d83][ZeroAccess][map] U : C:\WINDOWS\Installer\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\U [-] --> gevonden [ZeroAccess][map] U : C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Local Settings\Application Data\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\U [-] --> gevonden [ZeroAccess][map] L : C:\WINDOWS\Installer\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\L [-] --> gevonden [ZeroAccess][map] L : C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Local Settings\Application Data\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\L [-] --> gevonden [/code:1:dc098b3d83] [*:dc098b3d83]Klik vervolgens op de knop [b:dc098b3d83]Verwijderen[/b:dc098b3d83] teneinde RogueKiller reparaties en verwijderingen te laten uitvoeren. [*:dc098b3d83]Er zal op het bureaublad een nieuw log worden aangemaakt - RKreport (Mode: Delete) - post hiervan de inhoud in jouw volgende bericht. [*:dc098b3d83][b:dc098b3d83][color=#008000:dc098b3d83]Belangrijk[/color:dc098b3d83][/b:dc098b3d83]: omdat het Windows register bewerkt is, nu de PC eerst opnieuw opstarten.[/list:u:dc098b3d83]
 • Hierbij de gevraagde log. Alleen heb ik de vier (ZeroAcces)..... mappen niet gezien. RogueKiller V8.6.4 [Jul 29 2013] by Tigzy mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com Feedback : http://www.adlice.com/forum/ Website : http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/ Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/ besturingssysteem : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version Gestart vanuit : Normale modus Gebruiker : GLADyS bimmel [Administrator rechten] Modus : Verwijder -- Datum : 07/31/2013 18:36:02 | ARK || FAK || MBR | ¤¤¤ Kwaadaardige processen : 0 ¤¤¤ ¤¤¤ Register verwijzingen : 6 ¤¤¤ [HJ POL] HKLM\[...]\System : DisableRegistryTools (0) -> Verwijderd [HJ SMENU] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowRecentDocs (0) -> VERVANGEN (1) [HJ SMENU] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowPrinters (0) -> VERVANGEN (1) [HJ DESK] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> VERVANGEN (0) [HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> VERVANGEN (0) [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> VERVANGEN (0) ¤¤¤ geplande taken : 0 ¤¤¤ ¤¤¤ Startup Entries : 0 ¤¤¤ ¤¤¤ webbrowsers : 0 ¤¤¤ ¤¤¤ Speciale Files / Folders: ¤¤¤ [ZeroAccess][map] U : C:\WINDOWS\Installer\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\U [-] --> Verwijderd [ZeroAccess][map] U : C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Local Settings\Application Data\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\U [-] --> Verwijderd [ZeroAccess][map] L : C:\WINDOWS\Installer\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\L [-] --> Verwijderd [ZeroAccess][map] L : C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Local Settings\Application Data\{27e5659b-f113-0680-2dda-2411e9c12252}\L [-] --> Verwijderd ¤¤¤ Driver : [Geladen] ¤¤¤ [Address] SSDT[12] : NtAlertResumeThread @ 0x80630108 -> HOOKED (Unknown @ 0x896DAA20) [Address] SSDT[13] : NtAlertThread @ 0x80577310 -> HOOKED (Unknown @ 0x896DAB00) [Address] SSDT[17] : NtAllocateVirtualMemory @ 0x80569302 -> HOOKED (Unknown @ 0x896FFA78) [Address] SSDT[19] : NtAssignProcessToJobObject @ 0x805A1387 -> HOOKED (Unknown @ 0x896A2B80) [Address] SSDT[31] : NtConnectPort @ 0x8058CB11 -> HOOKED (Unknown @ 0x8975CD90) [Address] SSDT[43] : NtCreateMutant @ 0x805776E0 -> HOOKED (Unknown @ 0x896DA770) [Address] SSDT[52] : NtCreateSymbolicLinkObject @ 0x8059E796 -> HOOKED (Unknown @ 0x896A29A0) [Address] SSDT[53] : NtCreateThread @ 0x80578925 -> HOOKED (Unknown @ 0x8987ECF0) [Address] SSDT[57] : NtDebugActiveProcess @ 0x8065C259 -> HOOKED (Unknown @ 0x896A2C60) [Address] SSDT[68] : NtDuplicateObject @ 0x805749DA -> HOOKED (Unknown @ 0x896FFC48) [Address] SSDT[83] : NtFreeVirtualMemory @ 0x80569C2D -> HOOKED (Unknown @ 0x896FF830) [Address] SSDT[89] : NtImpersonateAnonymousToken @ 0x805DC216 -> HOOKED (Unknown @ 0x896DA860) [Address] SSDT[91] : NtImpersonateThread @ 0x805817C1 -> HOOKED (Unknown @ 0x896DA940) [Address] SSDT[97] : NtLoadDriver @ 0x805A29BD -> HOOKED (Unknown @ 0x8976C7F0) [Address] SSDT[108] : unknown @ 0x8057CB31 -> HOOKED (Unknown @ 0x896D9508) [Address] SSDT[114] : NtOpenEvent @ 0x80581B30 -> HOOKED (Unknown @ 0x896DA690) [Address] SSDT[122] : NtOpenProcess @ 0x80574BC1 -> HOOKED (Unknown @ 0x896FFE28) [Address] SSDT[123] : NtOpenProcessToken @ 0x80571121 -> HOOKED (Unknown @ 0x896FFB68) [Address] SSDT[125] : NtOpenSection @ 0x8056E583 -> HOOKED (Unknown @ 0x896A2E88) [Address] SSDT[128] : NtOpenThread @ 0x80590CFC -> HOOKED (Unknown @ 0x896FFD38) [Address] SSDT[137] : NtProtectVirtualMemory @ 0x80574F70 -> HOOKED (Unknown @ 0x896A2A90) [Address] SSDT[206] : NtResumeThread @ 0x80578F98 -> HOOKED (Unknown @ 0x896DABE0) [Address] SSDT[213] : NtSetContextThread @ 0x8062E937 -> HOOKED (Unknown @ 0x896DAE80) [Address] SSDT[228] : NtSetInformationProcess @ 0x80570E2D -> HOOKED (Unknown @ 0x896DAF60) [Address] SSDT[240] : NtSetSystemInformation @ 0x805A6AA9 -> HOOKED (Unknown @ 0x896A2D40) [Address] SSDT[253] : NtSuspendProcess @ 0x8063004D -> HOOKED (Unknown @ 0x896A2F48) [Address] SSDT[254] : NtSuspendThread @ 0x805E05BE -> HOOKED (Unknown @ 0x896DACC0) [Address] SSDT[257] : NtTerminateProcess @ 0x80585851 -> HOOKED (Unknown @ 0x8987D460) [Address] SSDT[258] : unknown @ 0x80578037 -> HOOKED (Unknown @ 0x896DADA0) [Address] SSDT[267] : NtUnmapViewOfSection @ 0x8057C6B6 -> HOOKED (Unknown @ 0x896FF6A8) [Address] SSDT[277] : NtWriteVirtualMemory @ 0x805815AA -> HOOKED (Unknown @ 0x896FF920) [Address] Shadow SSDT[307] : NtUserAttachThreadInput -> HOOKED (Unknown @ 0x898F8818) [Address] Shadow SSDT[383] : NtUserGetAsyncKeyState -> HOOKED (Unknown @ 0x898F1DC8) [Address] Shadow SSDT[414] : NtUserGetKeyboardState -> HOOKED (Unknown @ 0x898EE698) [Address] Shadow SSDT[416] : NtUserGetKeyState -> HOOKED (Unknown @ 0x898F2C48) [Address] Shadow SSDT[428] : NtUserGetRawInputData -> HOOKED (Unknown @ 0x8995F3B0) [Address] Shadow SSDT[460] : NtUserMessageCall -> HOOKED (Unknown @ 0x89A74978) [Address] Shadow SSDT[475] : NtUserPostMessage -> HOOKED (Unknown @ 0x898C28C8) [Address] Shadow SSDT[476] : NtUserPostThreadMessage -> HOOKED (Unknown @ 0x89A720E8) [Address] Shadow SSDT[549] : NtUserSetWindowsHookEx -> HOOKED (Unknown @ 0x8996D520) [Address] Shadow SSDT[552] : NtUserSetWinEventHook -> HOOKED (Unknown @ 0x899E7AA8) ¤¤¤ Externe Hives: ¤¤¤ ¤¤¤ Infectie : ZeroAccess ¤¤¤ ¤¤¤ HOSTS Bestand: ¤¤¤ --> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts 127.0.0.1 localhost ¤¤¤ MBR Controle: ¤¤¤ +++++ PhysicalDrive0: HDS728080PLAT20 +++++ --- User --- [MBR] acba3ecea3b54ffccf0037334b92b75b [BSP] f435501b94b969da7f5b742dc8a22360 : Windows XP MBR Code Partition table: 0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 78520 Mo User = LL1 ... OK!
 • Download de [img:7ebc049cf2]http://www.imgdumper.nl/uploads7/51e7051a0eef1/51e7051a0eb2f-HitmanPro_iconCanned.jpg[/img:7ebc049cf2][b:7ebc049cf2][url=http://www.surfright.nl/nl/hitmanpro][color=#FF0000:7ebc049cf2] 32 of 64 bit versie van HitmanPro[/color:7ebc049cf2][/url][/b:7ebc049cf2] naar het bureaublad. [b:7ebc049cf2][url=http://antimalwaresoftware.nl/handleidingen/hitmanpro-installeren-scannen/]Klik hier[/url][/b:7ebc049cf2] voor een uitgebreide handleiding van HitmanPro. [list:7ebc049cf2] [*:7ebc049cf2] Houd de linker [b:7ebc049cf2]CTRL toets[/b:7ebc049cf2] ingedrukt en dubbelklik op "[b:7ebc049cf2]HitmanPro36.exe[/b:7ebc049cf2]" om de "[b:7ebc049cf2]Force Breach[/b:7ebc049cf2]" te starten en klik op "[b:7ebc049cf2]volgende[/b:7ebc049cf2]" als HitmanPro de processen heeft geblokkeerd. [*:7ebc049cf2] Vink de optie "[b:7ebc049cf2]Ik accepteer de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst aan[/b:7ebc049cf2]" en klik op "[b:7ebc049cf2]Volgende[/b:7ebc049cf2]" [*:7ebc049cf2] Klik in het setup scherm nu nogmaals op "[b:7ebc049cf2]Volgende[/b:7ebc049cf2]", nu zal automatisch de scan starten, doe verder niets op de computer totdat de scan gereed is. [*:7ebc049cf2] Als de scan klaar is klik je op [b:7ebc049cf2]"volgende"[/b:7ebc049cf2] [*:7ebc049cf2] Activeer nu de gratis licentie, hiermee kunt u 30 dagen gratis HitmanPro gebruiken en de gevonden infecties verwijderen. [*:7ebc049cf2] [i:7ebc049cf2][color=#FF0000:7ebc049cf2]Note:[/color:7ebc049cf2][/i:7ebc049cf2] indien u reeds eerder gebruik hebt gemaakt van de 30 dagen trial-versie van HitmanPro is het niet meer mogelijk om gratis de gevonden infecties te verwijderen. [*:7ebc049cf2] Als het verwijderen gereed is klik je onderin het scherm op "[b:7ebc049cf2]Save log[/b:7ebc049cf2]" of "[b:7ebc049cf2]Logbestand opslaan[/b:7ebc049cf2]" en sla deze op bijvoorbeeld het bureaublad op. Post dit logje. [*:7ebc049cf2] Klik nu op de knop "[b:7ebc049cf2]Herstarten[/b:7ebc049cf2]".[/list:u:7ebc049cf2]
 • Allereerst moet ik mijn compliment maken voor de zeer snelle reacties. Ik hoop het ook te kunnen volhouden, maar ben bang dat dit vrijdag en zaterdag niet lukt. Hier komt de HITMAN LOG. [code:1:34c220e377] HitmanPro 3.7.6.201 www.hitmanpro.com Computer name . . . . : ANGELDESK Windows . . . . . . . : 5.1.3.2600.X86/1 User name . . . . . . : ANGELDESK\GLADyS bimmel License . . . . . . . : Free Scan date . . . . . . : 2013-07-31 20:46:19 Scan mode . . . . . . : Normal Scan duration . . . . : 6m 5s Disk access mode . . : Direct disk access (SRB) Cloud . . . . . . . . : Internet Reboot . . . . . . . : No Threats . . . . . . . : 0 Traces . . . . . . . : 137 Objects scanned . . . : 609.358 Files scanned . . . . : 19.321 Remnants scanned . . : 110.955 files / 479.082 keys Cookies _____________________________________________________________________ C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\0MQC3DK8.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\139122IG.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\3BNBPGW7.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\5DQROSGK.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\5RB7L5PX.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\7B53OJVI.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\EC4TCFCD.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\J0F4RF4E.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\JMY1KXIR.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\M8UCA2JS.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\MP8H2OS5.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\O7TXXU25.txt C:\Documents and Settings\GLADyS bimmel\Cookies\WVT93BAR.txt [/code:1:34c220e377]

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.