Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

www.cool-search.net opent in Internet Explorer.

Anoniem
quasi3
8 antwoorden
 • www.cool-search.net opent in Internet Explorer.

  Als ik Internet Explorer op, gaat hij meteen naar www.cool-search.net
  Ik heb ZoneAlarm, Spyware en Spybot maar krijg het niet weg. Ook niet na het instellen van een nieuwe startpagina.
 • Kijk in je uitvoeren > msconfig > opstarten of hij er nergens bij staat. Zo ja: afvinken

  ook als dit lukt het volgende toch nog uitvoeren:
  in je register duiken en laten zoeken op ('k zeg maar iets) cool. Als hij iets vindt: kijken of het verband heeft met die cool-search en zo ja: deleten. (best eerst backup van het register of een systeemherstelpunt maken - of beide :) )
  Ben je niet vertrouwd met het register: in verkenner rechtsklikken op je c en via zoeken op zoek gaan naar bestanden die vb cool of search bevatten.(wel opletten met de zoekresultaten van search!)
  Vind je zo de map waarin bestanden ervan staan: de bestanden (en vermoedelijk de hele map) gewoon deleten.
  Daarna (eerst terug opstarten) een registercleaner erover laten wandelen en de restantjes laten opkuisen.

  (wil je veilig spelen dan hernoem je eerst de mappen/bestanden: bij een fout kan je ze later nog terug hernoemen. Verder: moest je ze niet kunnen hernoemen omdat ze in gebruik zijn, dan herstart jij je computer in veilige modus)

  Als ik niets vergeten ben, is dit alles :lol: …
 • Alles gedaan, zonder resultaat!
 • Ga naar http://www.tomcoyote.org download HijackThis
  http://mjc1.com/mirror/hjt/
  Sla het op en start het programmatje, laat het scannen en sla het bestand op als een txt bestand ( bijv. mijnbestand.txt ) .
  Open dit bestand en Copy - Paste het [u:0229c2b47d]hele[/u:0229c2b47d] inhoud van het bestand op dit forum.
  [u:0229c2b47d]Laat niks repareren want het meeste is onschadelijk!!![/u:0229c2b47d]

  gr, NoNoAD
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 12:02:35, on 22-12-2003
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Rabotwin\RaboComm\RaboCommSrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe
  C:\PROGRA~1\PHILIP~1\VProperty.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\WINDOWS\system32\SWEEPER.EXE
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Hitsjak\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http:///
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://t.rack.cc/s.php?aid=35
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://t.rack.cc/s.php?aid=35
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://t.rack.cc/h.php?aid=35
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://t.rack.cc/s.php?aid=35
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://t.rack.cc/h.php?aid=35
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://t.rack.cc/s.php?aid=35
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://t.rack.cc/s.php?aid=35
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://t.rack.cc/s.php?aid=35
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.sterrenkids.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = http://t.rack.cc/h.php?aid=35
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://out.true-counter.com/b/?344012 (obfuscated)
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://out.true-counter.com/b/?344012 (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = C:\WINDOWS\system32\searchbar.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,(Default) = about:blank
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\userinit.exe,C:\WINDOWS\System32\svcinit.exe
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\AT\Application Data\Mozilla\Profiles\default\5rotubza.slt\prefs.js)
  O2 - BHO: TX4 - {00000000-0008-D357-0798-004401965D4A} - C:\WINDOWS\System32\apphelp32.dll
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {6ADBC899-444F-4F7C-927A-E9D85C92D125} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
  O4 - HKLM\..\Run: [ToUcamVProperty] C:\PROGRA~1\PHILIP~1\VProperty.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [sys] regedit -s sys.reg
  O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [Internet Sweeper] C:\WINDOWS\system32\SWEEPER.EXE /Q
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: FlashGet (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (HKLM)
  O13 - WWW. Prefix: http://ehttp.cc/?
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  O16 - DPF: {2B323CD9-50E3-11D3-9466-00A0C9700498} - http://us.chat1.yimg.com/us.yimg.com/i/chat/applet/v45/yacscom.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://download.yahoo.com/dl/installs/yinst0309.cab
  O16 - DPF: {486E48B5-ABF2-42BB-A327-2679DF3FB822} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/ia_XP.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - https://www.gamespyid.com/alaunch.cab
  O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.pornocams.nl/pornosites.exe
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37916.0027314815
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://services.moviesystem.com/cabs/msway.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C74B6BB2-8AFF-472F-8499-645886D6F529}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
 • Eerst even opruimen met dit speciale tool voor dit soort hijacks:
  Download cwshredder en laat hem alles wat hij vindt repareren (klik op "next").

  http://www.merijn.org/files/cwshredder.zip

  Plaats na een herstart een nieuw Hijackthis log svp
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 17:15:30, on 22-12-2003
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Rabotwin\RaboComm\RaboCommSrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe
  C:\PROGRA~1\PHILIP~1\VProperty.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\SWEEPER.EXE
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  C:\Program Files\Hitsjak\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.sterrenkids.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = ,
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,(Default) = about:blank
  N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\AT\Application Data\Mozilla\Profiles\default\5rotubza.slt\prefs.js)
  O2 - BHO: TX4 - {00000000-0008-D357-0798-004401965D4A} - C:\WINDOWS\System32\apphelp32.dll
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {6ADBC899-444F-4F7C-927A-E9D85C92D125} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
  O4 - HKLM\..\Run: [ToUcamVProperty] C:\PROGRA~1\PHILIP~1\VProperty.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Internet Sweeper] C:\WINDOWS\system32\SWEEPER.EXE /Q
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe
  O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: FlashGet (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (HKLM)
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  O16 - DPF: {2B323CD9-50E3-11D3-9466-00A0C9700498} - http://us.chat1.yimg.com/us.yimg.com/i/chat/applet/v45/yacscom.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://download.yahoo.com/dl/installs/yinst0309.cab
  O16 - DPF: {486E48B5-ABF2-42BB-A327-2679DF3FB822} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/ia_XP.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - https://www.gamespyid.com/alaunch.cab
  O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.pornocams.nl/pornosites.exe
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37916.0027314815
  O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://services.moviesystem.com/cabs/msway.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C74B6BB2-8AFF-472F-8499-645886D6F529}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
 • Hier staat gewoon veel te veel troep in. Heb je spybot wel goed gedraaid? Dus alle problemen laten oplossen? Ook update gedaan. Adaware ook al geprobeerd?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.