Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

lastige TROJAN stuurt spammail naar buiten, wat moet ik doen

Anoniem
M@rc
14 antwoorden
 • hoi ik heb blijkbaar een trojan die zo nu en dan spam mail naar buiten stuurt

  ik herken dat omdat ik rechtsonder in beeld een bericht krijg van symantec die zegt emailberichten te scanen, daarna krijg ik steeds een bericht in beeld dat die die spammail niet kan versturen, maar ja ik moet wel elke keer op ok drukken

  ik heb programma´s gebruikt om te scannen

  anti trojan, the cleaner en norton maar geen 1 vind ook maar iets

  wie weet wat ik hier kan tegen doen alvasgt bedankt
 • zoek eens met windows of andere zoekmachine voor je hdd naar een bestand met de extensie .vrs of eentje met een dubbele extensie!!

  mzzl 8)
 • hij heeft 2 bestanden gevonden ik weet niet of dit wat betekent

  RVRSUMID.BM_

  en

  BvrsToRun.class


  bedoel je dit b.v.?
 • Scan de pc eens met Anti-Trojan en/of TDS3. Beide zijn verkrijgbaar als trial voor een bepaalde periode dus genoeg om die trojan op te sporen en definitief te vernietigen.
  http://www.anti-trojan.net/en/ voor Anti-Trojan
  http://tds.diamondcs.com.au/ voor TDS3
 • heeft niks geholpen,

  ik gebruik zonealarm zodat ik geen last er meer van heb, maar ik weet dat die er nog op zit

  en dat het door kazaa is gekomen

  hier staat het

  http://www.wired.com/news/business/0,1367,61852,00.html?tw=wn_tophead_6

  over die trojan

  heeft iemand nog ideeen
 • Misschien moeten we maar in je PC kijken :)

  Download HijackThis. Uitleg en link vind je hier: http://www.tomcoyote.org/hjt/
  Unzip en run het. Klik op Scan > Save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
 • Kijk eens via start - uitvoeren - msconfig of daar iets tussen staat wat verdacht is.
 • hoi ik kreeg dit bericht:


  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 19:51:29, on 25-1-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\carpserv.exe
  C:\Program Files\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Paltalk\pnetaware.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPConfig.exe
  C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\HPWirelessMgr.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\AcroRd32.exe
  C:\Program Files\Piolet\Piolet.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Dani\Bureaublad\downloads enz\nbpro.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\Dani\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.233\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: 203.161.127.141 www.dcsresearch.com
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {45ccda9c-6dd0-4bd2-8ecc-68a2869aece8} - (no file)
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {c860c12b-31bb-4d1b-ae33-79a9f1b8f7eb} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PreloadApp] c:\hp\drivers\printers\photosmart\hphprld.exe c:\hp\drivers\printers\photosmart\setup.exe -d
  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TV Now] C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\TvNow.exe /RK
  O4 - HKLM\..\Run: [Display Settings] C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\hptasks.exe /s
  O4 - HKLM\..\Run: [QT4HPOT] C:\Program Files\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Wupdate driver] WUPDATE.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program Files\The Cleaner\tcm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [*xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1
  O4 - Startup: PalNetaware.lnk = C:\Program Files\Paltalk\pnetaware.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F5820AD3-9B20-423E-B2AA-7AF2B4055746} (CRegistryDownload Class) - http://download.paltalk.com/download/0.x/regdload.cab
 • Laat HijackThis de volgende items fixen:

  O1 - Hosts: 203.161.127.141 www.dcsresearch.com
  O2 - BHO: (no name) - {45ccda9c-6dd0-4bd2-8ecc-68a2869aece8} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {c860c12b-31bb-4d1b-ae33-79a9f1b8f7eb} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Wupdate driver] WUPDATE.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [*xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1
  O16 - DPF: {18D9C485-7EEC-4395-95DA-DC3875B10E81} (TEInstallPlugIn) - http://www.skylinesoft.com/interactive/TerraExplorer/Install/TEInstallPlugIn.cab

  Start daarna opnieuw op.
 • dacht dat het gewerkt had maar, mijn firewall hield ze alleen tegen, maar zodra je hem uitzet begint de elende weer.
 • Post nieuwe log. Zegt ZA om welke executable het gaat?
 • kreeg dit bericht

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 21:19:49, on 2-2-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\carpserv.exe
  C:\Program Files\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Paltalk\pnetaware.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPConfig.exe
  C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\HPWirelessMgr.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\DVD Shrink\DVD Shrink 3.1.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\imapi.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\Dani\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.867\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.woneninvelsen.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar_nl_2.0.106-big.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar_nl_2.0.106-big.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PreloadApp] c:\hp\drivers\printers\photosmart\hphprld.exe c:\hp\drivers\printers\photosmart\setup.exe -d
  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TV Now] C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\TvNow.exe /RK
  O4 - HKLM\..\Run: [Display Settings] C:\Program Files\HPQ\Notebook Utilities\hptasks.exe /s
  O4 - HKLM\..\Run: [QT4HPOT] C:\Program Files\HPQ\One-Touch\OneTouch.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [*xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1
  O4 - Startup: PalNetaware.lnk = C:\Program Files\Paltalk\pnetaware.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar_nl_2.0.106-big.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar_nl_2.0.106-big.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar_nl_2.0.106-big.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\windows\downloaded program files\GoogleToolbar_nl_2.0.106-big.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F5820AD3-9B20-423E-B2AA-7AF2B4055746} (CRegistryDownload Class) - http://download.paltalk.com/download/0.x/regdload.cab
 • Laat HijackThis volgende items repareren. Zorg dat alle andere vensters gesloten zijn.
  O4 - HKLM\..\Run: [xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [*xmtpfdb] rundll32 C:\WINDOWS\System32:xmtpfdb.dll,Init 1µ

  O16 - DPF: {F5820AD3-9B20-423E-B2AA-7AF2B4055746} (CRegistryDownload Class) - http://download.paltalk.com/download/0.x/regdload.cab

  Start vervolgens de pc op in veilige modus en verwijder het volgende bestand: System32:xmtpfdb.dll indien aanwezig of zoek eens op xmtpfdb.dll
  Het is een rare benaming voor een bestand (met een dubbele punt in???).
 • nou ik dacht dat ik ervan afwas maar als ik mijn zonealarm uitzet omdat ik op sommige sites dat moet doen, dan krijg ik gelijk dat ding weer in beeld

  ik heb nog op internet gezocht wat het nou precies is maar niks gevonden

  je krijgt dus rechtsonder in beeld (Daar bij je msn logo en andere logo)
  allemaal witte enveloppen, vervolgens krijg je een bericht rechts in beeld van symantec (net zo'n bericht als iemand iets op msn zegt),

  symantec is berichten aan het scannen 1 van 5 , 2 van 5 etc.

  vervolgens krijg je midden in je beeld dus een bericht dat je dit en dit bericht niet kon versturen.

  waar als onderwerp meestal iets staat van spam (je kent de meeste wel)

  maar ja als je die allemaal steeds moet wegklikken en dat ze dan weer terugkomen dat schiet niet op natuurlijk  ik hoop dat 1 van jullie misschien weet welke virus/trojan dit is of dat iemand deze wel eens heeft meegemaakt en gedelete

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.