Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

weer een computer met problemen

Anoniem
quasi3
2 antwoorden
 • dit keer bij mijn vader
  hierbij de hjt log
  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 16:02:26, on 18-1-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Apps\ActivBoard
  hksrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  c:\program files
  orton antivirus
  avapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32
  vsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe
  C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe
  C:\Apps\ActivBoard\TrayMon.exe
  C:\Apps\ActivBoard\OSD.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\hp print screen utility\PrnSys.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_02\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\Twain_32\FlatBed\HotKey.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Corel\WordPerfect Office 2000\programs\dad9.exe
  C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
  C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.0\program\soffice.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\DEBRAA~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX01.687\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchmn.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchba.htm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchmn.htm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wanadoo.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchmn.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchcs.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.defaultsearch.com/search/69E3ECB948C14E1F8A3503F1F7690EF6/1033/ie/searchsa.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wanadoo
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://www.wanadoo.nl/
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: Surfairy - {BB9AAAF3-4F8D-48B5-A565-FF3E58433DC2} - C:\Program Files\Surfairy\SurfairyHlp.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {FDD3B846-8D59-4ffb-8758-209B6AD74ACC} - C:\Program Files\Microsoft Money\System\mnyviewer.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ActivSurf] C:\apps\ActivSurf\4448364\Program\backweb-4448364.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VCSPlayer] "C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CleanEasyImg] c:\apps\easydvd\cleanall.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PrnSys Executable] C:\Program Files\Hewlett-Packard\hp print screen utility\PrnSys.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\WINDOWS\Twain_32\FlatBed\HotKey.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Update Service] C:\PROGRA~1\COMMON~1\TEKNUM~1\update.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.0\program\quickstart.exe
  O4 - Global Startup: Desktop Application Director 9.LNK = C:\Program Files\Corel\WordPerfect Office 2000\programs\dad9.exe
  O4 - Global Startup: Kodak EasyShare Software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
  O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe
  O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O9 - Extra button: Packard Bell (HKLM)
  O9 - Extra button: Suggestions (HKLM)
  O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM)
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O9 - Extra button: Real.com (HKLM)
  O9 - Extra button: Money Viewer (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra button: Winipcfg (HKCU)
  O9 - Extra button: Help (HKCU)
  O9 - Extra button: Website (HKCU)
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.wanadoo.nl/
  O16 - DPF: symsupportutil - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/symsupportutil.CAB
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {4FDD0CE2-5B46-4945-BD7D-E9D89B15E538} (ReVampMain Control) - http://kitcentral.wanadoo.nl/download/install/win32/nl
  evamp
  evamp.dll
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37646.4182291667
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E77C0D62-882A-456F-AD8F-7C6C9569B8C7} (ActiveDataObj Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/activedata/ActiveData.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C5D4DF0D-16FA-4195-BE91-B68894FC9B31}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.5.55

 • Wat is het probleem juist?
  Als gescand met spybot en Adaware?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord