Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

pop ups

Anoniem
None
33 antwoorden
 • ik heb de laatste tijd last van pop ups die automatisch naar voren komen al ik verbinding met internet heb (ook al heb IE niet aanstaan). Wie weet hoe ik dit weg krijg? Ik heb mijn pc al gescant met ad-aware en spybot.
 • [quote:727dc3bf8b="Menniemaster"]ik heb de laatste tijd last van pop ups die automatisch naar voren komen al ik verbinding met internet heb (ook al heb IE niet aanstaan). Wie weet hoe ik dit weg krijg? Ik heb mijn pc al gescant met ad-aware en spybot.[/quote:727dc3bf8b]www.google.nl Down en installeer de Google werkbalk , deze blokkeert popups.


  Gr , Duke.
 • ja weet ik, maar het moet toch ok zonder pop up blokker er af kunne?
 • [quote:827f454cdd="Menniemaster"]ja weet ik, maar het moet toch ok zonder pop up blokker er af kunne?[/quote:827f454cdd]mja opzich wel , heb je toevallig KMD erop staan?
 • ja kazaa lite
 • Download HijackThis eens
 • Win XP?
  Messenger service uitschakelen.
  Start - Uitvoeren - services - Messenger service zet je op uitgeschakeld. Dit heeft niks te maken met Windows Messenger of MSN Messenger.
  Probleem niet opgelost:
  Download HijackThis.
  Run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 22:26:33, on 16-3-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Avsynmgr.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsStat.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Vshwin32.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Webscanx.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Avconsol.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\Smtray.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\WINDOWS\d9GA9.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Documents and Settings\Melvin\Application Data\lmca.exe
  C:\WINDOWS\System32\wnscpsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  C:\Program Files\Pop Blocker\updatedl.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Melvin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\POFMVSJZ\HijackThis[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.barafranca.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=3C01&lc=0413&ac
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=3C01&lc=0413&ac
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=0413&s=search&ap=b204
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.barafranca.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe
  O1 - Hosts: 12.129.205.209 search.netscape.com12.129.205.209 sitefinder.verisign.com
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Updated.Toolbar - {9F6A22E6-1682-4F82-9B72-6314794CB253} - C:\Program Files\Pop Blocker\Updated.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] Smtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [trq6309] C:\WINDOWS\d9GA9.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [alchem] C:\WINDOWS\alchem.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Ahaa] C:\Documents and Settings\Melvin\Application Data\lmca.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WNSI] C:\WINDOWS\System32\wnscpsv.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Works Agenda-herinneringen.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {13991839-0420-11D5-BDA3-00A0C982BA51} (PDAnalyzeCtrl Class) - http://www.raxco.com/analyze/PDWeb.cab
  O16 - DPF: {54771E6F-A5A2-4413-8FB8-7B8F85398174} - http://dl.lygo.com/Sidesearch/en_US/tripod/Sidesearch.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://www.ea.com/downloads/rtpatch/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab
  O16 - DPF: {65B818E1-F4D8-4F96-A1DF-35F3D1C86194} (limmyloding.limmyform) - http://bins.roings.com/mp3.cab
  O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - file://C:\InetPub\wwwroot\TSWeb\msrdp.cab
  O16 - DPF: {88E48871-88E6-4480-9921-F1EC4EB9AB74} (FileReadCtrl Class) - http://www.raxco.com/fileaccesstimer/WebTimedRead.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://195.18.69.102/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{68B86159-B44E-45E9-9129-FBC72CF5344B}: NameServer = 62.251.0.6 62.251.0.7
 • Hallo Mennimaster,

  Sla HijackThis op in een eigen map. Nu staat hij in je Temp-files. HijackThis maakt backups en op deze manier zou je deze backups gemakkelijk kwijt raken.
  Sluit alle open vensters, run HijackTHis nog een keer en laat volgende items repareren:
  R3 - Default URLSearchHook is missing

  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

  O1 - Hosts: 12.129.205.209 search.netscape.com12.129.205.209 sitefinder.verisign.com

  O4 - HKLM\..\Run: [trq6309] C:\WINDOWS\d9GA9.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [alchem] C:\WINDOWS\alchem.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Ahaa] C:\Documents and Settings\Melvin\Application Data\lmca.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WNSI] C:\WINDOWS\System32\wnscpsv.exe

  O16 - DPF: {54771E6F-A5A2-4413-8FB8-7B8F85398174} - http://dl.lygo.com/Sidesearch/en_US/tripod/Sidesearch.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://www.ea.com/downloads/rtpatch/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {65B818E1-F4D8-4F96-A1DF-35F3D1C86194} (limmyloding.limmyform) - http://bins.roings.com/mp3.cab


  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden. Reboot de pc in veilige modus en verwijder het volgende:
  d9GA9.exe in C:\WINDOWS\
  alchem.exe in C:\WINDOWS\
  lmca.exe in C:\Documents and Settings\Melvin\Application Data\
  wnscpsv.exe in C:\WINDOWS\System32\

  Weet jij soms waar die alchem.exe voor staat?

  Reboot.
  Probleem opgelost?
  Post een nieuwe HijackThislog.

  Marc
 • lukt al
 • knip :oops:
 • [quote:48d7d27e0c="M@rc"]Weet jij soms waar die alchem.exe voor staat?[/quote:48d7d27e0c]

  @ M@rc
  http://www.log-in-verlag.de/service/1995.html

  Als mijn duits een beetje goed is, dan is het gewoon software???
 • okey dat met HijackTHis is perfect gelukt! Alleen ik ben een echte leek met pc's. Hoe moet ik mijn pc rebooten in veilige modus? en hoe verwijder ik dan die bestanden? en dat alchem.exe is geloof ik iets van school. En er komt op moment nog 1 reclame naar voren af en toe, dus het is al beter :D
 • je computer in veilige modus opstarten doe je door je computer opnieuw op te starten en meteen in het begin een paar keer op f8 te drukken. Je krijgt dan een menu te zien.
 • Dank voor je feedback André.
 • Ik heb nu alles gedaan wat u zei, dit is de nieuwe HijackThis log.

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 14:42:29, on 17-3-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Avsynmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsStat.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Vshwin32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Avconsol.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Webscanx.exe
  C:\WINDOWS\System32\Smtray.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  C:\Program Files\Pop Blocker\updatedl.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.barafranca.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=3C01&lc=0413&ac
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://desktop.presario.net/scripts/redirectors/presario/deskredir2.dll?s=consumer&ap=b201&c=3C01&lc=0413&ac
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=0413&s=search&ap=b204
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.barafranca.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Updated.Toolbar - {9F6A22E6-1682-4F82-9B72-6314794CB253} - C:\Program Files\Pop Blocker\Updated.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] Smtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Works Agenda-herinneringen.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {13991839-0420-11D5-BDA3-00A0C982BA51} (PDAnalyzeCtrl Class) - http://www.raxco.com/analyze/PDWeb.cab
  O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab
  O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft RDP Client Control (redist)) - file://C:\InetPub\wwwroot\TSWeb\msrdp.cab
  O16 - DPF: {88E48871-88E6-4480-9921-F1EC4EB9AB74} (FileReadCtrl Class) - http://www.raxco.com/fileaccesstimer/WebTimedRead.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://195.18.69.102/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{68B86159-B44E-45E9-9129-FBC72CF5344B}: NameServer = 62.251.0.6 62.251.0.7
 • Menniemaster,

  Je log ziet volgens mij goed uit.
  Hopelijk is je probleem opgelost.
  Heb je ook de Messenger Service uitgeschakeld?

  Marc
 • Dat van Messenger Service dat is me nog niet gelukt, maar het probleem is opgelost! Allemaal super bedankt!

  p.s. Mark, kan je nog ff uitleggen hoe ik Messenger Service uitzet?
 • Klik op de start - uitvoeren. Hier tik je in: services.msc.
  Ga naar de messenger service. Rechtsklik hierop en kies voor eigenschappen.
  Het opstarttype zet je op Uitgeschakeld.

  Het kan ook hiermee: http://grc.com/stm/shootthemessenger.htm
 • ok nu alles perfect! bedankt

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.