Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Spyware,gescanned met HijackThis wie wil er even naar kijken

Het is helemaal gelukt dankzij de zeer goede hulp van 2 ervaren mensen op dit gebied! :D :D Mijn dank is groot!

Anoniem
altec
3 antwoorden
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 19:21:37, on 26-3-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
  C:\Program Files\Free Surfer\fs20.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  D:\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\fpdisp4.exe
  C:\PROGRA~1\ESB\ESBUpdate.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Nokia\PC Suite for Nokia 6600\connmngmntbox.exe
  C:\Program Files\Nokia\PC Suite for Nokia 6600\ectaskscheduler.exe
  C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRunTime\mRouterRuntime.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\Elogerr.exe
  C:\PROGRA~1\Sitecom\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\BROADC~1.EXE
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\SCRFS.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe
  C:\PROGRA~1\Nokia\PCSUIT~1\Capman.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Internet\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.msn.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: Clear Search - {00000000-0000-0000-0000-000000000221} - C:\Program Files\ClearSearch\CSIE.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: (no name) - {86790AA5-C6C7-4BCF-A46D-0FDAC4EA90EB} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [freesurfer] C:\Program Files\Free Surfer\fs20.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "D:\Kazaa Lite K++\kpp.exe" "D:\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FinePrint Dispatcher v5] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fpdisp5a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FinePrint Dispatcher v4] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\fpdisp4.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EasySearchBar] C:\PROGRA~1\ESB\ESBUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Ad-aware] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" "+b1"
  O4 - Global Startup: PCSuiteForNokia6600 Detect.lnk = ?
  O4 - Global Startup: PCSuiteForNokia6600 TS.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: EasySearchBar (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: EasySearchBar (HKLM)
  O9 - Extra button: Free Surfer (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free Surfer (HKLM)
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 (HKLM)
  O16 - DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} (Microsoft Office Template and Media Control) - http://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\AcDcToday.ocx
  O16 - DPF: {8F24DE00-0D66-4F93-9405-3F21E97AEEA1} (TestingCtl Control) - http://esb.alcena.com/EasySearchBarInstaller.ocx
  O16 - DPF: {AE563720-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\InstBanr.ocx
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/1d/player.virtools.com/downloads/player/Install2.1/Installer.exe
  O16 - DPF: {C6637286-300D-11D4-AE0A-0010830243BD} (InstaFred) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\InstFred.ocx
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002\AcPreview.ocx

  Ik heb een extra Toolbar aan de rechterkant bij zoeken zomaar gekregen. Ipv de standaard zoekbalk van Windows :s En als ik die verwijder dan komt er 1 voor in de plaats van Ilse :(
  En er staat misschien nog wel meer op. Wil wil er even naar kijken en zeggen wat ik moet repareren? Alvast bedankt!! :D
 • O4 - HKLM\..\Run: [EasySearchBar] C:\PROGRA~1\ESB\ESBUpdate.exe
  O9 - Extra button: EasySearchBar (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: EasySearchBar (HKLM)
  O16 - DPF: {8F24DE00-0D66-4F93-9405-3F21E97AEEA1} (TestingCtl Control) - http://esb.alcena.com/EasySearchBarInstaller.ocx

  Deze items horen volgens mij niet op je computer thuis. Er zal vast wel meer troep op je computer zijn maar daarvoor schiet mijn kennis tekort. (M@rc zal 't wel oplossen :wink: )

  Zorg dat je Hijack This opslaat in een eigen map. De backups die 't programma maakt heb je misschien nog nodig!
 • Sluit alle open vensters. Run HijackTHis nog een keer en laat volgende items repareren:
  R3 - Default URLSearchHook is missing

  O2 - BHO: Clear Search - {00000000-0000-0000-0000-000000000221} - C:\Program Files\ClearSearch\CSIE.DLL

  O3 - Toolbar: (no name) - {86790AA5-C6C7-4BCF-A46D-0FDAC4EA90EB} - (no file)

  O4 - HKLM\..\Run: [EasySearchBar] C:\PROGRA~1\ESB\ESBUpdate.exe

  O9 - Extra button: EasySearchBar (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: EasySearchBar (HKLM)

  O16 - DPF: {8F24DE00-0D66-4F93-9405-3F21E97AEEA1} (TestingCtl Control) - http://esb.alcena.com/EasySearchBarInstaller.ocx
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/1d/player.virtools.com/downloads/player/Install2.1/Installer.exe

  Start de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.
  Verwijder de volgende items:
  ClearSearch in C:\Program Files\
  ESB in C:\Program Files\
  Reboot de pc.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.