Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

System32 start op en pc loopt vast bij opstarten soms...

Anoniem
None
27 antwoorden
 • Ik vrees dat ik een virus heb… :-?

  Gisteren startte ik mijn pc op en de map System32 startte ook mee op.
  Nu heb ik een virusscan gedaan en er waren 3 virussen. Deze heb ik verwijderd en nog steeds startte deze map op en liep hij soms gewoon vast bij het opstarten :( Na enkele keren rebooten kon ik wel op mijn pc.

  En nog een raar fenomeen als ik de inhoud van Temporary Internet Files verwijder. Dan blijft de inhoud steeds 1.5 GB bedragen ook al is die leeg.

  Wie kan mij helpen?
 • System32 Folder Opens When Logging on to Windows XP, Windows 2000, or Windows NT 4.0
 • Ok bedankt… maar ligt dit nu aan een virus?
  Want het is toch niet normaal dat hij 7/10 dan vastloopt de pc?
 • Ik heb het programma "Regcleaner" al een tijdje op men pc staan.
  En nu heb ik hier de startuplist gecheckt.

  Nou staat er dit:
  RUNDLL32.EXE C:\Windows\System32\NvCpl.dll,NvStartup

  Is dit het probleem?
 • Neen, deze heeft met je Video-kaart te maken. Kan geen kwaad.
  Post even een HijackThis log.
 • Aja nu zie ik het Nv = Nividea :lol:
 • Omdak ik niet juist weet wat hier moet komen. Staat er alles denk ik.

  StartupList report, 28/03/2004, 16:39:51
  StartupList version: 1.52
  Started from : E:\Applications\HijackThis.EXE
  Detected: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  Detected: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
  * Using default options
  * Showing rarely important sections
  ==================================================

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\soundman.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
  E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  E:\Applications\HijackThis.exe

  ————————————————–

  Listing of startup folders:

  Shell folders Common Startup:
  [C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programma's\Opstarten]
  Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  SANTIS USB and PC Card Utility.lnk = C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe

  ————————————————–

  Checking Windows NT UserInit:

  [HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  SoundMan = soundman.exe
  HPDJ Taskbar Utility = C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  NeroCheck = C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  NvCplDaemon = RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  nwiz = nwiz.exe /install
  AVG_CC = C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
  AutoUpdater = "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe"
  WinampAgent = E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  Run DLL =
  MindSoft Firewall = E:\Program Files\MindSoft Firewall\firewall.exe

  ————————————————–

  Enumerating Active Setup stub paths:
  HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components
  (* = disabled by HKCU twin)

  [{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}] *
  StubPath = %SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll

  [{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}] *
  StubPath = "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install

  [{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}] *
  StubPath = "%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install

  [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}] *
  StubPath = regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll

  [{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}] *
  StubPath = %SystemRoot%\system32\ie4uinit.exe

  [{WQERTW2Q3-AD-RTF-2-22d2-9QWD-00RTYU8AR6-9QETYUHJIKM}]
  StubPath = C:\WINDOWS\System32\mscidaemon.com

  ————————————————–

  Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

  Shell=*INI section not found*
  SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*
  drivers=*INI section not found*

  Shell & screensaver key from Registry:

  Shell=EXPLORER.EXE
  SCRNSAVE.EXE=*Registry value not found*
  drivers=*Registry value not found*

  Policies Shell key:

  HKCU\..\Policies: Shell=*Registry key not found*
  HKLM\..\Policies: Shell=*Registry value not found*

  ————————————————–

  Checking for EXPLORER.EXE instances:

  C:\WINDOWS\Explorer.exe: PRESENT!

  C:\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\Explorer\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\System\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\System32\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\Command\Explorer.exe: not present
  C:\WINDOWS\Fonts\Explorer.exe: not present

  ————————————————–

  Checking for superhidden extensions:

  .lnk: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .pif: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .exe: not hidden
  .com: not hidden
  .bat: not hidden
  .hta: not hidden
  .scr: not hidden
  .shs: HIDDEN!
  .shb: HIDDEN!
  .vbs: not hidden
  .vbe: not hidden
  .wsh: not hidden
  .scf: HIDDEN! (arrow overlay: NO!)
  .url: HIDDEN! (arrow overlay: yes)
  .js: not hidden
  .jse: not hidden

  ————————————————–

  Enumerating Browser Helper Objects:

  (no name) - C:\Program Files\Adobe Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}
  (no name) - (no file) - {A6833728-52DB-00D6-1605-D01CDE94B20B}
  (no name) - c:\program files\google\googletoolbar1.dll - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}

  ————————————————–

  Enumerating Download Program Files:

  [Microsoft Office Template and Media Control]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\IEAWSDC.DLL
  CODEBASE = http://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab

  [Minesweeper Flags Class]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\minesweeper.dll
  CODEBASE = http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab

  [{33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71}]
  CODEBASE = http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB

  [InstallShield International Setup Player]
  InProcServer32 = c:\windows\DOWNLO~1\isetupml.dll
  CODEBASE = http://ftp.hp.com/pub/automatic/player/isetupML.cab

  [HouseCall Besturing]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLO~1\xscan53.ocx
  CODEBASE = http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab

  [MessengerStatsClient Class]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\messengerstatsclient.dll
  CODEBASE = http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab

  [Shockwave Flash Object]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\System32\macromed\flash\Flash.ocx
  CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  [QDiagHUpdateObj Class]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\System32\qdiagh.ocx
  CODEBASE = http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?312

  [McFreeScan Class]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\McAfee.com\FreeScan\mcfscan.dll
  CODEBASE = http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4313/mcfscan.cab

  ————————————————–

  Enumerating Windows NT/2000/XP services

  Omgeving voor AFD-netwerkondersteuning: \SystemRoot\System32\drivers\afd.sys (autostart)
  Windows Audio: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  AVG6 Kernel: \??\C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcore.sys (autostart)
  AVG6 Rezident Driver: \??\C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgfsh.sys (autostart)
  AVG6 Service: C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe (autostart)
  Intelligente achtergrondsoverdrachtservice: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Computer Browser: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Services voor cryptografie: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  DHCP Client: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Logical Disk Manager: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  DNS Client: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k NetworkService (autostart)
  Service voor het rapporteren van fouten: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Event Log: %SystemRoot%\system32\services.exe (autostart)
  Help en ondersteuning: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Server: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Workstation: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  TCP/IP NetBIOS Helper: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService (autostart)
  Messenger: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  NVIDIA Display Driver Service: %SystemRoot%\System32\nvsvc32.exe (autostart)
  Plug and Play: %SystemRoot%\system32\services.exe (autostart)
  IPSEC-services: %SystemRoot%\System32\lsass.exe (autostart)
  Protected Storage: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)
  Remote Registry: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k LocalService (autostart)
  Remote Procedure Call (RPC): %SystemRoot%\system32\svchost -k rpcss (autostart)
  Security Accounts Manager: %SystemRoot%\system32\lsass.exe (autostart)
  Task Scheduler: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Secdrv: System32\DRIVERS\secdrv.sys (autostart)
  Secondary Logon: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  System Event Notification: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Shell Hardware Detection: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Print Spooler: %SystemRoot%\system32\spoolsv.exe (autostart)
  System Restore-service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Windows Image Acquisition (WIA): %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k imgsvc (autostart)
  Thema's: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Distributed Link Tracking Client: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Uploadbeheer: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Windows Time: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  WebClient: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k LocalService (autostart)
  Windows Management Instrumentation: %systemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Serienummer van draagbare media: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Automatische updates: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)
  Wireless Zero Configuration-service: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs (autostart)


  ————————————————–

  Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

  PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
  CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
  WebCheck: C:\WINDOWS\System32\webcheck.dll
  SysTray: C:\WINDOWS\System32\stobject.dll

  ————————————————–
  End of report, 10.830 bytes
  Report generated in 0,541 seconds

  Command line options:
  /verbose - to add additional info on each section
  /complete - to include empty sections and unsuspicious data
  /full - to include several rarely-important sections
  /force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT
  /forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x
  /forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform
  /history - to list version history only
 • Gangsta*,

  Er staat toch wat spyware tussen….Kunnen we altijd even opruimen. :wink:
  Post even de HijackThislog. Run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.

  (Dit was je Startuplistlog)

  Marc
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 17:23:59, on 28/03/2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\soundman.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
  E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  E:\Applications\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://contexualsearch.com/searchbar.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://contexualsearch.com/searchbar.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://contexualsearch.com/searchbar.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: Shell=EXPLORER.EXE
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {A6833728-52DB-00D6-1605-D01CDE94B20B} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Run DLL]
  O4 - HKLM\..\Run: [MindSoft Firewall] E:\Program Files\MindSoft Firewall\firewall.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: SANTIS USB and PC Card Utility.lnk = C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O16 - DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} (Microsoft Office Template and Media Control) - http://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
  O16 - DPF: {72C23FEC-3AF9-48FC-9597-241A8EBDFE0A} (InstallShield International Setup Player) - http://ftp.hp.com/pub/automatic/player/isetupML.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?312
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4313/mcfscan.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A48316C7-FD09-4126-8E49-74C9D611F05E}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
 • Sluit alle open vensters. Run HijackTHis nog een keer en laat volgende items repareren:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://contexualsearch.com/searchbar.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://contexualsearch.com/searchbar.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://contexualsearch.com/searchbar.html

  F2 - REG:system.ini: Shell=EXPLORER.EXE

  O2 - BHO: (no name) - {A6833728-52DB-00D6-1605-D01CDE94B20B} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Run DLL]

  Start de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.
  Verwijder de volgende items:
  AutoUpdate in C:\Program Files\

  Reboot, run HijackThis en post een nieuwe log.

  Marc
 • Na uitvoering:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 17:49:42, on 28/03/2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\soundman.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
  E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  E:\Applications\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MindSoft Firewall] E:\Program Files\MindSoft Firewall\firewall.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: SANTIS USB and PC Card Utility.lnk = C:\Program Files\Siemens\SANTIS WLAN\WlanMonitor.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O16 - DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} (Microsoft Office Template and Media Control) - http://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
  O16 - DPF: {72C23FEC-3AF9-48FC-9597-241A8EBDFE0A} (InstallShield International Setup Player) - http://ftp.hp.com/pub/automatic/player/isetupML.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?312
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4313/mcfscan.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A48316C7-FD09-4126-8E49-74C9D611F05E}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
 • Gangsta*,
  Deze kan je nog laten repareren. (die had ik over het hoofd gezien :oops: )
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  Voor de rest is de log clean.
  Ik denk dat je probleem met die opstartende System32-map nu ook wel opgelost is?
  Haal nog wel even de laatste updates voor je internet explorer binnen via Windows Update.

  groeten,
  Marc
 • Bedankt !!!
 • Graag gedaan
 • Nu heb ik nog wel het volgende probleem:
  Mijn temporary Internet Files bedragen 1.5 GB ook al is de map leeg :o
 • Lees even door.
 • Nu loopt mijn pc bij het opstarten nog wel geregeld vast..
  Aan wat kan dit liggen?
 • Wanneer loopt hij vast?
  Krijg je een bepaalde melding?
 • Bij het opstarten…
  Hij start gewoon op, na het kiezen van gebruikersaccount. :evil:

  Geen meldingen :-?
 • Zou dit probleem softwarematig of hardwarematig zijn?
  Ik ga toch in elk geval formatteren een dezer dagen tenzij er een andere oplossing is.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.