Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

- Hijacklog 1-

Anoniem
None
8 antwoorden
 • Gegroet,
  mogelijk volgen er nog andere logfiles, ik heb enkele vrienden 'hijackthis' laten gebruiken omdat ze last hadden van spyware. Normaal hebben ze eerst [i:a08b71e738]adaware[/i:a08b71e738] en [i:a08b71e738]spybot[/i:a08b71e738] al toegepast en eveneens [i:a08b71e738]CWshredder[/i:a08b71e738].

  [b:a08b71e738]Wat mag ik laten deleten?[/b:a08b71e738]

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 11:39:21, on 7/04/04
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v5.51 (5.51.4807.2300)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SA3DSRV.EXE
  C:\WINDOWS\CPQDIAG\CPQDFWAG.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\MOUSE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\COMPAQ\INTERNET\CISRVR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMPAQ\EASY ACCESS BUTTON SUPPORT\CPQEADM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\REAL\REALPLAYER\REALPLAY.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTEMCHK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMPAQ\EASY ACCESS BUTTON SUPPORT\BTTNSERV.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSHOST.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMPAQ\ON-SCREEN DISPLAY\OSD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\WINWORD.EXE
  C:\WINDOWS\DESKTOP\ANDREAS\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.belcast.be/en/altavista
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.presario.net/scripts
  edirectors/presario/srchredir.dll?c=2c99&lc=0813&s=search
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://helpdesk.pandora.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts
  edirectors/presario/srchredir.dll?c=2c99&lc=0813&s=search
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.presario.net/scripts
  edirectors/presario/srchredir.dll?c=2c99&lc=0813&s=search
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://desktop.presario.net/scripts
  edirectors/presario/deskredir.dll?c=2c99&lc=0813&s=consumer
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://search.presario.net/scripts
  edirectors/presario/srchredir.dll?c=2c99&s=search&query=%s&i=enu
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: CSBHO - {D14D6793-9B65-11D3-80B6-00500487BDBA} - C:\WINDOWS\SYSTEM\COMET\BIN\CSBHO.DLL (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: Comet Cursor Companion - {FE6BC4EF-5676-484B-88AE-883323913256} - C:\WINDOWS\SYSTEM\COMET\BIN\CSIETB.DLL (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] c:\mouse\system\em_exec.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Aureal A3D Interactive Audio Init] A3dInit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AvconsoleEXE] C:\Program Files\Network Associates\McAfee VirusScan\avconsol.exe /minimize
  O4 - HKLM\..\Run: [Vshwin32EXE] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VsStatEXE] C:\Program Files\Network Associates\McAfee VirusScan\VSSTAT.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Compaq Internet Setup] C:\Compaq\Internet\InetWizard.exe /RUN
  O4 - HKLM\..\Run: [CISrvr Program] C:\COMPAQ\INTERNET\CISRVR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\cpqeadm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EACLEAN] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\eaclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeWebScanX] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\WebScanX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Onflow] "C:\program files\onflow\uninstall onflow.exe" -ofpid
  O4 - HKLM\..\Run: [CC2KUI] C:\WINDOWS\SYSTEM\Comet\Bin\comet.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Gator] "C:\Program Files\Gator.com\Gator\Gator.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WNAD] C:\WINDOWS\WNAD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [system] C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [winactive] C:\PROGRAM FILES\WINDOW ACTIVE\WINACTIVE.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] c:\windows\SYSTEM\mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Aureal A3D Interactive Audio] sa3dsrv.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [HC Reminder] hc.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Vshwin32EXE] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CPQDFWAG] C:\WINDOWS\cpqdiag\CpqDfwAg.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [McAfeeWebScanX] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\WebScanX.Exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Choke] C:\choke.exe -blahhh
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [system] C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe
  O4 - Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check.lnk = C:\Windows\system\E_SRCV03.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Figuur openen in &Microsoft PhotoDraw - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE\1043\PHDINTL.DLL/phdContext.htm
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS
  ppdf32.dll
  O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {81361155-FAF9-11D3-B0D3-00C04F612FF1} (MSN Chat Control 3.0) - http://fdl.msn.com/public/chat/nl-be/msnchat3.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://communities.msn.be/scr/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {E87A6788-1D0F-4444-8898-1D25829B6755} - http://communities.msn.com/central/msnchat4.cab
  O16 - DPF: Yahoo! Chess - http://yog11.yahoo.com/yog/y/cq0_x.cab
  O16 - DPF: Yahoo! Checkers - http://yog4.yahoo.com/yog/y/kq0_x.cab
  O16 - DPF: Yahoo! Dominoes - http://yog21.yahoo.com/yog/y/doq0_x.cab
  O16 - DPF: {38578BF0-0ABB-11D3-9330-0080C6F796A1} (Ctp Class) - http://www.egreetings.com/cnp/Install/AxCtp.cab

  __________
  Bedankt,
  :wink: Guft.

 • Hallo Guft,

  Heel wat werk aan de winkel.

  Beëindig deze processen af:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSHOST.EXE

  Update je virusdefinities en doe ook een online virusscan. (zeker 2 virussen)

  Ga naar configuratiescherm - Software - programma's wijzigen en verwijderen.
  Verwijder:
  - Comet Cursor.
  - LOP (indien aanwezig

  Sluit alle open vensters. Run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:6866bcde68]O2 - BHO: CSBHO - {D14D6793-9B65-11D3-80B6-00500487BDBA} - C:\WINDOWS\SYSTEM\COMET\BIN\CSBHO.DLL (file missing)
  O3 - Toolbar: Comet Cursor Companion - {FE6BC4EF-5676-484B-88AE-883323913256} - C:\WINDOWS\SYSTEM\COMET\BIN\CSIETB.DLL (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Onflow] "C:\program files\onflow\uninstall onflow.exe" -ofpid
  O4 - HKLM\..\Run: [CC2KUI] C:\WINDOWS\SYSTEM\Comet\Bin\comet.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Gator] "C:\Program Files\Gator.com\Gator\Gator.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WNAD] C:\WINDOWS\WNAD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [system] C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [winactive] C:\PROGRAM FILES\WINDOW ACTIVE\WINACTIVE.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [Choke] C:\choke.exe -blahhh
  O4 - HKCU\..\Run: [system] C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe

  O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=[/b:6866bcde68]
  Start de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.
  Verwijder de volgende items:
  onflow in C:\program files\
  Comet in C:\WINDOWS\SYSTEM\
  Gator.com in C:\Program Files\
  WNAD.EXE in C:\WINDOWS\
  zoek ook op WNAD.DAT files.
  systemchk.exe in C:\WINDOWS\SYSTEM\
  WINDOW ACTIVE in C:\PROGRAM FILES\
  choke.exe in C:\
  systemchk.exe in C:\WINDOWS\SYSTEM\
  SYSHOST.EXE in C:\WINDOWS\SYSTEM\

  Blijft mijn vraag: Zijn Ad-aware en Spybot up-to-date????

  Rebooten, run HijackThis nog een keer, en post een nieuwe log.

  groeten
  Marc
 • Bedankt M@rc, voor de snelle reactie.

  De nieuwe hijacklog volgt weldra.

  Toch nog een vraagje…

  [i:907741c62b]Beëindig deze processen :
  C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSHOST.EXE [/i:907741c62b]

  Hoe doe ik dat? Gewoon verwijderen uit de systemmap of taak beeïndigen met ctrl-alt-del?

  Dan kan ik met de grote schoonmaak beginnen :D

  Guft.
 • Dat doe je met je taakmanager of msconfig.
  Daar zet je die twee processen uit, dus je haalt het vinkje ervoor weg.
  En dan kan je de rest van M@rc zijn post uitvoeren.
 • [u:ef084ff393][b:ef084ff393]Nieuwe log:[/b:ef084ff393][/u:ef084ff393]

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 10:24:06, on 8/04/04
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v5.51 (5.51.4807.2300)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SA3DSRV.EXE
  C:\WINDOWS\CPQDIAG\CPQDFWAG.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\MOUSE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\COMPAQ\INTERNET\CISRVR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMPAQ\EASY ACCESS BUTTON SUPPORT\CPQEADM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\REAL\REALPLAYER\REALPLAY.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTEMCHK.EXE
  C:\WINDOWS\WT\UPDATER\WCMDMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMPAQ\EASY ACCESS BUTTON SUPPORT\BTTNSERV.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSHOST.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMPAQ\ON-SCREEN DISPLAY\OSD.EXE
  C:\WINDOWS\DESKTOP\ANDREAS\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.belcast.be/en/altavista
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.presario.net/scripts
  edirectors/presario/srchredir.dll?c=2c99&lc=0813&s=search
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://helpdesk.pandora.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts
  edirectors/presario/srchredir.dll?c=2c99&lc=0813&s=search
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.presario.net/scripts
  edirectors/presario/srchredir.dll?c=2c99&lc=0813&s=search
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://desktop.presario.net/scripts
  edirectors/presario/deskredir.dll?c=2c99&lc=0813&s=consumer
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://search.presario.net/scripts
  edirectors/presario/srchredir.dll?c=2c99&s=search&query=%s&i=enu
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] c:\mouse\system\em_exec.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Aureal A3D Interactive Audio Init] A3dInit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AvconsoleEXE] C:\Program Files\Network Associates\McAfee VirusScan\avconsol.exe /minimize
  O4 - HKLM\..\Run: [Vshwin32EXE] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VsStatEXE] C:\Program Files\Network Associates\McAfee VirusScan\VSSTAT.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Compaq Internet Setup] C:\Compaq\Internet\InetWizard.exe /RUN
  O4 - HKLM\..\Run: [CISrvr Program] C:\COMPAQ\INTERNET\CISRVR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\cpqeadm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EACLEAN] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\eaclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeWebScanX] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\WebScanX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch
  O4 - HKLM\..\Run: [system] C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] c:\windows\SYSTEM\mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Aureal A3D Interactive Audio] sa3dsrv.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [HC Reminder] hc.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Vshwin32EXE] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CPQDFWAG] C:\WINDOWS\cpqdiag\CpqDfwAg.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [McAfeeWebScanX] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\WebScanX.Exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [system] C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe
  O4 - Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check.lnk = C:\Windows\system\E_SRCV03.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O8 - Extra context menu item: Figuur openen in &Microsoft PhotoDraw - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE\1043\PHDINTL.DLL/phdContext.htm
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS
  ppdf32.dll
  O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {81361155-FAF9-11D3-B0D3-00C04F612FF1} (MSN Chat Control 3.0) - http://fdl.msn.com/public/chat/nl-be/msnchat3.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://communities.msn.be/scr/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {E87A6788-1D0F-4444-8898-1D25829B6755} - http://communities.msn.com/central/msnchat4.cab
  O16 - DPF: Yahoo! Chess - http://yog11.yahoo.com/yog/y/cq0_x.cab
  O16 - DPF: Yahoo! Checkers - http://yog4.yahoo.com/yog/y/kq0_x.cab
  O16 - DPF: Yahoo! Dominoes - http://yog21.yahoo.com/yog/y/doq0_x.cab
  O16 - DPF: {38578BF0-0ABB-11D3-9330-0080C6F796A1} (Ctp Class) - http://www.egreetings.com/cnp/Install/AxCtp.cab


  Alles clean?

  Guft. :wink:

 • Nee helaas is het niet schoon.

  Zet systeemherstel uit.
  Ga nou naar je taakmanager en zet de volgende processen uit:
  Cnqmax.exe.
  SYSHOST.EXE

  Doe nu een volledige scan van je computer, zorg wel dat je scanner de laatste virusdefenitie heeft.

  Zet systeem herstel weer aan.
  Post nu een nieuw log.
 • @ Andre,

  Win 98 heeft geen systeemherstel.

  @ Guft,

  De 2 grote boosdoeners blijven actief:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSHOST.EXE

  Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maak namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Sluit alle open vensters. Run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:[b:36f131e1fa]
  O4 - HKCU\..\Run: [system] C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [system] C:\WINDOWS\SYSTEM\systemchk.exe

  O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=[/b:36f131e1fa]

  Start de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.
  Verwijder de volgende items:
  SYSHOST.EXE in C:\WINDOWS\SYSTEM\
  systemchk.exe in C:\WINDOWS\SYSTEM\

  Reboot en post en een nieuwe HijackThis-log.


  Had je boven genoemde bestanden niet verwijderd?
  Virusscanner ge-update?
  Online-scan gedaan?

  Groeten
  Marc
 • [quote:36f2a0b6a9="M@rc"]@ Andre,

  Win 98 heeft geen systeemherstel.
  [/quote:36f2a0b6a9]
  Sorry, ik was zo bezig met xp bij andere logs, dat ik het helemaal over het hoofd had gezien. :oops:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord