Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

- Hijacklog 2 -

Anoniem
De huismeester
15 antwoorden
 • Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 18:36:30, on 9/04/2004
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINNT\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe
  C:\Program Files\Altnet\Points Manager\Points Manager.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common files\updmgr\updmgr.exe
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\PROGRA~1\Altnet\DOWNLO~1\asm.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Documents and Settings\Martine Marien\Mijn documenten\Michiel\pc\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: PerfectNavBHO Class - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - C:\PROGRA~1\PERFEC~1\BHO\PERFEC~2.DLL
  O2 - BHO: NavErrRedir Class - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - C:\PROGRA~1\PERFEC~1\BHO\PERFEC~2.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINNT\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
  O4 - HKLM\..\Run: [AltnetPointsManager] C:\Program Files\Altnet\Points Manager\Points Manager.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [updmgr] C:\Program Files\Common files\updmgr\updmgr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NsUpdate] C:\WINNT\NsUpdate.exe UPDATE
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Ad-aware] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" "+b1"
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://www.telenet.be/gamezone/classes/ExentCtl.ocx
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37983.0975115741
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  Alvast bedankt,

  Guft. :wink:
 • Guft,

  Deze processen afsluiten:
  C:\WINNT\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe
  C:\Program Files\Common files\updmgr\updmgr.exe

  Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maak namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:2e10c31c99]
  R3 - URLSearchHook: PerfectNavBHO Class - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - C:\PROGRA~1\PERFEC~1\BHO\PERFEC~2.DLL

  O2 - BHO: NavErrRedir Class - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - C:\PROGRA~1\PERFEC~1\BHO\PERFEC~2.DLL

  O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINNT\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
  O4 - HKLM\..\Run: [updmgr] C:\Program Files\Common files\updmgr\updmgr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NsUpdate] C:\WINNT\NsUpdate.exe UPDATE

  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  [/b:2e10c31c99]
  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:
  PERFECTNAV in c:\Program files\
  P2P Networking in C:\WINNT\system32\
  updmgr in C:\Program Files\Common files\
  NsUpdate.exe in C:\WINNT\

  Reboot en een nieuwe log posten.

  groeten
  Marc
 • Ik heb de vraag al eens eerder gesteld maar ik twijfel erg…

  Hoe beeindig ik deze processen:

  [i:af55895840]C:\WINNT\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe
  C:\Program Files\Common files\updmgr\updmgr.exe [/i:af55895840]

  Dus ik typ bij uitvoeren 'msconfig' in en dan zou ik de processen kunnen wegvinken. Maar waar moet ik precies zijn: algemeen, config.sys, autoexec.bat, system.ini, win.ini, opstarten?

  Excuseer voor de kleine ongemakjes, maar ik ben snel bang iets verkeerd te doen.

  Guft. :oops:
 • Met de Taakmanager.
  Druk samen in: CTRL + ALT + DEL. Kies voor taakmanager - tabblad processen - Proces selecteren en beëindigen.
 • Als ik ctrl-alt-del samen induw kom ik bij 'programma afsluiten'. Taakmanager behoort niet tot die programma's. Verder kan ik maar drie dingen doen…

  1. Taak beëindigen
  2. Afsluiten
  3. Annuleren

  Is er een andere manier, of doe ik iets fouts…

  Guft :(
 • Je kan het op twee manieren eindigen:
  Manier 1:

  Start>uitvoeren>msconfig>tabblad opstarten>vinkje weg halen voor het proces.


  Manier 2:

  Ctrl-alt-delete>Progamma afsluiten>Taak beeindigen
 • [quote:b8b923920a="De huismeester"]Je kan het op twee manieren eindigen:
  Manier 1:

  Start>uitvoeren>msconfig>tabblad opstarten>vinkje weg halen voor het proces.


  Manier 2:

  Ctrl-alt-delete>Progamma afsluiten>Taak beeindigen[/quote:b8b923920a]Voordat topic starter op een verkeerd spoor wordt gezet (hij/zij geeft nl. aan niet zo vertrouwd te zijn met sommige zaken):
  Methode 1 beëindigt de processen definitief, dus ook bij opnieuw opstarten, metode 2 alleen voor de huidige sessie, bij opnieuw opstarten doen ze weer gewoon mee. Ik denk dat het geen kwaad kan om dat er even bij te vermelden.

  Jan de Boer
 • Je heb gelijk Jan sorry, Guft je kan het beste in dit geval via msconfig de betreffende bestanden uitzetten, en dan de rest van M@rc zijn vorige post uitvoeren.
 • Hoe de processen gekilled worden maakt niet uit.
  Als gedaan wordt wat ik aangeef ans antwoord op de HijackThislog, worden de opstartitems gewist. Bestanden wel nog verwijderen in veilige modus.
 • De persoon die ik hiermee verder help, heeft na het toepassen van bovenstaande instructies opnieuw kazaa gedownload. Is dat erg? Of haalt hij op die manier opnieuw spyware binnen…

  [i:e636de7568][b:e636de7568]Dit is de nieuwe log alvast:[/b:e636de7568][/i:e636de7568]

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 16:37:20, on 12/04/2004
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Altnet\Points Manager\Points Manager.exe
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\PROGRA~1\Altnet\DOWNLO~1\asm.exe
  C:\Documents and Settings\Martine Marien\Mijn documenten\Michiel\pc\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AltnetPointsManager] C:\Program Files\Altnet\Points Manager\Points Manager.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINNT\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://www.telenet.be/gamezone/classes/ExentCtl.ocx
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37983.0975115741
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  Dank,

  Guft :-?
 • Ben bezig voor je guft, uitslag in 10 minuten.
  Wat betrefd de Kazaa, ik zou toch op zoek gaan naar een alternatief programma, anders zien we je over een week weer terug.
  50 % van wat je download is trojan, dailers en zelfs hackers die Kazaa gebruiken.
  Mijn advies: zoek een alternatief voor Kazaa.
 • Dit proces afsluiten:
  C:\WINNT\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe

  Draai Hijack nog een keer en laat de volgende dingen fixen:

  O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL (file missing)

  O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL (file missing)

  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINNT\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:

  P2P Networking in C:\WINNT\system32\

  Reboot en een nieuwe log posten.

  Edit: er zitten hier ook alweer heel wat bekende Parasite op, die verspreid worden over het Kazaa netwerk.
 • Deze moet er ook uit:
  O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

  Is Gator.
 • Dank voor de feedback Marc, had ik over het hoofd gezien.
 • Ok, het heeft even geduurd maar de bovenstaande stappen zijn uitgevoerd.

  Hopelijk met succes…

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 17:52:00, on 20/04/2004
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Martine Marien\Mijn documenten\Michiel\pc\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://www.telenet.be/gamezone/classes/ExentCtl.ocx
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37983.0975115741
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab


  Let me know,

  Guft :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.